ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERserver. Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) iseries. Version 5"

Transkript

1 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5

2

3 ERserver iseries Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) Version 5

4 Copyright International Business Machines Corporation 2000, All rights reserved.

5 Installation af server-ram-kort til 289x Brug den nødvendige tid på at læse denne vejledning. Det er ikke sikkert, at du skal udføre alle trinene i vejledningen. Denne vejledning beskriver, hvordan du tilføjer: v Server-RAM-kort 2895, 2896 eller 2897 individuelt på et 2890-, 2891-, eller IXS-kort (Integrated xseries Server) v Server-RAM-kort 0446 og 0447 parvis på et 1892-IXS-kort (Integrated xseries Server) I denne vejledning henviser 289x til feature-koderne 2890, 2891, 2892, eller Før du begynder: 1. Dette udstyr kan installeres af kunden selv. Installationen skal udføres af en erfaren bruger, som har nogen systemerfaring. Hvis du vælger ikke at udføre installationen selv, skal du kontakte IBM eller en autoriseret forhandler. De udfører installationen mod betaling. 2. Vejledningen beskriver, hvordan du: v Fjerner systemenhedens dæksler. v Installerer det nye udstyr. v Sætter dækslerne på igen. v Udfører en IPL (Initial Program Load) af styresystemet, hvis du foretager en ikke-samtidig installation. v Kontrollerer den nye hardwarekonfiguration. Hvis du foretager en ikke-samtidig installation, skal du bruge yderligere tid til at gøre følgende: v Afslutte job. v Sikkerhedskopiere systemet. v Foretage en IPL af systemet. v Kontrollere hardwarekonfigurationen. 3. Nogle af illustrationerne i vejledningen ser muligvis ikke nøjagtigt ud som den systemenhed, du har. Installationen udføres imidlertid på samme måde. 4. Sørg for, at du har en ny sikkerhedskopi af styresystemet og licensprogrammerne. Hvis du har taget en sikkerhedskopi af styresystemet og licensprogrammerne efter den seneste installation af PTF er (Program Temporary Fix), kan den sikkerhedskopi bruges. 5. Hvis du har modtaget forkert eller beskadiget udstyr, eller udstyr mangler, skal du kontakte IBM-forhandleren. v Den autoriserede forhandler v IBM v IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) Undersøg, om der er nogen PTF-forudsætninger, der skal være opfyldt, før du installerer den nye facilitet. Gå til følgende websted, og find nummeret på den facilitet (feature), du vil installere, og OS/400-releasen: Copyright IBM Danmark A/S 2000,

6 7. Gør derefter følgende for at få vist Customer Install Features Prerequisites: a. Vælg All Documents. b. Vælg Collapse. c. Vælg General Information. d. Vælg Offerings. e. Vælg Feature Prerequisites. f. Vælg Customer Install Features Prerequisites. Kontakt den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling, hvis der opstår problemer med installationen. Hvor er Integrated xseries Server-kortet placeret? Skal du installere RAM-kort på IXS-kortet i 270-systemenheden? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Fortsæt med Installation af RAM-kort på IXS-kortet i 5075-udvidelsesenheden på side 9 Afmontér iseries-enhedens bagdæksel. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side 16. Afmontér det højre sidedæksel (set bagfra). Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side 17. Se på IXS-kortet. IXS-kortet er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side 20. Er IXS-kortet fastgjort med en lås eller med en skrue? Lås: Fortsæt med næste trin. Skrue: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXSkort (270-systemenheden er slukket) på side Skal du foretage en samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (270- systemenheden er tændt)? v Ja: Fortsæt med næste trin. v Nej: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) på side 5. Samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (270-systemenheden er tændt) Afmontér iseries-enhedens bagdæksel, hvis det ikke allerede er gjort. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side 16. Afmontér det højre sidedæksel (set bagfra), hvis det ikke er gjort. Der er oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side 17. Deaktivér IXS-kortet: a. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive: WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Vælg punktet Vary off i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F12 for at vende tilbage til Main Menu. 2 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

7 4. Kontrollér den aktuelle IXS-hukommelse. a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Skriv din Service Tools-bruger-id og dit Service Tools-kodeord på skærmbilledet System Service Tools (SST) Sign On, og tryk på Enter. c. Vælg Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg Logical hardware resources (Buses, IOPs, Controllers...),og tryk på Enter. f. Vælg System Bus Resources, og tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-serverkort, som du arbejder med. h. Vælg Associated packaging resource(s) i feltet Opt ud for 289x-serverkortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOP på skærmbilledet Packaging Resources Associated with a Logical Resource. j. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. l. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. m. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at størrelsen på den aktuelle hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. n. Tryk på F12 to gange for at vende tilbage til skærmbilledet Package Resources Associated with a Logical Resource. o. Brug markøren til at vælge Communications IOP. p. Vælg punktet Concurrent Maintenance, og tryk på Enter. Bemærk: Hvis meddelelsen The specified option is not allowed for the selected resource vises, kan systemenheden ikke tilføje hukommelse til IXS samtidigt. Fortsæt med Ikkesamtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) på side 5. q. Brug markøren til at vælge Communications IOP. r. Vælg punktet Toggle LED blink off/on, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal blinke. s. Vælg punktet Toggle LED blink off/on igen, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal holde op med at blinke og lyse konstant. t. Tryk på F9 (Power off domain), mens markøren stadig er på linjen Communications IOP. u. Tryk på Enter på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance. Vent, til der er lukket ned for systemet. Du får vist følgende meddelelse: Power off complete. Check power indicator (LED) to confirm Når lampen er slukket, er det sikkert at fortsætte. Hold konsollen på skærmbilledet Hardware Resources Concurrent Maintenance, mens du udfører de næste trin. IXS er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side 20. Fjern alle kabler, der er sluttet til IXS-kortet. Installation af server-ram-kort til 289x 3

8 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-kortet fra systemenheden. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. Figur 1. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Ret kortet ind efter kortholderne inde i systemenheden, indtil det sidder helt fast. Tryk låsene indad og ned for at fastgøre kortet. Tilslut de kabler, du fjernede fra kortet, igen. Installér dæksler og plug in-enheder. Der er flere oplysninger om montering af dæksler i Montering af systemenhedens dæksler på side 21. Tænd for IXS: a. Markøren på konsollen skal være placeret der, hvor kommunikations-i/o-adapteren (Communications IOA) var. b. Tryk på F10 (Power on domain), og tryk derefter på Enter for at bekræfte. Bemærk: Hvis skærmbilledet Work with Controlling Resource vises, skal du vælge punktet Assign to for hver ressource på skærmen. Tryk derefter på Enter, og vent, mens aktiveringen bliver udført. 4 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

9 15. c. Tryk på F8 på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance for at kontrollere, at der er tændt for alle ressourcer. d. Brug markøren til at vælge Communications IOP. e. Vælg punktet Associated logical resource(s), og tryk på Enter. f. Brug markøren til at vælge Communications IOA. g. Vælg punktet Display detail, og tryk på Enter. h. Kontrollér, at den rigtige mængde hukommelse er installeret. Test af IXS-hukommelse: a. Tryk på F12 en gang. b. Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren. Tryk på Enter. c. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. d. Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. e. f. Færdiggørelse af installationen Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. Aktivér IXS-kortet: a. Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kort (270-systemenheden er slukket) 1. Kontrollér den aktuelle hukommelse på IXS-kortet på følgende måde: a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Skriv din Service Tools-bruger-id og dit Service Tools-kodeord på skærmbilledet System Service Tools (SST) Sign On, og tryk på Enter. c. Vælg Start a service tool, og tryk på Enter. Installation af server-ram-kort til 289x 5

10 d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg Logical hardware resources (Buses, IOPs, Controllers...),og tryk på Enter. f. Vælg System bus resources, og tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge den 289x-kommunikations-I/O-processor, som du arbejder på. h. Vælg punktet Associated packaging resource(s) i feltet Opt ud for 289x-IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOP på skærmbilledet Packaging Resources Associated with a Logical Resource. j. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. l. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. m. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at størrelsen på den aktuelle hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. n. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 2. Sluk for iseries-systemenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du slukker for systemet i Slukning af systemenheden på side Afmontér systemenhedens bagdækslet, hvis det ikke allerede er gjort. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer bagdækslet i Afmontering af bagdæksel på side Afmontér systemenhedens højre sidedæksel (set bagfra), hvis det ikke allerede er gjort. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer sidedækslet i Afmontering af sidedæksel på side IXS-kortet er placeret i port C04. Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side Fjern alle kabler, der er sluttet til kortet. 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-serveren fra systemenheden. På nogle kort er det nødvendigt at fjerne den skrue, der holder adapterkortet på plads. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med server-ram-kortet 289x. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. 6 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

11 Figur 2. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Ret kortet ind efter kortholderne inde i systemenheden, indtil det sidder helt fast. Tryk låsene indad og ned for at fastgøre kortet. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Færdiggørelse af installationen 1. Montér dækslerne, og tilslut netledningerne til systemenheden og enhederne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side Kig på Function/Data-displayet på kontrolpanelet på 270-systemenheden. Viser Function/Data-displayet 01 B N V=S? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Gør følgende: a. Åbn lågen til kontrolpanelet. b. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 02. c. Tryk på Enter på kontrolpanelet. d. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser B. e. Tryk på Enter på kontrolpanelet. f. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser N. g. Tryk på Enter på kontrolpanelet. h. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser S. i. Tryk på Enter på kontrolpanelet. j. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 01. k. Tryk på Enter på kontrolpanelet. 01BNSskulle nu vises på Function/Data-displayet. Installation af server-ram-kort til 289x 7

12 l. Fortsæt med trin Tænd for den arbejdsstation eller pc, der fungerer som konsol. 4. Tryk på afbryderknappen til systemenheden. Tændt-lampen lyser. Bemærk: Det tager ca. 10 sekunder, før systemenheden starter. 5. Log på systemet. Sørg for, at du har autorisation til servicefunktionerne. 6. Sådan validerer du adapterkortkonfigurationen: a. Skriv strsst på kommandolinjen. Tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg punktet Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (system, frames, cards...), og tryk på Enter. f. Skriv 9 ud for System Unit, og tryk på Enter. Hvis 289x-kortet ikke er med i oversigten, skal du kontrollere, at kortet er korrekt installeret. g. Skriv 8 i kolonnen Opt ud for Communications IOP 289x i menuen Packaging Hardware Resources. Det vil være kortets Type-Model, f.eks Tryk på Enter. h. Når menuen Logical Resources Associated with a Packaging Resource vises, skal du skrive 5 i kolonnen Opt ud for Communications IOA. Tryk på Enter. i. Når menuen Communications Hardware Resource Detail vises, skal du se på linjen Memory installed on IOA (MB). Tallet skal vise den mængde hukommelse, du lige har installeret på 289x Integrated xseries Server-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere, at RAM-kortene er korrekt installeret. j. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren. Tryk på Enter. 3) Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 4) Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. 5) Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. 7. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. 8. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 9. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 10. Aktivér IXS-kortet: a. 8 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2 Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4.

13 b. c. d. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Installation af RAM-kort på IXS-kortet i 5075-udvidelsesenheden 1. Skal du foretage en samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (med 270 og 5075 tændt)? Ja: Fortsæt med vejledningen. Nej: Fortsæt med Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er slukket) på side 12. Samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er tændt) Afmontér det venstre sidedæksel på 5075-udvidelsesenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer dækslerne i Afmontering af bagog sidedæksler på 5075 på side 19. Deaktivér IXS-kortet: a. Gå til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive: WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary off i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F12 for at afslutte. Kontrollér den aktuelle IXS-hukommelse. a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (systems, frames, cards,...). Tryk på Enter. f. Vælg punktet Hardware contained within package i feltet Opt ud for den systemudvidelsesenhed (System Expansion Unit), der indeholder det 289x-kort, du føjer hukommelse til. Tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-kommunikations-IOP-kort, du arbejder med. h. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt ud for 289x- IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. j. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. Installation af server-ram-kort til 289x 9

14 k. l. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at den aktuelle mængde hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. Tryk på F12 to gange for at vende tilbage til skærmbilledet Packaging Hardware Resources. Kontrollér placeringen af IXS-kortet: a. Brug markøren til at vælge 289x Communications IOP. b. Vælg punktet Concurrent Maintenance, og tryk på Enter. c. Brug markøren til at vælge Communications IOP. d. Vælg punktet Toggle LED blink off/on, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal blinke. e. Vælg punktet Toggle LED blink off/on igen, og tryk på Enter. Lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, skal holde op med at blinke og lyse konstant. Tryk på F9 (Power off domain), mens markøren stadig er på linjen Communications IOP. Tryk på Enter på bekræftelsesskærmbilledet. Vent, til der er slukket helt for systemet. Du får vist følgende meddelelse: Power off complete. Check power indicator (LED) to confirm. Når lampen ved den udvidelsesport, du har valgt, er slukket, er det sikkert at fortsætte. Behold konsollen på skærmbilledet Hardware Resources Concurrent Maintenance, mens du udførerdenæste trin. 7. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved området med trykte kredsløb. Fjern alle kabler, der er sluttet til IXS-kortet (Integrated xseries Server). Fjern IXS-serveren ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på låsen i den venstre ende af IXS-kortet, mens du trækker kortet mod dig. 8. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 9. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 10. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere server-ram-kortet 289x på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. 10 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

15 Figur 3. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Monterer dækslerne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side 21. Tænd for IXS-kortet. a. Markøren på konsollen skal være placeret der, hvor kommunikations-i/o-adapteren (Communications IOA) var. b. Tryk på F10 (Power on domain), og tryk derefter på Enter for at bekræfte. c. d. e. f. g. h. i. Bemærk: Hvis skærmbilledet Work with Controlling Resource vises, skal du vælge punktet Assign to for hver ressource på skærmen. Tryk derefter på Enter, og vent, mens aktiveringen bliver udført. Tryk på F8 på skærmbilledet Hardware Resource Concurrent Maintenance for at kontrollere, at der er tændt for alle ressourcer. Brug markøren til at vælge Communications IOP. Vælg punktet Associated logical resource(s), og tryk på Enter. Brug markøren til at vælge Communications IOA. Vælg punktet Display detail, og tryk på Enter. Kontrollér, at den rigtige mængde hukommelse er installeret. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) 3) 4) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren (289x IOA). Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Installation af server-ram-kort til 289x 11

16 5) Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Færdiggørelse af installationen Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. Aktivér IXS-kortet: a. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. b. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. c. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. d. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Ikke-samtidig installation af RAM-kort på IXS-kortet (systemenheden og udvidelsesenheden er slukket) 1. Kontrollér den aktuelle hukommelse på IXS-kortet på følgende måde: a. Skriv strsst på en kommandolinje, og tryk på Enter. b. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. c. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. d. Vælg Hardware service manager, og tryk på Enter. e. Vælg punktet Packaging hardware resources (systems, frames, cards,...).tryk på Enter. f. Vælg punktet Hardware contained within package i feltet Opt ud for den systemudvidelsesenhed (System Expansion Unit), der indeholder det 289x-kort, du føjer hukommelse til. Tryk på Enter. g. Brug markøren til at vælge det 289x-kommunikations-IOP-kort, du arbejder med. h. Vælg punktet Associated logical resource(s) i feltet Opt ud for 289x- IOP-kortet, og tryk på Enter. i. Brug markøren til at vælge Communications IOA på skærmbilledet Logical Resources Associated with a Packaging Resource. j. Vælg punktet Display detail i feltet Opt, og tryk på Enter. k. Se på Memory installed on IOA (MB), og kontrollér, at den aktuelle mængde hukommelse, der er installeret på 289x, er korrekt. 12 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

17 l. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at afslutte. 2. Sluk for systemenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du slukker for systemet i Slukning af systemenheden på side Afmontér det venstre sidedæksel på 5075-udvidelsesenheden. Der er flere oplysninger om, hvordan du afmonterer dækslerne i Afmontering af bagog sidedæksler på 5075 på side x IXS-kortet bruger to portpositioner. Du kan have to IXS-kort installeret i 5075-udvidelsesenheden. IXS-kortet er installeret i enten C02 (med C03 tom) eller C05 (med C06 tom). Der er oplysninger om placeringen af kortporte i Kortpositioner i 270-systemenhed eller 5075-udvidelsesenhed på side Fjern kablerne fra det IXS-kort, hvor du vil installere hukommelse. 6. Adapterkort er skrøbelige. Brug beskyttelsesstroppen, når du arbejder med adapterkort. Hold kun på kanterne, og rør ikke ved områder med trykte kredsløb. Fjern Integrated xseries Server ved at dreje låsen op og trække den ud mod dig. Tryk på metallåsegrebet, mens du fjerner IXS-kortet fra systemenheden. 7. Læg IXS-kortet på en antistatisk overflade. 8. Find pakken med 289x-RAM-kortet. Tag forsigtigt RAM-kortet ud af den antistatiske beskyttelsesemballage. 9. Der er placeringer til et IOP-RAM-kort A og fire server-ram-kort. Gør følgende for at installere 289x-server-RAM-kortet på IXS-kortet: a. Ret RAM-kortet ind efter det næste ledige stik på IXS-kortet. b. Tryk kortet ned i stikket, så det går på plads. RAM-kortet giver et tydeligt klik, når det går på plads i stikket. Figur 4. Placering af RAM-kort på IXS-kortet c. Udfør trinet igen, hvis du skal installere endnu et 289x-RAM-kort. Installér IXS-kortet i systemenheden. Tilslut de kabler, du fjernede fra IXS-kortet, igen. Installation af server-ram-kort til 289x 13

18 Færdiggørelse af installationen 1. Montér dækslerne, og tilslut netledningerne til systemenheden og enhederne. Der er flere oplysninger i Montering af systemenhedens dæksler på side Kig på Function/Data-displayet på kontrolpanelet på 270-systemenheden. Viser Function/Data-displayet 01 B N V=S? Ja: Fortsæt med næste trin. Nej: Gør følgende: a. b. c. d. e. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 02. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser B. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser N. f. Tryk på Enter på kontrolpanelet. g. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser S. h. Tryk på Enter på kontrolpanelet. i. Tryk på forøgelses- eller formindskelsesknappen, indtil Function/Data-displayet viser 01. j. Tryk på Enter på kontrolpanelet. Function/Data-displayet skal nu vise 01BNS. k. Fortsæt med trin Tænd for den arbejdsstation eller pc, der fungerer som konsol. 4. Tryk på afbryderknappen til systemenheden. Tændt-lampen lyser. Bemærk: Det tager ca. 10 sekunder, før systemenheden starter. Det tager mellem 5 og 20 minutter for systemet at starte og udføre en IPL. 5. Log på systemet. Sørg for, at du har autorisation til servicefunktionerne. 6. Sådan validerer du adapterkortkonfigurationen: a. Skriv strsst på en kommandolinje. Tryk på Enter. b. c. d. e. f. g. Indtast bruger-id og kodeord på logon-skærmbilledet til System Service Tools (SST), og tryk på Enter. Vælg punktet Start a service tool, og tryk på Enter. Vælg punktet Hardware service manager, og tryk på Enter. Vælg punktet Packaging hardware resources (system, frames, cards...), og tryk på Enter. Skriv 9 ud for System Unit eller System Expansion Unit, og tryk på Enter. Hvis adapterkortet ikke er med i oversigten, skal du kontrollere, at det er korrekt installeret. Skriv 8 i kolonnen Opt ud for Communications IOP 289x i menuen Packaging Hardware Resources. Det vil være kortets type og model, f.eks Tryk på Enter. 14 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

19 h. i. j. Når menuen Logical Resources Associated with a Packaging Resource vises, skal du skrive 5 i kolonnen Opt ud for Communications IOA. Tryk på Enter. Når menuen Communications Hardware Resource Detail vises, skal du se på linjen Memory installed on IOA (MB). Tallet skal vise den mængde hukommelse, du lige har installeret på 289x Integrated xseries Server-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere, at RAM-kortene er korrekt installeret. Test af IXS-hukommelse: 1) Tryk på F12 en gang. 2) Angiv Verify ud for 289x-I/O-adapteren (289x IOA). Tryk på Enter. 3) Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 4) Vælg punktet Hardware memory test. Tryk på Enter. 5) Bemærk: Hukommelsestesten tager ca. 2 minutter pr. 1 GB hukommelse, der bliver testet. Tryk på Enter, når skærmbilledet Number of Test Runs vises. Bemærk: Hvis testen ikke udføres korrekt, skal du kontrollere, at du har installeret hukommelsen korrekt. Hvis testen stadig ikke kan gennemføres, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling. 7. Når hukommelsestesten er udført, vises meddelelsen This test is successful på skærmbilledet Verification Test Results. Tryk på Enter. 8. Tryk på Enter, når skærmbilledet Verification Test vises. 9. Tryk på F3 tre gange, og tryk derefter på Enter for at vende tilbage til Main Menu. 10. Aktivér IXS-kortet: a. b. c. d. Skift til skærmbilledet Work with Configuration Status ved at skrive WRKCFGSTS på en kommandolinje. Tryk på F4. Skriv *NWS i feltet Type på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter to gange. Angiv Vary on i kolonnen Opt ud for IXS på skærmbilledet Work with Configuration Status, og tryk på Enter. Tryk på F3 for at afslutte. Opgraderingen er færdig. Fortsæt med iseries Information Center, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du aktiverer kortet. Du har nu installeret hukommelse på Integrated xseries Server-kortet. Sådan slukker du for iseries, afmonterer dæksler og finder kortpositioner Dette afsnit beskriver, hvordan du slukker for iseries og afmonterer dækslerne. Slukning af systemenheden Sørg for, at alle job på systemet er afsluttet. Skriv pwrdwnsys *immed på en kommandolinje, og tryk på Enter, når alle job er afsluttet. Installation af server-ram-kort til 289x 15

20 Bemærk: Kontakt den autoriserede forhandler eller IBM s tekniske afdeling, hvis der opstår problemer med installationen. Når enheden er lukket helt ned, skal du afbryde alle forbindelser mellem pc erne og systemenheden. Sluk for alle enheder, f.eks. printere og skærme, der er tilsluttet systemenheden. Fjern alle netledninger fra stikkontakterne, f.eks. til printere og skærme. Tag netledningen til systemenheden og eventuelle tilsluttede udvidelsesenheder ud af stikkontakten. Der er oplysninger om, hvordan du fjerner systemenhedens dæksler i Afmontering af bagdæksel. Fastgør beskyttelsesstroppen om håndledet for at undgå, at statisk elektricitet beskadiger udstyret. Placér den selvklæbende del af foliet på en ikkemalet overflade på enhedens ramme. Bemærkninger: a. Tag samme sikkerhedsforanstaltninger, som du ville tage, hvis du ikke havde stroppen om håndledet. Beskyttelsesstroppen 2209 Disposable Wrist Strap er beregnet til at forhindre statisk elektricitet. Den øger eller mindsker ikke risikoen for at få elektrisk stød, når du arbejder med elektrisk udstyr. b. Fjern beskyttelsesstrimlen fra kobberfoliet for enden, når du ruller stroppen ud. c. Fastgør kobberfoliet til en fritliggende, ikke-malet metaloverflade på enhedens ramme (elektrisk jordforbundet). Afmontering af bagdæksel 1. Fjern systemenhedens bagdæksel ved at placere hånden under det nederste af dækslet. Løft dækslet op og af. 16 Installationsvejledning til IXS-RAM-kort (Integrated xseries Server) V5R2

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere