Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret

2 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du starter på handelsgymnasiet, skal du tage stilling til hvilke fag og 2. fremmedsprog, der interesserer dig og ikke mindst hvilken studieretning, du har mest lyst til at vælge dig ind på. Ved at læse denne pjece kan du få svar på mange af dine spørgsmål. Du kan læse om, hvordan handelsgymnasiet er opbygget, hvilke obligatoriske fag du skal have, hvordan grundforløbet er opbygget, og hvilke studieretninger og valgfag du kan vælge imellem. Ved en gennemlæsning af pjecen får du et meget bedre grundlag for at træffe dine valg, når du tilmelder dig handelsgymnasiet. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på vores hjemmeside: Pjecen beskriver især den uddannelsesmæssige side af handelsgymnasiet. Derudover skal du være opmærksom på, at vi på skolen har et godt, spændende og udviklende skolemiljø, som både elever og skolens personale bidrager til. Parallelt med undervisningen er der således foredrag, fællesarrangementer, deltagelse ved DM i handelsskolesport, fester og meget andet. Tre udviklende år Undervisningen og skolemiljøet sikrer, at du på handelsgymnasiet får tre spændende og udviklende år, der gør dig parat til at starte på en videregående uddannelse på et universitet, en handelshøjskole, på lærer / pædagoguddannelsen eller en af de mange andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser. Er du ikke umiddelbart interesseret i at tage en videregående uddannelse, er handelsgymnasiet også et godt og solidt grundlag for at starte på en elev-uddannelse inden for fx bank, revision, spedition eller kontor. Som elev i 8., 9. eller 10. klasse skal du desuden være opmærksom på, at der er gode muligheder for at komme på besøg på handelsgymnasiet. Du får automatisk information om disse aktiviteter af din UU-vejleder. Hør mere om handelsgymnasiet til: Åbent hus på Handelsgymnasiet Frederikshavn torsdag den 22. januar 2015 kl Derudover kan du i september deltage i informationsaftener om ungdomsuddannelser arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn. Har du spørgsmål til uddannelsen, er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig til handelsgymnasiets gymnasievejledere. Telefonnumre og adresser finder du bagerst i pjecen. Du er - evt. sammen med dine forældre - velkommen til at besøge handelsgymnasiet og få en samtale med en af vores to gymnasievejledere. Vi glæder os til at se dig på handelsgymnasiet. Svend Kobberup, direktør 2 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

3 Indhold Bliv student på handelsgymnasiet 4 Trivsel og studiemiljø 4 Optagelse på handelsgymnasiet 5 Handelsgymnasiets grundforløb 6 Undervisningen på grundforløbet 6 Når du starter på handelsgymnasiet Gymnasievejledningen 9 Det store overblik 10 Handelsgymnasiets studieretninger 12 Godt grundlag for videre uddannelse 12 Hvilke studieretninger kan du vælge? 13 Hvornår skal du vælge studieretning? 13 Studieretning 1 med fokus på økonomi 14 Studieretning 2 med fokus på iværksætteri 15 Studieretning 3 med fokus på sprog 16 Studieretning 4 med fokus på globalisering 17 Eksempler på valg af studieretning og fag 18 Vil du vide mere? 19 Følg os på facebook... Læs mere på 3 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

4 Bliv student på handelsgymnasiet Handelsgymnasiet (hhx) er en gymnasial uddannelse, som gør dig klar til videregående uddannelser. Du kan fx. læse videre på universiteter, handelshøjskoler, lærer / pædagoguddannelsen og journalistuddannelsen. Eller du kan vælge én af de korte videregående uddannelser fx finansøkonom. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig også en god ballast. Et af de særlige kendetegn ved handelsgymnasiet er, at du i løbet af de tre år uddannelsen varer, bliver præsenteret for både almene og merkantile fag. De merkantile fag er fag, der peger ud mod erhvervslivet - fx. afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret, mens de almene fag er dansk, engelsk, 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk), matematik, samtidshistorie og samfundsfag. De almene fag sikrer dig en almen dannelse, der gør, at du bedre kan følge med i - og forstå det samfund, du er borger i. Ved at tage din gymnasiale uddannelse på handelsgymnasiet sikrer du dig, at du får mulighed for at arbejde med såvel teoretiske som praktiske problemstillinger. Du får også en uddannelse, hvor fagene i høj grad supplerer og støtter hinanden. Det sker både i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb, og i forbindelse med projektskrivning. Årets første student 2014 Trivsel og studiemiljø Spændende og erhvervsrettet undervisning er en selvfølgelighed på Handelsgymnasiet Frederikshavn. Hos os indebærer undervisning imidlertid meget mere end det. Her er det ikke kun bøgerne, der er i centrum - men også trivsel og studiemiljø. Handelsgymnasiet er kendetegnet ved en meget varieret dagligdag. I perioder er der almindelig klasseundervisning, i andre perioder bliver det daglige skema afløst af blokdage eller projektperioder. De forskellige arbejdsformer betyder også, at du i løbet af de tre år oplever forskellige evaluerings- og eksamensformer, som spænder fra traditionelle mundtlige og skriftlige eksamener over 24-timers eksamener til gruppeprøver. Handelsgymnasiets mange tilbud sikrer dig både en solid faglig ballast og personlig udvikling. 4 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

5 Vælger du handelsgymnasiet, vælger du en gymnasial uddannelse, der giver dig mulighed for at afprøve mange forskellige sider af dig selv. Du får en uddannelse, der gør dig parat til at møde fremtidens uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige udfordringer. Samtidig får du en uddannelse, der gør dig i stand til at forstå og engagere dig i det samfund, som du lever i. Du bliver med andre ord klædt på til fremtiden. Optagelse på Handelsgymnasiet Frederikshavn Du kan blive optaget på handelsgymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder følgende betingelser: Søger du optagelse efter 9. klasse, skal du gå til folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk, 2. fremmedsprog og fysik/ kemi. Søger du optagelse efter 10. klasse, skal du gå til 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve som minimum i fagene dansk, engelsk og matematik. Du skal sammen med din UU-vejleder have udarbejdet en uddannelsesplan. UUvejlederen vurderer ud fra planen, om du er uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Hvis du vurderes uddannelsesparat og opfylder betingelserne ovenfor kan du automatisk blive optaget på handelsgymnasiet. Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan du tage en optagelsesprøve i fagene dansk, engelsk, matematik og tysk på 9. klasses afgangsniveau. Ud fra dine resultater vurderer handelsgymnasiets lærere og vejledere, om du kan optages. Går du ikke i 9. eller 10. klasse på det tidspunkt, hvor du søger optagelse, er det handelsgymnasiet, der vurderer dine kvalifikationer. Ud over at du skal opfylde de formelle krav for optagelse, er det naturligvis også vigtigt, at du har lyst til at gå i skole og lære nye fagområder og arbejdsmåder at kende. Alle, der søger ind på handelsgymnasiet, kan søge elektronisk på og sende den til Frederikshavn. Du er også meget velkommen til at kontakte os, så sender vi et ansøgningsskema til dig. Miljøet på handelsegymnasiet er moderne og omgivelserne er lyse. Alt er lettilgængeligt fra bøger og materialer til teknisk udstyr og indretning. I mange fag suppleres bøger med relevante artikler. Det giver teorien en god kobling til det, der sker i verden omkring os. Handelsgymnasiets elevråd 5 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

6 Handelsgymnasiets grundforløb Det første halve år på handelsgymnasiet kaldes grundforløbet. På grundforløbet tager du det første skridt fra at være folkeskoleelev til at blive gymnasieelev, hvorefter du fortsætter din uddannelse de næste 2 ½ år i studieretningsforløbet (læs mere om studieretningerne senere i pjecen) Grundforløbet giver dig en introduktion til: Handelsgymnasiet Dine nye fag Handelsgymnasiets arbejdsformer, herunder projektarbejdsformen HH3 HH2 HH1 Studieretningsforløb studieretningsfag obligatoriske fag tilvalgsfag Grundforløb Undervisning på grundforløbet Grundforløbet består af undervisning i en række af de obligatoriske fag, du skal have i handelsgymnasiet - både de almene fag som fx matematik, dansk, engelsk, samfundsfag og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) og de merkantile fag som fx afsætning og virksomhedsøkonomi. Undervisningen omfatter klasseundervisning, gruppearbejde og aflevering af skriftlige opgaver. En anden del af undervisningen er projektorienteret undervisning. Her indgår fagene i forskellige sammenhænge/eller områder. På grundforløbet skal du arbejde med tre områder, nemlig: 6 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

7 Et virksomhedsøkonomisk område, hvor vi specielt vil arbejde med opstart af egen virksomhed. Du får undervisning i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Du afslutter det virksomhedsøkonomiske område med en rapport og en mundtlig evaluering. Et samfundsøkonomisk område, hvor vi specielt vil arbejde med et aktuelt samfundsøkonomisk emne fx globalisering, EU eller finanskrisen. Her får du undervisning i fagene samfundsfag, international økonomi og matematik. Du afslutter det samfundsøkonomiske område ved at udarbejde en synopsis som oplæg til en mundtlig fremlæggelse. Et kulturelt område, hvor vi specielt vil arbejde med kultur og kulturmødet. Her får du undervisning i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). Du afslutter det kulturelle område med et gruppearbejde, der sætter fokus på kulturmødet. Endelig skal du på grundforløbet have motion, sundhed og livsstil. Dette bliver enten integreret i fagene eller afviklet i forbindelse med blokdage eller hyttetur. Du skal afslutte grundforløbet ved at udarbejde et projekt, der tager udgangspunkt i ét af de tre områder. Det kan fx være, at du vil arbejde med at planlægge, hvordan man starter egen virksomhed. Med udgangspunkt i projektet skal du til en mundtlig årsprøve, hvor du skal forsvare dit projekt. Som elev på handelsgymnasiet kan du altid følge med i, hvordan du klarer dig på din nye uddannelse. Vi opfordrer dig derfor til løbende at tale med dine lærere om, hvordan du klarer dig, og hvordan du kan klare dig endnu bedre. På vores studieportal kan du se dine karakterer, dit fravær, samt skema og din studieplan. Du får karakterer to gange årligt - i slutningen af december og umiddelbart før eksamen. En grundlæggende forudsætning for at du klarer dig godt på handelsgymnasiet er, at dit fravær holdes på et absolut minimum, og at du afleverer alle dine skriftlige opgaver. Du vil sammen med dine forældre blive inviteret til en forældrekonsultation i starten af uddannelsens andet halvår. Målet med forældrekonsultationen er at tage en snak om dit faglige standpunkt med udgangspunkt i dine karakterer efter afslutningen på grundforløbet. Lectio - dit overblik Se alt fra skema og lektier til studieplan, lærer-elev-oversigt og dine karakterer på vores studieportal Lectio 7 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

8 Når du starter på Handelsgymnasiet Frederikshavn Det kan være en stor omvæltning og en stor udfordring at starte på handelsgymnasiet. Du bliver placeret i en ny klasse med helt nye klassekammerater. De fleste vil være i den situation, at de kun kender en enkelt eller nogle få af de nye klassekammerater. Derfor laver handelsgymnasiet et introduktionsforløb for jer. Det består dels af en hyttetur med en enkelt overnatning i en hytte i nærheden af Frederikshavn eller en aktivitetsdag, dels af et antal korte faglige opdateringskurser. I forbindelse med introduktionsforløbet vil der være en række aktiviteter. Nogle af disse vil være faglige, andre vil være sociale aktiviteter. De faglige aktiviteter vil være forskellige fra klasse til klasse, men det kunne fx være notatteknik eller diskussioner af, hvordan man får den bedst mulige klasse og dermed det bedst mulige skoleforløb for dig og dine kammerater. De sociale aktiviteter kan fx være stjerneløb, kreative opgaver eller sportsaktiviteter. Endelig skal der jo også laves mad på hytteturen. Det er en hyggelig aktivitet, som alle kommer til at bidrage til. De korte opdateringskurser er: IT-grundkursus: Her får du lært eller genopfrisket viden om edb samt færdigheder i at bruge de vigtigste programmer (Word, Excel m.m.). Biblioteksorientering: Her lærer du at bruge biblioteket bedst muligt, når du skal søge informationer fx i forbindelse med udarbejdelse af projekter. Basisgrammatik, der skal sikre, at du har greb om den grundlæggende grammatik, hvilket er en stor hjælp for dig i dit videre forløb på handelsgymnasiet. Det kan lyde voldsomt med så mange kurser, men vi vil gerne give dig de nødvendige redskaber til at gennemføre uddannelsen med størst muligt udbytte. 8 Frederikshavn Handelsgymnasiet Frederikshavn

9 Gymnasievejledning Allerede i starten af grundforløbet får du og din klasse besøg af en af vores gymnasievejledere (se side 19). Her får du information om, hvad du kan bruge gymnasievejledningen til, og hvad gymnasievejlederne gør for at hjælpe dig gennem handelsgymnasiet. I forlængelse heraf tilbydes du en personlig samtale. I slutningen af grundforløbet bliver du indbudt til endnu en samtale med din gymnasievejleder. Her har du mulighed for at tale med din gymnasievejleder om valg af studieretning, valgfag, videreuddannelsesmuligheder og meget andet. Alle samtaler med gymnasievejlederne behandles naturligvis med fortrolighed. På Handelsgymnasiet Frederikshavn står gymnasievejledningen ikke alene. Vi har en række samarbejdspartnere, som du også kan gøre brug af: UU Frederikshavn, som henvender sig til dig og dine forældre, mens du går i klasse. UU Frederikshavn henvender sig også til dig, der har afsluttet folkeskolen og er under 25 år, som enten ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har afbrudt en uddannelse. Studievalg Nordjylland, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er uafhængig af institutioner, du bliver ikke registreret som vejledningssøgende, og vejlederne har tavshedspligt. Studievalgs repræsentant på handelsgymnasiet i Frederikshavn er Martin Rovs Hansen - og du kan træffe ham hver tredje uge på skolen. En psykologordning for ungdomsuddannelserne. Har du spørgsmål, som du gerne vil tale med en psykolog om, kan du henvende dig til skolens psykolog Inge Balslev, som er på handelsgymnasiet ca. hver anden uge. Når du bliver 18 år, er du berettiget til at modtage SU - Statens Uddannelsesstøtte. Du kan få information om SU ved at henvende dig i skolens reception - eller ved at tage fat i en af gymnasievejlederne. Vidste du, at gymnasievejledningens hovedopgaver er: At vejlede dig om faglige spørgsmål, fx tilvalg og videreuddannelse At give dig personlig vejledning om SU Du vil allerede en af de første dage på handelsgymnasiet møde gymnasievejlederne og få information om, hvordan de kan støtte dig gennem uddannelsen. At afholde en række arrangementer med fokus på dine uddannelsesmuligheder efter handelsgymnasiet At tilbyde dig samtaler om personlige spørgsmål 9 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

10 Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. Handelsgymnasiets studieretninger Studieretning med fokus på ØKONOMI Studieretning med fokus på IVÆRKSÆTTERI Studieretning med fokus på SPROG Studieretning med fokus på GLOBALISERING Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Virksomhedsøkonomi A Innovation B Spansk A Tysk A Kulturforståelse C International økonomi A Kulturforståelse C 10 Frederikshavn 10

11 1 Studieretning med fokus på ØKONOMI 2 Studieretning med fokus på IVÆRKSÆTTERI Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: EU og det internationale økonomiske samfund Virksomhedernes udfordringer i det 21. århundrede Regnskab og budgetter for internationale virksomheder Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B Afsætning B Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Der er en studietur på hh2. Virksomhedsøkonomi A Innovation B Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Virksomhedens ydre og indre forhold Opstart af egen virksomhed/young Enterprise Forretningsplaner og budgetter for nye virksomheder Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B International Økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C Der er en studietur på hh2. 3 Studieretning med fokus på SPROG 4 Studieretning med fokus på GLOBALISERING Spansk A Tysk A Kulturforståelse C International økonomi A Kulturforståelse C Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Sprog - engelsk, spansk og tysk Kultur Erhvervsforhold Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Internationale problemstillinger Andre landes politiske og økonomiske forhold Forskelle mellem dansk og ikke dansk kultur Virksomhedens udfordringer på det globale marked Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B Virksomhedsøkonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C 11 Der er mulighed for at komme på to studieture i Der er studieture på alle tre år. Frederikshavn løbet af de tre år. 11

12 Handelsgymnasiets studieretninger Når du går på Handelsgymnasiet Frederikshavn, kan du vælge mellem fire studieretninger: 1 Studieretning der har fokus på ØKONOMI 2 Studieretning der har fokus på IVÆRKSÆTTERI 3 Studieretning 4 Studieretning der har fokus på SPROG der har fokus på GLOBALISERING Formålet med at vælge en bestemt studieretning er, at du toner din uddannelse, så den passer bedst til netop dine interesser og fremtidsdrømme. Når vi kalder det en toning, skyldes det, at der er rigtigt mange fællestræk ved de fire retninger. Grundforløbet er fælles for alle studieretningerne. Netop derfor er det muligt at skifte studieretning efter afslutningen af det første halve år, hvis du i løbet af denne tid har fortrudt dit valg. De obligatoriske fag i handelsgymnasiet er også ens for alle studieretninger. Det vil sige, at du sikres den samme vifte af såvel merkantile som samfundsvidenskabelige og humanistiske grundfag, uanset hvilken studieretning du vælger. Du kan under de enkelte studieretninger se, hvilke obligatoriske fag du skal have. Godt grundlag for videregående uddannelse Alle studieretninger giver dig et godt grundlag for at læse videre på en videregående uddannelse på et universitet, en handelshøjskole, et erhvervsakademi, lærer / pædagoguddannelsen eller en af de mange andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser. Dette sikrer vi bl.a. ved at lære dig notateknik og læseteknik samt ved at lære dig at udarbejde projekter i enkelte fag eller på tværs af fagene. Det gode videreuddannelsesgrundlag giver vi dig først og fremmest ved at sikre dig et solidt fagligt grundlag, hvad enten du har fagene på A-, B- eller C-niveau. Der er et internationalt element i alle studieretninger. Hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. På Handelsgymnasiet Frederikshavn mener vi derfor, at det er vigtigt at kende til omverdenens kultur, leveforhold og politiske systemer. Ligeledes er det værdifuldt at have indblik i, hvordan man driver virksomhed i andre lande. Det er vigtigt, fordi du uden tvivl i dit studie- og arbejdsliv efter handelsgymnasiet kommer til at arbejde sammen med mennesker fra andre lande. Samtidig er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. 12 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

13 Det internationale element sikrer vi gennem en vifte af internationalt orienterede aktiviteter: Mindst en udlandsrejse i løbet af de tre år. Antallet af udlandsophold er afhængigt af, hvilken studieretning du vælger. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale for udlandsopholdene. Erfaringsudveksling via med gymnasielever fra andre lande. Udveksling med gymnasier fra andre lande Besøg af udenlandske gæstelærere. Udarbejdelse af områdestudier i de enkelte fag eller på tværs af fagene. Glimt fra globaliseringslinjens tur til Kina Hvilke studieretninger kan du vælge? Du kan vælge mellem de fire studieretninger, som er præsenteret på side 12. Vi udbyder disse studieretninger, da vi mener, at de hver for sig er spændende og udfordrende for dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis kan oprette alle fire studieretninger, idet der skal et vist antal elever til at sikre, at studieretningen kan oprettes. Ved at udbyde fire studieretninger håber vi på, at langt de fleste får opfyldt deres første prioritet. På de følgende sider kan du læse mere indgående om hver af de fire studieretninger ligesom du kan se en samlet oversigt over studieretninger på side Hvornår skal du vælge studieretning? Du skal allerede ved tilmeldingen til handelsgymnasiet angive, hvilken studieretning du ønsker at gå på og hvilket 2. fremmedsprog, du har lyst til at vælge dig ind på. Dog vil vi gerne sikre os, at du har valgt den helt rigtige studieretning, før du går i gang med grundforløbet. Dette gør vi ved at indbyde alle de elever, der har tilmeldt sig handelsgymnasiet, til et møde inden skolestart. Mødet finder sted i maj/juni. Her giver lærerne og gymnasievejlederne dig uddybende informationer om studieretningerne. I forbindelse med mødet kan du få en personlig samtale med en gymnasievejleder blandt andet om dit valg af studieretning. Du har mulighed for at skifte studieretning i løbet af det første halve år, hvis der er plads på en af de andre retninger. 13 Frederikshavn Handelsgymnasiet Frederikshavn

14 Studieretning 1 har fokus på ØKONOMI Studieretning 1 er kendetegnet ved, at der i fagene gennem hele forløbet sættes fokus på virksomhederne og deres placering i det økonomiske system. Som elev i denne studieretning får du et godt indblik i det internationale økonomiske samfund og i de udfordringer, virksomhederne stilles overfor. Desuden får du indblik i, hvilken betydning den økonomiske politik og de økonomiske mål har for de enkelte virksomheder. I studieretningen arbejder vi med Danmarks placering i det internationale samfund, herunder virksomhedernes muligheder på et internationalt marked. Du skal også arbejde med forskellige regnskaber og budgetter i en international virksomhed. Derudover kan undervisningen tage udgangspunkt i specifikke emner som eksempelvis handel med børsnoterede aktier og obligationer. I fagene sætter vi fokus på anvendelse af økonomiske og matematiske modeller, ligesom undervisningen bærer præg af anvendelsen af informationsteknologiske værktøjer. I forbindelse med studieretningsfagene skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Her har du mulighed for at fordybe dig i enkelte virksomheder og i internationale økonomiske problemstillinger. Fx kan du analysere en virksomhed ved hjælp af forskellige matematiske modeller. Eller lave en analyse af, hvordan EU påvirker en dansk virksomhed. Vælger du studieretning 1, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog Afsætning B Det internationale område Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to - tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A Psykologi C Markedskomm. C Mediefag C Design C Idræt C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Samfundsfag B Kulturforståelse C Finansiering C Kinesisk områdestudium C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse, hvor du modtager vejledning fra handelsgymnasiets vejledere. Der er en studietur på hh2 til et europæisk land. 14 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

15 Studieretning 2 har fokus på IVÆRKSÆTTERI Studieretning 2 er kendetegnet ved, at vi i mange af fagene sætter fokus på virksomheden. Som elev i denne studieretning får du et godt kendskab til forskellige typer af virksomheder. I forlængelse heraf arbejder vi bl.a. med opstart og drift af virksomheder. Vi vil udarbejde konkrete forretningsplaner og budgetter for en nystartet virksomhed. Ligesom vi vil analysere allerede eksisterende virksomheder. En vigtig del af studieretningen er arbejdet med iværksætteri. Det sker ved, at du og din klasse arbejder med projektet Young Enterprise. Meget kort går Young Enterprise ud på, at du sammen med tre eller fire af dine klassekammerater skal starte og drive en virksomhed. I får endog mulighed for at deltage i lokale, regionale og landsdækkende messer med jeres virksomhed. I forbindelse med studieretningsfagene skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Dette giver dig en god mulighed for fordybelse i en eller flere erhvervsvirksomheder. Projektet kunne således omfatte en præsentation samt nærmere undersøgelser og analyser af en bestemt virksomhed, eventuelt sammenligning mellem to virksomheder. Projektet kunne også omfatte en analyse af en branche eller en analyse af et produkt. Vælger du studieretning 2, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Innovation B Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog International Økonomi B Det internationale område Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to - tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A/B Psykologi C Markedskomm.C Mediefag C Design C Idræt C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Samfundsfag B Kulturforståelse C Finansiering C Kinesisk områdestudium C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse, hvor du modtager vejledning fra handelsgymnasiets vejledere. Der er en studietur på hh2 til et land i Europa. 15 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

16 Studieretning 3 har fokus på SPROG Studieretning 3 henvender sig til dig, der ønsker en sproglig studieretning og interkulturelle kompetencer. Studieretningen er koncentreret omkring sprog, kultur, og samfundsforhold i andre lande. Du bliver således godt rustet til at arbejde i en globaliseret verden, hvor mennesker og kulturer mødes. I undervisningen lægges der vægt på oplevelse og forståelse af andre kulturer og der inddrages litteratur, film, nyhedsmedier, musik m.v., der afspejler landenes særpræg. Dermed giver studieretningen dig kendskab til at begå dig internationalt såvel sprogligt som kulturelt. Du får hele tre sprog på A-niveau. Det betyder, at du ved siden af engelsk A (som er obligatorisk for alle fire studieretninger) også opnår mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder på A-niveau i spansk og tysk - og får aktuel viden om sprogområdets kultur og erhvervsforhold. Ligesom på de øvrige studieretninger, skrives der her et studieretningsprojekt. Projektet kan tage udgangspunkt i både litteratur og sagprosa og have emner, der strækker sig fra fantasygenren som i Narnia og Den Uendelige Historie til nazisme/fascisme i Tyskland og Spanien i 30erne. Du kan selvfølgelig også skrive studieretningsprojekt i en kombination af sprogfagene og de økonomiske fag. Vælger du studieretning 3, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Spansk A Tysk A Kulturforståelse C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøk. B International øk. B Afsætning B Det internationale område Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have et tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik B Mediefag C Design C Psykologi C Finansiering C Samfundsfag B Kinesisk områdestudie C Markedskommunikation C Idræt C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet har du i denne studieretning valgt spansk som 2. fremmedsprog. De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse, hvor du modtager vejledning fra gymnasievejledningen. Der er mulighed for at komme på to studieture i løbet af de tre år, hvor der lægges vægt på den sproglige dimension. 16 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

17 Studieretning 4 har fokus på GLOBALISERING Studieretning 4 henvender sig til dig, der er interesseret i at gå i en klasse, der har fokus på emnet globalisering. Linien er bygget op omkring tre studieture, hvor der er placeret en tur i løbet af hvert skoleår. De to første år går turene til europæiske lande, mens turen på 3. år går til et land uden for Europa. Dette bliver sandsynligvis USA eller Kina. Som elev får du et godt indblik i forhold i andre lande og specielt i de lande, som vi rejser til. Du vil specielt få indblik i forhold, der har betydning for samhandel og forståelse af de beslutninger, der skal træffes, når en dansk virksomhed ønsker at sælge varer på eksportmarkederne. Vi arbejder derfor med økonomisk teori, og du lærer at analysere både nationale og globale økonomiske problemstillinger. I studieretningen arbejdes der blandt andet med udgangspunkt i lokale virksomheders problemstillinger i forbindelse med eksport og globalisering. Det er derfor en naturlig del af undervisningen, at det lokale erhvervsliv inddrages i videst mulige omfang. Da der i studieretning 4 er en del rejseaktivitet, skal du regne med at skulle bruge ca. kr ,- på de tre studieture, som studieretningen indeholder. I studieretning 4 er det naturligt at udarbejde studieretningsprojekt med udgangspunkt i et af de tre lande, vi besøger - eller i de lokale virksomheder, vi samarbejder med. Således kan du fx arbejde med en lokal dansk virksomheds globale afsætningsmuligheder. Det kan også være internationale problemstillinger, fx globaliseringen, fattigdomsproblemer eller EU. Vælger du studieretning 4, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: International økonomi A Kulturforståelse C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C Det internationale område Samtidshistorie B Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to - tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik B/A Psykologi C Finansiering C Mediefag C Design C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Markedskommunikation C Samfundsfag B Kinesisk områdestudium C Idræt C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse, hvor du modtager vejledning fra handelsgymnasiets vejledere. Der er tre studieture på denne studieretning. 17 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

18 Et par eksempler på valg af studieretning og fag Eksempel 1: Jonas vælger studieretning 2 med fokus på iværksætteri. Som 2. fremmedsprog vælger han tysk B. På baggrund af disse valg ser Jonas forløb på handelsgymnasiet sådan ud: Obligatoriske fag Tilvalgsfag - fx HH1 (½år) Dansk A Engelsk A Tysk B Samfundsfag C Matematik C Virk.økonomi A Dansk A Engelsk A Tysk B Samtidshistorie B International øk. B Erhvervscase* Virk.økonomi A Innovation C Matematik B Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Erhvervsret C Det internationale område* Virk.økonomi A Studieretningsprojekt* Markedskomm. C Idræt C Eksempel 2: Camilla vælger studieretning 4 med fokus på globalisering. Som 2. fremmedsprog vælger hun spansk A. På baggrund af disse valg ser Camillas forløb på handelsgymnasiet sådan ud: Obligatoriske fag Studieretningsfag Studieretningsfag Tilvalgsfag - fx Grundforløbet HH1 (½ år) HH2 HH3 HH1 (½år) HH1 (½ år) HH2 HH3 Grundforløbet Dansk A Engelsk A Spansk A Samfundsfag C Matematik C International øk. A Dansk A Engelsk A Spansk A Samtidshistorie B Erhvervscase* International øk. A Kulturforståelse C Samfundsfag B Dansk A Engelsk A Spansk A Samtidshistorie B Erhvervsret C Det internationale område* International øk. A Studieretningsprojekt* Kinesisk områdestudium C * Erhvervscase, det internationale område og studieretningsprojektet har det til fælles, at du her skal arbejde på tværs af fagene. I forbindelse med erhvervscase skal du i de merkantile fag arbejde med en konkret virksomhed. Du får en mængde oplysninger om den pågældende virksomhed. Din opgave er at sortere de mange oplysninger. På baggrund heraf skal der udarbejdes en synopsis, som du kan komme til eksamen i. I det internationale område skal du i sprogfagene, dansk, samtidshistorie og international økonomi arbejde med et land eller et område. Det kan fx være Afrika, Indien eller Kina. Der skal udarbejdes en synopsis om det pågældende land eller område, som du kan komme til eksamen i. I studieretningsprojektet skal du på baggrund af to af dine fag udarbejde en større rapport om et emne, du selv vælger. Her får du mulighed for at dykke ned i en problemstilling, der har din helt specielle interesse. 18 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

19 Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Handelsgymnasiet Frederikshavn, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også besøge os sammen med dine forældre, hvor I kan tale med en af vores vejledere: Mette Thomsen gymnasievejleder telefon Jens-Peter Fage gymnasievejleder telefon Du kan også møde gymnasievejlederne fra Handelsgymnasiet Frederikshavn ved informationsaftener om ungdomsuddannelser arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn. Møderne finder sted på Skagen Skole, Sæbygårdskolen, Frydenstrandskolen og 10. klassescentret i Frederikshavn i september Endelig har du og dine forældre mulighed for at komme til åbent hus på Handelsgymnasiet Frederikshavn, Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn: Åbent hus Torsdag den 22. januar 2015 kl Tommy Christensen Vicedirektør, rektor telefon Mette Thomsen Uddannelsesleder telefon Pia Rafn Adm. leder, handelsgymnasiet telefon Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

20 Vi håber, at du har lyst til at blive en del af Handelsgymnasiet Frederikshavn - og glæder os til at tage imod dig i det nye skoleår. 20 Frederikshavn Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn Kirkegade Frederikshavn - telefon September 2014

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere