Dansk Finansservice Danske Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Finansservice Danske Aktier"

Transkript

1 December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. december 214 Jeg er klar til det store kursrally Gentager historien sig - bliver januar en aktiefryd? Sidst undersøgte jeg, hvor ofte aktiemarkedet (C2-indekset) stiger eller falder med 2 procent eller mere i løbet af en kalendermåned. Siden 1989 har der været 126 måneder med kursstigninger på 2 procent eller mere. Omvendt har der været 73 måneder, hvor kursfaldene var på 2 procent eller mere. Alene i januar måned er der 83 procent sandsynlighed for kursstigninger på 2 procent eller derover. I december 214 steg porteføljerne med 6, procent (SmallMidCap) og 3,8 procent (LargeCap). Men aktieindekserne faldt: C2 minus 2,1 procent, og Copenhagen Benchmark faldt,4 procent. I gennemsnit er december en god investeringsmåned. Men i 214 afveg december afkastene fra det forventede. Du kan så til gengæld glæde dig over, at porteføljerne tog turen nordpå. Det er typisk de små og mellemstore selskaber, der stiger mest under det såkaldte januarrally. Jeg forbliver derfor næsten fuldt investeret ind i det nye år. Det danske aktiemarked og makro Det danske aktiemarked ligger fortsat i en langsigtet stigende trend, men min tekniske analyse tyder på, at opturen er svækket dvs. endnu ikke afbrudt. Jeg vurderer, at C2 CAP-indekset i 215 kan komme ned på en månedlig lukkekurs, der er 1-15 procent under indeksværdien den 3. september 214, dvs. nede i indeks 686 til 726, men at dette formentlig først sker nogle måneder henne i 215. De væsentligste ledende indikatorer som f.eks. nybyggeri og hushandler og samtidige indikatorer for verdens største og mest dynamiske økonomi, USA, peger fortsat på økonomisk vækst. Det går stadigvæk trægt i Europa og Japan, mens Indien og Kina ser ud til at være i bedre økonomisk gænge. Min fornemmelse er, at der er større sandsynlighed for, at USA endnu en gang kan trække verden op i fart, end at Europa sætter toget i stå. Alt i alt bør man eksponere sig i højere grad mod USA og dollars end tidligere. Porteføljer og transaktioner Det gennemsnitlige årlige afkast for de to porteføljer, LargeCap og SmallMidCap, har været 2 procent siden 23. I samme periode er benchmarks/markedet steget ca. 14 procent. Jeg finder porteføljernes langsigtede afkast tilfredsstillende. I år er LargeCap-porteføljen oppe med 22,4 procent, og SmallMidCap-porteføljen er oppe med 12,6 procent. I samme tidsrum er C2-indekset steget 21, procent, og Copenhagen Benchmark cap GI er steget 16, procent. LargeCapporteføljen steg 3,8 procent i december, mens SmallMidCap-porteføljen steg 6, procent. I 214 var afkastet tilfredsstillende, og investeringsstrategien, der er nøje beskrevet på fastholdes. Læs flere detaljer om stigninger og fald i porteføljerne i de vedhæftede filer. Læs mere om, hvorfor det giver mening at benytte teknisk analyse på lang sigt her: I mine reelle porteføljer har jeg investeret i 45 forskellige enkeltaktier samt i to aktiefonde world wide. Jeg har i år til dato tjent knap 15 procent, og knap 4 procent af mine virkelige porteføljer ligger investeret i samme aktier som i modelporteføljerne. LargeCap-porteføljen Køb: ingen Akkumuler: ingen Reducer: ingen Salg: ingen. Idet ingen aktier er gået fra køb til slag, og at jeg anser porteføljens sammensætning for at være fornuftig, foretages ingen omlægninger i december 214. I oktober skrev jeg: Genmab er netop gået i køb, og jeg fornemmer, at der er noget stort på vej der. Genmab-aktien gik i køb og blev købt til porteføljen i oktober. Købet viste sig at være heldigt, idet Genmab er steget 14 procent i november og 22 procent i december. Disse stigninger er med til at sikre, at porteføljen steg mere end aktiemarkedet i 214. Da jeg købte Genmab, gjorde jeg det forsigtigt med en porteføljevægt på 7,5 procent. Genmabs andel af porteføljen er nu på 9,9 procent. Bavarian Nordic, der nu andrager en porteføljevægt på 19 procent, overvejes vægtet ned til under 12 procent. Men fordi aktien stadig ligger i en stigende trend, og fordi Analyse og copyright Side 1

2 December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier januar traditionelt er en god aktiemåned, afventer jeg situationen. Desuden er en porteføljeandel på 19 procent inden for den tilladte maksimale vægt for en enkeltaktie, der er 2 procent. Læs mere om porteføljesammensætning her: SmallMidCap-porteføljen Køb: ingen Akkumuler: ingen Reducer: ingen Salg: ingen. Erria har for nylig udsendt en fondsbørsmeddelelse om, at ledende medarbejdere har købt aktier i selskabet. Det var noget, som markedet kunne lide. Erria steg med 11,5 procent i december. Normalt betyder ledelsens opkøb, at de selv tror på forretningen. Det er især et positivt signal, når der er tale om, at en ledelse i et mindre selskab køber for relativt store beløb i forhold til deres årsløn. Det kan derimod ikke tillægges nogen værdi, at en leder i f.eks. Novo køber for 25. kr. Jeg vurderer, at Erria-ledelsen er ekstremt kompetent og har styr på forretningen, og at markedet stadig undervurderer selskabets potentiale. Aktien bliver i porteføljen, fordi jeg vurderer, at der er meget mere at hente. Noget andet er, at jeg vurderer, at der er en god sandsynlighed for en konsolidering i Errias industri, hvor Erria opsluges og afnoteres, med en god præmie til os aktionærer. Alle aktier, der købes til porteføljerne, skal være inde i en stigende kurstrend. Og hvis de fundamentale nøgletal i et selskabs regnskab også er OK, er dette bare et ekstra plus. Og det er netop det, som gør sig gældende for de tre selskaber, jeg lagde i porteføljen i november: Ambu, DFDS og RTX. I december steg hele dette brogede trekløver betragteligt. En stjerne ud for en aktie i porteføljeoversigterne (vedhæftet) betyder, at jeg selv har investeret i aktien, omend ikke nødvendigvis med samme vægt som i modelporteføljen. Se alle porteføljedetaljerne i de vedhæftede filer, som kun sendes til abonnenter. Observationslisten (A-Z). Interessante aktier, som lægger an til kursstigninger I parentes anføres dato og kurs, da aktierne blev sat på observationslisten. BoConcept ( DKK 11,). cbrain ( DKK 14,). Comendo ( DKK 1,35). Djurslands Bank ( DKK 21,5). H+H ( DKK 41,5). Af disse aktier ejer jeg kun aktier i H+H og har gjort det i hele 214. Jeg har ikke intentioner om at købe eller sælge aktier i H+H. Jeg har ikke ejet aktier i de andre selskaber på listen i 214, og jeg har ingen intentioner om at købe op i disse. Listen er uændret siden sidst. Ny på listen sidste gang var H+H International. Kursfaldet på 15 procent siden da ændrer ikke på, at hvis selskabet er i god og stabil gænge, vil der med stor sandsynlighed komme et overtagelsestilbud på H+H. Jeg vurderer, at præmien bliver på 35-6 procent. Jeg har selv investeret i H+H, selvom aktiekursen endnu ikke er stigende. Hvis man forstår at investere i turnarounds, kan afkastet være særdeles attraktivt. Men husk, at risikoen er meget høj. BoConcept er nu nede med 36 procent (i kurs 7) siden dens entre på listen. BoConcept har taget nogle seriøse kindheste i det seneste kvartalsregnskab. Men jeg vurderer, at oprydningen bliver ført til ende, og at BoConcept kan blive en god investering. Lidt morsommere har det været at investere i cbrain, der er steget 64 procent siden dens entre på listen. Og i Comendo, der er oppe med 26 procent siden anbefalingen. Djurslands Bank ligger nogenlunde uændret. Advarsel: Visse af selskaberne på observationslisten og i porteføljerne er relativt små (mht. ansatte, omsætning, produktportefølje mv.), hvorfor investering i sådanne selskaber er forbundet med høj selskabsspecifik risiko. Deres aktier er desuden ret illikvide. Sidstnævnte er en fare, hvis selskaberne ikke klarer sig så godt. Omvendt kan forbedrede resultater give store afkast, netop pga. lav likviditet som f.eks. cbrain, ChemoMetec og Erria. Konklusion C2 CAP-indekset ligger fortsat i en langsigtet stigende trend. I 213 steg C2 CAP-indekset 32 procent, Analyse og copyright Side 2

3 December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier og i år er C2 CAP-indekset fortsat nordpå med 18 procent. Mit estimat var i hele 214, at det danske aktiemarked stiger 2 procent i 214, dvs. ca. i indeks 822. C2 CAP lukkede den 31. december i indeks 85,3 og steg dermed kun 17,6 procent i 214. Pr. 31. december 214 vurderer jeg, at C2 CAP-indekset kan stige 15 procent i 215. Men vær på vagt, for i første halvår falder indekset 1-15 procent, før det i efteråret atter klatrer op. Følg nøje med i nyhedsbrevet fra Dansk Finansservice, for prognosen opdateres løbende. Historisk set har januar været en god aktiemåned især for mindre selskabers aktier. Men i eller efter februar 215 kan det være en ide at reducere de mest risikable positioner i din portefølje. Marts er statistisk set tabsgivende, og jeg ser en risiko for en 15-2 procents korrektion i første halvår af 215. Desuden bemærkes det, at Europa svækkes, mens USA og dollaren styrkes. Derfor bør man eksponere sig mere mod USA samt dollars end tidligere. Nyt om teknisk analyse på vores hjemmeside Det er nu muligt at abonnere på Dansk Finansservice Signallisten C2, der indeholder Signallisten og Aktiebarometeret. Læs mere om produktet her: Signallisten og Aktiebarometeret er værktøjer, som Dansk Finansservice har udviklet og anvendt internt i et årti. Nu synes vi, at det er på tide at udbyde dette værdifulde produkt til salg. Vigtige links Afkasthistorik for LargeCap-porteføljen: Afkasthistorik for SmallMidCap-porteføljen: Analysemetoder: Porteføljesammensætning: Artikel om økonomiske konjunkturer: På kan du også downloade en række andre spændende artikler om investering. Med venlig hilsen og ønsket om et dejligt nytår! Jesper Ansvarsfraskrivelse: Denne mail og al information fra Dansk Finansservice kan ikke og skal ikke stå alene i forbindelse med en eventuel investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. Oplysningerne er kun til orientering og er ikke et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde fremadrettede udsagn om investering og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger. Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, der er foreslået af min analyse ikke være fordelagtige at udføre i alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor jeg i mine virkelige porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne. Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget udelukkende ud fra de af os af enhver art givne oplysninger. Analyse og copyright Side 3

4 Jespers LargeCap-portefølje Portefølje pr. 1. december 214. Kurser ultimo december udsendt den 1. januar. Aktie Handelsdag Kurs v. Kurs v. Afkast Styk Kursværdi Andel Kurtage Bevægelser Kurs ult. Beholdning Ændring køb status procent primo primo og spread og kontanter måneden DKK denne md. (C) = C2, (L) = Large Cap, (M) = Midcap C2 76,72 744,43-2,14 CPH Benchmark GI 1.25,66 1.4, -2,11 Bavarian Nordic (M)* ,5 178,5 157% ,8% 197, ,64 Chr. Hansen (C) , 253,3 6% ,7% 274, ,29 Coloplast (C)* ,5 518,5 233% ,9% 519, 98.25,1 Danske Bank (C) ,3 17, 5% ,3% 167, ,53 Genmab (C)* ,9 295,7 14% ,4% 36, ,85 Novo Nordisk (C)* ,9 272,9 6% ,8% 26, ,62 Novozymes (C)* ,7 262,9 2% ,6% 259, ,18 Pandora (C)* ,8 531, 25% ,5% 54, ,99 Sydbank (L) ,3 187,3 7% ,3% 19, ,55 Topdanmark (C) ,8 193, 22% ,7% 2, ,73 = 1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. (C) = C2, (L) = Large Cap, (M) = Midcap I alt % Renter (2 % pr. år) Udbytte Coloplast og Chr. Hansen Handler og opgørelse ultimo måneden Ingen Kontanter (og %-del) ,68% Værdi i alt Resultat Jespers LargeCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,2 Stigning i Copenhagen Benchmark GI indekset siden 31. marts 23 (%). 452,95 Stigning i OMX-C2 indekset siden 31. marts ,84 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 437,37 Portefølje pr. 1. januar 215. Kurser ultimo januar udsendes senest den 2. februar. Aktie Handelsdag Kurs v. Kurs v. Afkast Styk Kursværdi Andel Kurtage Bevægelser Kurs ult. Beholdning Ændring køb status procent primo primo og spread og kontanter måneden DKK denne md. (C) = C2, (L) = Large Cap, (M) = Midcap Estimat Estimat Estimat C2 744,43 75,,75 CPH Benchmark GI 1.4, 1.1,,6 Bavarian Nordic (M)* ,5 197,5 184% ,9% 21, ,77 Chr. Hansen (C) , 274,3 15% ,% 28, ,8 Coloplast (C)* ,5 519, 234% ,4% 525, ,16 Danske Bank (C) ,3 167,4 4% ,9% 169, 57.,96 Genmab (C)* ,9 36,3 39% ,9% 375, 75. 4,8 Novo Nordisk (C)* ,9 26,3 1% ,1% 27, 54. 3,73 Novozymes (C)* ,7 259,8 1% ,2% 265, , Pandora (C)* ,8 54,5 19% ,6% 51, ,69 Sydbank (L) ,3 19,2 9% ,2% 175, ,99 Topdanmark (C) ,8 2,2 27% ,7% 25, ,4 = 1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. (C) = C2, (L) = Large Cap, (M) = Midcap Månedens handler og kommentarer: År til dato afkastet i porteføljen er på 22,37 pct. mens C2-indekset er steget 2,95 pct. I december steg porteføljen 3,8 pct., mens C2 faldt 2,14 pct. Genmabs stigning på 21,6 pct. trak læsset. Men Bavarian og Chr. Hansen, der steg 1,6 pct. hhv. 8,3 pct. hjalp også med til stigningen. Fald på 5, pct. i Pandora og et minus på 4,6 pct. i Novo hindrede en endnu større stigning. Vægten i Bavarian er ved at være for stor i forhold til den selskabsspecifikke risiko, så jeg overvejer en reduktion. Men jeg forventer, at januar, der generelt er gode aktiemåneder, atter en gang kaster noget af sig. Så jeg afventer situationen. Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljen. Kontantandelen ligger på 12,68 pct. (sidst 12,86). Historiske afkast (%) Modelportefølje 22,37 56,18 31,37-9,58 27,65 12,77 OMXC2 2,95 24,5 27,24-14,78 35,91 35,92 Afkast (% p.a.) Årligt afkast siden 31/ , , Overperformance i forhold til C2: 7,32 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 19,81 % p.a. bliver til: million investeret i 12 år til 12,49 % p.a. bliver til: LargeCap C2-indekset Copyright: danskfinansservice.dk Analyse, Jesper Lund, Copyright, Dansk Finansservice.

5 Afkast for Jespers LargeCap-portefølje Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i Jespers LargeCap hhv. i C2-indekset Jespers LargeCap C2-indekset Copyright: Dansk Finansservice ApS Afkast for årene 23 til 213 samt 214 år til dato ,2 Afkast (%) ,8 3,9 22,8 17,3 35,2 37,3 24, 22,4 12,2 5,1 12,8 35,9 35,9 27,6 31,4 27,2 24,1 22,4 2,9-2 Jespers LargeCap -24,1-9,6-14,8-4 C2-indekset -6-46, Copyright: Dansk Finansservice ApS Copyright, Dansk Finansservice.

6 Jespers SmallMidCap-portefølje Portefølje 1. december 214. Kurser ultimo december udsendt den 1. januar. Aktie Seneste Kurs v. Kurs v. Afkast Styk Kursværdi Andel Kurtage Bevægelser Kurs ult. Beholdning Ændring Handelsdag køb status procent primo primo og spread og kontanter måneden DKK denne md. (L) = Large Cap, (M) = Midcap, (S) = Small Cap CPH Benchmark CAP GI 934,8 931,3 -,4 Alm. Brand (M)* ,6 31,3 226% ,2% 32, ,5 AMBU (M)* ,1 19,1 % ,2% 149, ,5 Arkil (S)* , 831, 94% ,1% 848, , Chemometec (S) ,7 6,4-16% ,4% 6, ,3 DFDS (M) , 552, % ,6% 591, ,1 Erria (S)* ,1 2,8 16% ,7% 23, ,5 Kbh. Lufthavne (L) ,5 2.93, 73% ,% 3., 6. 2,4 Onxeo (M)* ,7 4,9-8% ,2% 38, ,6 RTX (S) ,5 53,5 % ,1% 57, ,5 Spar Nord (M) ,4 59, 62% ,2% 58, ,7 Zealand (M)* ,8 67, -5% ,2% 83, ,9 Össur (M) ,6 18,4 5% ,1% 17, ,8 =1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. L = Large Cap, M = Midcap, S = Small Cap I alt % Renter (2 % pr. år) Udbytte 4.5 AMBU International Handler og opgørelse ultimo måneden Ingen Kontanter (og % del) ,81% Værdi i alt Resultat Jespers SmallMidCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,75 Stigning i Copenhagen Benchmark CAP GI i % i siden 31. marts ,67 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 354,9 Portefølje 1. januar 215. Kurser ultimo januar udsendes senest den 2. februar. Aktie Seneste Kurs v. Kurs v. Afkast Styk Kursværdi Andel Kurtage Bevægelser Kurs ult. Beholdning Ændring Handelsdag køb status procent primo primo og spread og kontanter måneden DKK denne md. (L) = Large Cap, (M) = Midcap, (S) = Small Cap Estimat Estimat Est. CPH Benchmark CAP GI 931,3 944, 1,4 Alm. Brand (M)* ,6 32,7 241% ,8% 33, 1.32.,9 AMBU (M)* ,1 149, 37% ,2% 15, 72.,7 Arkil (S)* , 848, 98% ,7% 85, 68.,2 Chemometec (S) ,7 6,6-14% ,2% 6, ,3 DFDS (M) , 591, 7% ,6% 599, ,4 Erria (S)* ,1 23,2 129% ,% 25, 5. 7,8 Kbh. Lufthavne (L) ,5 3., 77% ,7% 3.3, 6.6,1 Onxeo (M)* ,7 38,6-14% ,7% 41, ,2 RTX (S) ,5 57, 7% ,1% 6, 42. 5,3 Spar Nord (M) ,4 58, 59% ,2% 59, ,7 Zealand (M)* ,8 83, 17% ,7% 85, 85. 2,4 Össur (M) ,6 17,7 1% ,1% 18, 72. 1,7 =1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. L = Large Cap, M = Midcap, S = Small Cap Månedens handler og kommentarer: År til dato afkastet i porteføljen er på 12,56 procent, mens benchmarket er steget 15,95 pct. I december steg porteføljen 6,1 pct. mens Copenhagen Benchmark Cap GI faldt,37 pct. Alle aktier der blev købt ved sidste status er steget og især AMBUs stigning på 37 pct. luner i porteføljen. Ellers kan det nævnes at Zealand er steget 24 pct. og Erria med 12 pct. i december. Månedens taberaktie var Onxeo, der faldt 5,6 pct. Ingen aktier har skiftet signal fra køb til salg. Da jeg synes at porteføljen er passende sammensat foretages ingen handler i december. Kontantandelen er på 11,8 pct. (sidst: 12,44). Januar er ofte en god aktiemåned, især for mindre aktier. Lad os se om jeg kan lave 3-7 pct. i januar 215. Godt nytår! Historiske afkast (%) Modelportefølje 12,56 44,53-2,53-1,4 27,12 19,37 CPH Bench. Cap GI 15,95 39,28 16,51-23,95 17,9 26,15 Overperformance: 5,15 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 2,35 % p.a. bliver til DKK million investeret i 12 år til 15,21 % p.a. bliver til DKK Afkast (% p.a.) Årligt afkast siden 31/ , , Small & MidCap CPH Bm CAP GI Copyright: danskfinansservice.dk Analyse, Jesper Lund, Copyright, Dansk Finansservice.

7 Afkast for Jespers SmallMidCap-portefølje Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i Jespers SmallMidCap hhv i CPH Bm CAP GI-indekset Jespers SmallMidCap CPH Bm CAP GI Copyright: danskfinansservice.dk Afkast for årene 23 til 213 og 214 år til til dato Afkast % ,7 59,7 63,4 58,8 53,1 44,4 45,5 39,2 Jespers SmallMidCap CPH Bm CAP GI -1,9-4,8-31,5-6, 26,1 19,4 44,5 39,3 27,1 17,9 16,5 16, 12,6-2,5-1,4-24, Copyright: danskfinansservice.dk Copyright, Dansk Finansservice.

8 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Anvendelse Data i nyhedsbrevet, der udkommer i begyndelsen af hver måned, kan anvendes som inspiration til opbygning af din egen portefølje. Men inden du evt. gør det, skal du grundigt gennemlæse afsnittet Ansvarsfraskrivelse til sidst i appendikset. Hvis du har en Private Banking-aftale eller lignende, så prøv at se på det årligt opnåede afkast og på omkostninger siden 25 i den aftale. En anden syretest er at tjekke, hvor meget du egenhændigt har tjent om året på at investere de sidste mange år. Husk at se på år 28, hvor Dansk Finansservice LargeCap-porteføljen kun faldt 24 procent, mens aktiemarkedet (C2-indekset) faldt 46 procent. Måske kan vores portefølje benyttes som inspiration. Om ikke andet, så kan vores varsler om vendinger i aktiemarkedet læses i nyhedsbrevet. Målgruppe Målgruppen for nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er læsere og investorer med stor interesse for direkte investering i danske aktier. Det er til læsere, der kort og præcist, uden for mange fagtermer og forelæsninger, vil have at vide, hvor det er bedst at investere. Nyhedsbrevet er velegnet til læserne, der har erfaring med selv at investere i enkeltaktier, og som vil være velinformerede. Læserne har eller ønsker middel til høj investeringsrisiko. Baggrund Kernen i nyhedsbrevet Dansk Finansservice Danske Aktier er de to modelporteføljer: LargeCap-porteføljen og SmallMidCap-porteføljen, der begge blev startet op den 1. april 23. Ideen med porteføljerne er at give læserne mulighed for at følge med i aktiemarkedet og i de mest stigende aktier i de to primære segmenter af det danske aktiemarked: hhv. de store aktier (LargeCap) og resten af aktierne (Small- og MidCap-aktierne) på Københavns fondsbørs. Afkastene er beregnet som årlig procentvis værditilvækst inkl. udbytter og handelsomkostninger siden opstart. Afkastmålet for de to modelporteføljer i nyhedsbrevet er at slå aktiemarkedet. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er dette afkastmål godt og vel opfyldt. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast altid, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året. Ved et afkast på 15 procent årligt fordobles formuen hvert femte år. Udvælgelsen af aktier til porteføljerne bygger på Dansk Finansservices matematiske, tekniske analysemodel (algoritme). Analysemodellen er designet til at spotte de aktier, som med størst sandsynlighed vil stige på lang sigt. Med lang sigt menes på flere måneders sigt. Ud over benyttelse af algoritmen fokuserer vi den på fundamentale aktieanalyser og på makroøkonomiske faktorer, demografiske forhold og konjunkturforhold. Dvs. at vi forsøger at lægge investeringerne der, hvor væksten med stor sandsynlighed kommer til at være kraftigst. Tillad os at henvise til hvis du vil have alle detaljer om porteføljesammensætning. Vore analysemetoder er beskrevet her: Aktiekurserne i porteføljeoversigterne er korrigeret for udbytter, aktiesplit, aktieudvidelser og fondsaktier. Aktiekurserne og aktieindeksværdierne i porteføljeoversigten opdateres månedsvis og er lukkekursen på månedens sidste handelsdag. Porteføljesammensætning Tillad os at henvise til hvor alle detaljer om porteføljesammensætning findes og holdes opdateret. Sådan læses porteføljeoversigten Se næste side, tak. Analyse og copyright: Dansk Finansservice ApS

9 Dansk Finansservice Danske Aktier Appendiks Porteføljeoversigten kan ved første øjekast se lidt kompliceret ud, men det er den ikke. Porteføljeoversigten fylder en A4-side og består af en tabel, der fylder ca. to tredjedele af oversigten. Disse to tredjedele af oversigten forklares detaljeret her. Resten af porteføljeoversigten er selvforklarende og viser tekstafsnittet Månedens handler og kommentarer, afkaststatistik i form af en tabel og en eller flere grafer. De øverste to tredjedele af porteføljeoversigten, dvs. den store tabel, kan underinddeles således: øverst vises data, der vedrører måneden, der lige er afsluttet, her er vist data for februar 215. Nederst vises, hvordan porteføljen er sammensat i den måned, som nyhedsbrevet udkom i (marts 215). Kolonnerne 1 til 1 er til venstre i tabellen og viser, hvordan måneden begyndte. Til højre viser kolonne 11 til 13, hvordan måneden endte/forventes at ende. Forklaring på indholdet af kolonne 1 til 13 i de øverste to tredjedele af porteføljeoversigten. Den sidste tredjedel af oversigten er ikke vist, da den er selvforklarende. BLÅ tekst er forklarende tekst, der kun vises i dette appendiks: 1. Aktie viser indholdet (aktienavn) af porteføljen den 1. i måneden. Lidt længere nede vises, hvilke aktier der måtte være handlet i måneden. 2. Seneste handelsdag viser, hvornår der sidst er købt i aktien. Datoer for reduktion vises ikke, da reduktion ikke ændrer den gennemsnitlige anskaffelsespris. 3. Kurs ved køb (snit) viser, ved hvilken kurs aktien er købt. Prisen er den gennemsnitlige anskaffelsespris. 4. Kurs ved status angiver lukkekurser på kalendermånedens sidste dag i sidste måned, svarende til kursen før børsens åbning i udgivelsesmåneden. 5. Afkast i procent viser, hvor mange procent aktien er steget eller faldet fra den gennemsnitlige anskaffelsespris. 6. Styk angiver det antal stk. af den pågældende aktie, der ligger i porteføljen. 7. Kursværdi primo angiver det beløb i kroner, der er investeret i aktien. Og lidt længere nede beregnes summen af alle porteføljeaktier. 8. Aktieandel viser, hvor mange procent aktien udgør af den i aktier investerede kapital. Summen af disse procentdele = 1 procent og er ekskl. kontanter. 9. Kurtage og spread viser, hvis der er handlet, handelsomkostninger inklusive spread (spread = forskellen mellem købs- og salgspris på børsen). 1. Bevægelser og kontanter viser kontobevægelser i måneden og kontantbeholdningen. 11. Kurs ult. måneden viser i den øverste del af tabellen kursen, som aktien lukkede i på månedens sidste handelsdag = ultimo. Nederst i tabellen angives den kurs, som DF estimerer kursen lukker i næste måned, der, hvor der står estimat med rødt. Overvurder ikke dette estimat. 12. Kursværdi ultimo viser kursværdi ultimo, dvs. antal stk. aktier ganget med kurs ult. måneden. 13. Ændring denne måned viser, hvor mange procent aktien er steget i kalendermåneden. Kolonne-numre. Portefølje pr. 1. februar 215 (se kolonne 1-1 i den øverste del af tabellen). Kurser ultimo februar udsendt den 1. marts (se kolonne 11-13) Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C2 81,94 883,51 8,95 CPH Benchmark GI 195, ,13 8,51 Bavarian Nordic (M)* ,5 23,5 192,8% ,4% 21, ,44 Chr. Hansen (C) , 274,1 14,7% ,5% 298, ,1 Coloplast (C)* ,5 52,5 234,7% ,8% 532, ,31 Danske Bank (C) ,3 171,1 6,1% ,6% 176, ,21 Genmab (C)* ,9 442,8 71,% ,4% 493, ,34 Novo Nordisk (C)* ,9 295,5 14,6% ,6% 319, ,19 Novozymes (C)* ,7 3,9 16,8% ,9% 323, ,51 Pandora (C)* ,8 472,7 11,5% ,6% 68, ,73 Sydbank (L) ,3 186, 6,7% ,8% 28, ,83 Topdanmark (C) ,8 22,8 39,9% ,3% 221, 1.15.,9 = 1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente ( % pr. år) Udbytte Handler og opgørelse ultimo måneden DSV (C) ,4 215, Køb Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,39% Værdi i alt ultimo måneden Portefølje pr. 1. marts 215 (data pr. den 1. i den måned nyhedsbrevet udkom). Kurser ultimo marts udsendes senest den 3. april (estimater). Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap. Forklarer hvilket segment aktien tilhører Estimat Estimat Estimat C2 883,51 911, 3,11 CPH Benchmark GI 1.189, , 2,76 Bavarian Nordic (M)* ,5 21,5 22,9% , , ,24 Chr. Hansen (C) , 298,8 25,% ,8 299, 717.6,7 Coloplast (C)* ,5 532,5 242,4% ,4% 535, ,47 Danske Bank (C) ,3 176,6 9,5% ,9% 177, 531.,23 DSV (C) ,4 215,4,% ,2% 217, 651.,74 Genmab (C)* ,9 493, 9,4% ,% 475, ,65 Novo Nordisk (C)* ,9 319,7 24,% ,1% 325, 65. 1,66 Novozymes (C)* ,7 323,5 25,5% ,3% 32, ,8 Pandora (C)* ,8 68,5 43,6% ,5% 66, ,41 Sydbank (L) ,3 28, 19,3% ,6% 29, 418.,48 Topdanmark (C) ,8 221, 4,1% , , 111,45 = 1% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller Dansk Finansservice ejer aktier i selskabet. (C) = C2, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned (f.eks. marts). Aktiekurserne pr. den 1. i en måned = lukkekurserne pr. den sidste dag i måneden før. Derfor er kurserne f.eks. primo marts lig med aktiekurserne, eller rettere lukkekurserne, ultimo februar. 'Estimat' er vores gæt på kursudviklingen i måneden, hvor nyhedsbrevet udkom. Analyse og copyright, Dansk Finansservice.

10 Appendiks til Dansk Finansservice Danske Aktier Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne og analyserne i dette nyhedsbrev og på er ment som generel information for modtageren. Indholdet i dette nyhedsbrev og på skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende karakter. Ingen oplysninger i nyhedsbrevet eller på skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Dansk Finansservice anbefaler, at du læser al tekst på og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i nyhedsbrevet eller på er korrekte og komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Dansk Finansservice påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlig for oplysningerne i nyhedsbrevet eller på Ligeledes kan Dansk Finansservice ikke gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i nyhedsbrevet og på Aktier og andre værdipapirer kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving mv., og man kan tabe hele det investerede beløb. Historisk udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Copyright og ophavsret Alle rettigheder til de viste data tilhører Dansk Finansservice, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Analyse og copyright: Dansk Finansservice ApS

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Oktober bød generelt på fine kursstigninger, hvor især verdensmarkedsindekset rykkede Resumé Der er foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. Marts 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 215 Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 23 Marts 215 var

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. April 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. april 2015 April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 2003 Vi har valgt at

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Januar 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 215 Er det store kursrally slut? Februar tenderer også til at være en god investeringsmåned, men risikoen for tab i februar er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente?

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? November 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. november 2015 I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? Ja, festen fortsætter Resumé Der er ikke foretaget omlægninger

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend August 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 215 Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend Hvor det i de sidste

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Maj 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2015 Bioteknologi, Indiske og USA Aktier trak op. Porteføljen har i 2015 slået verdensmarkedet med 7 procentpoint. Kan festen

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Februar 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 29. februar 2016 Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i Dansk Finansservice

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet Analyse og data pr. 31. december Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet er steget 3,72 procentpoint mere årligt end verdensmarkedet I steg porteføljen 10,8 procent,

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Februar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 29. februar 216 Betyder en svag begyndelse på året, at vi skal dybere ned? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent Marts 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. marts 2015 Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent men en kortvarig negativ korrektion

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen April 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2015 Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen vi forventer stadig en kortvarig negativ

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente

Dansk Finansservice Danske Aktier. Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Juli 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 2016 Det danske aktiemarked er styrket og der er mere at hente Resumé I juli er der foretaget omlægninger i begge porteføljer. I

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar

Dansk Finansservice Danske Aktier. Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar Januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier bragede op i januar Resumé I januar er der foretaget handler i begge porteføljerne. Omlægningerne

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. juni 2016 Brexit rokkede båden som klarede søgangen Resumé I juni er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden faldt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juli 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. juli 2015 Kina trak ned, mens andre markeder trak mere op. Der er foretaget omlægninger af porteføljen, se hvilke i porteføljeoversigten

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant

Dansk Finansservice Danske Aktier. Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant September 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2015 Den ventede korrektion er over os. Næsten alle aktieindekser bortset fra de danske er faldet markant Vi står midt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger August 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2015 Aktieblodbad i august. Verdensmarkedsindekset er gået i salg. Der er foretaget store omlægninger af porteføljen

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Juni 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 3. juni 215 Er en kæmpe negativ korrektion undervejs? Juni var en ringe måned, hvor begge porteføljernes værdi faldt. De danske aktieindekser

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. oktober 2015 C20-indekset er svækket, og Bull-indikatoren tester 40 %, der er et kritisk niveau. Danske Bank og Jyske Bank er gået i salg I oktober steg C20-indekserne, på trods

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? Analyse og data pr. 30. september 2015. Udsendt den 23. oktober 2015. Ekstra-mail - Handler med rettidig omhu? Der ses meget få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi før

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. september 2016 Porteføljerne overperformer deres benchmark med over 11 procentpoint år til dato. Indholdet i begge porteføljer er

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast

Dansk Finansservice Danske Aktier. G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast August 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 2016 G4S og GN Store Nord skal sætte fart på afkastet, der i forvejen ligger langt over markedets afkast Resumé I august er

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Januar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. januar 2015 Champagnepropperne knaldede løs i hele januar Dansk Finansservice Investeringsforeninger er kommet forrygende

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 %

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % Analyse og data pr. 30. september C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % September var en gysermåned for C20-indekserne. Heldigvis gik det langt værre i lande som Tyskland og

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november C20-indekset er styrket, og Bull-indikatoren stiger til 60 % fra 40 %. Carlsberg, Coloplast, GN Store Nord og Novozymes er gået i køb I november steg C20-indekserne godt

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. januar 2016 C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 50 % fra 55 %. Novozymes dykkede 13,5 procent og gik i salg I januar faldt C20 CAP-indekset 3,63 procent, og

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet

Dansk Finansservice Danske Aktier. Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Januar 216 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. januar 216 Januar-rallyet skete i bakgear alligevel overgik porteføljerne markedet Resumé Der er foretaget omlægninger af porteføljerne

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog Dansk Finansservice Investeringsforeninger på kort sigt Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Verdensmarkedsindekset tog revanche og slog på kort sigt markederne vendte på en tallerken og steg markant, men halter efter på lang sigt. Læs også den spændende temaartikel

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj

Dansk Finansservice Danske Aktier. Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Analyse og data pr. 31. maj 2016 Aktiemarkedet og især porteføljerne steg markant i maj Resumé I maj er der foretaget omlægninger i SmallMidCap-porteføljen. I måneden steg LargeCap-porteføljen hele 12,41

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente?

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? August 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2016 Aktiemarkederne og porteføljen fortsatte stigningerne - er der mere at hente? Resumé I august er der ikke foretaget

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier September 2017 Dansk Finansservice Danske Aktier Dansk Finansservice Danske Aktier Velkommen til det månedlige nyhedsbrev Dansk Finansservice Danske Aktier. Kernen i nyhedsbrevet er modelporteføljen DF

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juni 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. juni 2016 Der er nu afkast i syne udenfor Danmark Resumé I juni er der foretaget omlægninger i Dansk Finansservice Investeringsforeninger.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger

Dansk Finansservice Danske Aktier. Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Analyse og data pr. 30. april 2016 Risikoen i porteføljerne er nedbragt gennem adskillige omlægninger Resumé Der er foretaget adskillige omlægninger af porteføljerne i april. I måneden steg LargeCap-porteføljen

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Marts 2016 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 2016 Betyder en rolig marts stilhed før storm? Resumé Der er ikke foretaget omlægninger af porteføljerne i marts. I måneden steg

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november Bull-indikatoren falder til 45 fra 60 procent: Carlsberg B, ISS og Vestas er gået i salg. Den anbefalede aktieandel sænkes Resumé Idet Carlsberg, ISS og Vestas er gået

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Analyse og data pr. 31. januar 2017 Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Resumé Idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb, og ingen andre

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2016 Det danske aktiemarked viser igen tænder Resumé I maj er der ikke foretaget omlægninger i. I måneden steg porteføljen 4,38 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2016 De danske aktier og verdensmarkedet steg igen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i i april. I måneden steg porteføljen 0,75 procent. I samme periode steg verdensmarkedsindekset,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Analyse og data pr. 30. september Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Resumé Idet H. Lundbeck er gået i salg, og ingen andre aktier har skiftet signal, falder Bull-indikatoren

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20 Den nye version af Det Globale Børsklima og en ny krystalklar anbefalingsstruktur Fra og med dette nummer af nyhedsbrevet er der foretaget en række kraftige forbedringer. Flere abonnenter har efterlyst

Læs mere

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Selvom Jesper Lunds tekniske modelportefølge med investeringsforeninger er steget 22,7 procent

Læs mere

DANMARKS STØRSTE BEGIVENHED FOR PRIVATE INVESTORER

DANMARKS STØRSTE BEGIVENHED FOR PRIVATE INVESTORER DANMARKS STØRSTE BEGIVENHED FOR PRIVATE INVESTORER PROGRAM Aarhus 7. juni 2016 Dansk Aktionærforening investordagen.dk shareholders.dk Velkommen til InvestorDagen 2016 Velkommen til den store InvestorDagen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb Analyse og data pr. 29. februar 2016 C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb I år er C20 CAP-indekset faldet 4,28 procent, og C20-indekset

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg Analyse og data pr. 31. december C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg I december faldt C20 CAP-indekset 1,50 procent, og C20-indekset faldt

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

WEEKENDINFO uge 35, 2017

WEEKENDINFO uge 35, 2017 Uge 35 hovedkonklusioner: Markeder o Tyskland (DAX30) i BEAR-trend (side 3-5). Har svært ved at bryde den faldende kvartalstrend (side 5 nederst). o Sverige (S30) falder fortsat; i BEAR-trend (side 3-5).

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Analyse og data pr. 30. juli 2016 Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Resumé Da APM, TDC og Tryg er gået i køb, stiger Bull-indikatoren for C20-aktierne

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere September 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. september 2015 Verdensmarkedsindekset fortsatte ned, og vi reducerer yderligere korrektionen er i gang, men porteføljen

Læs mere

Derudover har vi jo et hængeparti ift. den status jeg udsendte i sidste måned MedioFEB.pfd :

Derudover har vi jo et hængeparti ift. den status jeg udsendte i sidste måned MedioFEB.pfd : Hej drenge Som en hurtig opfølgning på gårdsdagens Danske bank mail får i den portefølje gennemgang vi så til generalforsamlingen. De fleste regnskaber er nu kommet ud og jeg har med blå kommenteret på

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere