HURTIG VÆVSFREMFØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURTIG VÆVSFREMFØRING"

Transkript

1 HURTIG VÆVSFREMFØRING

2 2008 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdt Trykt i U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek U.S.A., Inc. Torrance, CA U.S.A. Made in Japan

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT INTRODUKTION INSTALLATION Sikkerhedsforanstaltninger Generel beskrivelse Placeringen af større og vigtige komponenter Specifikationer Tænd og sluk for instrumentet Generel information Før start kontrolleres TILPASNING AF INDSTILLINGER Generel information Adgang til menuen UTILITIES (værktøj) Konfiguration af systemindstillinger BRUGSVEJLEDNING Indledende opsætning Forstå kontrolpanelet Forberedelse til præparering System opstart Systemets arbejdsgang Specielle forhold og hensyn Se rapporter og statistikker GEN-START Oversigt Registrering af en fejlsituation Starte en kørsel i retort 3 eller FORBRUGSARTIKLER OG TILBEHØR Forbrugsartikler Standard tilbehørsartikler Service tilbehørsartikler Tilbehørsartikler ekstraudstyr VEDLIGEHOLDELSE AF INSTRUMENTET Generel information Vedligeholdelse efter behov Rengøring af kurve og magasiner Daglig vedligeholdelse Ugentlig vedligeholdelse Månedlig vedligeholdelse Kvartalsvis vedligeholdelse SIDE 17 Oktober 2008 i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJLFINDING Generelle fejlfindingsprocedurer Overvågede fejl SERVICE OG RESERVEDELE Serviceinformation Forbrugsartikler Service tilbehørsartikler Tilbehørsartikler ekstraudstyr BLINDTARM Oversigt... A.1 Forberedelse til præparering... A.1 Anvendelse af Tissue-Tek Xpress x120 Pre-Processing Solution... A.1 Anvendelse af Tissue-Tek Xpress x120 Pre-Processing Fixative... A.1 Anvendelsen af Tissue-Tek Molecular Fixative... A.3 Indstøbning af væv præpareret i Tissue-Tek Xpress x A.4 Skæring... A.4 Farvning... A.4 Mikroskopisk evaluering... A.5 Gen-præparering af væv... A.5 Tissue-Tek Xpress x120 reagensskift plan... A.5 Vigtige punkter... A.5 Bortskaffelse af Processing SolutionsTissue-Tek Xpress x A.6 Tissue-Tek Xpress x120 vævspræparerings Flow Chart for standard program... A.7 Tissue-Tek Xpress x120 vævspræparerings Flow Chart for udvidet program... A.8 ii 17 Oktober 2008

5 INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRKNING og anden sikkerhedsrelateret mærkning er anvendt i denne manual til at angive graden af mulige risici, som defineret herunder: BEMÆRK Angiver en påmindelse eller anden nyttig information. FORSIGTIG Angiver en potentiel risiko hvor manglende efterlevelse af instruktionerne kan medføre skader på Tissue-Tek Xpress x120 og/eller andre genstande, eller kan medføre dårlig præparationskvalitet. ADVARSEL Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af instruktionerne kan medføre alvorlige skader på brugeren og/eller andet personale. VARM OVERFLADE Angiver varme overflader. Tag forholdsregler for at undgå forbrændinger. BIOLOGISK FARE Risiko for infektion, afhængigt af den type præparat, der behandles. Forebyg infektioner ved at bruge personlige værnemidler i henhold til kravene fra OSHA og andre gældende krav fra myndighederne. ADVARSEL: Brug ikke kassetter, der indeholder metal eller metallåg. Læg ikke nogen metalgenstande i retorterne nr. 1 og nr. 2. ADVARSEL: Når der lægges kassetter i en kurv, må kassetterne ikke ligge højere end den øverste afmærkede kant. ADVARSEL: Instrumentet anvender brandfarlige væsker. Brug ikke åben ild i nærheden af instrumentet. ADVARSEL: Når der arbejdes med instrumentet og med forurenede, biologisk farlige materialer, skal der bruges personlige værnemidler i henhold til kravene fra OSHA og andre gældende krav fra myndighederne. ADVARSEL: Hvis instrumentet anvendes til andre formål, end beskrevet i manualen, kan der opstå farlige situationer. ADVARSEL: Fjern ikke instrumentets ydre kabinet. Generel beskrivelse Sektion 1 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor er en selvstændig vævsprocessor, som anvender vakuuminfiltrerings- og mikrobølge-teknikker. Instrumentet udfører automatisk hurtig præparering (fiksering, dehydrering, klaring og paraffininfiltrering) af vævsprøver til histologiske undersøgelser. Instrumentet indeholder individuelle præparationsstationer, planlægningssoftware og et automatiseret transfersystem, som giver mulighed for kontinuerlig præparation af flere kurve. Præparationstiden for en enkelt kurv er omkring 65 minutter, dette giver en maksimal kapacitet (ved kontinuerlig brug) på 120 kassetter i timen. BEMÆRK: Maksimumskapaciteten er baseret på præparation af 40 kassetter pr. kurv, med en procestid på 15 minutter i hvert trin. Reduktion i antallet af kassetter pr. kurv eller forlængelse af procestiden i et eller flere trin, vil resultere i en lavere kapacitet pr. time. For at opnå kontinuerlig præparering anvender instrumentet et transfersystem, der fortløbende flytter kurvene med vævsprøver fra loading stationen, gennem de fire præpareringsstationer til unloading stationen, hvorfra kurvene kan tages ud. Instrumentet styrer af software til sikring af en effektiv og korrekt præparering af kurvene. Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet har følgende funktioner: Instrumentet kan konfigureres til enten 'manuel' eller 'automatisk' start Kompatible vævsprøver omfatter friskt væv, formalinfikseret væv og væv fiksereret i Tissue-Tek Xpress Molecular Fixative Standardkassetter og Tissue-Tek Paraform kassetter (begge mikrobølgeovns egnede). Kompatible kassetter omfatter: Standardkassette (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette kassetter) Biopsikassette (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette Biopsy kassetter) Tissue-Tek Brand Paraform Standard kassette Tissue-Tek Brand Paraform Biopsy kassette Tissue-Tek Brand Paraform Orientation kassette Standard cylinderformede kurve med låg gør det muligt at præparere op til 40 kassetter pr. kurv. Fyldningsmaximum er markeret på kurven. 17 Oktober

6 INTRODUKTION Tissue-Tek Paraform magasiner er kompatible med instrumentet (til anvendelse sammen med Tissue- Tek AutoTEC Automated Embedding System). Hvert Tissue-Tek Paraform magasin har plads til 20 Paraform kassetter. To magasiner forbundet med et håndtag kan sættes i loading stationen på Tissue- Tek Xpress x120. To automatiske præparetioneprogrammer baseret på vævstykkelse, standardprogram (15 minutter pr. station) og udvidet program (30 minutter pr. station). Maksimal kapacitet er 120 kassetter i timen (ved brug af standardprogrammet med en kurv eller et magasinpar med 40 kassetter). Integreret ventilations styresystem for at forhindrer udslip af dampe fra instrumentet. Instrumentets front (Figur 1-A) Dør til loadingkar..1.. giver adgang til loadingkarret, hvor præparation af vævprøver startes. Adgang til laodingkarret styres af softwaren og tillades eller nægtes afhængigt af instrumentets status på det givne tidspunkt (se yderligere information i Loading indikator herunder). En afbryder forbundet med døren blokerer ved omgående at afbryde strømmen til transfer-systemets motorer (se yderligere information i Tansfer-system (Figur 1-M) på side) i tilfælde af, døren åbnes mens en transfer er i gang. Der lyder en alarm hver gang loadingdøren åbnes, også selvom loading indikatoren er slukket. En alarm lyder også hvis loadingdøren er åben i 30 sekunder eller mere, mens loading indikatoren er tændt. Loading Indikator..2.. angiver loadingdørens status med: Lys slukket som betyder adgang nægtet til loadingdøren. Døren må ikke åbnes. Loading indikatoren er slukket når der er en kurv i loadingkarret og når transfer-armen er i begvægelse. Lys tændt som betyder adgang tilladt til loadingdøren. Døren må gerne åbnes. Loading indikatoren er tændt når der ikke er en kurv i loadingkarret og når transfer-armen står stille. Loading indikatoren er kun aktiv, når en bruger er logget på systemet. Dør til unloadingstation..3.. giver adgang til unloadingstationen, hvor de præparede vævsprøver udtages. Adgang til loadingstationen styres af softwaren og tillades eller nægtes, afhængigt af instrumentets status på det givne tidspunkt (se yderligere information i Unloading indicator på side 1.3). En afbryder forbundet med døren blokerer ved omgående at afbryde strømmen til transfersystemets motorer (Se yderligere infomation i Figur 1-M på side) i tilfælde af døren åbnes mens en transfer er i gang. Der lyder en alarm hver gang døren til unloadingstationen åbnes, også selvom unloadings indikatoren er slukket. En alarm lyder også hvis døren til unloadingstationen er åben i 30 sekunder eller mere, mens unlosdingindikatoren er tændt Oktober 2008

7 Figur 1-A Unloading Indikator..4.. angiver unloadingdørens status med: Lys slukket som betyder adgang nægtet til unloadingstationens dør. Døren må ikke åbnes. Unloading indikatoren er slukket når unloadingstationen er tom, og når transfer-armen er i bevægelse. Lys tændt som betyder adgang tilladt til døren til unloadingstationen. Døren må gerne åbnes. Unloading indikatoren er tændt når der er en kurv i unloadingstationen og når transfer-armen står stille. Blink der gør brugeren opmærksom på at fjerne kurv(e) fra unloadingstationen eller at døren er åben og skal lukkes øjeblikkeligt. Akustisk alarm (ikke vist) angiver følgende: En tone lyder ved afslutningen af hver kørsel (når en kurv er ankommet i unloadingstationen). Tonevalg (mellem syv forskellige toner), volumenvalg (høj, middel, lav), og typevalg (konstant, gentagende, kun 30 sekunder) kan indstilles af brugeren (se yderligere information i Configuring System Settings (Systemindstillinger) på side 3.2). En konstant tone lyder, hvis der registreres en unormal situation under kørsel. For at slukke alarmen, skal den accepteres og/eller slettes af brugeren. Tonevalg (mellem syv forskellige toner) og volumenvalg (høj, middel, lav) kan indstilles af brugeren (se yderligere information i Configuring System Settings (Systemindstillinger) på side 3.2). Dør til retort..5.. giver adgang til mikrobølge- og vakuumstationerne til rengøring og/eller vedligeholdelse. Adgangen til alle fire retorter styres af softwaren og tillades/nægtes under præparering af vævsprøver. Dør til retort nr. 3 / nr. 4 reagenskabinet..6.. giver adgang til retort nr. 1 / nr. 2 reagenskabinet til udskiftning af reagens. Dør til retort nr. 3 / nr. 4 reagenskabinet..7.. giver adgang til paraffinovnen til udskiftning af paraffin. Betjenings panel..8.. touch skærm, hvorfra instrumentet styres og kontrolleres ved opsætning og betjening.envidere kan processen overvåges under kørsel (se yderligere information i Kontrolpanel (Figur 1-O) på side 1.11). 17 Oktober

8 INTRODUKTION Dør til aktivt kulfiltre..9.. giver adgang til aktivt kulfiltrene til udskiftning af filter. Dør til overløbsflaske giver adgang til overløbsflaskerne for retort nr. 3 / nr. 4 til rengøring og service. Nivelleringsfødder og hjul instrumentet har fire svinghjul, der gør det nemt at flytte instrumentet. Justerbare nivelleringsfødder på hvert af hjulene gør det muligt at stille instrumentet helt vandret. Instrumentets bagside (Figur 1-B) Strømkablet og den eksterne interface sidder bag på kabinettet. System start-knap en knap på højre sidepanel over hovedafbryderen (Figur 1-C) tænder og slukker computersystemet. Indvendigt lys kontakt tænder og slukker lyset inde i Tissue-Tek Xpress x120 (Figur 1-D). Lyset skal slukkes manuelt. Lyset slukkes ikke når instrumentet slukkes. USB-port USB-kommunikationsport til tilkobling af en ekstern printer til automatisk udskrivning af rapporter eller efter behov, eller til dataoverførsel til en ekstern PC via en USB-nøgle (Figur 1-D). Figur 1-D Figur 1-B Strømstik her tilkobles kablets instrumentende mens kablets anden ende tilsluttes i en stikkontakt. Ekstern alarm-port her tilsluttes en ekstern akustisk alarm til en nulspændingsafbryder inde i Tissue-Tek Xpress x120, kontakten tilkobles, når der opstår en alarmsituation. UPS signal-indgang her tilsluttes en nødstrømforsyning (UPS) eller nødgenerator på Tissue-Tek Xpress x120. Figur 1-C Hovedafbryder sidder på kabinettets højre sidepanel (Figur 1-C), slår strømmen til og fra Oktober 2008

9 Placeringen af større og vigtige komponenter Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet består af følgende større og vigtige komponenter (Figur 1-E): Betjenings panel..8.. Loadingstation Retort nr Retort nr Retort nr Retort nr Unloadingstation Robot-arm Aktiv kulfilterskab Reagensskab Paraffinovn Overløbsflasker Tilbehørsskab De større og vigtige komponenter i Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet beskrives i de følgende afsnit. Figur 1-E 17 Oktober

10 INTRODUKTION Loadingstation (Figur 1-F) Mikrobølgeretorterne (Figur 1-G) Figur 1-G Figur 1-F Loadingstationen (Figur 1-F) er en uopvarmet, reagensfyldt, udtagelig rustfrit stålbeholder hvor en enkelt kurv eller to Paraform magasiner, med maksimalt 40 vævskassetter sættes ind i Tissue-Tek Xpress x120. Loadingstationen indeholder maksimalt ca. 1,8 liter reagens (Molecular Fixative). Der er adgang til loadingstationen gennem en låge på kabinettets front (se flere informationer i Instrumentets Front (Figur 1-A) på side 1.2 ). Et aftageligt låg beskytter beholderens indhold (reagens), når instrumentet ikke er i drift. Mikrobølgestationer (Retorterne nr. 1 og nr. 2) BEMÆRK: Retort nr. 1 og retort nr. 2 er identiske. I disse mikrobølgestationer (retorterne nr. 1 og nr. 2) (..18..,..19.., Figur 1-G) udføres fiksering, dehydrering og klaring. Reagensen i mikrobølgestationernes retorter varmes op af mikrobølger. Hver mikrobølgestation består hovedsageligt af en mikrobølge-retort og den tilhørende mikrobølgeenhed (mikrobølgeelement og strømtilslutning), forvarmekammer, reagensbeholder og reagensskab. Hver mikrobølgeretort understøtter behandlingen af en enkelt kurv eller to paraformmagasiner, der indeholder maksimalt 40 kassetter. Hver mikrobølgeretort har et reagensindhold på ca. 1,44 liter, med en maksimumskapacitet på 1,74 liter. Fyldning og tømning af retorterne foregår i et reagenskredsløb og er softwarestyret. Styringen af kredsløbet omfatter en lukkenventil, der forhindrer at reagens løber ud af retorten, når der ikke er en reagensbeholder til stede i reagensskabet. Der er indbygget to væskestands sensorer. Når den nederste sensor akviveres er retorten fuld og tilførslen af reagens stoppes, mens den øverste sensor forebygger, at reagenset løber over. Når den øverste sensor aktiveres, lyder en alarm og pumpen standses. En softwarestyret temperaturregulator gør det muligt at holde reagenstemperaturen på 51 C. Temperaturen i mikrobølgeretorterne indstilles ved installationen i forhold til installationsstedets højde over havets overflade. Der er installeret en boblepumpe til gennembobling af reagenset og derved at holde en jævn temperatur i retorten. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. Hvert retortlåg har en sensor, der forhindrer at den tilhørende mikrobølgeenhed aktiveres, hvis et låg ikke er helt lukket, og slukker magnetronen i tilfælde, hvis låget åbnes under kørsel Oktober 2008

11 Forvarmekamre Forvarmekamrene bruges til midlertidig opbevaring af reagens under tømningen af retorterne nr. 1 og nr. 2 før overførslen af en kurv eller magasiner. Forvarmekamrene ligger mellem retorterne og reagenscontainerne, og holder reagenset varm under overførslen af kurver/magasiner. Det er ikke nødvendigt at brugeren har adgang til forvarmekamrene, bortset fra når de synlige rør skal rengøres (se Preheating Chamber Sight Tube Cleaning (Rengøring af forvarmekamrenes synlige rør) på side 7.3). Hvert forvarmekammer har en kapacitet på ca. 2,4 liter. Der er indbygget sensorer på tre niveauer til registrering af væskestanden. Den nederste sensor standser tilførslen af reagens (efter at der er tilført 0,6 til 0,8 liter) under fyldningen af retorterne nr. 1 og nr. 2. Sensoren er også til registrering af for lavt væskestand. Sensoren på midterniveauet anvendes til at forebygge overløb fra forvarmekammeret under reagensoverførslen fra retorten til forvarmekammeret. Når sensoren på midterniveauet aktiveres, tømmes reagenset fra retorten ud i reagenscontainere i stedet for at overføres til forvarmekammeret. Den øverste sensor anvendes til at forebygge overløb af reagens. Sensoren aktiveres ved ca. 2,5 liter. Når den øverste sensor aktiveres, lyder en alarm og pumpen standses. En softwarestyret temperaturregulering opretholder temperaturen i forvarmekammeret. Reagensskabet (Figur 1-H) Figur 1-H Der er adgang til reagensskabet gennem en dør på instrumentets forside (se flere informationer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2 ). I reagensskabet opbevares de reagenscontainere som anvendes i retorterne nr. 1 og nr. 2. Et 2-trins låsehåndtag.25a. tilknyttet hver retort kobler den tilhørende reagenscontainer på reagenskredsløbet, og låser containeren på plads i skabet. Reagensskabet er også forbundet med Tissue-Tek Xpress x120's system til kontrol an dampe (se flere informationer I Fume Control System (System til kontrol af dampe) på side 1.10). Reagenscontainerne.25b. er engangsmateriale der indeholder reagenset til behandlingen i retorterne nr. 1 og nr. 2. Hver reagensdunken er forsynet med et todelt låg/tilslutning.25c.. Den øverste del bruges under transport og opbevaring af dunken. Den nederste del slutter dunken til Tissue-Tek Xpress x120 systemet. Der anvendes samme reagens i både retort nr. 1 og nr. 2. Lågene og etiketterne har farvekoden blå, så conntainerne ikke forveksles med andre reagenser. 17 Oktober

12 INTRODUKTION Mikrobølgestationer (Retorter nr. 3 og nr. 4) BEMÆRK: Retort nr. 3 og retort nr. 4 er identiske. I disse vakuumstationer (retorterne nr. 3 og nr. 4) (..20..,..21.., Figur 1-I) udføres paraffininfiltreringen. Vakuumet i vakuumretorten øger fjernelsen af reagenset fra mikrobølgestationen fra vævet, og forbedrer paraffininfiltrationen af vævet. Hver vakuumstation består hovedsageligt af en vakuumretort med en indbygget retortvarmer, vakuumpumpe, paraffinovn og overløbsflasker. Vakuumpumperne pumper reagensen (smeltet paraffin) ind i vakuumstationernes retorter. Vakuumpumpen til vakuumretorterne holder vakuum i 80 sekunder, og er derefter slukket i 10 sekunder (hvor der ikke er vakuum). Denne cyklus gentages konstant. Reagenset tømmes fra retorten i vakuumstationerne tilbage til paraffinovnen ved hjælp af tyngdekraften. Tømmetiden er ca. fem minutter. Paraffinovn (Figur 1-J) Vakuumretorterne (Figur 1-I) Figur 1-J Figur 1-I Hver vakuumretort understøtter behandlingen af en enkelt kurv eller to paraformmagasiner, der indeholder maksimalt 40 kassetter. Hver vakuumretort har en kapacitet på ca. 2,0 liter. Fyldning og tømning af retorterne er software styret og udføres vha. en vakuumpumpe og et reagenskredsløb. En ultralydssensor registrerer reagensniveauet. Sensorens opgave er at standse tilførslen af reagens (ved ca. 1,7 liter) under påfyldning. Tømning af reagens fra retorten til paraffinovnen sker vha. af tyngdekraften. En softwarestyret temperaturregulator gør det muligt at holde reagenstemperaturen på 65 C. En temperaturføler (termisk sikring) forebygger overophedning af reagenset. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. Der er adgang til paraffinovnen gennem en låge på instrumentets forside (se flere informationer I Cabinet Front (Figur 1-A) på side 1.2 ). Paraffinovnen er en container, monteret som en skuffe, med to rum, der tjener til opbevaring og opvamning (smeltning) af reagenserne til vakuumstationerne. Ovnen har kapacitet til smeltning af 2,4 kg (3,0 liter) på 4 timer. Temperaturen i paraffinovnen holdes på den indstillede temperature for vakuumstationernes retorter nr. 3 og nr. 4 af en softwarestyret temperaturregulering. En temperaturføler (termisk sikring) forebygger overophedning af reagensen. Ovnen har separate rum til reagenserne til vakuumstation retort nr. 3 og vakuumstation retort nr. 4. Hvert rum har en kapacitet på ca. 3,0 liter paraffin perler. Et mærke i hvert rum angiver det korrekte reagensniveau inde i kammeret (ca. 3,0 liter) Oktober 2008

13 PNO13 Loadingstation (Figur 1-L) Unloadingstationen opbevarer kurve og magasin-sæt når vævsbehandlingen er afsluttet. Der er adgang til unloadingstationen gennem en låge i instrumentets front (se flere detaljer i Instruemntets Front (Figur 1-A) på side 1.2). Unloadingstationen består hovedsageligt af en dobbelt retort, et varmelegeme og en transportbakke. Figur 1-J Ovnrummene kan ikke tages ud, men kan glide ind og ud af Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet under opfyldning, tømning og vedligeholdelse. Tømningen af reagensen sker gennem en hane (se Retort nr. 3 og nr. 4 paraffinudskiftning på side 7.6). Hvert kammer er dækket af et beskyttende låg..26a... En drypbakke..26b.. placeret ved paraffinovnens forkant forhinderer smeltet paraffin at dryppe ud på gulvet under påfyldningen og vedligeholdelsen af ovnen. Overløbsflasker (Figur 1-K) Figur 1-K Figur 1-L Den dobbelte retort tjener til midlertidig opbevaring af to færdigbehandlede kurve eller fire paraformmagasiner, der kan indeholde maksimalt 80 vævskassetter. Retorten kan tages ud så den er let at rengøre. En softwarestyret temperaturenhed holder paraffinen i de færdigbehandlede præparater smeltet før transport til paraffinindstøbningen. Varmelegemet holder retortens temperatur på 65 C. En temperaturføler forebygger overophedning. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. En transportbakke forebygger at paraffin drypper, når kurvene tages ud af Tissue-Tek Xpress x120 og manuelt transporteres til paraffinindstøbnings-centret. Transportbakken har plads til transport af to kurve eller fire paraformmagasiner samtidigt. En overløbsflaske forbundet med hver vakuumretort opsamler evt. overløb, hvis der pumpes for meget reagens (paraffin) ind i retorten. Hver flaske kan rumme 250 ml. En sensor...27a.. (placeret bag hver overløbsflaske) registrerer reagensniveauet. Der er adgang til overløbsflaskerne gennem en låge på instrumentets forside (se flere detaljer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2 ). 17 Oktober

14 INTRODUKTION Robot-arm (Figur 1-M) Robot-armen udfører den automaticerede overførsel af kurve fra loadingkarret til mikrobølge- og vakuumstationerne for til sidst at anbringe dem i unloadingstationen. Robot-armen består af en motor-drevet robot-arm der bevæger sig i X (vandrette) og Z (lodrette) aksler. Kontrol af dampe (Figur 1-N) Figur 1-N Figur 1-M Når instrumentet ikke er i drift, kan robot-armen flyttes manuelt. En drypbakke..23a.. forbindelse med robot-armen forhindrer reagens i at drypper inden i instrumentet, når en kurv overføres til næste station. En en-gangs indsats..23b.. opfanger reagensdryppene. Drypbakken kan roteres og derved automatisk flyttes, så armen kan hæve eller sænke en kurv. Drypbakken vender tilbage til sin udgangsposition under kurven, når den transporteres mellem stationerne. Kontrol af dampe Består hovedsageligt af en låge, et aktivt kulfilter og en ventilator. Der er adgang til systemet gennem en låge på instrumentets forside (se flere detaljer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2). Systemets låge forhindrer farlige dampe i at slippe ud af instrumentet. Systemet suger reagensdampe indefra instrumentet og fører dem gennem det aktive kulfilter for at reducere udslippet til et acceptabelt niveau. Den filtrerede luft ledes ud i rummet gennem en studs på bagsiden af instrumentet. Instrumentet kan dog tilsluttes ekstern ventilation vha. denne studs. Ventilatoren er aktiv så længe der er strøm på instrumentet.i tilfælde af fejl på ventilatoren, mens instrumentet er i funktion (behandling udføres), høres en akutisk alarm Oktober 2008

15 Kontrolpanel (Figur 1-O) Kontrolpanelet..8.. har de kontrolelementer og indikatorer der er nødvendige til at betjene apparatet, overvåge systemets drift og konfigurere systemet indstillinger, her vises også status og statistisk. Specifikationer Denne manual omfatter flg. modeller: Produktkode Navn/beskrivelse 7720 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (200 VAC) (USA) 7721 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (200 VAC) (Asien) 7722 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (230 VAC) (Europa) Krav til strømforsyning: Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Model VAC ±10 %, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Nominelle effekter: Figur 1-O Strøm indikator...8a.. lyser, når der er strøm på instrumentet. Status indikator...8b.. angiver systemets status på det pågældende tidspunkt. Blinker, når tilstanden WARMING UP SYSTEM (SYSTEMOPVARMNING) er aktiv. Lyser konstant, når systemet er klar til drift. Auto Start / Sluk indikator...8c.. angiver at Auto Start/Sluk funktionen er aktiveret (se Sektion 3, Indstilling af klar/sluk tider på side 3.7). LCD-skærm...8d X 600 pixels touch LCD-skærm. Instrumentet afgiver en lyd hver gang en tast eller tekstfelt aktiveres (med undtagelse af 10-tast tastaturet og alphatastaturet). Når instrumentet er i drift, vises skærmen til login på systemet, til forberedelse af start af en kurv og til overvågning af driften (se flere informationer i Sektion 4, Brugsvejledning ). Når instrumentet er i utility-funktionen, vises skærme til dataindtastning og til redigering af instrumentets brugere, konfigurering af systemindstillinger og se statistiske data (se flere informationer i Sektion 3, brugertilpasning af indstillinger og Sektion 4, Brugsvejledning ). Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 15 amps Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 15 amps Model VAC ±10 %, 50/60Hz, enfaset, 13 amps Støjniveau: Mindre end 65 db Kontrol af farlige dampe Opfylder følgende krav til acetonedampe i laboratorier: 1,000 ppm, Occupational Safety and Health Administration (USA), 750 ppm, Industrial Safety and Health Law (Japan), 500 ppm, Maksimale arbejdshygiejniske grænseværdi (Europa) Miljøkrav: Drift: Temperaturområde: +15 C til +35 C Relativ luftfugtighed: 30 % til 85 %, ikkekondenserende Relativt atmosfærisktryk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mm Hg) Forureningsgrad: 2 17 Oktober

16 INTRODUKTION Opbevaring: Temperaturområde: -10 C til +65 C Relativ luftfugtighed: 30 % til 95 %, ikkekondenserende Relativt atmosfærisktryk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mm Hg) Dimensioner: Højde: Bredde: Dybde: Vægt: 162 cm (162,05 cm.) 170 cm (169,93 cm.) 70 cm (27,6 in.) 465 kg (1023 lbs) Instrumentets forventede levetid: 7 år (instrumentet tændt 24 timer i døgnet, hver dag) Sikkerhedsstandarder Elektrisk sikkerhed: For Model 7720 CETL Certification Overholder: UL : 2 nd udg.: 2004, CAN/CSA-C22.2 No. 2 nd udg.: 2004, CAN/CSA-C22.2 No :04, IEC : 2003 CAN/CSA-C22.2 No :04, IEC : 2001 CAN/CSA-C22.2 No. 04, IEC : 2002 FDA Registrering (Bestemmelse Nr ) For Model 7721 Japansk Pharmaceutisk Lov Overholder: Kvalitetsstyringssystem - ISO 13485: 2003 Elektrisk sikkerhed JIS C : 2005 IEC 61010: 2001 (v. 2) IEC : 010: 2003 IEC : 2001 IEC : 2002 EMC- JIS C1806-1: 2001 Risk Management- JIS T 14971: 2003 For Model 7722 Overholder: LVD, IVD EN : 2001 (v. 2) EN : 2003 (v. 2) EN : 2001 EN : 2002 EMC CISPR 11: 1999 Gruppe 1 klasse A (EN 55011) EN : 1997 EN : 1994 Ændring 1 / 2 (2001) EN : 1995 Ændring 1 / 2 (2001) EN : 2002 EN : 2004 EN : 1995 Ændring 1 EN : 1996 Ændring1 / 2 / 3 / og rettelse 1 EN : 2004 Regulativer: FDA-certificeret med ETL-evaluering (USA), opfylder kravene i lov om farmaceutiske anliggender (Japan); CE-certificeret i henhold til kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, Lavstrømsdirektivet i Europa Oktober 2008

17 Sektion 2 INSTALLATION Tænd og sluk for instrumentet Der tændes og slukkes for strømmen til hele instrumentet på hovedafbryderen.1. (Figur 2-A), som sidder på højre sidepanel. I positionen 'op' er der tændt for strømmen og i positionen 'ned' er strømmen slået fra. Generel information Denne sektion giver vejledning i valg af placeringen og installationen af Tissue-Tek Xpress x120. Installationen må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. Tissue- Tek Xpress x120 skal installeres rigtigt for at sikre korrekt drift og service. Læs denne brugermanual omhyggeligt, før arbejdet med Tissue-Tek Xpress x120 påbegyndes. Følg omhyggeligt alle instruktionerne. ADVARSEL: Tissue-Tek Xpress x120 er et precisionsinstrument, og det skal behandles som sådan. Hård behandling eller fald vil forårsage afvigelser eller beskadige de indre komponenter. Behandl altid instrument med omhu. Figur 2-A Sluk for strømmen (ved længere tids pause i driften) Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet er beregnet til at køre i konstant drift. Hvis det alligevel er nødvendigt at instrumentet står stille i længere perioder (uger eller måneder), anbefales det at instrumentet tømmes for alle reagenser, og at retorterne gøres grundigt rene og desinficeres. Lågerne til loadingstationen, unloadstationen og retorterne skal stå åbne indtil instrumentet er fuldstændig tørt indvendigt. Når det er tørt, kan lågerne lukkes, for at beskytte den indvendige del mod støv og snavs. Miljøfaktorer Som det gælder for alt elektronisk udstyr, skal man undgå at udsætte instrumentet for ekstreme temperaturer og fugtighed i længere perioder. For at opnå den højeste grad af driftssikkerhed skal temperatur og fugtighed holdes relativt konstant. Omgivelsestemperaturen under instrumentets drift ligger i området 15 til 35 C (59 til 95 F). Luftfugtighedsområde er 30 % til 85 % relative fugtighed, ikkekondenserende. Placer instrumentet på et godt ventileret sted, og undgå at det udsættes for ætsende dampe, direkte luftstrømme og ekstreme temperaturer. Undgå at placere instrumentet i nærheden af direkte sollys, åbne vinduer, vaske, ovne, åben ild, varme overflader, radiatorer og tøris-bad. Placer instrument på afstand af apparatur, der kører på høj spænding eller højt strømforbrug som f.eks. store køleskabe og ovne. Da instrumentet er meget tungt, skal gulvet være solidt og vandret. Sørg for at instrument står nær en stikkontakt, som opfylder de elektriske krav (spænding og amperetal), der er specificeret på fabriksskiltet bag på instrumentet. Stikkontakten skal være forbundet med jord, ren og forstyrrelsesfri, og den må kun anvendes til dette instrument. Sørg for at det valgte installationssted har tilstrækkelig plads til at instrumentet kan fungere korrekt, og at det har tilstrækkelig ventilation til kondensatoren, vakuumpumpen, mikrobølgeenhederne, ventilatorer og pumper. 17 Oktober

18 INSTALLATION Isætning af reagensflaske 1. Sæt en ny reagenscontainer på plads i reagenskabinettet. 2. Tryk låsegrebet ned, indtil det er i låsepositionen LÅST, og kobler reagensflasken på reagensforsyningssystemet (Figur 2-B). Kontroller, at begge reagenscontainere er fulde. Sørg for, at begge reagenscontainere er korrekt placeret i kabinettet, og at låsegrebene til begge containere er i låsepositionen. BEMÆRK: Hvis reagenscontainerne ikke er fulde, skal de udskiftes før systemet startes (se flere oplysninger i Reagent Replacement (udskiftning af reagens) på side 7.4). Kontroller, at begge paraffinovne indeholder tilstrækkeligt paraffin. Kontroller om nødvendigt, at unloadingtationens retort indeholder tilstrækkelig mængde paraffin. BEMÆRK: Hvis der ikke er tilstrækkeligt paraffin til rådighed begge steder, skal paraffinen udskiftes før systemet startes (se flere informationer i Paraffinudskiftning retort nr. 3 og nr. 4 på side 7.6 og Paraffinudskiftning unloadingstation på side 7.7). BEMÆRK: For at sikre korrekt præparering af præparaterne SKAL hele reagensættet udskiftes samtidigt. Figur 2-B Før start kontrolleres Hver dag, før den første kørsels startes, skal følgende kontrolleres og ses efter: Kontroller, at der er lagt et nyt indlæg i transferarmens drypbakke. BEMÆRK: Udskift om nødvendigt indlægget på transfer-armens drypbakke (se flere informationer I Drip Tray Liner Replacement (Udskiftning af indlæg i drypbakke) på side 7.8). Kontroller, at loadingkarret er fyldt med Molecular Fixative. Kontroller, at håndtaget på laodingstationens container hviler på kanten af containeren. Kontroller at transfer-armen ikke holder en kurv eller et magasin-sæt, og at der ikke er nogen magasiner eller kurve i loadingstationen eller en af retorterne. Kontroller, at alle retortlåg er lukkede. Hvis et låg er åbent, skal det lukkes manuelt Oktober 2008

19 Udpakning og Installation Tissue-Tek Xpress x120 Tilbehør Kontroller at følgende tilbehør følger med instrumentet. Beskrivelse Drypbakke (Produktkode O ) Antal 1 Beskrivelse Paraffinskraber (Produktkode 1550) Antal 1 Reagensflaske bakke (Produktkode O ) 1 Blade til trimmekniv, 130 mm* (Produktkode 4785) 1 pakke med 10 Rengøringspipette til retort (Produktkode D ) 1 Håndtag til trimmekniv* (Produktkode 4786) Håndtag til skalpel* (Produktkode 4791) 1 1 Retortfilter-nøgle (Produktkode O ) 1 Blade til skalpel, nr. 62* (Produktkode 4793) Udskæringshjælpeværktøj (Produktkode 4802) 1 pakke med 20 1 sæt Rengøringsbørste til siderør (Produktkode O ) 1 Præparatgaffel, 1,5 mm (Produktkode 4803) Præparatgaffel, 2,0 mm (Produktkode 4804) 1 1 Spildbakke (Produktkode O ) 1 Præparatgaffel, 2,5 mm (Produktkode 4807) 1 Unloading station container udtagestation (Produktkode F ) 1 Kurv med håndtag og låg, 40-kassette (Produktkode 7103) 8 Brugermanual (Produktkode ) 1 *Gælder ikke for model 7721 Indlæg til drypbakken (Produktkode 7106) Loadingkar m/låg (Produktkode 7108) Transportbakke til kurve (Produktkode 7109) 1 pakke med Manglende eller beskadigede artikler? Kontroller omhyggeligt indholdet af alle forsendelseskasser og æsker og find alle artiklerne på listen. Hvis artikler er synligt beskadigede eller mangler, ring venligst til eller (kun kunder i USA). Udenfor USA bedes man henvende sig til den nærmeste distributør af Sakura instrumenter. 17 Oktober

20 INSTALLATION Oktober 2008

21 Sektion 3 TILPASNING AF INDSTILLINGER Generel information Tissue-Tek Xpress x120 giver mulighed for at indstille et antal systemindstillinger og driftsparametre, så de passer til behovet i den pågældende situation. I menuen UTI- LITIES (værktøj) kan man se de gældende systemindstillinger, eller vælge og konfigurere systemindstillinger og angive de ønskede værdier i de brugerkonfigurerede driftsparametre. Denne sektion beskriver de procedurer, der skal anvendes ved den indledende installation af Tissue-Tek Xpress x120's systemindstillinger. Fabrikkens standardindstillinger af hvert parameter er angivet, der hvor det er relevant. Udfør følgende installationsprocedure før Tissue-Tek Xpress x120 systemet tages i rutinemæssigt brug. Disse procedurer anvendes ydermere til at tilbagestille uret, tilføje og fjerne brugere og ændre automatiske start- og nedlukningstider osv. BEMÆRK: Se en beskrivelse af betjeningselementer og indikatorer, der bruges i indstillingsprocedurerne i Kontrolpanel (Figur 1-O) på side Hvis det ikke lykkes at logge på: Når passwordet er tastet forkert ind vises meldingen INCOR- RECT PASSWORD ENTERED (forkert password er indtastet). Skriv passwordet igen og tryk på tasten ENTER, for at sende loginanmodningen igen. Hvis det lykkes at logge på: Skærmen WAR- MING UP SYSTEM (systemopvarmning) vises mens systemet varmer op, derefter vises skærmen MANUAL START (manuel start) eller AUTO START, alt efter hvilken, der gælder. Tryk på tasten UTILITIES (værktøj) for at se menuen UTI- LITIES (værktøj) (Figur 3-A). Adgang til menuen UTILITIES (værktøj) BEMÆRK: Log på som administrator for at ændre systemindstillinger i menuen UTILITIES (værktøj). At logge på med et password som bruger, giver læseadgang til menuen UTILITIES (værktøj) (man kan se de gældende systemindstillinger, men ikke ændre dem). Få adgang til menuen UTILITIES (værktøj) således: 3. Tryk på knappen LOG ON (log på) i skærmen WAR- MING UP SYSTEM (systemopvarmning), skærmen MANUAL START (manuel start) eller skærmen AUTO START. Dialogboksen INPUT PASSWORD (indtast password) vises. Skriv passwordet vha. tastaturet og tryk på tasten ENTER. BEMÆRK: Når passwordet tastes ind, vises det på skærmen som en række stjerner. Figur 3-A 4. I menuen UTILITIES (værktøj) kan man vælge at udføre følgende indstillinger: REAGENT COUNT CLEAR (nulstilling af reagenstæller) nulstiller optællingen af kassetter eller kørsler, når der udskiftes reagens (se flere informationer i Reagent Replacement (udskiftning af reagens) på side 7.4). RUN HISTORY (Kørselsoversigt) viser en liste over status for hver eneste af de færdige kørsler, der er startet (se flere informationer i Viewing Run History (Se kørslesoversigt) på side 4.13). STATISTICS (statistikker) viser statistikker over antal kassetter/kørsler/dage der er kørt i en valgt periode. (se flere informationer i Viewing Statistics (Se statisikker) på side 4.13). 17 Oktober

22 TILPASNING AF INDSTILLINGER ERROR LOG (fejllog) viser en log over de fejl, der er opstået i overvågede aktiviteter, systemer eller komponenter (se flere informationer i Viewing the Error Log (Se fejllog) på side 4.16). SHUTDOWN (sluk) giver mulighed for manuel slukning af instrumentet, når det er indstillet til MANUAL START (manuel start) (se flere informationer i System Shutdown (Slukning af systemet) på side 4.9). SOFTWARE VERSION viser information relateret til instrumentets software og firmware versioner og serienummer (se flere informationer i Viewing the Software Version (Se softwareversion) på side 4.12). SYSTEM SETUP (systemindstillinger) her konfigureres de brugervalgte indstillinger og driftsparametre (se flere informationer i Configuring System Settings (konfiguration af systemindstillinger) på side 3.2). PASSWORDS her tilføjes, ændres og fjernes systembrugere (se flere informationer i Setting Names and Passwords (redigering af navne og passwords) på side 3.4). USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) hvor man kan tilføje, ændre og fjerne tildelte identifikatorer, der anvendes som sorteringskriterier i Run History File (kørselsoversigten) og statistikkerne (se flere informationer i Managing the User Defined File (Administration af brugerdefineret fil) på side 3.5). READY / SHUTDOWN TIMES (klar/ slukketider) indstiller klar - og slukketider til systemets automatiske drift (se flere informationer I Setting Ready / Shutdown Times (Indstilling af klar/slukketider) på side 3.7). PROCESS RECOVERY (genstart) gør det muligt at starte en genstart af kurve i retorterne nr. 3 og nr. 4, når kørslen har været afbrudt (aborted) på grund af en driftsfejl (se flere informationer i Sektion 5,Genstart ). BEMÆRK: Tasten PROCESS RECOVERY (gen-start) er kun aktiv under cyklussen WARMING UP SYSTEM (systemopvarmning). Konfiguration af systemindstillinger I SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) kan man ændre brugervalgte og brugerspecificerede systemindstillinger og parametre. Ændr systemindstillinger således: 5. Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der er valgt for instrumentet på det pågældende tidspunkt (de valgte parametre er angivet med en grå baggrund). Figur 3-B BEMÆRK: Skærmbilledet SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) er et skærmbilledet med flere sider. Brug knapperne PREVIOUS (Foregående) og NEXT (Næste) i nederste højre hjørne af skærmbilledet til at skifte mellem siderne. 6. Indtast de ønskede ændringer, i de følgende systemindstillinger/parametre, på side 1 i SYSTEM SETUP (systemindstillinger): REAGENT CONTROL (reagensstyring) indstiller den type enheder, som reagensbrugen beregnes i (en optælling af de valgte enheder vises i skærmbillederne WARMING UP SYSTEM (Systemopvarmning), MANUAL START (Manuel start) og AUTO START) Oktober 2008

23 Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten CASSETTES (Kassetter) eller RUN (Kørsler). Standardindstillingen fra fabrikken for REAGENT CONTROL (reagensstyring) er CASSETTES (kassetter). BEMÆRK: Skal funktionen REAGENT CONTROL (reagensstyringen) ikke bruges, vælg NOT IN USE (Ikke i brug). COUNT LIMIT (Maksimumsgrænse) indstiller maximumsgrænsen for den tilhørende REA- GENT CONTROL (reagensstyring), COUNT LI- MIT (Maksimumsgrænsen) angiver det maksimale antal kassetter/kørsler/dage, der kan køres, før det er nødvendigt at udskifte reagens. Tryk på det ønskede felt for aktivering af tastaturet. Indtast den ønskede værdi, og tryk på tasten ENTER for at lukke tastaturet. Standardindstillingen fra fabrikken for maksimumsgrænsen er 1000 kassetter og 25 kørsler. UPS angiver om en ekstern nødstrømsforsyning (Uninterruptible Power Supply (UPS)) er sluttet til instrumentet. Tryk på det relevante felt, enten IN USE (i brug) eller NOT IN USE (ikke i brug). Standardindstillingen fra fabrikken for UPS er IN USE (i brug). OUTPUT (dataeksport) bestemmer eksportmåden for de forskellige data, som Tissue-Tek Xpress x120 systemet registrerer. Tryk på det ønskede felt, enten PRINT eller FI- LEOUTPUT (fileksport). Standardindstillingen fra fabrikken for OUTPUT (dataeksport) er FILE OUTPUT (fileksport). (Se flere informationer i Udskrivning af systemindstillinger på side 3.4). EDIT ITEM (Edit Item) angiver om funktionen USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) er aktiveret (se mere information I Managing the User Defined File (Administration af brugerdefineret fil) på side 3.5). Tryk på det relevante felt, enten IN USE (i brug) eller NOT IN USE (ikke i brug). Standardindstillingen fra fabrikken for EDIT ITEM (Edit Item) er NOT IN USE (ikke i brug). FILE NAME (Filnavn) angiver filnavnet for den USER DEFINED FILE (Brugerdefinerede fil). Standardindstillingen fra fabrikken for FILE NA- ME (Filnavn) er SampleItem. 7. Tryk på knappen NEXT (Næste) for at se skærmbilledet SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) side 2 (). Indtast de ønskede ændringer til de følgende systemindstillinger/parametre, side 2 i skærmbilledet SY- STEM SETUP (systemindstillinger): Figur 3-C SOUND VOLUME (volumen) - indstiller volumen for tastelyd, end of process ( kørsel færdig ) og alarm signalerne. Tryk på det ønskede felt, enten HIGH (høj) (hørbar indenfor 30 meter fra instrumentet), MIDDLE (middel) (hørbar indenfor 15 meter fra instrumentet) eller LOW (lav) (hørbar indenfor 3 meter fra instrumentet). Standardindstillingen fra fabrikken for SOUND VOLUME (volumen) er MIDDLE (Middel). BEMÆRK: Tryk på knappen TEST CLICK (Test tastelyd), TEST ALARM eller TEST END OF PRO- CESS (Test kørsel færdig ) for at teste den valgte volumen. SOUND SELECTION (Signalvalg) her kan man vælge en af de syv signaler, der er til rådighed, til end of process ( kørsel færdig ) og alarm. Tryk på det ønskede felt for at se en rullemenu med de sprog, der er til rådighed, vælg derefter det ønskede sprog. Standardindstillingen fra fabrikken for SOUND SELECTION (Signalvalg) er ENDOFPROC1 og ALARM1. 17 Oktober

24 TILPASNING AF INDSTILLINGER BEMÆRK: Tryk på knappen TEST ALARM eller TEST END OF PROCESS (Test kørsel færdig ) for at teste det valgte signal. END OF PROCESS SOUND INTERVAL ( Kørsel færdig signalinterval) vælger det interval hvormed end of process ( kørsel færdig ) gentages. Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten CONTINUOUS (Konstant), INTERMITTENT (Gentagende) eller SINGLE (Enkelt). Standardindstillingen fra fabrikken for END OF PROCESS SOUND INTERVAL ( Kørsel færdig signalinterval) er CONTINUOUS (Konstant). LANGUAGE (sprog) vælg det sprog, der skal anvendes i instrumentets skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt for at se en rullemenu med de sprog, der er til rådighed, vælg derefter det ønskede sprog. Standardindstillingen fra fabrikken for LANGUA- GE (Sprog) er ENGLISH (Engelsk). DATE FORMAT (datoformat) indstiller det datoformat, der vises øverst i alle skærmebilleder. Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten YMD (åmd), MDY (mdå) eller DMY (dmå). Standardindstillingen fra fabrikken for DATE FORMAT (datoformat) er MDY (mdå). TIME FORMAT (tidsformat) indstiller det tidsformat, der vises øverst i alle skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt, enten 12-HOUR (timer) eller 24-HOUR (timer). Standardindstillingen fra fabrikken for TIME FORMAT (tidsformat) er 12-HOUR (timer). DATE AND TIME (dato og tid) indstiller den aktuelle kalenderdag og tidspunkt, der vises i alle skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt for aktivering af tastaturet. Indtast den rigtig værdi, og tryk på tasten ENTER for at lukke tastaturet. BEMÆRK: Sørg for at vælge det samme datoformat, som er valgt i DATE FORMAT. Hvis der f.eks. er valgt YMD (åmd) som DATE FORMAT (datoformat) skal 10. marts 2002 indtastes som 02/03/ Når alle de ønskede systemindstillinger/parametre er ændret, tryk på knappen SAVE & EXIT (gem og afslut) for at gemme de nye indstillinger og gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj). BEMÆRK: Tryk på knappen EXIT (afslut) for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj) uden at ændre SY- STEM SETUP (systemindstillinger). Gå tilbage til fabriksindstillingerne således: 9. Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der er valgt for instrumentet på det pågældende tidspunkt (de valgte parametre er angivet med en grå baggrund). 10. Tryk på tasten RESET DEFAULTS (Tilbage til default) for at vende tilbage til fabriksindstilllingerne. 11. Systemet går tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Udskrivning af systemindstillinger: BEMÆRK: I funktionen PRINT kan brugeren eksportere en fil til en USB-nøgle. FILE OUTPUT (fil eksport) -eksporterer en CSVfil til en USB-nøgle PRINT - eksporterer en PDF-fil til en USB-nøgle Hvis du ønsker at udskrive til en printer, kontakt Sakura Finetek på , Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger generelt) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der på det pågældende tidspunkt er valgt for instrumentet. 2. Tryk på tasten PRINT. Indstilling af navne og passwords Skærmbilledet PASSWORDS giver adgang til følgende funktioner: Indstilling af institutionens navn, som vises i alle skærmbilleder i Tissue-Tek Xpress x120. Tilføje, redigere og slette navne og passwords for op til 4 Tissue-Tek Xpress x120 systemadministratorer Oktober 2008

25 Tilføje, redigere og slette navne og passwords for op til 20 Tissue-Tek Xpress x120 brugere. Passwordet bestemmer de funktioner og muligheder, der er til rådighed, for brugerne af Tissue-Tek Xpress x120. Bruger-passwords begrænser adgangen til systemets rutinefunktioner. Administrator-passwords giver adgang til alle systemfunktioner og bruger-programmerede funktioner. BEMÆRK: For at give adgang til den første konfiguration af systemet, er der indstillet et standard administratornavn ADMIN 1 og adgangskode Standardpasswordet skal erstattes af et unikt password, for at forhindre uautoriseret adgang til systemet. Skærmbilledet EDIT NAME AND PASSWORD (Rediger navn og password) vises (Figur 3-E). Få adgang til skærmbilledet PASSWORDS således: 1. Tryk på knappen PASSWORDS i skærmbilledet UTI- LITIES (værktøj). Skærmbilledet PASSWORDS (Figur 3-D), viser det gældende institutionsnavns og administratorers og brugeres navne og passwords. Figur 3-D BEMÆRK: Skærmbilledet PASSWORDS er et skærmbillede med flere sider. 2. Brug tasterne PREVIOUS (Foregående) og NEXT (Næste) i nederste højre hjørne af skærmbilledet til at rulle gennem de andre sider i displayet. Tilføje og redigere brugere: 1. Tryk på feltet NAME (navn) med den bruger, man har valgt at redigere. Figur 3-E BEMÆRK: Brug tasten backspace til at redigere et allerede indtastet navn. 2. Tryk på feltet NAME (Navn), og tast derefter det ønskede brugernavn vha.tastaturet. 3. Tryk på tasten ENTER, når det ønskede navn er indtastet i feltet NAME (Navn). BEMÆRK: Når institutionens navn redigeres vises felterne PASSWORD og REENTER (Genindtast) ikke. 4. Tryk på feltet PASSWORD og tast derefter det ønskede password vha. tastaturet. Passwordet vises som en række stjerne, mens det tastes ind. BEMÆRK: Passwordet skal være et sekscifret numerisk password. BRUG IKKE alfabetiske tegn i passwordet. 5. Tryk på tasten ENTER, når det ønskede password er indtastet i feltet PASSWORD. 6. Tryk på feltet REENTER (Genindtast), og brug tastaturet til at taste passwordet ind igen som i trin Tryk på tasten ENTER, når det ønskede password er indtastet i feltet REENTER (Genindtast). 8. Tryk på tasten EXIT (afslut) og gå tilbage til skærmbilledet PASSWORDS, når det ønskede navn og password for brugeren er indtastet. 9. Gentag trin 1 til 8 for at tilføje eller redigere navne og passwords for andre brugere. 10. Tryk på knappen EXIT (afslut), for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj), når alle de ønskede brugernavne og -passwords er tilføjet. 17 Oktober

26 TILPASNING AF INDSTILLINGER Slette brugere: 1. Tryk på knappen ADMINISTRATOR (administrator) eller OPERATOR (bruger) for den bruger, man har valgt at slette, og tryk derefter på tasten delete (slet). Skærmbilledet opdateres uden det slettede brugernavn og password. 2. Gentag trin 1 for at slette andre brugere. 3. Tryk på tasten EXIT (afslut), for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj), når alle de ønskede brugernavne og -passwords er slettet. Administration af User Defined File (brugerdefineret fil) I USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) kan der oprettes identifikatorer, der kan tildeles en kurv eller Paraformmagasiner, når de loades. Identifikatorerne kan da anvendes, som sorteringskriterier for filerne Run History (kørselsoversigt) og Statistics (statistik). Den brugerdefinerede fil kan bruge enhver identifikator, som er egnet i forhold til laboratoriet og arbejdsgangen (som f.eks. lægenavne eller hospitalsafdelinger). For eksempel kan præparater, som kommer fra samme læge grupperes i en enkelt kurv, og lægens navn kan tildeles kurven eller sættet af paraformmagasiner under klargøringen og loading. BEMÆRK: Funktionen EDIT ITEM (Edit Item) i SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) skal indstilles til IN USE (I brug) for at aktivere denne funktion (se flere informationer I Configuring System Settings (Konfiguration af systemindstillinger) på side 3.2). Figur 3-F Brug rullepanelet til at se hele listen. Der kan indtastes op til 99 indentifikatorer. BEMÆRK: Den USER DEFINED FILE (brugerdefinerede fil) er usorteret. Indentifikatorerne står i den rækkefølge, de er indtastet. Rediger en identifikator i filen således: 1. Tryk på navnet på den identifikator, man har valgt at redigere i USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil), og tryk derefter på tasten EDIT (rediger). Skærmbilledet EDIT USER DEFINED ITEM (Rediger brugerdefineret mærke) vises (Figur 3-G). Få adgang til funktionen USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) således: 1. Tryk på tasten USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) (Figur 3-F ) viser en liste over de eksisterende identifikatorer i filen. Figur 3-G BEMÆRK: Brug tasten backspace til at redigere et allerede indtastet navn Oktober 2008

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B.

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B. Brugsvejledning UNI-DAMP klimaskabe Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008 www.uni-damp.dk Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov Preben B. Nielsen +45 2819 7071 / info@uni-damp.dk 1 Kære Brugere

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Quickmanual Indholdsfortegnelse Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Side 4 Valg af Pad størrelse Side 9 Pausering / afslutning af behandling Side 4 Montering af Pad Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere