DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 11/2014 EUR FRA KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet erhvervspolitik KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter KONTO Eksternt personale i "Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter" IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Handel IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvidelse KONTO Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvidelse IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Eksternt personale - ikke-decentraliseret forvaltning IOB KONTO Andre administrationsudgifter - ikke-decentraliseret forvaltning IOB TIL KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender KONTO Eksternt personale IOB DA 1 DA

2 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation KONTO Eksternt personale inden for Generaldirektoratet for Kommunikation: Hovedsædet IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - Europid IOB KONTO Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropAid IOB DA 2 DA

3 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning KONTO Eksternt personale inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB KONTO Andre administrationsudgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Eksternt personale i Generaldirektoratet for Budget IOB KONTO Andre administrationsudgifter vedrørende Generaldirektoratet for Budget IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester KONTO Eksternt personale IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre administrationsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet for retlige anliggender KONTO Eksternt personale IOB KONTO Andre forvaltningsudgifter IOB KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima KONTO Eksternt personale IOB 483 KONTO Andre administrationsudgifter IOB DA 3 DA

4 BEGRUNDELSE Udligning af decentraliserede administrative udgifter 2014 Denne overførsel er resultatet af en udligning af bevillingerne til eksternt personale (kontraktansatte og vikarer samt udstationerede nationale eksperter) og andre decentraliserede administrative udgifter (tjenesterejser, møder, konferencer, udvalg, undersøgelser, uddannelse og udvikling af it-systemer), dvs. den såkaldte samlede bevillingsramme (budgetpost XX og XX ), som er fordelt mellem Kommissionens generaldirektorater, der repræsenterer 32 forskellige politikområder i kontoplanen for aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). Overførslen vedrører kun ikke-opdelte bevillinger af samme art, der flyttes mellem forskellige politikområder. Den samlede bevillingsramme for 2014 havde stor betydning for Kommissionens indsats for at sikre budgetkonsolidering, da de tilhørende kombinerede bevillinger blev reduceret med 3 % mellem 2013 og Som følge heraf giver den endelige bevillingsramme for 2014 de enkelte tjenestegrene meget knappe bevillinger, og der er stort set ingen fleksibilitet til at sikre tilpasning til ændrede behov, hvis præcise art og størrelse umuligt kunne have været fastsat med fuldkommen præcision 20 måneder i forvejen, dengang Kommissionen forberedte budgetforslaget. Nærværende finjustering sigter mod at tilpasse de disponible bevillinger til hvert generaldirektorats prioriterede behov og dermed gøre bedst mulig brug af de godkendte bevillinger under hensyntagen til den nuværende gennemførelsessituation. Den samlede overførsel, som foreslås (forhøjelserne modvejes nøjagtigt af tilsvarende fraførsler), udgør 2,51 % (6,7 mio. EUR) af alle bevillingerne i den samlede bevillingsramme for decentraliserede administrative udgifter for hele Kommissionen. Overførslen af bevillinger vedrører aktiviteter inden for 23 politikområder og tager navnlig sigte på: at fastsætte nye prioriteter for udviklingen af it-systemer, herunder forbedringer af det nye EUROPA-websted gennem strømlining af projektet "Enterprise Search" med Generalsekretariatets projekt "Decide" at styrke den slovenske pulje samt taskforcen vedrørende Grækenland og støttegruppen for Cypern i Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender at ledsage øget aktivitet i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, navnlig ekspertgruppeaktiviteter, vedrørende FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede) at styrke Generaldirektoratet for Mobilitet og Transports ramme for møder, udvalg og tjenesterejser med henblik på at fremskynde projekter såsom European Rail Traffic Management System (ERTMS), landtransportsikkerhed og lufthavnsobservation at styrke Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelses indsatskapacitet over for de stadig flere presserende udfordringer som f.eks. situationen i Syrien, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik at styrke Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejdes indsatskapacitet over for situationen i Ukraine at styrke Generaldirektoratet for Oversættelses kroatiske pulje. Kilderne til de ovennævnte forøgelser er følgende: de reviderede behov og omprioritering for otte generaldirektorater og på højere niveau halvvejs gennem budgetgennemførelsen, navnlig med hensyn til undersøgelser, møder og udviklingen af itsystemer derudover anvendelse af bevillinger, der foreløbig ikke er tildelt specifikke politikområder med henblik på at dække behov i alle Kommissionens afdelinger, efterhånden som de opstår under budgetgennemførelsen (budgetpost og ). De vedlagte tabeller viser fordelingen af de berørte budgetposter på tværs af politikområder, de beløb, der skal overføres, og den procentvise ændring for oprindelses- /bestemmelsesbudgetposten. DA 4 DA

