KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk"

Transkript

1 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen Øresundsregionen er Nordens største metropolregion og binder samtidig Danmark og Sverige sammen. Dette giver en særlig kulturel styrke og mangfoldighed i mødet mellem to landes beslægtede, men dog forskellige sædvaner og sprog. Dette indebærer også en række udfordringer og muligheder for en kultur, der skal fungere på tværs af Øresund og skabe en fælles identitet for hele regionen. Kultur er identitet, vaner og udtryk, og kultur indgår i skabende og forbrugende aktiviteter og har betydning for erhvervsliv og arbejdsmarked. Et spændende kulturliv er nemlig ikke blot væsentligt for borgernes trivsel, men også en vigtig faktor, når virksomheder vælger lokalisering, og når udenlandske videnarbejdere søger job i udlandet og skal vælge et nyt land at slå sig ned i med familie og børn. Øresundsregionen er netop kendetegnet ved et rigt kulturliv, dels i form af den mangfoldighed, der strækker sig lige fra bykvarterernes etnicitet til teater, musik og museer på internationalt niveau, dels i form af den identitet, der rækker på tværs af Øresund, og som udfordrer og beriger på grund af forskelle i kultur og sprog. Over eller næsten en tredjedel af alle kulturbeskæftigede i Danmark og Sverige - arbejder i Øresundregionen. Brancherne med tv, film og visuelle medier samt arkitektur som omdrejningspunkt står stærkt i Øresundsregionen, og modsat de seneste års generelle tendens oplever kulturbranchen for øjeblikket en lille fremgang. Kendskabet til regionen og samhørighedsfølelsen er større på den svenske end den danske side af Øresund. Hele 79 procent af svenskerne identificerer sig helt eller delvis med Øresundsregionen, mens det samme kun gælder 44 procent af danskerne 1. Men den fælles identitet styrkes gennem mange forskellige kulturelle samarbejder på tværs af Øresund, eksempelvis den fælles platform for Øresundsregionens kulturelle aktører: Culture Oresund. Hvad angår kulturområdets betydning, så prioriterer borgerne det ganske vist ikke så højt som andre områder, men det er til gengæld her, deres tilfredshed er størst 1. 7 procent af øresundsfamiliernes forbrug går til kultur, de besøger i gen-

2 TENDENS ØRESUND Alder Pro 41 Skå Pro Reg Prog nemsnit et museum to gange, frekventerer et bibliotek syv gange og låner seks bøger årligt. 1 Nätverksbaserad urban innovation, Öresundsregionen version 3.0, Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid, Oxford Research, Kulturbeskæftigelsen I Danmark er personer beskæftiget i kulturelle brancher, og i Sverige er dette tal Heraf arbejder i Øresundsregionen, hvilket svarer til 31 procent af samtlige kulturbeskæftigede ( ) i de to lande. I forhold til den samlede beskæftigelse tegner kultursektoren sig for omkring 2,4 procent af de beskæftigede i Danmark og Sverige. Af Øresundsregionens næsten 1,8 millioner beskæftigede er 3,0 procent beskæftiget inden for de kulturelle brancher. I Region Hovedstaden når andelen op på omkring 4 procent, mens andelen i Region Sjælland og Region Skåne kun når op på mellem 1,5 og 2 procent. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Region Hovedstaden Region Sjælland Skåne Stockholms län Danmark De kulturelle brancher har således samlet set en lidt større del af arbejdsmarkedet i Danmark end i Sverige, men til trods herfor har den svenske hovedstad i Stockholms län en større andel beskæftigede inden for kulturelle brancher end Region Hovedstaden. Det skyldes primært, at beskæftigelsen i kategorien teater, koncert og kunstnerisk skaben er forholdsvis beskeden i Region Hovedstaden, mens det omvendte gælder biblioteker og arkiver. Den danske side af Øresund er lidt bedre repræsenteret Kulturelle brancher i procent af samtlige arbejdspladser ( ) Sverige Bøger, aviser og blade Film, video, tv, radio og presse Arkitektvirksomhed Design, foto og oversættelse Teater, koncert, kunstnerisk skaben Museer og kulturmindesamlinger Kilde: Specialdata fra Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån, Öresundskomiteens beregninger Note: Beskæftigede er opgjort efter arbejdssted, i Sverige kun personer over16 år

3 42 med hensyn til arkitektvirksomhed og lidt mindre med hensyn til design, foto og oversættelse. I forhold til de kulturelle branchers beskæftigelse i Danmark og Sverige under ét har Øresundsregionen den største andel af beskæftigelsen når det gælder film, video, tv, radio og presse samt arkitektvirksomhed (35 procent), og den mindste andel, når det gælder teater, koncert og kunstnerisk skaben (25 procent). Trods afmattede konjunkturer og en generel tilbagegang på arbejdsmarkedet fremviser de kulturelle brancher i øvrigt en beskeden fremgang i beskæftigelsen også i Øresundsregionen. Turisme indgår ikke i tallene for kulturbeskæftigede, men i Øresundsregionen er der omkring beskæftigede inden for hotel og ved restauration. Dertil kommer et stort antal beskæftigede i turistrelevante transportbrancher. Kulturforbruget Forbruget af kultur består dels af borgernes udgifter til forbrug, dels af de midler som det offentlige bidrager med. I Sverige bidrager stat, len og kommuner med næsten en tredjedel af de samlede Befolkningens kulturelle aktiviteter (2010) Museer Teatre (statsstøttede) Biografer Antal Antal besøg Antal opførelser Antal besøg Antal besøg Øresundsregionen , , ,3 Øresundsregionen DK , , ,6 Region Hovedstaden , , ,1 Region Sjælland , , ,5 Øresundsregionen SE (Skåne) , , ,5 Danmark , , ,2 Sverige , , ,7 Stockholms län , , ,5 Kilde: Danmarks Statistik og Statens Kunstråd (SE) og Svenska Filminstitutet. Öresundskomiteens beregninger Biografdata: Svenske museumsdata: 2009 og teaterdata Teaterdata for Region Sjælland er skønnet

4 TENDENS ØRESUND udgifter til at producere og forbruge kultur. Generelt brugte det offentlige i Danmark 1,3 procent og i Sverige 1,2 procent af bruttonationalproduktet i 2009 på formål inden for kultur, sport og fritid 2. Borgernes udgifter til kultur udgør i øvrigt omkring 25 procent mere af det private forbrug i Danmark og Sverige end i EU-landene generelt 3. 2 Nordic Statistical Yearbook Eurostat, Household Budget Survey EU-15 I brugte husstandene i Øresundsregionen årligt 27 milliarder kroner på kulturformål. Det svarer til kroner per husstand, hvilket igen svarer til 7 procent af husstandenes samlede udgifter til forbrug. Kulturaktiviteter I Øresundsregionen er der årligt over syv millioner besøgende på regionens museer og kunsthaller. I forhold til tallet svarer det til to besøg årligt, hvilket svarer til gennemsnittet for Dan- mark og Sverige. Men i Stockholms län besøges museerne dobbelt så ofte. Der er årligt omkring 2,5 millioner teaterbesøg i Øresundsregionen. I Region Hovedstaden er der mere end et teaterbesøg per borger, mens der i Skåne kun er 0,3 og i Region Sjælland endnu færre. Danskere går lidt oftere i teatret end svenskerne, og borgerne i Region Hovedstaden er hyppigere teatergæster end borgerne i Stockholms län. Danskerne går også oftere i biografen end svensker- Befolkningens brug af folkebiblioteker 2011 Antal biblioteker, inkl. filialer Biblioteker per e Lånere per e Bogudlån per Øresundsregionen 374 9, ,0 7,3 Øresundsregionen DK 211 8, ,8 7,3 Region Hovedstaden 120 7, ,0 8,1 Region Sjælland 91 11, ,5 5,8 Øresundsregionen SE (Skåne) , ,4 7,1 Danmark 525 9, ,6 6,5 Sverige , ,1 7,1 Stockholms län 130 6, ,2 7,1 Kilde: Danmarks Statistik og Statens Kunstråd. Danske data: 2010

5 44 ne, og borgerne i Region Hovedstaden går hyppigere i biografen end i Stockholms län. Der er 374 folkebiblioteker i Øresundsregionen eller et bibliotek for hver borgere. Næsten hver tredje borger er bibliotekslåner, og der udlånes seks bøger og er syv biblioteksbesøg per. I storbyregionerne er der flere e om hvert bibliotek og en lidt højere låne- og besøgsfrekvens. Antallet af biblioteker og omfanget af biblioteksbesøg er generelt svagt faldende. Om statistikken Det er vanskeligt statistisk at afgrænse, hvad der bør betragtes som kulturelle brancher og dermed som kulturbeskæftigelse. I opgørelsen her medtages fremstilling af aviser og bøger mv., designvirksomhed, herunder arkitekter, fotografer og formgivning. Dertil kommer film og tv/radio, kunstnerisk virksomhed (teater, musik og litteratur mv.), drift af teatre mv. og museer mv. samt folkebiblioteker. Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån benytter to forskellige branchenomenklaturer, henholdsvis DB07 og SNI2007. På det anvendte brancheniveau skulle en sammenligning mellem danske og svenske data være rimelig pålidelig, men mindre forskelle i brancheplacering kan forekomme. Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån har begge for nylig skiftet branchenomenklatur og sammenligninger over flere år er derfor vanskelig. Der er i øvrigt valgt en mere snæver afgrænsning af de kulturelle brancher end tidligere.

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport 01 Forord Der er afsat betydelige midler til at understøtte udviklingen

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Det. Kreative København. Kolofon. Det Kreative København En FORA publikation - August 2011. Copyright FORA 2011

Det. Kreative København. Kolofon. Det Kreative København En FORA publikation - August 2011. Copyright FORA 2011 Det Kreative København En FORA publikation - August 2011 Det Kolofon Copyright FORA 2011 Jørgen Rosted Anne Dorthe Josiassen Thomas Ebdrup Louise M. Lempel Kreative København FORA / Dahlerups Pakhus /

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere