Semesterrapport , Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterrapport 2008-2, 1.5.2008 31.08.2008 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO)"

Transkript

1 Semesterrapport , Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Jes Bak Sørensen har den 8. maj forsvaret ph.d.-afhandlingen The effect of intervention with Exercise on prescription on physical activity, fitness and health in sedentary patients with life style diseases. (Vejledere: Lis Puggaard, Jakob Kragstrup, Thomas Skovgaard). Jon Eik Zwisler har den 23. maj forsvaret ph.d.-afhandlingen Discontinuation of long-term antisecretory treatment in general practice. (Vejledere: Ove Schaffalitzky de Muckadell, Jakob Kragstrup, Annmarie Touborg Lassen, Niels Thorsgaard Pedersen). Praktiserende læge Peder Halvorsen har den 29. maj indleveret sin ph.d.-afhandling Explaining risk reductions in medical practice: Prevention or postponement? til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på offentligt forsvar. Sygeplejerske, MPH, Helle Wallach Kildemoes har den 15. august indleveret sin ph.d.-afhandling Increasing drug expenditures in an ageing Danish population: Demographic and pharmcoepidemiological factors as drivers til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på offentligt forsvar. Cand.med. Lise Holm er pr. 1. august indskrevet som ph.d.-studerende. Cand.med. Jesper Rømhild Davidsen er pr. 1. juli indskrevet som ph.d.-studerende. Lokaler og økonomi Birgit Åbom er af Novo Nordisk Fonden blevet tildelt et 2-årigt post-doc stipendium på kr til støtte for projektet Forløbsanalyse af problematiske terminale kræftforløb i hjemmet. Malene Plejdrup Hansen modtog den 26. juni Magda og Svend Aage Friedrichs Mindelegat på kr En del af Forskningsenhedens midler til infrastruktur for kræftforskning anvendes i 1½ år til delvis finansiering af et professorat med særlige opgaver for Jens Søndergaard.

2 Publikationer (publicerede) Originale Bergman A, Hjelmgren J, Örtqvist Å, Wisløff T, Kristiansen IS, Högberg LD et al. Costeffectiveness analysis of a universal vaccination programme with the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV-7) in Sweden. Scand J Infect Dis 2008 (E-pub ahead of print). Ford AC, Moayyedi P, Jarbol DE, Logan RFA, Delanye BC. Meta-analysis: Helicobacter pylori test and treat compared with empirical acid suppression for managing dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther 2008;28: Gulmez SE, Lassen AT, Aalykke C, Dall M, Andries A, Andersen BS, Hansen JM, Andersen M, Hallas J. Spironolactone use and the risk of upper gastrointestinal bleeding: a population-based case-control study. Br J Clin Pharmacol 2008;66: Hallas J, Bjerrum L, Støvring H, Andersen M. Use of prescribed ephedrine and the risk of serious cardiovascular events. A registry based case-crossover study. Am J Epidemiol 2008 Aug 27 (Epub ahead of print). Hansen DG, Rasmussen NK, Munck AP. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen lægepraksis. Ugeskr Læger 2008;170: Isacson D, Bingefors K, Kristiansen IS, Nyholm D. Fluctuating functions related to quality of life in advanced Parkinson disease: effects of duodenal levodopa infusion. Acta Neurol Scand 2008 (Epub ahead of print). Schæfer K, Henriksen LO, Munck A, Damsgaard J. Ordination af lægemidler i almen praksis. En deskriptiv undersøgelse i solopraksis i det tidligere Roskilde Amt. Ugeskr Læger 2008;170: Støvring H, Gyrd-Hansen D, Kristiansen IS, Nexøe J, Nielsen JB. Communicating effectiveness of intervention for chronic diseases: what single format can replace comprehensive information? BMC Med Inform Decis Mak 2008:8: (published online June 2008). Sørensen JB. The effect of intervention with Exercise on prescription on physical activity, fitness and health in sedentary patients with life style diseases. Ph.d.-afhandling. Odense: Syddansk Universitet, Sørensen L, Gyrd-Hansen D, Kristiansen IS, Nexøe J, Nielsen JB. Laypersons understanding of relative risk reductions: Randomised cross-sectional study. BMC Med Inform Decis Mak 2008 (published online July 2008). Tsiropoulos I, Andersen M, Gaist D, Lauritsen J, Nymark T, Hallas J. The risk of hip fractures in users of antiepileptic drugs: a population based case-control study. Epilepsia 2008 May 8 (Epub ahead of print). 2

3 Zwisler JE. Discontinuation of long-term antisecretory treatment in general practice. Ph.d.- afhandling. København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Formidlende Bjerrum L. Nedtrapning af benzodiazepiner. Best practice 2008;9:12-3. Kjær NK, Larsen J, Bjerrum L, Kragstrup J. Forskningstræning. De første erfaringer fra Region Syd. Practicus 2008;191: Ikke alle har gavn af medicin mod mavesår. Interview med Jon Eik Zwisler af Bente Dalsgaard til NyViden, juli Poulsen L, Ledderer L, Hansen DG, Hounsgaard L, Schultz-Larsen M, Munck A. Praksispersonalets uddannelse og arbejde. Sygeplejersken 2008;13-14:62-8. Enhedens aktiviteter Arrangementer og gæster Forskningsenheden har ved de ugentlige onsdagsmøder haft en række eksterne oplægsholdere. Undervisning, kursusledelse Andersen M. Underviser på Audit Projekt Odense kurser for praktiserende læger i Hypertension i almen praksis. Svar på patientspørgeskemaer. Compliance og patientinvolvering, København, 14. maj, Fredericia, 6. maj, Sorø, 26. maj. Underviser på ATC/DDD Course i Use of the ATC/DDD methodology in pharmacoepidemiological research today. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norway, juni. Bjerrum L. Underviser på forskertræningskursus arrangeret af Specialeuddannelsen for Almen Medicin på Færøerne, maj. Underviser ved Specialeuddannelsen i Almen Medicn, Syddansk Universitet. Davidsen JR. Superviseret bedømmer ved OSCE-eksamen i almen medicin (Kronisk hoste og kørekortattest case), Syddansk Universitet, 12. juni. 3

4 Hansen DG. Mødeleder og medlem af planlægningsgruppen ved Danmarks Forskerskole i Sundhedsvidenskab, GRASPHs Forskerskoleseminar 2008, Middelfart, maj. Hansen MP. Interviewer ved optagesamtaler for Kvote 2-ansøgere til medicinstudiet, Syddansk Universitet, 28. maj. Eksaminator ved OSCE-eksamen i almen medicin, Syddansk Universitet, 10. juni. Underviser på forskertræningskursus på Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Syddansk Universitet. Holm L. Vejleder på forskertræningsinternatkursus, Middelfart, maj. Jarbøl D. Censor ved den medicinske embedseksamen, OSCE, 12. juni. Kragstrup J. Underviser på forskertræningskursus på Færøerne, maj. Eksaminator ved den medicinske embedseksamen, OSCE, Syddansk Universitet, 10. juni. Støvring H. Censor på Den Sundhedsvidenskabelige Suppleringsuddannelse ved Aarhus Universitet i Epidemiologi og statistik, juni. Censor på Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet i Klinisk epidemiologi og statistik, juni og august. Censor på forskningsårsopgave ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, juni. Censor på speciale ved Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse, Syddansk Universitet, juni. Åbom B. Eksaminator ved den medicinske embedseksamen, OSCE, Syddansk Universitet, 10. juni. Deltagelse i grupper og udvalg (Nyt siden sidste rapport) Andersen M. Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandling (Dea Kehler) ved Århus Universitet. Bjerrum L. Medlem af Studienævnet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. 4

5 Hansen DG. Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandling (Thorbjørn Mikkelsen) ved Århus Universitet. Kragstrup J. Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende professorat i præventiv cardiologi ved Lunds Universitet. Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende professorat i almen medicin ved Lunds Universitet. Åbom B. Medlem af arbejdsgruppe nedsat af PLO og DSAM mhp. udarbejdelse af udkast til aftale i Landsoverenskomsten for almen lægegerning (honorering ved palliation og terminalomsort i almen praksis). Udarbejdelse af 2 KlinikNyt til Region Syddanmark i samarbejde med børneafdeling H, Odense Universitetshospital (1. Mavesmerter, 2. AHDH hos børn). Samarbejde med Region Syd / Kommunikationsafdeling vedr. Info TV: Børnevaccinationsprogrammet. Deltagelse i kongresser og lign. Andersen M. The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Quebec City, Quebec, Canada, 30. juli. 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, Copenhagen, august. Member of local host committee, invited speaker and co-moderator of two sessions. DRA Mini-symposium: Compliance, adherence, concordance research perspectives and Copenhagen Compliance & Concordance Conference. Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Departement of Pharmacology and Pharmacotherapy, Research Centre for Quality in Medicines Use and B&O Medicom. Danish Design Centre, København, maj. Bjerrum L. Konference om Point-of-care testing arrangeret af IL-Laboratories, Mexico, juni. 24th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management arrangeret af International Society for Pharmacoepidemiology, København, august. Davidsen JR. Deltagelse i European Educational Programme i epidemiologi, Firenze, 22. juni- 11. juli. 5

6 Hansen DG. Workshop om bruk av psykofarmaka i Norden. Arrangeret af Det nordiske Akademiet for forskning på psykisk helse og Folkehelse, NHV, Royal Hotel Christiania, Oslo, 28. august. Hansen MP. Kick-off meeting i HAPPY AUDIT-projektet, Ramada Plaza, Antwerp, Belgien, juni. Summer school on Quality improvement in healthcare, Nijmegen, Holland, august. Jarbøl D. GRASPH Forskerskoleseminar Det almenmedicinske Forskernetværk: Møde om international fundraising, Middelfart Kursus Center, maj. Koefoed M. EGPRN kongres, Antalya, Tyrkiet, maj. Summer school on Quality improvement in healthcare, Nijmegen, Holland, august. Støvring H. International Society for Clinical Biostatistics og International Society for Pharmacoepidemiology conference, København, august. Åbom B. Mødeleder ved møde i Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk: Fundraising (International), fx EU s program for Health 2008, 22. maj. Individuelle foredrag Andersen M. Prescribing quality indicators: What do we know about their validity and precision. Invited speaker). The IXth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics. Quebec City, Quebec, Canada 30. juli. Assessing the validity of prescribing quality indicators. (Invited speaker). 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, København, 17. august. Assessing duration of treatment in prescription databases. Does the analysis make sense to the clinician? Presentation at symposium at 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, København, 18. august. Combining the Nordic (prescription) databases in pharmacoepidemiological studies Methodological considerations. Presentation at symposium at 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, København, 19. august. 6

7 Bjerrum L. Como se distingue entre infecciones respiratorias causados de virus y bacteria en atención primaria? og Uso racional de antibióticos en atención primaria Orientación a los países Nórdicos de Europa. Konference om Point-of-care testing arrangeret af IL-Laboratories, Mexico, juni. Hansen DG. Forbruget af antidepressiva i Danmark: Status og perspektiver. Workshop om bruk av psykofarmaka i Norden. Arrangeret af Det nordiske Akademiet for forskning på psykisk helse og Folkehelse, NHV, Royal Hotel Christiania, Oslo, 28. august. Hansen MP. HAPPY AUDIT: Indicators. ESAC 3: In-depth Ambulatory Care & Economic Data Collection. Kick-off meeting i HAPPY AUDIT-projektet, Ramada Plaza, Antwerp, Belgien, juni. Koefoed M. Improving general practitioners care for COPD patients by an intervention programme using computerised checklists and feedback EGPRN kongres, Antalya, Tyrkiet, maj. Kragstrup J. Foredrag om Forskningstræningen, Specialeuddannelsen, Syddansk Universitet, 16. juni. Kristiansen IS. Evidence-based medicine Time to ask critical question? Northern European Conference on Travel Medicine. Helsinki, 24. maj. Mobile phones: Risk perception and risk communitation. Møde om sundhedsrisici forbundet med mobiltelefoni. Det Strategiske Forskningsråd, København. Helsevesenet i knipe på tide å ta tak? Foredrag for programkomite partiet Venstre, Oslo, 6. juni, og for Kristeligt Folkeparti, Oslo, 11. juni. Cost-effectiveness of prevention time to ask critical questions? Social- og helsedepartementet, Hankø, 14. juni. Støvring H. The gap time distribution for redemption of prescriptions of anti-diabetic agents from pharmacoepidemiologic databases. Foredrag i et inviteret symposium med titlen Practical Issues in Measuring Cessation and Re- Initiation of Drug Use in Databases. International Society for Pharmacoepidemiology conference, København, august. 7

8 Abstracts Andersen M, Brookhart MA, Glynn RJ, Stovring H, Stürmer T. Practical issues in measuring cessation and re-initiation of drug use in databases. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17(suppl. 1):S27. Presentation at symposium at 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, 18. august. Sørensen HT, Furu K, Andersen M, Martikainin J, Bergman U. The Nordic countries as a cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17(suppl. 1):S130. Presentation at symposium at 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, 19. august. Bjerrum L. Is short-term treatment with pivmecillinam more effective than sulfamethizole in patients with acute uncomplicated urinary tract infection? (Poster) 24th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management arrangeret af International Society for Pharmacoepidemiology, København, august. Hallas J, Bjerrum L, Støvring H, Narverud S, Heyerdahl T, Grønbæk K, Friis S, Andersen M. The cancer risk in long-term users of valproate; a population-based case-control study. (Poster) 24th ICPE and Therapeutic Risk Management, København, august. Støvring H, Kristiansen IS. Weibull survival analysis with truncated, interval censored event data, or with empirical survivor function data only (Poster). International Society for Clinical Biostatistics conference, august. Se vedhæftede APO-NYT september Audit Projekt Odense 8