5 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender - Eksternt personale IOB ,19 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet erhvervspolitik - Andre administrationsudgifter IOB ,13 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence - Andre administrationsudgifter IOB ,66 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion - Andre administrationsudgifter IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter - Andre administrationsudgifter IOB ,06 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport - Andre administrationsudgifter IOB ,84 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø - Eksternt personale IOB ,01 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø - Andre administrationsudgifter IOB ,46 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation - Eksternt personale IOB ,60 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi - Eksternt personale IOB ,10 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi - Andre administrationsudgifter IOB ,20 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri - Eksternt personale IOB ,05 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri - Andre administrationsudgifter IOB ,58 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser - Eksternt personale IOB ,04 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked og tjenesteydelser - Andre administrationsudgifter IOB ,71 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik - Eksternt personale IOB ,95 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion - Andre administrationsudgifter IOB ,66 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur - Eksternt personale IOB ,59 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation - Eksternt personale inden for Generaldirektoratet for Kommunikation: Hovedsædet IOB ,95 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere - Eksternt personale IOB ,37 % Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 5 DA

6 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugere - Andre administrationsudgifter IOB ,56 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender - Eksternt personale IOB ,11 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet indre anliggender - Andre administrationsudgifter IOB ,27 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter - Eksternt personale i "Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter" IOB ,13 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Handel IOB ,21 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvikling og samarbejde - Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid IOB ,72 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet udvidelse - Andre administrationsudgifter i Generaldirektoratet for Udvidelse IOB ,79 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse - Eksternt personale IOB ,81 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse - Andre administrationsudgifter IOB ,02 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning - Eksternt personale inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB ,28 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning - Andre administrationsudgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB ,92 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Eksternt personale IOB ,86 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Andre administrationsudgifter IOB ,34 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration - Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration IOB ,26 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Eksternt personale i Generaldirektoratet for Budget IOB ,27 % Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 6 DA

7 IOB/ Forpligtelser/ Betalinger Oprindeligt budget ± ÆB (1A) EFTA (1B) Overførsler (2) Budgetpost Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Eksternt personale IOB ,36 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Andre administrationsudgifter vedrørende Generaldirektoratet for Budget IOB ,91 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget - Andre administrationsudgifter - ikke-decentraliseret forvaltning IOB ,24 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision - Eksternt personale IOB ,35 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision - Andre administrationsudgifter IOB ,80 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik - Andre administrationsudgifter IOB ,19 % 424, Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester - Eksternt personale IOB ,46 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi - Eksternt personale IOB ,17 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi - Andre administrationsudgifter IOB ,16 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet retlige anliggender - Eksternt personale IOB ,50 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet retlige anliggender - Andre administrationsudgifter IOB ,57 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima - Eksternt personale IOB ,03 % Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima - Andre administrationsudgifter IOB ,76 % FRAFØRSEL IOB i alt FORHØJELSE IOB i alt Ændring (5/1A) I alt (4±5) DA 7 DA

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014)

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 28/08/2013. BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Committee / Commission DEVE Meeting of / Réunion du 28/08/2013 BUDGETARY AMENDMENTS (2014 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2014) Rapporteur: Ricardo CORTÉS LASTRA DA DA Forslag til ændring

Læs mere

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010

2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2010 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 24.7.2002 KOM(2002) 440 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 31.3.2010 KOM(2010) 135 endelig VOL. II BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2004 KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere