Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1"

Transkript

1 Vejledning til ForældreIntra Version April

2 Om ForældreIntra Adgang til ForældreIntra Startsiden ForældreIntra-menuen ForældreIntras forside Klassens billeder i ForældreIntra Send et billede til billedarkivet Gennemse billeder i billedarkivet ForældreIntras opslagstavle Tilføj et nyt opslag til opslagstavlen Elevens skema Meddelelser Dialog mellem skole og hjem Beskeder Tilmelding Debat Spørgeskemaer Udviklingsplaner Information om klassen Klassens aktivitetskalender Skemaændringer Ugeplaner Dagbøger Årsplaner Klasselister Klassens lærere Medlemmer af forældreråd mm Klassens fotoalbum Klassens scrapbog Klassens egne produkter

3 Om ForældreIntra ForældreIntra er et lukket område for forældre til elever på skolen. Her kan forældrene følge med i, hvad der sker i netop de klasser, som deres børn går i. De får adgang til en lang række oplysninger om livet i klassen, og de får mulighed for at kommunikere direkte med klassens lærere og med de øvrige forældre i klassen. Skærmbilledet viser kun nogle af mulighederne i ForældreIntra Skoler kan have forskellig politik med hensyn til anvendelse af ForældreIntra. På nogle skoler anvendes ForældreIntra i samtlige klasser som led i skole-hjem-samarbejdet, andre steder benyttes ForældreIntra kun i udvalgte klasser. Teamet omkring den enkelte klasse kan evt. fravælge nogle af mulighederne i ForældreIntra, hvis det ikke skønnes relevante i den pågældende klasse. 1.1 Adgang til ForældreIntra ForældreIntra er kodeordsbeskyttet, idet der kun er adgang for brugere, som har fået udleveret et brugernavn og en adgangskode af skolen. Den udleverede adgangskode er en tidsbegrænset førstegangskode, som kun skal benyttes første gang, en bruger går ind i ForældreIntra. Ved første besøg ledes brugeren automatisk videre til en side, hvor vedkommende skal vælge sig en personlig adgangskode. Den personlige adgangskode skal være et kodeord på mindst 6 tegn, og den er ikke tidsbegrænset. Det anbefales, at man vælger et kodeord, som er let for en selv at huske, men svært for andre at gætte. Man bør ikke give sit brugernavn og adgangskode til udenforstående. Skolen udleverer normalt individuelle brugernavne til hver enkelt forældre. Den 3

4 enkelte bruger kan til hver en tid ændre sit personligt valgte kodeord. Det anbefales, at man skifter kodeord med mellemrum. Hvis en bruger har glemt sit kodeord, kan vedkommende automatisk få tilsendt en med en ny førstegangskode ved at klikke på linket Glemt kodeord? Derefter skal man indtaste nogle oplysninger, som skal svare nøje til oplysningerne i SkoleIntras elevkartotek. Hvis de indtastede oplysninger ikke passer på en elev i elevkartoteket, bliver man afvist og må henvende sig til skolen for at få et nyt kodeord. 1.2 Startsiden Når man har indtaste et gyldigt brugernavn og den tilhørende adgangskode, kommer man frem til en startside, hvor der er mulighed for at klikke sig ind på de klasser, som ens børn går i. Hvis en forældre har flere børn på skolen, og ikke alle børn optræder i listen, så skyldes det formentlig, at ForældreIntra ikke bruges i de manglende klasser. Startsiden kan evt. rumme fælles meddelelser fra skolen til alle forældre til elever på skolen. Man åbner en meddelelse ved at klikke på meddelelsens titel. 1.3 ForældreIntra-menuen I nogle designskabeloner er der en menu i venstre side af skærmbilledet. Her er der mulighed for at gå tilbage til startsiden og vælge en anden klasse. Brugeren kan kun vælge imellem de klasser, som vedkommendes børn går i. Fra menuen kan brugeren endvidere foretage nogle valg, som har betydning for, hvordan ForældreIntra virker. Klikker man på linket Skift kodeord kommer man frem til en side, hvor kan kan vælge sig et nyt kodeord til ForældreIntra. Det nye kodeord skal for en sikkerheds skyld indtastes to gange. Under Indstillinger kan man indtaste eller ændre telefonnummer, arbejdstelefon og adresse og markere, om disse oplysninger skal skjules i klasselisten, som de øvrige forældre i klassen kan se i ForældreIntra. Man kan endvidere angive, om man ønsker at få tilsendt en , når der kommer noget nyt i ForældreIntra. Man får naturligvis kun tilsendt en advisering om nyt, hvis der er indtastet en gyldig adresse. Endvidere er der mulighed for at installere et certifikat på computeren. Man bør vælge Certifikat og følge vejledningen på siden, hvis der popper en dialogboks op, hver gang man går ind i ForældreIntras beskedsystem. Når man er færdig med at bruge ForældreIntra, bør man afslutte ved at klikke på Log ud. Derved forhindres, at uvedkommende kan få adgang til ForældreIntra fra samme computer uden at indtaste brugernavn og adgangskode. 4

5 2 ForældreIntras forside ForældreIntra er opbygget omkring en forside, hvorfra der er adgang til alle dele af modulet. Herunder ses et eksempel på en forside, hvor alle muligheder er aktiveret. Skolen bestemmer hvilke af mulighederne, der skal være aktive i den enkelte klasse. Hvis en klasses ForældreIntra afviger fra nedenstående skærmbillede, skyldes det altså, at skolen har fravalgt nogle af elementerne. Illustrationen herunder er "klikbar". Man kan klikke på de forskellige dele af forsiden for at skifte til en side med en uddybende forklaring på, hvad det pågældende element indeholder. 5

6 3 Klassens billeder i ForældreIntra ForældreIntra har et lille billedarkiv, hvor lærerne og forældrene kan lægge nyhedsbilleder ind. Det nyeste billede i billedarkivet vises på forsiden af ForældreIntra. Hvis Klassens billeder mangler på ForældreIntras forside, så skyldes det, at billedarkivet er fravalgt i opsætningen af ForældreIntra for den pågældende klasse. Arkivet er ikke beregnet til opbevaring af hele billedserier, men til enkeltstående billeder, som viser glimt fra livet i og omkring klassen. Billedarkivet er bevidst holdt meget simpelt og nemt at betjene, så også forældre og lærere uden den store computererfaring har mulighed for at bidrage med gode billeder. Af samme grund er der ikke mulighed for at lave undermapper i billedarkivet. Billederne lægges ind i et stort arkiv, hvor det er nemt at genfinde tidligere forsidebilleder. man klikke på de tre vinkler efter afsnitsoverskriften For at sende et billede til klassens billedarkiv i ForældreIntra eller for at gense tidligere forsidebilleder skal Man kommer så frem til en oversigt over klassens billeder. Oversigten er ordnet med det nyeste billede først, og her kan man se filnavn, billedtekst, ophavsmand og dato for, hvornår billeder er lagt ind i arkivet. Man kan se billederne ved at klikke på filnavnene. Arkivet kan i princippet indeholde et ubegrænset antal billeder, men serverens harddisk sætter naturligvis en begrænsning. Fra oversigten er der mulighed for at tilføje, ændre og slette billeder i billedarkivet, og man kan gennemse alle billeder i arkivet. Ikonerne i oversigten har følgende betydning: Send et nyt billede til billedarkivet Rediger billedtekst Slet et billede i billedarkivet Se oversigt over billeder i arkivet 6

7 3.1 Send et billede til billedarkivet Klikker man på ikonen, får man denne formular på skærmen: Først skal man udpege det billede på egen harddisk, som skal sendes til serveren. Det skal være et billede i JPG-format. Dernæst skal man indtaste en kort forklarende billedtekst. Endelig skal man tage stilling til, om billedet automatisk skal sættes ned til en passende størrelse, og om der skal sendes en til alle interesserede, om at der er kommet et nyt billede i billedarkivet. 3.2 Gennemse billeder i billedarkivet Et klik på ikonen fører frem til en side, hvor der er en oversigt over billederne i billedarkivet i form af små prøvebilleder. Klikker man på et prøvebillede, vises billedet i fuld størrelse. Her er der mulighed for at bladre imellem billederne i billedarkivet ved at klikke på pilene ved siden af billedet. 7

8 4 ForældreIntras opslagstavle På ForældreIntras forside er der en lille opslagstavle, hvor klassens lærere, pædagoger og forældre kan sætte opslag af fælles interesse. Et opslag består af en ikon, dvs. et lille billede, som antyder formålet med opslaget, en kortere eller længere tekst samt navnet på den person, som har oprettet opslaget, og endelig en oplysning om hvornår opslaget er oprettet. Elevernes fødselsdage markeres automatisk med et flag og en lykønskning på selve fødselsdagen. Opslag oprettes med en startdato og en slutdato. Forældede opslag slettes automatisk efter udløbsdatoen. ForældreIntras forside kan i princippet vise et ubegrænset antal opslag, men det anbefales at holde antallet nede af hensyn til overskueligheden. For at tilføje, ændre eller slette opslag på klassens opslagstavle i ForældreIntra skal man klikke på de tre vinkler efter afsnitsoverskriften Klikker man på vinklerne, kommer man til en oversigtsside, hvor man kan tilføje nye opslag, redigere bestående opslag eller slette opslag. Ikonerne i oversigten har følgende betydning: Opret et nyt opslag på opslagstavlen Rediger et opslag Slet et opslag Man kan kun redigere og slette opslag, som man selv har oprettet. Rette- og sletteikonerne er grå og inaktive ved opslag, som er oprettet af andre brugere. 4.1 Tilføj et nyt opslag til opslagstavlen Klikker man på ikonen, får man denne formular på skærmen: 8

9 Klik på for at vælge en ikon fra ikongalleriet. Fortryder du valget af ikon, kan feltet nulstilles ved at klikke på. Skriv derefter teksten til opslaget i editor-vinduet. Der er mulighed for at lave enkle tekstformateringer såsom fed skrift, kursiv og understregning, punktopstillinger, indrykninger samt for- og baggrundsfarve. Der kan indsættes links og smilies direkte i opslagets tekst. Man kan også tilføje et link ved at skrive en webadresse i link-feltet. Endelig fastlægger man start- og slutdato for visning af opslaget. Opslag vises ikke før på startdatoen, og de slettes automatisk fra databasen efter slutdatoen. ForældreIntra ved, hvem der er logget ind, og vil derfor automatisk gemme navnet på ejeren samt dato for oprettelse sammen med selve opslaget. 9

10 5 Elevens skema På ForældreIntras forside kan man se elevens skema for den aktuelle skemaperiode. Hvis skemaet ikke ses, skyldes det, at skolen har fravalgt visning af skemaet i ForældreIntra. Nogle skoler har et skemaperiode, som dækker hele skoleåret. Andre skoler har forskellige skemaperioder i løbet af skoleåret, mens andre igen laver nye skemaer for hver uge. Man kan se elevens skema for tidligere og kommende skemaperioder ved at klikke på de tre vinkler i overskriften over skemaet. Klikker man på vinklerne, kommer men til en udskriftsvenlig side, hvor der er mulighed for at vælge at få vist skemaet for andre skemaperioder. Man vælger imellem alle tilgængelige skemaperioder i valgboksen over skemaet. 10

11 6 Meddelelser Øverst i højre spalte på ForældreIntras forside er der normalt en sektion ved navn Meddelelser, som viser de nyeste dokumenter i ForældreIntras dokumentarkiv. Hvis meddelelserne mangler, skyldes det, at skolen har fravalgt denne sektion for den pågældende klasse. Dokumentarkivet kan være et lærerstyret arkiv, hvor kun skolens ansatte kan lægge dokumenter ind, eller det kan være et åbent arkiv, hvor både forældre og lærere har adgang til at lægge meddelelser. Hvis der er tre vinkler efter afsnitsoverskriften, så har man valgt, at både forældre og lærere skal have mulighed for at tilføje dokumenter til arkivet. Ved meddelelser forstås længere tekster som fx. ugebreve, månedsbreve, referater af møder og lignende. Man åbner et dokument ved at klikke på filnavnet. Sektionen viser de 6 nyeste meddelelser. Hvis der er flere dokumenter i arkivet, vises linket Alle meddelelser... Klikker man her, kommer man ind til en liste over alle dokumenter. Det ældste dokument vises øverst. Klik på pilene for at ændre sorteringsorden. Hvis arkivet er åbent for alle, vil listen indeholde følgende ikoner: Send et dokument til arkivet, fx et Word-dokument Opret et dokument i html-format i den indbyggede editor Rediger et dokument i editoren. Kun dokumenter i html-format kan redigeres her. Slet et dokument Hvis man vil sende et dokument til ForældreIntra, sker det i denne formular. Klik på Gennemse... for at udpege et dokument på din egen computer og afslut med at klikke på Sendknappen. Så går der et øjeblik, mens dokumentet overføres til serveren, hvorefter man vender tilbage til oversigten. 11

12 Hvis man har brug for at ændre på indholdet af fx et Word-dokument i ForældreIntras dokumentarkiv, så kan det gøres på følgende måde: Download dokumentet ved at højreklikke på linket og vælg Gem destination som... Åbn derefter dokumentet i Word og lav dine ændringer. Send til sidst dokumentet til serveren igen og slet den gamle version. Et alternativ til at sende filer til dokumentarkivet er at oprette dokumenter direkte i ForældreIntras indbyggede editor. Fordelen ved at benytte den indbyggede editor er, at sådanne dokumenter kan ændres on-line. ForældreIntras editor ser ud som vist herunder. Klik evt. på for at få overblik over editorens muligheder og begrænsninger. Alle dokumenter skal have et unikt dokumentnavn, som er den titel, som man vil se i dokumentoversigten og på forsiden af ForældreIntra. 12

13 7 Dialog mellem skole og hjem ForældreIntra indeholder en dialog-del, hvor forældre og lærere/pædagoger kan kommunikere sammen, og hvor klassens forældre kan kommunikere indbyrdes. Dialog-delen kan indeholde disse 4 elementer: Beskeder Tilmelding Debat Spørgeskema Udviklingsplaner En eller flere af disse elementer kan være fravalgt, hvis skolen skønner, at de ikke er aktuelle i den pågældende klasse. 7.1 Beskeder ForældreIntras besked-del er et lille kommunikationssystem i en lukket gruppe, som består af skolens medarbejdere og klassens forældre. Beskederne sendes ikke pr. , men gemmes i SkoleIntras databaser. På forsiden af ForældreIntra kan man se, om der er nye, ulæste beskeder. Klik på linket for at åbne beskedlisten: Ikonerne og symboliserer henholdsvis en ulæst og en læst besked. Når man klikker på beskedens titel, vises beskeden på denne måde: Klik på ikonen for at beskedens "historie". Historien viser, hvornår beskeden er oprettet, hvem der har læst beskeden og hvornår den er læst. Beskeder bliver automatisk slettet efter 90 dage. Klik på for at oprette en ny besked eller på for at svare på en eksisterende besked. Beskeder oprettes i denne formular: 13

14 Ved modtagere kan man vælge mellem skolens medarbejdere og forældre til elever i klassen. Kun forældre, som har været inde i ForældreIntra og valgt sig en personlig adgangskode, vises i listen, idet der ikke er meget idé i at sende beskeder på denne måde til forældre, som ikke benytter ForældreIntra. For at markere mere end én modtager, skal man holde tastaturets CTRLtast nede, mens man med musen vælger de ønskede modtagere. Emne-feltet skal udfyldes. Emnet er beskedens titel, som vises i beskedoversigten. Beskeden kan markeres som vigtig. Ved vigtige beskeder vil ikonen, som viser, at der er en ulæst besked, blinke hos modtageren. Selve beskeden skrives i en lille editor med de mest nødvendige formateringsmuligheder. Endelig kan man tilføje et link til en besked og vedhæfte et eller flere bilag. Afsenderen kan redigere i en allerede sendt besked. Hvis man ændre på indholdet i en afsendt besked, vil modtageren se den rettede besked. Afsenderen har adgang til at slette beskeder, som vedkommende selv har sendt. Hvis man sletter en sendt besked, forsvinder den samtidig fra modtagerens indbakke. Hvis man fortryder, at man har sendt en besked, kan man altså bare slette den. Overførslen af beskeder frem og tilbage mellem serveren og brugerens computer vil ske over en sikker forbindelse, hvis denne funktion er aktiveret på skolen intranet. Hvis der dukker en dialogboks op, hver gang man går ind i beskedsystemet, så vil man med fordel kunne installere et certifikat. Klik på Installer certifikat i ForældreIntras menu og læs instruktionen i, hvordan man installerer certifikatet. 7.2 Tilmelding 14

15 ForældreIntras dialog-del indeholder en mulighed for elektronisk tilmelding til arrangementer. Hvis man på forsiden klikker på linket Tilmeldinger, kommer man ind til oversigten over arrangementer, som man kan melde sig til: Der er mulighed for at klikke på titlen. Hvis man gør det, så vises mødeindkaldelsen. Klikker man på eller kan man henholdsvis melde sig til et arrangement eller ændre sin tilmelding. Endelig kan man slette sin tilmelding ved at klikke på. 7.3 Debat ForældreIntra indeholder et lukket debatforum, hvor klassens forældre (og lærerne) kan debattere emner, der er relevante for klassen. Her kan brugerne skriftligt udveksle meninger om udvalgte emner. Skolen bestemmer, om alle brugere eller kun lærerne kan sætte nye emner til debat. Her er et eksempel på to debatrum i ForældreIntra: Hvis klassens ForældreIntra er deltagerstyret, vil man se et link med påskriften Administrer. Klik på linket for at oprette, ændre eller slette emner eller for at slette uønskede indlæg. 7.4 Spørgeskemaer Hvis der er en igangværende spørgeskemaundersøgelse, hvor klassens forældre er i målgruppen, og hvor den pågældende forældre endnu ikke har udfyldt spørgeskemaet, så viser der et link til undersøgelsen i dialog-delen. Når man har besvaret undersøgelsens spørgsmål, forsvinder linket automatisk. Spørgeskemaet oprettes af skolens medarbejdere i LærerIntra. ForældreIntra giver ikke mulighed for at oprette nye spørgeskemaer. 15

16 7.5 Udviklingsplaner Linket Udviklingsplaner på ForældreIntras forside vises, hvis der er oprettet en udviklingsplan for den aktuelle elev i den aktuelle planperiode. Hvis planen er under udarbejdelse, men endnu ikke udgivet, kommer man til en side, hvor man som forældre kan indtaste sin vurdering af barnets situation. Denne vurdering vil indgå i klasselærerens overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen. Klik på linket Din vurdering for at få mulighed for at skrive om barnet. Er planen allerede udgivet, vises derimod elevens udviklingsplan for den aktuelle planperiode, når man klikker på linket Udviklingsplaner på ForældreIntras forside. 16

17 8 Information om klassen ForældreIntra indeholder en række dynamiske sider, som henter indhold fra SkoleIntras databaser. Det er skolen og skolens medarbejdere, som vedligeholder oplysningerne i databaserne. Indholdet af informationssiderne er derfor altid opdateret under forudsætning, at databaserne er ajourførte. Det er ikke sikkert, at alle de viste muligheder er tilgængelige i ForældreIntra for den aktuelle klasse, idet skolen har mulighed for at fravælge de punkter, som man ikke skønner er relevante. Her er en kort omtale af hvert punkt: Klassens aktivitetskalender Aktivitetskalenderen viser alle "offentliggjorte" møder og aktiviteter for hele indeværende skoleår, som vedrører den pågældende klasse. Der er mulighed for at begrænse visningen til aktiviteter i en bestemt måned. Man kan også vælge at få vist aktiviteter for næste skoleår Skemaændringer Hvis der er skemaændringer for den pågældende klasse i indeværende uge, vises klassens skema med påsatte vikarer. Vikarernes initialer fremhæves med gult, så det er nemt at få øje på de timer, hvor skemaet afviger fra det normale Ugeplaner Klassens lærere kan lægge deres planer for undervisningen ind i et ugeplan-modul i LærerIntra. Forældrene kan se disse ugeplaner, hvis lærerne har valgt at offentliggøre dem i ForældreIntra. Klikker man på linket til Ugeplaner, vises en oversigt over alle offentliggjorte ugeplaner for den pågældende klasse. Den nyeste plan står øverst. Her kan man klikke sig ind på den uge, som man er interesseret i, og så vises en oversigt over undervisningsemner og evt. lektier i de forskellige fag. Indholdet kan variere fra klasse til klasse alt efter de forskellige læreres måder at informere på Dagbøger Dagbøger er et alternativ til ugeplaner. Dagbøgerne kan også bruges til at informere om undervisningens indhold og om lektier. I en dagbog kan lærere og evt. udvalgte elever (netdukse) skrive notater om undervisningen dag for dag. Forældrene kan vælge imellem at få en oversigt over alle noter i en dagbog eller at se den aktuelle dagbogsnote. Ved siden af dagbogsnoten er der en kalender, og her er nogle dage markeret med gult. Den gule farve viser de dage, hvor der er en skrevet noget i dagbogen. Klik på en dato for at se den tilhørende note 17

18 8.1.5 Årsplaner Her kan forældrene se de årsplaner, som vedrører den aktuelle klasse. Hvis klassens lærere har skrevet årsplaner i LærerIntra og valgt, at de skal offentliggøres i ForældreIntra, så vil der være adgang til dem her. I nogle klasser skriver lærerne en fælles årsplan, andre vælger at lave separate årsplaner for de forskellige fag Klasselister Med dette modul kan forældrene lave forskellige udtræk af SkoleIntras elevkartotek, fx navnelister, lister over adresser, telefonnumre, adresser eller fødselsdage samt fotos af klassens elever. Der kan kun hentes oplysninger om den aktuelle klasses elever. Klasselisterne vises i et udskriftsvenligt format Klassens lærere Her er der adgang til oplysninger om de lærere og pædagoger, som underviser i eller er tilknyttet klassen. Oversigten kan rumme flere eller færre oplysninger om den enkelte medarbejder, afhængig af hvilke oplysninger vedkommende ønsker offentliggjort Medlemmer af forældreråd mm. Her kan man finde informationer om medlemmer af diverse udvalg mm. i den aktuelle klasse. Det er skolens / lærernes ansvar, at oplysningerne er ajourførte Klassens fotoalbum Dette fotoalbum er beregnet til billedserier fra begivenheder i og omkring klassen. Fotoalbummet giver mulighed for at bladre igennem billederne i en serie. I modsætning til det billedarkiv, som vises øverst til venstre på ForældreIntras forside, så er fotoalbummet er lærerstyret arkiv, idet fotoalbummets emner oprettes i LærerIntra, og det er også herfra billederne sendes til fotoalbummet. Hvis forældre har billeder til fotoalbummet, er de nødt tilat alliere sig med en lærer for at få billederne lagt ind Klassens scrapbog Klassens scrapbog er et html-dokument, hvor klassens team har mulighed for at fastholde "hilights" fra klassens liv gennem årene. Scrapbogen kan indeholde tekst og billeder. 18

19 9 Klassens egne produkter I ForældreIntra kan forældrene se nogle af de ting, som eleverne har lavet i skolen. Det drejer sig i sagens natur især om digitale værker, altså noget som er lavet på computer. Der er mulighed for at offentliggøre en lang række af de produkter, som klassens elever har lavet i ElevIntra, så forældrene kan se resultaterne via links i ForældreIntra. Sektionen Klassens egne produkter kan rumme følgende: Webaviser - elektroniske aviser, som eleverne har lavet i ElevIntra Skriv-sammen-dokumenter - dokumenter lavet af forskellige elever i fællesskab Billedudstillinger - selvkørende slideshows med elevernes billeder Klassens billeder i ElevIntra - et kig i elevernes billedarkiv i ElevIntra Spørgeskemaundersøgelser - resultater af elevernes spørgeskemaundersøgelser Præsentationsmapper - arkiver hvor eleverne kan gemme stile og lign. Elevernes hjemmesider - både websider lavet i ElevIntra og evt. links til andre hjemmesider 19

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet

ForældreIntra. Skole/hjem-samarbejde på internettet ForældreIntra Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Byrådet har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

ForældreIntra. Vedligeholdelse

ForældreIntra. Vedligeholdelse ForældreIntra ForældreIntra er en valgfri udvidelse af Skoleporten. I modsætning til de øvrige dele af Skoleporten, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 ForældreIntra Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Før man går i gang...4 Kommunikation mellem skole og hjem sedler m.m...4 Email/beskeder i ForældreIntra...4

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

SkoleIntra release 2 August 2015

SkoleIntra release 2 August 2015 SkoleIntra release 2 August 2015 I juli og august 2015 udrulles næste version af SkoleIntra. Mest bemærkelsesværdige ændring for brugerne er en ny loginside som vil fungere som indgangsside til alle dele

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 Indhold 1 Samlemapper... 2 1.1 Oprette en individuel samlemappe... 3 1.2 Oprette faneblade i en samlemappe... 3 1.3 Sende filer...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning.

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning. Lectio-brugerkursus 2010 Denne kursusdel skal give dig mulighed for selv at kunne finde: dine beskeder - dit gældende skema - dine skemaændringer - dine kammeraters skema - dine læreres skema - dit fravær

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Årsplaner i SkoleIntra

Årsplaner i SkoleIntra Årsplaner i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Årsplaner i SkoleIntra...4 Årsplaner via årsplanmodulet i SkoleIntra...4 HUSK!...4 Formular med faste felter...5

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter og kontakt...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 3.7.0

Nyt i SkoleIntra 3.7.0 Nyt i SkoleIntra 3.7.0 LærerIntra Generelt Nyt installationsprogram Fra og med version 3.7.0 benytter leveres SkoleIntra med et nyt og mere moderne installationsprogram. Ved installation af nye intranet

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere