December - Januar 2004/2005 nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar 2004/2005 nr. 3"

Transkript

1 93. årgang 2004 December - Januar 2004/2005 nr. 3 Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel DLF AmbA s generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår Et russisk frømarked over elleve tidszoner

2 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon Telefax DLF-TRIFOLIUM på internettet: Afdelinger på Sjælland: Ringsted, Smålodsvej 22, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf Fax Herfølge, Bjergvej 4, 4681 Herfølge. Tlf Fax Afdelingen på Bornholm: Aakirkeby, Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby. Tlf Fax Afdelinger på Lolland-Falster: Nr. Alslev, Nr. Vedbyvej 1, Postboks 49, 4840 Nr. Alslev. Tlf Fax Nakskov, Stensøvej 1, 4900 Nakskov Tlf Fax Afdelingen på Fyn-Langeland: Odense, Højmevej 12, Højme, Postboks 40, 5250 Odense SV. Tlf Fax Afdelinger i Jylland: Hadsund, Produktvej 10, 9560 Hadsund. Tlf Fax Randers, Carlsberggaard, Hadstenvej 20, 8900 Randers. Tlf Fax Langkastrup, Kastrupvej 5, Langkastrup, 8900 Randers. Tlf Fax Hedensted, Odinsvej 20, Postboks 8, 8722 Hedensted. Tlf Fax Skodborg, Industriparken 22, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf Fax Planteforædling: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling. Research Division Højerupvej 31, Postboks 19, 4660 Store Heddinge. Tlf Fax Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Artiklerne må gengives med kildeangivelse. Grafisk produktion og tryk: Litotryk Svendborg A/S Redaktion: Lars Johansen (ansvarshavende) Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Tlf Fax Redaktionsudvalg: Landskonsulent Christian Haldrup, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Skejby Århus N. Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen Patriotisk Selskab, Ørbækvej Odense SØ. Godsejer Benny Kirkebække Christensen Hevringholm Allingåbro Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Odense SV. Gårdejer Poul Skov Nielsen Hanebjergvej 2, Sallerup Vordingborg Gårdejer Poul Jensen Øster Kyvlingsvej 10, Kyvling Tarm Gårdejer Christian Høegh-Andersen Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej Nykøbing Falster Prodana Seeds A/S: Salg af plænegræs, færdiggræs, hydrosåning, gødning, blomsterløg og konsumfrø Fåborgvej 248, 5250 Odense SV. Tlf Fax

3 93. årgang 2004 December - Januar 2004/2005 nr. 3 Rekordernes år for DLFkoncernen INDHOLD Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel DLF AmbA s generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår Et russisk frømarked over elleve tidszoner Forsiden DLF-TRIFOLIUM s plænegræs pryder plænerne ved Kremls murer i Moskva. Læs om det russiske frømarked, der strækker sig over elleve tidszoner i dette nummer. Her finder du DLF-TRIFOLIUM 2 Lederen 3 Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel 4 DLF AmbA: Generalforsamling 2004 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår 6 Et russisk frømarked over elleve tidszoner 7 Nuværende kontraktbetingelser dækkende 9 Afkoblingens indflydelse på indeksering af sorter 9 DLF-TRIFOLIUM informerer 10 Personalia 11 På DLF AmbA s generalforsamling i begyndelsen af november måned kunne ledelsen forelægge en beretning og et årsregnskab for 2003/04, der på mange måder afspejlede et exceptionelt år for DLF-koncernen. Se i øvrigt reportagen fra årets generalforsamling inde i bladet. Omsætningen i regnskabsåret 2003/04 rundede for første gang to mia. kr. i DLF-koncernen, og indtjeningen på driften, det såkaldte EBIT-resultat, steg med 20 pct. i forhold til året før. Resultatet skal ses i lyset af, at frøafregningen til avlerne for høst 2003 samtidig nåede nye højder. Markedsforholdene har været med os i sæsonen, men et gunstigt marked gør det ikke alene. For at skabe sådanne resultater kræves et stærkt fundament og en stab af medarbejdere, der søger mulighederne og går efter at udnytte dem. Vort produktprogram, et moderne og effektivt produktionsapparat samt vort internationale salgs- og markedsføringsnetværk er fundamentet, men det er i høj grad medarbejderne, som med deres ekspertise, motivation og drive udnytter fundamentet til at skabe resultaterne. Vore medarbejdere i hele verden har derfor en væsentlig aktie i rekordernes år. Det er velkendt, at vi her i december 2004 a conto afregner den sidste frøhøst, før EU-reformen bliver en realitet i Danmark. Reformens virkning på prisdannelsen har vi til gode at se, men vi anser en fortsat svag amerikansk dollar som en større trussel mod dansk frøs internationale konkurrenceevne, end den som reformen udgør. Den betydelige finansielle styrke, vi har oparbejdet gennem årene, gør, at vi har en stødpude, der - om nødvendigt kan sættes ind for at sikre en stabilitet i frøavlen. Ingen skal være i tvivl om, at DLF AmbA som andelsselskab vil forsvare frøproduktionen i Danmark på såvel kort som langt sigt. Jeg vil til slut gerne benytte lejligheden til at opfordre alle vore frøavlere til at deltage i årets avlermøder. Her vil der blive lejlighed til at få aktuel information om frømarkedet og -avlen samt deltage i frødebatten. Aksel Nissen 3

4 BEDRIFTSbesøg Af Peter Krog-Meyer Avlschef, Randers DLF-TRIFOLIUM A/S På Vendsyssels gode jorder, tæt ved landevejen mellem Brønderslev og Hjørring ligger Vrejlev Møllegård. Her bor Grete og Kristian Kjær. Kristian Kjær, som er 58 år, er opvokset på en gård ved Brønderslev, og efter endt uddannelse overtog han Vrejlev Møllegård i Bedriften er til stadighed blevet udbygget, og ejendomme er tilkøbt. Der er i dag ansat fem mand udover Grete og Kristian Kjær. Der går tre i sostaldene, og der er ansat to til afløsning og markdriften. Vrejlev Møllegård er et moderne erhvervslandbrug. Bedriften er lagt an på produktion af søer og slagtesvin sammen med planteavl. Netop nu er der gang i et større byggeri, hvor antallet af søer udvides fra 600 til Der kan opfedes slagtesvin, og fremover bliver der Vrejlev Møllegård et moderne landbrug i Vendsyssel Høje udbytter har gjort det naturligt at satse på alm. rajgræs på Vrejlev Møllegård. Høst 2004 har endda været ualmindelig god. Forholdene var perfekte med hensyn til etablering, udvikling, blomstring og vejret i høst. Dyrkningen foregår helt normalt efter de almindelige anvisninger. Der bruges gylle om foråret, der høstes kun på førsteårsmarker, og der høstes altid gode udbytter! også salg af op imod smågrise. Soholdet er på Vrejlev Møllegård, mens slagtesvinene er på et par andre ejendomme. Markbruget er på 550 ha, hvoraf knap en tredjedel er forpagtet. Næsten al jorden er god lermuldet jb. 5 6 jord, som er den mest udbredte jordtype i den nordvestlige del af Vendsyssel. Markplanen for 2005 fremgår af tabel 1. Korn, frø og raps Alt kornet anvendes til opfodring af dyrene. Opbevaringen sker på planlagre og i tårnsiloer. Planlagrene anvendes desuden til tørring og opbevaring af græsfrøet, som ligger på lagerleje. Rapsen aftages normalt fra marken, hvilket ifølge Kristian Kjær skyldes flere forhold: Dels kan vi næsten altid lave en tør vare, og dels er en del af rapsen non-food, som hurtigt skal gøres op efter høst, forklarer han. 15 år med alm. rajgræs Kristian Kjær har dyrket alm. rajgræs i 15 Grete Kjær på kontoret. år på bedriften. Der var dog en periode, hvor man også havde kartofler og ind imellem ikke havde frø. For nogle år siden valgte vi at satse på græsfrø frem for kartoflerne. Det passede arbejdsmæssigt bedre for os, og vi var nødt til at leje maskineri til meget af arbejdet i kartoflerne. Vi har altid haft gode udbytter i alm. rajgræs, så det var naturligt at satse målrettet på denne avl, fortæller Kristian Kjær. Frøet lægges normalt ud i vårbyg. Alm. rajgræs vil altid klare sig godt på den gode jordtype, som er her. Dyrkningen foregår helt normalt efter de almindelige anvisninger. Der bruges gylle om foråret, der høstes kun på førsteårsmarker, og der høstes altid gode udbytter! Høst 2004 har endda været ualmindelig god (se tabel 2). Der er ikke nogen speciel forklaring på Kristian Kjær foran Vrejlev Møllegårds nye hovedbygning. Tabel 1 Markplan 2005 på Vrejlev Møllegård Hvede 340 ha Vinterbyg 60 ha Rug 20 ha Brak 25 ha Vinterraps (heraf 20 ha non-food) 60 ha Vårbyg med udlæg 25 ha Alm. rajgræs 25 ha I alt 555 ha 4

5 Tabel 2. Alm. rajgræs dyrket på Vrejlev Møllegård i de senere år Sort Type Udbytte DK (2004) DK 5 års gns. Meradonna 4N foder Flair 2N plæne Foxtrot 2N foder 1414 (2003) 1740 (2004) det. Året har bare været perfekt med hensyn til etablering, udvikling, blomstring og vejret i høstperioden. På spørgsmålet, om en fremtidig udvidelse af græsfrøarealet vil bevirke, at man på Vrejlev Møllegård dyrker to eller tre sorter af alm. rajgræs, er svaret ikke helt klart. Før i tiden var det mest de specialiserede planteavlere, der dyrkede flere arter eller sorter af græsfrø. Svineproducenter lavede foderkorn. I dag er det vigtigt at udnytte alle muligheder. Teknisk set har vi mulighederne. Vi har tre planlagre, så vi er i stand til at holde sorterne adskilt, men med de maskiner, vi har i dag, er vi i stand til at have et relativt stort areal i én sort, uden at det er et problem at overkomme det. Vi har nu kapaciteten til at kunne høste selv et større areal på få dage, vurderer Kristian Kjær. Frøgræshalmen snittes Som noget nyt har man i efteråret snittet halmen fra frøgræsset og pløjet det ned. Der står i dag en ganske pæn hvedemark. Det har i år ikke været noget problem at få pakket jorden ved pløjningen. I en sådan jord med en god gødningskraft bør der ikke komme problemer med forbigående kvælstofmangel i forbindelse med omsætningen af halmen. Det er i dag ikke så let at afsætte frøgræshalm til kvægbrug, så halmen snittes nok i fremtiden, siger Kristian Kjær. Veletableret udlæg af alm. rajgræs, Foxtrot. Mulighed for at præge tingene I firserne sad Kristian Kjær i Brønderslev Landboforenings bestyrelse og var i mange år formand for regnskabsudvalget. Fra 1990 til 2000 var Kristian Kjær formand for bestyrelsen i Vrå Andel og kom i 1991 i Landsforeningen den lokale andels bestyrelse, hvor han i perioden tillige var formand. I den periode var Kristian Kjær engageret i en lang række bestyrelser og udvalg, herunder var han formand for bestyrelsen for Scanola og havde sæde i Landbrugsraadet. Det var en meget spændende tid med dette arbejde, og der var mulighed for at præge tingene. Der var en bred opbakning og et godt sammenhold, fortæller Kristian Kjær. Kristian Kjær nedlagde sit bestyrelseshverv i Vrå Andel i 2001, efter at man i andelsgrovvarebranchen havde arbejdet på at samle al andelsgrovvarehandel i Nordjylland. Det var der imidlertid ikke opbakning til. Efterfølgende er KFK blevet solgt, og der er lavet andre fusioner. De nødvendige rationaliseringer kom alligevel, konstaterer Kristian Kjær. Det er meget vigtigt for os landmænd, at der sker den nødvendige tilpasning, siger han. Snakken om mindre konkurrence giver han ikke meget for. Det er en naturlov, at der kommer konkurrence, hvis der er et marked. Det viser al erfaring. Er der plads på markedet, vil Kristian Kjær i samtale med sin markmand foran maskinhuset. en ny ukendt spiller dukke op, mener Kristian Kjær. Væk med afgift på biodiesel En ting som ærgrer Kristian Kjær er, at man hverken i hans tid i Scanola eller senere har været i stand til at få fjernet afgiften på biobrændstof. Den nuværende energipolitik er helt utilstedelig. Danmark er et af de få lande i EU, som ikke fritager biodiesel for afgift, hvilket har medført, at vi er sat meget tilbage i forhold til andre lande i forskning, forarbejdning og afsætning. Danske landmænd er gået glip af muligheder her. Det kunne også have skabt arbejdspladser. Kort sagt, det kunne have kommet alle til gavn, mener Kristian Kjær. Med hensyn til raps generelt mener Kristian Kjær, at Danraps, Emmelev Mølle og Scanola har været med til at styrke rapsdyrkningen i Danmark. Vi havde ellers skullet eksportere en meget stor del af den danske raps. Det er godt, at forarbejdningen kan ske i Danmark, pointerer Kristian Kjær og håber, at det snart er gået op for politikerne, at de skal se alvorligt på den afgift. Tag del i internationaliseringen Grete og Kristian Kjær har tre voksne børn; Anders, Hanne og Thomas. Thomas er under uddannelse som landmand, så næste generation kan være rigtig med i bedriften inden for nogle år. Hvordan landbrugserhvervet så udvikler sig, er et åbent spørgsmål. Det er vigtigt, at erhvervet tager del i den internationalisering, som foregår. Det er derfor glædeligt at se, at DLF-TRIFOLIUM sammen med andre landbrugsvirksomheder går foran og etablerer sig på de internationale markeder. Det er nødvendigt at have et større marked at operere på. Det er vigtigt for os som avlere og som ejere, at firmaet også fremover kan betale priser for frøet, som er i top, slutter Kristian Kjær. 5

6 Bramstrup stedet hvor nye ideer opstår På forsøgsmarken på Bramstrup Gods har vi afprøvet virkningen af en række midler i frøafgrøder i Herudover er der lavet forsøg med såning af udlæg. De foreløbige resultater vil blive anvendt i rådgivningen om praktisk frøavl. Nye forsøg er etableret til Af Erling Christoffersen Avlschef, Odense DLF-TRIFOLIUM A/S DLF-TRIFOLIUM A/S har i samarbejde med FAF og Patriotisk Selskab etableret en forsøgsmark på Bramstrup Gods ved Nr. Lyndelse på Fyn. Forsøgsmarken er en demonstrationsmark, hvor vi screener virkningen af en række midler i forskellige frøafgrøder. Midler, der ser ud til at virke efter hensigten, kan så eventuelt senere sættes i forsøg med henblik på udbyttemæssig afprøvning. Samtidig er det formålet at fremvise forskellige frøsorter. Såning af rajgræs i vårbyg. På det øverste billede er både frø og korn sået på 24 cm. På det nederste er frøet sået med frøsåkasse og korn på 12 cm rækkeafstand. Billederne er taget samtidig. Det ses, at fremspiringen på det øverste billede er hurtig og ensartet, mens der på det nederste er en langsommere og mere uens fremspiring. På hjemmesiden kan man se en plan over forsøgene i Til 2005 er der etableret nye forsøg med hundegræs, rødsvingel, strandsvingel og alm. rajgræs. Græsmidler i vinterhvede med udlæg af rødsvingel Vi har afprøvet forskellige doser af Boxer og Stomp i vinterhvede med udlæg af rødsvingel. Vi har fra praksis set, at disse midler kan skade udlægget, hvis det er sået med frøsåkasse og derfor ligger i den øverste centimeter jord. I disse forsøg blev udlægget sået med en radsåmaskine i tilpas dybde. Udlægget viste en god overlevelse efter midlerne, specielt efter Stomp. Trykket af enårig rapgræs var forholdsvist stort, og midlerne havde en god effekt mod enårig rapgræs. DFF blev også anvendt, og her var der ingen skade på udlægget ved doseringer på 0,025, 0,05 og 0,1 l/ha. Konklusionen på dette forsøg er, at DFF kan anvendes uden problemer. Stomp kan anvendes i doseringen 0,5 l/ha, forudsat at frøet sås i to cm dybde - der kan altså ikke anvendes frøsåkasse. I alm. rajgræs og strandsvingel afprøvede vi Primera Super i doseringen 0,8 og 1,6 l/ha i en række sorter. Der var ikke synlig skade på nogen af sorterne ved de nævnte doseringer. Primera Super er i de seneste to år også afprøvet i landsforsøgene med gode resultater. Midlet har speciel god effekt mod vindaks, men der er også en mindre effekt på alm. rapgræs. Primera Super er ikke tilladt i frøgræs p.t. Herudover er bl.a. Monitor, Hussar, Lexus, Focus, Aramo og Moddus blevet afprøvet. Såning af udlæg Vigtigheden af en korrekt etablering af udlæg kan ikke understreges nok. Ved rigtig såning og dermed et stærkt udlæg fra starten minimeres problemer med andre ukrudtsarter som for eksempel enårig og alm. rapgræs. Korrekt såning i den rigtige dybde er også en forudsætning for senere anvendelse af forskellige ukrudtsmidler. Resultatet her i efteråret. På det øverste billede er der bemærkelsesværdigt lidt enårig rapgræs, hvor korn og frø er sået på 24 cm. På det nederste, hvor der er brugt frøsåkasse, er mængden af enårig rapgræs større. Med en Fiona kombinationsmaskine såede vi byg med udlæg af rajgræs i forskellige kombinationer af rækkeafstande. Den absolut bedste kombination var byg på 24 cm og udlæg på 24 cm. Fremspiringen af rajgræsset var hurtigere, hvor der var sået i to cm dybde frem for såning med frøsåkasse. Konkurrenceevnen over for enårig rapgræs var tydeligt større, hvor både korn og frø var sået på 24 cm. Korn og frø kom hurtigt op og dækkede jorden, så der ikke blev plads til enårig rapgræs. Kombineres dette med en anvendelse af DFF eller Stomp i vårbyggen, er der måske mulighed for at opnå en frøvare fri for enårig rapgræs, som er en efterspurgt vare til forskellige formål eksempelvis rullegræsproduktion. Her i efteråret har vi afprøvet forskellige midler mod græsukrudt i alm. rajgræs sået i renbestand, og der er flere interessante effekter, som vi skal se nærmere på i

7 Et russisk frømarked over elleve tidszoner DLF-TRIFOLIUM etablerede for godt et år siden repræsentationskontor i Moskva. Herfra betjenes det russiske, hviderussiske og ukrainske marked, hvilket geografisk set er et ganske betydeligt stort område, der strækker sig over elleve tidszoner. DLF-TRIFOLIUM er synonym med kvalitet og troværdighed og har med succes introduceret en række stærke varemærkekoncepter, hvilket har været med til at etablere DLF-TRIFOLIUM som den førende aktør i markedet. Kulturforskellene er betydelige og må ikke undervurderes. Af Jan Gottlieb Area Manager DLF-TRIFOLIUM A/S, Moskva Rusland er i dag det land i Øst- og Centraleuropa, der aftager den største mængde af DLF-TRIFOLIUM s egne plæne- og fodergræsblandinger, og markedet vokser aggressivt. Det er ti år siden, det første DLF-TRI- FOLIUM frø kørte til Rusland, og vi var blandt de første udenlandske aktører på markedet. Dette forspring i forhold til vore konkurrenter er blandt andet en af årsagerne til, at DLF-TRIFOLIUM i dag har en meget betydende markedsposition, som kræver vor tilstedeværelse og tætte kontakt til distributører og markedet. Derfor åbnede vi repræsentationskontor i Moskva for godt et år siden. Det russiske team består p.t. af salgsassistent Yuliana Tetereva og Area Manager Jan Gottlieb. Moskva-kontoret bearbejder ligeledes markederne i Ukraine og Hviderusland. Det er naturligt, at ansvaret for disse markeder også ligger hos Moskva-teamet, blandt andet fordi de tre lande historisk set har stærke bånd. Der tales samtidig russisk i både Ukraine og Hviderusland, og fra Moskva er der kun 1 1 /2 times flyvning til hovedstæderne Kiev og Minsk. Synonym for høj kvalitet og troværdighed Som i flere andre øst- og centraleuropæiske lande er DLF-TRIFOLIUM et synonym for høj kvalitet og troværdighed. DLF- TRIFOLIUM opfattes som en mærkevareleverandør, især på det professionelle marked, men også i detailmarkedet. DLF-TRIFOLIUM har udviklet et stærkt varemærkekoncept. Vi tilbyder vore distributører et totalt produktkoncept, som indebærer, at kunderne - groft sagt - kun skal fokusere på at sælge og distribuere. Frøet kan leveres i en række emballagevarianter og størrelser lige fra de traditionelle 20 kg sække og ned til æsker á 0,5 kg. Fra vor side er frøet klargjort, således at det kan sættes direkte ind på hylderne i detailbutikkerne uden ekstra handling fra kundernes side. Dette har bidraget til at etablere DLF- TRIFOLIUM som den førende leverandør til det russiske detailmarked. De ca. 145 millioner russere oplever en kraftig økonomisk vækst, og i takt med en positiv udvikling i velstanden ser vi et forbrugs- og adfærdsmønster, der i stigende grad minder om det vesteuropæiske. En købedygtig russisk middelklasse vokser i disse år frem, hvilket skaber markedsmuligheder. Velstanden er imidlertid meget skævt fordelt. Hvad sælger vi til russerne? Rusland, Ukraine og Hviderusland er i dag primært plænegræsmarkeder. Produktsortimentet består af tre kategorier med hver sit varemærke og profil. MASTERLINE er vort eksklusive varemærke af høj kvalitet. Blandingerne er Det russiske team i Moskva. Area Manager Jan Gottlie (t.v.) og salgsassistent Yuliana Tetereva. kendetegnet af stor kompleksitet og består ofte af 8 10 sorter fordelt på arterne alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og krybende hvene. MASTERLINE henvender sig til det professionelle marked, som kræver kvalitetsblandinger på et vesteuropæisk niveau. Som eksempel kan nævnes, at fodboldklubben SPARTAK Moskva og Dynamo Moskva spiller på blandingen SPORT- MASTER, ligesom SPORTMASTER er den anbefalede blanding af det ukrainske fodboldforbund. TURFLINE er også et kvalitetsvaremærke, men af lavere kompleksitet end MASTERLINE. Typisk indgår 4-5 af vore bedste sorter som komponenter i disse blandinger. TURFLINE udmærker sig ved at have en stærk kombination af pris og kvalitet og er i dag markedets førende varemærke set ud fra volumen. Varemærket har en sådan status i markedet, at vi oplever, at andre aktører direkte kopierer TURFLINE eller søger at placere egne mærker op ad TURFLINE. I sidste sæson Der passes godt på DLF-TRIFOLIUM s græs rundt om Kreml i Moskva. Den røde mur om Kreml skimtes i baggrunden. TIDSSKRIFT FOR FRØAVL NR. 3/03 7

8 introducerede vi TURFLINE i et nyt design og i et æskekoncept rettet mod detailbutikkerne. Det professionelle marked foretrækker ligeledes TURFLINE. Vi er da lidt stolte over, at græsset, der pryder arealerne ved Kreml i Moskva, er TURFLINE. Så når magtens mænd i Rusland skuer ud af vinduerne, er det vor flotte plæne, der fryder deres øjne. UNIVERSAL er vort standardblandingskoncept. Det er det mest prisstærke varemærke, vi udbyder baseret på simple kompositioner med tre komponenter i blandingerne. Målgruppen for UNIVERSAL er det segment, hvor prisen er en meget betydende faktor for valg af frøblanding, og hvor køberne de professionelle såvel som de private forbrugere ikke forholder sig til kvalitet i den grad, vi gerne så. de åbenlyse gevinster, der ligger i at investere i øget mekanisering samt i vestlig teknologi og knowhow for at øge produktiviteten. Der er næppe tvivl om, at russisk landbrug står over for grundlæggende forandringer, og det er vor forventning, at vi vil opleve en øget efterspørgsel efter kvalitetsprodukter i fremtiden. Hvor hurtigt det går, er svært at sige, men udviklingen er i hvert fald startet. Marked over elleve tidszoner Vor eksport til Rusland, Ukraine samt Hviderusland er steget betydeligt igennem mange år og har nu et omfang, der til fulde berettiger en permanent tilstedeværelse på markedet. Vi har formået at øge vor markedsandel i et voksende marked. I fremtiden vil der være behov for yderligere at angribe markedet samtidig med, at vi skal forsvare vor position. Vi har opnået en fornuftig geografisk markedsdækning via vort distributørnet, men da Rusland strækker sig over hele elleve tidszoner, skal der også en bred kundebase til for at opnå en tilfredsstillende penetrering. I et voksende marked vil der opstå nye muligheder, som løbende skal vurderes, analyseres og udnyttes. En bjørnebillet tak! At arbejde med Rusland er et møde med en kultur, som kræver tilpasning for at nå vore mål, men det er også et interessant møde med en anden kultur på det menneskelige plan. Det får en til at reflektere over nogle af de klassiske danske væremåder og værdier. Som dansker skal man til tider væbne sig med en høj grad af tålmodighed, da russerne nogle gange har meget, meget god tid. Andre gange kan det ikke gå hurtigt nok. Det russiske bureaukrati er verdenskendt for sin til tider ekstreme træghed og nogle gange modstridende håndtering af lovgivningen. Dette indebærer f.eks., at man kan bruge megen tid på at vente i kø ved administrative kontorer. Det har blandt andet fået advokatkontorer til at hyre folk til at sidde i kø foran de forskellige kontorer. Kontoret i Moskva er centralt placeret, hvilket er meget hensigtsmæssigt, når den trafikale hverdag melder sig. I Moskva bor der ca millioner mennesker, og når der hver dag kommer yderligere tre millioner mennesker til byen for at arbejde, sætter trafikken tit dagsorden. Med sine tre millioner biler og en tilvækst på ca hvert år har bilkøer en noget anden dimension i Moskva, end den vi kender til i Danmark. En oplevelse for nyligt siger også lidt om de forhold, vi møder. Ved et besøg i Skt. Petersborg passerer vi et busstoppested. Her står en mand med en mellemstor, brun bjørn med mundkurv og i snor. Der er ofte brune bjørne på de russiske markedspladser, så det syn er måske ikke helt usædvanligt. Da bussen kom, steg han og den brune bjørn på, som var det den naturligste ting i verden. Jeg skal ikke kunne sige, hvad en bjørnebillet koster, men smilet kom da frem. Der er meget at fortælle om Rusland og Moskva. Det virker tit som om, Rusland er langt væk, men faktisk er der kun 2 1 /2 times flyvning til Moskva fra København - mentalt virker denne afstand ofte meget længere. FORAGEMAX til de russiske køer Varemærket FORAGEMAX dækker over fire forskellige græsmarksblandinger, som gennem flere år og i mange tests har vist sin styrke og berettigelse blandt andet i store dele af Rusland. Salget af FORAGE- MAX er stigende, og vi skal udnytte vor nærhed til markedet og aggressivt søge de nye distributionsmuligheder, som løbende viser sig. Markedet for landbrugsblandinger byder på store udfordringer, men også store muligheder i fremtiden. Russisk landbrug har det generelt svært og kæmper med dårlig produktivitet, ineffektivitet og trange økonomiske vilkår. Fokus er rettet mod DLF-TRIFOLIUM frø på hylderne i OBI Hypermarket i Moskva. 8

9 Nuværende kontraktbetingelser dækkende Af Anders Mondrup Avlsdirektør DLF-TRIFOLIUM A/S Fra og med høst 2005 bliver der ikke længere udbetalt EU-støtte baseret på de producerede antal kilogram frø. I den forbindelse har flere frøavlere rejst spørgsmålet, om overgangen til afkoblet støtte vil nødvendiggøre ændringer af de gældende kontraktbetingelser. Vi har i Danmark indrettet "systemet" således, at EU-støtten er en sag udelukkende mellem frøavlerne og myndighederne. DLF bistår alene frøavlerne med hjemtagning af kg-støtten og er i øvrigt ikke involveret heri. I Holland derimod går støtten fra myndighederne til firmaerne, hvorefter den udbetales til frøavlerne. I DLF AmbA's kontraktbetingelser for avl af kløver- og græsfrø fremgår følgende af 13: "Da EU-støtten er uden for DLF's kontrol og dermed alene et mellemværende mellem avler og Plantedirektoratet/Direktoratet for FødevareErhverv, er gældende kontraktbetingelser uafhængige af EU-støtten." Deraf følger, at de ændrede støtteregler ikke medfører forhold, der ikke kan håndteres inden for de nuværende rammer. Med EU-reformens igangsætning vil visse formuleringer i vore kontraktbetingelser blive overflødige. Vi vil derfor i 2005-udgaven af "Kontraktbetingelser for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA" foretage de relevante tekstændringer. Se i øvrigt neden for omkring påvirkningerne på indeksering af vore sorter. Afkoblingens indflydelse på indeksering af sorter Af Anders Mondrup Avlsdirektør DLF-TRIFOLIUM A/S Høst 2004 er det sidste år, hvor der udbetales EU-støtte pr. kg produceret frø. Fra og med 2005 er støtten ens for alle arter og sorter, vi dyrker, og udbetales pr. ha. Indeksering DLF-TRIFOLIUM har altid indekseret alle sorter, således at udbyttet i kr. pr. ha for en avler, der høster et gennemsnitsudbytte, har været ens, uanset hvilken sort vedkommende har dyrket. Der er dog undtagelser, idet tidlige sorter af alm. rajgræs har fået 5% mindre, mens sildige har fået 5% mere end gennemsnittet. Tilsvarende er der i engrapgræs og alm. rajgræs tillæg for at dyrke plænesorter. Når vi har regnet afregningsprisen ud, har vi altid taget EU-støtten med i beregningerne. Sorter med højere udbytte end gennemsnittet har derfor været afregnet med en lavere pris og omvendt. I der følgende eksempel er dette belyst. To sorter af alm. rajgræs med EUstøtte, 2,30 kr. pr. kg. Afregning af alm. rajgræs: kr. pr. ha inkl. EU-støtte. Det ses af tabel 1, at prisen på en lavtydende sort vil falde fra 10,20 til 9,52 kr. pr. kg. Modsat vil prisen på en højtydende sort stige fra 4,84 til 5,44 kr. pr. kg. Det betyder, at afkoblingen er neutral med hensyn til sortsvalg, hvilket vil sige, at avlere, der har en højtydende sort, ikke bliver ringere stillet end avlere med en lavtydende sort. Tabel 1. Afkoblingens indvirkning på indeksering. Før afkobling Efter afkobling Sort Udbytte EU-støtte Afregn. Afregn. EU-støtte Afregn. Afregn. kg/ha kr./ha kr./ha kr./kg kr./ha kr./ha Kr./kg A , ,52 B , ,44 9

10 Informerer Af Bjarne Sørensen Fuldmægtig, Cand. Agro DLF-TRIFOLIUM A/S Avlsskemaer I begyndelsen af december måned udsendes der avlsskemaer til vore avlere. På dette er anført de arealer, som ifølge vore oplysninger kommer til høst i 2005 eller senere. Vi vil bede om, at man kontrollerer, at det er de rigtige arealstørrelser, der er anført, og ikke mindst at alle arealer til høst 2005 er angivet. Rettelser noteres inden returnering. Foroven på skemaet er anført nytegnede arealer til udlæg i 2005, hvis dette allerede er aftalt. Er der yderligere ønsker, skrives disse øverst i skemaet. Vore konsulenter og avlschefer står naturligvis til rådighed, hvis du ønsker at drøfte situationen nærmere, før en beslutning om udlæg tages. Vi vil ligeledes opfordre dig til at deltage i vore avlermøder i den kommende tid, hvor der vil blive orienteret om markedsforhold for de enkelte frøarter, ligesom dyrkningstekniske forhold vil blive behandlet. Basisfrø Sommer-/efterårsudlægget er faktureret og debiteret avlers konto med forfaldsdato den Basisfrøfakturaerne er udsendt, og beløbet modregnes i afregningsbeløbet pr Avlere, der ikke har frø til afregning den , har modtaget et girokort sammen med basisfrøfakturaen. Returneret basisfrø i ubrudt emballage er krediteret avlers konto med faktureret pris, såfremt returnering er sket inden den jvf. kontraktbetingelserne. Renseopgørelser og EU-ansøgningsskemaer Der er primo december udsendt omkring 35% af renseopgørelserne + EU-ansøgningsskemaer på høst 2004 til vore avlere. Høst 2004 er sidste år med kg-støtte, hvorefter støtten overgår til fast ha-støtte. Skemaerne udsendes efterhånden, som partierne er oprenset og analyseret. Med renseopgørelsen er der en specifikation over, hvilke ukrudtsarter der er fundet i analysen i de enkelte oprensninger. Desuden er der vedlagt en Forklaring til renseopgørelsen, hvoraf det fremgår, at det er vigtigt at gøre sig klart, om der er arter i marken, der er et problem, eller er ved at blive det. Nogle frø er mere problematiske end andre, enten fordi der er særlige strenge normer eller afregningsregler, og/eller fordi det er vanskeligt at frarense arten. Skal marken høstes igen næste år, og er man tæt på normen for en ukrudtsart, bør det tages op til revision, om der skal høstes igen. Ofte stammer en forurening fra en del af marken, og problemet kan derfor i sådanne tilfælde løses ved ompløjning af denne del. Der er endvidere vist en tabel, der viser de rensemæssigt mest problematiske ukrudtsarter/ græsukrudt. EU-ansøgningsskemaet skal indsendes til Plantedirektoratet, der kontrollerer, at certificeringskravene ved markbesigtigelse og til analyse er opfyldt. Fra Plantedirektoratet har modtaget ansøgningsskemaet, må der maksimalt gå 60 dage, før udbetaling til avlers bankkonto sker fra Direktoratet for FødevareErhverv. Forrentning af EU-støtte Avlere, der for høsten 2004 har haft en lagerlejeaftale, og som først modtager EUstøtten efter den dato, hvor 50% af det totale støttebeløb til alle avlere er udbetalt fra EU-direktoratet, vil sammen med slutafregning af årets høst pr modtage en forrentning af støttebeløbet fra DLF-TRIFOLIUM fra ovennævnte dato og frem til det beregnede udbetalingstidspunkt for det aktuelle parti. Kvantum anvendt til afregning Kløver- og græsfrø Kvantum renvare anvendes, såfremt avlen er oprenset. For ikke renset råvare er forventet renvare anslået så realistisk som muligt af renseafdelingen. For partier, der ikke er leveret, er anvendt de af avler/konsulent vurderede antal kubikmeter råvare samt den målte rumvægt. Modtageafdelingen har herefter anslået rensesvindet og kvaliteten, og ud fra dette kalkuleres kg renvare til afregning. Såfremt der er foretaget en råvarespiring på partiet anvendes denne i kalkulation af kg-prisen. I ærter, hestebønner og lupiner udbetales a conto afregningen på grundlag af Skal frøgræs altid vækstreguleres? Hvordan udnyttes kvælstof bedst i frøgræs? Hvad skal frøet koste efter afkobling af EU-støtte? Hvordan ser fremtidens kornmarked ud? Få svarene på dette og meget mere på Plantekongres 2005 i Herning Kongrescenter den 11. og 12. januar. Læs mere på eller rekvirer et program hos Ann L. Thorup tlf Ved tilmelding efter 15. december 2004 pålægges kr. 150 i ekspeditionsgebyr. Kongressen arrangeres af Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks JordbrugsForskning. 10

11 de kvanta, som avler og konsulent har vurderet (lagerbeviser), såfremt avlen ikke er leveret. Eventuel regulering vil ske efter levering og analysering. Kørsels- og læsseomkostninger 2004 I alle arter excl. raps betaler DLF-TRIFOLIUM kørselsomkostningerne, hvis frøet er leveret med en af firmaets vognmænd. Forbrugt tid til læsning, sugning, betaling for udkørsel af container (hvor vognmand ikke får container med retur fyldt), containerleje samt eventuel ventetid på gården er for avlers regning og debiteret på afregningen af det pågældende parti. Avlere, der har benyttet egen vognmand, eller selv har kørt frøet, modtager et afstandsafhængigt fragttilskud pr Satserne for fragttilskud kan ses i juni nummeret af Tidsskrift for Frøavl. Dette gælder dog ikke raps, hvor alle fragtomkostninger normalt er for avlers regning. Er frøet tørret langt nok ned? Sørg for at få kontrolleret vandindholdet i råvaren inden levering. Ofte er vi ude for, at græsfrøet har været nedtørret til under 13% tidligere, men har slået sig og ligger nu på den forkerte side af de 13%. Derfor skal der tilsættes varme for at få fjernet den sidste procent. Vi vil endnu engang opfordre alle til at få tjekket vandprocenten nu, såfremt den ikke er blevet kontrolleret i forbindelse med konsulentens afhentning af råvareprøver. Når modtageafdelingen indkalder frøet, er det et forsinkende element, såfremt avler skal bruge nogle dage på yderligere nedtørring. Personalia 25 års jubilæum Frøavlskonsulent Ejner Poulsen, Randers kan den 28. januar 2005 fejre 25 års jubilæum. Ejner Poulsen stammer fra Midtjylland og tog som en af de første en uddannelse som planteavlstekniker. Han blev derefter ansat på Flakkebjerg med forsøgsarbejde i en flerårig periode og senere fulgte ansættelse ved landboforeningen i Hadsund. I 1980 blev han ansat hos SN-Frø som frøavlskonsulent. Ved dannelsen af DLF- TRIFOLIUM fortsatte Ejner Poulsen med at betjene avlere i det nordlige Jylland. Han er af frøavlere og kolleger kendt som faglig kompetent og en altid hjælpsom person. Vi ønsker til lykke med dagen. 60 års fødselsdag Kontorassistent Tove Jørgensen, Dyrup fylder 60 år den 23. januar Vi ønsker til lykke med dagen. 65 års fødselsdag Tidligere bestyrelsesmedlem i DLF AmbA gårdejer Henning Bremholm kan den 8. januar 2005 fejre sin 65 års fødselsdag. Frøavlskonsulent Poul Rasmussen fylder 65 år den 5. februar. Poul Rasmussen startede sin karriere inden for frø i 1972 hos SN-Frø. Ved DLF s overtagelse af SN-Frø fulgte han med over i DLF-TRIFO- LIUM og fortsatte sit virke i Syd- og Vestsjælland med servicering af frøavlere. Oprindeligt er Poul Rasmussen uddannet inden for landbruget, hvor han arbejdede på flere større gårde med speciale inden for plante- og frøavl. Poul Rasmussen er kendt for sit store engagement og sit store erfaringsgrundlag inden for frøavl. Hans viden om frø dækker alle de dyrkede frøafgrøder; men det er ikke uden grund, at Poul Rasmussen af og til kaldes Mr. Hundegræs, da denne afgrøde altid har ligget hans hjerte specielt nær. Som rådgiver har han altid et præcist og velfunderet svar til glæde og gavn for frøavlerne i Syd- og Vestsjælland. Vi ønsker fødselarerne til lykke med dagen. Ole Hansen 70 år Ole Hansen, næstformand for bestyrelserne for DLF AmbA (fra 1987) og DLF- TRIFOLIUM A/S (fra 1989) indtil 1998, fylder 70 år den 6. januar Han drev Tornebjerggaard og blev i 1973 valgt ind i DLF s bestyrelse og i 1981 i forretningsudvalget. Ole Hansen har siden 1974 været medlem af kommunalbestyrelsen i Skovbo kommune og har siden 1981 været borgmester i Skovbo, ligesom han er medlem af Roskilde Amtsråd. Knud V. Rasmussen 70 år Knud V. Rasmussen, formand for bestyrelserne for DLF AmbA (fra 1987) og DLF- TRIFOLIUM A/S (fra 1989) indtil 1996, fylder 70 år den 12. december Han drev i mange år Hansted Strandgård ved Horsens og blev i 1972 valgt ind i DLF s bestyrelse. Knud V. Rasmussen var ligeledes i mange år medlem af bestyrelsen for Danske Andelsselskaber og Agro Invest A/S, ligesom han var medlem af Landbrugsraadet. Som mangeårigt medlem af Horsens byråd og Vejle Amtsråd har Knud V. Rasmussen beklædt flere poster i disse råd. Ved 60 års fødselsdagene i 1994 og 1995 kunne Knud V. Rasmussen og Ole Hansen konstatere, at de fleste mål, ledelsen satte sig ved dannelsen af DLF-TRIFOLIUM A/S i 1989, var nået. Man havde opnået en samling af kløver- og græsforædlingen i Danmark, som tidligere var spredt på flere hænder. Man havde fået en styret produktionsplanlægning og opnået en stærk effektivisering af og omkostningsreduktioner i behandlingen af frø. Men ikke mindst havde man øget frøavlsarealet i Danmark, og man havde opbygget et stærkt salgs- og markedsføringsapparat, hvilket var et af hovedmålene med opkøbene og fusionerne, som DLF foretog i perioden. Ved Knud V. Rasmussens og Ole Hansens afgang i henholdsvis 1996 og 1998 havde DLF både kræfter, kapital og vilje til at deltage aktivt i den fremtidige udvikling i frøbranchen såvel i Europa som globalt. På vegne af DLF vil jeg gerne takke begge for den store, flotte indsats og ønske Knud og Ole hjertelig til lykke med fødselsdagene. Benny Kirkebække Christensen 11

12 Afs. DLF-TRIFOLIUM A/S Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Returneres ved varig adresseændring B PP Porto betalt Danmark w w w. d l f. d k ny hjemmeside klik ind og vind... DLF-TRIFOLIUM er gået i luften med en ny hjemmeside På vores nye hjemmeside er der lagt vægt på, at give dig som avler for DLF-TRIFOLIUM den nødvendige information, der kan være med til at gøre din hverdag lettere. Udover nyheder og generel information om koncernen, findes der mange relevante oplys ninger for avlere. Du har mulighed for at tilmelde dig, så du via modtager Frøavlsinfo på den/de arter, der interesserer dig, hver gang vi har nyheder om dyrkning. Det betyder at er et godt og anvendeligt værktøj for dig i din hverdag. Kig forbi på (avlerservice) og deltag i konkurrencen og vind et termometer i lækkert design fra Rosendahl. Ny Østergade 9 DK-4000 Roskilde Tlf.: ISSN DLF_Directmail_ann_182x230.indd 1 01/12/04 14:10:42

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S

Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Kontraktbetingelser for avl af græs- og kløverfrø til DSV Frø Danmark A/S Oktober 2013 A. Levering, anvendelse og betaling af basisfrø 1. Det leverede basisfrø skal kvalitetsmæssigt mindst svare til de

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 1 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 2 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG INDHOLD VÆKSTBETINGELSER 2007 3 ETABLERING AF FRØ I KORN SÅET PÅ DOBBELT RÆKKEAFSTAND 5 KVÆLSTOF OG VÆKSTREGULERING I ALM.

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

December - Januar 2005/2006 nr. 3

December - Januar 2005/2006 nr. 3 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Oktober - November 2006 nr. 2

Oktober - November 2006 nr. 2 95. årgang 2006 Oktober - November 2006 nr. 2 Advanta-køb forstærker alliancen med Limagrain Oreby Gods satser på planteavl af høj kvalitet Foreløbige resultater fra årets frøavlsforsøg Hvordan fungerer

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014

Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 4 I N r. 2 I 1 0 3. å r g a n g Fra svineproduktion til frøavl Hybridgræs og vækstlagsoptimering Frøhøsten 2014 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER PRISEN PÅ FODER, JORDLEJE OG JORD PLANTEAVLSKONGRES 2013 TIRSDAG D. 15 JANUAR KONTAKT Troels Schmidt trs@agrocura.dk Tlf. 24 94 72 48 Agrocura Finans og Råvarer www.agrocura.dk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Invitation til Sommerudflugt

Invitation til Sommerudflugt Invitation til Sommerudflugt 11.-12. juni 2009 Oplev grænselandet mellem Danmark og Tyskland Dette års sommerudflugt afholdes torsdag den 11. og fredag den 12. juni 2009. Turen går i år til det interessante

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere