Kultur og audiovisuelle medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og audiovisuelle medier"

Transkript

1 INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen

2 INDHOLD Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation indgår i en serie, der forklarer, hvad EU laver på forskellige politikområder, hvorfor EU er med, og hvad resultaterne er. Sådan griber EU sagen an... 4 Hvad EU gør... 7 Udsigter: Mod nye mål Læs mere Her finder du alle publikationerne: Sådan fungerer EU Europa i 12 lektioner Europa 2020: Europas vækststrategi EU's grundlæggere Landbrug Grænser og sikkerhed Bankvæsen og finans Budget Klima Konkurrence Forbrugere Kultur og audiovisuelle medier Told Den digitale dagsorden Den Økonomiske og Monetære Union og euroen Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Beskæftigelse og sociale anliggender Energi Udvidelse Erhvervspolitik Miljø Bekæmpelse af svig Fødevaresikkerhed Udenrigs- og sikkerhedspolitik Humanitær bistand og civilbeskyttelse Internationalt samarbejde og udvikling Indre marked Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og ligestilling Maritime anliggender og fiskeri Migration og asyl Folkesundhed Regionalpolitik Forskning og innovation Beskatning Handel Transport Indblik i EU-politik Kultur og audiovisuelle medier Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Oplysning til borgerne B-1049 Bruxelles BELGIEN Manuskript ajourført i november 2014 Forsidefoto og foto på side 2: istockphoto scanrail 12 s. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /81525 Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2014 Den Europæiske Union, 2014 Eftertryk tilladt. Anvendelse eller gengivelse af individuelle fotos er betinget af, at der indhentes forudgående tilladelse direkte hos indehaverne af ophavsretten.

3 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 3 Derfor har vi brug for en europæisk politik for kultur og audiovisuelle medier En rigdom af kultur og kreativitet Kultur og kreativitet står centralt i det europæiske projekt. Kulturen former vores identitet, ambitioner, og hvordan vi forholder os til andre og verden omkring os. Kulturen former også de steder og landskaber, som vi bor i, og det liv, vi lever. Teknologien udvikler sig hurtigt, og det giver både muligheder og udfordringer for de kulturelle og kreative industrier i Europa. EU finder det vigtigt at hjælpe alle, der arbejder i disse sektorer fra lokalsamfund, der dyrker deres kulturarv, til producenterne af film, der vinder priser med at gribe de chancer, der dukker op, og overvinde de hindringer, de står over for. Der er store udfordringer på vejen. Den kulturelle mangfoldighed er et stort aktiv for EU, men sproglige og kulturelle forskelle fører til markedsfragmentering. Den verdensomspændende økonomiske krise gør det stadig vanskeligere at finansiere den kreative sektor. De nye digitale teknologier påvirker i høj grad den traditionelle distribution bøger, der før ville have fyldt hele biblioteker, ligger nu på computere, men det er svært at skabe holdbare forretningsmodeller. Kreativitet hjælper mere end bare økonomien Europas kulturelle og kreative sektorer er med til at skabe økonomisk vækst, job, innovation og social samhørighed. Disse sektorer producerer omkring 4,5 % af EU's BNP og beskæftiger ca. 3,8 % af arbejdsstyrken (8,5 millioner mennesker).derudover har Europas kulturelle og kreative sektorer vist sig at være mere modstandsdygtige end andre sektorer i økonomisk svære tider, og de bidrager til innovation, udvikling af færdigheder og byfornyelse og giver samtidig merværdi til andre sektorer som f.eks. turisme og informationsteknologi. Fordelen ved en tilgang på EU-plan Hvert EU-land tager sig af kultur og audiovisuelle medier på sin egen måde. EU's arbejde komplementerer dette og tilføjer en ekstra dimension. Erfaringer fra EU som helhed kan bruges til at understøtte nationale politikbeslutninger eller som eksempler på bedste praksis, som andre kan dele. Til dette formål er der etableret særlige samarbejdsmekanismer blandt EU-landene. EU investerer 1,46 milliarder euro i perioden i de kulturelle og audiovisuelle sektorer gennem programmet Et kreativt Europa, som erstatter kulturprogrammet, MEDIA og MEDIA Mundus. Det er en stigning på 9 % i forhold til det tidligere budgetniveau. Programmet Et kreativt Europa skal styrke vores fælles kulturarv ved at støtte kulturelle projekter på tværs af grænserne, f.eks. samarbejdsinitiativer, platforme og netværk samt litterære oversættelsesprojekter. Programmerne MEDIA og MEDIA MUNDUS bygger oven på de nationale midler, så filmindustrien i Europa styrkes, der kommer flere nye film på markedet, og den audiovisuelle branche bliver mere konkurrencedygtig. Et indre marked for audiovisuelle medier og et program for et sikrere internet, så børn beskyttes online i hele EU, er bare to eksempler på, hvordan en tilgang på EU-plan kan være mere vidtgående, end hvis spørgsmålet alene behandles på nationalt plan. Mange regioner og byer kan se, hvordan kulturen og de kreative sektorer kan bidrage til deres økonomiske konkurrenceevne og skabe job. Derfor støtter EU's regionalpolitik strategiske investeringer i kultur samt de kulturelle og kreative sektorer gennem målrettede fonde.

4 4 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Sådan griber EU sagen an Samarbejde giver merværdi For at kunne nå sine målsætninger for kulturen går EU efter solide partnerskaber blandt alle deltagerne, bl.a. EU-landene, regionerne, de kulturelle organisationer og andre aktive på kulturområdet. F.eks. græsrodsprojekter, der styrker kulturturismen, byfornyelse i kulturelt vigtige områder, støtte til distribution af uafhængige film det er blot nogle af de mange mål, der bedst nås, når organisationer på forskelligt niveau arbejder sammen. Samarbejde om kultur: en politikramme Den europæiske kulturdagsorden (som blev lanceret i 2007) støtter: kulturel mangfoldighed og dialog mellem kulturer kultur som drivkraft for kreativitet og innovation kultur som en del af EU's internationale forbindelser. Nationale myndigheder, EU's institutioner og kultursektoren i hele Europa har siden 2007 arbejdet sammen for at nå disse mål. Som led i dette samarbejde kan de nationale myndigheder udpege repræsentanter for ekspertgrupper på EU-plan, hvor den bedste praksis, nationalt og regionalt, og nye samarbejdsmetoder om prioriterede emner diskuteres inden for den såkaldte åbne koordinationsmetode. Det er styring, der er baseret på frivillig deltagelse blandt EU-landene. Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter og oplysninger med organisationer fra de kulturelle sektorer for at få mest muligt ud af den eksisterende knowhow på stedet, når der skal udarbejdes politikker. Denne strukturerede dialog omfatter en lang række vigtige emner som f.eks. den kulturelle og kreative branche, dialog mellem kulturer, kulturarv og adgang til kultur. Derudover er der uafhængige grupper i Europa, som arbejder på at fremme kulturen. Inden for kulturarven er der f.eks. mange organisationer, der har samlet sig under Europa Nostra. Denne paneuropæiske sammenslutning for kulturarven består af omkring 250 NGO'er og non-profit-grupper, som sammen tæller over 5 millioner medlemmer og danner et netværk af professionelle og frivillige, som alle har til opgave at beskytte vores kulturarv for nuværende og kommende generationer. EU-Kommissionen giver også interessenter og politiske beslutningstagere mulighed for at mødes og drøfte de vigtigste emner for sektoren gennem det europæiske kulturforum, der holdes hvert andet år. Derudover støtter EU også det kulturelle samarbejde med enkelte lande uden for EU samt med regionale og internationale organisationer. Siden vedtagelsen af den europæiske kulturdagsorden står kulturen i stigende grad som en strategisk faktor, der har politisk, social og økonomisk betydning, og som bidrager til eksterne politiske målsætninger. Som medunderskriver af UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 har EU forpligtet sig til at gøre kulturel mangfoldighed il en del af sine foranstaltninger udadtil og udvikle en ny og mere aktiv rolle for Europa i sine internationale forbindelser. istockphoto/chinaview De bedste idéer kommer fra alle egne af EU.

5 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 5 Samarbejde til fordel for den audiovisuelle branche På nationalt plan: EU-landene støtter deres audiovisuelle erhverv på en række måder: med tilskud fra statskassen, bidrag fra tv og i visse tilfælde fra lotterier. De har alle sammen et nationalt filminstitut eller et lignende organ, der støtter deres filmindustri. Hvad angår filmindustrien, skal EU-landene følge bestemte regler, så alle film fra hele EU kan konkurrere på lige vilkår. For eksempel bør den nationale støtte i princippet ikke overskride 50 % af produktionsudgifterne. Uafhængige grupper: I EU har private oprettet et stort antal organisationer for at gøre den audiovisuelle sektor mere konkurrencedygtig og styrke kreativiteten, f.eks. netværket European Film Promotion og Det Europæiske Filmakademi. European Film Promotion skal fremme og markedsføre europæiske film på verdensplan ved at samle professionelle organisationer fra 34 europæiske lande. Med European Film Promotion som paraplyorganisation arbejder de sammen for at fremme europæiske film og talenter i hele verden. Det Europæiske Filmakademi har medlemmer, som alle er fagfolk. De har organiseret workshops, konferencer og andre arrangementer for at fremme Europas filmkultur. Hvert år kulminerer Det Europæiske Filmakademis aktiviteter med overrækkelsen af European Film Awards. Der er 17 kategorier, f.eks. bedste europæiske film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver film, bedste instruktør, bedste kvindelige og mandlige skuespiller, som giver filmbranchen mulighed for at fejre det bedste, EU kan tilbyde EU's borgere skal også være med præmier, priser og festivaler Hvis vi skal nå vores mål om inklusion, gensidig respekt og den økonomiske vækst, som de kreative brancher skaber, er det afgørende at få inddraget EU-borgerne i kulturelle og audiovisuelle aktiviteter. EU'S PRIS FOR MODERNE ARKITEKTUR: Arkitektur, der kan inspirere os og gøre vores liv lettere gennem smart design, berører os i dagligdagen, både miljømæssigt, socialt og kulturelt. EU's pris for moderne arkitektur/ Mies van der Rohe-prisen er en æresbevisning til de mest kreative og innovative europæiske aktiviteter. Prisen er den mest prestigiøse inden for europæisk arkitektur. EU'S KULTURARVSPRIS: Europa har en rig kulturarv, fra arkitektoniske monumenter til industribygninger, fra kunstværker til historiske haver. EU's kulturarvspris, Europa Nostra-prisen, uddeles årligt til ekstraordinære projekter, der er med til at bevare, forske i og skabe opmærksomhed om vores kulturarv. EU'S MEDIA-PRIS: Siden 2012 er EU's Media-pris blevet tildelt til den film, der har det største potentiale for at sælge billetter, som er blevet udpeget til at modtage udviklingsstøtte fra MEDIA-programmet. Manuskriptforfatteren og producenterne bag det udvalgte projekt hædres under filmfestivalen i Cannes. Stefan Baumann Den arkæologiske park Carnuntum det europæiske kulturarvsmærke 2014.

6 6 I N D B L I K I E U - P O L I T I K European Union Præmier og priser giver unge professionelle den håndsrækning, de behøver her ved European Border Breakers Awards EUROPEAN BORDER BREAKERS AWARDS: Europas store kulturelle mangfoldighed afspejles af de nye musikere.european Border Breakers Awards (EBBA) fejrer europæiske kunstnere, som krydser landegrænser med deres første europæiske udspil. Prisen sætter fokus på det store musikalske talent i Europa og opmuntrer kunstnere til at dele deres musik rundt omkring i EU. EU'S LITTERATURPRIS: EU's litteraturpris skal skabe bevidsthed om kvaliteten og mangfoldigheden i dagens Europa ved at hjælpe til med at udbrede litteraturen yderligere og gøre læserne mere interesserede i udenlandske værker. Forlag kan også ansøge om at få vinderbøgerne oversat gennem programmet Et kreativt Europa. DET EUROPÆISKE KULTURARVSMÆRKE: Det europæiske kulturarvsmærke gives til steder, der står som symbol for den europæiske integrationsproces. Disse steder fejrer og symboliserer Europas integration, idealer, værdier og historie. De udvælges omhyggeligt for deres symbolske værdi, for den rolle, de har spillet i Europas historie, og de aktiviteter, de tilbyder for at bringe EU og borgerne tættere på hinanden.

7 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 7 Hvad EU gør Finansiering til kultur: programmet Et kreativt Europa Programmet bygger på den succes, som Kultur-, MEDIAog MEDIA-Mundus-programmerne har opnået. Det skal styrke de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Ud over at beskytte og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og skabe opmærksomhed om Europas kulturrigdom bidrager det også til Europas mål om smart, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen og åbner for nye internationale muligheder, markeder og målgrupper. Der skabes kontakt med millioner af mennesker og utallige organisationer gennem de projekter, der finansieres af programmet, bl.a. filmmagere, distributører, salgsagenter og andre audiovisuelle fagfolk, filmfans, kunstnere og fagfolk på kulturområdet, forlag og læseheste. Programmet giver støtte til: grænseoverskridende projekter mellem kulturelle og kreative organisationer både inden og uden for EU netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med at arbejde internationalt og styrke deres konkurrencedygtighed oversættelse og fremme af europæiske litterære værker platforme bestående af kulturelle aktører, der hjælper nye kunstnere og danner grobund for ægte europæisk programmering af kulturelle og kunstneriske værker kapacitetsopbygning og faglig uddannelse for audiovisuelle fagfolk udvikling af fiktion, animering, kreative dokumentarer og videospil til de europæiske biografer, tv-markeder og andre platforme uddannelse og kompetenceudvikling for audiovisuelle fagfolk distribution og salg af audiovisuelle værker i og uden for Europa filmfestivaler, der fremmer europæiske film international samproduktion af film publikumsudvikling for at øge forståelsen for film og øge interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer. Fra 2016 byder et kreativt Europa også på et finansielt garantiinstrument på 121 millioner euro til at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at få bedre adgang til finansiering. Der er også andre EU-finansierede programmer, som støtter disse sektorer: Erasmus+ støtter kompetenceudvikling gennem uddannelser og kurser og bygger på viden og partnerskaber, der tilbyder viden og sektorspecifikke kvalifikationer. COSME, EU's program for virksomheders konkurrenceevne, støtter iværksætteri, adgang til finansiering og markeder for små og mellemstore virksomheder. Horisont 2020 støtter forskning og innovation, også inden for kultur og kulturarv. Siden 2007 har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bevilget 3,3 milliarder euro til beskyttelse og bevarelse af kulturarven, 2,2 milliarder euro til udvikling af kulturinfrastruktur og 555 millioner euro til kulturtjenester. Derudover er der siden 1998 investeret 150 millioner euro gennem EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Direktivet om audiovisuelle tjenester Hvis hvert enkelt EU-land skulle have sine helt egne regler for tv, ville det være svært at se tv-programmer, der udsendes fra andre europæiske lande. Derfor vedtog EU direktivet»fjernsyn uden grænser«i 1989, der fastlagde en række fælles minimumsregler for hele EU. Internetbaseret tv og nye metoder til udsendelse af audiovisuelt indhold betyder nye udfordringer for

8 8 I N D B L I K I E U - P O L I T I K istockphoto Deklofenak Netværket Europa Cinemas gør europæiske film mere synlige. reguleringsmyndighederne, f.eks. at beskytte unge mod skadeligt indhold og forbyde tilskyndelser til had, samtidig med at ytringsfriheden sikres. I 2007 blev direktivet»fjernsyn uden grænser«ændret, så det blev til direktivet om audiovisuelle tjenester. I 2010 blev direktivet til lov. Det dækker alle audiovisuelle medietjenester traditionelt tv (lineære tjenester)»video-on-demand«(ikkelineære tjenester) og fastlægger en række grundlæggende krav til dem. Disse krav dækker identificering af leverandører af medietjenester, forbud mod tilskyndelse til racehad, adgang for handicappede, foranstaltninger til fremme af europæiske værker, visse kvalitative krav til kommercielle meddelelser, sponsorater og produktplacering. Imidlertid tager direktivet om audiovisuelle medietjenester højde for, hvor meget kontrol brugeren har over tjenesten, og derfor behandles lineært tv og on-demand-tjenester forskelligt. On-demand-tjenester reguleres derfor noget lettere, hvilket afspejler deres forholdsmæssige indflydelse på samfundet som helhed. Der gælder derimod strengere regler for tv-programmer, især hvad angår reklamer, beskyttelse af mindreårige og distribution af europæiske produktioner. sådanne produktioner får en fremtrædende plads eller pålægge udbydere af on-demand-tjenester finansielle bidrag til produktion og erhvervelse af rettighederne til sådanne værker. Under alle omstændigheder udvider direktivet om audiovisuelle medier princippet om oprindelsesland til at omfatte alle audiovisuelle medietjenester. Det betyder, at hver tjeneste skal overholde reglerne i det land, hvor udbyderen befinder sig. Det er EU-landenes ansvar at håndhæve reglerne. I maj 2012 fremlagde Kommissionen sin første statusrapport om direktivet. Det bliver stadig tydeligere, at traditionelle medier og onlineudsendelser nærmer sig hinanden, og Kommissionen lancerede en offentlig høring for at undersøge, hvad den gensidige tilnærmelse kan betyde for Europas økonomiske vækst og innovation, kulturelle mangfoldighed og forbrugere. Høringen med udgangspunkt i grønbogen»forberedelse på en fuldt konvergeret audiovisuel verden: vækst, kreativitet og værdier«sluttede i efteråret 2013, og derefter blev bidragene, såvel som et gennemførelsesdokument og feedbackpapir, offentliggjort. En vurdering af den lovgivningsmæssige egnethed af direktivet er planlagt for 2015 ved en REFIT-øvelse. For at udbrede de europæiske produktioner gælder det for tv-udsendelser, at størstedelen af sendetiden skal forbeholdes europæiske produktioner fra forskellige genrer. Kanalerne skal også afsætte mindst 10 % af sendetiden eller af programbudgettet til europæiske programmer, der er fremstillet af uafhængige producenter. Når der er tale om on-demand-tjenester, har EU-landene mere spillerum for, hvordan de skal udbrede europæiske produktioner. De kan f.eks. fastsætte kvoter for europæiske produktioner i kataloger, gennemføre bestemmelser for at sikre, at

9 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 9 De europæiske kulturhovedstæder I næsten 30 år har byer over hele Europa konkurreret om den eftertragtede titel som europæisk kulturby. Som europæiske kulturbyer kan byerne få nye kreative impulser, opbygge nye lokale målgrupper for kultur og hjælpe lokalt aktive i kulturlivet med at udvikle netværksaktiviteter på europæisk og globalt plan. Det kan også give byerne en enestående mulighed for at regenerere sig selv, ændre deres image eller styrke deres profil internationalt, hvilket kan være med til at udvikle turismen og tiltrække nye investeringer. De europæiske kulturbyer kan samtidig give et stort bidrag til social inklusion og interkulturel dialog, f. eks. gennem innovative opsøgende programmer i forskellige samfund og effektiv brug af frivillige. Frem for alt giver de europæiske kulturbyer borgere fra hele Europa og andre lande mulighed for at opdage vores kontinents store kulturelle mangfoldighed og få et nyt syn på vores fælles rødder, historie og værdier gennem de mange kulturelle arrangementer, byerne afholder. De europæiske kulturbyer er et tydeligt tegn på, hvor stærkt EU's hjerte banker for kulturel forskellighed. Samtidig viser de, hvordan kulturen kan samle folk i Europa. De beviser, at kulturen spiller en stor rolle for vores politik for bæredygtig udvikling, fordi de indgår i den langsigtede udvikling af Europas byer og regioner, samtidig med at de ansporer til mere dynamik, kreativitet og social inklusion." Gadeoptræden i Umeå en af de europæiske kulturbyer i EUR-TEXT Tilbage til fremtiden! EUR-TEXT samler kunstnere fra Frankrig, Malta,Polenog Tjekkiet fra forskellige områder (musik, mode, visuelle kunster) for at skabe forbindelse mellem moderne udtryksformer og den europæiske kulturarv. EUR-TEXT skaber en dialog mellem fortid og nutid for virkelig at nå»tilbage til fremtiden«uanset om der er tale om et modeshow inspireret af klassiske malerier, Schuberts 9. symfoni opført på autentiske instrumenter eller udstilling af kunstværker, der er inspireret af modedesign. Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso

10 10 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Berlinale Talent Hvert år afholdes den internationale filmfestival i Berlin, hvor unge og ambitiøse audiovisuelle fagfolk fra hele verden mødes i 6 dage for at udveksle erfaringer og lære af eksperter fra filmbranchen. Der udvælges tre hundrede nye manuskriptforfattere, producenter, instruktører, komponister, redaktører og unge filmkritikere, som inviteres til at mødes i Berlin, hvor de kan deltage i workshops, slå bro mellem kulturer og mellem etablerede og lovende talenter blandt filmmagere. MEDIA-programmet, der er en del af et kreativt Europa, er en af de vigtigste bidragsydere til Berlinale Talent. Operation Kino Gennem projektet Operation Kino kommer et kreativt Europa ud til de områder i Balkan-landene og Tyrkiet, hvor biografdækningen er ringest. Dermed opmuntres de lokale myndigheder til at støtte digitale biografer, der kan bruges til flere formål, i kulturcentre i regionen. Filmfestivalerne i Istanbul, Sarajevo, Sofia og Transsylvaniensender omkring 15 film på en meget omtalt tur rundt i landene. Zentropa et uafhængigt filmselskab Instruktører som Lars von Trier, Susanne Bier og andre berømte navne vil altid have gode muligheder for at skaffe finansiering, både med og uden MEDIA's bidrag. Men hvis nye talenter skal udvikle sig til instruktører»med profil«, er der behov for støtte og finansiering. MEDIA-programmet har været til stor støtte for det danske produktionsselskab Zentropa. Da virksomheden blev stiftet i begyndelsen af 1990'erne, fik den i de første driftsår betydelig støtte af MEDIA og kom således gennem disse år. Administrationschef Anders Kjærhauge forklarer:»dengang var der ingen i Danmark, der troede på Zentropa-idéen, og derfor var støtten fra MEDIA afgørende for, at virksomheden kunne overleve«. Virksomhedens betydning står soleklart for de instruktører, der har draget fordel af programmet. Susanne Bier, der som instruktør vandt en Oscar for filmen»hævnen«i 2011, fortæller:»i vores globaliserede verden er det vigtigt for os, at Europa taler med én stemme på mange områder, også inden for kulturelle udvekslinger, og derfor bør vi slutte op om tanken bag MEDIA-programmet«.»Zentropa og MEDIA-programmet blev»født«sammen i begyndelsen af 1990'erne. Vi voksede op sammen som lidenskabelige børn. Vi var»teenagere«sammen. Det var ikke alt, vi var enige om, men vi lyttede altid til hinanden, fordi vi havde et fælles mål: at udvikle europæiske film af høj kvalitet. Nu er vi begge i 20 erne. Vi har skabt nogle fantastiske film, fået nyttige erfaringer, vi kan dele med andre, og lad os håbe, at vi også kan blive gamle sammen!«istockphoto/dpmike Administrationschef Anders Kjærhauge, Zentropa. Operation Kino bringer film til fjerntliggende egne i EU.

11 K U L T U R O G A U D I O V I S U E L L E M E D I E R 11 Udsigter: Mod nye mål En central del af EU's kulturelle vision skal være borgernes deltagelse. Hvis vi skal have økonomisk udbytte af vores kulturelle mangfoldighed og skabe respekt og forståelse på tværs af kulturer, skal der tages initiativ til at øge adgangen til kultur inden for uddannelser, øge den kulturelle produktion og styrke deltagelsen, og disse initiativer skal indgå i politikkerne på samtlige niveauer. I disse tider med globalisering og økonomisk usikkerhed er der behov for at tage stilling til følgende udfordringer: På vej til en digital fremtid Den digitale teknologi har en ufattelig stor indflydelse på, hvordan kultur skabes, distribueres og bruges. Derfor er den måde, film distribueres på, under omvæltning, og digitaliseringen er undervejs i biograferne. Millioner af europæere ser deres yndlingsserie fra tv på en smartphone på vej til arbejde, ser onlineprogrammer på tv'et i dagligstuen eller lægger indhold, de selv har skabt, på internettet. Der findes over 40,4 millioner»forbundne tv'er«i Europa, og i 2016 kan de måske findes i de fleste hjem i EU. Disse forandringer er ved at fjerne de traditionelle grænser mellem forbrugerne, medierne og internettet. De kulturelle og kreative sektorer fungerer som drivkraft i den digitale udvikling, fordi de udforsker de nye måder, Europas borgere opdager, nyder og deltager i skabelsen af digitalt indhold på. EU-Kommissionens prioritet er at støtte Europas rolle som global leder inden for produktion af indhold af høj kvalitet, samtidig med at de europæiske kulturelle og kreative sektorer beholder deres konkurrencefordel i det digitale miljø. Et kreativt Europa skal hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at udnytte den digitale tidsalders muligheder fuldt ud. For at tage højde for denne udvikling er der tildelt et budget på 2 millioner euro til handlingsplanen»udbredelse af film i den digitale tidsalder«, som skal: forbedre betingelserne for at udbrede europæiske film i EU skabe et større og bredere globalt publikum for europæiske film hjælpe markedsdeltagere og beslutningstagere med at være på forkant med udviklingen ved at holde dem orienteret om forandringer, der får konsekvenser for deres distributionsplatforme. istockphoto Small Frog Vi ved ikke, hvad der venter i fremtiden, men vi kan sikre, at de kreative sektorer er forberedt på det.

12 12 I N D B L I K I E U - P O L I T I K Adgang til finansiering Små og mellemstore virksomheder (smv'er) i de kulturelle og audiovisuelle sektorer skal bruge finansiering, så de kan udvide deres aktiviteter, men de fleste af dem har problemer med at få lån i banken. Publikumsudvikling Et andet mål, som indgår i alle et kreativt Europas aktiviteter, er at opmuntre til nye teknikker, som kan udvikle og underbygge en langsigtet målgruppe for europæiske kulturelle værker. NA DA-C Fra 2016 vil en facilitet for de kulturelle og audiovisuelle sektorer gradvis blive indført, så smv'er kan få adgang til finansiering. Derudover vil en kapacitetsopbygningsordning give ekspertbistand til udlånere for at øge deres forståelse for kultursektoren. Publikumsudvikling bygger på et flerdimensionelt koncept, som omfatter både kultur, samfund og økonomi og står i forbindelse med at: udvikle nyt publikum skabe et dybere forhold med eksisterende publikum diversificere publikum udvikle det europæiske samarbejde om mediekendskab. Læs mere Hvis de emner, der er behandlet her, har fanget din interesse, kan du få mere at vide på disse websider: XX Et kreativt Europa, EU-Kommissionens rammeprogram for støtte til kultur- og mediesektoren: XX Har du spørgsmål om EU?Europe Direct kan hjælpe: ISBN doi: /11777

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juni 2016 Det digitale indre marked: Nye regler for audiovisuelle

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

MEDIADELPROGRAMMET UNDER PROGRAMMET ET KREATIVT EUROPA

MEDIADELPROGRAMMET UNDER PROGRAMMET ET KREATIVT EUROPA GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE MEDIADELPROGRAMMET UNDER PROGRAMMET ET KREATIVT EUROPA 2014-2020 RESUMÉ Opsummering Dette

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

regionerne MIDTJYLLAND en region i udvikling

regionerne MIDTJYLLAND en region i udvikling eu & regionerne EU & MIDTJYLLAND en region i udvikling eu-midtjylland.indd 1 26-09-2011 11:53:57 EU er også lokalpolitik og lokalpolitik er også EU-politik. Lorem ipsum EU har dolor stor betydning sit

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/

Notat. 13. juni Dok. nr. 16/ Notat 13. juni 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2661 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. maj 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

LUX-prisen Program for 2015

LUX-prisen Program for 2015 Generaldirektoratet for Kommunikation LUX-prisen Program for 2015 1) Indledning LUX-prisen viser, at Europa-Parlamentet støtter kulturen og arbejder for kulturel mangfoldighed i tæt forbindelse med andre

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse

Fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse P7_TA(2013)0368 Fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om fremme af de europæiske kulturelle

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 22. april 2009 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 11.-12. maj 2009 Kultur 4. Kultur som katalysator for

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Kultur- og Uddannelsesudvalget 20.4.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere