December - Januar 2004/2005 nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar 2004/2005 nr. 3"

Transkript

1 93. årgang 2004 December - Januar 2004/2005 nr. 3 Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel DLF AmbA s generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår Et russisk frømarked over elleve tidszoner

2 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon Telefax DLF-TRIFOLIUM på internettet: Afdelinger på Sjælland: Ringsted, Smålodsvej 22, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf Fax Herfølge, Bjergvej 4, 4681 Herfølge. Tlf Fax Afdelingen på Bornholm: Aakirkeby, Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby. Tlf Fax Afdelinger på Lolland-Falster: Nr. Alslev, Nr. Vedbyvej 1, Postboks 49, 4840 Nr. Alslev. Tlf Fax Nakskov, Stensøvej 1, 4900 Nakskov Tlf Fax Afdelingen på Fyn-Langeland: Odense, Højmevej 12, Højme, Postboks 40, 5250 Odense SV. Tlf Fax Afdelinger i Jylland: Hadsund, Produktvej 10, 9560 Hadsund. Tlf Fax Randers, Carlsberggaard, Hadstenvej 20, 8900 Randers. Tlf Fax Langkastrup, Kastrupvej 5, Langkastrup, 8900 Randers. Tlf Fax Hedensted, Odinsvej 20, Postboks 8, 8722 Hedensted. Tlf Fax Skodborg, Industriparken 22, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf Fax Planteforædling: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling. Research Division Højerupvej 31, Postboks 19, 4660 Store Heddinge. Tlf Fax Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Artiklerne må gengives med kildeangivelse. Grafisk produktion og tryk: Litotryk Svendborg A/S Redaktion: Lars Johansen (ansvarshavende) Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Tlf Fax Redaktionsudvalg: Landskonsulent Christian Haldrup, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Skejby Århus N. Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen Patriotisk Selskab, Ørbækvej Odense SØ. Godsejer Benny Kirkebække Christensen Hevringholm Allingåbro Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Odense SV. Gårdejer Poul Skov Nielsen Hanebjergvej 2, Sallerup Vordingborg Gårdejer Poul Jensen Øster Kyvlingsvej 10, Kyvling Tarm Gårdejer Christian Høegh-Andersen Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej Nykøbing Falster Prodana Seeds A/S: Salg af plænegræs, færdiggræs, hydrosåning, gødning, blomsterløg og konsumfrø Fåborgvej 248, 5250 Odense SV. Tlf Fax

3 93. årgang 2004 December - Januar 2004/2005 nr. 3 Rekordernes år for DLFkoncernen INDHOLD Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel DLF AmbA s generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår Et russisk frømarked over elleve tidszoner Forsiden DLF-TRIFOLIUM s plænegræs pryder plænerne ved Kremls murer i Moskva. Læs om det russiske frømarked, der strækker sig over elleve tidszoner i dette nummer. Her finder du DLF-TRIFOLIUM 2 Lederen 3 Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel 4 DLF AmbA: Generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår 6 Et russisk frømarked over elleve tidszoner 7 Nuværende kontraktbetingelser dækkende 9 Afkoblingens indflydelse på indeksering af sorter 9 DLF-TRIFOLIUM informerer 10 Personalia 11 På DLF AmbA s generalforsamling i begyndelsen af november måned kunne ledelsen forelægge en beretning og et årsregnskab for 2003/04, der på mange måder afspejlede et exceptionelt år for DLF-koncernen. Se i øvrigt reportagen fra årets generalforsamling inde i bladet. Omsætningen i regnskabsåret 2003/04 rundede for første gang to mia. kr. i DLF-koncernen, og indtjeningen på driften, det såkaldte EBIT-resultat, steg med 20 pct. i forhold til året før. Resultatet skal ses i lyset af, at frøafregningen til avlerne for høst 2003 samtidig nåede nye højder. Markedsforholdene har været med os i sæsonen, men et gunstigt marked gør det ikke alene. For at skabe sådanne resultater kræves et stærkt fundament og en stab af medarbejdere, der søger mulighederne og går efter at udnytte dem. Vort produktprogram, et moderne og effektivt produktionsapparat samt vort internationale salgs- og markedsføringsnetværk er fundamentet, men det er i høj grad medarbejderne, som med deres ekspertise, motivation og drive udnytter fundamentet til at skabe resultaterne. Vore medarbejdere i hele verden har derfor en væsentlig aktie i rekordernes år. Det er velkendt, at vi her i december 2004 a conto afregner den sidste frøhøst, før EU-reformen bliver en realitet i Danmark. Reformens virkning på prisdannelsen har vi til gode at se, men vi anser en fortsat svag amerikansk dollar som en større trussel mod dansk frøs internationale konkurrenceevne, end den som reformen udgør. Den betydelige finansielle styrke, vi har oparbejdet gennem årene, gør, at vi har en stødpude, der - om nødvendigt kan sættes ind for at sikre en stabilitet i frøavlen. Ingen skal være i tvivl om, at DLF AmbA som andelsselskab vil forsvare frøproduktionen i Danmark på såvel kort som langt sigt. Jeg vil til slut gerne benytte lejligheden til at opfordre alle vore frøavlere til at deltage i årets avlermøder. Her vil der blive lejlighed til at få aktuel information om frømarkedet og -avlen samt deltage i frødebatten. Aksel Nissen 3

4 BEDRIFTSbesøg Af Peter Krog-Meyer Avlschef, Randers DLF-TRIFOLIUM A/S På Vendsyssels gode jorder, tæt ved landevejen mellem Brønderslev og Hjørring ligger Vrejlev Møllegård. Her bor Grete og Kristian Kjær. Kristian Kjær, som er 58 år, er opvokset på en gård ved Brønderslev, og efter endt uddannelse overtog han Vrejlev Møllegård i Bedriften er til stadighed blevet udbygget, og ejendomme er tilkøbt. Der er i dag ansat fem mand udover Grete og Kristian Kjær. Der går tre i sostaldene, og der er ansat to til afløsning og markdriften. Vrejlev Møllegård er et moderne erhvervslandbrug. Bedriften er lagt an på produktion af søer og slagtesvin sammen med planteavl. Netop nu er der gang i et større byggeri, hvor antallet af søer udvides fra 600 til Der kan opfedes slagtesvin, og fremover bliver der Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel Høje udbytter har gjort det naturligt at satse på alm. rajgræs på Vrejlev Møllegård. Høst 2004 har endda været ualmindelig god. Forholdene var perfekte med hensyn til etablering, udvikling, blomstring og vejret i høst. Dyrkningen foregår helt normalt efter de almindelige anvisninger. Der bruges gylle om foråret, der høstes kun på førsteårsmarker, og der høstes altid gode udbytter! også salg af op imod smågrise. Soholdet er på Vrejlev Møllegård, mens slagtesvinene er på et par andre ejendomme. Markbruget er på 550 ha, hvoraf knap en tredjedel er forpagtet. Næsten al jorden er god lermuldet jb. 5 6 jord, som er den mest udbredte jordtype i den nordvestlige del af Vendsyssel. Markplanen for 2005 fremgår af tabel 1. Korn, frø og raps Alt kornet anvendes til opfodring af dyrene. Opbevaringen sker på planlagre og i tårnsiloer. Planlagrene anvendes desuden til tørring og opbevaring af græsfrøet, som ligger på lagerleje. Rapsen aftages normalt fra marken, hvilket ifølge Kristian Kjær skyldes flere forhold: Dels kan vi næsten altid lave en tør vare, og dels er en del af rapsen non-food, som hurtigt skal gøres op efter høst, forklarer han. 15 år med alm. rajgræs Kristian Kjær har dyrket alm. rajgræs i 15 Grete Kjær på kontoret. år på bedriften. Der var dog en periode, hvor man også havde kartofler og ind imellem ikke havde frø. For nogle år siden valgte vi at satse på græsfrø frem for kartoflerne. Det passede arbejdsmæssigt bedre for os, og vi var nødt til at leje maskineri til meget af arbejdet i kartoflerne. Vi har altid haft gode udbytter i alm. rajgræs, så det var naturligt at satse målrettet på denne avl, fortæller Kristian Kjær. Frøet lægges normalt ud i vårbyg. Alm. rajgræs vil altid klare sig godt på den gode jordtype, som er her. Dyrkningen foregår helt normalt efter de almindelige anvisninger. Der bruges gylle om foråret, der høstes kun på førsteårsmarker, og der høstes altid gode udbytter! Høst 2004 har endda været ualmindelig god (se tabel 2). Der er ikke nogen speciel forklaring på Kristian Kjær foran Vrejlev Møllegårds nye hovedbygning. Tabel 1 Markplan 2005 på Vrejlev Møllegård Hvede 340 ha Vinterbyg 60 ha Rug 20 ha Brak 25 ha Vinterraps (heraf 20 ha non-food) 60 ha Vårbyg med udlæg 25 ha Alm. rajgræs 25 ha I alt 555 ha 4

5 Tabel 2. Alm. rajgræs dyrket på Vrejlev Møllegård i de senere år Sort Type Udbytte DK (2004) DK 5 års gns. Meradonna 4N foder Flair 2N plæne Foxtrot 2N foder 1414 (2003) 1740 (2004) det. Året har bare været perfekt med hensyn til etablering, udvikling, blomstring og vejret i høstperioden. På spørgsmålet, om en fremtidig udvidelse af græsfrøarealet vil bevirke, at man på Vrejlev Møllegård dyrker to eller tre sorter af alm. rajgræs, er svaret ikke helt klart. Før i tiden var det mest de specialiserede planteavlere, der dyrkede flere arter eller sorter af græsfrø. Svineproducenter lavede foderkorn. I dag er det vigtigt at udnytte alle muligheder. Teknisk set har vi mulighederne. Vi har tre planlagre, så vi er i stand til at holde sorterne adskilt, men med de maskiner, vi har i dag, er vi i stand til at have et relativt stort areal i én sort, uden at det er et problem at overkomme det. Vi har nu kapaciteten til at kunne høste selv et større areal på få dage, vurderer Kristian Kjær. Frøgræshalmen snittes Som noget nyt har man i efteråret snittet halmen fra frøgræsset og pløjet det ned. Der står i dag en ganske pæn hvedemark. Det har i år ikke været noget problem at få pakket jorden ved pløjningen. I en sådan jord med en god gødningskraft bør der ikke komme problemer med forbigående kvælstofmangel i forbindelse med omsætningen af halmen. Det er i dag ikke så let at afsætte frøgræshalm til kvægbrug, så halmen snittes nok i fremtiden, siger Kristian Kjær. Veletableret udlæg af alm. rajgræs, Foxtrot. Mulighed for at præge tingene I firserne sad Kristian Kjær i Brønderslev Landboforenings bestyrelse og var i mange år formand for regnskabsudvalget. Fra 1990 til 2000 var Kristian Kjær formand for bestyrelsen i Vrå Andel og kom i 1991 i Landsforeningen den lokale andels bestyrelse, hvor han i perioden tillige var formand. I den periode var Kristian Kjær engageret i en lang række bestyrelser og udvalg, herunder var han formand for bestyrelsen for Scanola og havde sæde i Landbrugsraadet. Det var en meget spændende tid med dette arbejde, og der var mulighed for at præge tingene. Der var en bred opbakning og et godt sammenhold, fortæller Kristian Kjær. Kristian Kjær nedlagde sit bestyrelseshverv i Vrå Andel i 2001, efter at man i andelsgrovvarebranchen havde arbejdet på at samle al andelsgrovvarehandel i Nordjylland. Det var der imidlertid ikke opbakning til. Efterfølgende er KFK blevet solgt, og der er lavet andre fusioner. De nødvendige rationaliseringer kom alligevel, konstaterer Kristian Kjær. Det er meget vigtigt for os landmænd, at der sker den nødvendige tilpasning, siger han. Snakken om mindre konkurrence giver han ikke meget for. Det er en naturlov, at der kommer konkurrence, hvis der er et marked. Det viser al erfaring. Er der plads på markedet, vil Kristian Kjær i samtale med sin markmand foran maskinhuset. en ny ukendt spiller dukke op, mener Kristian Kjær. Væk med afgift på biodiesel En ting som ærgrer Kristian Kjær er, at man hverken i hans tid i Scanola eller senere har været i stand til at få fjernet afgiften på biobrændstof. Den nuværende energipolitik er helt utilstedelig. Danmark er et af de få lande i EU, som ikke fritager biodiesel for afgift, hvilket har medført, at vi er sat meget tilbage i forhold til andre lande i forskning, forarbejdning og afsætning. Danske landmænd er gået glip af muligheder her. Det kunne også have skabt arbejdspladser. Kort sagt, det kunne have kommet alle til gavn, mener Kristian Kjær. Med hensyn til raps generelt mener Kristian Kjær, at Danraps, Emmelev Mølle og Scanola har været med til at styrke rapsdyrkningen i Danmark. Vi havde ellers skullet eksportere en meget stor del af den danske raps. Det er godt, at forarbejdningen kan ske i Danmark, pointerer Kristian Kjær og håber, at det snart er gået op for politikerne, at de skal se alvorligt på den afgift. Tag del i internationaliseringen Grete og Kristian Kjær har tre voksne børn; Anders, Hanne og Thomas. Thomas er under uddannelse som landmand, så næste generation kan være rigtig med i bedriften inden for nogle år. Hvordan landbrugserhvervet så udvikler sig, er et åbent spørgsmål. Det er vigtigt, at erhvervet tager del i den internationalisering, som foregår. Det er derfor glædeligt at se, at DLF-TRIFOLIUM sammen med andre landbrugsvirksomheder går foran og etablerer sig på de internationale markeder. Det er nødvendigt at have et større marked at operere på. Det er vigtigt for os som avlere og som ejere, at firmaet også fremover kan betale priser for frøet, som er i top, slutter Kristian Kjær. 5

6 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår På forsøgsmarken på Bramstrup Gods har vi afprøvet virkningen af en række midler i frøafgrøder i Herudover er der lavet forsøg med såning af udlæg. De foreløbige resultater vil blive anvendt i rådgivningen om praktisk frøavl. Nye forsøg er etableret til Af Erling Christoffersen Avlschef, Odense DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM A/S har i samarbejde med FAF og Patriotisk Selskab etableret en forsøgsmark på Bramstrup Gods ved Nr. Lyndelse på Fyn. Forsøgsmarken er en demonstrationsmark, hvor vi screener virkningen af en række midler i forskellige frøafgrøder. Midler, der ser ud til at virke efter hensigten, kan så eventuelt senere sættes i forsøg med henblik på udbyttemæssig afprøvning. Samtidig er det formålet at fremvise forskellige frøsorter. Såning af rajgræs i vårbyg. På det øverste billede er både frø og korn sået på 24 cm. På det nederste er frøet sået med frøsåkasse og korn på 12 cm rækkeafstand. Billederne er taget samtidig. Det ses, at fremspiringen på det øverste billede er hurtig og ensartet, mens der på det nederste er en langsommere og mere uens fremspiring. På hjemmesiden kan man se en plan over forsøgene i Til 2005 er der etableret nye forsøg med hundegræs, rødsvingel, strandsvingel og alm. rajgræs. Græsmidler i vinterhvede med udlæg af rødsvingel Vi har afprøvet forskellige doser af Boxer og Stomp i vinterhvede med udlæg af rødsvingel. Vi har fra praksis set, at disse midler kan skade udlægget, hvis det er sået med frøsåkasse og derfor ligger i den øverste centimeter jord. I disse forsøg blev udlægget sået med en radsåmaskine i tilpas dybde. Udlægget viste en god overlevelse efter midlerne, specielt efter Stomp. Trykket af enårig rapgræs var forholdsvist stort, og midlerne havde en god effekt mod enårig rapgræs. DFF blev også anvendt, og her var der ingen skade på udlægget ved doseringer på 0,025, 0,05 og 0,1 l/ha. Konklusionen på dette forsøg er, at DFF kan anvendes uden problemer. Stomp kan anvendes i doseringen 0,5 l/ha, forudsat at frøet sås i to cm dybde - der kan altså ikke anvendes frøsåkasse. I alm. rajgræs og strandsvingel afprøvede vi Primera Super i doseringen 0,8 og 1,6 l/ha i en række sorter. Der var ikke synlig skade på nogen af sorterne ved de nævnte doseringer. Primera Super er i de seneste to år også afprøvet i landsforsøgene med gode resultater. Midlet har speciel god effekt mod vindaks, men der er også en mindre effekt på alm. rapgræs. Primera Super er ikke tilladt i frøgræs p.t. Herudover er bl.a. Monitor, Hussar, Lexus, Focus, Aramo og Moddus blevet afprøvet. Såning af udlæg Vigtigheden af en korrekt etablering af udlæg kan ikke understreges nok. Ved rigtig såning og dermed et stærkt udlæg fra starten minimeres problemer med andre ukrudtsarter som for eksempel enårig og alm. rapgræs. Korrekt såning i den rigtige dybde er også en forudsætning for senere anvendelse af forskellige ukrudtsmidler. Resultatet her i efteråret. På det øverste billede er der bemærkelsesværdigt lidt enårig rapgræs, hvor korn og frø er sået på 24 cm. På det nederste, hvor der er brugt frøsåkasse, er mængden af enårig rapgræs større. Med en Fiona kombinationsmaskine såede vi byg med udlæg af rajgræs i forskellige kombinationer af rækkeafstande. Den absolut bedste kombination var byg på 24 cm og udlæg på 24 cm. Fremspiringen af rajgræsset var hurtigere, hvor der var sået i to cm dybde frem for såning med frøsåkasse. Konkurrenceevnen over for enårig rapgræs var tydeligt større, hvor både korn og frø var sået på 24 cm. Korn og frø kom hurtigt op og dækkede jorden, så der ikke blev plads til enårig rapgræs. Kombineres dette med en anvendelse af DFF eller Stomp i vårbyggen, er der måske mulighed for at opnå en frøvare fri for enårig rapgræs, som er en efterspurgt vare til forskellige formål eksempelvis rullegræsproduktion. Her i efteråret har vi afprøvet forskellige midler mod græsukrudt i alm. rajgræs sået i renbestand, og der er flere interessante effekter, som vi skal se nærmere på i

7 Et russisk frømarked over elleve tidszoner DLF-TRIFOLIUM etablerede for godt et år siden repræsentationskontor i Moskva. Herfra betjenes det russiske, hviderussiske og ukrainske marked, hvilket geografisk set er et ganske betydeligt stort område, der strækker sig over elleve tidszoner. DLF-TRIFOLIUM er synonym med kvalitet og troværdighed og har med succes introduceret en række stærke varemærkekoncepter, hvilket har været med til at etablere DLF-TRIFOLIUM som den førende aktør i markedet. Kulturforskellene er betydelige og må ikke undervurderes. Af Jan Gottlieb Area Manager DLF-TRIFOLIUM A/S, Moskva Rusland er i dag det land i Øst- og Centraleuropa, der aftager den største mængde af DLF-TRIFOLIUM s egne plæne- og fodergræsblandinger, og markedet vokser aggressivt. Det er ti år siden, det første DLF-TRI- FOLIUM frø kørte til Rusland, og vi var blandt de første udenlandske aktører på markedet. Dette forspring i forhold til vore konkurrenter er blandt andet en af årsagerne til, at DLF-TRIFOLIUM i dag har en meget betydende markedsposition, som kræver vor tilstedeværelse og tætte kontakt til distributører og markedet. Derfor åbnede vi repræsentationskontor i Moskva for godt et år siden. Det russiske team består p.t. af salgsassistent Yuliana Tetereva og Area Manager Jan Gottlieb. Moskva-kontoret bearbejder ligeledes markederne i Ukraine og Hviderusland. Det er naturligt, at ansvaret for disse markeder også ligger hos Moskva-teamet, blandt andet fordi de tre lande historisk set har stærke bånd. Der tales samtidig russisk i både Ukraine og Hviderusland, og fra Moskva er der kun 1 1 /2 times flyvning til hovedstæderne Kiev og Minsk. Synonym for høj kvalitet og troværdighed Som i flere andre øst- og centraleuropæiske lande er DLF-TRIFOLIUM et synonym for høj kvalitet og troværdighed. DLF- TRIFOLIUM opfattes som en mærkevareleverandør, især på det professionelle marked, men også i detailmarkedet. DLF-TRIFOLIUM har udviklet et stærkt varemærkekoncept. Vi tilbyder vore distributører et totalt produktkoncept, som indebærer, at kunderne - groft sagt - kun skal fokusere på at sælge og distribuere. Frøet kan leveres i en række emballagevarianter og størrelser lige fra de traditionelle 20 kg sække og ned til æsker á 0,5 kg. Fra vor side er frøet klargjort, således at det kan sættes direkte ind på hylderne i detailbutikkerne uden ekstra handling fra kundernes side. Dette har bidraget til at etablere DLF- TRIFOLIUM som den førende leverandør til det russiske detailmarked. De ca. 145 millioner russere oplever en kraftig økonomisk vækst, og i takt med en positiv udvikling i velstanden ser vi et forbrugs- og adfærdsmønster, der i stigende grad minder om det vesteuropæiske. En købedygtig russisk middelklasse vokser i disse år frem, hvilket skaber markedsmuligheder. Velstanden er imidlertid meget skævt fordelt. Hvad sælger vi til russerne? Rusland, Ukraine og Hviderusland er i dag primært plænegræsmarkeder. Produktsortimentet består af tre kategorier med hver sit varemærke og profil. MASTERLINE er vort eksklusive varemærke af høj kvalitet. Blandingerne er Det russiske team i Moskva. Area Manager Jan Gottlie (t.v.) og salgsassistent Yuliana Tetereva. kendetegnet af stor kompleksitet og består ofte af 8 10 sorter fordelt på arterne alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og krybende hvene. MASTERLINE henvender sig til det professionelle marked, som kræver kvalitetsblandinger på et vesteuropæisk niveau. Som eksempel kan nævnes, at fodboldklubben SPARTAK Moskva og Dynamo Moskva spiller på blandingen SPORT- MASTER, ligesom SPORTMASTER er den anbefalede blanding af det ukrainske fodboldforbund. TURFLINE er også et kvalitetsvaremærke, men af lavere kompleksitet end MASTERLINE. Typisk indgår 4-5 af vore bedste sorter som komponenter i disse blandinger. TURFLINE udmærker sig ved at have en stærk kombination af pris og kvalitet og er i dag markedets førende varemærke set ud fra volumen. Varemærket har en sådan status i markedet, at vi oplever, at andre aktører direkte kopierer TURFLINE eller søger at placere egne mærker op ad TURFLINE. I sidste sæson Der passes godt på DLF-TRIFOLIUM s græs rundt om Kreml i Moskva. Den røde mur om Kreml skimtes i baggrunden. TIDSSKRIFT FOR FRØAVL NR. 3/03 7

8 introducerede vi TURFLINE i et nyt design og i et æskekoncept rettet mod detailbutikkerne. Det professionelle marked foretrækker ligeledes TURFLINE. Vi er da lidt stolte over, at græsset, der pryder arealerne ved Kreml i Moskva, er TURFLINE. Så når magtens mænd i Rusland skuer ud af vinduerne, er det vor flotte plæne, der fryder deres øjne. UNIVERSAL er vort standardblandingskoncept. Det er det mest prisstærke varemærke, vi udbyder baseret på simple kompositioner med tre komponenter i blandingerne. Målgruppen for UNIVERSAL er det segment, hvor prisen er en meget betydende faktor for valg af frøblanding, og hvor køberne de professionelle såvel som de private forbrugere ikke forholder sig til kvalitet i den grad, vi gerne så. de åbenlyse gevinster, der ligger i at investere i øget mekanisering samt i vestlig teknologi og knowhow for at øge produktiviteten. Der er næppe tvivl om, at russisk landbrug står over for grundlæggende forandringer, og det er vor forventning, at vi vil opleve en øget efterspørgsel efter kvalitetsprodukter i fremtiden. Hvor hurtigt det går, er svært at sige, men udviklingen er i hvert fald startet. Marked over elleve tidszoner Vor eksport til Rusland, Ukraine samt Hviderusland er steget betydeligt igennem mange år og har nu et omfang, der til fulde berettiger en permanent tilstedeværelse på markedet. Vi har formået at øge vor markedsandel i et voksende marked. I fremtiden vil der være behov for yderligere at angribe markedet samtidig med, at vi skal forsvare vor position. Vi har opnået en fornuftig geografisk markedsdækning via vort distributørnet, men da Rusland strækker sig over hele elleve tidszoner, skal der også en bred kundebase til for at opnå en tilfredsstillende penetrering. I et voksende marked vil der opstå nye muligheder, som løbende skal vurderes, analyseres og udnyttes. En bjørnebillet tak! At arbejde med Rusland er et møde med en kultur, som kræver tilpasning for at nå vore mål, men det er også et interessant møde med en anden kultur på det menneskelige plan. Det får en til at reflektere over nogle af de klassiske danske væremåder og værdier. Som dansker skal man til tider væbne sig med en høj grad af tålmodighed, da russerne nogle gange har meget, meget god tid. Andre gange kan det ikke gå hurtigt nok. Det russiske bureaukrati er verdenskendt for sin til tider ekstreme træghed og nogle gange modstridende håndtering af lovgivningen. Dette indebærer f.eks., at man kan bruge megen tid på at vente i kø ved administrative kontorer. Det har blandt andet fået advokatkontorer til at hyre folk til at sidde i kø foran de forskellige kontorer. Kontoret i Moskva er centralt placeret, hvilket er meget hensigtsmæssigt, når den trafikale hverdag melder sig. I Moskva bor der ca millioner mennesker, og når der hver dag kommer yderligere tre millioner mennesker til byen for at arbejde, sætter trafikken tit dagsorden. Med sine tre millioner biler og en tilvækst på ca hvert år har bilkøer en noget anden dimension i Moskva, end den vi kender til i Danmark. En oplevelse for nyligt siger også lidt om de forhold, vi møder. Ved et besøg i Skt. Petersborg passerer vi et busstoppested. Her står en mand med en mellemstor, brun bjørn med mundkurv og i snor. Der er ofte brune bjørne på de russiske markedspladser, så det syn er måske ikke helt usædvanligt. Da bussen kom, steg han og den brune bjørn på, som var det den naturligste ting i verden. Jeg skal ikke kunne sige, hvad en bjørnebillet koster, men smilet kom da frem. Der er meget at fortælle om Rusland og Moskva. Det virker tit som om, Rusland er langt væk, men faktisk er der kun 2 1 /2 times flyvning til Moskva fra København - mentalt virker denne afstand ofte meget længere. FORAGEMAX til de russiske køer Varemærket FORAGEMAX dækker over fire forskellige græsmarksblandinger, som gennem flere år og i mange tests har vist sin styrke og berettigelse blandt andet i store dele af Rusland. Salget af FORAGE- MAX er stigende, og vi skal udnytte vor nærhed til markedet og aggressivt søge de nye distributionsmuligheder, som løbende viser sig. Markedet for landbrugsblandinger byder på store udfordringer, men også store muligheder i fremtiden. Russisk landbrug har det generelt svært og kæmper med dårlig produktivitet, ineffektivitet og trange økonomiske vilkår. Fokus er rettet mod DLF-TRIFOLIUM frø på hylderne i OBI Hypermarket i Moskva. 8

9 Nuværende kontraktbetingelser dækkende Af Anders Mondrup Avlsdirektør DLF-TRIFOLIUM A/S Fra og med høst 2005 bliver der ikke længere udbetalt EU-støtte baseret på de producerede antal kilogram frø. I den forbindelse har flere frøavlere rejst spørgsmålet, om overgangen til afkoblet støtte vil nødvendiggøre ændringer af de gældende kontraktbetingelser. Vi har i Danmark indrettet "systemet" således, at EU-støtten er en sag udelukkende mellem frøavlerne og myndighederne. DLF bistår alene frøavlerne med hjemtagning af kg-støtten og er i øvrigt ikke involveret heri. I Holland derimod går støtten fra myndighederne til firmaerne, hvorefter den udbetales til frøavlerne. I DLF AmbA's kontraktbetingelser for avl af kløver- og græsfrø fremgår følgende af 13: "Da EU-støtten er uden for DLF's kontrol og dermed alene et mellemværende mellem avler og Plantedirektoratet/Direktoratet for FødevareErhverv, er gældende kontraktbetingelser uafhængige af EU-støtten." Deraf følger, at de ændrede støtteregler ikke medfører forhold, der ikke kan håndteres inden for de nuværende rammer. Med EU-reformens igangsætning vil visse formuleringer i vore kontraktbetingelser blive overflødige. Vi vil derfor i 2005-udgaven af "Kontraktbetingelser for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA" foretage de relevante tekstændringer. Se i øvrigt neden for omkring påvirkningerne på indeksering af vore sorter. Afkoblingens indflydelse på indeksering af sorter Af Anders Mondrup Avlsdirektør DLF-TRIFOLIUM A/S Høst 2004 er det sidste år, hvor der udbetales EU-støtte pr. kg produceret frø. Fra og med 2005 er støtten ens for alle arter og sorter, vi dyrker, og udbetales pr. ha. Indeksering DLF-TRIFOLIUM har altid indekseret alle sorter, således at udbyttet i kr. pr. ha for en avler, der høster et gennemsnitsudbytte, har været ens, uanset hvilken sort vedkommende har dyrket. Der er dog undtagelser, idet tidlige sorter af alm. rajgræs har fået 5% mindre, mens sildige har fået 5% mere end gennemsnittet. Tilsvarende er der i engrapgræs og alm. rajgræs tillæg for at dyrke plænesorter. Når vi har regnet afregningsprisen ud, har vi altid taget EU-støtten med i beregningerne. Sorter med højere udbytte end gennemsnittet har derfor været afregnet med en lavere pris og omvendt. I der følgende eksempel er dette belyst. To sorter af alm. rajgræs med EUstøtte, 2,30 kr. pr. kg. Afregning af alm. rajgræs: kr. pr. ha inkl. EU-støtte. Det ses af tabel 1, at prisen på en lavtydende sort vil falde fra 10,20 til 9,52 kr. pr. kg. Modsat vil prisen på en højtydende sort stige fra 4,84 til 5,44 kr. pr. kg. Det betyder, at afkoblingen er neutral med hensyn til sortsvalg, hvilket vil sige, at avlere, der har en højtydende sort, ikke bliver ringere stillet end avlere med en lavtydende sort. Tabel 1. Afkoblingens indvirkning på indeksering. Før afkobling Efter afkobling Sort Udbytte EU-støtte Afregn. Afregn. EU-støtte Afregn. Afregn. kg/ha kr./ha kr./ha kr./kg kr./ha kr./ha Kr./kg A , ,52 B , ,44 9

10 Informerer Af Bjarne Sørensen Fuldmægtig, Cand. Agro DLF-TRIFOLIUM A/S Avlsskemaer I begyndelsen af december måned udsendes der avlsskemaer til vore avlere. På dette er anført de arealer, som ifølge vore oplysninger kommer til høst i 2005 eller senere. Vi vil bede om, at man kontrollerer, at det er de rigtige arealstørrelser, der er anført, og ikke mindst at alle arealer til høst 2005 er angivet. Rettelser noteres inden returnering. Foroven på skemaet er anført nytegnede arealer til udlæg i 2005, hvis dette allerede er aftalt. Er der yderligere ønsker, skrives disse øverst i skemaet. Vore konsulenter og avlschefer står naturligvis til rådighed, hvis du ønsker at drøfte situationen nærmere, før en beslutning om udlæg tages. Vi vil ligeledes opfordre dig til at deltage i vore avlermøder i den kommende tid, hvor der vil blive orienteret om markedsforhold for de enkelte frøarter, ligesom dyrkningstekniske forhold vil blive behandlet. Basisfrø Sommer-/efterårsudlægget er faktureret og debiteret avlers konto med forfaldsdato den Basisfrøfakturaerne er udsendt, og beløbet modregnes i afregningsbeløbet pr Avlere, der ikke har frø til afregning den , har modtaget et girokort sammen med basisfrøfakturaen. Returneret basisfrø i ubrudt emballage er krediteret avlers konto med faktureret pris, såfremt returnering er sket inden den jvf. kontraktbetingelserne. Renseopgørelser og EU-ansøgningsskemaer Der er primo december udsendt omkring 35% af renseopgørelserne + EU-ansøgningsskemaer på høst 2004 til vore avlere. Høst 2004 er sidste år med kg-støtte, hvorefter støtten overgår til fast ha-støtte. Skemaerne udsendes efterhånden, som partierne er oprenset og analyseret. Med renseopgørelsen er der en specifikation over, hvilke ukrudtsarter der er fundet i analysen i de enkelte oprensninger. Desuden er der vedlagt en Forklaring til renseopgørelsen, hvoraf det fremgår, at det er vigtigt at gøre sig klart, om der er arter i marken, der er et problem, eller er ved at blive det. Nogle frø er mere problematiske end andre, enten fordi der er særlige strenge normer eller afregningsregler, og/eller fordi det er vanskeligt at frarense arten. Skal marken høstes igen næste år, og er man tæt på normen for en ukrudtsart, bør det tages op til revision, om der skal høstes igen. Ofte stammer en forurening fra en del af marken, og problemet kan derfor i sådanne tilfælde løses ved ompløjning af denne del. Der er endvidere vist en tabel, der viser de rensemæssigt mest problematiske ukrudtsarter/ græsukrudt. EU-ansøgningsskemaet skal indsendes til Plantedirektoratet, der kontrollerer, at certificeringskravene ved markbesigtigelse og til analyse er opfyldt. Fra Plantedirektoratet har modtaget ansøgningsskemaet, må der maksimalt gå 60 dage, før udbetaling til avlers bankkonto sker fra Direktoratet for FødevareErhverv. Forrentning af EU-støtte Avlere, der for høsten 2004 har haft en lagerlejeaftale, og som først modtager EUstøtten efter den dato, hvor 50% af det totale støttebeløb til alle avlere er udbetalt fra EU-direktoratet, vil sammen med slutafregning af årets høst pr modtage en forrentning af støttebeløbet fra DLF-TRIFOLIUM fra ovennævnte dato og frem til det beregnede udbetalingstidspunkt for det aktuelle parti. Kvantum anvendt til afregning Kløver- og græsfrø Kvantum renvare anvendes, såfremt avlen er oprenset. For ikke renset råvare er forventet renvare anslået så realistisk som muligt af renseafdelingen. For partier, der ikke er leveret, er anvendt de af avler/konsulent vurderede antal kubikmeter råvare samt den målte rumvægt. Modtageafdelingen har herefter anslået rensesvindet og kvaliteten, og ud fra dette kalkuleres kg renvare til afregning. Såfremt der er foretaget en råvarespiring på partiet anvendes denne i kalkulation af kg-prisen. I ærter, hestebønner og lupiner udbetales a conto afregningen på grundlag af Skal frøgræs altid vækstreguleres? Hvordan udnyttes kvælstof bedst i frøgræs? Hvad skal frøet koste efter afkobling af EU-støtte? Hvordan ser fremtidens kornmarked ud? Få svarene på dette og meget mere på Plantekongres 2005 i Herning Kongrescenter den 11. og 12. januar. Læs mere på eller rekvirer et program hos Ann L. Thorup tlf Ved tilmelding efter 15. december 2004 pålægges kr. 150 i ekspeditionsgebyr. Kongressen arrangeres af Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks JordbrugsForskning. 10

11 de kvanta, som avler og konsulent har vurderet (lagerbeviser), såfremt avlen ikke er leveret. Eventuel regulering vil ske efter levering og analysering. Kørsels- og læsseomkostninger 2004 I alle arter excl. raps betaler DLF-TRIFOLIUM kørselsomkostningerne, hvis frøet er leveret med en af firmaets vognmænd. Forbrugt tid til læsning, sugning, betaling for udkørsel af container (hvor vognmand ikke får container med retur fyldt), containerleje samt eventuel ventetid på gården er for avlers regning og debiteret på afregningen af det pågældende parti. Avlere, der har benyttet egen vognmand, eller selv har kørt frøet, modtager et afstandsafhængigt fragttilskud pr Satserne for fragttilskud kan ses i juni nummeret af Tidsskrift for Frøavl. Dette gælder dog ikke raps, hvor alle fragtomkostninger normalt er for avlers regning. Er frøet tørret langt nok ned? Sørg for at få kontrolleret vandindholdet i råvaren inden levering. Ofte er vi ude for, at græsfrøet har været nedtørret til under 13% tidligere, men har slået sig og ligger nu på den forkerte side af de 13%. Derfor skal der tilsættes varme for at få fjernet den sidste procent. Vi vil endnu engang opfordre alle til at få tjekket vandprocenten nu, såfremt den ikke er blevet kontrolleret i forbindelse med konsulentens afhentning af råvareprøver. Når modtageafdelingen indkalder frøet, er det et forsinkende element, såfremt avler skal bruge nogle dage på yderligere nedtørring. Personalia 25 års jubilæum Frøavlskonsulent Ejner Poulsen, Randers kan den 28. januar 2005 fejre 25 års jubilæum. Ejner Poulsen stammer fra Midtjylland og tog som en af de første en uddannelse som planteavlstekniker. Han blev derefter ansat på Flakkebjerg med forsøgsarbejde i en flerårig periode og senere fulgte ansættelse ved landboforeningen i Hadsund. I 1980 blev han ansat hos SN-Frø som frøavlskonsulent. Ved dannelsen af DLF- TRIFOLIUM fortsatte Ejner Poulsen med at betjene avlere i det nordlige Jylland. Han er af frøavlere og kolleger kendt som faglig kompetent og en altid hjælpsom person. Vi ønsker til lykke med dagen. 60 års fødselsdag Kontorassistent Tove Jørgensen, Dyrup fylder 60 år den 23. januar Vi ønsker til lykke med dagen. 65 års fødselsdag Tidligere bestyrelsesmedlem i DLF AmbA gårdejer Henning Bremholm kan den 8. januar 2005 fejre sin 65 års fødselsdag. Frøavlskonsulent Poul Rasmussen fylder 65 år den 5. februar. Poul Rasmussen startede sin karriere inden for frø i 1972 hos SN-Frø. Ved DLF s overtagelse af SN-Frø fulgte han med over i DLF-TRIFO- LIUM og fortsatte sit virke i Syd- og Vestsjælland med servicering af frøavlere. Oprindeligt er Poul Rasmussen uddannet inden for landbruget, hvor han arbejdede på flere større gårde med speciale inden for plante- og frøavl. Poul Rasmussen er kendt for sit store engagement og sit store erfaringsgrundlag inden for frøavl. Hans viden om frø dækker alle de dyrkede frøafgrøder; men det er ikke uden grund, at Poul Rasmussen af og til kaldes Mr. Hundegræs, da denne afgrøde altid har ligget hans hjerte specielt nær. Som rådgiver har han altid et præcist og velfunderet svar til glæde og gavn for frøavlerne i Syd- og Vestsjælland. Vi ønsker fødselarerne til lykke med dagen. Ole Hansen 70 år Ole Hansen, næstformand for bestyrelserne for DLF AmbA (fra 1987) og DLF- TRIFOLIUM A/S (fra 1989) indtil 1998, fylder 70 år den 6. januar Han drev Tornebjerggaard og blev i 1973 valgt ind i DLF s bestyrelse og i 1981 i forretningsudvalget. Ole Hansen har siden 1974 været medlem af kommunalbestyrelsen i Skovbo kommune og har siden 1981 været borgmester i Skovbo, ligesom han er medlem af Roskilde Amtsråd. Knud V. Rasmussen 70 år Knud V. Rasmussen, formand for bestyrelserne for DLF AmbA (fra 1987) og DLF- TRIFOLIUM A/S (fra 1989) indtil 1996, fylder 70 år den 12. december Han drev i mange år Hansted Strandgård ved Horsens og blev i 1972 valgt ind i DLF s bestyrelse. Knud V. Rasmussen var ligeledes i mange år medlem af bestyrelsen for Danske Andelsselskaber og Agro Invest A/S, ligesom han var medlem af Landbrugsraadet. Som mangeårigt medlem af Horsens byråd og Vejle Amtsråd har Knud V. Rasmussen beklædt flere poster i disse råd. Ved 60 års fødselsdagene i 1994 og 1995 kunne Knud V. Rasmussen og Ole Hansen konstatere, at de fleste mål, ledelsen satte sig ved dannelsen af DLF-TRIFOLIUM A/S i 1989, var nået. Man havde opnået en samling af kløver- og græsforædlingen i Danmark, som tidligere var spredt på flere hænder. Man havde fået en styret produktionsplanlægning og opnået en stærk effektivisering af og omkostningsreduktioner i behandlingen af frø. Men ikke mindst havde man øget frøavlsarealet i Danmark, og man havde opbygget et stærkt salgs- og markedsføringsapparat, hvilket var et af hovedmålene med opkøbene og fusionerne, som DLF foretog i perioden. Ved Knud V. Rasmussens og Ole Hansens afgang i henholdsvis 1996 og 1998 havde DLF både kræfter, kapital og vilje til at deltage aktivt i den fremtidige udvikling i frøbranchen såvel i Europa som globalt. På vegne af DLF vil jeg gerne takke begge for den store, flotte indsats og ønske Knud og Ole hjertelig til lykke med fødselsdagene. Benny Kirkebække Christensen 11

12 Afs. DLF-TRIFOLIUM A/S Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Returneres ved varig adresseændring B PP Porto betalt Danmark w w w. d l f. d k ny hjemmeside klik ind og vind... DLF-TRIFOLIUM er gået i luften med en ny hjemmeside På vores nye hjemmeside er der lagt vægt på, at give dig som avler for DLF-TRIFOLIUM den nødvendige information, der kan være med til at gøre din hverdag lettere. Udover nyheder og generel information om koncernen, findes der mange relevante oplys ninger for avlere. Du har mulighed for at tilmelde dig, så du via modtager Frøavlsinfo på den/de arter, der interesserer dig, hver gang vi har nyheder om dyrkning. Det betyder at er et godt og anvendeligt værktøj for dig i din hverdag. Kig forbi på (avlerservice) og deltag i konkurrencen og vind et termometer i lækkert design fra Rosendahl. Ny Østergade 9 DK-4000 Roskilde Tlf.: ISSN DLF_Directmail_ann_182x230.indd 1 01/12/04 14:10:42

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013

DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør. Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 DLF-TRIFOLIUM A/S Søren Halbye Koncern salgs- og marketingsdirektør Plantekongres produktion, plan og miljø 2013 1 Program Verdensmarkedet for græsfrøproduktion Danmark en førende græsfrønation Markedsudvikling

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Februar - Marts 2008 nr. 4

Februar - Marts 2008 nr. 4 96. årgang 28 Februar - Marts 28 nr. 4 Markedsberetning for kløver- og græsfrø Bedriftsbesøg Græs til Europas køer og heste Det nordiske marked DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Præcisionslandbrug i praksis

Præcisionslandbrug i praksis Præcisionslandbrug i praksis Adamshøj Gods Af driftsleder Knud Arne Aakær Frandsen Præsentation af mig selv: Knud Arne Aakær Frandsen, 34 år Gift med Tine Aakær Frandsen Født og opvokset på en gård på

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer Coating af handelsgødning med mikronæringsstoffer Nye muligheder i gødskningen DLG har indledt samarbejde med Wolf Trax. Wolf Trax DDP er en nyudviklet og patenteret teknologi til fremstilling af en række

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Jørgensen Arnakke og Vibygård gods Plantekongres 2011 Program Christian Jørgensen Landbruget Mit syn på økologi Hvad skal der til? Hvad blev det til? Fremtiden Opsummering

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

August - September 2004 nr. 1

August - September 2004 nr. 1 93. årgang 2004 August - September 2004 nr. 1 Bedriftsbesøg på Hvidkilde Gods Efterårsbehandling af frømarken Dyrk dit eget kvælstof Dækningsbidragsberegninger for høst 2003 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Oktober - November 2005 nr. 2

Oktober - November 2005 nr. 2 94. årgang 2005 Oktober - November 2005 nr. 2 Frøavl i Danmarks bedste engrapgræsområde Bioteknologien kan anvendes til udvikling af nye, forbedrede sorter Første resultater fra DLF-TRIFOLIUM's forsøg

Læs mere

Juni - Juli 2007 nr. 6

Juni - Juli 2007 nr. 6 95. årgang 2007 Juni - Juli 2007 nr. 6 Tærskesystemer og deres anvendelighed i frø Forberedelse til frøhøst 2007 Høst 2006 havde flotte udbytter Frøavl over og under daglig vande DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Juni - Juli 2009 nr. 6

Juni - Juli 2009 nr. 6 97. årgang 2009 Juni - Juli 2009 nr. 6 Gyldensteen med golf og løg Gode råd - høst 2009 Beregning af dækningsbidrag Fantastisk næringskilde Han ved, hvordan frøet skal tørres DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Produktionsdata og Frøavlsforsøg

Produktionsdata og Frøavlsforsøg xx 1 Produktionsdata og Frøavlsforsøg Ny Østergade 9 4 Roskilde Tlf.: 4633 3 www.dlf.dk 135.indd 1 29/21 2 xx Produktionsdata og Frøavlsforsøg Indhold Vækstbetingelser 29 3 Bekæmpelse af enårig rapgræs

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

August - September 2005 nr. 1

August - September 2005 nr. 1 94. årgang 2005 August - September 2005 nr. 1 Øget specialisering i frøavl på Nordkær Dækningsbidragsberegninger for høst 2004 Alm. rapgræs som græsukrudt på frømarkerne Vi er klar til vækst DLF TRIFOLIUM

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om

nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om nyheder og information fra danish agro Februar 2013 læs om Generalforsamling og områdemøder 2013 Kan det betale sig at producere den sidste liter mælk? Nyhed! Danish Agro tilbyder nu melfoder Læg låg på

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER. V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi

DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER. V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi DET ØKOLOGISKE MARKED, SET MED FODERSTOFBRILLER V/Allan H. Hansen Produktkonsulent Økologi DET ØKOLOGISKE AKADEMI V2.0 Økologi og foderstoffen Hvilke afsætningsmuligheder findes der? Hvordan sættes priserne

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde.

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde. Engsvingel Dyrkningsvejledning Jordbund Engsvingel bør avles på gode lermuldede jorde med en god vandforsyning. Endvidere vil lidt lave og noget humusholdige jorde være egnede til frøavl af engsvingel.

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

April - Maj 2007 nr. 5

April - Maj 2007 nr. 5 95. årgang 2007 April - Maj 2007 nr. 5 Planteavl på jordbundsnummer "1 minus" Fra rapsfrø til gylden olie Aktuelt i frømarken Hjælpeudstyr til tørringsanlæg DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor:

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere