QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010"

Transkript

1 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

2 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald... 6 Træk kald... 6 Konferencekald... 6 DND tasten (Do Not Disturb/Forstyr ikke)... 7 Redial (genopkald)... 7 Telefonsvareren... 7 Telefonbog... 8 Funktionstaster... 9 Viderestilling af telefon... 9 Skjul nummer Q & A

3 INDLEDNING Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktions-taster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede spørgsmål. TILSLUT TELEFONEN 3

4 GENERELT Tasten anvendes som afslut, udfør eller OK. Tasten anvendes som fortryd, annuller eller tilbage. Tasten anvendes til at slå mikrofonen fra og til (både ved anvendelse af røret og headset). Tasten anvendes til at slå højttaleren til og fra (dvs. håndfri samtale) Tasten anvendes til at slå headset til og fra (tryk på knappen for at skifte til headset og læg røret på). Tasten har 2 funktioner. Når røret er lagt på, anvendes den til at skrue op/ned for ringestyrken. Når røret er af (altså under samtale), anvendes den til at skrue op/ned for lydstyrken i røret/headset/højttaler. FIGUR 1 Display-taster Bruges ikke Genopkald Telefonbog Menu Konference Hold Bruges ikke Omstil Forstyr ikke Funktions-taster

5 ÆNDRING AF RINGETONE (FIRMWARE VER. 5.2 ELLER NYERE) 1. Tryk på tasten under displayet hvor der står Reg. 2. Tryk på tasten under displayet hvor der står Ringe. 3. Find den ringetone du ønsker ved hjælp af pil højre/venstre. 4. Bekræft dit valg ved tryk på tasten og tryk herefter på tasten for at afslutte. Hvis telefon skriver bogstaver i stedet for tal: 1. Løft røret eller tryk på tasten og herefter på tasten yderst til venstre under displayet indtil der står 1 a 2. Læg røret på eller tryk på tasten. FORETAG ET OPKALD Der er to måder du kan foretage et opkald på. Opkald fra håndsæt (røret): 1. Løft røret, indtast telefonnummer og afslut med tryk på tasten, herefter vil telefonen ringe op til nummeret. 2. Indtast telefonnummer Herefter vil telefonen automatisk ringe op til nummeret. Opkald fra headset: 1. Indtast telefonnummer og afslut med tryk på tasten, herefter vil telefonen ringe op til nummeret. Brug tasten for at lægge på. BESVAR ET OPKALD Brug af håndsæt (røret): Løft røret for at besvare opkaldet. Brug af headset: Tryk på tasten for at besvare opkaldet. Brug tasten for at lægge på. 5

6 OMSTILLING AF OPKALD Der er to måde hvor på du kan omstille et opkald til et andet nummer. Omstil et opkald direkte til andet nummer: 1. Tryk på transfer-tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på tasten eller tryk evt. på indkodet funktions-tast. Herefter vil telefonen automatisk afslutte opkaldet og omstille til valgte nummer. Bemærk: Det vil ikke være muligt at trække kaldet tilbage igen, hvis ikke der bliver svaret på det nummer du lige har omstillet til. Omstil et opkald og tal med anden person først: 2. Tryk på hold-tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på tasten eller tryk evt. på indkodet funktions-tast. Vent til der bliver svaret og læg så røret på eller tryk på transfer og læg røret på. Telefonen afslutter automatisk opkaldet og omstiller til valgte nummer. Hvis du benytter headset gøres følgende: 2. Tryk på Hold tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på tasten eller tryk evt. på indkodet funktions-tast. Vent til der bliver svaret og tryk så på transfer. Telefonen afslutter automatisk opkaldet og omstiller til valgte nummer. Bemærk: Skulle der ikke blive svaret på det valgte nummer, kan du afslutte opkaldet ved tryk på tilbage til det ventende opkald ved at trykke på funktions-tasten, der blinker. tasten og vende TRÆK KALD Vær opmærksom på, at hvis flere telefoner ringer samtidig, trækker du det opkald som først kom ind. Du kan altså ikke trække en bestemt telefon som ringer, med mindre det kun er den ene telefon, der ringer. KONFERENCEKALD Dette er et såkaldt 3-punkts konferencekald, dvs. 3 personer, som kan tale samtidig med hinanden. Ved udgående opkald (opret konference med personer som du ringer til) 1. Ring til det første nummer der skal være med i konferencen og vent til der bliver svaret. 2. Tryk på hold-tasten og indtast det andet nummer der skal være med i konferencen, afslut ved tryk på tasten og vent til der bliver svaret. 3. Tryk nu på konference-tasten og du vil nu være i konference med de to opkald. Bemærk: Dette forudsætter dog at der er minimum 2 ledige funktions-taster som ikke anvendes til andet. 6

7 Ved indgående opkald (opret konference med personer der har ringet til dig) 1. Svar opkald 1 ved at tage røret. 2. Svar opkald 2 ved tryk på funktions-tast som blinker (det første opkald sættes automatisk på hold). 3. Tryk på konference-tasten og du vil nu være i konference med de to opkald. Bemærk: Dette fungerer kun hvis du har banke på aktiveret på telefonen. DND TASTEN (DO NOT DISTURB/FORSTYR IKKE) Ved tryk på DND-tasten kan du midlertidig afbryde din telefon, så den ikke kan modtage opkald. For at få telefonen til at modtage opkald igen, trykker du på DND-tasten igen. Forsøger andre at ringe til nummeret vil det melde optaget, med mindre telefonsvareren er aktiveret, så vil den gå i gang. Hvis du har aktiveret viderestil ved intet svar vil dette ske. BEMÆRK: Har du DND aktiveret, vil der stå Ej Forst øverst i displayet på telefonen i tedet for telefonens nummer. REDIAL (GENOPKALD) Tryk på Brug evt. Redial-tasten og løft derefter røret for at ringe op til det sidste indtastede nummer igen. pil højre/venstre for at finde frem til det nummer du ønsker at ringe op til igen. TELEFONSVAREREN Adgang og opsætning af telefonsvareren: Vent ca. 4 sek. til du hører en automatisk stemme, der siger velkommen til telefonsvareren. 2. Tast og derefter for at indtale din ikke tilstede-besked. 3. Indtal din velkomstbesked og afslut med. 4. Du kan nu vælge én af 3 muligheder: Tast Tast Tast for at acceptere den indtalte besked. for at høre den. for at indtale den igen. 5. Når du er tilfreds med din besked, skal du taste for at acceptere den og derefter taste. 6. Afslut med at taste og læg røret på. 7

8 Aflytning af beskeder: Vent ca. 4 sek. til du hører en automatisk stemme, der fortæller hvor mange beskeder der er. 2. Tast for at aflytte nye beskeder. 3. Tast for at slette beskeden. 4. Tast for at aflytte den næste. 5. Tast for at afslutte. Slå telefonsvareren til: Løft røret og tast og afslut med tryk på tasten Afvent at dit valg bliver bekræftet og læg røret på. Slå telefonsvareren fra: Løft røret og tast og afslut med tryk på tasten, Afvent at dit valg bliver bekræftet og læg røret på. TELEFONBOG Tilføj et navn og nummer for første gang: 1. Tryk på directory-tasten. 2. Tryk på 2. tast fra højre under displayet. 3. Indtast navn ved hjælp af nummer-tasterne (som ved SMS på mobil) og afslut ved tryk på tasten. 4. Indtast telefonnummer og afslut ved tryk på tasten. Følg pkt. 2-4 for at tilføje det næste nummer. For at tilføje flere tryk først pil til venstre og følg derefter pkt. 2 4 eller forlad telefonbog ved tryk på tasten. Tilføj et navn og nummer i eksisterende telefonbog: 1. Tryk på directory-tasten og derefter pil til venstre. 2. Tryk på 2. tast fra højre under displayet. 3 Indtast navn ved hjælp af nummer-tasterne (som ved SMS på mobil) og afslut ved tryk på tasten. 4. Indtast telefonnummer og afslut ved tryk på tasten. Bemærk: Telefonbogen kan max. indeholde 100 kontakter. 8

9 Foretage opkald fra telefonbog: 1. Tryk på directory-tasten eller på 2. tast fra venstre under displayet. 2. Brug enten pil op/ned for at finde frem til det ønskede navn eller anvend nummer-tasterne (som ved SMS på mobil) for at få det første navn der starter med valgte bogstav og brug så pil op/ned for at finde frem til det ønskede navn. 3. Løft røret eller hvis headset benyttes tryk på tasten og telefonen ringer automatisk op til valgte navn/nummer. FUNKTIONSTASTER Indkodning af funktions-tast: 1. Tryk på menu-tasten og derefter pil til højre. 2. Tryk på tasten yderst til højre under displayet, hvor der står F taster. 3. Brug pil højre/venstre for at finde frem til den ønskede funktions-tast. Bemærk: Tast 1 kan kun anvendes som linie til telefonen og må ikke ændres. 4. Tryk på tasten. Vælg Adresse med pil til højre og tryk på tasten. 5. Indtast telefonnummer eller evt. tastselv-kode som skal være gældende for aktuelle funktions-tast. 6. Afslut ved tryk på tasten. Slet en funktions-tast: 1. Følg pkt. 1-4 som ovenfor, men vælg Linie i stedet og tryk på tasten. 2. Slet nummer (selv-kode) ved at flytte cursor helt til højre ved brug af pil til højre og tryk derefter 2. knap fra venstre under displayet for at slette. 3. Afslut med tryk på tasten. VIDERESTILLING AF TELEFON Fast viderestilling til andet nummer fra gang til gang: Har du brug for at viderestille sin telefon til et andet nummer, gøres det således. Aktivere viderestilling: + telefonnummer 9

10 Ophæv viderestilling: Samme metode kan anvendes hvis man ønsker at viderestillingen først skal ske hvis telefonen er optaget eller ikke bliver besvaret. Her anvendes følgende koder i stedet: Aktivere viderestilling ved optaget: + telefonnummer Ophæv viderestilling ved optaget: Aktivere viderestilling ved intet svar: + telefonnummer Ophæv viderestilling ved optaget: 10

11 Fast viderestilling til samme nummer hver gang: Hvis man ofte har brug for at viderestille sin telefon til det samme nummer, kan man gemme dette nummer i telefonen således. + telefonnummer Aktiver viderestilling: Ophæv viderestilling: Samme metode kan anvendes, hvis man ønsker at viderestillingen først skal ske hvis telefonen er optaget eller ikke bliver besvaret. Her anvendes følgende koder i stedet: Indtast det faste nummer som skal anvendes ved optaget: + telefonnummer Aktivere viderestilling ved optaget: Ophæv viderestilling ved optaget: 11

12 Indtast det faste nummer som skal anvendes ved intet svar: + telefonnummer Aktivere viderestilling ved intet svar: Ophæv viderestilling ved intet svar: SKJUL NUMMER Ønsker man at skjule sit nummer ved udgående opkald kan dette gøres på to måder. Skjul nummer altid: Ophæv skjult nummer altid: Skjul nummer pr. opkald: + telefonnummer 12

13 Q & A Q: Hvad gør jeg hvis mit display viser? A: Tryk på DND tasten. Q: Hvad gør jeg hvis mit display viser? A: Genstart telefonen ved enten tryk på settings-tasten og derefter 2. tast fra venstre under displayet, hvor der står Genstart. Afslut med tryk på tasten. Eller sluk for telefonen ved at trække stikket ud og tilslutte det igen. Q: Tasterne på min telefon er låst, og der vises et hængelås symbol i displayet? A: Tryk og hold a tasten i ca. 3 sek. for at låse op. Q: Min telefon skriver bogstaver, når jeg trykker på tasterne? A: Tryk på tasten og derefter på tasten yderst til venstre under displayet, hvor der står A 1 eller a A indtil der står 1 a. Afslut ved tryk på tasten. Q: Min telefon kan godt ringe ud, men ikke modtage opkald? A: Check om der står Ej forst eller NR i displayet og gør som beskrevet ovenfor hvis der gør. 13

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

PBX Designer Kundemanual

PBX Designer Kundemanual PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version 170215 Side 1 af 52 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere