Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar"

Transkript

1 Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar Resumé I januar er der foretaget handler i begge porteføljerne. Omlægningerne er primært en følge af sammenlægningen af SmallMidCap- og LargeCap-porteføljen. I måneden steg LargeCap-porteføljen 6,71 procent, mens SmallMidCapporteføljen steg 0,1 procent. Det lille afkast i SmallMidCap-porteføljen skyldes både den store kontantbeholdning, og at de bedste aktier allerede den 31. december 2016 blev lagt over i LargeCap-porteføljen. I måneden steg C25- indekset 3,32 procent. Se alle afkast i tabel 1 nedenfor og i porteføljeoversigterne fra side 6. Min analyse af makroøkonomiske data tyder på, at realøkonomien formentlig holder kadencen. Men det danske aktiemarked er svækket og ligger i en faldende trend. Idet C20-indekserne er i salg, bør man være ekstra selektiv i den kommende tid. Sammenlægningen af LargeCap-porteføljen og SmallMidCap-porteføljen er tilendebragt. Læs mere nedenfor. Investeringskonklusion. På kort og lang sigt: Hold. Sidst: Hold. Læs hele konklusionen på side 4. Bemærk: Porteføljerne er sammenlagt til én portefølje: Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljeoversigten er blevet endnu mere læsevenlig (side 6-7). Appendikset er opdateret og forklarer bl.a., hvordan skiftet af benchmark til C25-indekset fra C20-indekset er foretaget. Se side 10. Det danske aktiemarked og makro Min forventning om et aktiemarkedsafkast på fem-ti procent i januar blev ikke indfriet, men heldigvis steg DF Danske Aktier-porteføljen 6,71 procent i måneden. Det danske aktiemarked ligger i en faldende trend, der dog er svækket på det seneste. Selvom C20-indekserne er i salg, tyder flere indikatorer på, at fremgangen i den danske økonomi er stabil. Flere makrotal, herunder boligbyggeri, beskæftigelse og forbrugertillid, understreger opsvinget i den danske økonomi. De fleste væsentlige ledende og samtidige økonomiske indikatorer for USA ligger fortsat i en stigende trend. Samlet set viser data, at den langsigtede optrend i de fleste økonomiske indikatorer fortsat favoriserer økonomisk vækst. Jeg vurderer, at Danmark, Tyskland og USA befinder sig midt eller sent i et økonomisk opsving. Europa ligger tidligt i et økonomisk opsving. Læs mere om de økonomiske konjunkturer her: Trump taler mere eller mindre i vildelse, hvilket sender visse sektorer op den ene dag og ned den næste. Det betaler sig som altid, men især nu, bedst at fokusere på sunde selskaber og ignorere udfald fra Trump. I 2017 forventer jeg, at C25-indekset kortvarigt kan falde 20 procent i forhold til lukkekursen den 31. december 2016, hvor det lukkede i 1.025,88. Læs mere om det nye C25-indeks i appendikset. Hvorvidt 2017 ender i det røde område, er for tidligt at sige. Kommer den forventede korrektion ikke, så indfinder den sig stensikkert i Hvordan manøvrerer Dansk Finansservice i disse farefulde vande? Vi forsøger at styre investeringsgraden, dvs. hvor meget der er investeret i aktier, på en måde, så porteføljen ikke tager for meget vand ind, når der er storm. Til gengæld vil porteføljen ligge tungt i aktier, når aktiemarkedet stiger. Som det vil fremgå i næste afsnit, er der gennemført en række forbedringer af nyhedsbrevet, herunder sammenlægning af porteføljerne og anvendelse af C25-indekset som benchmark. Porteføljer og transaktioner Afkastet for porteføljerne er efter kurtage på 0,5 procent. Kurtagen er ti gange større end i f.eks. Nordnet Bank. Den høje kurtagesats er valgt for at gøre porteføljeafkastene realistiske i forhold til private investorer, der jo har både kurtage og evt. depotomkostninger. Se afkastene i tabel 1. Se alle porteføljedetaljerne fra side 6. En stjerne (*) ud for en aktie i porteføljeoversigterne betyder, at jeg selv ejer aktien, omend ikke nødvendigvis med samme vægt som i modelporteføljen. Lige efter porteføljerne er der et appendiks, som forklarer porteføljeoversigterne. Analyse og copyright Side 1

2 Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Tabel 1. Afkaststatistik Porteføljer og indeks Slutværdier Månedsafkast Afkast i Afkast i Årligt afkast Årlig risiko i pct. år i pct i pct. i pct. i pct. DF Danske Aktier kr. 6,71 % 6,71 % 4,82 % 19,88 % 15,44 % C25-indekset 1.049,56 3,32 % 3,32 % 12,84 % 12,64 % 18,11 % Forskel (procentpoint) 3,39 % 3,39 % 8,02 % 7,24 % DF SmallMidCap kr. 0,06 % 0,06 % 18,19 % 23,06 % 17,69 % CPH Benchmark 1.292,50 3,12 % 3,12 % 1,47 % 15,48 % 18,19 % Forskel (procentpoint) 3,06 % 3,06 % 16,72 % 7,58 % Forklaring: C25-indekset er DF Danske Aktiers benchmark. CPH Benchmark er Copenhagen Benchmarks markedsværdikappede totalindeks og er SmallMidCap-porteføljens benchmark. Årligt afkast i procent: afkastet på C20-indekset fra porteføljeopstart til og med 2011 plus afkastet på C20 Cap-indekset i perioden 2012 til 2016 plus afkastet på C25-indekset fra og med Læs mere herom i appendiks. Forskel: Forskellen i procent for afkast skal helst være positiv, da det betyder, at afkastet i porteføljen er større end benchmarkets afkast. Læs mere om risiko i faktaboksen på side 4. Nyhedsbrevet indeholder fra og med indeværende nyhedsbrev én og ikke som hidtil to porteføljer. Den sammenlagte portefølje hedder Dansk Finansservice Danske Aktier og vil maksimalt bestå af aktier i 20 selskaber. Sammenlægningen er sket ved at handle nogle af aktierne fra DF SmallMidCap over i DF LargeCap. Den nye portefølje bygger videre på historikken fra DF LargeCap og har C25-indekset som benchmark. Jeg har bevidst valgt historikken fra den af de to porteføljer, der minder mest om den fortsættende portefølje. Det er også mest troværdigt at bygge videre på den dårligste historik. Bemærk, at der under fusionen kun er handlet med de aktier, som allerede lå i porteføljerne den 1. december Så der er ikke tale om en revolution, men om forsimpling og forbedring. Skiftet fra to til én portefølje medfører hovedsageligt tre forbedringer: 1. Nyhedsbrevet bliver kortere og mere overskueligt. Porteføljeoversigterne er også forsimplet og optimeret. 2. Det bliver nemmere at skygge/følge med i handlerne i én portefølje frem for to porteføljer. 3. Fokuseringen på likvide aktier gør det nemmere at handle for større beløb og imitere porteføljen. At porteføljen kan kopieres er ikke en opfordring til at gøre dette. Nyhedsbrevet er information, ikke rådgivning. Jeg håber, du vil kunne lide de nye tiltag. Dansk Finansservice Danske Aktier Porteføljen hed før 2017 Dansk Finansservice LargeCap. De fleste af de aktier, jeg har valgt at overføre fra SmallMidCap-porteføljen, har klaret sig fint. Nytilkomne Columbus steg 42 procent i måneden. Genmab, der vægter tungere, steg 13 procent efterfulgt af Novozymes, der foretog en skarp U-vending og steg ti procent. Porteføljens månedsafkast var 6,71 procent. I år har porteføljen overperformet C25-indekset med 3,39 procentpoint. Jeg er tilfreds med porteføljens sammensætning og vil ikke reducere eller sælge ud for at få plads til aktier fra hverken SmallMidCapporteføljen eller OBS-listen. Men der anvendes kontanter til at lægge ca. tre procent i Skako, som førhen lå i SmallMidCap-porteføljen. Siden opstarten i 2013 er porteføljens værdi godt 12-doblet. På både kort og lang sigt er afkastet tilfredsstillende. Der er foretaget følgende porteføljeomlægninger i måneden: Købt: Skako. Der er købt op således, at Skako vægter 3,1 procent af porteføljens samlede værdi. Selskabet lå førhen i SmallMidCap-porteføljen. Akkumuleret: ingen. Reduceret: ingen. Solgt: ingen. Sammenlægningen af porteføljerne er hermed fuldendt. Analyse og copyright Side 2

3 Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Læs min analyse af Skako, som jeg selv har aktier i, her: Aktier pdf. I porteføljeoversigten på side 6-7 kan du se de seneste transaktioner samt afkastene på alle aktierne, siden de blev købt. For at øge overblikket har jeg forbedret porteføljeoversigten yderligere. Det er bl.a. sket ved at vise aktiernes fordeling i procent på segmenterne hhv. C25-aktier, LargeCap-aktier og SmallMidCap-aktier. Se nederst på side 6. Læs om porteføljesammensætningen her: SmallMidCap-porteføljen Porteføljen opdateres og vises ikke efter januar Som beskrevet er SmallMidCap-porteføljen nedlagt for at fokusere på den eneste ene, Dansk Finansservice Danske Aktier (førhen DF LargeCap-porteføljen). Derfor er alle aktier solgt, og porteføljens endelige afkast opgjort. Porteføljens afkast i måneden var 0,1 procent. Porteføljens værdi er næsten 18-doblet i værdi siden opstarten i marts Afkastet vises ovenfor og i porteføljeoversigten på side 8-9. Der er foretaget følgende porteføljeomlægninger i måneden: Købt: ingen Akkumuleret: ingen Reduceret: ingen Solgt: alle aktier, se porteføljeoversigten. Som beskrevet ovenfor er kun Skako overført til DF Danske Aktierporteføljen. Følgende aktier er overført til OBS-listen: Med en PE på ca. 50 er Ambu en dejlig, men dyr aktie. Aktiekursen burde halveres, eller nettoresultatet fordobles ved uændret kurs for at gøre PE spiselig. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve skal Ambu ikke gøre ret meget forkert for at blive straffet markant på aktiekursen. Selskabet har hidtil gjort alt det rigtige, så det er svært helt at slippe en vinder. cbrain står foran knald eller fald i USA. Risikoen i aktien er forholdsvis stor, og aktien overgår til OBS-listen. Jeg vurderer, at der er masser af procenter i Harboes Bryggeri, men at aktien for tiden kører sidelæns. Aktien sættes på OBS-listen. Jeg ejer aktier i Ambu og Harboes Bryggeri, men ikke i cbrain. Følgende aktier, som jeg ikke ejer aktier i, udgår indtil videre fra nyhedsbrevet: DFDS, Kbh.s Lufthavne, Össur, Schouw & Co. og Spar Nord Bank. Selskaberne er alle fundamentalt set sunde, men kurspotentialet virker ikke så attraktivt, som det gør for aktierne i porteføljen og på OBS-listen. I porteføljeoversigten på side 8-9 kan du se de sidste transaktioner samt afkastene på alle SmallMidCap-aktierne, siden de blev købt. Observationslisten (A-Z). Interessante aktier, som jeg vurderer lægger an til kursstigninger OBS-listen er ændret siden sidst. I listen vises selskabsnavnet, og i parentes den dato, selskabet blev optaget på observationslisten samt lukkekursen på den pågældende dato. De nye aktier på OBS-listen er Ambu, cbrain og Harboes Bryggeri. Alle aktierne er overført fra den nedlagte SmallMidCap-portefølje. En stjerne (*) betyder, at jeg ejer aktier i selskabet. Ambu* ( ,50 kr.) B&O* ( ,40 kr.) cbrain ( ,00 kr.) Harboes Bryggeri* ( ,50 kr.) Sanistål ( ,50 kr.). Aktierne på OBS-listen er ikke altid i køb ifølge min matematiske model. Ved indeværende status er alle aktierne på OBS-listen i køb. At et selskab optræder på OBS-listen, betyder ikke nødvendigvis, at det er et veldrevet eller sundt selskab. Selvom en aktie ikke er i teknisk køb, kan den ifølge fundamental analyse, min erfaring og intuition/mavefornemmelse godt blive Analyse og copyright Side 3

4 Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier meget interessant. Advarsel: Visse af selskaberne på observationslisten og i porteføljerne kan være relativt små mht. ansatte, omsætning, produktportefølje mv. Derfor er investering i sådanne selskaber forbundet med en meget høj selskabsspecifik risiko. Selskabernes aktier kan desuden være illikvide. Sidstnævnte er en fare, hvis selskaberne ikke klarer sig så godt. Omvendt kan forbedrede resultater give store afkast netop pga. lav likviditet. Læs ansvarsfraskrivelsen på næste side. Konklusion Det danske aktiemarked, repræsenteret ved C20-indekserne, ligger i en langsigtet nedtrend, der dog er aftaget i styrke. Porteføljerne er sammenlagt, og den fortsættende portefølje er allerede steget 6,71 procent i år. Den 1. februar 2017 er porteføljen 97 procent investeret (sidst 94 procent). Der er endnu ikke klare tegn på en svækkelse af de økonomiske indikatorer i Danmark, Tyskland og USA. Porteføljen er robust over for eventuelle tilbageslag i markedet. Jeg vurderer, at C25-indekset i 2017 kommer til at handle i intervallet 813 til 1.118, dvs. udsving på mellem minus 20 og plus ti procent i forhold til C25-indeksets lukkekurs i 2016 i indeks Jeg forventer, at det kortsigtede positive momentum fortsætter i februar. Investeringskonklusion. På kort og lang sigt: Hold. Sidst: Hold. FAKTABOKS risiko Risiko, også kaldet standardafvigelse, er et statistisk mål for, hvor store udsving i værdien af en portefølje eller aktie der kan forventes. Hvis f.eks. det årlige afkast har været 20 procent, og risikoen 15 procent, så vil det fremtidige afkast med 68 procents sandsynlighed ligge i intervallet fra 5 procent (20 15) til 35 procent ( ). Det risikojusterede afkast kan forsimplet beregnes som procent afkast divideret med risikoen. Dette giver et mål for, hvor mange procent i afkast en investering har givet i forhold til den tagne risiko. Med andre ord afkast pr. enhed risiko. Jo større brøken er, des større risikojusteret afkast. Læs mere om risiko og risikojustering her og i artikel nr. 13 og nr. 14 på Se links på næste side Analyse og copyright Side 4

5 Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Links NYT: Interview om Trump i Børsen den 22. januar dmljzsi7atozo3m6ntoirgfuc2sio30, Porteføljeperformance og risiko: Læs Jespers artikel om børsintroduktioner i Børsen: (nr. 34 til 36). Dansk Finansservice versus Buffett: Handelshistorik: Handelshistorik.pdf. Analysemetoder: Porteføljesammensætning: Læs flere artikler om investering her: Læs om alle vores nyhedsbreve her: Ansvarsfraskrivelse Denne mail, nyhedsbreve og al information fra Dansk Finansservice og på kan ikke og skal ikke stå alene i forbindelse med en eventuel investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. Oplysningerne er kun til orientering og er ikke et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde fremadrettede udsagn om investering og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger. Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, der er foreslået af vores analyse, ikke være fordelagtigt at udføre i alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor Dansk Finansservice eller Jesper Lund i egne porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne, Signallisten, nyhedsbrevene eller på Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget udelukkende ud fra de af os af enhver art givne oplysninger. På analysetidspunktet ejer Dansk Finansservice og Jesper Lund aktier i flere af selskaberne i modelporteføljerne. Se porteføljeoversigterne, hvor vores ejerskab er indikeret med en stjerne (*). Analyse og copyright Side 5

6 Dansk Finansservice Danske Aktier Portefølje pr. 1. januar Kurser ultimo januar udsendt den 2. februar Aktie og indeks Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring dato for køb køb (snit) status procent primo andel og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C25-indekset 1.015, ,56 3,32 Bavarian Nordic (M)* ,00 249,00 0% ,3% 270, ,43 Brdr. A.O. Johs. (S) , ,00 0% ,2% 3.262, ,12 Columbus (S)* ,70 10,70 0% ,3% 15, ,06 DSV (C) ,40 314,20 46% ,0% 334, ,43 FLSmidth (C)* ,94 293,00 0% ,0% 319, ,15 G4S (L)* ,64 20,31-2% ,1% 22, ,80 Genmab (C)* , ,00 353% ,2% 1.328, ,21 GN Store Nord (C)* ,30 146,30 2% ,2% 153, ,06 H+H (S)* ,50 75,50 0% ,3% 76, ,32 NKT (C) ,00 498,90 4% ,1% 531, ,53 Novo Nordisk (C)* ,57 254,70-15% ,1% 247, ,87 Novozymes (C)* ,50 243,50-25% ,8% 268, ,18 Rockwool (L)* , ,00 41% ,1% 1.228, ,44 RTX (S)* ,50 141,50 0% ,3% 141, ,35 TK Development (S)* ,45 9,45 0% ,2% 9, ,65 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år) 0 Udbytte RTX (2 kr. pr. aktie) Handler og opgørelse ultimo måneden Aktie Handelsdag Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Kurtage Bevægelser Transaktions-type køb handel procent 0,50 % Skako (S)* ,00 92,00 0,0% Købt Kontanter og deres procentdel af porteføljens totale værdi (kr.) ,96% Værdi i alt ultimo måneden (kr.) Portefølje pr. 1. februar Kurser ultimo februar udsendes senest den 4. marts Aktie og indeks Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring dato for køb køb (snit) status procent primo andel og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Estimat Estimat Estimat C25-indekset 1.049, ,00-0,53 Bavarian Nordic (M)* ,00 270,00 8% ,2% 285, ,56 Brdr. A.O. Johs. (S) , ,00-3% ,7% 3.232, ,92 Columbus (S)* ,70 15,20 42% ,5% 15, ,32 DSV (C) ,40 334,40 55% ,7% 333, ,42 FLSmidth (C)* ,94 319,80 10% ,9% 320, ,06 G4S (L)* ,64 22,30 8% ,0% 22, ,90 Genmab (C)* , ,00 413% ,5% 1.350, ,66 GN Store Nord (C)* ,30 153,70 7% ,8% 155, ,85 H+H (S)* ,50 76,50 1% ,9% 77, ,65 NKT (C) ,00 531,50 11% ,8% 555, ,42 Novo Nordisk (C)* ,57 247,40-17% ,2% 249, ,65 Novozymes (C)* ,50 268,30-18% ,8% 270, ,63 Rockwool (L)* , ,00 39% ,2% 1.233, ,41 RTX (S)* ,50 141,00 0% ,8% 144, ,13 Skako (S)* ,00 92,00 0% ,1% 93, ,09 TK Development (S)* ,45 9,70 3% ,9% 9, ,03 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Historiske afkast i procent Aktiernes fordeling på segmenter (%) År C25-aktier 59,4% DF Danske Aktier 6,71-4,82 44,68 22,37 56,18 31,37 Large Cap-aktier *) 15,2% C25-indekset *) 3,32-1,87 29,04 17,16 31,98 22,34 Small- og Midcap-aktier 25,5% Performance **) 3,39-2,95 15,64 5,21 24,20 9,03 I alt 100,0% *) Fra og med 2017 anvendes C25-indekset. Før 2017 gælder data for C20-Cap-indekset *) Andelen af Large Cap-aktier, der ikke også er C25-aktier. **) Performance måles i procentpoint. Et positivt tal betyder at DF Danske Aktier har klaret sig bedre end sit benchmark. Se alle historiske afkast på næste side ----> Se appendikset for at få forklaret alle detaljer i porteføljeoversigten. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

7 Dansk Finansservice Danske Aktier - LargeCap-porteføljen Afkast (% p.a.) Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i hhv. DF Danske Aktier og C25-indekset Årligt afkast siden 31/ ,88 DF Danske Aktier 12,64 C25-indekset DF Danske Aktier C25-indekset Benchmark: 2003 til 2011: C20-indekset til 2016: C20 Cap-indekset. Fra og med 2017: C25-indekset. Læs mere på side 1 i appendikset. Afkast for årene 2003 til 2016 og 2017 til dato DF Danske Aktier C25-indekset 56,2 44, ,8 30,9 22,8 17,3 35,2 37,3 24,0 22,4 12,2 5,1-24,1 35,9 35,9 27,6 12,8-9,6-14,8 31,4 22,3 32,0 22,4 17,6 29,0-1,9-4,8 6,7 3, , Afkast i procent Benchmark: 2003 til 2011: C20-indekset til 2016: C20 Cap-indekset. Fra og med 2017: C25-indekset. Læs mere på side 1 i appendikset. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

8 Dansk Finansservice Danske Aktier - SmallMidCap-porteføljen Portefølje 1. januar Kurser ultimo januar er udsendt den 2. februar Aktie og indeks Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring Handelsdag køb (snit) status procent aktier primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap CPH Benchmark CAP GI 1.253, ,50 3,12 Ambu (L)* ,13 283,50 159,8% ,1% 294, ,88 cbrain (S) ,50 55,50 19,4% ,0% 57, ,70 DFDS (L) ,40 322,60 192,2% ,5% 336, ,34 Harboes Bryg. (S)* ,25 139,00 24,9% ,7% 140, ,08 Kbh.s Lufthavne (L) , ,00 57,7% ,1% 6.345, ,34 Össur (L)* ,76 25,15-2,4% ,7% 23, ,45 Skako (S)* ,60 92,50 247,7% ,6% 92, ,54 Schouw & Co (L) ,00 515,00 10,0% ,9% 519, ,87 Spar Nord Bank (L) ,50 81,00 10,2% ,5% 80, ,93 =100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år): 0 Udbytte 0 Handler og opgørelse ultimo måneden Aktie Handelsdag Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Kurtage Bevægelser Transaktions-type køb handel procent og spread og kontanter Ambu (L)* ,13 294,50 169,9% Solgt cbrain (S) ,50 57,00 22,6% Solgt DFDS (L) ,40 336,60 204,9% Solgt Harboes Bryg. (S)* ,25 140,50 26,3% Solgt Kbh.s Lufthavne (L) , ,00 61,4% Solgt Össur (L)* ,76 23,78-7,7% Solgt Skako (S)* ,60 92,00 245,9% Solgt Schouw & Co (L) ,00 519,50 11,0% Solgt Spar Nord Bank (L) ,50 80,25 9,2% Solgt Kontanter (kr.) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,00% Værdi i alt ultimo måneden (kr.) Historiske afkast i procent År DF SmallMidCap 0,06 18,19 69,18 12,56 44,53-2,53 CPH Bench. Cap GI 3,12 1,47 32,64 15,95 39,28 16,51 Performance *) -3,06 16,72 36,54-3,40 5,26-19,05 *) Performance måles i procentpoint. Et positivt tal betyder at DF SmallMidCap-porteføljen har klaret sig bedre end sit benchmark. Se alle historiske afkast på næste side ----> Se appendikset for at få forklaret alle detaljer i porteføljeoversigten. N.B. Dansk Finansservice SmallMidCap-porteføljen er delvist fusioneret ind i porteføljen DF Danske Aktier. DF SmallMidCap lukkes derfor ned og opdateres ikke mere. Hvis du vil vide alt om hvordan porteføljerne er fusioneret henvises til decembernummeret 2016 og januarnummeret Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

9 Dansk Finansservice Danske Aktier - SmallMidCap-porteføljen Afkast (% p.a.) Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i hhv. DF SmallMidCap og CPH Bm CAP GI-indekset Årligt afkast siden 31/ ,06 DF SmallMidCap 15,48 CPH Bm CAP GI DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI Afkast for årene 2003 til og med januar ,7 53,1 63,4 44,4 72,7 58,8 45,5 39,2-1,9-4,8-31,5-60,0 DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI 26,1 27,1 19,4 17,9 16,5-2,5-10,4-24,0 44,5 39,3 16,0 12,6 69,2 32,6 18,2 1,5 3,1 0, Afkast i procent Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

10 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Anvendelse Analyserne i nyhedsbrevet, der udkommer i begyndelsen af hver måned, kan anvendes som inspiration til opbygning af din egen portefølje. Men inden du evt. gør det, skal du grundigt gennemlæse afsnittet Ansvarsfraskrivelse sidst i appendikset. Hvis du har en Private Banking-aftale eller lignende, så prøv at se på det årligt opnåede afkast og på omkostninger siden En anden syretest er at tjekke, hvor meget du egenhændigt har tjent om året på at investere de sidste mange år. Husk at se på år 2008, hvor porteføljen Dansk Finansservice Danske Aktier kun faldt 24 procent, mens aktiemarkedet (C20-indekset) faldt 46 procent. Porteføljen kan benyttes som inspiration. Følg desuden nyhedsbrevets varsler om vendinger i aktiemarkedet. Målgruppe Målgruppen for nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er læsere og investorer med stor interesse for direkte investering i danske aktier. Det er til læsere, der kort og præcist, uden for mange fagtermer og forelæsninger, vil have at vide, hvor det er bedst at investere. Nyhedsbrevet er velegnet til læsere, der har erfaring med selv at investere i enkeltaktier, og som vil være velinformerede. Læserne har eller ønsker middel til høj investeringsrisiko. Baggrund Kernen i nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er modelporteføljen Dansk Finansservice Danske Aktier, der blev startet op den 31. marts Ideen med porteføljen er at give læserne mulighed for at følge med i aktiemarkedet, og i de mest stigende aktier i de to primære segmenter af det danske aktiemarked: hhv. de store aktier (LargeCap) og resten af aktierne (Small- og MidCap-aktierne) på Københavns fondsbørs. Afkastene er beregnet som årlig procentvis værditilvækst inkl. udbytter og handelsomkostninger (kurtage: 0,5 %) siden opstart. Afkastmålet for Dansk Finansservice Danske Aktier er at slå aktiemarkedet (C25-indekset). Som det fremgår af nyhedsbrevene, er dette afkastmål godt og vel opfyldt. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast altid, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året. Ved et afkast på 15 procent årligt fordobles formuen hvert femte år. Udvælgelsen af aktier til porteføljen bygger på Dansk Finansservices matematiske, tekniske analysemodel (algoritme). Analysemodellen er designet til at spotte de aktier, som med størst sandsynlighed vil stige på lang sigt. Med lang sigt menes på flere måneders sigt. Ud over benyttelse af algoritmen fokuserer vi på fundamentale aktieanalyser og på makroøkonomiske faktorer, demografiske forhold og konjunkturforhold. Dvs. at vi forsøger at lægge investeringerne der, hvor væksten med stor sandsynlighed kommer til at være kraftigst. Tillad os at henvise til hvis du vil have alle detaljer om porteføljesammensætning. Vore analysemetoder er beskrevet her: Aktiekurserne i porteføljeoversigten er korrigeret for aktiesplit, aktieudvidelser og fondsaktier. Aktiekurserne og aktieindeksværdierne i porteføljeoversigten opdateres månedsvis og er lukkekursen på månedens sidste handelsdag. Porteføljesammensætning Tillad os at henvise til hvor alle detaljer om porteføljesammensætning findes og holdes opdateret. Benchmark. C20- og C25-indekset Indenfor investering, er et benchmark et sammenligningsgrundlag for vurdering af afkast. Dansk Finansservice benytter C25-indekset som benchmark. Den opmærksomme læser vil vide, at C25-indekset blev introduceret den 19. december 2016 og at man før da benyttede C20 Cap-indekset som benchmark. C20 Cap-indekset blev introduceret i efteråret Hvad så med tiden før? I nyhedsbrevene, der udkom før 2017, benyttede vi C20-indekset som benchmark. For at modernisere og for at få en samlet historik for benchmarket, der rækker tilbage til 2003 har vi gjort følgende: I perioden fra den 31. marts 2003, da porteføljen blev grundlagt, til den 31. december 2011 er afkastet for C20-indekset anvendt. Fra den 31. december 2011 til den 31. december 2016 er afkastet for C20 Cap-indekset anvendt. Fra den 31. december 2016 er afkastet for C25- indekset anvendt. I januarnummeret sammenlignes afkastet for DF Danske Aktier i overensstemmelse med dette. Bemærk, at forandringer i benchmark ingen indflydelse har på en porteføljes afkast. Afkastet på C20-indekset fra den 31. marts 2003 til den 31. december 2016 har været 11,97 procent om året. Benytter man ovenstående kombination af C20- og C20 Cap-indekset har benncmark-afkastet været 12,46 procent årligt. Læs mere om det nye benchmark på Københavns Fondsbørs: Sådan læses porteføljeoversigten Porteføljeoversigten, der vises på næste side, kan ved første øjekast se lidt kompliceret ud, men det er den ikke. Porteføljeoversigten fylder en A4-side og består af en tabel. Oversigten kan underinddeles således: øverst vises data, der vedrører måneden, der lige er afsluttet (her er vist data for december 2016). Nederst vises, hvordan porteføljen er sammensat i den måned, som nyhedsbrevet udkom i (januar 2017). Fortsættes på næste side Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

11 Dansk Finansservice Danske Aktier Forklaring på indholdet af kolonne 1 til 13 i porteføljeoversigten. Kolonnerne 1 til 10 er til venstre i tabellen og viser, hvordan måneden begyndte. Kolonne 11 til 13 viser, hvordan måneden endte/forventes at ende. BLÅ tekst er forklarende tekst, der kun vises i dette appendiks: 1. Aktie viser indholdet (aktienavn) af porteføljen den 1. i måneden. Lidt længere nede vises, hvilke aktier der måtte være handlet i måneden. 2. Seneste handelsdag viser, hvornår der sidst er købt i aktien. Datoer for reduktion vises ikke, da reduktion ikke ændrer den gennemsnitlige anskaffelsespris. 3. Kurs ved køb (snit) viser, ved hvilken kurs aktien er købt. Prisen er den gennemsnitlige anskaffelsespris. 4. Kurs ved status angiver lukkekurser på kalendermånedens sidste dag i sidste måned, svarende til kursen før børsens åbning i udgivelsesmåneden. 5. Afkast i procent viser, hvor mange procent aktien er steget eller faldet fra den gennemsnitlige anskaffelsespris. 6. Styk angiver det antal stk. af den pågældende aktie, der ligger i porteføljen. 7. Kursværdi primo angiver det beløb i kroner, der er investeret i aktien. Og lidt længere nede beregnes summen af alle porteføljeaktier. 8. Aktieandel viser, hvor mange procent aktien udgør af den i aktier investerede kapital. Summen af disse procentdele = 100 procent og er ekskl. kontanter. 9. Kurtage og spread viser, hvis der er handlet, handelsomkostningerne er sat til 0,5 % inklusive spread (spread = forskellen mellem købs- og salgspris). 10. Bevægelser og kontanter viser kontobevægelser i måneden og kontantbeholdningen. 11. Kurs ult. måneden viser i den øverste del af tabellen kursen, som aktien lukkede i på månedens sidste handelsdag = ultimo. Nederst i tabellen angives den kurs, som DF estimerer kursen lukker i næste måned, der, hvor der står estimat med rødt. Overvurder ikke dette estimat. 12. Kursværdi ultimo viser kursværdi ultimo, dvs. antal stk. aktier ganget med kurs ult. måneden. 13. Ændring denne måned viser, hvor mange procent aktien er steget eller faldet i kalendermåneden. Kolonne-nummer. Portefølje pr. 1. december 2016 (se kolonne 1-10 øverst i tabellen). Kurser ultimo december er udsendt den 2. januar 2017 (se kolonne 11-13) Aktie og indeks Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring dato for køb køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C25-indekset 1.000, ,88 1,59 DSV (C) ,40 315,90 47% ,8% 314, ,54 FLSmidth (C)* ,94 287,80-1% ,8% 293, ,81 G4S (L)* ,64 21,02 2% ,2% 20, ,38 Genmab (C)* , ,00 370% ,8% 1.173, ,54 GN Store Nord (C)* ,30 137,00-4% ,6% 146, ,79 NKT (L) ,00 478,00 0% ,6% 498, ,37 Novo Nordisk (C)* ,57 238,00-20% ,3% 254, ,02 Novozymes (C)* ,50 237,80-27% ,3% 243, ,40 Rockwool (L)* , ,00 28% ,2% 1.246, ,07 Vestas (C) ,55 463,20 5% ,5% 459, ,91 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år) 0 Udbytte 0 Handler og opgørelse ultimo måneden Aktie Handelsdag Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Kurtage Bevægelser Transaktions-type køb handel procent og spread og kontanter Vestas (C) ,55 459,00 4,4% Solgt DSV (C) ,40 314,20 45,9% Reduceret G4S (L)* ,64 20,31-1,6% Reduceret Genmab (C)* , ,00 353,1% Reduceret A.O. Johansen (S) , ,00 0,0% Købt Bavarian (M)* ,00 249,00 0,0% Købt Columbus (S)* ,70 10,70 0,0% Købt H+H (S)* ,50 75,50 0,0% Købt RTX (S)* ,50 141,50 0,0% Købt TK Development (S)* ,45 9,45 0,0% Købt Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,31% Værdi i alt ultimo måneden Portefølje pr. 1. januar 2017 (data pr. den 1. i den måned nyhedsbrevet udkom). Kurser ultimo januar udsendes senest den 4. februar 2017 (estimater). Aktie og indeks Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring dato for køb køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap. Forklarer hvilket segment aktien tilhører Estimat Estimat Estimat C25-indekset 1.015, ,50 1,73 A.O. Johansen (S) , ,00 0% ,2% 3.279, ,61 Bavarian Nordic (M)* ,00 249,00 0% ,3% 270, ,43 Columbus (S)* ,70 10,70 0% ,3% 11, ,80 DSV (C) ,40 314,20 46% ,0% 327, ,07 FLSmidth (C)* ,94 293,00 0% ,0% 320, ,22 G4S (L)* ,64 20,31-2% ,1% 21, ,84 Genmab (C)* , ,00 353% ,2% 1.250, ,56 GN Store Nord (C)* ,30 146,30 2% ,2% 150, ,01 H+H (S)* ,50 75,50 0% ,3% 76, ,32 NKT (C) ,00 498,90 4% ,1% 519, ,03 Novo Nordisk (C)* ,57 254,70-15% ,1% 249, ,24 Novozymes (C)* ,50 243,50-25% ,8% 246, ,03 Rockwool (L)* , ,00 41% ,1% 1.228, ,44 RTX (S)* ,50 141,50 0% ,3% 144, ,12 TK Development (S)* ,45 9,45 0% ,2% 9, ,53 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C25, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned. Aktiekurserne pr. den 1. i en måned = lukkekurserne pr. den sidste dag i måneden før. Derfor er kurserne f.eks. primo januar lig med lukkekurserne ultimo december. 'Estimat' er vores gæt på kursudviklingen i måneden, hvor nyhedsbrevet udkom. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

12 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne og analyserne i dette nyhedsbrev og på er ment som generel information for modtageren. Indholdet i dette nyhedsbrev og på skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende karakter. Ingen oplysninger i nyhedsbrevet eller på skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Dansk Finansservice anbefaler, at du læser al tekst på og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data, samt øvrige oplysninger i nyhedsbrevet eller på er korrekte og komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Dansk Finansservice påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlig for oplysningerne i nyhedsbrevet eller på Ligeledes kan Dansk Finansservice ikke gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i nyhedsbrevet og på Aktier og andre værdipapirer kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving mv., og man kan tabe hele det investerede beløb. Historisk udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Copyright og ophavsret Alle rettigheder til de viste data tilhører Dansk Finansservice, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Februar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 29. februar 216 Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Juli 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 2016 Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Resumé I juli er der foretaget omlægninger i begge porteføljer. I

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. december 214 Jeg er klar til det store kursrally Gentager historien sig - bliver januar en aktiefryd? Sidst undersøgte jeg, hvor ofte

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Januar 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 215 Er det store kursrally slut? Februar tenderer også til at være en god investeringsmåned, men risikoen for tab i februar er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. April 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. april 2015 April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 2003 Vi har valgt at

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. Marts 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 215 Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 23 Marts 215 var

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Velkommen til det månedlige nyhedsbrev Dansk Finansservice Danske Aktier. Kernen i nyhedsbrevet er modelporteføljen DF

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend August 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 215 Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend Hvor det i de sidste

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. juni 2016 Brexit rokkede båden som klarede søgangen Resumé I juni er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden faldt

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Oktober bød generelt på fine kursstigninger, hvor især verdensmarkedsindekset rykkede Resumé Der er foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2016 Porteføljerne overperformer deres benchmark med over 11 procentpoint år til dato. Indholdet i begge porteføljer er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast August 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 2016 G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast Resumé I august er

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent Marts 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. marts 2015 Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent men en kortvarig negativ korrektion

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen April 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2015 Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen vi forventer stadig en kortvarig negativ

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Januar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. januar 2015 Champagnepropperne knaldede løs i hele januar Dansk Finansservice Investeringsforeninger er kommet forrygende

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? Analyse og data pr. 30. september 2015. Udsendt den 23. oktober 2015. Ekstra-mail - Handler med rettidig omhu? Der ses meget få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi før

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente?

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? August 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2016 Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? Resumé I august er der ikke foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Analyse og data pr. 31. maj 2016 Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Resumé I maj er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden steg LargeCap-porteføljen hele 12,41

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger August 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2015 Aktieblodbad i august. Verdensmarkedsindekset er gået i salg. Der er foretaget store omlægninger af porteføljen

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juli 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. juli 2015 Kina trak ned, mens andre markeder trak mere op. Der er foretaget omlægninger af porteføljen, se hvilke i porteføljeoversigten

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant September 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2015 Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant Vi står midt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juni 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. juni 2016 Der er nu afkast i syne udenfor Danmark Resumé I juni er der foretaget omlægninger i Dansk Finansservice Investeringsforeninger.

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog på kort sigt markederne vendte på en tallerken og steg markant, men halter efter på lang sigt. Læs også den spændende temaartikel

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente?

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? November 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. november 2015 I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? Ja, festen fortsætter Resumé Der er ikke foretaget omlægninger

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Februar 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 29. februar 2016 Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i Dansk Finansservice

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Analyse og data pr. 31. januar 2017 Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Resumé Idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb, og ingen andre

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Maj 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2015 Bioteknologi, Indiske og USA Aktier trak op. Porteføljen har i 2015 slået verdensmarkedet med 7 procentpoint. Kan festen

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november Bull-indikatoren falder til 45 fra 60 procent: Carlsberg B, ISS og Vestas er gået i salg. Den anbefalede aktieandel sænkes Resumé Idet Carlsberg, ISS og Vestas er gået

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet Analyse og data pr. 31. december Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet er steget 3,72 procentpoint mere årligt end verdensmarkedet I steg porteføljen 10,8 procent,

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Analyse og data pr. 30. april 2016 Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Resumé Der er foretaget adskillige omlægninger af porteføljerne i april. I måneden steg LargeCap-porteføljen

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Analyse og data pr. 30. september Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Resumé Idet H. Lundbeck er gået i salg, og ingen andre aktier har skiftet signal, falder Bull-indikatoren

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2016 Det danske aktiemarked viser igen tænder Resumé I maj er der ikke foretaget omlægninger i. I måneden steg porteføljen 4,38 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 3. juni 215 Er en kæmpe negativ korrektion undervejs? Juni var en ringe måned, hvor begge porteføljernes værdi faldt. De danske aktieindekser

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2016 De danske aktier og verdensmarkedet steg igen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i i april. I måneden steg porteføljen 0,75 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Januar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 216 Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Resumé Der er foretaget omlægninger af porteføljerne

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. oktober 2015 C20-indekset er svækket, og Bull-indikatoren tester 40 %, der er et kritisk niveau. Danske Bank og Jyske Bank er gået i salg I oktober steg C20-indekserne, på trods

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november C20-indekset er styrket, og Bull-indikatoren stiger til 60 % fra 40 %. Carlsberg, Coloplast, GN Store Nord og Novozymes er gået i køb I november steg C20-indekserne godt

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 %

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % Analyse og data pr. 30. september C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % September var en gysermåned for C20-indekserne. Heldigvis gik det langt værre i lande som Tyskland og

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20 Den nye version af Det Globale Børsklima og en ny krystalklar anbefalingsstruktur Fra og med dette nummer af nyhedsbrevet er der foretaget en række kraftige forbedringer. Flere abonnenter har efterlyst

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. januar 2016 C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 50 % fra 55 %. Novozymes dykkede 13,5 procent og gik i salg I januar faldt C20 CAP-indekset 3,63 procent, og

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Marts 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 2016 Betyder en rolig marts stilhed før storm? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i marts. I måneden steg

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb Analyse og data pr. 29. februar 2016 C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb I år er C20 CAP-indekset faldet 4,28 procent, og C20-indekset

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Analyse og data pr. 30. juli 2016 Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Resumé Da APM, TDC og Tryg er gået i køb, stiger Bull-indikatoren for C20-aktierne

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg Analyse og data pr. 31. december C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg I december faldt C20 CAP-indekset 1,50 procent, og C20-indekset faldt

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

WEEKENDINFO uge 35, 2017

WEEKENDINFO uge 35, 2017 Uge 35 hovedkonklusioner: Markeder o Tyskland (DAX30) i BEAR-trend (side 3-5). Har svært ved at bryde den faldende kvartalstrend (side 5 nederst). o Sverige (S30) falder fortsat; i BEAR-trend (side 3-5).

Læs mere

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Selvom Jesper Lunds tekniske modelportefølge med investeringsforeninger er steget 22,7 procent

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere September 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. september 2015 Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere korrektionen er i gang, men porteføljen

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver

Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet med investeringsrådgiver SEHESTED & RAAHEDE 15. januar 2017 WEEKENDINFO uge 2 1 WEEKENDINFO gennemgår: 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier?

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere