Seniortelefon GSP Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Seniortelefon GSP-100 Betjeningsvejledning 1

2 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen 9 10 Standby 10 Knapfunktioner 12 Knappen Stemme lydstyrke Udgående opkald 15 Nødopkald 15 Sådan foretages et internationalt opkald 16 Opkald til et lokalnummer på en fastnetlinje 16 Hurtigkald 16 Indgående opkald 16 Sådan afvises et opkald 17 Konferenceopkald 17 Justering af lydstyrken Sådan skriver og sender du en SMS 18 Sådan læser og besvarer du en SMS 18 Indbakke og Udbakke 19 Nødopkald 19 Slet SMS 19 Telefonsvarer 19 Service-center 19 Hukommelses status 19 Gem på Søg 20 Tilføj kontakt 20 Slet kontakt 20 2

3 Kopiér kontakt 20 Nødopkaldsnummer 21 Hurtigkald 21 Indstillinger Indgående opkald 21 Udgående opkald 21 Mistede opkald 21 Slet alle opkaldslister 22 Opkaldsvarighed Lydløs 22 Indstillinger 22 Netværksindstillinger 23 PIN 24 Regnemaskine 24 Vækkeur 25 Husk fødselsdag 25 Gendan fabriksindstillinger Metode til indtastning af engelske bogstaver 26 Numerisk indtastningsmetode 27 Indtastning af tegn 27 Pleje og Vedligeholdelse 27 3

4 Ilægning/ Udtagning af batteri Ilægning af batteri 1. Fjern dækslet fra batterirummet. 2. Læg batteriet i batterirummet. De tre metalkontakter på batteriet skal vende nedad og matche de tre metalkontakter i telefonen. 4

5 3. Sæt dækslet på batterirummet igen. Sørg for, at dækslet er helt lukket. Du hører et klik, når dækslet glider helt på plads. Udtagning af batteriet 1. Fjern dækslet fra batterirummet. 5

6 2. Tryk på siden af batteriet og løft det op, så du kan tage det ud af batterirummet. 3. Sæt dækslet på batterirummet igen. Sørg for, at dækslet er helt lukket. Du hører et klik, når dækslet glider helt på plads. 6

7 Bemærk:Sluk alle enheder og kap forbindelsen til opladeren, inden du tager batteriet ud. Anvend udelukkende originale batterier i denne telefon. Isætning/ Udtagning af SIM-kort 1. Isætning af SIM-kort:Fjern dækslet fra batterirummet;læg SIM-kortet i holderen i batterirummet med metalkontakterne nedad og skub det i pilens retning, indtil SIM-kortet er helt på plads og sidder korrekt. 2. Udtagning af SIM-kort:Stik en negl ind under SIM-kortets skrå hjørne og løft det op, så du kan tage det ud med den anden hånd. 7

8 Bemærk:Telefonen skal være slukket, mens du sætter batteri i eller tager det ud. SIM-kortet og kontaktpunkterne kan nemt beskadiges, hvis de ridses eller bøjes. Vær forsigtig, når du sætter SIM-kort i eller tager det ud. Opladning af batteriet Telefonen kan oplades hvad enten den er tændt eller slukket. Sæt batteriet i telefonen, inden du starter opladningen. 1. Forbind opladeren til telefonen. 2. Når telefonen er færdig med at lade op, skal du først tage stikproppen ud af stikkontakten og dernæst fjerne stikket fra telefonen. 8

9 Bemærk: Batteri-indikatoren vises efter nogle få minutter, når batteriet er ved at være fladt. Indikatorbjælke for batteri niveau Opladning Fuldt opladet Indikator for lavt batteri niveau Telefonen giver en advarsel, når batteriet er ved at være fladt, og viser indikatoren for lavt batteri niveau på skærmen. Oplad batteriet. Sæt telefonen til opladning, hvis du får en advarsel om lavt batteri niveau under en samtale, hvis du fortsat vil kunne bruge telefonen. Sådan tændes og slukkes telefonen Tænd telefonen Langt tryk på knappen for at tænde telefonen. Hvis du har valgt indstillingen PIN-kode til, skal du nu indtaste telefonens PIN-kode. Indtast koden og tryk dernæst på den grønne knap for at bekræfte. Telefonen tænder. (standard PIN-koden er 1234). 9

10 Advarsel:SIM-kortet låses, hvis du indtaster en forkert kode 3 gange. Herefter vil du blive bedt om at indtaste PUK-koden. (Bed om nødvendigt din serviceudbyder låse SIM-kortet op, hvis problemet opstår). Sluk telefonen Langt tryk på denne knap slukker telefonen til standby. Standby Når telefonen er klar til brug, men ikke er i brug, kaldes det at telefonen står på standby. 10

11 11

12 Ikoner på skærmen Ikoner, der kan vises på skærmen. Batteristatus Signalstatus Alarm Ulæst SMS Indbakke fuld Viderestilling af opkald Mistet opkald Lydløs Roaming Tastatur låst Headset Lås tastatur Ny SMS indgået, tastaturet er låst. Mistet opkald, tastaturet er låst. Ny SMS indgået og mistet opkald, tastaturet er låst. Knapfunktioner Knap nr. Knap navn Funktioner 3 Pileknap Op 4 Knappen OK (Grøn knap) Standby:Tryk på knappen for at åbne hovedmenuen. Under drift:tryk på knappen for at flytte cursor opad. Tryk på knappen for at foretage et udgående opkald: Tryk på knappen for at tage telefonen, når der kommer et indgående opkald. Standby:Tryk på knappen for at åbne listen over opkald. Under drift:tryk på knappen for at 12

13 bekræfte dit valg af funktion Pileknap Ned Knappen Afslut (Rød knap) Numeriske knapper 8 Knappen * 9 Knappen # 10 Knappen Stemme lydstyrke Standby:Tryk på knappen for at åbne telefonbogen. Under drift:tryk på knappen for at flytte cursor nedad. Telefonen er slukket:langt tryk på knappen for at tænde telefonen; Telefonen er tændt:langt tryk på knappen for at slukke telefonen; Under drift:tryk på knappen for at gå tilbage til foregående menu. Langt tryk på knappen mens ingen redigering finder sted, hvis du vil gå tilbage til standby-skærmen. Tryk på knapperne for at indtaste tal eller bogstaver. Standby:Langt tryk på knappen for at kalde det valgte nummer direkte; Kort tryk på knappen for at indtaste *,P. Redigering: Tryk på knappen for at anvende almindelige symboler. Standby:Langt tryk på knappen for at sætte telefonen på lysløs, kort tryk på knappen for at indtaste #. Redigering:Tryk på knappen for at skifte indtastningsmetode. Tryk på knappen, hvis du vil skrue op for lyden under opkald og håndfri betjening; Tryk kort på knappen for at indtaste 0,+. 13

14 Knappen Lydstyrke Knappen FM Knappen Lommelygte 14 Tastaturlås 15 Nødopkald Tryk på knappen Vol +, hvis du vil skrue op for lyden og tryk på knappen Vol, hvis du vil skrue ned for lyden. (Knapperne er aktive under opkald, radio og indstilling af lydstyrke). Skub knappen op for at aktivere FM radio ; Skub knappen ned for at slukke FM radioen. Skub knappen op for at tænde lygten. Skub knappen ned for at slukke lygten. Skub knappen op for at låse tastaturet op. Skub knappen ned for at låse tastaturet. Nødopkald er slået TIL: Langt tryk på knappen for at foretage et nødopkald. Nødopkald er slået FRA:Langt tryk på knappen. Herefter vises en meddelelse på skærmen med teksten Aktivér? Tryk dernæst på knappen OK for at slå funktionen til. Knappen Stemme lydstyrke Under opkald og i håndfri modus kan du trykke langt tryk på denne knap, hvis du vil skrue op for lyden fordi lydstyrken ikke er høj nok. Sådan indstilles niveauet for stemme lydstyrke: 1. Tryk på knappen pil op for at åbne hovedmenuen og vælg indstillinger Indstillinger Lydstyrke Stemme lydstyrke. 2. Tryk på pileknap op og ned eller en af volumenknapperne for at indstille lydstyrken. Tryk på knappen pil op eller knappen vol + for at skrue op for lyden. Tryk på knappen pil ned eller vol - for at skrue ned for lyden. Tryk på knappen OK for at gemme indstillingen for volumen. 14

15 Udgående opkald 1. Indtast områdenummer og telefonnummer og tryk på knappen OK/Grøn knap for at ringe op. 2. Tryk på knappen Afslut for at slette, hvis du taster forkert. Tryk på knappen Afslut og hold den inde, hvis du vil slette hele indtastningen. Genstande, der står i vejen, kan have stor indflydelse på kvaliteten af opkaldet. Hvis du flytter dig lidt rundt indenfor et lille område, kan det forbedre signalstyrken betragteligt. Nødopkald Sådan vælge du status for nødopkald : Kontakt Nødopkaldsnummer Status. Vælg indstillingen TIL eller FRA. Når SIM-kortet er sat i: 1. Når nødopkald er slået TIL: Langt tryk på knappen SOS på telefonens bagside kalder direkte op til nødopkaldsnummeret, hvis du har indsat et nødopkaldsnummer. 2. Når nødopkald er slået FRA: Langt tryk på knappen SOS på telefonens bagside viser en meddelelse på skærmen med teksten: Aktivér? Du kan nu trykke på den grønne knap for at slå funktionen til. 3. Når nødopkald er slået TIL: Telefonen viser en meddelelse om, at du skal indtaste nødopkaldsnumre, eller der ringes op til disse nødopkaldsnumre et efter et, hvis du allerede har indtastet dem. Der ringes op i 3 omgange. Hvis opkaldet til det første nummer ikke besvares, ringes der op til næste nummer på listen. Telefonen ringer op til det lokale alarmnummer, f.eks. 112, hvis du ikke har indtastet nogen nødopkaldsnumre i forvejen. 4. Telefonen afgiver en advarselstone, når den sender SMS'er og ringer op til de indsatte nødopkaldsnumre. 5. Hvis der er ringet op til alle nødopkaldsnumre uden at nogen af disse opkald er blevet besvaret, forbliver telefonen i nødopkaldsmodus i en time. I dette tidsrum vil telefonen automatisk besvare et indgående opkald og aktivere håndfri betjening (der besvares kun ét indgående opkald). Herefter går telefonen tilbage til normal status. Det betyder, at du igen er nødt til at trykke på den grønne knap for at besvare opkald. Under foretagelse af nødopkald vil telefonen, såfremt et af nødopkaldene besvares, vende tilbage til normal status når der ringes af. Når der intet SIM-kort er i telefonen:langt tryk på knappen SOS på 15

16 telefonens bagside ringer direkte til 112. Sådan afslutter du opkaldet:langt tryk på knappen Afslut afbryder forbindelsen af et indgående eller udgående opkald. Langt tryk på knappen SOS vil, uanset hvilken funktion der er valgt, automatisk stille telefonen på standby. Langt tryk på knappen aktiverer ikke nødopkald, når tastaturet er låst. Bemærk: I alle lande, hvor du kan anvende GSM-netværket, kan du anvende nødopkald, hvis du befinder dig indenfor netværkets dækningsområde (du kan tjekke netværksstyrken ved at kigge på indikatoren i øverste venstre hjørne af telefonens display og dermed se, om du er indenfor dækningsområdet eller ej). Hvis din netværksudbyder ikke tilbyder roaming i området, viser telefonen meddelelsen KUN NØDOPKALD på displayet. Det betyder, at du kun kan ringe op til nødtjenestens numre. Hvis du befinder dig indenfor dækningsområdet for et netværk, kan du foretage nødopkald, selv uden SIM-kort i telefonen. Sådan foretages et internationalt opkald 1. Tryk to gange på knappen 0 hvorefter tegnet + vises på displayet. Indtast dernæst landekoden, områdekoden og telefonnummeret (uden nul foran mobilnummeret) Tryk på knappen OK for at ringe op. 2. Opkald til fastnet: + landekode + hele telefonnummeret + knappen OK. Opkald til et lokalnummer på en fastnetlinje Visse lokalnumre på fastnetlinjer kan ikke ringes op direkte. Du skal først ringe op til omstillingen og dernæst indtaste lokalnummeret. Hvis du indtaster symbolet P mellem omstillingens nummer og lokalnummeret, vil telefonen automatisk ringe lokalnummeret op. Følg vejledningen herunder for at indsætte symbolet P: Tryk kort på knappen * to gange. Herefter vises symbolet P på displayet. Hurtigkald Hvis du allerede har indtastet numre til hurtigkald, kan du trykke langt på de numeriske knapper 2 til 9, * for at ringe op til et indtastet nummer fra standby. Hvis du trykker langt på knap nr. 1, ringes op til telefonsvareren, såfremt du allerede har indsat nummeret til denne. Indgående opkald Tryk på knappen OK for at besvare et indgående opkald. Under opkaldet kan du udføre følgende funktioner ved at 16

17 trykke på knappen OK: skifte opkald; slå lyden fra; slå lyden til; slå højttaler til/ fra, søge efter en kontakt; Telefonen afspiller en lyd for at gøre opmærksom på, at der er et nyt indgående opkald. Hvis du modtager det nye opkald, sættes det allerede etablerede opkald i kø. Tryk på knappen Afslut, når du vil ringe af. Sådan afvises et opkald Tryk på knappen Afslut for at afvise et indgående opkald. Konferenceopkald Denne telefon understøtter en opkaldsfunktion, hvor tre parter kan tale sammen (tre parter på to sammenkoblede linjer). Denne funktion kræver netværksunderstøttelse for at kunne fungere. Bed din netværksudbyder om at aktivere funktionen, hvis du vil anvende den. Konferenceopkald: Metode Et(den ene part er et indgående opkald og den anden part er et udgående opkald): 1. Besvar det første opkald. 2. Ring op til et andet nummer:indtast telefonnummeret direkte for at foretage et andet opkald eller tryk på knappen OK for at åbne menuen og vælg søg for at lede i telefonbogen efter det nummer, du vil ringe op til. Når du foretager det udgående opkald, sættes det allerede etablerede opkald i kø. 3. Når du har oprettet forbindelse til den anden samtalepartner, kan du trykke på knappen OK for at åbne menuen og der vælge punktet [Konferencekald]. Konferenceopkald: Metode To(to af parterne er indgående opkald): 1. Besvar det første opkald. 2. Besvar det andet opkald:når det andet opkald modtages, vises det på displayet som indgående (telefonen sætter automatisk det første opkald i kø). Du kan nu trykke på knappen OK for at besvare det andet opkald. 3. Når det andet opkald er gået igennem, skal du trykke på knappen OK for at åbne menuen og dernæst vælge punktet [Konferencekald]. Du har nu oprettet et konferenceopkald. Bemærk: Hvis to af parterne i et konferenceopkald er indgående opkald, er du nødt til at sætte det første opkald i kø for at lade det andet indgående opkald komme igennem samtidig. 17

18 Justering af lydstyrken Du kan trykke på knappen Vol + og Vol -, hvis du vil justere lydstyrken under opkaldet. Du kan også trykke på knappen Stemme lydstyrke, hvis du vil indstille lydstyrken til det foretrukne niveau. Denne funktion gør det muligt at sende og modtage SMS'er. Når symbolet vises på displayet betyder det, at du har modtaget en ny SMS. Symbolet vises på displayet, hvis din mailboks er fuld. I så fald skal du slette nogle SMS'er for at gøre plads til nye. Sådan skriver og sender du en SMS 1. Vælg SMS Ny SMS for at åbne redigering af tekstbesked. Skriv herefter din besked. 2. Indtast beskeden på redigeringsskærmen. Se afsnittet om indtastningstyper. 3. Sådan skifter du indtastningsmetode:tryk på knappen # for at skifte, eller tryk på knappen OK for at åbne hovedmenuen og vælge den ønskede metode der. 4. Send SMS (til én person):tryk på knappen OK for at åbne [funktion] send. Du kan nu trykke på knappen OK for at åbne skærmbilledet til indtastning og indtaste telefonnummeret, eller du kan trykke på knappen OK og vælge nummeret fra telefonbogen (Tryk på knappen pil op eller pil ned for at søge blandt dine kontakter og tryk på knappen OK for at vælge kontakten). Når du er færdig, skal du trykke på knappen OK for at sende SMS'en. 5. Gem besked:vælg punktet GEM, hvis du vil gemme beskeden som kladde; Der vil blive vist en meddelelse om, at beskeden ikke blev sendt. Send igen Ja/ Nej? Beskeden gemmes automatisk i udbakken, hvis du vælge Nej. Sådan læser og besvarer du en SMS 1. Sådan læser du en SMS. Tryk på knappen OK for at gå direkte til læsning af beskeden. Tryk på knappen Afslut for at annullere, hvis du vil læse den senere. 2. Vælg [SMS] [Indbakke] for at læse beskeden. Tryk på pileknap op eller ned for at vælge den besked, du vil se. Der vises et ikon på displayet under standby, hvis du har en eller flere ulæste SMS'er. 3. Tryk på knappen OK hvis du vil åbne menuen, mens du læser 18

19 en SMS. Indbakke og Udbakke Lagring og håndtering af indgående SMS'er. 1. Indbakke:Viser dine SMS'er i tidsrækkefølge med de nyeste først. 2. Tryk på pileknap op eller ned for at gennemse SMS'erne og tryk på knappen OK for at se indholdet i en SMS. 3. Tryk på den grønne knap for at åbne menuen, hvor du kan vælge funktioner: Kald op, besvar, slet, viderestil og brug nummer. Besvar:send et svar på en SMS. Viderestil:send en SMS videre til andre. Slet: slet en SMS. Kald op:ring op til afsenderen af en SMS. Brug nummer: hent afsenderens nummer eller numre fra beskeden og gem dem i telefonbogen. Nødopkald Vælg [SMS] [SMS indstillinger] [Nødopkald] [Til]. Du kan sætte denne funktion op til at lade telefonen sende en nød-sms samtidig med, at du foretager et nødopkald. Du kan forudindtaste én nødbesked. Det er muligt senere at revidere meddelelsen. Slet SMS Med denne funktion kan du slette en eller flere SMS'er, inklusiv beskeder i indbakken, udbakken, kladder og alle beskeder. Vær forsigtig når du sletter, så du ikke ved et uheld kommer til at slette vigtige beskeder. Telefonsvarer Telefonsvarer er en type netværksservice, og du skal tilmeldes denne service, inden du kan anvende den. Hvis du vil vide mere om din telefonsvarer, skal du spørge din netværksudbyder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke langt på 1 (hvis nummeret allerede er sat op som hurtigkald til telefonsvareren). Hvis du vil ændre nummeret til telefonsvareren, skal du vælge [SMS] [Telefonsvarernr.]. Der vises en meddelelse på displayet byt nummer?, og du kan nu trykke på den grønne knap for at åbne indtastningsboksen og indtaste det nye nummer til telefonsvareren. Tryk dernæst på den grønne knap for at bekræfte. Service-center Du kan indsætte et service-center nummer for SMS, således at du kan sende og modtage SMS'er på normal vis. Hukommelses status 19

20 Med denne funktion kan du tjekke hukommelses status for den hukommelse i telefonen eller på SIM-kortet, der anvendes til SMS. Gem på Du kan vælge, om beskeder skal gemmes på SIM-kortet eller i telefonen. Du kan gemme navn og telefonnr. på kontakter i telefonens hukommelse og på SIM-kortet. Kontaktoplysningerne i telefonen vises med ikonet, og kontaktinformationerne på SIM-kortet vises med ikonet. Søg 1. Gå ind i hovedmenuen og vælg [Kontakt] [Søg] for at gennemse alle poster i telefonbogen. 2. Indtast første bogstav i det navn, du vil søge efter. 3. Systemet placerer cursor på første post, der starter med det valgte bogstav. Du kan flytte cursor op og ned i listen ved at trykke på pileknapperne op og ned. Tilføj kontakt 1. Vælg [Kontakt] [Tilføj kontakt] for at tilføje en ny post med et telefonnummer. 2. Du kan ændre indtastningsmetoden ved at trykke på knappen # under tilføjelse af posten. 3. Afhængigt af din indstilling for lagring af kontakter (Kontakt Indstillinger Gem på) gemmes den nye post automatisk enten i telefonen eller på SIM-kortet. Bemærk: Hvis du vil gemme en ny post, skal feltet med telefonnummer være udfyldt. Slet kontakt Hvis du vil slette kontaktoplysningerne i telefonen eller på SIM-kortet, skal du vælge menuen [Kontakt] [Slet kontakt] slet eller slet alle. Hvis du vælger slet alle, skal du desuden vælge, om du vil slette fra SIM-kortet eller fra telefonen. Du kan også åbne telefonbogen og trykke på knappen OK for at gå til punktet slet kontakt, hvis du vil slette posterne enkeltvis. Kopiér kontakt Vælg [Kontakt] [Kopiér kontakt] Direkte til telefon, hvorefter alle kontaktoplysninger kopieres. Denne handling kan ligeledes udføres den anden vej. Du kan også kopiere kontaktoplysningerne enkeltvis ved at åbne telefonbogen og vælge den kontakt, du vil kopiere. Tryk dernæst på knappen OK for at åbne menuen og vælg Kopiér kontakt. 20

21 Tryk på knappen OK for at bekræfte. Med denne funktion kan du kopiere kontaktoplysninger fra telefonen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonen. Nødopkaldsnummer Hvis du vælger [Kontakt] [Nødopkaldsnummer] [nyt], kan du indsætte op til 4 nødopkaldsnumre i telefonen. Du kan også ændre eller slette nødopkaldsnumre og vælge status for foretagelse af nødopkald. Hurtigkald Du kan indsætte op til 9 hurtigkaldsnumre på de numeriske taster 2 til 9, *. Du kan ringe op til et af disse numre ved at trykke langt på den tilhørende numeriske tast i standby modus. Du kan indsætte hurtigkaldsnumre direkte i telefonbogen ved at vælge [Kontakt] [Hurtigkald]. Du kan også redigere, ringe op til og slette hurtigkaldsnumrene. Indstillinger Gem på: Her vælger du standardplacering for de numre, du vil gemme: SIM-kort eller telefon. Hukommelses status: Her kan du se oplysninger om telefonbogens hukommelses status på telefonen og på SIM-kortet. Hvis du vil se en liste over de seneste udgående opkald, mistede opkald og indgående opkald, skal du bruge opkaldslisten. Der gemmes oplysninger om de seneste 20 poster. Indgående opkald Viser telefonnumrene for de seneste 20 indgående opkald. 1. Vælg opkaldsliste indgående opkald og tryk på pileknap op eller ned for at bladre gennem opkaldslisten. 2. Tryk på knappen OK for at åbne menuen. Du kan vælge mellem handlingerne kald op, send SMS, slet post, se detaljer og gem nr. Udgående opkald Viser de seneste 20 numre, du har ringet op. Se afsnittet om modtagelse af opkald. Mistede opkald 21

22 Viser de seneste 20 numre, der har ringet uden at komme igennem. Se afsnittet om modtagelse af opkald. Slet alle opkaldslister Sletter alle oplysninger i opkaldsloggen, både udgående, mistede og indgående opkald. Opkaldsvarighed Her kan du se oplysninger om samtalens længde for det seneste opkald, alle opkald, alle udgående opkald og alle indgående opkald. Vælg slet opkaldstimere, hvis du vil slette alle opkaldslister helt. Lydløs Du kan gøre telefonen lydløs ved at vælge indstillingen Lydløs eller ved at trykke langt på knappen # i Standby. Hvis du sætter telefonen på lydløs, kan du vælge en periode for indstillingen efter behov. Lydløs slås automatisk fra, når den valgte periode er udløbet. ( 0 betyder, at telefonen permanent står på lydløs). Indstillinger Ringetone typer Du kan vælge ringetoner for indgående opkald, alarmopkald, SMS, husk fødselsdag, tastelyd, vibrator og tænd/ sluk. 1. Vælg den type ringetone, du vil sætte op; 2. Åben den tilhørende liste over ringetoner; 3. Vælg den ønskede ringetone. Ringetonen afspilles automatisk, når du markerer den med cursor (gælder ikke tastelyd). Lydstyrke Du kan justere lydstyrken for indgående opkald, ringelydstyrke og stemme lydstyrke. 1. Vælg den lydstyrke, du vil sætte op, og åben indstillingerne for lydstyrke. 2. Tryk på knappen pil op/ pil ned eller vol +/ vol - for at justere lydstyrken. Pil op og Vol + skruer op for lyden, mens pil ned og Vol - skruer ned. Skærmkontrast Du kan justere lysstyrken på skærmen, så den passer dig bedst muligt. Tryk på pil op for at hæve kontrasten eller pil ned for at sænke kontrasten. Sprog: Vælg et sprog til telefonens display. Tid og dato: Her kan du indsætte det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt vælge datoformat. 22

23 Netværksindstillinger Opkald venter: I dette skærmbillede kan du udføre handlinger som Søg, Aktivér og Annullér. Hvis banke på er aktiveret, og du er i gang med et opkald, og der indgår endnu et opkald under samtalen, vil netværkets service-center sende et banke på signal til telefonen. Du kan herefter beslutte, om du vil besvare opkaldet eller ej, som det passer dig bedst. Hvis du slår denne indstilling fra, får du ikke noget signal, hvis der kommer et nyt indgående opkald. Den der ringer hører i stedet signalet for optaget. Viderestil opkald: Hvis viderestil opkald er aktiveret, viderestilles det indgående opkald automatisk til et forud valgt nummer eller numre. Der findes forskellige former for viderestilling. Du kan også udføre handlinger som Søg, Aktivér og Annullér med denne funktion. Søg: Her kan du tjekke, om funktionen viderestil opkald er slået til eller fra. Aktivér: Her slås funktionen viderestil opkald til eller fra. Når du aktiverer funktionen, skal du først indtaste det eller de telefonnumre, du vil viderestille til, inden funktionen kan starte op. Annullér: Annullerer funktionen viderestil opkald. A.Viderestil opkald: viderestiller alle indgående opkald til det valgte nummer. B.Viderestil opkald hvis optaget: viderestiller alle indgående opkald til det valgte nummer, hvis telefonen er optaget. C.Viderestil opkald hvis intet svar: viderestiller alle indgående opkald til det valgte nummer, hvis du ikke svarer. D.Viderestil opkald hvis udenfor dækning: viderestiller alle indgående opkald til det valgte nummer, når telefonen er slukket eller befinder sig udenfor netværkets dækningsområde. E.Annullér alle viderestillinger af opkald: Her kan du slå al viderestilling fra, når du ikke længere vil viderestille. Aktivér blokering: med denne funktion kan du blokere udgående opkald eller visse typer af udgående opkald (alle opkald, internationale opkald, blokér alle udgående) og blokere indgående opkald (alle opkald, blokér alle indgående opkald ved roaming). Hvis du vil annullere indstillingen, skal du indtaste koden. Hvis disse funktioner skal kunne være aktive, skal de være understøttet af din udbyder. 23

24 A. Blokér alle udgående opkald: alle udgående opkald (undtagen nødopkald) blokeres. B. Blokér alle indgående opkald: alle indgående opkald blokeres. Vælg netværk: Her kan du vælge den måde, telefonen skal søge efter et netværk på: vælg mellem automatisk søgning og manuel søgning. PIN Med denne funktion kan du vælge en ny, personlig PIN-kode til din telefon. Koden beskytter telefonen imod uautoriseret brug og hindrer, at andre kan få adgang til dine data, hvis telefonen skulle blive stjålet eller på anden måde bortkomme. Hvis PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den korrekte PIN-kode hver gang, du tænder telefonen. Hvis PIN-kode er deaktiveret, kræves der ingen indtastning af PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du først indtaste den gamle kode, dernæst den nye kode og til sidst den nye kode igen til bekræftelse. Først herefter vil PIN-koden blive ændret til den nye kode. Bemærk: Telefonens standard PIN-kode er: 1234 Regnemaskine Telefonen indeholder en enkel lommeregner. Du kan udføre udregninger med plus, minus, gange og dividere. Følg vejledningen herunder: 1. Indtast det første tal: når 0 vises på skærmen, kan du indtaste det tal, du ønsker at regne med. 2. Indtast regnesymbolet: Tryk på pileknapperne op/ ned og vælg regnesymbol +, -, *, / og tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte. 3. Indtast det næste tal. 4. Udregn: Tryk på pileknap op/ ned og vælg regnesymbolet =. Tryk på knappen OK for at bekræfte og foretage udregningen. 5. Ryd: Tryk på knappen (knappen Afslut). Hvis du er i gang med at indtaste et tal eller regnesymbol, slettes kun det aktuelle tal eller symbol. Hvis 0 vises på displayet, når du trykker på knappen Afslut, lukkes regnemaskinen. Du kan rydde alt indholdet i regnemaskinen ved at trykke på knappen 24

25 Afslut, når du har set resultatet af udregningen. Bemærk: Nøjagtigheden er begrænset, da oprundingsfejl kan forekomme. Vækkeur Denne telefon er udstyret med en vækkefunktion. Du kan sætte telefonen op til at vække dig på et bestemt tidspunkt og vælge den alarmmelodi, du foretrækker. (Indstillinger Indstillinger Ringetone type Alarmmelodi). 1. Åben menuen Vækkeur. Cursor placerer sig automatisk på timetallet for vækningen. Tryk på pileknap op/ ned for at indsætte timetallet, eller indtast timetallet direkte med de numeriske knapper. 2. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Cursor flytter automatisk til minuttallet. Tryk på pileknap op/ ned for at indsætte minuttallet, eller indtast minuttallet direkte med de numeriske knapper. Tryk dernæst på knappen OK for at bekræfte. Husk fødselsdag Denne funktion tillader lagring af oplysninger om 10 fødselsdage, således at du får en påmindelse om fødselsdage, du ikke må glemme. Gendan fabriksindstillinger Du kan gendanne telefonens oprindelige standardindstillinger med denne funktion. Vælg den ønskede gendannelsesmåde og tryk på knappen OK for at bekræfte. Bemærk: Gendan opsætning: Gendanner alle funktioner i menuen "Opsætning" til de oprindelige standardindstillinger; Gendan alle: Gendanner alle funktioner i menuen "Opsætning" til de oprindelige standardindstillinger og sletter alt indhold gemt i telefonen. Du kan lytte til radio via den indbyggede trådløse antenne uden at tilslutte øretelefonerne, men du opnår den bedste lydkvalitet, hvis øretelefonerne er tilsluttet, da disse fungerer som antenne. Hvis øretelefonerne er tilsluttet, vil lyden komme gennem dem. Men hvis du ikke anvender øretelefoner, vil lyden komme ud af telefonens højttaler. 1. Sådan tænder du radioen: når telefonen står på standby, skal du trykke på knappen radio for at tænde radioen. 25

26 2. Sådan slukker du radioen: tryk på knappen radio, når du vil slukke radioen igen. 3. Betjening: tænd radioen for at åbne menuen radio, tryk på knappen pil op/ ned for at vælge kanal, eller du kan indtaste kanalens frekvens direkte. Tryk på knappen OK (den grønne knap) for at flytte cursor og tryk på knappen * for at starte den automatisk kanalsøgning. Tryk på knappen Afslut, når du vil afslutte den automatiske søgning. Displayet viser nu en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge, om du vil fortsætte søgningen eller ej. Tryk på den grønne knap, hvis du vil fortsætte, eller tryk på knappen Afslut, hvis du vil gå tilbage til menuen radio. (Tryk på knappen * igen, hvis du vil gentage søgningen, efter at du er vendt tilbage til menuen radio). 4. Afbryd radioafspilningen ved at trykke på knappen Afslut (den røde knap). Dette lukker dog ikke menuen radio. Tryk på knappen Afslut (den røde knap) for at slå funktionen radio helt fra. 5. Langt tryk på knappen # for at låse tastaturet, tryk på samme knap igen, når du vil låse tastaturet op. 6. Justering af lydstyrken: under afspilning af radio kan du trykke på knapperne Vol +,-, hvis du vil indstille lydstyrken. 7. Tilslut øretelefoner og tryk dernæst langt på knappen Vol +, hvis du vil lytte til FM fra telefonens højttaler, langt tryk på knappen Vol -, hvis du vil lytte via øretelefonerne. Bemærk: Lydkvaliteten er afhængig af modtageforholdene og signalstyrken på det sted, hvor du befinder dig. Metode til indtastning af bogstaver Med indtastning af bogstaver kan du anvende første bogstav med stort, kun store bogstaver samt kun små bogstaver. Med denne metode indtaster du et enkelt bogstav ad gangen. Det engelske alfabet findes på de numeriske taster 2 til 9. Tryk en gang på en numerisk knap for at vælge det første bogstav på knappen, to gange for andet bogstav og tre gange for det tredie bogstav. Klik på bogstaverne direkte på skærmen eller skriv bogstaverne ved at bruge en stylus pen på skærmen. Tryk på den numeriske knap 1 for at indsætte normale symboler og tryk på knappen 0 for at indsætte et 0 eller et mellemrum under indtastning af bogstaver.(du kan ikke 26

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk Overblik 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst www.doro.dk/support/

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-17 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-13-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere