Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje med investeringsforeninger i år kun er steget 3,0 procent, hvorimod MSCI-Indekset er steget 4,2. Det lyder umiddelbart som en investeringsfiasko, men det er det dog langt fra. Læs her hvorfor. Jesper Lund har bragt afkastet på sin tekniske modelportefølje med investeringsforeninger op på 3,0 procent i år. I samme periode er MSCI-Indekset steget 4,2 procent målt i lokale valutaer. Umiddelbart er det opnåede afkast i porteføljen ikke meget at prale af. Men afkast på helt kort sigt siger ikke meget om den investeringsstrategi, der ligger til grund for det opnåede porteføljeafkast. Investeringsstrategien for "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" er langsigtet. Strategien tager udgangspunkt i en matematisk model, som jeg har udviklet over en årrække. Den matematiske model, som er fuldstændig objektiv, er en slags filter, der forsøger at frasortere faldende aktier og finde de aktier, der med størst sandsynlighed vil stige. Beregningerne foretages på basis af et væld af data for, hvordan aktiekurserne har bevæget sig over meget lange tidshorisonter. Indledningsvis vil jeg fortælle om årets handler og resultater. Alle handler og udbytter kan ses i oversigten her. Efter gennemgangen af handlerne, analyserer jeg porteføljens afkast og sammenligner dens performance med investeringsforeningernes afkast på kort og lang sigt. Porteføljeomlægninger siden sidst Der er ikke foretaget porteføljeomlægninger siden sidste statusopdatering den 30. marts Her følger en repetition af årets handler. Første januar startede jeg porteføljen ud med at investere kroner i hver af følgende fem aktier: Jyske Invest Indiske Aktier, Jyske Invest Tyrkiske Aktier, Jyske Invest USA Aktier, Sydinvest Afrika & Mellemøsten og Valueinvest Japan. Med disse investeringer var halvdelen af startformuen på kroner investeret i begyndelsen af Sidst i januar 2012 skalerede jeg op til en investeringsgrad på cirka 80 procent ved at købe Jyske Invest Kinesiske Aktier, Jyske Invest Latinamerikanske Aktier og Alfred Berg Invest Rusland. Der blev investeret cirka kroner i hver af disse aktier. Idet der opstod flere og flere tegn på, at verdensøkonomien var på vej mod ny fremgang, valgte jeg sidst i februar at skalere op til en investeringsgrad på knap 100 procent. Mit valg faldt dengang på Sydinvest Tyskland og en position i Jyske Invest Nordiske Aktier. Resultater og sammenligninger med investeringsforeninger År til dato har afkastet inklusive udbytter ( kroner) været 3,0 procent. Og siden porteføljeopstarten i 2005, har det årlige afkast været solide 11,4 procent. I år ligger følgende aktier i top-3: Jyske Invest Tyrkiske Aktier: + 21,5 procent Jyske Invest USA Aktier: + 8,0 procent Jyske Invest Indiske Aktier: + 5,8 procent På bund-3 ligger: Alfred Berg Rusland: -15,7 procent Jyske Invest Latinamerikanske Aktier: -15,4 procent Jyske Invest Nordiske Aktier: -10,7 procent Figurerne nedenfor viser afkasthistorikken fra 1. januar 2005 frem til og med 19. juni 2012.

2 Side 2 af 7 Figur 1: I de syv et halvt år, der er gået siden 1. januar 2005, har det årlige afkast på "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" været markant større end stigningen i MSCI World-indekset og C20- indekset. Afkastet på porteføljen har årligt været 11,5 procentpoint større end værdistigningen på MSCI Worldindekset. I forhold til C20-indekset har merafkastet været 5,5 procentpoint årligt. Og afkastet er markant bedre end det gennemsnitlige afkast for danske investeringsforeninger, der investerer i aktier globalt (se tabel 1 længere nede i artiklen).

3 Side 3 af 7 Figur 2: Sammenligning af afkast for perioden fra 1. januar 2005 til og med den 19. juni Er et afkast i 2012 på 3 procent godt nok, når MSCI er steget godt 4 procent? Det kommer an på, hvad der sammenlignes med, og om man er kortsigtet eller langsigtet investor. C20-indekset er i år steget knap 13 procent, og den bedst performende globale investeringsforening er steget over 15 procent i år. Hvis du vil se hvor store forskelle, der er i det kortsigtede afkast på danske enkeltaktier i år frem til 31. maj, så se signallisten. For at belyse ovenstående spørgsmål har jeg indhentet data for en række investeringsforeninger, der investerer i aktier kategorien "aktier globalt" - de såkaldte globale investeringsforeninger. Disse data fremgår af tabellen nedenfor. I tabellen fremgår det, at det svageste investeringsforeningsafkast er på 1,6 procent i 2012 år til dato. Det bedste afkast ligger på massive 15,3 procent i år, mens det gennemsnitlige afkast ligger på 6,7 procent. Set i dette perspektiv er afkastet for "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" beskedent men acceptabelt. At man skal passe på med at fokusere på kortsigtet performance ses tydeligt, i og med at netop årets bedste investeringsforening ikke samtidigt har givet det bedste langsigtede afkast.

4 Side 4 af 7 Tabel 1: Sammenligning af afkast for "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" og investeringsforeninger, der investerer i aktier globalt i perioden fra 1. januar 2005 til og med den 19. juni Som det fremgår af tabellen er der ret store forskelle på, hvordan de forskellige investeringsforeninger klarer sig på kort sigt og på lang sigt. Alle investeringsforeninger har på lang sigt klaret sig bedre end verdensindekset, der er faldet 0,15 procent om året siden 1. januar Investeringsforeningerne er i gennemsnit steget 4,4 procent om året i samme periode. "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" har et årligt afkast på 11,4 procent, hvilket svarer til et merafkast på 7,0 procent om året i forhold til investeringsforeningerne. Grunden til, at jeg fokuserer på langsigtede afkast, er, at aktieafkast år for år bevæger sig ret uforudsigeligt. Derudover kommer at de forskellige investeringsforeninger har forskellige investeringsstrategier som, hvis de ikke direkte spejler aktieindeks, vil klare sig meget forskelligt på lang sigt. De investeringsforeninger, som fokuserer på globale value-aktier, klarer sig godt i nogle perioder, mens investeringsforeninger, der fokuserer på

5 Side 5 af 7 globale udbytteaktier eller f.eks. på globale vækstaktier, klarer sig godt i andre perioder. "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" er bygget op som en investeringsinstitutforening. En investeringsinstitutforening er en investeringsforening, der investerer i andre investeringsforeninger. De"Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" er derfor ikke bundet til en bestemt investeringsfilosofi eller -tema og kan så at sige bygges om af de investeringsforeninger, der klarer sig bedst til forskellige tider. Umiddelbart ser denne investeringsstrategi ud til at bære frugt. I figur 3 sammenlignes afkastet på "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" siden 1. januar 2005 med afkastene for investeringsforeninger, der investerer i aktier globalt. Figur 3: Sammenligning af afkast for perioden fra 1. januar 2005 til og med den 19. juni Den investeringsforening, som har performet bedst i perioden, har givet et årligt afkast på 9,2 procent. Der er langt ned til nummer tre, som ligger på 7,0 procent om året. Bundproppen har kastet 0,9 procent af sig årligt - dog bedre end verdensindeksets fald på 0,15 procent om året. Det gennemsnitlige årlige afkast for investeringsforeningerne ligger på 4,4 procent. "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger" ligger på 11,4 procent om året. Hverken sammenligningsindekset eller modelporteføljen inkluderer handelsomkostninger. Verdensindekset står ved en skillevej Verdensindekset synes at stå ved en skillevej, og det er ikke tydeligt, hvilken retning det ender med at tage. Jeg vurderer, at det mest sandsynlige scenarie er en sidelæns bevægelse i intervallet i de kommende tre måneder. Et brud på 800 vil være kritisk. Der skal formentlig et brud på 950-niveauet til, for at prognosen vil lyde på fortsat fremgang.

6 Side 6 af 7 Figur 4: Øverst i figuren vises en linjegraf for MSCI World-indekset (blå) med sit12 måneders glidende gennemsnit (sort). De vandrette røde linjer er tekniske støtte- og modstandslinjer. Indekset møder modstand i 867-niveauet og derpå opadtil i 950-niveauet. Den nederste skrå røde linje er et område, hvor kursen sandsynligvis finder støtte. De små grønne pile viser købssignaler, og de røde pile viser salgssignaler på MSCI World-indekset. Det nuværende købssignal, grønne op-pile til højre, vurderes til at være validt. Handelssignalerne er objektive og baseret på den matematiske model, jeg beskrev i starten af artiklen. Nederst i figuren vises RSI. Ved sidste opdatering beskrev jeg en lang række økonomiske indikatorer. Den gang var en række ledende indikatorer og nogle af de samtidige indikatorer inde i en klar stigning. Derfor forventede jeg, at USA?s og muligvis resten af verdens økonomi er inde i en generel forbedring på lang sigt. Tilmed syntes OECD?s sammensatte ledende indikator at bunde ud. Derfor konkluderede jeg, at der er større sandsynlighed for et opsving end for det modsatte. Den seneste analyse af ovennævnte økonomiske indikatorer giver ikke anledning til at ændre på konklusionen. Derfor er jeg helt tryg ved, at modelporteføljen fortsætter ind i tredje kvartal med en investeringsgrad på 100 procent. Husk, stocks are for the long run - det er det lange seje træk, der giver bonus. I figur 5 illustreres det, hvad renters rente-effekten betyder på en ti-års periode ved de afkastsatser, som svarer til stigningen i modelporteføljen og i aktieindekserne.

7 Side 7 af 7 Figur 5: Figuren viser afkastet på en investering af kroner ved de forskellige rentesatser, der er opnået for "Den tekniske modelportefølje med investeringsforeninger", C20-indekset samt for MSCI World-indekset fra den 1. januar 2005 til og med den 19. juni Jesper Lund, Delfin Invest A/S, eller selskaber han kontrollerer, ejer ikke aktier i de nævnte investeringsforeninger. Dansk Aktionærforening

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne

Læs mere

Indsigter gennem 25 år

Indsigter gennem 25 år Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41

2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41 5. oktober 212 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked 2-3 4-8 9-15 16-28 29-37

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere