Gør din pligt min dreng, og lidt til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør din pligt min dreng, og lidt til"

Transkript

1 Gør din pligt min dreng, og lidt til Edvard Albert Weigels opvækst i Odense omkring år en selvbiografi Den 6. juli 1953 blev kaptajnløjtnant Edvard Albert Weigel Ridder af Dannebrog. I den forbindelse blev han, som man gør i den forbindelse, bedt om at indsende sin selvbiografi til ordenskapitlet. Han gjorde det ikke, men da hans oldebarn Mette Weigel, hjalp sin farmor med at flytte i beskyttet bolig, fandt hun den ufærdige skitse til hans erindringer. Edvard Albert Weigel døde den 17. december Selvbiografien går frem til hans tid på Sønderborg Kasserne i 1942, men her efterfølgende er kun gengivet barndommen og den tidlige ungdom i Odense. Jeg er født den 20. september 1889 i Sct. Jørgensgade nr. 25 i Odense. Mine forældre er: Bødker Claus Albert Weigel og Kathrine Marie Weigel, født Sørensen. Far var fra Marstal paa Ærø og mor fra Kølstrup ved Ulriksholm paa Fyn. Af søskende havde jeg Peter, Hansine, Marie, Nanna og Sofie som alle er døde i en forholdsvis høj alder. Jeg var den yngste, og som der siges: Rosinen i pølseenden. Peter var den ældste og mellem ham og mig var en aldersforskel paa 18 aar og 10 dage. Fra min tidligste barndom husker jeg ikke meget, dog er der enkelte ting, som staar vagt i min erindring f.eks, at min barnevogn blev hejset op i 2 snore og hang op mod loftet i gangen i 1. sals højde. Vi boede paa 1. sal. Værtens have gik med til Odense aa og paa den anden side af AAen havde Konsul Muus en meget stor have, nærmest en Park, hvor militærorkestret af og til spillede, somme tider om aftenen, f.eks. ved Sct. Hans. Ved saadanne lejligheder sejlede beboerne i baade med kulørte lamper paa AAen. Naar der var musik i Konsul Muus s Allé Broderen til Konsul Muus var Oberst og boede samme sted var jeg tilskuer fra vinduet i vores sovekammer. Mine søskende har fortalt mig, at naar nogen kaldte og spurgte hvor jeg var og hvad jeg lavede svarede jeg: Ude i kamsokkeret og høre sik i musse le, hvilket de morede sig over. Jeg var den yngste og mig skulle de selvfølgelig lave sjov med og more sig af.

2 Far arbejdede dengang hos Bødker Mikkelsen paa Frederiksbroen og samme sted var Peter i bødkerlære. Peter holdt meget af mig, fordi vi var de eneste drenge, resten (4) var Piger. Det var nu ikke altid de morede sig over mig, jeg har nok været uvorn engang imellem, hvilket jeg senere har faaet at høre, bl.a. engang Far og Mor skulle i byen og Hansine, kaldt Sine, skulle passe mig. Peter kom hjem fra byen, jeg laa og hylede i Vuggen og var vaad. Peter blev vred paa Sine og spurgte om hun ikke gad give mig en tør ble paa, hvad hun svarede har jeg ikke faaet at vide, men Peter blev vred og ville give hende en lussing, men Sine dukkede sig saa hun fik i stedet et blaat øje, hvilket ikke var meningen. Peter blev ked af det skete, og gik straks hen til Bageren og købte en Napoleonskage hvilke var hendes livret til Sine, og jeg fik tørt paa, og alt var i den bedste orden, da Far og Mor kom hjem. Far opdagede straks Sines blaa øje og Peter maatte fortælle hvordan det hele var gaaet til. Som 1-aarig havde jeg Lungebetændelse fik jeg at vide af Peter, da jeg i 1939 var indlagt paa statshospitalet i Sønderborg for Iskias. Ved indlæggelsen var der taget et røntgenbillede, hvor det viste sig, at jeg havde et ar i venstre lunge, efter en punktering. Overfor Overlægen benægtede jeg, at jeg tidligere havde faaet Lungen punkteret, hvad jeg efter Peters forklaring, maatte tilbagekalde og forklare nærmere. Helt let at styre har jeg sikkert heller ikke været, hvilket jeg har et mærke af endnu, dog ikke meget synligt. Bagtrappen fra køkkenet i nr. 25 var en trætrappe ned til Gaarden og nedenfor trappen laa en stor flad sten. En dag da Mor gjorde rent i Stuerne vovede jeg mig ud paa trappen, skønt jeg havde strenge ordre til at blive fra den, og faldt selvfølgelig ned og slog et hul i panden, hvad der resulterede i en hurtig køretur i barnevognen op til Læge Enhuus, hvor saaret blev renset og syet sammen. Sine var efterhaanden som årene gik blevet forlovet og gift med en Bogbinder ved navn May, de kom til at bo i Sct. Jørgensgade lige overfor os. Det var dejligt. Jo se, naar vi skulle have noget til Middag, som ikke passede mig, tog jeg mine Spiseredskaber og løb over til Sine og May og undersøgte om de skulle have noget, det passede mig bedre og blev saa der til Middag. Jeg havde efter som tiden gik faaet tilgivelse for det blaa øje, hvad jeg gennem årene har måttet høre meget for, men altid i spøg. Vi flyttede senere til H. C. Andersensgade nr. 20 og boede nogle aar der. Sine og May flyttede til en bedre lejlighed paa hjørnet af Sct. Knudsgade og Fredensgade. De boede paa 1. sal. De havde en lille Kattekilling som var mit eet og alt og som jeg legede med hver gang vi var paa besøg. Senere flyttede Sine og May til Godthaabsgade nr. 40 og derefter til Oluf Bagersgade nr. 50.

3 Fra min barndom i nr. 20 kan jeg huske, at værten, Slagter Drue, var en stor kraftig men venlig Mand. Fru Drue en lille rar Dame. De havde 2 Sønner, som var i slagterlære. Mit billede af dem var ikke godt, de var onde ved fuglene. De havde en lav flad kasse med laag laaget var en ramme over hvilken var spændt et finmasket traadnet. Laaget var fastgjort i den ene side med et par læderstykker. Kassen blev anbragt ude i haven, laaget holdt aaben med en ganske tynd pind, som ved den mindste berøring væltede og laaget smak i. Paa bunden af kassen var strøet brødsmuler. Fuglene blev lokket i kassen af brødet og pinden væltede, laaget smak i og fuglene fanget. Det sad jeg og saa paa fra soveværelsesvinduet. Fru Drue kunne ikke lide det og var Drue og Sønnerne ikke hjemme lukkede hun dem ud. Drengene var vred paa mig, de havde opdaget at fru Drue og jeg arbejdede sammen. Fra nr. 20 flyttede vi nogle aar efter til Jens Benzonsgade nr. 1 hos en Cigarhandler Henriksen. 1. sals lejligheden var kun lille 2 værelser med kammer. Fars søster var gift med Fyrmester Rasmussen paa Bovbjerg Fyr ved Lemvig. Tante led meget af Gigt de var barnløse og havde taget min søster Marie til sig som deres. Marie havde det godt hos dem og var glad for at være der, hun blev betragtet som deres. Mor og Far var tit der oppe, og en gang som 3-4 aarig var jeg med, men erindringen derom er meget vag. Peter var tit paa besøg hos Onkel og Tante og havde mange gode minder derfra. Onkel og Peter kom meget sammen med de forskellige kunstnere malere, digtere og billedhuggere som holdt til paa Ferring Badehotel som ejedes af Hotelejer Bjerre som bl.a. havde 2 sønner Niels og Kristian der begge var kunstmalere 1. K. Bjerre har bl.a. malet et portræt af onkel i 1898 og af tante i Disse 2 portrætter er gaaet i Arv i familien og er nu i mit eje, som den sidst levende af Far og Mors Børn. Som 25 2 aarig kom Marie hjem og døde kort tid efter af Lungebetændelse. Fra min tid i nr. 1 kan jeg huske forskellige ting. Far arbejdede den gang hos en stor Bødkermester paa Klingenberg. Peter var fra Sergent ved 6'regiment gaaet ind i ordenspolitiet i Odense. Han havde værelse i Søndergade, men spiste hjemme. Nanna og Sofie boede hjemme og var begge ansat som strygersker ved Frederiksens vaskeri i Nørregade. Peter kom altid hjem og spiste til bestemte tider, han var præcis og meget bestemt. 1 Bovbjerg Badehotel var ejet og drevet af Kristen Bjerre, som var kunstmaler. Det må altså være ham, der har malet de to malerier. KBs fætter hed Niels Bjerre, og var kunstmaler (en væsentlig del af Lemvig Museums samling). Hotelejer KB havde ingen sønner, der var malere, men derimod en søn, Kristian, der overtog badehotellet.(ref. Ellen Damgård, Lemvig Museum) 2 Fejlerindret. Hun var 21 år.

4 Engang var Mor til fødselsdag hos Sine og kom 5 min. for sent hjem og aftensmanden var ikke parat, det bebrejdede Peter Mor, som gav sig til at græde. Straks efter kom far hjem, hvilket lagde en dæmper paa det hele. Far var god men bestemt. Da Peter gik, sagde Mor, det skal nok være parat for eftertiden. Peter klappede mor og alt var i den bedste orden. Jeg havde overværet hele skuespillet. Saa skar mor mad til far det var jo en given ting at han skulle have først men da Mor begyndte at smøre mad til Nanna og Sofie før jeg fik noget, gik det alligevel min ære for nær, og jeg sagde til mor Maa jeg faa min sjon mad ellers gaar jeg det hørte far fra stuen, han rejste sig stille og tog mig i Armen og satte mig ud paa trappen det var mørkt og sagde Naar du nu er kommen paa bedre tanker kan du komme ind og bede Mor om forladelse og saa bede pænt om din mad. Den gik altsaa ikke. Far og Mor havde opdaget mig og de morede sig over mig kunne jeg høre. De lod mig bare sidde. Jeg maatte pænt gaa ind og bede om forladelse og bede pænt om min mad som jeg straks fik uden et ord. Jeg opdagede ret hurtigt af fars ord var lov. Det kendte vi alle, men vi opdagede ogsaa at far og mor var gode og retfærdige, og vi saa alle op til dem. Det bedste far vidste, var syltede Grisetæer dengang var der noget paa dem og dem syltede Mor selv. Lørdag og Søndag serverede mor gerne Grisetæer til aften til far, men før han selv spiste noget delte han ud til vi børn, og det var gerne Guf for os. Vore øjne straalede og ingen rejste sig fra bordet før vi alle var færdige og enten far eller mor havde sagt velbekomme jer, hvilket blev besvaret af os med tak for mad. Efter nogle aars forløb fik vi en god lejlighed i Jens Benzonsgade nr. 18 første sal, der boede vi i mange aar. I stueetagen var der en stor købmandsforretning det var Købmand Petersen her havde vi et værelse ovenpaa, hvor Nanna og Sofie residerede og som jeg senere overtog. Efterhaanden var jeg naaet den alder hvor skolen kaldte og jeg begyndte i Jernbanegades skole hos en frk. Mikkelsen kaldet Hanen stor og kraftig og rødhaaret Kammen paa en Hane deraf navnet. Der var jo nogen jubel og fnisen naar vi sang Børnesangen hvad siger Hønen? Gok gok gok! Men hvad siger Hanen, Hanen med sporer sikken en galen ky-ke-li-ky. Jo det kendte alle vi smaa drabanter. Hun blev jo lidt rød og stram i masken, men vi kom saa til hvad siger kyllingerne de pludrede med 3 gange Pip og kyllingerne var jo os børnene saa rankede hun sig. Skoletiden var fra kl. 1-4 om eftermiddagen. Under 1' og 2' klasse var jeg mælkedreng for Pasteur Mejeriet i Vestergade og var med den vogn der kørte i vores kvarter. Dengang solgte vi spandemælk, hvor kunderne kom med kander, krukker eller dybe fade til Mælken og kopper til Fløden. Arbejdstid fra 5½ til 11 og det gav den store sum af 2 kr. om ugen (fordelt med 1½ kr. til mor og 50 øre til mig selv til tøj). Om vinteren var det en streng omgang, op kl. 5 og tit laa sneen højt, naar jeg lukkede

5 Porten op, men dengang var der mange oppe paa den tid, jeg var stolt af at kunne hjælpe til hjemme. Mor var altid oppe og give mig morgenmad og godt varmt tøj paa og et lille klap paa kinden inden jeg løb. Far var ogsaa oppe, han havde dengang sit værksted hjemme i kælderen, hvor han lavede Fustager til Stokkebye det var en Tobaksfabrik i Vestergade. Desuden lavede Far mange Vaskekar, Saltbaljer og meget andet. Nanna og Sofie skulle være paa Frederiksens strygeri i Nørregade kl saa de havde jo god tid. Far og Mor var strenge men gode, der skulle være orden. Tit synes jeg som var den yngste at jeg havde det slemt, f.eks. havde jeg været nede paa gaden og var kommen i klammeri med Theodor som jeg stak een som tog i min sløjfe for at give mig een, jeg undslap, men sløjfen paa min Matrosbluse blev reven løs. Da jeg kom op spurgte Far, hvordan er det du ser ud, jeg forsøgte at give Theodor hele skylden, men inden jeg vidste at det havde jeg faaet en Lussing saa jeg havnede henne ved kakkelovnen os saa skulle jeg blive oppe resten af dagen. Jeg syntes dengang det var noget saa uretfærdigt. Senere forstod jeg det var rigtigt, jeg skulle have haft een til. Far kunne ikke lide ufred. Far sagde ofte som du vil have at andre skal være overfor dig, skal du selv være overfor dem. Ved højtiderne sørgede Far og Mor altid for at det blev saa højtideligt som muligt, selv om vi havde det smaat. Juleaften havde vi altid juletræ, al pynt havde vi lavet selv. Vi var alle samlet hos far og mor og der var And og Medister med rødkaal. Juledags morgen var vi alle klædt i vores nye tøj og gik samlet til julegudstjeneste i Sct. Knuds Kirke kl Naar vi kom hjem fik vi kold flæskesteg med rødbeder, hjemmebagt franskbrød og resterne af And og Medister og rød snaps. Det var solbær med brændevin paa som havde staaet fra om sommeren. Jeg fik kun lidt i bunden af et glas. Hvor var det højtideligt, der var en egen stemning over os alle, en stemning som mangler i dag. Paasken blev fejret med Æg paa mange forskellige maader. Alle i kirke paaskedag. Pinsemorgen var vi tidligt oppe og se solen danse, i kirke og hjem og hente madkurven og saa i Fruens Bøge og spise, eller til Kølstrup ved Ulriksholm. Mor var fra Kølstrup. Naar vi skulle til Kølstrup gik Far og jeg til Geels Kro, hvor vi traf damerne, som var med toget til Marslev, derfra til fods til Geels Kro (ca. 5 km.) efter frokost i kroen (medbragt) gik vi alle til Ulriksholm og Kølstrup ved Kærtinge Nor (ca. 5 km), hvor en af Mors Søskende boede, her blev kaffen indtaget, senere aftensmaden og saa igen samme vej tilbage. Senere da Kerteminde banen var opført skete turen pr. tog eller hestevogn. Dem der havde cykel benyttede denne. Turene pr. hestevogn og cykler var festlige derved at vi om aftenen, naar vi kørte hjem sang flerstemmigt, der gav til resultat at mange fremmede cyklister fulgte os og sang med. Folk kom ud og klappede. Senere, da Nanna og Sophie blev gift, var der altid sang hjemme, naar vi kom

6 sammen. Nanna, Sofie og jeg sang Tenor, May og Sine 2' Tenor og Hansen Sofie s Mand 1' Bas. Eller ledsagede Sangen med Fløjte, som han spillede smukt paa. Far blev syg i 1901 af lungebetændelse og døde, det var en stor sorg. Jeg var dengang 12 aar. Mor var helt ude af det. Jeg husker, at Mor tog mig med ved haanden og gik ind i dagligstuen, hvor far laa i kisten og vi knælede ned og mor bad en bøn, det glemmer jeg aldrig. Far og Mor havde levet saa pænt sammen og været støtterne i familien. Nu skulle Mor alene holde sammen paa det hele og det gjorde hun saa rent og smukt livet ud til Far havde lært mig inden han døde: 1. At som du vil have at andre skal være overfor dig skal du selv være overfor dem 2. Gør din pligt min dreng og lidt til, saa skal du nok komme frem i verden. Vi hjalp alle Mor saa alt gik saa godt. Peter var dengang i ordenspolitiet, Nanna og Sofie paa Vaskeriet jeg havde faaet plads hos købmand Petersen, hvor vi boede og Mor hjalp til hos Gæstgiver Nielsen, Albanitorvet Onsdag og Lørdag paa Torvedage. Mor var meget afholdt af Nielsens og passede det hele, naar de var syge. Jeg mødte hver onsdag og lørdag aften for at hjælpe mor hjem med kurvene indkøb paa torvet til de kommende dage og de var tunge. Fru Nielsen sagde altid til mor naar jeg var kommen. Vil du nu sørge for at din dreng faar noget mad, Kathrine. De havde selv 2 børn Niels og Mary. Vi spiste og legede sammen. Mor tjente godt. Ved siden af gæstgiveriet havde de ogsaa udsalg af alt muligt, efterhaanden fik Nielsens et gæstgiveri til ved siden af, som svogeren bestyrede, men mor skulle blive hos Nielsens. De ville ikke af med Mor. Ved FDF start i Odense blev jeg indmeldt i dette, blev kort tid efter gruppefører og nogen tid efter delingsfører. Korpset voksede ret hurtigt til medlemmer med et orkester paa drenge. Det var noget for vi drenge at komme paa ture til omegnens skove eller til Stige og bade. Naar vi stillede om Søndagen var Phanteonspladsen ikke stor nok og nogle kompagnier maatte stille i Phanteonsgade. Her lærte vi at være gode venner. Brygger Schrøder stillede gratis lokaler til raadighed ved bryggeriet i Nørregade. Her tilbragte vi vores fritid med bygning af en Scene som lededes af en kompagnifører arkitekt Christiansen. Vi lærte folkedanse og senere opførte vi smaa tablauer af H. C. Andersen. Adgang til disse 10 øre for medlemmer og 25 øre for voksne gav os en stor indtægt saa Korpset efterhaanden kunne købe flere Instrumenter, oprette en samarit afdeling med vogn m.m.

7 Efterhaanden kom vi paa ture til Købstæderne paa Fyn. Musik paa byens torve. En marchtur til Bogense med skib til Vejle, hvor vi var i 2-3 dage, indkvartering hos Borgerne, udflugt til Grejsdalen m.m. Det var et godt korps, hvor vi nød vores fritid i godt samvær, men streng disciplin. Flere maatte udtræde af korpset. I efteraaret 1903 blev jeg konfirmeret efter at jeg i 7 klasse havde vundet et lommeur fars ur som Peter havde udsat som Præmie, hvis jeg til den afsluttende eksamen kunde bestaa blandt de 3 første, jeg blev nr. 2. Onkel som var pens. Fyrmester 3 og krigsassessor var med til min konfirmation. Af ham fik jeg en Guldtikrone og fri rejse for Mor og mig til Svendborg i en uge, for at præsentere mig for tante. Under besøget var jeg med onkel henne hos Regnelærer Hansen ham som havde udgivet den daværende regnebog Hansen Regnebog. Onkel havde været med i slaget ved Helgoland under Admiral Suenson og havde sejlet paa Kina, de vestindiske Øer og meget andet. Onkel og tante boede i strandhuse ved Svendborg Sund. Hvor boede de dejligt og sikken et hjem, overalt ting fra Østen og Syden. Paa reoler over dørene stod temaskiner og kinesisk porcelæn. Blandt andet havde de ogsaa en selskabspapegøje, det var tantes selskabsdame. Naar tante sang, sang den med. Det var altid sømandssange. Den kunne ogsaa optræde som en mindre pæn sømand, vi kunne godt høre den havde været i sømandsselskab. Om søndagen naar det var godt vejr og tante havde vinduet aabent sad den altid ude i et stort kirsebærtræ og morede sig med at tale med de mange som nød turen paa Strandvejen. Efter konfirmationen kom jeg i lære hos Emanuel Rasmussen i Overgade som cigarmager og ekspedient i forretningen. De første aar forblev jeg i FDF senere blev jeg optaget som medlem i Dramatisk Klub i Odense. Det var en morsom tid. Formand var Hans W. Petersen, nuværende skuespiller, instruktør skuespiller Oskar Holst. Vi optraadte hver fredag, lørdag og søndag aften for de forskellige foreninger i Odense. Prøve de 4 øvrige aftner, saa der var ikke tid til at rende paa gaden. Det gav gerne 4-5 kr. pr. aften vi spillede samt smørebrød eller en lille varm ret sammen med foreningens bestyrelse. Det var mange penge dengang. Min debut var som frisørsvend i Barn i Kirke en farce, senere svensk kaptajn i Tordenskjold i Dynekilde, student Klint i Genboerne, Herløv i Eventyr paa fodrejse, Jokum i Søndag paa Amager og mange smaa Enaktere. Senere blev flere af os udtaget som faste statister paa Odense Teater, hvor jeg har medvirket i et utal af stykker, med eller uden replikker. 3 Tidligere Bovbjerg

8 Jeg havde 2 venner, Oluf, købmandens søn og Theodor, Tømrer Hansens søn. Vi var gerne sammen, naar jeg havde fri, saa spillede vi dukketeater. Peter havde foræret mig et stort teater, som han selv havde lavet. Jeg havde altid sangrollerne. Naa, vi lavede nu ogsaa løjer, f.eks. kastede vi til tider solbær som havde staaet paa brændevin ind i Naboens Hønsehus. Hanen spiste nogle stykker og saa blev der ballade i Hønsegaarden, hanen fløj op paa Pinden og galede, ned og bredte vingerne ud mens den farede rundt saa der stod en støvsky, Hønsene fløj rundt. Saa var der fest, vi laa godt gemt og nød synet. Det var ikke kønne ord Naboen brugte. En jul fik jeg en vest af Nanna og Sofie i julegave. Vesten var af lysegult stof overbroderet med violer. Meget smuk, og den var paa i alle mine elskerroller og var flere gange med i stykker paa Odense Teater. Tiden gik og jeg blev svend og fik arbejde paa H. Nielsens Cigarfabrik, Frederiksbroen i Odense. Jeg husker min første ugeløn paa 33 kr det var mange penge, deraf fik Mor halvdelen, hvad hun syntes var for meget, men nu tjente jeg penge og det skulle komme Mor til gode. Jeg skulle ogsaa ind som soldat saa jeg havde noget at tjene og spare sammen til. Min broder Peter var mig en god værge (Fader), han vejledede mig paa alle omraader, han anbefalede mig engang at blive i tjenesten.

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG Lille Knud sad og stirrede ud af Vinduet. Det var Juleaftensdag. Aldrig syntes han, havde en Dag været saa lang før. De skulde spise Kl. 6 og derefter ind til Juletræet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere