ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5"

Transkript

1 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5

2

3 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5

4 Copyright International Business Machines Corporation 2000, All rights reserved.

5 Installation af server-ram-kort til 289x Brug den nødvendige tid på at læse denne vejledning. Det er ikke sikkert, at du skal udføre alle trinene i vejledningen. Denne vejledning beskriver, hvordan du tilføjer: v Server-RAM-kort 2895, 2896 eller 2897 individuelt på et 2890-, 2891-, eller IXS-kort (Integrated xseries Server) v Server-RAM-kort 0446 og 0447 parvis på et 1892-IXS-kort (Integrated xseries Server) I denne vejledning henviser 289x til feature-koderne 2890, 2891, 2892, eller Før du begynder: 1. Dette udstyr kan installeres af kunden selv. Installationen skal udføres af en erfaren bruger, som har nogen systemerfaring. Hvis du vælger ikke at udføre installationen selv, skal du kontakte IBM eller en autoriseret forhandler. De udfører installationen mod betaling. 2. Vejledningen beskriver, hvordan du: v Fjerner systemenhedens dæksler. v Installerer det nye udstyr. v Sætter dækslerne på igen. v Udfører en IPL (Initial Program Load) af styresystemet, hvis du foretager en ikke-samtidig installation. v Kontrollerer den nye hardwarekonfiguration. Hvis du foretager en ikke-samtidig installation, skal du bruge yderligere tid til at gøre følgende: v Afslutte job. v Sikkerhedskopiere systemet. v Foretage en IPL af systemet. v Kontrollere hardwarekonfigurationen. 3. Nogle af illustrationerne i vejledningen ser muligvis ikke nøjagtigt ud som den systemenhed, du har. Installationen udføres imidlertid på samme måde. 4. Sørg for, at du har en ny sikkerhedskopi af styresystemet og licensprogrammerne. Hvis du har taget en sikkerhedskopi af styresystemet og licensprogrammerne efter den seneste installation af PTF er (Program Temporary Fix), kan den sikkerhedskopi bruges. 5. Hvis du har modtaget forkert eller beskadiget udstyr, eller udstyr mangler, skal du kontakte IBM-forhandleren. v Den autoriserede forhandler v IBM v IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) Undersøg, om der er nogen PTF-forudsætninger, der skal være opfyldt, før du installerer den nye facilitet. Gå til følgende websted, og find nummeret på den facilitet (feature), du vil installere, og OS/400-releasen: Copyright IBM Danmark A/S 2000,

6 7. Gør derefter følgende for at få vist Customer Install Features Prerequisites: a. Vælg All Documents. b. Vælg Collapse. c. Vælg General Information. d. Vælg Offerings. e. Vælg Feature Prerequisites. f. Vælg Customer Install Features Prerequisites. Kontakt den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling, hvis der opstår problemer med installationen. Hvor er Integrated xseries Server-kortet placeret? Skal du installere RAM-kort på IXS-kortet i 270-systemenheden? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Fortsæt med Installation af RAM-kort på IXS-kortet i 5075-udvidelsesenheden på side 9 Afmontér iseries-enhedens bagdæksel. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side 16. Afmontér det højre sidedæksel (set bagfra). Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side 17. Se på IXS-kortet. IXS-kortet er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side 20. Er IXS-kortet fastgjort med en lås eller med en skrue? Lås: Fortsæt med næste trin. Skrue: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXSkort (270-systemenheden er slukket) på side Skal du foretage en samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (270- systemenheden er tændt)? v Ja: Fortsæt med næste trin. v Nej: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) på side 5. Samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (270-systemenheden er tændt) Afmontér iseries-enhedens bagdæksel, hvis det ikke allerede er gjort. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side 16. Afmontér det højre sidedæksel (set bagfra), hvis det ikke er gjort. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side 17. Deaktivér IXS-kortet: a. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive: WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Vælg punktet Vary off i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F12 for at vende tilbage til Main Menu. 2 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

7 4. Kontrollér den aktuelle IXS-hukommelse. a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Skriv din Service Tools-bruger-id og dit Service Tools-kodeord på skærmbilledet System Service Tools (SST) Sign On, og tryk på Enter. c. Vælg Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg Logical hardware resources (Buses, IOPs, Controllers...),og tryk på Enter. f. Vælg System Bus Resources, og tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-serverkort, som du arbejder med. h. Vælg Associated packaging resource(s) i feltet Opt ud for 289x-serverkortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOP på skærmbilledet Packaging Resources Associated with a Logical Resource. j. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. l. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. m. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at størrelsen på den aktuelle hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. n. Tryk på F12 to gange for at vende tilbage til skærmbilledet Package Resources Associated with a Logical Resource. o. Brug markøren til at vælge Communications IOP. p. Vælg punktet Concurrent Maintenance, og tryk på Enter. Bemærk: Hvis meddelelsen The specified option is not allowed for the selected resource vises, kan systemenheden ikke tilføje hukommelse til IXS samtidigt. Fortsæt med Ikkesamtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) på side 5. q. Brug markøren til at vælge Communications IOP. r. Vælg punktet Toggle LED blink off/on, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal blinke. s. Vælg punktet Toggle LED blink off/on igen, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal holde op med at blinke og lyse konstant. t. Tryk på F9 (Power off domain), mens markøren stadig er på linjen Communications IOP. u. Tryk på Enter på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance. Vent, til der er lukket ned for systemet. Du får vist følgende meddelelse: Power off complete. Check power indicator (LED) to confirm Når lampen er slukket, er det sikkert at fortsætte. Hold konsollen på skærmbilledet Hardware Resources Concurrent Maintenance, mens du udfører de næste trin. IXS er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side 20. Fjern alle kabler, der er sluttet til IXS-kortet. Installation af server-ram-kort til 289x 3

8 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-kortet fra systemenheden. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. Figur 1. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Ret kortet ind efter kortholderne inde i systemenheden, indtil det sidder helt fast. Tryk låsene indad og ned for at fastgøre kortet. Tilslut de kabler, du fjernede fra kortet, igen. Installér dæksler og plug in-enheder. Der er flere oplysninger om montering af dæksler i Montering af systemenhedens dæksler på side 21. Tænd for IXS: a. Markøren på konsollen skal være placeret der, hvor kommunikations-i/o-adapteren (Communications IOA) var. b. Tryk på F10 (Power on domain), og tryk derefter på Enter for at bekræfte. Bemærk: Hvis skærmbilledet Work with Controlling Resource vises, skal du vælge punktet Assign to for hver ressource på skærmen. Tryk derefter på Enter, og vent, mens aktiveringen bliver udført. 4 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

9 15. c. Tryk på F8 på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance for at kontrollere, at der er tændt for alle ressourcer. d. Brug markøren til at vælge Communications IOP. e. Vælg punktet Associated logical resource(s), og tryk på Enter. f. Brug markøren til at vælge Communications IOA. g. Vælg punktet Display detail, og tryk på Enter. h. Kontrollér, at den rigtige mængde hukommelse er installeret. Test af IXS-hukommelse: a. Tryk på F12 en gang. b. Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren. Tryk på Enter. c. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. d. Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. e. f. Færdiggørelse af installationen Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. Aktivér IXS-kortet: a. Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) 1. Kontrollér den aktuelle hukommelse på IXS-kortet på følgende måde: a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Skriv din Service Tools-bruger-id og dit Service Tools-kodeord på skærmbilledet System Service Tools (SST) Sign On, og tryk på Enter. c. Vælg Start a service tool, og tryk på Enter. Installation af server-ram-kort til 289x 5

10 d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg Logical hardware resources (Buses, IOPs, Controllers...),og tryk på Enter. f. Vælg System bus resources, og tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge den 289x-kommunikations-I/O-processor, som du arbejder på. h. Vælg punktet Associated packaging resource(s) i feltet Opt ud for 289x-IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOP på skærmbilledet Packaging Resources Associated with a Logical Resource. j. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. l. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. m. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at størrelsen på den aktuelle hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. n. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 2. Sluk for iseries-systemenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du slukker for systemet i Slukning af systemenheden på side Afmontér systemenhedens bagdækslet, hvis det ikke allerede er gjort. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side Afmontér systemenhedens højre sidedæksel (set bagfra), hvis det ikke allerede er gjort. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side IXS-kortet er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side Fjern alle kabler, der er sluttet til kortet. 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-serveren fra systemenheden. På nogle kort er det nødvendigt at fjerne den skrue, der holder adapterkortet på plads. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med server-ram-kortet 289x. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. 6 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

11 Figur 2. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Ret kortet ind efter kortholderne inde i systemenheden, indtil det sidder helt fast. Tryk låsene indad og ned for at fastgøre kortet. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Færdiggørelse af installationen 1. Montér dækslerne, og tilslut netledningerne til systemenheden og enhederne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side Kig på Function/Data-displayet på kontrolpanelet på 270-systemenheden. Viser Function/Data-displayet 01 B N V=S? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Gør følgende: a. Åbn lågen til kontrolpanelet. b. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 02. c. Tryk på Enter på kontrolpanelet. d. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser B. e. Tryk på Enter på kontrolpanelet. f. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser N. g. Tryk på Enter på kontrolpanelet. h. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser S. i. Tryk på Enter på kontrolpanelet. j. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 01. k. Tryk på Enter på kontrolpanelet. 01BNSskulle nu vises på Function/Data-displayet. Installation af server-ram-kort til 289x 7

12 l. Fortsæt med trin Tænd for den arbejdsstation eller pc, der fungerer som konsol. 4. Tryk på afbryderknappen til systemenheden. Tændt-lampen lyser. Bemærk: Det tager ca. 10 sekunder, før systemenheden starter. 5. Log på systemet. Sørg for, at du har autorisation til servicefunktionerne. 6. Sådan validerer du adapterkortkonfigurationen: a. Skriv strsst på kommandolinjen. Tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg punktet Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (system, frames, cards...), og tryk på Enter. f. Skriv 9 ud for System Unit, og tryk på Enter. Hvis 289x-kortet ikke er med i oversigten, skal du kontrollere, at kortet er korrekt installeret. g. Skriv 8 i kolonnen Opt ud for Communications IOP 289x i menuen Packaging Hardware Resources. Det vil være kortets Type-Model, f.eks Tryk på Enter. h. Når menuen Logical Resources Associated with a Packaging Resource vises, skal du skrive 5 i kolonnen Opt ud for Communications IOA. Tryk på Enter. i. Når menuen Communications Hardware Resource Detail vises, skal du se på linjen Memory installed on IOA (MB). Tallet skal vise den mængde hukommelse, du lige har installeret på 289x Integrated xseries Server-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere, at RAM-kortene er korrekt installeret. j. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren. Tryk på Enter. 3) Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 4) Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. 5) Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. 7. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. 8. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 9. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 10. Aktivér IXS-kortet: a. 8 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2 Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4.

13 b. c. d. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Installation af RAM-kort på IXS-kortet i 5075-udvidelsesenheden 1. Skal du foretage en samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (med 270 og 5075 tændt)? Ja: Fortsæt med vejledningen. Nej: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er slukket) på side 12. Samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er tændt) Afmontér det venstre sidedæksel på 5075-udvidelsesenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer dækslerne i Afmontering af bagog sidedæksler på 5075 på side 19. Deaktivér IXS-kortet: a. Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive: WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary off i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F12 for at afslutte. Kontrollér den aktuelle IXS-hukommelse. a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (systems, frames, cards,...). Tryk på Enter. f. Vælg punktet Hardware contained within package i feltet Opt ud for den systemudvidelsesenhed (System Expansion Unit), der indeholder det 289x-kort, du føjer hukommelse til. Tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-kommunikations-IOP-kort, du arbejder med. h. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt ud for 289x- IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. j. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. Installation af server-ram-kort til 289x 9

14 k. l. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at den aktuelle mængde hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. Tryk på F12 to gange for at vende tilbage til skærmbilledet Packaging Hardware Resources. Kontrollér placeringen af IXS-kortet: a. Brug markøren til at vælge 289x Communications IOP. b. Vælg punktet Concurrent Maintenance, og tryk på Enter. c. Brug markøren til at vælge Communications IOP. d. Vælg punktet Toggle LED blink off/on, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal blinke. e. Vælg punktet Toggle LED blink off/on igen, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal holde op med at blinke og lyse konstant. Tryk på F9 (Power off domain), mens markøren stadig er på linjen Communications IOP. Tryk på Enter på bekræftelsesskærmbilledet. Vent, til der er slukket helt for systemet. Du får vist følgende meddelelse: Power off complete. Check power indicator (LED) to confirm. Når lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, er slukket, er det sikkert at fortsætte. Behold konsollen på skærmbilledet Hardware Resources Concurrent Maintenance, mens du udførerdenæste trin. 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved området med trykte kredsløb. Fjern alle kabler, der er sluttet til IXS-kortet (Integrated xseries Server). Fjern IXS-serveren ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på låsen i den venstre ende af IXS-kortet, mens du trækker kortet mod dig. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. 10 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

15 Figur 3. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Monterer dækslerne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side 21. Tænd for IXS-kortet. a. Markøren på konsollen skal være placeret der, hvor kommunikations-i/o-adapteren (Communications IOA) var. b. Tryk på F10 (Power on domain), og tryk derefter på Enter for at bekræfte. c. d. e. f. g. h. i. Bemærk: Hvis skærmbilledet Work with Controlling Resource vises, skal du vælge punktet Assign to for hver ressource på skærmen. Tryk derefter på Enter, og vent, mens aktiveringen bliver udført. Tryk på F8 på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance for at kontrollere, at der er tændt for alle ressourcer. Brug markøren til at vælge Communications IOP. Vælg punktet Associated logical resource(s), og tryk på Enter. Brug markøren til at vælge Communications IOA. Vælg punktet Display detail, og tryk på Enter. Kontrollér, at den rigtige mængde hukommelse er installeret. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) 3) 4) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren (289x IOA). Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Installation af server-ram-kort til 289x 11

16 5) Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Færdiggørelse af installationen Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. Aktivér IXS-kortet: a. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er slukket) 1. Kontrollér den aktuelle hukommelse på IXS-kortet på følgende måde: a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (systems, frames, cards,...).tryk på Enter. f. Vælg punktet Hardware contained within package i feltet Opt ud for den systemudvidelsesenhed (System Expansion Unit), der indeholder det 289x-kort, du føjer hukommelse til. Tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-kommunikations-IOP-kort, du arbejder med. h. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt ud for 289x- IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. j. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at den aktuelle mængde hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. 12 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

17 l. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at afslutte. 2. Sluk for systemenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du slukker for systemet i Slukning af systemenheden på side Afmontér det venstre sidedæksel på 5075-udvidelsesenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer dækslerne i Afmontering af bagog sidedæksler på 5075 på side x IXS-kortet bruger to portpositioner. Du kan have to IXS-kort installeret i 5075-udvidelsesenheden. IXS-kortet er installeret i enten C02 (med C03 tom) eller C05 (med C06 tom). Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side Fjern kablerne fra det IXS-kort, hvor du vil installere hukommelse. 6. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-kortet fra systemenheden. 7. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 8. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 9. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere 289x-server-RAM-kortet på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. Figur 4. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Installation af server-ram-kort til 289x 13

18 Færdiggørelse af installationen 1. Montér dækslerne, og tilslut netledningerne til systemenheden og enhederne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side Kig på Function/Data-displayet på kontrolpanelet på 270-systemenheden. Viser Function/Data-displayet 01 B N V=S? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Gør følgende: a. b. c. d. e. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 02. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser B. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser N. f. Tryk på Enter på kontrolpanelet. g. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser S. h. Tryk på Enter på kontrolpanelet. i. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 01. j. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Function/Data-displayet skal nu vise 01BNS. k. Fortsæt med trin Tænd for den arbejdsstation eller pc, der fungerer som konsol. 4. Tryk på afbryderknappen til systemenheden. Tændt-lampen lyser. Bemærk: Det tager ca. 10 sekunder, før systemenheden starter. Det tager mellem 5 og 20 minutter for systemet at starte og udføre en IPL. 5. Log på systemet. Sørg for, at du har autorisation til servicefunktionerne. 6. Sådan validerer du adapterkortkonfigurationen: a. Skriv strsst på en kommandolinje. Tryk på Enter. b. c. d. e. f. g. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. Vælg punktet Hardware service manager, og tryk på Enter. Vælg punktet Packaging hardware resources (system, frames, cards...), og tryk på Enter. Skriv 9 ud for System Unit eller System Expansion Unit, og tryk på Enter. Hvis adapterkortet ikke er med i oversigten, skal du kontrollere, at det er korrekt installeret. Skriv 8 i kolonnen Opt ud for Communications IOP 289x i menuen Packaging Hardware Resources. Det vil være kortets type og model, f.eks Tryk på Enter. 14 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

19 h. i. j. Når menuen Logical Resources Associated with a Packaging Resource vises, skal du skrive 5 i kolonnen Opt ud for Communications IOA. Tryk på Enter. Når menuen Communications Hardware Resource Detail vises, skal du se på linjen Memory installed on IOA (MB). Tallet skal vise den mængde hukommelse, du lige har installeret på 289x Integrated xseries Server-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere, at RAM-kortene er korrekt installeret. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren (289x IOA). Tryk på Enter. 3) Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 4) Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. 5) Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. 7. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. 8. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 9. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 10. Aktivér IXS-kortet: a. b. c. d. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Sådan slukker du for iseries, afmonterer dæksler og finder kortpositioner Dette afsnit beskriver, hvordan du slukker for iseries og afmonterer dækslerne. Slukning af systemenheden Sørg for, at alle job på systemet er afsluttet. Skriv pwrdwnsys *immed på en kommandolinje, og tryk på Enter, når alle job er afsluttet. Installation af server-ram-kort til 289x 15

20 Bemærk: Kontakt den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling, hvis der opstår problemer med installationen. Når enheden er lukket helt ned, skal du afbryde alle forbindelser mellem pc erne og systemenheden. Sluk for alle enheder, f.eks. printere og skærme, der er tilsluttet systemenheden. Fjern alle netledninger fra stikkontakterne, f.eks. til printere og skærme. Tag netledningen til systemenheden og eventuelle tilsluttede udvidelsesenheder ud af stikkontakten. Der er oplysninger om, hvordan du fjerner systemenhedens dæksler i Afmontering af bagdæksel. Fastgør beskyttelsesstroppen om håndledet for at undgå, at statisk elektricitet beskadiger udstyret. Placér den selvklæbende del af foliet på en ikkemalet overflade på enhedens ramme. Bemærkninger: a. Tag samme sikkerhedsforanstaltninger, som du ville tage, hvis du ikke havde stroppen om håndledet. Beskyttelsesstroppen 2209 Disposable Wrist Strap er beregnet til at forhindre statisk elektricitet. Den øger eller mindsker ikke risikoen for at få elektrisk stød, når du arbejder med elektrisk udstyr. b. Fjern beskyttelsesstrimlen fra kobberfoliet for enden, når du ruller stroppen ud. c. Fastgør kobberfoliet til en fritliggende, ikke-malet metaloverflade på enhedens ramme (elektrisk jordforbundet). Afmontering af bagdæksel 1. Fjern systemenhedens bagdæksel ved at placere hånden under det nederste af dækslet. Løft dækslet op og af. 16 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

ERserver. Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094. iseries. Version 5

ERserver. Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094. iseries. Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094 Version 5 ERserver iseries Installationsvejledning Dual Line Cord i 5094, 5294 og 9094 Version 5 Copyright International Business

Læs mere

ERserver. Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) iseries 270, 8xx.

ERserver. Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) iseries 270, 8xx. ERserver iseries 270, 8xx Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol til Operations Console (facilitet 5544, 5546, 5548) Version 5 ERserver iseries 270, 8xx Opgradering af systemenheden fra twinax-konsol

Læs mere

ERserver. Opgradering af systemenheden fra Operations Console til twinax-konsol (5540) iseries 270 og 8xx. Version 5

ERserver. Opgradering af systemenheden fra Operations Console til twinax-konsol (5540) iseries 270 og 8xx. Version 5 ERserer iseries 270 og 8xx Opgradering af systemenheden fra Operations Console til twinax-konsol (5540) Version 5 ERserer iseries 270 og 8xx Opgradering af systemenheden fra Operations Console til twinax-konsol

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ERserver. Klargøring af udvidelsesenhed , 0595, 5088, 5094, 5095 og iseries. Version 5 Release 3 SA

ERserver. Klargøring af udvidelsesenhed , 0595, 5088, 5094, 5095 og iseries. Version 5 Release 3 SA ERserver iseries Klargøring af udvidelsesenhed - 588, 595, 588, 594, 595 og 5294 Version 5 Release 3 SA4-4-2 ERserver iseries Klargøring af udvidelsesenhed - 588, 595, 588, 594, 595 og 5294 Version 5

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Første udgave (juli 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder,

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel Installationsvejledning Netgear router Netgear trådløs router (WGR614v6) har en indbygget guide, som hjælper dig med at opsætte den trådløse sikkerhed, når du første gang tilslutter routeren. Guiden hjælper

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere