Semesterrapport ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterrapport 2003-1, 1.1.2003-30.4.2003"

Transkript

1 Semesterrapport , Forskningsenheden for Almen Medicin i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Henrik Støvring er pr. 1. januar ansat som forskningsstatistiker på forskningsenhedens faste budget. Lene Jarlbæk er ansat som klinisk assistent i perioden 1. januar juni Aflønnes af bevilling fra Kræftens Bekæmpelse. Søren Rathje Jensen er ansat som edb-medarbejder pr. 1. april (18½ time/uge). Benny Jørgensen er fratrådt sin stilling som edb-medarbejder pr. 31. marts. Lena Astrid Nielsen har opsagt sin stilling som edb-medarbejder pr. 31. januar. Birgit Åbom har fået sin ansættelse forlænget fra 1. april til 31. december Jørgen Nexøe og Jon Eik Zwisler modtog den 25. april Magda & Svend Aage Friedrichs Mindelegat. Lokaler Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, har truffet beslutning om at anvende bygning på Boulevarden (tidligere plejehjem) til bl.a. Almenmedicinsk Hus. Der kan snarest påbegyndes forhandlinger om lejemål for Forskningsenheden. Publikationer (publicerede) Originale Bjerrum L, Larsen J, Kragstrup J. Øget forbrug af lipidsænkende lægemidler efter udsendelse af en klinisk vejledning til almen praksis. Ugeskr Læger 2003; 165: Bjerrum L, Foged A. Patient information leaflets helpful guidance or a source of confusion? Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003; 12: Bro F, Kragstrup J. From black box to complex adaptive system. (Editorial). Scand J Prim Health Care 2003; 21: 1. Kristiansen IS, Stavem K, Linnestad K. Pedersen KM. Variasjon i kostnad-effekt-analyser: Hvor presist kan kostnader og nytte ved ny teknologi beregnes? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:

2 Kristiansen IS, Poulsen PB, Wittrup-Jensen KU. Economic aspects Saving billions with telemedicine: fact or fiction. I: Telemedicine and Teledermatology. (Red.: Burg G). Curr Probl Dermatol. Basel: Karger, 2003, vol. 32, p Competing interests problem is greater than editorial indicates. (Letter to the editor). BMJ 2003; 326: 883. Larsen J, Andersen M, Bjerrum L, Kragstrup J, Gram LF. Insufficient use of lipid-lowering drugs and measurement of serum cholesterol among patients with a history of myocardial nfarction. J Cardiovascular Risk 2003; 10: Munck A, Damsgaard J, Hansen DG, Bjerrum L, Søndergaard J. The Nordic method for quality improvement in general practice. Quality in Primary Care 2003: 11: Nielsen JB, Gyrd-Hansen D, Kristiansen IS, Nexøe J. Impact of socio-demographic factors on willingness to pay for the reduction of a future health risk. J Environmental Planning and Management 2003; 46: Støvring H. New statistical methods for estimation of prevalence, incidence and mortality based on pharmacoepidemiological and other health-related databases. (Abstract). Danish Medical Bulletin 2003; 50: 99. Søndergaard J, Andersen M, Støvring H, Kragstrup J. Mailed prescriber feedback in addition to a clinical guideline has no impact: a randomized, controlled trial. Scand J Prim Health Care 2003; 21: Formidlende Damsgaard J. Kvalitetsudvikling. Roskilde Amt. Practicus 2003; 159: Gullestrup A. Visioner og problemer. Sind 2003; 32: (Kilde: Hansen DG, Munck AP, Kragstrup J. Methodological problems in comparing audits from the Nordic countries. Scand J Prim Health Care 2002; 20: 71-3). Hansen BL, Østergaard MS. Børn i almen praksis. I: Østergaard I, Andersen JS, Christensen B, Damsbo N, Lauritzen T, Witt K (red.). Almen Medicin. København: Munksgaard, 2003: Hansen CN, Munck A. APO internat med fokus på efteruddannelse og evaluering. Referat. Practicus 2003: 159: 5. Kragstrup J. Efteruddannelse og kvalitetsudvikling. I: Østergaard I, Andersen JS, Christensen B, Damsbo N, Lauritzen T, Witt K (red.). Almen Medicin. København: Munksgaard, 2003: Ingen grense for prioriteringer? Dagens Medisin 2003; 5: 13. Munck A, Hansen DG. DSAM s vejledning om osteoporose er nu kommet. Practicus 2003; 159: 19. 2

3 Nexøe J. Praktiserende lægers anbefaling af forebyggende behandling afhænger af, hvordan den forventede risikoreduktion bliver angivet. Practicus 2003; 158: 320. Nexøe J. Magnesium-EDTA-chelationsbehandling er obsolet (1). Practicus 2003; 158: Schroll H. Hvad gør folk, når de føler sig syge? I: Østergaard I, Andersen JS, Christensen B, Damsbo N, Lauritzen T, Witt K (red.). Almen Medicin. København: Munksgaard, 2003: Zwisler JE, Schaffalitzky OBDM. Livslang syrehæmning i almen praksis? Fynske Læger 2003; 1: 26. Enhedens aktiviteter Arrangementer og gæster (større, ledelsesansvar, væsentlige) Forskningsenheden afholdt sammen med Syddansk Universitets forskningsenhed for Almen Medicin workshop om Complexity Theory ledet af Dr. Frances Griffiths, Clinical Senior Lecturer, Centre for Primary Health Care Studies, University of Warwick, 28. februar. Bjerrum L. Specialeuddannelsen, Syddansk Universitet. Undervisning, kursusledelse Hansen DG. Underviser på kursus om osteoporose i almen praksis. Minilægedage Fyn, Fåborg, 11. marts. Jarbøl D. Underviser på medicinstudiets Blok 3 om Almen sygdomsforberedelse og Blok 12 om Mor og barn. Deltaget i tilrettelæggelse og afvikling af tentamen på Blok 12. Syddansk Universitet, Odense. Underviser på medicinstudiets Blok 2 om Kemoterapi, 4. semester om Farmakodynamik, 5. semester om Smertefysiologi, Blok 6 om NSAID, og på biomekanikstudiet om Analgetika. Syddansk Universitet, Odense. Kursusleder på RefMan seminar, IST, Syddansk Universitet, Odense, 2. februar. Kragstrup J. Drug use in general practice. Forelæsning for postgraduate studerende ved Firenze Universitet, Italien, 11. april. Kragstrup J. Risk information. Forelæsning for postgraduate studerende ved Firenze Universitet, Italien, 11. april. 3

4 Kragstrup J. Oplæg ved seminar Pharmaco-vigilance, Firenze Universitet, Italien, 12. april. Underviser på ph.d.-kursus for sundhedsøkonomer. Syddansk Universitet, Odense, 22. januar. Underviser på 2-dages kursus i økonomisk evaluering. Senter for Helseadministrasjon, Oslo Universitet, marts. Vejleder for 2 farmasistuderende for hovedfagsopgave Livskvalitet ved psoriasis og økonomisk evaluering av Amevive mot psoriasis. Universitetet i Tromsø, Norge. Underviser på hovedkurser i lægemiddeløkonomi for farmaceuter. Universitetet i Tromsø, Norge. Munck A. Underviser på kursus om osteoporose i almen praksis. Minilægedage Fyn, Fåborg, 11. marts. Rasmussen H. Undervist biomekanikstuderende i Lægemiddelmarkedet, tilskudsregler. Syddansk Universitet, Odense. Schroll H. ICPC-kodning. Kursus for praktiserende læger, Frederiksborg Amt, 6. februar, Århus Amt, 18. marts, Vejle Amt, 28. april. Schroll H. Hyppige sygdomme i almen praksis. Specialeuddannelsen, Syddansk Universitet, 5. marts. Åbom B. Kursusleder af session Palliativt team. Minilægedage Fyn, Fåborg, 11. marts. Åbom B. Underviser på medicinstudiets Blok 2 om Alarmsymptomer i almen praksis. Syddansk Universitet, Odense, 12. og 14. marts. 4

5 Deltagelse i grupper og udvalg Dorte Gilså Hansen er blevet medlem af gruppen, der arbejder for dannelse af et post-doc netværk for almen medicinske forskere i de tre universitetsmiljøer. Jakob Kragstrup har været formand for bedømmelsesudvalg vedrørende professorat i klinisk biomekanik (kiropraktik) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Jakob Kragstrup overtager med udgangen af 2003 arbejdet som chefredaktør ved Scandinavian Journal of Primary Health Care. Ivar Sønbø Kristiansen er medlem af SBUs (MTV-instituttet i Stockholm) arbejdsgruppe for osteoporose, og af arbejdsgruppe for revision af vejledning om osteoporose ved Sosial- og Helsedirektoratet, Oslo. Birgit Åbom er blevet medlem af International Editorial Board ved International Journal of Medicine (IJM). Deltagelse i kongresser og lign. Forskningsenhedens medarbejdere deltog i Forskningsworkshoppen i Århus januar arrangeret af Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus. Hansen BL. Møde i Den almenmedicinske kræftgruppe, København, 10. marts. Møde i Kvalitetsudviklingsudvalget i Vejle Amtskommune, Amtsgården, Vejle, 20. marts. Anæmibehandling af cancerpatienter. European School of Oncology kursus, Rom, februar. Præsentation af projektet Smertebehandling til cancerpatienter. Temadag om Onkologi, Syddansk Region, SDU, Kolding, 22. januar, og ved møde i Almen Medicinsk Kræftgruppe, København, 10. marts. Depression hos cancerpatienter behandling og diagnostik. Seminar, Psykoonkologisk Projektgruppe, København, marts. Kombineret strålebehandling og kemoterapi. Forårsmøde i Dansk Selskab for Onkologi, Middelfart, 25. april. 5

6 Kragstrup J. Deltagelse i europæisk arbejdsgruppe vedrørende projekt om lægemiddelanvendelse i almen praksis, Hamborg, Tyskland, marts. Kragstrup J. Sokrates udvekslingsophold ved Firenze Universitet, Italien, april. Rasmussen H. Er de grundlæggende værdier i det danske sundhedsvæsen flydende? er de truet? Konference, Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering i samarbejde med Dansk Medicinsk Selskab. Munkebjerg Hotel, Vejle, april. Støvring H. Forskningsophold ved Department of Biostatistics, John Hopkins School of Public Health, USA, 20. januar 1. februar. Åbom B. Which barriers do the family doctors encounter in late-stage cancer care in the community? (Poster). 8th European Association for Palliative Care Congress, Haag, Holland, april. Individuelle foredrag Bjerrum L. Lægemiddelordinationer i almen praksis Hvordan kan det gøres bedre? Temadag om Almen praksis forskningsbidrag til den sundhedspolitiske dagsorden, Århus, 22. januar. Bjerrum L. Hvordan opnår man kvalitetsforbedringer af lægemiddelordinationerne i almen praksis? ERFA-dag. Temamøde for kvalitetssikringsudvalg, København, 25. februar. Bjerrum L. Polyfarmaci på godt og ondt Hvordan undgås pillerod? Nordjysk Praksisdag, Ålborg, 28. marts. Hansen DG. Antidepressiva i almen praksis. Forskningsworkshop, Århus, 23. januar. Helseøkonomi og prioritering. Statens Helsetilsyn, Oslo, 8. januar. Effekt av intervensjoner mot kroniske sykdommer. Institutt for Farmakoterapi, Oslo Universitet, 5. februar. 6

7 Risiko for at dø chance for at overleve. Minilægedag Fyn, Fåborg, 11. marts. Økte bevilgninger eneste løsning på problemerne i sykehus? Infomedicus, seminar for sykehusansatte, Drammen, 2. april. Økonomisk evaluering som virkemiddel i helsepolitikken. Seminar om drug-eluting stents. Gardermoen, Oslo, 24. april. Munck A. APO et muligt instrument i praksiskonsulentarbejde. Praksiskonsulenternes årsmøde, Korsør, januar. Støvring H. New statistical methods for estimation of prevalence, incidence and mortality based on pharmacoepidemiological and other health-related databases. Department of Biostatistics, John Hopkins School of Public Health, USA, 24. januar. Åbom B. Faktorer af betydning for hjemmedød og tid i eget hjem de sidste 3 måneder blandt danske kræftapatienter. Temadag om onkologi: Institut for Regional Sundhedsforskning SSF, Koldidng, 22. januar. Abstracts Audit Projekt Odense APO har færdiggjort følgende auditforløb: - Diabetes i almen praksis på Bornholm. Deltagelse af 30 bornholmske praktiserende læger, opfølgningskursus i Rønne, 28. marts. - Luftvejsinfektioner i almen praksis. Deltagelse af 312 praktiserende læger, hvoraf 179 også havde registreret i 2001, mens 133 registrerede første gang. Der var deltagelse fra Nordjylland, Århus, Vejle, Fyn, Vestsjælland, Roskilde og Frederiksborg, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Færøerne. Der er blevet holdt opfølgningsmøder i Århus, Vejle, Vestsjællands Amt, Roskilde Amt, Frederiksborg Amt, København og på Færøerne. - Luftvejsinfektioner i almen praksis, Grønland Deltagelse af 25 grønlandske distriktslæger og plejepersonale i 9 distrikter. Afrapporteret ved kursus for chefdistriktslæger og ledende sygeplejersker på det grønlandske sundhedsvæsens ledelseskonference i Ilulissat, 14. april. Kurset blev forestået af overlæge, dr.med. Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck. - Tilfredshedsundersøgelse for danske fysioterapiklinikker Hvordan er du tilfreds med din fysioterapiklinik? Spørgeskemaundersøgelse blandt 289 klinikker med i alt 1123 praktiserende fysioterapeuter. Individuelt svar til alle klinikker. I alt spørgeskemaer 7

8 blev besvaret. Der er planlagt opfølgningsaktiviteter i alle landets amter forestået af Mentor Instituttet og Danske Fysioterapeuter. Øvrige arrrangementer afholdt af APO: Nordisk møde med deltagelse af de nordiske broderprojekter fra Sverige, Norge og Island, København, 31. januar 1. februar. Møde med repræsentanter for amternes lægemiddelkonsulenter, praksissygeplejersker og praksissekretærer med henblik på oparbejdelse af en audit om praksispersonalets involvering i lægemiddelordinationer, Odense, 18. marts. Møde med Durascan med præsentation af de forskningsresultater, Durascan-legatet har medført, Odense, 25. marts. Forskningskonsulenten Igangværende projekter: Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom ved praktiserende læge Lars Kruse, Sønderjyllands Amt. Artikel under udarbejdelse. RSV-infektioner hos småbørn ved praktiserende læger Lisa Nielsen og Jørgen Halgrener, Vejle Amt. Artikel accepteret til publikation i Ugeskrift for Læger. Behandling og kontrol af børn med astma ved yngre læge Lone Manane, Sønderjyllands Amt. Artikel indsendt til Ugeskrift for Læger, april Kvalitetssikring af børneundersøgelser i almen praksis ved praktiserende læge Anne Brahe og Kirsten Mønster, Gl. Bjert, Vejle Amt. Dataindsamling afsluttet, dataanalyse påbegyndt. Jakob Kragstrup 6. maj

Semesterrapport 2005-3, 1.9.2005 31.12.2005

Semesterrapport 2005-3, 1.9.2005 31.12.2005 Semesterrapport 2005-3, 1.9.2005 31.12.2005 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Lars Bjerrum er i perioden 1. november 31. december bevilget

Læs mere

Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO)

Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Semesterrapport 2006-2, 1.5.2006 31.08.2006 Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Audit Projekt Odense (APO) Organisation Personale Rasmus Dahl har pr. 2. juni fratrådt sin stilling som forskningsassistent

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forskningsprojekter... 4 Internationale projekter Nationale projekter

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Nyhedsbrev 3 marts 2014

Nyhedsbrev 3 marts 2014 Nyhedsbrev 3 marts 2014 Tilføjelser til medarbejderstaben Aktuelt ved DCHI Nyt ph.d. projekt Ph.d. studerende Lars Oddershede ved University of York Udgivelser siden sidst Formidling af forskningsresultater

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Årsrapport VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION

Årsrapport VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION Årsrapport 2014 VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION 2 Årsrapport 2014 VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION Indhold 5 Forord 6 Videncenter for Rehabilitering og Palliation 8 Del I - RcDallund

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere