Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide"

Transkript

1 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide

2 Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj Kit indhold Sensor lakering Anbefalet installation Sensorplacering, afmontering af kofanger og boring af huller Isættelse af sensorer i kofangeren Ledningsplacering og sensor tilslutning Remontering af kofanger Strømforsyning og sensor tilslutningsdiagram Centralenhed placering ledning (tændingsplus) og strømtilslutning Bakgearssignal og tilslutning Konfigurationsprocedure Højttaler lydstyrke 12.2 Sensor følsomhed 12.3 Justering af sensorafstand mellem yderste og inderste sensorer 12.4 Justering af sensorafstand mellem inderste sensorer 13. Højttalertilslutning og placering. 14. System funktionstjek og fejl tabel Kontakt til at aktivere/deaktivere systemet manuelt (ekstratilbehør) System aktivering/deaktivering. 17. Specielle funktionaliteter 17.1 Procedure for at gemme ønsket hastighed for deaktivering 17.2 Procedure for programmering af funktioner 17.3 Tabel for programmerbare funktioner 17.4 Deaktivering af systemet med hastighedssignal 17.5 Aktivering af systemet med hastighedsssignal 17.6 Deaktivering af systemet efter aktivering, ingen detekterede objekter 17.7 Telefon mute ledning 18. Hastighedssignal ledning Monteringsværktøj,. 20. Tekniske features. F294 installation og konfiguration manual DK 2

3 Installationsværktøj Kit indhold 1= Ledningsnet til sensor 1-2 2= sensors wiring harness 3-4 T1-T2-T3-T4= Sensorer F= Kabelbindere A= Højttaler M= Centralenhed B= Klæbepude for centralenhed B1= Klæbepude for højttaler R= Plasticringe som beskytter del af sensor som ikke må overlakeres C= Ledningsnet for centralenhed W= Strømforsyningsledning (Grøn/rød) F294 installation og konfiguration manual DK 3

4 Lakering af sensorer Placer ringene i alle sensorer. Vær opmærksom på at placere dem som vist. De beskytter den del som ikke må overlakeres. Tjek den originale farvekode før lakering. Spray med plasticgrunder og når denne er tør, så lakeres sensorerne med den ønskede farve. Lad dem tørre og spray lakken med klar lak for at beskytte lakering. Anbefalet installation for sensorer i forkofanger Typisk installation Installeres sensorerne indenfor følgende område: L1= min 350- max 440 mm, L2= min 650- max 740 mm, L3= min 350- max 440 mm, så er det ikke nødvendigt at udføre konfigurationsprocedure (afsnit 12). Minimum monteringshøjde for sensorer er 40 cm hvis de er monteret i en 0 graders vinkel. (Parallel til jord). Hvis de er monteret ved lavere højde eller i negative vinkler (orienteret mod jorden), så det er nødvendigt at anvende 10 vinkler adaptere (ekstraudstyr). Hvis de er monteret ved højere højde (mere end 55 cm), så sensornes følsomhed øges for at kunne korrekt detektering af forhindringer. F294 installation og konfiguration manual DK 4

5 Sensorplacering, afmontering og boring af huller i forkofanger 4.1 Brug malertape for at markere positionerne for sensorhullerne i kofangeren. Efter at have markeret positionerne, så afmonter kofangeren og lav et 2 mm pilothul til hver sensor. Derefter brug et 20 mm monteringsværktøj til at udvide hullet. Vær opmærksom: bor hullerne med værktøjet i en vandret position. Det anbefales at anvende Cobra værktøj. Best. nr. 14AV0092EUS Isætning af sensorer i forkofangeren Sensorerne skal indsættes i kofangeren med referencemærket opad. De kan roteres 180 grader uden at kompromittere funktion. Kontrollér at fastsættelses vingerne åbnes korrekt, ellers åbn dem med en lille skruetrækker, som vist på billedet. F294 installation og konfiguration manual DK 5

6 Ledningspositionering og sensortilslutning Brug en original gummigennemføring til at få sensorledningerne ud af køretøjet. Fastgør ledningerne ved hjælp af de medfølgende kabelbindere. Denne operation vil lette dig under en eventuel udskiftning af kofangeren. Ledningerne til sensorerne er nummereret og de skal forbindes 1-4, som vist på billedet. Efter at have tilsluttet sensorerne til ledningerne, monteres gummikapperne Genmontering af kofanger Efter at have udført sensortilslutninger, så monteres kofangeren igen. Vær opmærksom på at du ikke beskadiger eller frakobler nogle af sensorledningerne. F294 installation og konfiguration manual DK 6

7 Strømforsyning og sensor tilslutningsdiagram +15 signal GRØN/RØD Brug dobbeltklæb B til at fastgøre centralenhedrn. Tilslut stikket markeret med 1 i J2 position og stikket mærket 3 i J3 position på den centrale enhed. Tilslut den sorte ledning med ringkabelsko til stel. Isæt den grøn-røde ledning i position 4 i multistikket (W) og tilslut den anden ende til tændingsplus (+15) Afkort den røde ledning med 20 cm. Dette stykke med kabelsko kan anvendes til specielle funktionaliteter som hastighedssignal, hvor der ikke er nogen ledning i multistikket. (Se kapitel for specielle funktionaliteter). Tilslut den røde ledning som sidder tilbage i strømstikket til bakgearssignal. F294 installation og konfiguration manual DK 7

8 Placering af Cobra centralenhed og højttaler Placer centralenheden og højttaler som vist øverst for at undgå interferens. Placer højttaleren fjernt fra Cobra centralenheden, køretøjets centralenheder og ledninger for at undgå interferens. Fastgør ikke højttaleren før at du ved om kan høre advarselslyde fra den valgte position. Placer Cobra centralenheden fjernt fra køretøjets centralenheder og ledninger. F294 installation og konfiguration manual DK 8

9 +15 ledning identifikation og strømtilslutning For at identificere en ledning med tændingsplus (+15/54), så er det nødvendigt at sætte tænding på og anvende en prøvelampe. Slå tændingen fra og tilslut den grøn/røde ledning til tændingsplussignal. Det anbefales at lodde forbindelsen. Husk at anvende isolerbånd. F294 installation og konfiguration manual DK 9

10 Identificering af ledning til bakgearssignal For at identificere ledningen til bakgearssignal (centralenhed strømtilførsel), så sæt tænding på bilen, sæt bilen i bakgear og tjek med en prøvelampe. Slå tændingen fra og tilslut den røde ledning fra centralenheden ved at lodde, presmuffe eller krympeflexe den sammen med bilens ledning. Brug ikke strømtyve!! Isoler forbindelsen med isolerbånd. Front sensorerne vil blive aktiveret når bilen sættes i bakgear (standard). Hvis der ikke detekteres nogen objekter indenfor 10 s, så deaktiveres systemet automatisk Såfremt man ønsker aktivering ved hastighedssignal eller tænd/sluk kontakt, så kræver det ekstra dele. F294 installation og konfiguration manual DK 10

11 Konfigurationsprocedure (ej standard setup) Tag J2 og J3 stikkene ud af styreboksen, sæt tænding på og aktiver bakgear, systemet giver biplyde i 2 s, fjern og gentilslut stikket til højttaleren for at komme ind i programmeringen, systemet bipper 6 gange. Hvis højttaleren ikke frakobles og tilsluttes igen indenfor de 2 s, så vil systemet udføre selvdiagnose. For at forlade selvdiagnose, så slå tændingen fra og til igen. Efter de 6 bip, så vil systemet bippe fra 1 til 4 gange indikerende de fire funktioner du kan justere. 1 bip - Højttaler volumen (3 niveauer - standard niveau 3 - høj) 2 bip - Sensorer følsomhed (3 niveauer - standard Niveau 2 - medium) 3 bip - Ekstern sensor distance (3 niveauer - standard niveau 3-50 cm max) 4 bip - Intern sensor distance (4 niveauer - standard niveau 4-70 cm max) Tag stikket til højttaleren ud efter at have hørt nummeret på det ønskede bip. Når højttalertilslutning er genetableret går systemet til undermenuen af den valgte funktion. F294 installation og konfiguration manual DK 11

12 Justering af højttalerlydstyrke 12.1 Lav Medium Høj (Standard konfiguration) Systemet bipper en gang indikerende lav lydstyrke, efter 2 s bipper 2 gange indikerende medium lydstyrke, og efter yderligere 2 s bipper 3 gange indikerende høj lydstyrke (standard). For at vælge den ønskede lydstyrke værdi fjern og tilslut højttalerstikket efter at have hørt nummeret på det bip og niveau du vil vælge. Når højttalertilslutning er genetableret, så husker systemet den ønskede volumen og går tilbage til hovedmenuen og bipper 6 gange. F294 installation og konfiguration manual DK 12

13 Justering af sensorfølsomhed 12.2 Lav Medium (Standard konfiguration) Høj Systemet bipper en gang indikerende lav følsomhed, efter 2 s bipper 2 gange angiver medium følsomhed (standard), efter yderlige 2 s bipper 3 gange indikerer høj følsomhed. For at vælge den ønskede følsomhed, fjern og tilslut stikket til højttaleren efter at have hørt antallet af ønskede bip. Når højttalertilslutning er genetableret, så vil systemet gemme den ønskede sensorer følsomhed og gå tilbage til hovedmenuen (bipper 6 gange). Lav følsomhed: velegnet til sensorhøjde på cm. Hvis højden er lavere, skal du bruge 10 vinkel adaptere (ekstratilbehør), best. nr. 14RV1219NMSAA. Medium følsomhed: velegnet til sensorhøjde mellem cm (fabriksindstilling) Høj følsomhed: velegnet til sensorhøjde højere end 55 cm F294 installation og konfiguration manual DK 13

14 Afstandsjustering mellem yderste og inderste sensorer 12.3 D= 30 cm D= 40 cm D= 50 cm Standard konfiguration Systemet bipper en gang indikerende sensordistance af 30 cm, efter 2 s bipper 2 gange indikerende en afstand på 40 cm og efter yderligere 2 s bipper 3 gange indikerende sensorafstand på 50 cm (standard). For at vælge den ønskede afstand, fjern og tilslut stikket til højttaleren efter at have hørt antallet af ønskede bip. Når højttalertilslutning er genetableret, så vil systemet gemme den ønskede eksterne sensorafstand og gå tilbage til hovedmenuen (bipper 6 gange). F294 installation og konfiguration manual DK 14

15 Afstandsjustering mellem inderste sensorer 12.4 D= 40 cm D= 50 cm D= 60 cm D= 70 cm Standard konfiguration Systemet bipper 1 gang indikerende sensorafstand på 40 cm, efter 2 s bipper 2 gange indikerende sensorafstand på 50 cm, efter yderligere 2 s bipper 3 gange indikerende sensorafstand på 60 cm og yderligere 2 s bipper 4 gange indikerende en afstand på 70 cm (standard). For at vælge den ønskede afstand, fjern og tilslut stikket til højttaleren efter at have hørt antallet af ønskede bip. Når højttalertilslutning er genetableret, så vil systemet gemme den ønskede eksterne sensorafstand og gå tilbage til hovedmenuen (bipper 6 gange). F294 installation og konfiguration manual DK 15

16 Højttaler tilslutning og placering Test højttalerens lydstyrke, før endelig fastgørelse. Placer en forhindring foran kofangeren, og slå tændingen på og sæt bilen i bakgear (standard). Højttaler beeper: tjek om lyden er hørbar for føreren med motoren kørende. Hvis lydniveauet skal justeres, så udfør proceduren i kapitel Efter kontrol, fjerne den beskyttende film af B1 dobbeltklæbende og sæt den fast. F294 installation og konfiguration manual DK 16

17 System funktionstest 14 Placer køretøjet med sensorerne pegende mod en mur i en afstand af cirka 100 cm, sæt tænding på og aktiver bakgear. Systemet bekræfter dets aktivering med 1 bip. Kør tættere på væggen i en lav hastighed. Frekvensen på bip øges når du kommer tættere på væggen. Når køretøjet er 30 cm fra væggen, bliver lyden kontinuerlig. Fejlrapport Systemet rapporterer enhver fejl ved sensorer eller centralenhed med lang lyd efterfulgt af beeps af detekteret fejl. Systemet signalerer fejlen, når det er tændt og gennem operation. Sensor 1 fejl 1 langt beep efterfulgt af 1 beep Kontakt din montør Sensor 2 fejl 1 langt beep efterfulgt af 2 beeps Kontakt din montør Sensor 3 fejl 1 langt beep efterfulgt af 3 beeps Kontakt din montør Sensor 4 fejl 1 langt beep efterfulgt af 4 beeps Kontakt din montør Centralenhedfejl 1 langt beep efterfulgt af 5 beeps Kontakt din montør F294 installation og konfiguration manual DK 17

18 Installation af kontakt til aktivering/deaktivering af systemet 15 Ekstratilbehør Kontakt til aktivering/deaktivering Best. nr. 14RV3608 Som standard aktiveres frontsættet, af bakgearssignal, så dette er en manuel måde at aktivere frontsensorerne. Kontakten anvendes også til konfigurering af hastighedssignal. Rengør den valgte position til at installere trykknap kontakten, fjern den beskyttende film af dobbeltklæbende Tilslut den sorte ledning til stel. Indsæt den rød/sorte ledning i position 3 i J1 multistikket. F294 installation og konfiguration manual DK 18

19 System aktivering og deaktivering 16 System aktivering/deaktivering med trykkontakt Med montering af kontakt (ekstratilbehør), så aktiveres systemet når der kommer tænding på. Hvis der ikke detekteres nogle forhindringer inden 10 sekunder, så deaktiveres systemet. Frontsystemet kan aktiveres/deaktiveres med trykkontakten. Systemet aktiveres også når bilen sættes i bakgear (standard). Hvis der ikke detekteres nogle forhindringer inden 10 sekunder, så deaktiveres systemet F294 installation og konfiguration manual DK 19

20 Specielle funktionaliteter 17.1 Procedure for at lagre hastighedsniveau Trykkontakten, 14RV3608, (ekstratilbehør) er nødvendig for at udføre hastighedsindkodning procedure Ledning til hastighedssignal skal også monteres. Tryk og hold trykknappen nede og start motoren Fortsæt med at holde knappen nede, du vil høre 3 lyde fra højttaleren, fortsæt med at holde knappen nedtrykket, indtil du hører 6 lyde fra højttaleren. Slip nu trykknappen for at gå ind i indlæring af hastighedsniveau. Kør nu med hastighed du ønsker at anvende for deaktivering af systemet, (anbefalet hastighed er 10 Km/t), tryk på knappen for 1 sekund for at gemme hastigheden, systemet vil bekræfte med 2 beeps. Kør nu med den hastighed du ønsker at anvende for aktivering af the system, (anbefalet hastighed 20 Km/h), tryk på knappen i 1 sekund for at gemme hastigheden, systemet vil bekræfte med 4 beeps. Slå tændingen fra for at bekræftede hastighedsniveauer. Efter at have udført proceduren, så vil systemet automatisk have aktivering af systemet med med hastighedssignal deaktiveret. For at aktivere systemet med hastighedssignal, kræver det programmering, se 17.2 & tabellen Procedure for programmere funktioner Trykkontakten, 14RV3608, (ekstratilbehør) er nødvendig for at udføre denne procedure Tryk og hold trykknappen nede og start motoren Fortsæt med at holde knappen nede, du vil høre 3 lyde fra højttaleren. Slip trykknappen for at gå ind i funktionsprogrammeringsproceduren. Systemet gentager bips fra 1 til 6 i en cyklusrækkefølge (se tabellen for programmerbare funktioner). For at vælge en funktion, skal du trykke på knappen under bip eller indenfor 3 sekunder fra slutningen af bips, for at indikere den funktion du ønsker at programmere. Systemet bekræfter programmeringen af funktionen med 6 bips og returnere til cyklisk gentagelse af bips fra 1 til 6 for at tillade yderligere programmering. Hvis du ikke skal programmere andet, så slå tændingen fra Tabel for programmerbare funktioner 1 Bip Aktivering af systemet med hastighedssignal Aktiv 2 Bips Aktivering af systemet med hastighedssignal Deaktiveret (Standard konfiguration) 3 Bips Tid for system deaktivering hvis ingen forhindringer er detekteret 4 Bips Tid for system deaktivering hvis ingen forhindringer er detekteret 10 s (standard konfiguration) 20 s 5 Bips System aktivering når tændingen er på Aktiv (Standard konfiguration) 6 Bips System aktivering når tændingen er på Deaktiveret F294 installation og konfiguration manual DK 20

21 17.4 Deaktivering af systemet med hastighedssignal Systemet deaktiveres automatisk, når køretøjet overskrider den lagrede hastighed. (Se punkt 17.1 for indlæring af hastighed). LED panel slukkes for at vise, at systemet er deaktiveret Aktivering af systemet med hastighedssignal Systemet aktiveres automatisk, når køretøjet når kommer ned på den indlagrede hastighed. (Se punkt 17.1 for indlæring af hastighed). LED panel lyser op for at vise, at systemet er aktiveret Deaktivering af systemet efter aktivering, hvis ingen forhindringer er detekteret Efter aktivering og hvis systemet ikke detekterer nogen forhindringer indenfor 10s eller 20 s, afhængigt af den valgte funktion, så deaktiveres systemet. Systemet vil genaktiveres igen, når bilen sættes i bakgear, der sættes tænding på eller med trykkontakten, 14RV3608 (ekstratilbehør) Telefon mute Isæt den afklippede røde ledning med kabelsko i position 5 i J1 konnektoren. Bemærk: har du allerede anvendt ledning til hastighedssignal, så er denne ledning med kabelsko ikke til rådighed, Tilslut den anden ende ledningen til Phone mute input ledningen på bilens radio. (Udgangssignalet fra systemet er negativt). Hver gang systemet er aktiveret, så reducers radioens lydstyrke, så du kan hører systemets højttaler. Negativ kontrol 18 Hastighedssignal tilslutning Rød Funktionen med aktivering og deaktivering med hastighed forudsætter at ledning monteres til hastighedssignal på bilen. Isæt den afklippede røde ledning med kabelsko i position 1 i J1 konnektoren og den anden til signalledning på køretøjet. I man køretøjer er dette signal tilgængeligt uden anvendelse af et CAN BUS interface. Hvis ikke, så er det CAN BUS interface nødvendigt. Forespørg på løsning på de enkelte bil. Konfigurering af hastighed for aktivering og dekaktivering kræver trykkontakt, 14RV3608 (ekstratilbehør). F294 installation og konfiguration manual DK 21

22 Monteringsværktøj Hulbor best. nr. 14AV0092EUSAA ø 20 mm Tekniske features for produktet. 19 F294 installation og konfiguration manual DK 22

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Parkeringssensor system

Parkeringssensor system Parkeringssensor system Monteringsvejledning for... 00 00CB 00FCB 00 00CB VIGTIG: Læs vejledningen godt igennem inden du går i gang, så du er sikker på alt er klar til installationen. Side / Indhold 00

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster Sirius Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster 911425 Indhold 1. Introduktion 2. Sirius software installation.. 3. Data Linker forbindellse... 4. Sirius funktionaliteter

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema.

CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema. CAN BUS alarm, AK4625 Kvikguide for montering som bruges sammen med vognspecifikt skema. AK4625 har trådløs forbindelse mellem sirenen i motorrummet og alarmmodulet inde i kabinen = Monteringstiden nedsættes

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013

medemagruppen Joystick DX2-REM420 Brugervejledning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0292-Q ver. 1.0.0 - November 2013 DK Brugervejledning Joystick DX2-REM420 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Quick guide P9-0292-Q

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Indendørssirene Brugervejledning August 2011 BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme.

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme. Eftermontering af Navigation / Bakkamera / Frontkamera på Peugeot 208, 2008, 308, 508, Partner - Citroën C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Cactus, Berlingo, DS4 Uanset hvilken bil systemet monteres

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

PORTAUTOMATIK Original brugermanual

PORTAUTOMATIK Original brugermanual PORTAUTOMATIK Original brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup Telefon 86 82 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og vigtige sikkerhedsråd 3 1) Pakkeliste 3 2) Installation 4

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Nissan Qashqai 1.6 benzin 2008 med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900 til Nissan Qashqai 1.6 benzin 2008 med Original betjening Monteringsvejledning for AP900 til Nissan Qashqai 1.6 benzin 2008 med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 VIGTIGT!!!! Afmonter batteriets stelforbindelse inden monteringen starter - ellers begynder

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

2 3 RollerMouse funktioner

2 3 RollerMouse funktioner Produkt Manual Æsken indeholder 2 3 RollerMouse funktioner 1. 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 5 A. Rullestav. Valg af

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

aurelia aniara Brugermanual

aurelia aniara Brugermanual aurelia aniara Brugermanual Installation på et stativ og vægbeslag På bagsiden af Aniara er en 1/4 "tomme gevind til loft eller vægmontering. Højttaleren skal monteres på vægbeslaget i overensstemmelse

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Side 1 af 10. Klargøring af SNOEZELEN apparater 3. Belægning af kontrolfelter for de forskellige apparater 4. Tænd/sluk knappen for Batteri 4

Side 1 af 10. Klargøring af SNOEZELEN apparater 3. Belægning af kontrolfelter for de forskellige apparater 4. Tænd/sluk knappen for Batteri 4 Side 1 af 10 Brugervejledning til SNOEZELEN Fjernbetjening Vi takker for at du har besluttet dig for at købe dette førsteklasses produkt. SNOEZELEN fjernbetjeningen produceres udelukkende i Tyskland og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Fartpilot med fartbegrænser

Fartpilot med fartbegrænser Vejledning Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model KIA / HYUNDAI Type of model Gasoline & Diesel Description Comfort Cruise Control Fartpilot

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk 1266 65/66/67 Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk 1267 65/66/67 Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk

Læs mere

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte Installationsvejledning Bango rulleporte Indhold Beskrivelse af betjeningspanelet for ekstern programmering Installation Fastgørelse af Rollixo-modtageren Motortilkobling Sikkerhedsbremsetilkobling Kontrollere

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Sx4 Type of model Gasoline & Diesel Manual & Automat gear Description Comfort Cruise

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual rugermanual 2 3 Æsken indeholder 1. RollerMouse Red plus 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 1 5 4 /1 RollerMouse funktioner

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Monteringsvejledning for AP800 til Suzuki SX med orginalt betjeningsmodul

Monteringsvejledning for AP800 til Suzuki SX med orginalt betjeningsmodul Monteringsvejledning for AP800 til med orginalt betjeningsmodul Side 1 Bremsekontakt: Lod den brune ledning fra AP800 til den grønne ledning på den originale bremsekontakt. Lod den brune ledning fra koblingskontakten

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR HN 1294 HN 8990 Læs brugervejledningen omhyggeligt, før lampen opsættes og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INTRODUKTION 1. LAMPESKÆRM 2. BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Dette sæt anvender den

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul www.asmarketing.dk Side 1 Tilslut de brune ledninger til stoplyskontakt. Brun lednings tilsluttes den mintgrønne ledning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere