PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT"

Transkript

1 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze, Lars B Rasmussen, Susanne Hessner, Helen Teper (kasserer) Afbud 3: Michael Støvring Pedersen, Christian Pedersen, Niels Thulin Dagsorden 1. Opfølgning på sidste mødes referat 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra kasseren 4. Orientering fra TRYG jolleudvalget 5. Orientering fra formanden for PSC 6. Sponsorater MS 7. Planlægning af Efterårsfesten 28/9 8. Evt. 9. Næste møde Side 1 af 5

2 1. Opfølgning på sidste mødes referat Taget på Dambæks Havehus, vil koste omkring kr i materialer at få lavet, dette er excl. moms. Da det er PSC, som er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse, vil det komme i PSC budget for CK 2. Orientering fra formanden Formanden kunne glædeligt orientere om, at Rikke Larsen starter som ny redaktør på PM. Rikke er gymnasielærer, elev på Sejlerskolen, og mor til Celia i Ungdomsafdelingen. Med vejledning fra den hidtidige redaktør, er hun gået i gang med at sammensætte næste nummer, som skal udkomme ca. 1. oktober. Enkelte medlemmer har forespurgt, hvorledes man er forsikret, når man benytter klubbens materiel? CK og LBR har udarbejdet notat, som vil blive distribueret til udvalgene og på hjemmesiden. LBR Grundet klager ifm. Fritid på Vandet hvor der var enkelte der mente, at ribbåden sejlede for stærkt, meldes der på forhånd ud om dette næste år. Motor på Skolebåden har voldt problemer tidligere. Volmar og Svend har delvist udbedret problemet, men mener stadig motoren trænger til et eftersyn. FJ er materielansvarlig, og vil i dialog med Volmar finde en løsning. Stor tak til Palle Knudsen Kunststoffabrik for det flotte sponsorat til den nye grill. Oliver Ørting er blevet Nordisk Mester i Optimistjolle. Stort tillykke! Alle Børneattester er ajour. Vedrørende PSK s værksted i pakhuset, så skal der orienteres om, at dette kan lånes af alle klubbens medlemmer. Hvis man har behov herfor, kontakt da FJ hvis FJ ikke er at træffe, kontakt da CK eller LBR. Der er kun udleveret nøgle til personer, som i forvejen har adgang til pakhuset. FJ udarbejder notat til PM og hjemmesiden. Kapsejladsudvalget, som nyligt har haft alt klubbens service ude fra gemmerne, ifm. Knarr stævnet, vil blive bedt om at komme med et bud på, hvad de mener der måtte mangle af service m.v. i klubhuset. Derefter vil der blive taget stilling til om, nyt skal indkøbes. LBR Stort køleskab og fryser i klubhuset slukkes, og der påsættes seddel om, at man skal huske at tænde og slukke det efter behov. CK Pga. stort aktivitetsniveau i Ungdomsafdelingen, har det bl.a. været nødvendigt at klargøre flere joller end forventet. Man har derfor ansøgt om en budgetforhøjelse på op til kr , hvoraf kr. ca allerede kom ind ifm. Maritimt Loppemarked. Ansøgningen blev imødekommet. 3. Orientering fra kasseren Kasseren kan oplyse at alle forfaldne offentlige afgifter er betalt. Side 2 af 5

3 Kasseren kan ligeledes oplyse, at der ikke udbetales penge fra klubbens konto, før bilag for køb/udlæg er modtaget. Der er tvivlsspørgsmål omkring hvorledes medlemmer som ikke betaler deres kontingent, bare anses for udmeldt? Ligeledes hvordan de så står i forhold til evt. ansvarsforsikring gennem Codan? Kasseren tager kontakt til klubbens tidligere kasserer Helle Zetner, for at høre hvordan det tidligere er blevet kørt. Der udsendes nye rykkere til de medlemmer, som ikke har betalt endnu. Dette er sidste mulighed for at de kan betale. Efter skæringsdato, vil det blive meddelt bestyrelsen og Havnefogeden, hvem der mangler at betalte. Disse kan ikke længere benytte klubbens faciliteter. 4. Orientering fra TRYG jolleudvalget Container er blevet beklædt, dog er denne ikke helt færdig endnu. Tak til håndværkerholdet for indsatsen det pynter på havnen! 5. Orientering fra formanden for PSC Formanden kunne glædelig orientere om, at der har været 40 % flere bådnætter/overnatninger i sommer. Ligeledes at der efter ændringer i reglerne omkring bådpladser og indskud, er kommet flere til, som har lejet en bådplads. Røgeriet er blevet solgt på 2. tvangsaktion. Den nye ejer er Jacob Helles. Der skal drives restaurant med festlokale fra lokalerne. Der er forsat kommunikation med Vordingborg Kommune vedrørende opsigelsen af kontrakten omhandlende PSC. Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør Torben Glesborg er gået ind i sagen, og har afholdt første møde med CK og LBR. Næste møde berammes til primo september. Madmarked A/S har med bestyrelsens godkendelse opsat vaskemaskine på det ene toilet. Ventilationen fra deres køleanlæg afgiver stor varme, og de er derfor i gang med at undersøge, om man evt. kan og må udnytte denne varme, ved at flytte varmen videre til 1 og 2 sal via varmeflytning. 6. Sponsorater - MS Ifm. det nyligt afholdte Knarr stævne, lykkedes det ikke at opnå rabat på indkøb af drikkevarer fra klubbens sponsor Faxe. Dette er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, for vi burde kunne få rabat, hvis vi benytter de rigtige kanaler. For at undgå lignende fremadrettet, bør man altid på forhånd tage kontakt til klubbens sponsoransvarlige MS. MS udarbejder retningslinjer, der offentliggøres på hjemmesiden og til udvalgene. MS skal ligeledes til næste møde, vende tilbage med et oplæg, hvorledes vi håndterer sponsorater, hvad vi kan tilbyde fra klubbens side osv.? 7. Planlægning Efterårsfest 28/9 Bro 6 ( Den skæve Bro ) samt inderkajen mod øst har i år opgaven med at arrangere. Tommy og Maibritt har meldt sig som tovholdere, og vil i samarbejde med FJ starte koordinationsarbejdet snarest. Pga. overdragelsen af redaktørposten for PM, vil det desværre ikke kunne nås at annoncere arrangementet i PM i år. Derfor opfordres arrangørerne til at udarbejde opslag på broerne, samt Side 3 af 5

4 lægge tilmeldingssedler i klubhuset og på Havnekontoret. Der vil også blive orienteret om arrangementet på hjemmesiden. 8. Evt. Trækspillet til jollesejlerne er indkøbt, men mangler at blive monteret. FJ har været i kontakt med jollesejlerne, og der er styr på, hvad der skal gøres. Der var rejst et spørgsmål fra Ungdomsafdelingen ang. pladsleje til trailer mm. i pakhuset. CK koordinerer med Jens Sohl og kommer med et oplæg. PSK s dygtige husfotograf Mogens Carrebye er endnu engang kommet med nye flotte billeder. Dem er vi glade for. Det foreslås, at der oprettes et galleri på hjemmesiden, så alle kan nyde godt af alle de fine billeder, der ikke bliver plads til i PM o.lign. Der vil fremadrettet komme nyt punkt på dagsordnen som hedder Kommende arrangementer. Det er for at være i bedre tid med planlægning og uddelegering af opgaver. Det blev også besluttet, at når der indkaldes til bestyrelsesmøde svarer man alle om man deltager. Denne beslutning er taget på grundlag af, at man så ved hvem der deltager, i tilfælde af man har noget, som skal drøftes med en anden fra bestyrelsen. Hvis man ved, det andet bestyrelsesmedlem ikke er deltagende ved bestyrelsesmødet, har man så mulighed for at finde et andet tidspunkt til at drøfte tingene. Standernedhaling bliver den 13/10 kl Der håbes på, nogen vil melde sig til at stå for dette arrangement - evt. med lidt mad. I så fald kan arrangementet evt. rykkes frem til kl. 13. I modsat fald sørger bestyrelsen for kaffe og kage. SH efterlyser tovholder på hjemmesiden. Efter stor indsats fra holdet bag Sildebord søges der nu nye kræfter til at varetage denne opgave i fremtiden. Man håber selvfølgelig nogen melder sig til det, så sildebord i fremtiden forsat er noget man i klubben kan bevare. SH efterlyser tovholder på hjemmesiden. 9. Næste møde Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 2. oktober 2013 kl til i Dambæk s Havehus. KONTAKTINFORMATION Navn Funktion Ansvar Mobil Lars B Rasmussen Formand Næstformand Præstø Søsportcenter Christian Knudsen Næstformand Lokaler, Formand Præstø Søsportcenter Leif Jeberg Bestyrelsesmedlem Søsportcenter, Kontrakter, Webmaster Niels Thulin 1. suppleant Sejlerskole, Ungdom Johansen Kaj Stoltze Bestyrelsesmedlem Flemming Jensen Bestyrelsesmedlem Trygjolle, Materiel, Klubtøj Helen Teper Kasserer Christian Petersen Bestyrelsesmedlem Kapsejladsudvalget Michael Støvring Bestyrelsesmedlem Jollesejlerne, Sponsorer, Side 4 af 5

5 Annoncer Susanne Hessner 2. suppleant Turudvalget Side 5 af 5

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere.

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG Ny terrasse ved klubhuset GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. Med årsskiftet følger også en ny sejlsæson, og hermed øget udendørs aktivitet på Stige

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006 FORMAND Peter Søndergaard 8900 Randers Fabersvej 56 86411700 petersondergaard@mariagersejlklub.dk NÆSTFORMAND Per Hartmann Fjordvej 21 8970 Havndal

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere