HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag"

Transkript

1 HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

2 DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre i undervisningen i håndværk og design, og på den måde kan fortolke traditionelle håndværksteknikker på en ny måde.

3 STEDSSPECIFIKKE VÆRKER Stedsspecifik praksis, er et ønske om at give værket en kontekst, hvor betydningen bliver til i samspil med omgivelserne. Der sker altså en forskydning i fokus fra selve værket til stedet. Frem for at vende blikket indad og søge en kerne af betydning i værket, vender man blikket udad mod den kontekst, som værket er en del af. Her kan man skelne mellem værker, der føjer sig harmonisk ind i stedet eller går kritisk konfronterende imod det. Kunstnere med en stedsrelateret praksis ønsker, at beskueren skal være bevidst om sin egen tilstedeværelse som fysisk forankret krop sammen med kunstværkerne Kilde:

4

5 YARN BOMBING/GARN GRAFITTI Begyndte som et undergrundsfænomen, der skaber værker af garn for derefter at donere dem til det offentlige rum Har til hensigt at forskønne og menneskeliggøre byrummet, er en verdensomspændende trend, der kan opleves i alle storbyer og verdenshjørner Der findes umiddelbart ikke nogen sikker definering af, hvad strikkeentusiasterne søger at opnå med deres udsmykning og kan måske netop af den grund nærmest betegnes som en blød afart af gadekunst

6 Designparametre Farve, form, materiale, skala/størrelse, teknik, linjer Ved at arbejde bevidst med parametre, og få benspænd/begrænsninger udfordres man.

7 ttp://iyftc1oqf704bytwz45ub151.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/yarnbomb-oleknyc-union-square-nyc-2.jpg

8 Kommunikation Afmontering/opblødning/kontrast

9 Kommunikation https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xpf1/t /s306x306/e15/ _ _ _n.jpg

10

11 PLACERING OG SKALAFORHOLD https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c2/d3/35/c2d3352c75be4c20b afb2b3.jpg

12 https://www.pinterest.com/pin/ / https://www.pinterest.com/pin/ /

13 FORSKELLIGE TEKNIKKER

14 https://treesartblog.files.wordpress.com/2013/06/untitled1.png

15 DEKORATION ELLER KOMMUNIKATION?

16 DESIGNPARAMETRE PLACERING SKALAFORHOLD FORM (billede, tekst, abstrakt/figurativt) FARVE (symbolsk, i kontrast til omgivelser, gå i ét med) MATERIALE TEKNIK KONSTRUKTION (rumligt/plant, forgængeligt over tid) FUNKTIONALITET (budskab, taktil/sanselig oplevelse) KULTURELLE ASPEKT (hvem kommunikerer man til?) Volf Mette: Design proces og metode, kapitel 1: Design og designprocessen.

17 OPGAVEARK Design i dialog med stedet KONTRASTER I skal arbejde sammen i grupper på ca. 5 personer. Hver gruppe får en pose med forskellige materialer mv. Det er med udgangspunkt i de muligheder og begrænsninger materialerne giver, I skal skabe jeres værk. Opgaven består af tre dele: en idegenererings- og skitseringsfase, udførelse af værket/produktet og fremlæggelse og evaluering i plenum. Der er afsat ca.2 timer og 45 minutter til idegenerering og udførelse af værket og 45 minutter til fremlæggelse i plenum. Det er vigtigt at I både fotodokumenterer jeres proces og jeres endelige produkt, så I til fremlæggelsen har et før, under og efter billede.

18 FREMGANGSMÅDE I gruppen skal I udvælge et sted i området, som skal danne udgangspunkt for jeres værk. Ud fra temaet KONTRASTER skal I i fællesskab via mindmap metoden brainstorme over, hvordan man kan fortolke begrebet KONTRAST i relation til stedet. Når I i gruppen har lagt jer fast på en ide, skal I blive enige om, hvordan I vil udføre den. I grupperne afprøver og udvælger I hvilken teknik/metode I vil bruge om I vil brodere, vikle, strikke eller? Her kan I afprøve forskellige forslag via tredimensionelle skitser. BENSPÆND se udleverede kuverter! Værket udføres på stedet og fotodokumenteres efterfølgende. De øvrige deltagere på kurset kan i løbet af eftermiddagen gå rundt og finde de forskellige værker i området.

19 KONTRAST

20 REFLEKSIONSSPØRGSMÅL Hvad vil I gerne sige med jeres værk - hvad er jeres budskab? Vil I arbejde med, eller imod stedets karakter? Hvilken genre vil I udtrykke jer i? Skal jeres værk være humoristisk, kritisk, abstrakt eller? Hvilke formsprog vil I gøre brug af? Overvej hvilke designparametre der bedst kan understøtte jeres budskab

21 DIDAKTISKE OVERVEJELSER Hvilke formål og relevans kan en sådan opgave have? Hvordan skulle opgaven evt. formuleres i skolen? Overvej rammesætning, alderstrin, gruppedannelse, konkretisering og afgrænsning af opgaven, valg af materialer, teknikker, tematik etc.

22 FREMLÆGGELSE I PLENUM Grupperne viser deres fotodokumentation af stedet, processen og det færdige produkt på en digital skærm. Fotosne ledsages af overvejelser over designprocessens forløb og resultat. Hvordan har gruppen fortolket temaet KONTRAST? Hvordan har I arbejdet med, genre, formsprog og designparametre undervejs? Hvilke valg og fravalg er foretaget? Didaktiske overvejelser perspektivering til folkeskolen (Idé- og erfaringsudveksling)

23 Mål Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling, ideafprøvning, produktrealisering og evaluering. Læringsmål for forløbet Deltagerne kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i håndværk og design, i dialog med et sted Deltagerne kan planlægge rammesætte designprocesser i håndværk og design, med fokus på det kommunikative Deltagerne kan planlægge og tilrettelægge forløb, der giver mulighed for innovation og entreprenørskab.

24 FAGFORMÅL Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne. Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.