tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tønder handelsgymnasium & handelsskole information om"

Transkript

1 tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE

2 kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som skal overvejes mange gange. Der findes mange uddannelsesmuligheder, og vi vil gerne hjælpe med til, at du træffer det helt rigtige valg for dig. Stiller man skarpt på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, ser man et billede af en dynamisk og innovativ uddannelsesinstitution med fingeren på pulsen. En mere og mere global verden er i disse år med til at skabe mange nye behov, og med den tradition, Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har for et stort internationalt engagement, er det naturligt for os at tage denne udfordring op. Vi udvikler uddannelser og måder at gøre tingene på, når virksomhederne og samfundet i øvrigt efterspørger nye kompetencer og har således en vigtig opgave i at uddanne unge til fremtidens Danmark. En opgave som betyder, at vi hver dag må yde vores bedste for at uddanne unge mennesker til morgendagens jobs som f.eks. butikschefer, speditører, arkitekter, it-specialister, advokater, aktieanalytikere samt reklame- og mediefolk. Vi ser derfor os selv som en uddannelsesinstitution, der giver vores elever de optimale muligheder for at få flest mulige valgmuligheder med på den videre vej i uddannelsessystemet. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er et godt lærested og et godt værested. Vi sætter pris på hinanden og den gode kontakt. Skolen tilbyder et åbent og motiverende miljø, hvor de faglige, sociale og personlige kompetencer er i højsædet. På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole mener vi, at vores elever skal have det godt, for at de kan lære mest muligt. Gode rammer er med til at give veloplagte lærere og motiverede elever. Vi tilbyder et attraktivt studiemiljø med mange tilbud såvel fagligt som socialt. For yderligere information kan du besøge skolens hjemmeside og facebook profil. Kontakt også gerne, og til hver en tid, skolens studievejledere for yderligere information. Du er naturligvis også altid velkommen til at komme på besøg. Vi glæder os til at se dig på Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole. Poul Erik Vestergaard Frandsen forstander

3 tilmelding & optagelse/ Ønsker du at blive optaget på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, er du altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere. Du skal søge optagelse via Spørg evt. din UU-vejleder. Går du ikke i skole, så kan du kontakte studievejlederne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, der vil hjælpe dig med det videre forløb. Der starter nye hold hvert år i august. Tilmeldingsfristen for optagelse er hvert år d. 1. marts, men du kan blive optaget helt frem til skolestart, hvis der er ledige pladser. HG For at blive optaget på HG skal du have gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasse og være parat til at gennemføre en uddannelse. Samtidig vil det være en fordel, hvis du har en sund portion nysgerrighed, engagement og lyst til at lære. På denne måde får både du og dine kommende klassekammerater de bedste rammer for undervisningen. For at sikre at du bliver placeret på de rigtige niveauer i de enkelte fag, vurderer vi dine kompetencer ved en indplaceringssamtale i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Her består vurderingen typisk af en samtale med en studievejleder eller en kontaktlærer. Når du begynder på HG, laver du en uddannelsesplan sammen med din kontaktlærer. Derved får du mulighed for at vælge de fag og niveauer, der er nødvendige for at tage netop den uddannelsesretning på hovedforløbet, som du ønsker. HHX Du kan blive optaget på handelsgymnasiet, hvis du opfylder nedenstående betingelser: Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, engelsk, matematik, tysk eller fransk (hvis fagene udtrækkes), samt fysik/kemi/biologi/geografi (de fag, der udtrækkes). Hvis du efter 9. klasse vælger at tage 10. klasse, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Desuden skal du af din skole og UU vurderes uddannelsesparat. Opfylder du disse krav, kan du blive optaget.

4 HG/ HG det merkantile forløb Tag en HG og gør dig klar til fremtidens job inden for fx butik, administration, handel, salg og økonomi. Her kan du også lære om iværksætteri og det at starte egen virksomhed. Vi har optag på både HG, HGV (for voksne) og HGS (for studenter). Om erhvervsuddannelserne Tønder Handelsgymnasium & Handelsskoles erhvervsuddannelse (HG) er oplagt for dig, der ønsker en praksisnær uddannelse. Her kan du specialisere dig inden for en række spændende brancher som handel, detail eller kontor. Udover en erhvervsrettet undervisning byder uddannelsen samtidig på virksomhedsbesøg, internationale studieophold og virksomhedspraktik. Uddannelsens opbygning Du går 2 år på grundforløbet, hvor du får kompetencer, som giver adgang til det 2-årige hovedforløb. Sammenlagt tager uddannelsen således 4 år. På uddannelsen tilbydes du en række spændende og erhvervsrelevante fag, som f.eks. salg & service, erhvervsøkonomi, IT og samfundsfag. Desuden vil du videreudvikle dig på det sproglige område inden for dansk, engelsk og tysk. I løbet af din HG-uddannelse kommer du til at arbejde med konkrete eksempler taget fra erhvervslivet og/eller i samarbejde med erhvervslivet. Skolen har gode kontakter til det lokale erhvervsliv, hvilket betyder, at der vil være besøg af gæstelærere, vi vil tage på virksomhedsbesøg, og der arrangeres praktikophold. Undervisningen på grundforløbet tager udgangspunkt i praksis, hvor der arbejdes med temaer og projekter på tværs af fag. IT er en integreret del af undervisningen på HG. Eleverne gennemfører den overvejende del af opgaverne på grundforløbet ved hjælp af ipad. HG UDDANNELSEN Grundfag 1. år 2. år Salg & service Informationsteknologi Samfundsfag Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk Tysk

5 hovedforløb/ Når du har gennemført grundforløbet på HG, skal du begynde på hovedforløbet og dermed den del, hvor du skal i praktik i en virksomhed og specialisere dig inden for en uddannelsesretning. Her er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed. Hovedforløbet rummer dog også kortere skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde. Hovedforløbet tager typisk to år og afsluttes med en fagprøve. Længden på praktikopholdet kan dog afhænge af din uddannelsesretning. Du kan bl.a vælge uddannelser inden for nedenstående områder: Detail Kolonial Tekstil Stormagasin Salgsassistent Butiksmedhjælper (1 år) Blomsterdekoratør Handel Handelsassistent salg Logistikassistent Indkøbsassistent Kontor Administration Offentlig administration Lægesekretær Revision Økonomi Kontorservice (1 år) Kundekontaktcenter (1 år) HG UDDANNELSEN Hovedforløb Grundforløb 4. år 3. år 2. år 1. år Detailhandelsuddannelse (butik) Handelsuddannelse /engros - lager Kontoruddannelse HG 2. år HG 1. år HGV - voksenklasse (1 år) HGS - studenterklasse (12 uger)

6 HHX/ Økonomi & finans ØKONOMI & INNOVation DEN INTERNATIONALE DESIGN & medier Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. HHX er en tre årig almen og studieforberedende ungdomsuddannelse. Med en handelsgymnasial eksamen får du en solid og bred baggrund til at fortsætte dine studier. HHX-eksamen giver dig mange muligheder. Den giver adgang til mange videregående uddannelser, hvad enten du ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen, ligesom du med en HHX-eksamen kan fortsætte uddannelsen til lærer, pædagog, politibetjent osv. Du kan også gå direkte ud i et uddannelsesforløb inden for eksempelvis revision, spedition, bank med mere. HHX er en døråbner, der rækker langt ud i fremtiden og giver dig mulighed for at drømme om uddannelser og jobs. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du gennem alle tre år møder nye og varierede måder at lære på. Du vil møde arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt, ligesom vi fokuserer på faglighed, tværfaglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation og internationalt udsyn.

7 EFTER ET HALVT ÅRS GRUNDFORLØB KAN DU VÆLGE MELLEM FIRE STUDIERETNINGER, SOM VARER RESTEN AF DIN TID på HANDELSGYMNASIET Obligatoriske fag Valgfag HHX UDDANNELSEN Afsætning A Engelsk A Dansk A 2. fremmedsprog (Spansk A/Tysk B) Matematik C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B International økonomi B Erhvervsret C Samfundsfag C Tysk A Spansk A Matematik A/B Samfundsfag B Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C På gymnasiet har vi en tæt kontakt til det omkringliggende erhvervsliv, hvilket er med til at sikre dig nogle af de kompetencer, som det moderne erhvervsliv efterspørger. På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne virksomhedsområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, IT, kultur og andre almene fag.

8 ØKONOMI & finans/ Hvis du er glad for tal og matematik, kan du vælge studieretningen Økonomi & Finans. Her er de hårde økonomiske discipliner og matematik i fokus. Studieretningen Økonomi & Finans sigter især mod videregående studier inden for matematik, statistik og økonomi ved handelshøjskoler og universiteter. (Cand. Merc., Cand. Oecon, Cand Scient.Oecon etc.) Mange af vore elever inden for studieretningen Økonomi og Finans finder efter HHX-eksamen også ansættelse som elever/trainees i den finansielle sektor såsom bank, forsikring, ejendomsmæglere eller administration i private virksomheder eller hos det offentlige. I de økonomiske fag lægges der vægt på virksomhedsøkonomi og finansiering som studieretningsfag, men du har også Afsætning (markedsføring) og International Økonomi. Også i denne studieretning har du mulighed for udover engelsk at få sprogundervisning på højeste niveau (spansk eller tysk). Så hvis du kan lide, at der er 2 streger under resultatet og kan lide at arbejde med tal kan du vælge studieretningen Økonomi & Finans. Er du Glad for tal og matematik? så vælg studieretningen økonomi & finans

9 ØKONOMI & innovation/ Her finder du studieretningen med de klassiske handelsgymnasiale fag som afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi på højniveau tilsat innovation og samfundsfag. Studieretningen er både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i erhvervslivet og for dig, som er lidt usikker på, om du vil tage en videregående uddannelse eller vil gå virksomhedsvejen umiddelbart efter studentereksamen. Ud over de økonomiske fag rummer studieretningen bl.a. også matematik, engelsk og andre almene fag, som er vigtige komponenter i dit videre uddannelsesforløb. Studieretningen er også rettet mod dem, der tænker kreativt, nyt og måske har en iværksætter i maven. Igennem studieture og projekter får du indsigt i en verden, som er under hurtig forandring kort sagt studieretningen giver dig et solidt fundament - så du efter din studentereksamen kan navigere i en foranderlig verden. har du en iværksætter i maven? Så er økonomi & innovation måske noget for dig

10 design & medier/ FOKUS PÅ kommunikation & ELEKtroniSKE MEDIER IT- medier- og design- studieretningen har fokus på visuel kommunikation i og med moderne elektroniske medier. Der er tre bærende fag bag denne studieretning: IT (Aniveau), Mediefag (B-niveau) og Design (C-niveau). De tre fag har hver deres tilgang til et samfund, der er kendetegnet ved kommunikation gennem sociale medier, internet og billedmedier. I studieretningsfaget IT (A) arbejder vi med at forstå og anvende informationsteknologien. Vi designer og analyserer fx computerspil, websites, databaser, kommunikationsprodukter og meget mere. Det er desuden kun på HHX-uddannelsen, du kan få faget IT på A-niveau. I faget Design (C) analyserer og producerer vi grafisk design, hvad enten det er i form af et logo, en stol, en bil eller noget helt fjerde. Hvorfor ser Apples logo ud, som det gør? Det er sikkert ikke helt tilfældigt! Og hvilke signaler sender logoet? I denne studieretning har du også mulighed for at afprøve dine evner inden for Young Enterprise, hvor du kobler fagene design, virksomhedsøkonomi, afsætning og IT og bliver undervist i entreprenørskab. Levende billeder eller film og TV- produkter er det, vi arbejder med i faget Mediefag (B). Vi producerer og analyserer fx dokumentarfilm, kortfilm, tv-serier, web-serier og meget andet.

11 DEN INTERNATIONALE/ Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store, globale verden og dens mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen. Hvordan undersøger man forskellige markeder? Du vil få kendskab til fremmede landes økonomiske forhold og kultur, og hvordan de kan spille sammen. Du skal være interesseret i sprog generelt og engelsk i særdeleshed, da mange af dine tekster vil være engelsksprogede. I løbet af dine tre år, vil ECCO være en vigtig samarbejdspartner. Som en stor, internationalt orienteret virksomhed vil ECCO deltage i undervisningen, være en del af udlandsturene og indgå i flere af dine projekter. Der vil være hele tre studieture. De to første vil være til Hamborg og Amsterdam. Den tredje er til enten Kina eller USA. Prisen for de tre rejser vil ligge mellem kr., alt efter, hvor du vælger at rejse hen det tredje år. Udover engelsk er der mulighed for at vælge enten tysk eller spansk på højt niveau. Desuden spiller fagene International Økonomi og Kulturforståelse en stor rolle i denne studieretning. hhx international din vej ud i verden

12 studieretninger/ Økonomi & Finans Med fokus på økonomi, matematik og finansiering Virksomhedsøkonomi A Matematik B/A Finansiering B Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Afsætning A Erhvervsret C + valgfag Design & Medier Med fokus på afsætning, IT, design og medier Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B IT A Mediefag B Design C Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Økonomi & Innovation Med fokus på økonomi, afsætning og innovation Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation C Samfundsfag B Matematik B/A Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Generelle valgfag: Tysk A Matematik B/A Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C Samfundsfag B Den Internationale Med fokus på sprog, international økonomi og kulturforståelse International Økonomi A Kulturforståelse B Tysk B/Spansk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Erhvervsret C + valgfag

13 Tønder handelsgymnasium & Handelsskole Uddannelse til fremtidens job

14 studierejser HHX/ Her får du mulighed for at opleve verden i både Europa og USA eller Asien alt imens du går på gymnasiet. Som elev på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole kommer du til at deltage i to eller tre studieture. Skolen arrangerer en studietur i 1. g til Hamborg. I 2.g kommer du til London, Berlin, Amsterdam eller Dublin - alt afhængig af, hvilken studieretning der er valgt. I 3. g har du mulighed for at vælge at komme på et længere skoleophold i enten Kina, USA eller en europæisk storby. I løbet af alle 3 år vil du samtidig opleve en daglig undervisning, hvor der bliver fokuseret på internationale forhold. undervisning i udlandet, collegeophold i USA, Kina, England, Spanien og Tyskland. Gennem studierejserne vil du som elev få styrket dine sprogfærdigheder i praksis samt få et godt indblik i de kulturelle, økonomiske og politiske forskelle, der er mellem de forskellige lande. På den internationale studieretning samarbejder skolen med ECCO, og derfor vil noget af undervisningen foregår på ECCO`s afdelinger i Danmark, Tyskland, Holland og Kina. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har sammen med andre handelsskoler udviklet et fælles internationaliseringsprogram. Det indeholder bl.a. muligheder for

15 studierejser HG/ Som elev på HG kommer du også til at deltage i studierejser. På 1. årgang er der et sprogligt forløb, hvor eleverne de første to dage arbejder med den destination, de skal besøge. Herefter er der en 3-dages studietur, som i dette skoleår går til Hamborg. På 2. årgang er der en studietur til København, hvor eleverne ud over en masse sociale aktiviteter også kommer til at arbejde med det samfundsmæssige aspekt, sprog, kultur og forskellige virksomhedsbesøg. Som elev på HG har man også mulighed for i samarbejde med Synergiskolerne at komme til udlandet i et længerevarende skole/praktikforløb. Der tilbydes et forløb på 3 uger i Dublin. Den første uge får man undervisning på Alpha College of English og derefter to ugers praktikforløb i en virksomhed.

16 skolens elevråd/ Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har, ligesom alle andre gymnasier og erhvervsskoler i Danmark, et elevråd. Elevrådet på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole består som udgangspunkt af en repræsentant og suppleant fra hver klasse. På den måde kommer vi til at repræsentere et bredt udsnit af skolens elever, da der både er repræsentanter fra HHX, HTX og HG i elevrådet, så alle elever fra hele skolen har noget at sige. Vi lægger i elevrådet stor vægt på at være aktive på skolen og at gøre en indsats for at øge kvaliteten for eleverne - både undervisningsmæssigt og socialt. Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser på skolen. Elevrådet repræsenterer eleverne og elevernes holdninger på skolen. Elevrådet har stor indflydelse på skolen, og vi er repræsenteret i skolens bestyrelse. Igen i dette skoleår vil vi lave en række aktiviteter på skolen, ligesom vi deltager aktivt i samarbejde med elevrådene på de handelsskoler, som vi samarbejder med. Elevrådet har nogle meget engagerede medlemmer, som gør en aktiv indsats for at forbedre skolens miljø og give eleverne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole en god oplevelse. ELEVRÅDET varetager elevernes interesse PÅ SKOLEN Kamilla Lausten Elev på HG1 Jeg valgte HG, fordi det er en overskuelig og meget praktisk uddannelse. Efter de to år vil jeg gerne have en uddannelse som salgsassistent i en tøjbutik

17 Marcel Ortmann Elev på HG2 HG har givet mig en masse kompetencer. Jeg har fået læreplads og skal efter sommerferien starte som elev hos JYSK i Tønder Camilla Paulsen Elev 1. årgang HHX Jeg valgte HHX, fordi uddannelsen har en masse spændende fag. Den internationale linje er rigtig spændende, bl.a. fordi vi har et tæt samarbejde med ECCO Kasper Bossen Elev 3. årgang HHX De tre år på HHX har givet mig et solidt fagligt grundlag. Jeg skal efter sommerferien læse HA International i Sønderborg

18 tønder Handelsgymnasium & handelsskole ER OGSÅ... På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole vil du udover en spændende og lærerig undervisning også deltage i en masse aktiviteter, der er med til at gøre din studietid endnu mere spændende, og som vil betyde masser af nye venner. Elevråd Læsevejledning Erhvervscase Studiepraktik Young Enterprise Studierejser Introture Morgensamlinger Gæsteundervisere Foredrag Erhvervsdating IT i undervisningen Lektiecafé Vi har hvert år en idrætsdag for alle skolens elever, ligesom vi spiller den traditionelle fodboldturnering mod Tønder Gymnasium. Derudover har vi på skolen en lang række tilbud og aktiviteter for eleverne: Fredagscafé Handelsskolefester Gallafester Fitnesstilbud Festivalarrangement Er du til fysiske udfoldelser, enten i form af holdsport eller individuelt, er der masser af muligheder for at teste konkurrenceånden, når Handelsskole-DM indbyder til fodbold, håndbold og golf. spændende undervisning fritidsaktiviteter & nye venner

19

20 ERHVERVSLIVETS TILKNYTNING/ På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har vi et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. I løbet af din uddannelse vil du derfor komme på virksomhedsbesøg i flere lokale virksomheder. Sammen med lokale virksomheder afholder vi workshops, laver jobdatingarrangementer, diskuterer vigtige problemstillinger og knytter bånd, vi siden kan bruge innovativt i dagligdagen. Vi arbejder projektorienteret, sætter camps op og går i lære i det lokale erhverv på mange måder. Vi betragter Tønder Handelsgymnasium som en særdeles kompetent og professionel samarbejdspartner. Handelsgymnasiet er præget af engagerede medarbejdere, der gerne udfordrer det vante og tænker i innovative retninger. I ECCO oplever vi, at de unge, der afslutter en uddannelse fra Tønder Handelssgymnasium, besidder nogle solide færdigheder samt en række kompetencer, som vi tillægger stor værdi - f.eks. når vi rekrutterer trainees; især er kompetencen til fortsat at udvikle sig fagligt og personligt central, uanset om den studerende sigter direkte mod arbejdsmarkedet eller mod en kortere eller længerevarende uddannelse. Citat: Peter Norman Vice President Group Human Resources, ECCO

21 Jeg valgte at begynde på HG, da jeg havde et klart mål! Jeg ville uddanne mig til salgsassistent og meget gerne i butik med tøj til unge mennesker. HG var godt for mig, da der veksles mellem teori og praksis, hvilket gør fagene endnu mere interessante og lærerige. Desuden er uddannelsen både fagligt rettet og har et tæt samarbejde til erhvervslivet det synes jeg er fedt! Efter HG fik jeg en elevplads hos Square i Tønder, afsluttede hovedforløbet og dermed uddannelsen i 2013 Tenna Lorenzen, HG Ønsker du en karriere i erhvervslivet? så vælg tønder handelsgymnasium & handelsskole

22 Velkommen til Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN Studievejlederne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er klar til at hjælpe dig hele vejen igennem din uddannelse, og du er også velkommen til at kontakte dem, allerede inden du starter. De vejleder dig og giver dig gode råd, så du tager det helt rigtige uddannelsesvalg. Studievejledningens opgave er bl.a. at hjælpe dig igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål eller problemer, enten i forhold til skole eller dit privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens studievejledere. De kan fungere som dine sparringspartnere har altid tid til en personlig snak, og kan også svare på dine spørgsmål omkring uddannelsen. Du kan få svar på spørgsmål om ungdomsuddannelserne HG & HHX, det kunne fx være: - Hvordan er uddannelserne bygget op? - Er der forskellige studieretninger? - Hvilke valgfag er der mulighed for at vælge? - Hvad med de forskellige niveauer og deres betydning for senere valg af uddannelse og erhverv? - Hvilke muligheder findes der, når ungdomsuddannelserne er afsluttet? Paul Jacob Meyer Studievejleder Gitte Lyse Gjesing Studievejleder Ulla Appel Studievejleder Går du i 9. eller 10. klasse, og er du klar til en uddannelse med fremtid i - så er HG eller HHX noget for dig. Hvis du allerede er sikker på, at du vil søge ind på en uddannelse på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, kan din UU-vejleder hjælpe dig med ansøgningen. Har du endnu ikke besluttet dig for, hvilken uddannelse der er den helt rigtige for dig, tilbyder Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole en række muligheder for introkurser og brobygning på både HG og HHX Du er også altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du har spørgsmål omkring optagelse eller uddannelserne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole generelt. Du og dine forældre vil efter bekræftet optagelse på HHX blive inviteret til en indslusningssamtale, hvor studievejledningen vil fortælle lidt om skolen som helhed for at kontrollere, at du har valgt den rigtige studieretning samt for at besvare de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med skolestart.

23 Tønder sportscollege/ Tønder Sportscollege (TSC) er et tilbud til dig, som går i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune og som dyrker idræt på et højt niveau. Du har måske også et ønske om at udvikle og træne dit sportslige talent, samtidig med at du får en ungdomsuddannelse. TSC øns-ker at skabe et liv for den enkelte udøver, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse, sportslige ambitioner og oplevelser. Du kan forvente engagerede og ambitiøse trænere. Du kommer også til at stifte bekendtskab med en række gæstetrænere, som er profiler i deres idrætsgren. Det sociale sammenhold er vigtigt, så derfor får du som elev på TSC tilbudt at være med på udlandsture, deltagelse i forskellige former for idrætskurser, klubaktiviteter efter skoletid, gæstelærere og information om bl.a. kost, alternativ træning, dommerkursus etc. Tønder Sportscollege tilbyder idrætsgrenene håndbold og fodbold. For at blive optaget på Tønder Sportscollege skal du have dyrket din idrætsgren i en årrække og have et godt sportsligt niveau. Det er et krav, at du er seriøs med din sport, og at du har som mål hele tiden at blive bedre.

24 Find yderligere informationer om os på facebook: Eller kontakt skolen: Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole martin Hammerichsvej Tønder tlf. (+45) mail: - Internet: Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag og fredag Layout/Design: René Krautz mdd

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 1. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading,

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn 1 Frederikshavn Skoleåret 2016-2017 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013 Handelsgymnasiet 2012-2013 Handelsgymnasiet 1 Skoleåret 2012-2013 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX

Handelsgymnasiet HHX Handelsgymnasiet HHX CECILIE LARSEN, HHX I HILLERØD: Jeg valgte HHX på grund af fagene matematik og økonomi. Jeg vil gerne læse jura og være advokat, og faget erhvervsjura på tredje år giver mig et lille

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVORFOR Køge Handelsgymnasium? Vil du ruste dig bedst muligt til videregående studier og

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 Kære brobygningselev Velkommen til brobygning på ZBC i Vordingborg.

Læs mere

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Handelsgymnasiet hhx er: En af de tre 3-årige gymnasiale uddannelser Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Sprog, salg, eksport, markedsføring,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018 VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS 2018 EUX den erhvervsfaglige studentereksamen Karrieremuligheder EUX Business Leder Sælger/salgschef Indkøber Egen virksomhed/iværksætter Egen webshop It superbruger Politibetjent

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Lyngby. Sportscollege

Lyngby. Sportscollege Lyngby Sportscollege SILKE MEYER: Det er fedt at bo på kollegiet. Man får lov til at prøve at klare sig selv, og samtidigt er det meget fleksibelt i forhold til skolen. Der er gode busforbindelser til

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX)

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN KLAR TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG KARRIERE MED HHX Den merkantile studentereksamen (HHX) er en oplagt mulighed for dig, der har

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Det moderne gymnasium

Det moderne gymnasium Handelsgymnasiet Det moderne gymnasium FREMTID: HVAD KAN DU BLIVE MED HHX? HHX er en treårig gymnasieuddannelse, der giver dig de rette faglige kompetencer og den viden, der skal til, for at du kan påbegynde

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere