HURTIG VÆVSFREMFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURTIG VÆVSFREMFØRING"

Transkript

1 HURTIG VÆVSFREMFØRING

2 2008 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdt Trykt i U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek U.S.A., Inc. Torrance, CA U.S.A. Made in Japan

3 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT INTRODUKTION INSTALLATION Sikkerhedsforanstaltninger Generel beskrivelse Placeringen af større og vigtige komponenter Specifikationer Tænd og sluk for instrumentet Generel information Før start kontrolleres TILPASNING AF INDSTILLINGER Generel information Adgang til menuen UTILITIES (værktøj) Konfiguration af systemindstillinger BRUGSVEJLEDNING Indledende opsætning Forstå kontrolpanelet Forberedelse til præparering System opstart Systemets arbejdsgang Specielle forhold og hensyn Se rapporter og statistikker GEN-START Oversigt Registrering af en fejlsituation Starte en kørsel i retort 3 eller FORBRUGSARTIKLER OG TILBEHØR Forbrugsartikler Standard tilbehørsartikler Service tilbehørsartikler Tilbehørsartikler ekstraudstyr VEDLIGEHOLDELSE AF INSTRUMENTET Generel information Vedligeholdelse efter behov Rengøring af kurve og magasiner Daglig vedligeholdelse Ugentlig vedligeholdelse Månedlig vedligeholdelse Kvartalsvis vedligeholdelse SIDE 17 Oktober 2008 i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJLFINDING Generelle fejlfindingsprocedurer Overvågede fejl SERVICE OG RESERVEDELE Serviceinformation Forbrugsartikler Service tilbehørsartikler Tilbehørsartikler ekstraudstyr BLINDTARM Oversigt... A.1 Forberedelse til præparering... A.1 Anvendelse af Tissue-Tek Xpress x120 Pre-Processing Solution... A.1 Anvendelse af Tissue-Tek Xpress x120 Pre-Processing Fixative... A.1 Anvendelsen af Tissue-Tek Molecular Fixative... A.3 Indstøbning af væv præpareret i Tissue-Tek Xpress x A.4 Skæring... A.4 Farvning... A.4 Mikroskopisk evaluering... A.5 Gen-præparering af væv... A.5 Tissue-Tek Xpress x120 reagensskift plan... A.5 Vigtige punkter... A.5 Bortskaffelse af Processing SolutionsTissue-Tek Xpress x A.6 Tissue-Tek Xpress x120 vævspræparerings Flow Chart for standard program... A.7 Tissue-Tek Xpress x120 vævspræparerings Flow Chart for udvidet program... A.8 ii 17 Oktober 2008

5 INTRODUKTION Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRKNING og anden sikkerhedsrelateret mærkning er anvendt i denne manual til at angive graden af mulige risici, som defineret herunder: BEMÆRK Angiver en påmindelse eller anden nyttig information. FORSIGTIG Angiver en potentiel risiko hvor manglende efterlevelse af instruktionerne kan medføre skader på Tissue-Tek Xpress x120 og/eller andre genstande, eller kan medføre dårlig præparationskvalitet. ADVARSEL Angiver en potentiel risiko, hvor manglende efterlevelse af instruktionerne kan medføre alvorlige skader på brugeren og/eller andet personale. VARM OVERFLADE Angiver varme overflader. Tag forholdsregler for at undgå forbrændinger. BIOLOGISK FARE Risiko for infektion, afhængigt af den type præparat, der behandles. Forebyg infektioner ved at bruge personlige værnemidler i henhold til kravene fra OSHA og andre gældende krav fra myndighederne. ADVARSEL: Brug ikke kassetter, der indeholder metal eller metallåg. Læg ikke nogen metalgenstande i retorterne nr. 1 og nr. 2. ADVARSEL: Når der lægges kassetter i en kurv, må kassetterne ikke ligge højere end den øverste afmærkede kant. ADVARSEL: Instrumentet anvender brandfarlige væsker. Brug ikke åben ild i nærheden af instrumentet. ADVARSEL: Når der arbejdes med instrumentet og med forurenede, biologisk farlige materialer, skal der bruges personlige værnemidler i henhold til kravene fra OSHA og andre gældende krav fra myndighederne. ADVARSEL: Hvis instrumentet anvendes til andre formål, end beskrevet i manualen, kan der opstå farlige situationer. ADVARSEL: Fjern ikke instrumentets ydre kabinet. Generel beskrivelse Sektion 1 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor er en selvstændig vævsprocessor, som anvender vakuuminfiltrerings- og mikrobølge-teknikker. Instrumentet udfører automatisk hurtig præparering (fiksering, dehydrering, klaring og paraffininfiltrering) af vævsprøver til histologiske undersøgelser. Instrumentet indeholder individuelle præparationsstationer, planlægningssoftware og et automatiseret transfersystem, som giver mulighed for kontinuerlig præparation af flere kurve. Præparationstiden for en enkelt kurv er omkring 65 minutter, dette giver en maksimal kapacitet (ved kontinuerlig brug) på 120 kassetter i timen. BEMÆRK: Maksimumskapaciteten er baseret på præparation af 40 kassetter pr. kurv, med en procestid på 15 minutter i hvert trin. Reduktion i antallet af kassetter pr. kurv eller forlængelse af procestiden i et eller flere trin, vil resultere i en lavere kapacitet pr. time. For at opnå kontinuerlig præparering anvender instrumentet et transfersystem, der fortløbende flytter kurvene med vævsprøver fra loading stationen, gennem de fire præpareringsstationer til unloading stationen, hvorfra kurvene kan tages ud. Instrumentet styrer af software til sikring af en effektiv og korrekt præparering af kurvene. Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet har følgende funktioner: Instrumentet kan konfigureres til enten 'manuel' eller 'automatisk' start Kompatible vævsprøver omfatter friskt væv, formalinfikseret væv og væv fiksereret i Tissue-Tek Xpress Molecular Fixative Standardkassetter og Tissue-Tek Paraform kassetter (begge mikrobølgeovns egnede). Kompatible kassetter omfatter: Standardkassette (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette kassetter) Biopsikassette (Tissue-Tek Brand Uni-Cassette Biopsy kassetter) Tissue-Tek Brand Paraform Standard kassette Tissue-Tek Brand Paraform Biopsy kassette Tissue-Tek Brand Paraform Orientation kassette Standard cylinderformede kurve med låg gør det muligt at præparere op til 40 kassetter pr. kurv. Fyldningsmaximum er markeret på kurven. 17 Oktober

6 INTRODUKTION Tissue-Tek Paraform magasiner er kompatible med instrumentet (til anvendelse sammen med Tissue- Tek AutoTEC Automated Embedding System). Hvert Tissue-Tek Paraform magasin har plads til 20 Paraform kassetter. To magasiner forbundet med et håndtag kan sættes i loading stationen på Tissue- Tek Xpress x120. To automatiske præparetioneprogrammer baseret på vævstykkelse, standardprogram (15 minutter pr. station) og udvidet program (30 minutter pr. station). Maksimal kapacitet er 120 kassetter i timen (ved brug af standardprogrammet med en kurv eller et magasinpar med 40 kassetter). Integreret ventilations styresystem for at forhindrer udslip af dampe fra instrumentet. Instrumentets front (Figur 1-A) Dør til loadingkar..1.. giver adgang til loadingkarret, hvor præparation af vævprøver startes. Adgang til laodingkarret styres af softwaren og tillades eller nægtes afhængigt af instrumentets status på det givne tidspunkt (se yderligere information i Loading indikator herunder). En afbryder forbundet med døren blokerer ved omgående at afbryde strømmen til transfer-systemets motorer (se yderligere information i Tansfer-system (Figur 1-M) på side) i tilfælde af, døren åbnes mens en transfer er i gang. Der lyder en alarm hver gang loadingdøren åbnes, også selvom loading indikatoren er slukket. En alarm lyder også hvis loadingdøren er åben i 30 sekunder eller mere, mens loading indikatoren er tændt. Loading Indikator..2.. angiver loadingdørens status med: Lys slukket som betyder adgang nægtet til loadingdøren. Døren må ikke åbnes. Loading indikatoren er slukket når der er en kurv i loadingkarret og når transfer-armen er i begvægelse. Lys tændt som betyder adgang tilladt til loadingdøren. Døren må gerne åbnes. Loading indikatoren er tændt når der ikke er en kurv i loadingkarret og når transfer-armen står stille. Loading indikatoren er kun aktiv, når en bruger er logget på systemet. Dør til unloadingstation..3.. giver adgang til unloadingstationen, hvor de præparede vævsprøver udtages. Adgang til loadingstationen styres af softwaren og tillades eller nægtes, afhængigt af instrumentets status på det givne tidspunkt (se yderligere information i Unloading indicator på side 1.3). En afbryder forbundet med døren blokerer ved omgående at afbryde strømmen til transfersystemets motorer (Se yderligere infomation i Figur 1-M på side) i tilfælde af døren åbnes mens en transfer er i gang. Der lyder en alarm hver gang døren til unloadingstationen åbnes, også selvom unloadings indikatoren er slukket. En alarm lyder også hvis døren til unloadingstationen er åben i 30 sekunder eller mere, mens unlosdingindikatoren er tændt Oktober 2008

7 Figur 1-A Unloading Indikator..4.. angiver unloadingdørens status med: Lys slukket som betyder adgang nægtet til unloadingstationens dør. Døren må ikke åbnes. Unloading indikatoren er slukket når unloadingstationen er tom, og når transfer-armen er i bevægelse. Lys tændt som betyder adgang tilladt til døren til unloadingstationen. Døren må gerne åbnes. Unloading indikatoren er tændt når der er en kurv i unloadingstationen og når transfer-armen står stille. Blink der gør brugeren opmærksom på at fjerne kurv(e) fra unloadingstationen eller at døren er åben og skal lukkes øjeblikkeligt. Akustisk alarm (ikke vist) angiver følgende: En tone lyder ved afslutningen af hver kørsel (når en kurv er ankommet i unloadingstationen). Tonevalg (mellem syv forskellige toner), volumenvalg (høj, middel, lav), og typevalg (konstant, gentagende, kun 30 sekunder) kan indstilles af brugeren (se yderligere information i Configuring System Settings (Systemindstillinger) på side 3.2). En konstant tone lyder, hvis der registreres en unormal situation under kørsel. For at slukke alarmen, skal den accepteres og/eller slettes af brugeren. Tonevalg (mellem syv forskellige toner) og volumenvalg (høj, middel, lav) kan indstilles af brugeren (se yderligere information i Configuring System Settings (Systemindstillinger) på side 3.2). Dør til retort..5.. giver adgang til mikrobølge- og vakuumstationerne til rengøring og/eller vedligeholdelse. Adgangen til alle fire retorter styres af softwaren og tillades/nægtes under præparering af vævsprøver. Dør til retort nr. 3 / nr. 4 reagenskabinet..6.. giver adgang til retort nr. 1 / nr. 2 reagenskabinet til udskiftning af reagens. Dør til retort nr. 3 / nr. 4 reagenskabinet..7.. giver adgang til paraffinovnen til udskiftning af paraffin. Betjenings panel..8.. touch skærm, hvorfra instrumentet styres og kontrolleres ved opsætning og betjening.envidere kan processen overvåges under kørsel (se yderligere information i Kontrolpanel (Figur 1-O) på side 1.11). 17 Oktober

8 INTRODUKTION Dør til aktivt kulfiltre..9.. giver adgang til aktivt kulfiltrene til udskiftning af filter. Dør til overløbsflaske giver adgang til overløbsflaskerne for retort nr. 3 / nr. 4 til rengøring og service. Nivelleringsfødder og hjul instrumentet har fire svinghjul, der gør det nemt at flytte instrumentet. Justerbare nivelleringsfødder på hvert af hjulene gør det muligt at stille instrumentet helt vandret. Instrumentets bagside (Figur 1-B) Strømkablet og den eksterne interface sidder bag på kabinettet. System start-knap en knap på højre sidepanel over hovedafbryderen (Figur 1-C) tænder og slukker computersystemet. Indvendigt lys kontakt tænder og slukker lyset inde i Tissue-Tek Xpress x120 (Figur 1-D). Lyset skal slukkes manuelt. Lyset slukkes ikke når instrumentet slukkes. USB-port USB-kommunikationsport til tilkobling af en ekstern printer til automatisk udskrivning af rapporter eller efter behov, eller til dataoverførsel til en ekstern PC via en USB-nøgle (Figur 1-D). Figur 1-D Figur 1-B Strømstik her tilkobles kablets instrumentende mens kablets anden ende tilsluttes i en stikkontakt. Ekstern alarm-port her tilsluttes en ekstern akustisk alarm til en nulspændingsafbryder inde i Tissue-Tek Xpress x120, kontakten tilkobles, når der opstår en alarmsituation. UPS signal-indgang her tilsluttes en nødstrømforsyning (UPS) eller nødgenerator på Tissue-Tek Xpress x120. Figur 1-C Hovedafbryder sidder på kabinettets højre sidepanel (Figur 1-C), slår strømmen til og fra Oktober 2008

9 Placeringen af større og vigtige komponenter Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet består af følgende større og vigtige komponenter (Figur 1-E): Betjenings panel..8.. Loadingstation Retort nr Retort nr Retort nr Retort nr Unloadingstation Robot-arm Aktiv kulfilterskab Reagensskab Paraffinovn Overløbsflasker Tilbehørsskab De større og vigtige komponenter i Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet beskrives i de følgende afsnit. Figur 1-E 17 Oktober

10 INTRODUKTION Loadingstation (Figur 1-F) Mikrobølgeretorterne (Figur 1-G) Figur 1-G Figur 1-F Loadingstationen (Figur 1-F) er en uopvarmet, reagensfyldt, udtagelig rustfrit stålbeholder hvor en enkelt kurv eller to Paraform magasiner, med maksimalt 40 vævskassetter sættes ind i Tissue-Tek Xpress x120. Loadingstationen indeholder maksimalt ca. 1,8 liter reagens (Molecular Fixative). Der er adgang til loadingstationen gennem en låge på kabinettets front (se flere informationer i Instrumentets Front (Figur 1-A) på side 1.2 ). Et aftageligt låg beskytter beholderens indhold (reagens), når instrumentet ikke er i drift. Mikrobølgestationer (Retorterne nr. 1 og nr. 2) BEMÆRK: Retort nr. 1 og retort nr. 2 er identiske. I disse mikrobølgestationer (retorterne nr. 1 og nr. 2) (..18..,..19.., Figur 1-G) udføres fiksering, dehydrering og klaring. Reagensen i mikrobølgestationernes retorter varmes op af mikrobølger. Hver mikrobølgestation består hovedsageligt af en mikrobølge-retort og den tilhørende mikrobølgeenhed (mikrobølgeelement og strømtilslutning), forvarmekammer, reagensbeholder og reagensskab. Hver mikrobølgeretort understøtter behandlingen af en enkelt kurv eller to paraformmagasiner, der indeholder maksimalt 40 kassetter. Hver mikrobølgeretort har et reagensindhold på ca. 1,44 liter, med en maksimumskapacitet på 1,74 liter. Fyldning og tømning af retorterne foregår i et reagenskredsløb og er softwarestyret. Styringen af kredsløbet omfatter en lukkenventil, der forhindrer at reagens løber ud af retorten, når der ikke er en reagensbeholder til stede i reagensskabet. Der er indbygget to væskestands sensorer. Når den nederste sensor akviveres er retorten fuld og tilførslen af reagens stoppes, mens den øverste sensor forebygger, at reagenset løber over. Når den øverste sensor aktiveres, lyder en alarm og pumpen standses. En softwarestyret temperaturregulator gør det muligt at holde reagenstemperaturen på 51 C. Temperaturen i mikrobølgeretorterne indstilles ved installationen i forhold til installationsstedets højde over havets overflade. Der er installeret en boblepumpe til gennembobling af reagenset og derved at holde en jævn temperatur i retorten. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. Hvert retortlåg har en sensor, der forhindrer at den tilhørende mikrobølgeenhed aktiveres, hvis et låg ikke er helt lukket, og slukker magnetronen i tilfælde, hvis låget åbnes under kørsel Oktober 2008

11 Forvarmekamre Forvarmekamrene bruges til midlertidig opbevaring af reagens under tømningen af retorterne nr. 1 og nr. 2 før overførslen af en kurv eller magasiner. Forvarmekamrene ligger mellem retorterne og reagenscontainerne, og holder reagenset varm under overførslen af kurver/magasiner. Det er ikke nødvendigt at brugeren har adgang til forvarmekamrene, bortset fra når de synlige rør skal rengøres (se Preheating Chamber Sight Tube Cleaning (Rengøring af forvarmekamrenes synlige rør) på side 7.3). Hvert forvarmekammer har en kapacitet på ca. 2,4 liter. Der er indbygget sensorer på tre niveauer til registrering af væskestanden. Den nederste sensor standser tilførslen af reagens (efter at der er tilført 0,6 til 0,8 liter) under fyldningen af retorterne nr. 1 og nr. 2. Sensoren er også til registrering af for lavt væskestand. Sensoren på midterniveauet anvendes til at forebygge overløb fra forvarmekammeret under reagensoverførslen fra retorten til forvarmekammeret. Når sensoren på midterniveauet aktiveres, tømmes reagenset fra retorten ud i reagenscontainere i stedet for at overføres til forvarmekammeret. Den øverste sensor anvendes til at forebygge overløb af reagens. Sensoren aktiveres ved ca. 2,5 liter. Når den øverste sensor aktiveres, lyder en alarm og pumpen standses. En softwarestyret temperaturregulering opretholder temperaturen i forvarmekammeret. Reagensskabet (Figur 1-H) Figur 1-H Der er adgang til reagensskabet gennem en dør på instrumentets forside (se flere informationer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2 ). I reagensskabet opbevares de reagenscontainere som anvendes i retorterne nr. 1 og nr. 2. Et 2-trins låsehåndtag.25a. tilknyttet hver retort kobler den tilhørende reagenscontainer på reagenskredsløbet, og låser containeren på plads i skabet. Reagensskabet er også forbundet med Tissue-Tek Xpress x120's system til kontrol an dampe (se flere informationer I Fume Control System (System til kontrol af dampe) på side 1.10). Reagenscontainerne.25b. er engangsmateriale der indeholder reagenset til behandlingen i retorterne nr. 1 og nr. 2. Hver reagensdunken er forsynet med et todelt låg/tilslutning.25c.. Den øverste del bruges under transport og opbevaring af dunken. Den nederste del slutter dunken til Tissue-Tek Xpress x120 systemet. Der anvendes samme reagens i både retort nr. 1 og nr. 2. Lågene og etiketterne har farvekoden blå, så conntainerne ikke forveksles med andre reagenser. 17 Oktober

12 INTRODUKTION Mikrobølgestationer (Retorter nr. 3 og nr. 4) BEMÆRK: Retort nr. 3 og retort nr. 4 er identiske. I disse vakuumstationer (retorterne nr. 3 og nr. 4) (..20..,..21.., Figur 1-I) udføres paraffininfiltreringen. Vakuumet i vakuumretorten øger fjernelsen af reagenset fra mikrobølgestationen fra vævet, og forbedrer paraffininfiltrationen af vævet. Hver vakuumstation består hovedsageligt af en vakuumretort med en indbygget retortvarmer, vakuumpumpe, paraffinovn og overløbsflasker. Vakuumpumperne pumper reagensen (smeltet paraffin) ind i vakuumstationernes retorter. Vakuumpumpen til vakuumretorterne holder vakuum i 80 sekunder, og er derefter slukket i 10 sekunder (hvor der ikke er vakuum). Denne cyklus gentages konstant. Reagenset tømmes fra retorten i vakuumstationerne tilbage til paraffinovnen ved hjælp af tyngdekraften. Tømmetiden er ca. fem minutter. Paraffinovn (Figur 1-J) Vakuumretorterne (Figur 1-I) Figur 1-J Figur 1-I Hver vakuumretort understøtter behandlingen af en enkelt kurv eller to paraformmagasiner, der indeholder maksimalt 40 kassetter. Hver vakuumretort har en kapacitet på ca. 2,0 liter. Fyldning og tømning af retorterne er software styret og udføres vha. en vakuumpumpe og et reagenskredsløb. En ultralydssensor registrerer reagensniveauet. Sensorens opgave er at standse tilførslen af reagens (ved ca. 1,7 liter) under påfyldning. Tømning af reagens fra retorten til paraffinovnen sker vha. af tyngdekraften. En softwarestyret temperaturregulator gør det muligt at holde reagenstemperaturen på 65 C. En temperaturføler (termisk sikring) forebygger overophedning af reagenset. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. Der er adgang til paraffinovnen gennem en låge på instrumentets forside (se flere informationer I Cabinet Front (Figur 1-A) på side 1.2 ). Paraffinovnen er en container, monteret som en skuffe, med to rum, der tjener til opbevaring og opvamning (smeltning) af reagenserne til vakuumstationerne. Ovnen har kapacitet til smeltning af 2,4 kg (3,0 liter) på 4 timer. Temperaturen i paraffinovnen holdes på den indstillede temperature for vakuumstationernes retorter nr. 3 og nr. 4 af en softwarestyret temperaturregulering. En temperaturføler (termisk sikring) forebygger overophedning af reagensen. Ovnen har separate rum til reagenserne til vakuumstation retort nr. 3 og vakuumstation retort nr. 4. Hvert rum har en kapacitet på ca. 3,0 liter paraffin perler. Et mærke i hvert rum angiver det korrekte reagensniveau inde i kammeret (ca. 3,0 liter) Oktober 2008

13 PNO13 Loadingstation (Figur 1-L) Unloadingstationen opbevarer kurve og magasin-sæt når vævsbehandlingen er afsluttet. Der er adgang til unloadingstationen gennem en låge i instrumentets front (se flere detaljer i Instruemntets Front (Figur 1-A) på side 1.2). Unloadingstationen består hovedsageligt af en dobbelt retort, et varmelegeme og en transportbakke. Figur 1-J Ovnrummene kan ikke tages ud, men kan glide ind og ud af Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet under opfyldning, tømning og vedligeholdelse. Tømningen af reagensen sker gennem en hane (se Retort nr. 3 og nr. 4 paraffinudskiftning på side 7.6). Hvert kammer er dækket af et beskyttende låg..26a... En drypbakke..26b.. placeret ved paraffinovnens forkant forhinderer smeltet paraffin at dryppe ud på gulvet under påfyldningen og vedligeholdelsen af ovnen. Overløbsflasker (Figur 1-K) Figur 1-K Figur 1-L Den dobbelte retort tjener til midlertidig opbevaring af to færdigbehandlede kurve eller fire paraformmagasiner, der kan indeholde maksimalt 80 vævskassetter. Retorten kan tages ud så den er let at rengøre. En softwarestyret temperaturenhed holder paraffinen i de færdigbehandlede præparater smeltet før transport til paraffinindstøbningen. Varmelegemet holder retortens temperatur på 65 C. En temperaturføler forebygger overophedning. Låget åbnes automatisk under overførslen af kurve. Når der ikke er strøm på motoren, kan det åbnes manuelt af hensyn til rengøring og vedligeholdelse af retorten. En transportbakke forebygger at paraffin drypper, når kurvene tages ud af Tissue-Tek Xpress x120 og manuelt transporteres til paraffinindstøbnings-centret. Transportbakken har plads til transport af to kurve eller fire paraformmagasiner samtidigt. En overløbsflaske forbundet med hver vakuumretort opsamler evt. overløb, hvis der pumpes for meget reagens (paraffin) ind i retorten. Hver flaske kan rumme 250 ml. En sensor...27a.. (placeret bag hver overløbsflaske) registrerer reagensniveauet. Der er adgang til overløbsflaskerne gennem en låge på instrumentets forside (se flere detaljer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2 ). 17 Oktober

14 INTRODUKTION Robot-arm (Figur 1-M) Robot-armen udfører den automaticerede overførsel af kurve fra loadingkarret til mikrobølge- og vakuumstationerne for til sidst at anbringe dem i unloadingstationen. Robot-armen består af en motor-drevet robot-arm der bevæger sig i X (vandrette) og Z (lodrette) aksler. Kontrol af dampe (Figur 1-N) Figur 1-N Figur 1-M Når instrumentet ikke er i drift, kan robot-armen flyttes manuelt. En drypbakke..23a.. forbindelse med robot-armen forhindrer reagens i at drypper inden i instrumentet, når en kurv overføres til næste station. En en-gangs indsats..23b.. opfanger reagensdryppene. Drypbakken kan roteres og derved automatisk flyttes, så armen kan hæve eller sænke en kurv. Drypbakken vender tilbage til sin udgangsposition under kurven, når den transporteres mellem stationerne. Kontrol af dampe Består hovedsageligt af en låge, et aktivt kulfilter og en ventilator. Der er adgang til systemet gennem en låge på instrumentets forside (se flere detaljer i Instrumentets front (Figur 1-A) på side 1.2). Systemets låge forhindrer farlige dampe i at slippe ud af instrumentet. Systemet suger reagensdampe indefra instrumentet og fører dem gennem det aktive kulfilter for at reducere udslippet til et acceptabelt niveau. Den filtrerede luft ledes ud i rummet gennem en studs på bagsiden af instrumentet. Instrumentet kan dog tilsluttes ekstern ventilation vha. denne studs. Ventilatoren er aktiv så længe der er strøm på instrumentet.i tilfælde af fejl på ventilatoren, mens instrumentet er i funktion (behandling udføres), høres en akutisk alarm Oktober 2008

15 Kontrolpanel (Figur 1-O) Kontrolpanelet..8.. har de kontrolelementer og indikatorer der er nødvendige til at betjene apparatet, overvåge systemets drift og konfigurere systemet indstillinger, her vises også status og statistisk. Specifikationer Denne manual omfatter flg. modeller: Produktkode Navn/beskrivelse 7720 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (200 VAC) (USA) 7721 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (200 VAC) (Asien) 7722 Tissue-Tek Xpress x120 Continuous Rapid Tissue Processor (230 VAC) (Europa) Krav til strømforsyning: Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Model VAC ±10 %, 50/60Hz, enfaset, 20 amps Nominelle effekter: Figur 1-O Strøm indikator...8a.. lyser, når der er strøm på instrumentet. Status indikator...8b.. angiver systemets status på det pågældende tidspunkt. Blinker, når tilstanden WARMING UP SYSTEM (SYSTEMOPVARMNING) er aktiv. Lyser konstant, når systemet er klar til drift. Auto Start / Sluk indikator...8c.. angiver at Auto Start/Sluk funktionen er aktiveret (se Sektion 3, Indstilling af klar/sluk tider på side 3.7). LCD-skærm...8d X 600 pixels touch LCD-skærm. Instrumentet afgiver en lyd hver gang en tast eller tekstfelt aktiveres (med undtagelse af 10-tast tastaturet og alphatastaturet). Når instrumentet er i drift, vises skærmen til login på systemet, til forberedelse af start af en kurv og til overvågning af driften (se flere informationer i Sektion 4, Brugsvejledning ). Når instrumentet er i utility-funktionen, vises skærme til dataindtastning og til redigering af instrumentets brugere, konfigurering af systemindstillinger og se statistiske data (se flere informationer i Sektion 3, brugertilpasning af indstillinger og Sektion 4, Brugsvejledning ). Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 15 amps Model VAC ±10%, 50/60Hz, enfaset, 15 amps Model VAC ±10 %, 50/60Hz, enfaset, 13 amps Støjniveau: Mindre end 65 db Kontrol af farlige dampe Opfylder følgende krav til acetonedampe i laboratorier: 1,000 ppm, Occupational Safety and Health Administration (USA), 750 ppm, Industrial Safety and Health Law (Japan), 500 ppm, Maksimale arbejdshygiejniske grænseværdi (Europa) Miljøkrav: Drift: Temperaturområde: +15 C til +35 C Relativ luftfugtighed: 30 % til 85 %, ikkekondenserende Relativt atmosfærisktryk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mm Hg) Forureningsgrad: 2 17 Oktober

16 INTRODUKTION Opbevaring: Temperaturområde: -10 C til +65 C Relativ luftfugtighed: 30 % til 95 %, ikkekondenserende Relativt atmosfærisktryk: 70 til 106 kpa (525 til 795 mm Hg) Dimensioner: Højde: Bredde: Dybde: Vægt: 162 cm (162,05 cm.) 170 cm (169,93 cm.) 70 cm (27,6 in.) 465 kg (1023 lbs) Instrumentets forventede levetid: 7 år (instrumentet tændt 24 timer i døgnet, hver dag) Sikkerhedsstandarder Elektrisk sikkerhed: For Model 7720 CETL Certification Overholder: UL : 2 nd udg.: 2004, CAN/CSA-C22.2 No. 2 nd udg.: 2004, CAN/CSA-C22.2 No :04, IEC : 2003 CAN/CSA-C22.2 No :04, IEC : 2001 CAN/CSA-C22.2 No. 04, IEC : 2002 FDA Registrering (Bestemmelse Nr ) For Model 7721 Japansk Pharmaceutisk Lov Overholder: Kvalitetsstyringssystem - ISO 13485: 2003 Elektrisk sikkerhed JIS C : 2005 IEC 61010: 2001 (v. 2) IEC : 010: 2003 IEC : 2001 IEC : 2002 EMC- JIS C1806-1: 2001 Risk Management- JIS T 14971: 2003 For Model 7722 Overholder: LVD, IVD EN : 2001 (v. 2) EN : 2003 (v. 2) EN : 2001 EN : 2002 EMC CISPR 11: 1999 Gruppe 1 klasse A (EN 55011) EN : 1997 EN : 1994 Ændring 1 / 2 (2001) EN : 1995 Ændring 1 / 2 (2001) EN : 2002 EN : 2004 EN : 1995 Ændring 1 EN : 1996 Ændring1 / 2 / 3 / og rettelse 1 EN : 2004 Regulativer: FDA-certificeret med ETL-evaluering (USA), opfylder kravene i lov om farmaceutiske anliggender (Japan); CE-certificeret i henhold til kravene i direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, Lavstrømsdirektivet i Europa Oktober 2008

17 Sektion 2 INSTALLATION Tænd og sluk for instrumentet Der tændes og slukkes for strømmen til hele instrumentet på hovedafbryderen.1. (Figur 2-A), som sidder på højre sidepanel. I positionen 'op' er der tændt for strømmen og i positionen 'ned' er strømmen slået fra. Generel information Denne sektion giver vejledning i valg af placeringen og installationen af Tissue-Tek Xpress x120. Installationen må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. Tissue- Tek Xpress x120 skal installeres rigtigt for at sikre korrekt drift og service. Læs denne brugermanual omhyggeligt, før arbejdet med Tissue-Tek Xpress x120 påbegyndes. Følg omhyggeligt alle instruktionerne. ADVARSEL: Tissue-Tek Xpress x120 er et precisionsinstrument, og det skal behandles som sådan. Hård behandling eller fald vil forårsage afvigelser eller beskadige de indre komponenter. Behandl altid instrument med omhu. Figur 2-A Sluk for strømmen (ved længere tids pause i driften) Tissue-Tek Xpress x120 instrumentet er beregnet til at køre i konstant drift. Hvis det alligevel er nødvendigt at instrumentet står stille i længere perioder (uger eller måneder), anbefales det at instrumentet tømmes for alle reagenser, og at retorterne gøres grundigt rene og desinficeres. Lågerne til loadingstationen, unloadstationen og retorterne skal stå åbne indtil instrumentet er fuldstændig tørt indvendigt. Når det er tørt, kan lågerne lukkes, for at beskytte den indvendige del mod støv og snavs. Miljøfaktorer Som det gælder for alt elektronisk udstyr, skal man undgå at udsætte instrumentet for ekstreme temperaturer og fugtighed i længere perioder. For at opnå den højeste grad af driftssikkerhed skal temperatur og fugtighed holdes relativt konstant. Omgivelsestemperaturen under instrumentets drift ligger i området 15 til 35 C (59 til 95 F). Luftfugtighedsområde er 30 % til 85 % relative fugtighed, ikkekondenserende. Placer instrumentet på et godt ventileret sted, og undgå at det udsættes for ætsende dampe, direkte luftstrømme og ekstreme temperaturer. Undgå at placere instrumentet i nærheden af direkte sollys, åbne vinduer, vaske, ovne, åben ild, varme overflader, radiatorer og tøris-bad. Placer instrument på afstand af apparatur, der kører på høj spænding eller højt strømforbrug som f.eks. store køleskabe og ovne. Da instrumentet er meget tungt, skal gulvet være solidt og vandret. Sørg for at instrument står nær en stikkontakt, som opfylder de elektriske krav (spænding og amperetal), der er specificeret på fabriksskiltet bag på instrumentet. Stikkontakten skal være forbundet med jord, ren og forstyrrelsesfri, og den må kun anvendes til dette instrument. Sørg for at det valgte installationssted har tilstrækkelig plads til at instrumentet kan fungere korrekt, og at det har tilstrækkelig ventilation til kondensatoren, vakuumpumpen, mikrobølgeenhederne, ventilatorer og pumper. 17 Oktober

18 INSTALLATION Isætning af reagensflaske 1. Sæt en ny reagenscontainer på plads i reagenskabinettet. 2. Tryk låsegrebet ned, indtil det er i låsepositionen LÅST, og kobler reagensflasken på reagensforsyningssystemet (Figur 2-B). Kontroller, at begge reagenscontainere er fulde. Sørg for, at begge reagenscontainere er korrekt placeret i kabinettet, og at låsegrebene til begge containere er i låsepositionen. BEMÆRK: Hvis reagenscontainerne ikke er fulde, skal de udskiftes før systemet startes (se flere oplysninger i Reagent Replacement (udskiftning af reagens) på side 7.4). Kontroller, at begge paraffinovne indeholder tilstrækkeligt paraffin. Kontroller om nødvendigt, at unloadingtationens retort indeholder tilstrækkelig mængde paraffin. BEMÆRK: Hvis der ikke er tilstrækkeligt paraffin til rådighed begge steder, skal paraffinen udskiftes før systemet startes (se flere informationer i Paraffinudskiftning retort nr. 3 og nr. 4 på side 7.6 og Paraffinudskiftning unloadingstation på side 7.7). BEMÆRK: For at sikre korrekt præparering af præparaterne SKAL hele reagensættet udskiftes samtidigt. Figur 2-B Før start kontrolleres Hver dag, før den første kørsels startes, skal følgende kontrolleres og ses efter: Kontroller, at der er lagt et nyt indlæg i transferarmens drypbakke. BEMÆRK: Udskift om nødvendigt indlægget på transfer-armens drypbakke (se flere informationer I Drip Tray Liner Replacement (Udskiftning af indlæg i drypbakke) på side 7.8). Kontroller, at loadingkarret er fyldt med Molecular Fixative. Kontroller, at håndtaget på laodingstationens container hviler på kanten af containeren. Kontroller at transfer-armen ikke holder en kurv eller et magasin-sæt, og at der ikke er nogen magasiner eller kurve i loadingstationen eller en af retorterne. Kontroller, at alle retortlåg er lukkede. Hvis et låg er åbent, skal det lukkes manuelt Oktober 2008

19 Udpakning og Installation Tissue-Tek Xpress x120 Tilbehør Kontroller at følgende tilbehør følger med instrumentet. Beskrivelse Drypbakke (Produktkode O ) Antal 1 Beskrivelse Paraffinskraber (Produktkode 1550) Antal 1 Reagensflaske bakke (Produktkode O ) 1 Blade til trimmekniv, 130 mm* (Produktkode 4785) 1 pakke med 10 Rengøringspipette til retort (Produktkode D ) 1 Håndtag til trimmekniv* (Produktkode 4786) Håndtag til skalpel* (Produktkode 4791) 1 1 Retortfilter-nøgle (Produktkode O ) 1 Blade til skalpel, nr. 62* (Produktkode 4793) Udskæringshjælpeværktøj (Produktkode 4802) 1 pakke med 20 1 sæt Rengøringsbørste til siderør (Produktkode O ) 1 Præparatgaffel, 1,5 mm (Produktkode 4803) Præparatgaffel, 2,0 mm (Produktkode 4804) 1 1 Spildbakke (Produktkode O ) 1 Præparatgaffel, 2,5 mm (Produktkode 4807) 1 Unloading station container udtagestation (Produktkode F ) 1 Kurv med håndtag og låg, 40-kassette (Produktkode 7103) 8 Brugermanual (Produktkode ) 1 *Gælder ikke for model 7721 Indlæg til drypbakken (Produktkode 7106) Loadingkar m/låg (Produktkode 7108) Transportbakke til kurve (Produktkode 7109) 1 pakke med Manglende eller beskadigede artikler? Kontroller omhyggeligt indholdet af alle forsendelseskasser og æsker og find alle artiklerne på listen. Hvis artikler er synligt beskadigede eller mangler, ring venligst til eller (kun kunder i USA). Udenfor USA bedes man henvende sig til den nærmeste distributør af Sakura instrumenter. 17 Oktober

20 INSTALLATION Oktober 2008

21 Sektion 3 TILPASNING AF INDSTILLINGER Generel information Tissue-Tek Xpress x120 giver mulighed for at indstille et antal systemindstillinger og driftsparametre, så de passer til behovet i den pågældende situation. I menuen UTI- LITIES (værktøj) kan man se de gældende systemindstillinger, eller vælge og konfigurere systemindstillinger og angive de ønskede værdier i de brugerkonfigurerede driftsparametre. Denne sektion beskriver de procedurer, der skal anvendes ved den indledende installation af Tissue-Tek Xpress x120's systemindstillinger. Fabrikkens standardindstillinger af hvert parameter er angivet, der hvor det er relevant. Udfør følgende installationsprocedure før Tissue-Tek Xpress x120 systemet tages i rutinemæssigt brug. Disse procedurer anvendes ydermere til at tilbagestille uret, tilføje og fjerne brugere og ændre automatiske start- og nedlukningstider osv. BEMÆRK: Se en beskrivelse af betjeningselementer og indikatorer, der bruges i indstillingsprocedurerne i Kontrolpanel (Figur 1-O) på side Hvis det ikke lykkes at logge på: Når passwordet er tastet forkert ind vises meldingen INCOR- RECT PASSWORD ENTERED (forkert password er indtastet). Skriv passwordet igen og tryk på tasten ENTER, for at sende loginanmodningen igen. Hvis det lykkes at logge på: Skærmen WAR- MING UP SYSTEM (systemopvarmning) vises mens systemet varmer op, derefter vises skærmen MANUAL START (manuel start) eller AUTO START, alt efter hvilken, der gælder. Tryk på tasten UTILITIES (værktøj) for at se menuen UTI- LITIES (værktøj) (Figur 3-A). Adgang til menuen UTILITIES (værktøj) BEMÆRK: Log på som administrator for at ændre systemindstillinger i menuen UTILITIES (værktøj). At logge på med et password som bruger, giver læseadgang til menuen UTILITIES (værktøj) (man kan se de gældende systemindstillinger, men ikke ændre dem). Få adgang til menuen UTILITIES (værktøj) således: 3. Tryk på knappen LOG ON (log på) i skærmen WAR- MING UP SYSTEM (systemopvarmning), skærmen MANUAL START (manuel start) eller skærmen AUTO START. Dialogboksen INPUT PASSWORD (indtast password) vises. Skriv passwordet vha. tastaturet og tryk på tasten ENTER. BEMÆRK: Når passwordet tastes ind, vises det på skærmen som en række stjerner. Figur 3-A 4. I menuen UTILITIES (værktøj) kan man vælge at udføre følgende indstillinger: REAGENT COUNT CLEAR (nulstilling af reagenstæller) nulstiller optællingen af kassetter eller kørsler, når der udskiftes reagens (se flere informationer i Reagent Replacement (udskiftning af reagens) på side 7.4). RUN HISTORY (Kørselsoversigt) viser en liste over status for hver eneste af de færdige kørsler, der er startet (se flere informationer i Viewing Run History (Se kørslesoversigt) på side 4.13). STATISTICS (statistikker) viser statistikker over antal kassetter/kørsler/dage der er kørt i en valgt periode. (se flere informationer i Viewing Statistics (Se statisikker) på side 4.13). 17 Oktober

22 TILPASNING AF INDSTILLINGER ERROR LOG (fejllog) viser en log over de fejl, der er opstået i overvågede aktiviteter, systemer eller komponenter (se flere informationer i Viewing the Error Log (Se fejllog) på side 4.16). SHUTDOWN (sluk) giver mulighed for manuel slukning af instrumentet, når det er indstillet til MANUAL START (manuel start) (se flere informationer i System Shutdown (Slukning af systemet) på side 4.9). SOFTWARE VERSION viser information relateret til instrumentets software og firmware versioner og serienummer (se flere informationer i Viewing the Software Version (Se softwareversion) på side 4.12). SYSTEM SETUP (systemindstillinger) her konfigureres de brugervalgte indstillinger og driftsparametre (se flere informationer i Configuring System Settings (konfiguration af systemindstillinger) på side 3.2). PASSWORDS her tilføjes, ændres og fjernes systembrugere (se flere informationer i Setting Names and Passwords (redigering af navne og passwords) på side 3.4). USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) hvor man kan tilføje, ændre og fjerne tildelte identifikatorer, der anvendes som sorteringskriterier i Run History File (kørselsoversigten) og statistikkerne (se flere informationer i Managing the User Defined File (Administration af brugerdefineret fil) på side 3.5). READY / SHUTDOWN TIMES (klar/ slukketider) indstiller klar - og slukketider til systemets automatiske drift (se flere informationer I Setting Ready / Shutdown Times (Indstilling af klar/slukketider) på side 3.7). PROCESS RECOVERY (genstart) gør det muligt at starte en genstart af kurve i retorterne nr. 3 og nr. 4, når kørslen har været afbrudt (aborted) på grund af en driftsfejl (se flere informationer i Sektion 5,Genstart ). BEMÆRK: Tasten PROCESS RECOVERY (gen-start) er kun aktiv under cyklussen WARMING UP SYSTEM (systemopvarmning). Konfiguration af systemindstillinger I SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) kan man ændre brugervalgte og brugerspecificerede systemindstillinger og parametre. Ændr systemindstillinger således: 5. Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der er valgt for instrumentet på det pågældende tidspunkt (de valgte parametre er angivet med en grå baggrund). Figur 3-B BEMÆRK: Skærmbilledet SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) er et skærmbilledet med flere sider. Brug knapperne PREVIOUS (Foregående) og NEXT (Næste) i nederste højre hjørne af skærmbilledet til at skifte mellem siderne. 6. Indtast de ønskede ændringer, i de følgende systemindstillinger/parametre, på side 1 i SYSTEM SETUP (systemindstillinger): REAGENT CONTROL (reagensstyring) indstiller den type enheder, som reagensbrugen beregnes i (en optælling af de valgte enheder vises i skærmbillederne WARMING UP SYSTEM (Systemopvarmning), MANUAL START (Manuel start) og AUTO START) Oktober 2008

23 Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten CASSETTES (Kassetter) eller RUN (Kørsler). Standardindstillingen fra fabrikken for REAGENT CONTROL (reagensstyring) er CASSETTES (kassetter). BEMÆRK: Skal funktionen REAGENT CONTROL (reagensstyringen) ikke bruges, vælg NOT IN USE (Ikke i brug). COUNT LIMIT (Maksimumsgrænse) indstiller maximumsgrænsen for den tilhørende REA- GENT CONTROL (reagensstyring), COUNT LI- MIT (Maksimumsgrænsen) angiver det maksimale antal kassetter/kørsler/dage, der kan køres, før det er nødvendigt at udskifte reagens. Tryk på det ønskede felt for aktivering af tastaturet. Indtast den ønskede værdi, og tryk på tasten ENTER for at lukke tastaturet. Standardindstillingen fra fabrikken for maksimumsgrænsen er 1000 kassetter og 25 kørsler. UPS angiver om en ekstern nødstrømsforsyning (Uninterruptible Power Supply (UPS)) er sluttet til instrumentet. Tryk på det relevante felt, enten IN USE (i brug) eller NOT IN USE (ikke i brug). Standardindstillingen fra fabrikken for UPS er IN USE (i brug). OUTPUT (dataeksport) bestemmer eksportmåden for de forskellige data, som Tissue-Tek Xpress x120 systemet registrerer. Tryk på det ønskede felt, enten PRINT eller FI- LEOUTPUT (fileksport). Standardindstillingen fra fabrikken for OUTPUT (dataeksport) er FILE OUTPUT (fileksport). (Se flere informationer i Udskrivning af systemindstillinger på side 3.4). EDIT ITEM (Edit Item) angiver om funktionen USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) er aktiveret (se mere information I Managing the User Defined File (Administration af brugerdefineret fil) på side 3.5). Tryk på det relevante felt, enten IN USE (i brug) eller NOT IN USE (ikke i brug). Standardindstillingen fra fabrikken for EDIT ITEM (Edit Item) er NOT IN USE (ikke i brug). FILE NAME (Filnavn) angiver filnavnet for den USER DEFINED FILE (Brugerdefinerede fil). Standardindstillingen fra fabrikken for FILE NA- ME (Filnavn) er SampleItem. 7. Tryk på knappen NEXT (Næste) for at se skærmbilledet SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) side 2 (). Indtast de ønskede ændringer til de følgende systemindstillinger/parametre, side 2 i skærmbilledet SY- STEM SETUP (systemindstillinger): Figur 3-C SOUND VOLUME (volumen) - indstiller volumen for tastelyd, end of process ( kørsel færdig ) og alarm signalerne. Tryk på det ønskede felt, enten HIGH (høj) (hørbar indenfor 30 meter fra instrumentet), MIDDLE (middel) (hørbar indenfor 15 meter fra instrumentet) eller LOW (lav) (hørbar indenfor 3 meter fra instrumentet). Standardindstillingen fra fabrikken for SOUND VOLUME (volumen) er MIDDLE (Middel). BEMÆRK: Tryk på knappen TEST CLICK (Test tastelyd), TEST ALARM eller TEST END OF PRO- CESS (Test kørsel færdig ) for at teste den valgte volumen. SOUND SELECTION (Signalvalg) her kan man vælge en af de syv signaler, der er til rådighed, til end of process ( kørsel færdig ) og alarm. Tryk på det ønskede felt for at se en rullemenu med de sprog, der er til rådighed, vælg derefter det ønskede sprog. Standardindstillingen fra fabrikken for SOUND SELECTION (Signalvalg) er ENDOFPROC1 og ALARM1. 17 Oktober

24 TILPASNING AF INDSTILLINGER BEMÆRK: Tryk på knappen TEST ALARM eller TEST END OF PROCESS (Test kørsel færdig ) for at teste det valgte signal. END OF PROCESS SOUND INTERVAL ( Kørsel færdig signalinterval) vælger det interval hvormed end of process ( kørsel færdig ) gentages. Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten CONTINUOUS (Konstant), INTERMITTENT (Gentagende) eller SINGLE (Enkelt). Standardindstillingen fra fabrikken for END OF PROCESS SOUND INTERVAL ( Kørsel færdig signalinterval) er CONTINUOUS (Konstant). LANGUAGE (sprog) vælg det sprog, der skal anvendes i instrumentets skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt for at se en rullemenu med de sprog, der er til rådighed, vælg derefter det ønskede sprog. Standardindstillingen fra fabrikken for LANGUA- GE (Sprog) er ENGLISH (Engelsk). DATE FORMAT (datoformat) indstiller det datoformat, der vises øverst i alle skærmebilleder. Vælg ved at trykke på det ønskede felt enten YMD (åmd), MDY (mdå) eller DMY (dmå). Standardindstillingen fra fabrikken for DATE FORMAT (datoformat) er MDY (mdå). TIME FORMAT (tidsformat) indstiller det tidsformat, der vises øverst i alle skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt, enten 12-HOUR (timer) eller 24-HOUR (timer). Standardindstillingen fra fabrikken for TIME FORMAT (tidsformat) er 12-HOUR (timer). DATE AND TIME (dato og tid) indstiller den aktuelle kalenderdag og tidspunkt, der vises i alle skærmbilleder. Tryk på det ønskede felt for aktivering af tastaturet. Indtast den rigtig værdi, og tryk på tasten ENTER for at lukke tastaturet. BEMÆRK: Sørg for at vælge det samme datoformat, som er valgt i DATE FORMAT. Hvis der f.eks. er valgt YMD (åmd) som DATE FORMAT (datoformat) skal 10. marts 2002 indtastes som 02/03/ Når alle de ønskede systemindstillinger/parametre er ændret, tryk på knappen SAVE & EXIT (gem og afslut) for at gemme de nye indstillinger og gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj). BEMÆRK: Tryk på knappen EXIT (afslut) for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj) uden at ændre SY- STEM SETUP (systemindstillinger). Gå tilbage til fabriksindstillingerne således: 9. Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der er valgt for instrumentet på det pågældende tidspunkt (de valgte parametre er angivet med en grå baggrund). 10. Tryk på tasten RESET DEFAULTS (Tilbage til default) for at vende tilbage til fabriksindstilllingerne. 11. Systemet går tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Udskrivning af systemindstillinger: BEMÆRK: I funktionen PRINT kan brugeren eksportere en fil til en USB-nøgle. FILE OUTPUT (fil eksport) -eksporterer en CSVfil til en USB-nøgle PRINT - eksporterer en PDF-fil til en USB-nøgle Hvis du ønsker at udskrive til en printer, kontakt Sakura Finetek på , Tryk på knappen SYSTEM SETUP (systemindstillinger) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet SYSTEM SETUP (systemindstillinger generelt) side 1 (Figur 3-B) viser de parametre, der på det pågældende tidspunkt er valgt for instrumentet. 2. Tryk på tasten PRINT. Indstilling af navne og passwords Skærmbilledet PASSWORDS giver adgang til følgende funktioner: Indstilling af institutionens navn, som vises i alle skærmbilleder i Tissue-Tek Xpress x120. Tilføje, redigere og slette navne og passwords for op til 4 Tissue-Tek Xpress x120 systemadministratorer Oktober 2008

25 Tilføje, redigere og slette navne og passwords for op til 20 Tissue-Tek Xpress x120 brugere. Passwordet bestemmer de funktioner og muligheder, der er til rådighed, for brugerne af Tissue-Tek Xpress x120. Bruger-passwords begrænser adgangen til systemets rutinefunktioner. Administrator-passwords giver adgang til alle systemfunktioner og bruger-programmerede funktioner. BEMÆRK: For at give adgang til den første konfiguration af systemet, er der indstillet et standard administratornavn ADMIN 1 og adgangskode Standardpasswordet skal erstattes af et unikt password, for at forhindre uautoriseret adgang til systemet. Skærmbilledet EDIT NAME AND PASSWORD (Rediger navn og password) vises (Figur 3-E). Få adgang til skærmbilledet PASSWORDS således: 1. Tryk på knappen PASSWORDS i skærmbilledet UTI- LITIES (værktøj). Skærmbilledet PASSWORDS (Figur 3-D), viser det gældende institutionsnavns og administratorers og brugeres navne og passwords. Figur 3-D BEMÆRK: Skærmbilledet PASSWORDS er et skærmbillede med flere sider. 2. Brug tasterne PREVIOUS (Foregående) og NEXT (Næste) i nederste højre hjørne af skærmbilledet til at rulle gennem de andre sider i displayet. Tilføje og redigere brugere: 1. Tryk på feltet NAME (navn) med den bruger, man har valgt at redigere. Figur 3-E BEMÆRK: Brug tasten backspace til at redigere et allerede indtastet navn. 2. Tryk på feltet NAME (Navn), og tast derefter det ønskede brugernavn vha.tastaturet. 3. Tryk på tasten ENTER, når det ønskede navn er indtastet i feltet NAME (Navn). BEMÆRK: Når institutionens navn redigeres vises felterne PASSWORD og REENTER (Genindtast) ikke. 4. Tryk på feltet PASSWORD og tast derefter det ønskede password vha. tastaturet. Passwordet vises som en række stjerne, mens det tastes ind. BEMÆRK: Passwordet skal være et sekscifret numerisk password. BRUG IKKE alfabetiske tegn i passwordet. 5. Tryk på tasten ENTER, når det ønskede password er indtastet i feltet PASSWORD. 6. Tryk på feltet REENTER (Genindtast), og brug tastaturet til at taste passwordet ind igen som i trin Tryk på tasten ENTER, når det ønskede password er indtastet i feltet REENTER (Genindtast). 8. Tryk på tasten EXIT (afslut) og gå tilbage til skærmbilledet PASSWORDS, når det ønskede navn og password for brugeren er indtastet. 9. Gentag trin 1 til 8 for at tilføje eller redigere navne og passwords for andre brugere. 10. Tryk på knappen EXIT (afslut), for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj), når alle de ønskede brugernavne og -passwords er tilføjet. 17 Oktober

26 TILPASNING AF INDSTILLINGER Slette brugere: 1. Tryk på knappen ADMINISTRATOR (administrator) eller OPERATOR (bruger) for den bruger, man har valgt at slette, og tryk derefter på tasten delete (slet). Skærmbilledet opdateres uden det slettede brugernavn og password. 2. Gentag trin 1 for at slette andre brugere. 3. Tryk på tasten EXIT (afslut), for at gå tilbage til skærmbilledet UTILITIES (værktøj), når alle de ønskede brugernavne og -passwords er slettet. Administration af User Defined File (brugerdefineret fil) I USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) kan der oprettes identifikatorer, der kan tildeles en kurv eller Paraformmagasiner, når de loades. Identifikatorerne kan da anvendes, som sorteringskriterier for filerne Run History (kørselsoversigt) og Statistics (statistik). Den brugerdefinerede fil kan bruge enhver identifikator, som er egnet i forhold til laboratoriet og arbejdsgangen (som f.eks. lægenavne eller hospitalsafdelinger). For eksempel kan præparater, som kommer fra samme læge grupperes i en enkelt kurv, og lægens navn kan tildeles kurven eller sættet af paraformmagasiner under klargøringen og loading. BEMÆRK: Funktionen EDIT ITEM (Edit Item) i SYSTEM SETUP (Systemindstillinger) skal indstilles til IN USE (I brug) for at aktivere denne funktion (se flere informationer I Configuring System Settings (Konfiguration af systemindstillinger) på side 3.2). Figur 3-F Brug rullepanelet til at se hele listen. Der kan indtastes op til 99 indentifikatorer. BEMÆRK: Den USER DEFINED FILE (brugerdefinerede fil) er usorteret. Indentifikatorerne står i den rækkefølge, de er indtastet. Rediger en identifikator i filen således: 1. Tryk på navnet på den identifikator, man har valgt at redigere i USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil), og tryk derefter på tasten EDIT (rediger). Skærmbilledet EDIT USER DEFINED ITEM (Rediger brugerdefineret mærke) vises (Figur 3-G). Få adgang til funktionen USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) således: 1. Tryk på tasten USER DEFINED FILE (brugerdefineret fil) i skærmbilledet UTILITIES (værktøj). Skærmbilledet USER DEFINED FILE (Brugerdefineret fil) (Figur 3-F ) viser en liste over de eksisterende identifikatorer i filen. Figur 3-G BEMÆRK: Brug tasten backspace til at redigere et allerede indtastet navn Oktober 2008

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Automatisk mikrotom Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor:

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere