Dansk EvalueringsSelskabs konference Professionalisering af evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk EvalueringsSelskabs konference 2007. Professionalisering af evaluering"

Transkript

1 Dansk EvalueringsSelskabs konference 2007 Professionalisering af evaluering

2 Evalueringskonference 2007 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel og Konferencecenter, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og 4.695,00 kr. for ikke-medlemmer. Prisen for studentermedlemmer er 2.500,00 kr. Prisen inkluderer konferencemateriale, overnatning fredag til lørdag, morgenmad, frokost og kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. Torsdag den 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af programmet. Der er to omgange af seminarer i løbet af dagen og prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være 2.395,00 kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger til seminarerne foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag og fredag. Den samlede pris for middag og overnatning er 1.375,00 kr. Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest d. 29. juni Herefter vil en faktura blive eftersendt. Igen i år ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en reduceret pris på 500,00 kr. For at komme i betragtning ved tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig med evaluering og begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 29. juni Som noget nyt ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen d september til en reduceret pris på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren er endnu ikke fastsat, men vil blive meldt ud via DES hjemmeside snarest muligt. Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Strand Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Konferencen er tilrettelagt af: Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Poul Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2

3 Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner og kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret sig som et styringsredskab. Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis i staten, der har givet anledning til en manual for evaluering i staten, udarbejdet i Finansministeriets regi samt det Kommunale og Regionale Evaluerings Institut (KREVI), en specialiseret evalueringsenhed, affødt af strukturreformen. Evalueringsbølgen vil næppe heller blive mindre i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien og Storbritannien og med internationale organisationer som Verdensbanken, FN, EU og OECD, at vi kan lære meget endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, for evaluatorer og for brugere af evalueringsviden. Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Professionalisering af evaluering. Etablering af standarder for evalueringsforløb Akkreditering og certificering af evaluatorer Etiske retningslinjer for bestillere og evaluatorer Kvalitetsstandarder for evalueringer Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber har været centrale drivkræfter bag professionalisering. Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling og faglig udvikling, mens man har fravalgt at beskæftige sig med etablering af funktioner for akkreditering, certificering eller formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer eller brug af evaluering. Dansk EvalueringsSelskab vil dog gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny og stimulere debatten om professionalisme og kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik og præsentere instrumenter og kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren og evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner og udviklingsseminarer er derfor: Etablering af nationale evalueringspolitikker og retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3

4 Program Torsdag 13. september Morgenmad og registrering Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: Evert Vedung, Statskundskab, Uppsala Universitet - Integration af evaluering i policy cirklen Seminar 2: Vibeke Normann Andersen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Brugerinddragelse i evaluering Seminar 3: Michael Rosholm, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet - Evaluering og effektmåling i praksis Frokost Seminar 4: Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning - Evidensproducerende organisationer og systematiske forskningsoversigter Seminar 5: Peter Rhode & Anne-Mette Isager, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland - Hvordan anvendes kvalitetsaudit som evalueringsmetode en introduktion af en ny metode til evaluering og dokumentation på det sociale område Seminar 6: Maria Appel Nielsen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet - Virkningsevaluering, refleksionsteori og kvalitetsudvikling i praksis ? Middag Fredag 14. september Registrering Velkomst og plenumoplæg ved formanden for DES, Bertil Michael Mahs Pause Plenum: Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning - Udfordringer på evalueringsfronten i Danmark Frokost og check in på hotellet Plenum: Elisabeth Hvas, Administrationspolitisk Center, Finansministeriet - Evaluering i den offentlige sektor muligheder og udfordringer Pause Parallelsessioner Session 1: Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet - Professionalisering af evalueringsfeltet er en evalueringsuddannelse vejen frem? Session 2: Ole Winckler, Udenrigsministeriets Evalueringskontor - Erfaringer med opbygning af evalueringskapacitet i Danidas programsamarbejdslande Session 3: Blair Haddock, Center of Excellence in Evaluation, Canadian Government - Certification of Evaluator in the Government of Canada: The Way Ahead 4

5 Pause Plenum: Thorkild Juul, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Jan Olsen, Kommunernes Landsforening, Opponent: Jens Blom Hansen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet - Må vi kigge indenfor? Information som grundlag for en bedre offentlig sektor Pause Generalforsamling i DES Pause Velkomstdrink ? Konferencemiddag med underholdning Band: Som noget nyt præsenterer DES i år bandet B.B. & The Blues Shacks, et svingende blues-band med lyden af 40 erne og 50 erene i ørerne. Dette band kombinerer den traditionelle blues tradition med en vis innovation, og denne særlige lyd har gjort dem populære over hele Europa. Lørdag 15. september Plenum: Svend Jakobsen, Europakommissionen - Evaluation in the European Commission: The development of an evaluation framework to cover diverse policies and complex methods of implementation Pause Parallelsessioner Session 4: Svend Jakobsen, Europakommissionen - Evaluation activities and results within and across the Directorates General of the European Commission Session 5: Tim Jeppesen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) - Institutionalisering og professionalisering igennem KREVI Session 6: Cliff Kaltoft, Landsforeningen af VæreSteder - Meningsløs registrering eller opsamling af værdifuld viden evaluering set i praktikerperspektiv Session 7: Bertil Michael Mahs og Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet - Resultatbaseret Styring erfaringer med at implementere evalueringers professionalisering i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Pause Plenum: Blair Haddock, Center of Excellence in Evaluation, Canadian Government - Case Study: Evaluation - A Canadian Federal Government Priority Afslutning af konferencen ved konferencekomitéens formand Steffen Bohni Nielsen Afsluttende frokost 5

6 Oplæg i plenum Oplæg 1 Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning: Udfordringer på evalueringsfronten i Danmark De sidste års udvikling i evaluering i Danmark har været præget af voksende professionalisering både på evaluator- og bestillersiden. Nye myndigheder og institutioner har set dagens lys, og fra nationalt hold har der blæst milde vinde over evalueringslandskabet. Evidens er i alles mund. Men hvor bringer det os hen? Bliver vi overbebyrdet med evalueringer? Får bestemte typer af evaluering fortrinsret? Bliver den faglige kvalitet af evalueringerne forbedret? Bliver evalueringspraksis og -styring en ny kampplads for centrale og decentrale myndigheder? Vil begrebet evalueringspolitik blive gangbart i Danmark? Hvad med inspirationen (efterligningen) fra udlandet? Oplægget vil besvare sådanne spørgsmål og dermed søge at identificere de udfordringer, som evalueringsfeltet i Danmark står overfor i de nærmeste år. Olaf Rieper er forskningsleder i AKF med forskningsområde i offentlig organisering og evaluering. Han har gennemført evalueringer på flere sektorområder og for EU Kommissionen. Olaf Rieper har skrevet en række lærebøger og håndbøger om forskningsmetoder og evalueringspraksis og var formand for Dansk EvalueringsSelskab fra Oplæg 2 Elisabeth Hvas, Administrationspolitisk Center, Finansministeriet: Evaluering i den offentlige sektor muligheder og udfordringer Der er et stigende fokus på at styrke dokumentationen i den offentlige sektor. Allerede i dag gennemføres et større, og voksende, antal evalueringer, men undersøgelser tyder på, at resultaterne herfra ikke altid anvendes i tilstrækkelig grad. Oplægget sætter fokus på, hvorfor det er nødvendigt at evaluere i den offentlige sektor, og hvad man overordnet set kan sige om den evalueringspraksis, som vi ser i dag. Hvad er de væsentligste udfordringer, og hvad skal der til for at sikre et større udbytte af de evalueringer, som foretages? Elisabeth Hvas er kontorchef i Finansministeriets Administrationspolitiske Center, der har til opgave at udvikle og implementere initiativer inden for administrations- og forvaltningspolitik, der kan sikre en god og effektiv offentlig sektor. Centeret har især fokus på tre forvaltningspolitiske kerneområder: Digital forvaltning, administrationspolitik og regelforenkling. Elisabeth Hvas er ansvarlig for udarbejdelsen af en evalueringsmanual for statens brug af evaluering og er tillige tidligere medlem af bestyrelsen i DES. Oplæg 3 Thorkil Juul, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Jan Olsen, Kommunernes Landsforening samt opponent Jens Blom Hansen, Aarhus Universitet: Må vi kigge indenfor? Information som grundlag for en bedre offentlig sektor Der gøres for tiden mange anstrengelser for at fremme dokumentation og evaluering af den offentlige opgavevaretagelse. Det være sig i staten og kommunerne. Hvorfor er dokumentation og evaluering egentligt vigtigt? Hvorfor kommer kravene om mere dokumentation og evaluering nu og ikke mindst, hvad kan dokumentation og evaluering bruges til i kommunerne? Det er centrale spørgsmål som bl.a. skal ses i lyset af både den politiske og organisatoriske udvikling i både kommuner og stat. 6

7 Der er således ingen tvivl om at det politiske behov for information er stigende. Behovet skyldes flere faktorer, f.eks. indsigt i opgavevaretagelsen, politisk fokus på særlige områder osv. Men også andre faktorer spiller ind, f.eks. en stigende professionalisering af den offentlige sektor, hvor en evidensbaseret tilgang til løsningsmodeller kan være udgangspunktet for opgaveløsningen. Med kommunalreformen in mente vil der fremover være et større kommunalt behov for indsigt i de enkelte institutioners drift og i den forbindelse også et behov for at lære af hinanden både på institutionsniveau og på kommunalt niveau. Hvis man skal have det fulde udbytte af den udviklingskraft, der ligger i decentrale løsninger, så er det også vigtigt at sprede information om virkningerne af den enkelte kommunes tilgang til opgaveløsningen. Dette kræver, at der skabes sammenlignelighed i dokumentationen ellers vil fokus i større grad være på det, der adskiller, end det, som forener. Thorkil Juul er chef for Økonomisk Afdeling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som bl.a. arbejder med den kommunale struktur og opgavefordeling samt styringen af den kommunale økonomi. Thorkil Juul er medlem af bestyrelserne for AKF og KREVI. Oplæg 4 Svend Jakobsen, Europakommissionen: Evaluation in the European Commission: The development of an evaluation framework to cover diverse policies and complex methods of implementation The European Commission has over the last decade developed a comprehensive evaluation framework. It covers a wide range of policies and different types of policy instruments (expenditure programmes as compared to regulatory measures; direct management by the Commission versus implementation through other actors). Evaluation is used as a tool both for policy development and for assessing performance once an activity is implemented. The evaluation framework of the Commission responds to this diversity by combining decentralised responsibility for the evaluation of individual policy areas with central-level coordination concerning capacity building, cross-cutting reporting and strategic-level use of evaluation findings. The aim is to meet the diverging circumstances in different policy areas while at the same time ensuring evaluation quality and that evaluation results can be used beyond the level of individual policy measures. The evaluation system is institutionalised, with the main rules laid down in regulations approved by the Council, the Parliament or the Commission on matters such as the evaluation standards, the organisation of the evaluation activities and what to evaluate. Moreover, evaluation planning and the use of valuation results is now an integral part of the annual planning cycle and evaluation results are reported on to the legislative and budgetary authorities of the European Union. Svend Jakobsen er kontorchef i Europakommissionen, hvor han i de seneste fem år har koordineret evaluering på tværs af Kommissions tjenestegrene og tidligere har arbejdet med evaluering af den fælles landbrugspolitik. Svend Jakobsen har tillige arbejdet med udvikling af landdistrikterne, med EU forskning og med miljøspørgsmål. I Danmark har han blandt andet været ansat i Skov- og Naturstyrelsen. 7

8 Parallelsessioner Oplæg 5 Blair Haddock, Center of Excellence in Evaluation, Canadian Government: Case Study: Evaluation - A Canadian Federal Government Priority The government has committed itself to ensuring that Canadians receive value-for-money for their tax dollars. To support this priority, a number of substantive changes to the Government s Policy on Evaluation have been undertaken. These include: refocus evaluation on value for money; increase the coverage of evaluation; and certification. This presentation outlines the overall direction of the Canadian Government on the renewed evaluation policy. The presentation will also briefly outline some research and background around the policy renewal. Blair Haddock has worked in the Canadian Federal Government for ten years in evaluation and performance measurement. Most recently, Blair Haddock was one of the key architects who developed the Government s current performance measurement system the Management Reporting and Results Structure (MRRS). Blair Haddock holds a Bachelor Degree in Economics, a Masters in Political Economy and a Masters in Business Administration. Blair Haddock is currently the Director of Evaluation Policy at the Treasury Board of Canada Secretariat s Center of Excellence in Evaluation. Session 1 Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet: Professionalisering af evalueringsfeltet? Er en evalueringsuddannelse vejen frem? Der er de senere år taget en del initiativer i retning af at regulere evalueringsfeltet, blandt andet via etiske retningslinjer mm. Men en egentlig uddannelse er også etableret. Der er ikke enighed om, hvilke strategier, der er bedst, og hvordan de hver især vil virke. I oplægget diskuteres disse forskellige strategier. Ideer bag masteruddannelsen og erfaringer med den indtil nu bliver drøftet. Professor Peter Dahler-Larsen, Ph.d., er koordinator på Master i Evaluering på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og præsident i European Evaluation Society. Session 2 Ole Winckler, Udenrigsministeriets Evalueringskontor: Erfaringer med opbygning af evalueringskapacitet i Danidas programsamarbejdslande I de senere år har Danida i voksende omfang gennemført evalueringer i samarbejde med andre donorer og med relevante institutioner i programsamarbejdslandene. Dermed følges en tendens, der er generelt gældende inden for udviklingsbistanden, hvor man søger at styrke koordinationen med andre bistandsdonorer samtidig med, at mere ansvar lægges over til samarbejdslandenes institutioner. I forbindelse med evalueringer af udviklingsbistanden er en særlig udfordring at bidrage til opbygningen af evalueringskapacitet i samarbejdslandene. I disse lande er

9 der ofte er ringe tradition for at gennemføre evalueringer, men man har kunnet observere en tiltagende interesse i landene for at spille en aktiv rolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af evalueringer. Oplægget vil fokusere på Danidas erfaringer med at lave fælles evalueringer med programsamarbejdslandene. Ud over at sammenfatte de danske erfaringer vil oplægget give en kort introduktion til andre landes og organisationers erfaringer med at opbygge evalueringskapacitet i modtagerlandene. Ole Winckler Andersen har siden 1. marts 2007 været chef for Udenrigsministeriets Evalueringskontor, der har ansvaret for gennemførelsen af evalueringer af dansk udviklingsbistand. Tidligere ansættelser omfatter Roskilde Universitetscenter , COWI , og siden 1993 Udenrigsministeriet, hvor Ole Winckler Andersen i perioden var chef for Udenrigsministeriets Bistandsfaglige Tjeneste. Session 3 Blair Haddock, Center of Excellence in Evaluation, Canadian Government: Certification of Evaluator in the Government of Canada: The Way Ahead To increase professionalism in the evaluation function and ensure the competence of evaluation units across government, the Government of Canada has begun work to establish a competency-based Professional Development and Certificate Program for evaluators. This move is seen as an important component of an overall strategy to improve quality, training and recruitment. This presentation will expand upon why the government of Canada is moving to certification of evaluators as well as outline the three-year action plan for implementation. Blair Haddock: Se præsentationen ovenfor. Session 4 Svend Jakobsen, Europakommissionen: Evaluation activities and results within and across the Directorates General of the European Commission The evaluation framework of the European Commission provides a flexible structure for the evaluation activities taking place within the individual services, and at the same time it ensures cooperation and coherence across the different services. The presentation will provide insights into some of the processes used within the Commission to support crosscutting collaboration and promote strategic level use of evaluation results. Examples will be provided on how evaluation is organised in different types of services and in particular on how the cooperation across the services is organised. The latter concerns, for example, the Commission's evaluation Network and working groups for developing tools and good practices. Coordination and cooperation also relates to various means of ensuring evaluation capacity and supporting quality as well as to several processes which seek to utilise evaluation results beyond the level of the individual expenditure programmes or legislations. Svend Jakobsen: Se præsentationen ovenfor. 9

10 Parallelsessioner Session 5 Tim Jeppesen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI): Institutionalisering og professionalisering igennem KREVI Etableringen af KREVI er et af flere eksempler på institutionaliseringen af evaluering i Danmark. Om det er et eksempel på professionalisering af evaluering afhænger dels af de evalueringer, som KREVI selv gennemfører, og dels af, hvordan kommunerne og regionerne tager imod KREVI. Dette oplæg vil sætte fokus på hvordan KREVI tackler denne udfordring. Oplægget vil diskutere hvordan KREVIs rolle og formål har betydning for KREVIs definition af evaluering og en række andre centrale begreber. Det vil også blive diskuteret, hvordan KREVI bedst muligt udfylder pladsen midt mellem Slotsholmen og den kommunale verden. Hvilke evalueringer er der behov for i den position? Og hvilke metodiske udfordringer er der? Tim Jeppesen er direktør for Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) i Århus. Tim Jeppesen har en baggrund som forsker og underviser i offentlig økonomi ved Syddansk Universitet. Desuden har Tim Jeppesen været Rådgivningschef i Kommunernes Revision, hvilket har givet ham et indgående og praktisk kendskab til den kommunale og regionale opgaveløsning og evalueringsudfordringer. Session 6 Cliff Kaltoft, Landsforeningen af VæreSteder: Meningsløs registrering eller opsamling af værdifuld viden evaluering set i praktikerperspektiv Der skyller i disse år en veritabel bølge af nye krav om dokumentation i form af afrapportering, effektmåling, evaluering, årsags/virkningsbeskrivelse, medfølgende lige så mange forskellige metoder til beskrivelse, hen over det sociale område. Landsforeningen af VæreSteder er grundlæggende glade for den øgede interesse for området, som i alt for mange år har været et lavstatusområde uden anerkendelse og uden fokus på faglighed og tro på, at noget kunne blive bedre. Der er brug for anerkendelse af arbejdet, og det opnås kun ved en synliggørelse af det store arbejde, der udføres, og den faglighed og dygtighed, hvormed det udføres. Spørgsmålet er derfor ikke, om udviklingen er god eller dårlig men udelukkende om det dokumentationsarbejde, der udføres, har den kvalitet, der skal til for på den ene side at give et retvisende billede af indsatsen og på den anden side hjælpe personalet og ledelsen til at gøre indsatsen endnu bedre. Oplægget giver eksempler på gode og mindre gode erfaringer med kommunikation mellem praktiker og evaluator i forsøget på at besvare spørgsmål som: - Hvilken form for dokumentation tjener udviklingsperspektivet bedst? - Hvordan sikrer man, at organisationernes og fagpersonernes viden kommer til deres ret i evalueringen? - Hvorledes formidles ny viden bedst tilbage til de meget praktisk tænkende faggrupper? 10

11 Cliff Kaltoft har siden 1996 været medlem af Narkotikarådet og siden 2001 medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Han er stifter af samt sekretariatsleder for Landsforeningen af VæreSteder. Session 7 Bertil Michael Mahs og Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet: Resultatbaseret Styring - erfaringer med at implementere evalueringers professionalisering i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Socialministeriet har siden medio 2005 arbejdet med at implementere Resultatbaseret Styring som et arbejdsredskab for alle enheder, herunder Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Her bruges RBS derfor i arbejdet med at udvikle udbud, formulere satspuljeforslag, strukturere lovovervågning og følge op på projekter. Men kan professionaliseringen stoppe her? Hvilke konsekvenser har en gennemgribende professionalisering af ens evalueringsarbejde, når den implementeres på alle niveauer - dvs. på medarbejder-, ledelses-, organisations- og interessentplan? Kan man nøjes med en omfattende uddannelse af medarbejdere? Hvordan skal en ledelsesgruppe rustes til processen? Og hvilken organisatorisk kapacitet skal man opbygge, så professionaliseringen ikke forbliver et projekt men bliver en kultur? Børn og Ungechef Bertil Michael Mahs og gruppeleder Bianca Albers fra Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service lægger op til en drøftelse af spørgsmålene ud fra deres erfaringer med implementeringen af RBS i Styrelsen. Bertil Michael Mahs er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling i Århus Amts Kvalitetsafdeling, efterfulgt af en ansættelse som souschef på Jysk Center for Videregående Uddannelser (JCVU). I dag er Bertil Michael Mahs Børn og Ungechef i Center for Social Service, som er del af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Bianca Albers er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere arbejdet på Børn og Unge Området i Århus Amt og været souschef for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Vejle Kommune. Bianca Albers er i dag gruppeleder i Børn og Ungeenheden i Center for Social Service i Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og koordinerer her arbejdet med evidensbaserede metoder. Desuden har Bianca Albers været medlem af Socialministeriets Effekt Task Force. 11

12 Professionelle udviklingsseminarer Alle seminarer kører som halvdagsseminarer. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 1, 2 og 3. Fra kl til gennemføres udviklingsseminar 4, 5 og 6. Seminar 1 Evert Vedung, Uppsala Universitet: Integration af evaluering i policy circlen Evaluering värderar interventioner men är själv också en intervention. Alla interventioner bygger på interventionsteorier eller programteorier, så ock utvärdering. I evalueringens programteori ingår användning. Utilization of evaluation har blivit ett forskningsfält. På vilka sätt kan utvärdering brukas i olika led i policycykeln? Grundläggande begrepp och teorier i användningslitteraturen kommer att behandlas. Här kan nämnas: Instrumentell, konceptuell, legitimerande och rituell användning; Processanvändning, Produktanvändning; Single-loop och double-loop learning samt deutero-learning; Serendipiteter; Virusteorin; Strategier för att öka användning: Spridningsstrategin (och under den Rapporteringsmetoden, Mellanhandsmetoden, Demonstrationsmetoden). Sessionen är nyttig för såväl evaluatorer som forskare som vill främja spridning av sina resultat. Sesssionen hålls på (tydlig) svenska. Evert Vedung, professor emeritus i statskundskap ved Uppsalas Universitet, har længe haft tætte relationer til Danmark er Evert Vedung adjungeret professor ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab. I 1979 var Evert Vedung jubilæumsstipendiat ved Århus Universitet, 1994 gæstelektor ved Odense Universitet och 1997 ved Ålborg Universitet. Evert Vedung er forfatter til Utvärdering i politik och förvaltning (1998), Public Policy and Program Evaluation (2000), Fælles sprog i ældreplejens organisering: evaluering af et standardiseret kategorisystem, sammen med Morten Balle Hansen (2005) og Konsten att utvärdera nätverk (2006). Seminar 2 Vibeke Normann Andersen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet: Brugerinddragelse i evaluering I 1990 erne kom brugerrollen for alvor på dagsordenen i den danske offentlige sektor. Brugerne fik rettigheder i form af for eksempel brugerbestyrelser og blev hørt gennem eksempelvis tilfredshedsundersøgelser. Samtidig udvikledes inden for evalueringsforskning brugerorienterede evalueringsmodeller. Disse adskiller sig markant fra brugertilfredshedsundersøgelser ved at svarkategorierne ikke på forhånd er givet, men brugerne selv er med til at definere evalueringens genstand. Der sættes fokus på brugerorienterede evalueringsmodellers relevans og metodiske og organisatoriske aspekter ved brugerorienteret evaluering som for eksempel, hvilke krav gennemførelsen af sådanne modeller stiller til de professionelle i offentlige organisationer. Endelig åbnes på baggrund af hollandsk evalueringsforskning for en diskussion af, hvorledes brugerne kan inddrages i forbindelse med kvalitetsmålinger. Vibeke Normann Andersen, Ph.d., er lektor og studieleder på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Igennem mange år forsker i reformer af den offentlige sektor og brugernes rolle 12

13 i den sammenhæng. Derudover forsker Vibeke Normann Andersen i evaluering og har skrevet flere artikler om brugerrollen og brugerorienteret evaluering. Vibeke Normann Andersen deltager sammen med forskningsteams fra Danmark, Finland, Storbritannien og Sverige i et komparativt forskningsprojekt med titlen Fabricating quality in European Education. Seminar 3 Michael Rosholm, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet: Evaluering og effektmåling i praksis Når man skal evaluere effekten af en eller anden indsats ved hjælp af statistiske teknikker, er metodevalget selvsagt vigtigt. Det samme er imidlertid kommunikationen mellem rekvirent og det udførende team, således at man sikrer, at det, der ønskes målt, faktisk også måles, så den ønskede kausalitet belyses, sikrer at der måles på den population, som effekten ønskes evalueret på, samt at der er forventningsafstemning med hensyn til anvendeligheden af de beregnede effekter og sammenhænge. Der gives eksempler på, hvor der har været problemer med ovennævnte, og det diskuteres, hvad man som rekvirent bør være særligt opmærksom på. I denne sammenhæng gives en introduktion til forskellige metoder, som i praksis anvendes til effektmåling, og forudsætningerne for, at man overhovedet kan udtale sig om kausalitet vendes. Dele af oplægget vil overlappe mit udviklingsseminar fra DES konference sidste år om effektmåling. Michael Rosholm er professor i økonomi ved Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, og er forskningsdirektør i CIM - Centre for Research in Integration, Education, Qualifications and Marginalization. Desuden medlem af formandskabet for Det Økonomiske Råd, tilknyttet Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID) og Center for Economic and Business Research (CEBR). Michael Rosholm forsker blandt andet inden for områderne 'effektmåling inden for arbejdsmarkedspolitikken', 'årsagssammenhænge mellem ledighed og helbred', og 'integration af indvandrere på arbejdsmarkedet'. Seminar 4 Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Olaf Rieper, Anvendt KommunalForskning: Evidensproducerende organisationer og systematiske forskningsoversigter Seminaret har til formål at give deltagerne viden om organisationer, der producerer og/eller bestiller systematiske forskningsoversigter og deres arbejdsformer (der er flere end Cochrane og Campbell). Endvidere vil deltagerne få en oversigt over den principielle diskussion om selektionen af primærstudier ved udarbejdelse af systematiske forskningsoversigter på grundlag af henholdsvis evidenshierarki og evidenstypologi. Endelig vil deltagerne få eksempler på hvor forskellige metoder, der anvendes ved udarbejdelse af systematiske forskningsoversigter. Seminaret vil omhandle tre emner: - Evidensproducerende organisationer, deres spredning de sidste år og deres arbejdsformer - Evidenshierarki: Hvordan ser de ud? Hvad er deres formål? Kritikken af det kontrollerede eksperiment-design som den gyldne standard. Mulige alternativer til evidenshierarkiet. - Forskellige måder at udarbejde systematiske forskningsoversigter på udvalgte eksempler (forfattere som gæster). 13

14 Professionelle udviklingsseminarer Hanne Foss Hansen er professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hanne Foss Hansen har i en årrække forsket i evalueringspraksis og er forfatter til flere række bøger og en lang række artikler om evaluering og har også i flere sammenhænge praktiseret evaluering. For tiden gennemfører Hanne Foss Hansen i samarbejde med Olaf Rieper et forskningsprojekt om metaevaluering og evidensbaseret politik- og praksisudvikling. Olaf Rieper: Se præsentationen ovenfor. Seminar 5 Peter Rhode og Anne-Mette Isager, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Hvordan anvendes kvalitetsaudit som evalueringsmetode en introduktion af en ny metode til evaluering og dokumentation på det sociale område Brugen af audit har længe været kendt som metode til kvalitetsvurdering inden for sundhedsområdet. De senere års stigende fokus på og krav om dokumentation og evaluering har stillet det sociale område over for en særlig udfordring. Dels kan det være vanskeligt at måle og veje de kerneydelser, som det sociale område leverer i gængs forstand, dels har der på området ikke været tradition for systematisk skriftlig dokumentation. Flere eksempler har nu vist, at auditmetoden også har noget at byde på til det sociale område. Oplægget vil med udgangspunkt i nogle af disse erfaringer diskutere metodens anvendelighed. Desuden gives der bud på, hvordan audit kan bruges i sammenhæng med andre metoder. Peter Rhode er leder af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, og har flere års erfaring med brug af auditmetoden. Anne-Mette Isager arbejder bl.a. som konsulent på et projekt inden for området for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland. Projektet har til formål at gennemføre et uddannelsesforløb i auditmetoden og iværksætte en række auditforløb på udvalgte fagområder med henblik på at dokumentere den faglige praksis og på sigt udarbejde best practice - standarder. Seminar 6 Maria Appel Nielsen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet: Virkningsevaluering, refleksionsteori og kvalitetsudvikling i praksis Seminaret henvender sig til igangsættere af udviklings- og evalueringsprocesser og professionelle, der mødes af forventningen om evaluering og dokumentation af egen praksis. Seminaret indledes med refleksion over hvilke udfordringer, der er, med hensyn til at gøre evalueringspraksis relevant for professionel praksis og omvendt. Seminaret giver dernæst en indføring i virkningsevaluering som tilgang og model. Der fokuseres på, hvordan virkningsevaluering kan anvendes til at igangsætte programteoretiske refleksioner i praksis. Virkningsevalueringen kobles til begrebet om refleksionsteori: en teori, der udvikles i, drejer sig om og er relevant for praksis, fordi den sætter begreb på, hvordan praksis handler og løser problemer. Endelig rummer seminaret et gruppearbejde: Evaluering og praksisrefleksion. Her kan deltagerne med afsæt i egne erfaringer diskutere, hvordan evalueringsviden omsættes til refleksion 14

15 over og udvikling af praksis - eller hvordan praksisviden omsættes til refleksion over og udvikling af evalueringspraksis. Seminaret rummer oplæg med illustrative eksempler, plenum- og gruppediskussion. Maria Appel Nissen har siden 1995 gennemført små og større evalueringer af socialt arbejdes praksis. Er i dag ph.d. og adjunkt på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation. Har skrevet Ph.d.-afhandlingen Behandlerblikket om praksis i socialt arbejde (2005). Har siden 2004 været tilknyttet Det Sociale Indikator Projekt, som drejer sig om evaluering af forskellige sociale indsatser. Forsker i sociale forandringsprocesser og refleksion i socialt arbejde. Maria Appel Nissen underviser på socialrådgiveruddannelsen, kandidatuddannelsen i socialt arbejde og sociologi, Aalborg Universitet. Lidt om Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskabs bestyrelse består af: Bertil Michael Mahs (formand) Anette Dørge Jessen (næstformand) Bianca Albers (kasserer) Marie Louise Møller (sekretariatet) Steffen Bohni Nielsen (konferencekomitéformand) Poul Skov Dahl Dorte Kabell Thomas Pallesen Tim Jeppesen Solgerd Just Mikkelsen I løbet af året arrangerer Dansk EvalueringsSelskab gå-hjemmøder for medlemmerne og andre interesserede. For mere information om foreningen og dens arrangementer, se hjemmesiden på 15

16 Institutionelle medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Anvendt KommunalForskning Arbejdstilsynet BUPL Capacent A/S Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Center for Informatik Center for Undervisningsmidler, Århus Copenhagen DC Copenhagen Economics ApS COWI A/S Cubion CVU Jelling CVU Nordjylland CVU Sjælland CVU Sønderjylland CVU Vita Danidas Evalueringssekretariat Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Statistik, Kundecenter Dansk Sygeplejeråd Den Sociale Højskole i Århus DISCUS A/S DMA/Research Ementor Business Consulting Epinion Execon Informatik A/S Explora A/S Faaborg-Midtfyn Kommune, EPO-staben FOA, Fag og Arbejde Forsvarskommandoen, Udviklingsstabens Optimeringssektion Frederiksværk-Hundested Kommune Gentofte Kommune, Social og Sundhed Gladsaxe Kommune Greve Kommune, Socialog Sundhedsforvaltningen Gribskov Kommune Hillerød Kommune, Børn og Kultur HK/Stat Danmark Hørsholm Kommune, Udviklingssekretariatet Implement A/S Institut for Konjunkturanalyse Institut for Læring, Aalborg Universitet Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter Institut for Serviceudvikling Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet JobCenter Marselisborg Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), Uddannelses- og Udviklingsafdelingen KLEO, CVU København og Nordsjælland Kolding Pædagogseminarium Kommunernes Revision Konsulentkompagniet APS Københavns Amt, Kvalitetsenheden i Økonomi- og Sekretariatsafdelingen under Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt, Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune, FAF, 7. Kontor Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Koncernservice, Statistik Lyngby-Taarbæk Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen MarselisborgCentret MUUSMANN Research & Consulting New Insight A/S NIRAS Konsulenterne Orbicon Oxford Research A/S Rambøll Management Region Sjælland, Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen Rigsrevisionen Socialforskningsinstituttet Socialministeriet Socialpædagogernes Landsforbund Socialt Udviklingscenter Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCKK) Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service Sygeplejeskolen i Århus Sønderjyllands Amt, Sundhedsafdelingen Udviklingscenter for Specialrådgivning UdviklingsForum Undervisningsministeriet UNI-C, Statistik og Analyse Vestsjællands Amt, Skole- og Socialsekretariatet Viborg Amt, Social- og Psykiatriforvaltningen Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte Voksen Pædagogisk Center København Økonomistyrelsen Århus Amt, Service- og kvalitetskontor Århus Kommune, Socialforvaltningen trykteam as

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer 14. september 2007 Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer Introduktion Administrationspolitisk Center i Finansministeriet Ansvar for forvaltningspolitikken i Danmark Administrationspolitik,

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER

EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER T H O M A S B R E D G A A R D & J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N F O R S K N I N G S C E N T E R F O R E VA L U E R

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Nr. 17 December 2007. Tema: Tilbageblik DES Konference 2007

Nr. 17 December 2007. Tema: Tilbageblik DES Konference 2007 Nr. 17 December 2007 Tema: Tilbageblik DES Konference 2007 Side 1 Leder Tilbageblik på evalueringskonferencen 2007 Af Peter Rhode, Formand for bestyrelsen i Dansk Evaluerings Selskab (DES) Kære læser Med

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser

Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser ... Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser Årsmødets temaer: 1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser 2) Den internationale dimension

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Metodedebatten om evidens

Metodedebatten om evidens Metodedebatten om evidens Temadagen Evidensbaseret biblioteksudvikling d. 30/3-2011. Olaf Rieper Forskningschef i AKF Anvendt KommunalForskning www.akf.dk Oplæggets struktur Begrebet evidens Evidensdebattens

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI PLAN 1. Intro til evaluering 2. Formål/anvendelse 3. Konkrete evalueringsmodeller og metoder i en klinisk undervisningskontekst

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

-for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding

-for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding Topmøde 2015 -for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding 18. og 19. marts 2015 Ledelsesdilemmaer Erfaringsudveksling Projektledelse Paradigmeskift Kære leder og mellemleder Vi er glade

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Inklusion og stærke børnefællesskaber

Inklusion og stærke børnefællesskaber Konference 6. april 2016 Inklusion og stærke børnefællesskaber Invitation Læringskonsulenterne inviterer til konferencen Inklusion og stærke børnefællesskaber den 6. april 2016. Konferencen sætter fokus

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere