Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene"

Transkript

1 Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af tale-, høre-, synshandicappede nu 2 år efter at strukturreformen helt ændrede de kommunale opgaver. Målgruppe Konferencen henvender sig til kommunale politikere, medlemmer af Folketingets uddannelses- og socialudvalg, centrale interesseorganisationer på området, ledende embedsmænd i regioner og kommuner samt ledere for de berørte institutioner. Tid og Sted Konferencen foregår i Nationalmuseets festsal, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, fra kl. 10 til kl. 15, mandag den 30. marts Konferencegebyret: kr., inkluderer rapporten Strukturreformen og Kommunikationscentrene, frokost og forfriskninger i løbet af dagen. Tilmelding se tilmeldingsblanketten. Formål og indhold Formålet med konferencen er at synliggøre nogle af de administrative og organisatoriske problemstillinger, som vanskeliggør en optimal rehabilitering af de tale-, høre-, og synshandicappede. Konferencen byder først og fremmest på indlæg af professor Peter Bogason, som er forfatter til rapporten Strukturreformen og Kommunikationscentrene, som offentliggøres på konferencen. Indlæg fra professor Kjeld Møller Pedersen og forskningschef Anders Hede. En paneldebat vil runde dagen af. Rapporten påpeger betydningen af finansieringsform, hvor en takstfinansiering står over for en objektiv finansiering, og hvor fagligheds og bæredygtigheds betydning for kommunernes myndighedsudøvelse undersøges. Konferencen arrangeres af DTHS, Sammenslutningen af danske tale-, høre-, synsinstitutioner.

2 Anders Hede Forskningschef Anders Hede, TrygFonden. Anders Hede er 45 år og har i løbet af sin karriere beskæftiget sig med forskellige samfundsøkonomiske spørgsmål inden for velfærd blandt andet med overordnet fokus på sundhed og tryghed. Anders Hede er kandidat i forvaltning fra Roskilde Universitetscenter (RUC) og har i de seneste otte år arbejdet som chefanalytiker hos Huset Mandag Morgen, hvor han blandt andet var forfatter til rapporten Overset? en analyse af strukturreformen og den faglige kvalitet af indsatsen for talehørehandicappede. Sideløbende fungerer Anders Hede som ekstern lektor i offentlig regulering og økonomi på RUC. Kjeld Møller Pedersen Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet. Forsker bl.a. i beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet, syge- og sundhedsforsikringer og værdisætning af sundhed. Har skrevet bøger og artikler om bl.a. sundhedsreformer, sundhedspolitik og incitamenter. Professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, Odense Universitet, p.t. Direktør, LEGO Gruppen, Direktionsmedlem, LEGO Gruppen, Amtssundhedsdirektør, Vejle amts sundhedsforvaltning, Professor i sundhedsøkonomi, Odense Universitet, Adjunkt og lektor, Odense Universitet, Peter Bogason Bogason Consulting. Peter Bogason, professor og konsulent. Har bl.a. lavet opdrag for Velfærdsministeriet, EU-kommissionen, Realdania, Næstved Kommune, Innovationsrådet og Mandag Morgen. Professor i forvaltning ved Roskilde Universitetscenter Institutleder Docent ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet ; institutbestyrer Lektor i forvaltning sammesteds (dengang Institut for Samfundsfag) PhD i Samfundsfag Peter Bogasons forskning har været koncentreret om planlægning, styring og evaluering i den offentlige sektor. Hovedvægten har ligget på den kommunale sektor, bl. a. med fokus på demokratiske aspekter, herunder analyser af brugerindflydelse. Videnskabelige tillidshverv, bl.a. Forskningsekspert for Europakommissionen 6' rammeprogram Forskningsekspert for Europakommissionen 5' rammeprogram Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Medlem af bestyrelsen for Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut

3 Formandsadresse: Center for Hjælpemidler og Kommunikation Bjerggade 4B 6200 Aabenraa tlf.: fax: e-post: Tilmelding til konferencen Med et BUM! Strukturreformen og Kommunikationscentrene mandag den 30. marts 2009 kl i Nationalmuseets festsal. Du tilmelder dig konferencen ved at returnere denne blanket i udfyldt stand til Center for Hjælpemidler og Kommunikation, Bjerggade 4 B, 6200 Aabenraa. Fax: Mail: Alternativet - Elektronisk tilmelding på (tilmeldingen er bindende). Pris incl. rapport og frokost: 1.250,- kr. Kun rapport: 225,- kr. pr. stk. Jeg ønsker at deltage: Navn: Navn: Navn: Betaling via bankoverførsel: Sydbank regnr kontonr Hvis udgiften betales af offentlig arbejdsgiver, skal flg. oplyses: EAN nr.: Arbejdsgiver: Adresse: Personer, som ikke har mulighed for at betale via bankoverførsel: Privatadr.:

4 Et udredningsprojekt Tale-, Høre-, Synsområdet er karakteriseret ved at være omfattet af fire ministeriers lovgivning: Undervisningslovgivning, Sociallovgivning, Sundhedslovgivning og Beskæftigelseslovgivning. Hver af disse sektorer har egen tradition for kategorisering og sagsbehandling, som tidligere overvejende blev forestået af Tale-, Høre-, Synsinstitutionerne selv, og for de flestes vedkommende med stor vægt på specialundervisning for voksne i Undervisningsministeriets regi. Strukturreformen har placeret ansvaret for sagsbehandling og beslutning i kommunerne (myndighedsansvaret). Der er behov for en oversigt over, hvorledes dette gribes an forskellige steder i landet. Strukturreformen og Kommunikationscentrene De overordnede problemstillinger er: o Er der forskel på institutionernes udvikling i regioner med direkte takstfinansiering, indirekte takstfinansiering og objektiv finansiering? o Hvilke konsekvenser har en evt. forskellig udvikling haft specielt for omkostningerne til administration af THS-området? o Er kommunernes myndighedsroller kendetegnet ved dækkende faglighed og bæredygtighed? o Kan man ud fra analyse af ovenstående give anbefalinger til den fremtidige organisering af THS-området?

5 Rapportens opbygning Kapitel 1: Projektets baggrund. Kapitel 2: Her præsenteres Kommunikationscentrene og deres baggrund. Kapitel 3: Gennemgår strukturreformens overordnede principper og betydning for Kommunikationscentrene, og de organisatoriske principper for rammeaftale og kommuner præsenteres. Kapitel 4: Fokuserer på undersøgelsens bærende begreber: Bæredygtighed og faglighed. De belyses ud fra dansk teoretisk litteratur, Strukturkommissionens overvejelser og forskellige aktørers synspunkter og rapporter om temaerne. Kapitel 5: Behandler først de principielle rammer for arbejdet i regionerne, hvor rammeaftalerne er det relevante instrument. Dernæst ser vi på en række problemstillinger knyttet til takstfinansiering med eksempler fra Region Hovedstaden og overvejelser fra Region Sjælland, og visitationsformerne diskuteres ud fra forskelle i fortolkninger af den overordnede BUM-model. Kapitel 6: Tager fat på kommunernes organisering af arbejdet med visitation og beslutning om THS-ydelser på forvaltningsplan. Afsnittet indeholder først en gennemgang af KLs overvejelser om organisering af en BUM-model for området. Dernæst tager vi fat på kommunernes konkrete arbejdsformer og samspillet med institutionerne. Kapitel 7: Behandler Kommunikationscentrenes vilkår efter reformen. Først ser vi på deres interne arbejdsvilkår og overenskomstforhold, og udviklingen i deres ydelser og budgetter gåes igennem. Dernæst tager vi fat på udviklingen i administrative procedurer efter reformen, internt og i forhold til VISO, region og kommuner, hvor de forskellige takstordninger og abonnementsformer gennemgås. Til sidst ser vi kort på nogle former for tilpasning til nye vilkår. Kapitel 8: Indeholder sammenfatning og konklusioner.

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E

F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E F O L K E S K O L E N S U D F O R D R I N G E R I 1 9 9 0 E R N E m e d f o k u s p å Å r h u s K o m m u n a l e S k o l e v æ s e n T h e C h a l l e n g e s o f t h e D a n i s h P r i m a r y S c h

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den 12.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere