DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET"

Transkript

1 DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

2 KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade Kbh. K Lay out: India Tryk: Litotryk Oplag: 3000 ISBN: ISBN, elektronisk udgave: Strategien kan også læses på Kulturministeriets hjemmeside, Forside: Skulpturen Morpheus af Phill Price blev vist på udstillingen Sculpture by the Sea ved Århus i juni Foto: Per Plougmann Poulsen

3 KULTUR FOR ALLE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I Kultur for Alle Forord II Kultur for Alle Fremtidens kulturaftaler... 6 III Kultur for Alle Brugerinddragelse IV Kultur for Alle Børn og unge V VI Kultur for Alle Kunst, kultur og kulturarv i det offentlige rum Kultur for Alle Åbne og tilgængelige kulturinstitutioner VII Kultur for Alle Kultur og medier VIII Kultur for Alle Kulturinstitutionernes strukturreform

4 4 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE FORORD Vi lever i en unikt privilegeret tid. Allermest privilegerede er vi måske, når det handler om adgangen til kulturtilbud til ny viden, til nye indtryk, til nye muligheder for at finde os en identitet eller til slet og ret at blive underholdt. Her har især den teknologiske udvikling bragt os meget længere, end nogen tidligere kunne forestille sig. Samtidig er det en udvikling, der i høj grad udfordrer os som borgere i et kulturelt fællesskab. Det kræver nemlig noget ekstra af os. Den konstante strøm af nye kulturtilbud, ny viden og nye indtryk kan hurtigt og nemt blive overvældende for os. Så overvældende, at vi pludselig kun ser rigdommen af kultur som et fattigt, gråt flimmer, fordi vi ganske enkelt ikke kan overkomme mere. Så overvældende, at det pludselig kan være fristende og nemmere kun at se på verden i ét snævert perspektiv. Så overvældende, at vi ikke længere kan få øje på vores fælles reference ramme og mister orienteringen. Det skaber en trussel for sammenhængskraften i vores samfund. Hvis vi står uden et billede af vores fælles historie og kulturarv; hvis vi kun har et unuanceret billede af den verden, der omgiver os; hvis vi mister lysten og evnen til at tale fornuftigt med dem, som vi er uenige med ja så kan vores demokrati og fællesskab ikke overleve i længden. Men når vi kender vores kultur og kulturarv i dens mangfoldighed, så sker der heldigvis det modsatte. Når kulturarven og historien bliver levende og perspektivrig for os, og når vi møder en kunst, der gør alt andet end at tale os efter munden så bliver vi nysgerrige på og stolte af det samfund, som vores demokrati gør os til medejere af. Når vi alle har nogle fælles oplevelsesreferencer, en fælles følelse af kulturarven og for måden, som vi danskere har tænkt og følt på gennem tiden, så fremmes vores fælles forståelse. Så får vi et fælles grundlag at stå på og gå videre fra. Danmark er et lille land, men vi har gennem generationer skabt et kulturliv på et særdeles højt niveau. Biblioteker på forkant med en ny teknologi og med aktualitet og relevans for alle borgere. En museumsverden, som er kendt for en høj og kompromisløs faglig standard. Udøvende kunstnere, der går nye veje kunstnerisk og organisatorisk. Vi kan heldigvis rigtig meget. Men vi skal kunne endnu mere. Kulturen skal fremover være for alle. Alle i Danmark skal have mulighed for at få ejerskab til vores fælles kultur og kulturarv. Alle i Danmark skal have mulighed for at få adgang til relevante og vedkommende kulturtilbud. Alle er velkomne. Og alle kan være med. Der er ikke noget kunst, der er for svært. Og der skal på ingen måde gås på kompromis med fagligheden. Kultur for Alle sætter kursen fremover. Den skal sikre, at kunsten, kulturen og kulturarven bliver pejle mærker, som alle kan sejle efter. Kultur for Alle er en opgave, som vi har et fælles ansvar for at løse staten, kulturregionerne, kommunerne, kulturinstitutionerne, familien og den enkelte borger. Man kan gå til opgaven på mange og varierede måder. Denne strategi er ét bud på, hvor der er størst behov for at sætte ind og gøre en indsats lige nu. Den giver ikke et udtømmende svar, men fremhæver

5 KULTUR FOR ALLE 5 Kulturminister Carina Christensen. Foto: Mads Flummer nogle vigtige initiativer og indsatsområder, som peger fremad. Mange af initiativerne har jeg fundet inspiration til på en Danmarksturné, som jeg har gennemført i løbet af året. Her mødtes jeg med både kommuner og det lokale og regionale kulturliv for at tale om, hvilke udfordringer de ser på kulturområdet, og hvilke ønsker de har til en strategi om kultur for alle. På Danmarksturnéen bidrog alle til de gode og konstruktive diskussioner, og jeg blev meget imponeret over det store engagement, der er at finde overalt i Danmark fra de største kulturinstitutioner til de mindste kulturhuse. Nu er møderne holdt og strategien skrevet. Tiden er kommet til, at alle træder i karakter og udfylder deres rolle. Jeg er villig til at gøre en indsats og håber, at I også er det. Så lad os tage fat nu!

6 6 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE FREMTIDENS KULTURAFTALER Hvis vi skal sikre relevante og vedkommende kulturtilbud for alle og et kulturelt Danmark i balance, er det vigtigt, at alle relevante kulturaktører sammen gør en indsats. Vi skal sigte efter det fælles mål at sikre kultur for alle, og vi skal sammen løse de udfordringer, der måtte komme hen ad vejen. Der er ingen tvivl om, at især et fortsat øget samarbejde mellem kommunerne og staten og øget tværkommunalt samarbejde er nogle af de vigtigste forudsætninger for, at vi sammen kan løfte den opgave, der ligger forude. Det er her, vi skal koncentrere den fremtidige indsats. KULTURAFTALER Kulturaftalerne, som kulturregionerne indgår med staten, spiller en central rolle, når vi skal sikre kultur for alle. Staten kan gennem kulturaftalerne bakke op om særlige lokale indsatser og dermed være med til at videreudvikle kulturlivet for alle borgere i hele landet. Indtil nu viser erfaringerne med kulturaftalerne, at et tværgående samarbejde mellem kommuner i høj grad kan Tiden er nu kommet til at øge ambitionerne med kulturaftalerne. være med til at give kulturlivet et løft. Der er ingen tvivl om, at aftalerne skaber muligheder, synergier og kulturelle tilbud, som den enkelte kommune kan have svært ved at løfte selv. Gennem kulturaftalerne får Kulturministeriet et bedre indblik i den idérigdom og den mangfoldighed, der hersker i kulturlivet rundt i hele landet. Det giver en god ramme for dialog om kultur mellem kommunerne og mellem staten og kommunerne. Tiden er nu kommet til at øge ambitionerne med kulturaftalerne. De skal fremover udnytte deres potentiale endnu bedre og bruges endnu mere aktivt, så de i højere grad kan være med til at understøtte Kultur for Alle. Kulturaftalerne skal være en ramme om et konkret og forpligtende samarbejde mellem staten og kommunerne om at løfte opgaven. Derudover skal kulturaftalerne fremover også bruges til at påbegynde en dialog om de grundlæggende kulturelle strukturer. At sikre kultur for alle er ikke bare et spørgsmål om at iværksætte nye projekter. Det bør også omfatte et serviceeftersyn og en strategi for et forpligtende samarbejde om, KULTURAFTALER En kulturaftale er en frivillig aftale mellem Kulturministeriet og et større lokalområde, hvor parterne opstiller et samlet sæt af målsætninger på kultur området, der gælder for hele aftaleperio den. Økonomisk resulterer aftalen i, at staten yder støtte til udviklingsprojekter. Der er også mulighed for, at en række tilskud forvaltes af de lokale par ter frem for af Kulturministeriet og dets råd og styrelser. Aftalerne medvirker til, at kommuner i fællesskab tænker strategisk i forhold til kulturen i deres område. Formålet med kulturaftalerne er at: understøtte kommuners engagement på kulturområdet styrke samarbejdet mellem staten og kommunerne styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser fastholde og udbygge den kultur-

7 KULTUR FOR ALLE 7 Der er i dag indgået 13 kulturaftaler, der tilsammen dækker det meste af Danmark. Se mere på Kulturministeriets hjemmeside, politiske dialog og værdidebat mellem de forskellige administrative niveauer i kulturpolitikken give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kultur området fremme og videreudvikle de professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter regionalt med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kultur området til gavn for det samlede kulturliv i hele landet.

8 8 KULTUR FOR ALLE hvordan de eksisterende ressourcer og rammer bruges til størst mulig gavn for borgerne. De fremtidige kulturaftaler skal kendetegnes ved følgende: De skal være en endnu stærkere platform for samarbejdet mellem kommunerne og Kultur ministeriet. Det betyder, at der i fremtiden allerede ved indgåelsen af kulturaftalen skal ses på, hvor Kulturministeriets styrelser og eventuelt andre institutioner kan bidrage til at opfylde aftalens idé og formål. Der skal være øget fokus på vidensdeling, og der skal igangsættes en indsats for at formidle og dele erfaringer og viden om de gode projekter i kulturaftalerne. I den forbindelse oprettes en vidensbank, hvor eksempler på gode projekter kan blive lagt ud til gavn for andre. Væsentlige lokale kulturinstitutioner i hele landet er sikret fortsættelse af deres aktiviteter. Det sker ved, at de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud forbliver på kulturområdet som en del af kulturaftalerne. Samarbejdet mellem Kulturministeriet og kommunerne skal fortsat udvikles og forbedres, bl.a. gennem en løbende dialog. Kulturministeriet vil bidrage til at skabe en så smidig proces som muligt for parterne i kultur aftalen. Der skal afholdes et årligt topmøde med kulturpolitikere fra hele landet og et særligt møde med formændene for kulturregionerne med henblik på at styrke opbyggelsen af netværk og erfaringsudveksling. Der skal være øget fokus på en tværgående koordinering og et styrket samarbejde på tværs af ministerier. Herudover vil Kulturministeriet forvente, at et eller flere af de nedenstående fokusområder indgår i de enkelte aftaler: Øget samarbejde mellem statslige og lokale kulturinstitu tioner. Det skal sikres, at de statslige kulturinstitutioner bidrager til at fremme kultur for allevinklen. De skal samtidig være tættere samarbejdspartnere for de lokale aktører og bidrage til at sikre kultur for alle ved at rådgive, sparre og inspirere. Nye innovative forpligtende netværk på tværs af kommunegrænser, kulturregioner og på tværs af institutioner, herunder samarbejde mellem kulturinstitutioner og erhvervsliv. Internationale samarbejder på tværs af landegrænser. Det kan f.eks. dreje sig om kulturaftaler mellem Sønderjylland og Slesvig-Holsten eller i Øresundsområdet.

9 Aquasomnia, del af forestillingen Kort fortalt på Dansescenen i København. Foto: Stampes Kontor.

10 10 KULTUR FOR ALLE KULTUR FOR ALLE BRUGERINDDRAGELSE Alle danskere skal opleve kulturen og kunsten som inkluderende og ikke ekskluderende og de skal vide, at kulturtilbuddene og kulturinstitutionerne også er til for dem. Derfor skal kulturaktørerne have fokus på at inddrage alle borgere i deres kulturtilbud og gennem deres formidling. Vi ved i dag allerede noget om, hvem der bruger de traditionelle kultur til bud, og hvem der ikke bruger dem. Der er storbrugerne af kulturen det er den tredjedel af danskerne, der fast bruger mange kultur tilbud i deres hverdag. Så er der den tredjedel af danskerne, som bruger kulturtilbud en gang imellem, måske en gang om året. Endelig er der den sidste tredje - del af danskerne, der aldrig bruger de traditionelle kulturtilbud og betegnes som ikkebrugere. Ikke-brugerne er en række forskellige grupper, herunder unge, nydanskere og socialt udsatte. Dem Ikke-brugerne er en række forskellige grupper, herunder unge, nydanskere og socialt udsatte. Dem skal der gøres en ekstra indsats for at nå som led i Kultur for Alle. skal der gøres en ekstra indsats for at nå som led i Kultur for Alle. For at vi for fremtiden kan formidle relevante og vedkommende kultur tilbud til brugerne og ikkebrugerne, er der imidlertid brug for mere viden om, hvem de er, og hvad deres behov er: Der skal igangsættes en ny kulturvaneundersøgelse, hvor der skal være særligt fokus på at opbygge ny viden om ikkebrugerne og deres vaner. Kulturaftalerne skal støtte initiativer, der giver kulturinstitutionerne bedre redskaber til at følge med i, hvem deres brugere er. Kulturarvsstyrelsen skal udvikle sine erfaringer med den nationale brugerundersøgelse på museumsområdet. Formålet skal være at vurdere, om undersøgelsens metoder og resultater kan bringes i anvendelse på andre kulturinstitutioner. Der skal i 2010 igangsættes en analyse af ikke-brugerne i re- EKSEMPLER : BRUGERINDDRAGELSE SOUND-TJEK PÅ SPILLESTEDET GIMLE Sound-Tjek er en klub for talentfulde bands inden for det rytmiske vækstlag. Sound-tjek har igangsat et projekt, der går ud på at udvikle bands ved bl.a. aktivt at bruge publikum. Gimle har hertil oprettet et publikumspanel, der via MySpace udvælger bands inden for en bestemt genre til at spille på Gimle. Publikums panelet giver herefter de pågældende bands feedback både før og efter koncerterne på Gimle.

11 KULTUR FOR ALLE 11 Betty Nansen-teateret på Frederiksberg i København har taget initiativ til projektet C:ntact Taskforce, hvor de unge fanger publikum ved bl.a. at bruge historier fra deres eget liv i forestillingerne. Se mere: Foto: C:ntact. DET KONGELIGE TEATERS FORMIDLING AF SCENEKUNST TIL NYE BRUGERGRUPPER Det Kongelige Teater har sammen med Bikubenfonden bidraget til at give ikke-brugere en introduktion til forskellige typer af kulturtilbud. Tilbud, som det havde været sværere for ikke-brugerne at komme i kontakt med på egen hånd. Det er bl.a. sket gennem en række initiativer som Tag bussen i teatret for børn og unge fra provinsen og Klub Teater-2-night, som henvender sig til nydanskere.

12 12 KULTUR FOR ALLE På Struer Museum fortæller borgerne byens historie med deres egne billeder samt egen lyd, film og tekst. Det hele samles og formidles på Byskriveren. Foto: Struer Museum. EKSEMPLER : BRUGERINDDRAGELSE ATHELAS SINFONIETTA, KØBENHAVN Det klassiske ensemble Athelas Sinfonietta har udviklet en ud over rampen-strategi, der har fokus på at nå grupper i samfundet, der normalt ikke har et forhold til nyere kompositionsmusik. De nye indsatsområder er integration, uddannelse, miljø, sundhed og erhvervsliv. I denne udvikling spiller innovation og brugerinddragelse en vigtig rolle. Athelas arbejder f.eks. målrettet på at etablere samarbejder med andre aktører for at få adgang til nye publikumsgrupper, f.eks. et samarbejde med de udviklingshæmmedes tv-station, TV-Glad.

13 KULTUR FOR ALLE 13 lation til museerne. Det arbejde kan efterfølgende danne udgangspunkt for en kortlægning af ikke-brugerne i relation til andre kulturinstitu tioner. Det er positivt, at nogle kulturaktører allerede har fokus på at få ikke-brugerne i tale og præsentere kulturtilbud, der er målrettet mod dem. Det gør de bl.a. ved at tage ud der, hvor ikke-brugerne færdes til daglig, eller ved at invitere dem ind til særlige arrangementer på deres kulturinstitution. Det er initiativer, som Kulturministeriet ønsker flere af, og som skal styrkes fremover: Det skal gennem resultataftalerne sikres, at alle statslige kulturinstitutioner har fokus på inddragelse af ikke-brugerne. Lokale kulturinstitutioner og kulturprojekter i hele landet, der har fokus på inddragelse af ikke-brugerne, skal understøttes gennem kulturaftalerne. Der skal arbejdes for at opbygge en solid dokumentation af kulturinstitutionernes forskellige initiativer med inddragelse af ikke-brugerne, så der kan sikres udveksling af erfaringer. PROFESSIONEL BRUGERINDDRAGELSE Generelt kan man sige om brugerne i dag, at de i meget højere grad end tidligere ønsker at indgå aktivt i kulturtilbuddene. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er således blevet en selvfølge for mange. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men i højere grad med og af borgeren. Det må man have for øje, når man skal udvikle relevante og vedkommende kultur tilbud. Deltagelse, dialog og deling af oplevelser, tanker og viden er blevet en selvfølge for mange brugere. Kulturen er ikke længere kun for borgeren, men også i højere grad med og af borgeren. Mange kulturinstitutioner vil gerne henvende sig til et bredt publikum og skabe relevante og vedkommende oplevelser for brugerne. Det kræver i dag mere end nogensinde, at man kender, forstår og inddrager publikum. Uanset om det drejer sig om besøgende på museer eller om publikum til f.eks. musik, teater og film. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på i højere grad at professionalisere brugerinddragelse i kulturen. Tankerne om dette blev lanceret i Kulturministeriets rapport Reach out! fra Den vil nu blive fulgt op af en aktiv og fremadrettet indsats. Gennem kulturaftalern e og resultataftalerne med de statslige kulturinstitutioner skal det sikres, at der bliver øget fokus på at inddrage borgerne som aktive deltagere og medskabere af kulturen. Der afsættes i alt 5 mio. kr. til Reach out-programmet, der bliver udmøntet i en 3-årig samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO). CKO skal etablere og drive netværket Reach out! om brugerinddragelse i kulturen. De skal afholde møder og workshopper, og der skal iværksættes en web indsats, der støtter op om netværket. Endvidere skal centeret yde rådgivning til kulturlivet om bl.a. finansieringsmuligheder til brugerinddragelse. Ud af de 5 mio. kr. er der øremærket 2,5 mio. kr. til modelprojekter til brugerinddragelse. Det kan være mindre eller større projekter på enkelte kulturinstitutioner eller projekter, der involverer samarbejdspartnere fra andre dele af kulturlivet, fra forskningen eller fra erhvervslivet.

14 Skole som i gamle dage var et af Kulturkørekortets undervisningstilbud i Foto: Sydvestsjællands Museum.

15 KULTUR FOR ALLE 15 KULTUR FOR ALLE BØRN OG UNGE Det første møde, børn og unge har med kunst, kultur og kulturarv, har stor betydning. Det er her, interessen for kulturtilbud vækkes. Er mødet præget af kedsomhed og uengageret formidling, kan det føre til, at barnet eller den unge efterfølgende får et distanceret forhold til kunst og kultur. En enkelt dårlig oplevelse på kulturområdet for barnet eller den unge kan således få konsekvenser for et helt livs forhold til og interesse for kulturtilbud. Kulturaktørerne skal derfor være særligt opmærksomme på den måde, børn og unge bliver introduceret til kunst, kultur og kulturarv på. BØRNENE I dag bliver der allerede gjort meget for at få børn inddraget som kulturbrugere. Det sker bl.a. gennem Børne kulturens Netværk, som er et samarbejde mellem Kul tur ministeriet, Undervisnings mini ste riet og Indenrigs- og Social mini steriet, En enkelt dårlig oplevelse på kulturområdet for barnet eller den unge kan således få konsekvenser for et helt livs forhold til og interesse for kulturtilbud. der har fokus på kommunernes og kulturinstitutionernes arbejde med børn og kultur. Ligeledes er der mange kultur aktører, der har børn som fokusområde, og som præsenterer særlige tilbud til dem. Det er en indsats, det fortsat er vigtigt at prioritere. Det kan både ske gennem initiativer, der foregår i regi af daginstitutioner eller i skolen, og ved at kulturaktørerne i højere grad forholder sig til børn som målgruppe og formidler direkte til dem. For fortsat at styrke denne indsats vil Kulturministeriet: Videreføre huskunstnerordningen, så børns og unges møde med kunsten i dagligdagen fremmes. Det sker ved, at daginstitutionen eller skolen får tilknyttet en professionel kunstner i en kortere eller længere periode. Invitere Statens Kunstråd til at indgå i en dialog om, hvordan man i samarbejde med Kulturministeriet kan fremme børns og unges møde med kunsten. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE KULTURKØREKORTET HISTORIE TIL ALLE TIDER PÅ SYDVESTSJÆLLANDS MUSEUM Kulturkørekortet har til formål at styrke samarbejdet mellem skoler, daginstitutioner og museum og dermed sætte fokus på børns kultur historiske bevidsthed og læring i uformelle læringsmiljøer. Projektet består af en række særligt tilrettelagte undervisningsforløb, på museets forskellige afdelinger, på undervisnings- og børneinstitutionerne og ude i kulturlandskabet. Undervisningsforløbene kan benyttes som en integreret del af skolernes undervisning, og materiale til hvert forløb kan frit downloades.

16 16 KULTUR FOR ALLE Igangsætte forsøg med at introducere børn og evt. deres familier til kulturtilbud i deres lokalområde ved f.eks. at give en smagsprøve på de lokale kulturtilbud i form af gratis billetter og særlige tilbud. Det kan f.eks. ske i form af en kulturkuffert, en kulturrygsæk eller et kulturklippekort. Udarbejde et idékatalog med best practice-eksempler på frugtbart samarbejde mellem skoler og lokale kulturinstitutioner. Gennem aftaler med de statslige kulturinstitutioner sikre et øget fokus på børn som målgruppe. Gennem kulturaftalerne støtte initiativer, der sikrer et øget fokus på udvikling af kulturtilbud med børn som målgruppe. Udgive et inspirationskatalog om børns møde med arkitektur og design og arbejde for, at børn og unge indgår som fokusområde i en kommende politik på arkitektur- og design området. DE UNGE Mange initiativer favner både børn og unge. Men det er vigtigt at huske på, at unge er en målgruppe for sig, og at de ofte har nogle andre behov og ønsker end børn. De unge havner tit mellem to grupper børnene og de voksne og føler derfor ikke, at de udbudte kulturtilbud taler til dem. For at nå dem skal kulturaktørerne gøre en særlig indsats. Kulturministeriet har bedt Børnekulturens Netværk om at analysere udfordringerne i at arbejde med unge som målgruppe og om De unge havner tit mellem to grupper børnene og de voksne og føler derfor ikke, at de udbudte kulturtilbud taler til dem. For at nå dem skal de kulturelle aktører gøre en særlig indsats. at levere anbefalinger til en samlet indsats for ungekultur. Anbefalingerne vil foreligge i Herudover vil Kulturministeriet øge fokus på de unge som målgruppe: Der skal igangsættes forsøg med et unge til unge-korps på en række kulturhistoriske institutioner, hvor de unge skal videreformidle institutionens tilbud til deres jævnaldrende. Der skal gennem aftaler med de statslige kulturinstitutioner sikres et øget fokus på unge som målgruppe. Der skal gennem kulturaftalerne støttes initiativer, der har fokus på unge som målgruppe. Internettet er en helt naturlig del af børn og unges hverdag, og man bør udnytte alle muligheder for at bruge det til at vække og fastholde de unges interesse for kunst, kultur og kulturarv. I den forbindelse vil Kulturministeriet tage initiativ til: Et nyt website til tweens, der lanceres i foråret Sitet skal indeholde både traditionelle biblioteksmaterialer som bøger og tegneserier og digitale ressourcer som musik, computerspil og film. Sitet forventes at afløse mindre, enkeltstående kommunale børnebibliotekssider og skal generelt sikre en højere kvalitet i formidlingen. Projektet Lektier Online, der åbner i Projektet er en virtuel udgave af de efterhånden udbredte fysiske lektiecaféer, som mange biblioteker og skoler driver i samarbejde med frivillige lektiehjælpere. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE KULTURKUFFERTEN Kulturkufferten er et modelforsøg for 0-3-årige igangsat af Børnekulturens Netværk i et samarbejde med Vordingborg Kommune. Kufferten kan bl.a. indeholde rabatkuponer til kultur tilbud, som familien kan deltage i. Projektet har til formål at lære familier at blive kulturbrugere. Når sundhedsplejersken kommer på besøg hos familierne, præsenterer hun en lille kulturkuffert med relevante og vedkommende kulturtilbud.

17 KULTUR FOR ALLE 17 Der er fokus på bevægelse og kreativ udfoldelse i projektet Street Mekka i Sønderjylland. Foto: Lars Salomonsen. STREET MEKKA SØNDERJYLLAND Projektet, der er igangsat af de fire sønderjyske kommuner, har til formål at understøtte streetkulturen blandt de unge. Streetkulturen rummer en masse kvaliteter i form af bevægelse og kreativ udfoldelse, som kommunerne ønsker at udvikle muligheder og faciliteter for, bl.a. ved at oprette udendørs anlæg, skaterpark m.m.

18 18 KULTUR FOR ALLE Kulturkufferten giver en smagsprøve på oplevelser og lokale kulturtilbud til hele familien. Foto: Vordingborg Bibliotekerne. EKSEMPLER : BØRN OG UNGE C-MONEY I KULTURREGION NORDJYLLAND Formålet med projektet er at gøre unge selektive og opsøgende i forhold til kulturtilbud. Dette sker gennem en virtuel kulturkonto på internettet. Ved at skabe et virtuelt univers gøres kulturtilbud synlige, og disse kan formidles til børn og unge ud fra deres egne præferencer, i deres egne medier og ud fra deres egne behov. C-money, der er en form for virtuelle penge, kan handles, spilles og udveksles mellem de unge kulturbrugere, ligesom de taber værdi, hvis de ikke bliver brugt eller holdes aktive. De virtuelle penge, man optjener på internettet, kan omsættes til kulturtilbud i den virkelige verden.

19 KULTUR FOR ALLE 19 FAMILIENS ANSVAR FOR DANNELSE Hvis vi skal undgå, at de kommende generationer vokser op og bliver kulturløse, spiller familien og de nære familiære relationer en vigtig rolle. Det er her, frøene til en kulturel dannelse bliver sået. Ved at se på familien som én samlet kulturbruger kan man stille vedkommende og relevante kulturtilbud til rådighed, som kan appellere til flere generationer på én gang. For at fremme fokus på familien vil Kulturministeriet: Pålægge de statslige kulturinstitutioner at have øget fokus på familien som målgruppe og tænke i kulturtilbud, der omfatter hele familien. Bruge kulturaftalerne til at sikre initiativer med fokus på familien som målgruppe. Lade familien indgå som et tema i Børnekulturens Netværks kommende strategi. Det skal bl.a. ske ved at have fokus på udveksling af informationer, gensidig inspiration, dialog og best practice-eksempler mellem relevante parter. Ved at se på familien som én samlet kulturbruger kan man stille vedkommende og relevante kulturtilbud til rådighed, som kan appellere til flere generationer på én gang. PROFESSIONEL KULTURFOR- MIDLING TIL BØRN OG UNGE For at fastholde flere børn og unge som brugere af kulturtilbud skal vi skabe en god platform for videndeling og erfaringsudveksling, der er rettet mod de professionelle formidlere i kommunerne. På den måde kan de bedre nå familierne, børnene og de unge. Kulturministeriet vil: Relancere Børnekulturportalens hjemmeside i Den skal i højere grad understøtte muligheden for erfaringsudveksling og bidrage med konkrete redskaber til børnekulturprojekter. Stille brugervenlige kulturværktøjskasser til rådighed for kommuner, der ønsker at iværksætte tiltag med fokus på børn og unge. KULTURBOOMERANG Odsherred Kommune deltager i modelforsøget Kulturboomerang sammen med Børnekulturens Netværk. Formålet er at bringe den professionelle kunst og kultur ud til flest mulige børn. Det sker ved, at børnene i SFO en sammen med deres familier får mulighed for at møde og afprøve børnekulturelle tilbud i området.

20 20 KULTUR FOR ALLE Vadehavsfestival Springflod Nønne Mai Svalholm danser på stranden til musik af Tonespace. Læs mere på: Foto: Poul Anker. EKSEMPLER : KUNST OG KULTUR I DET OFFENTLIGE RUM KULTUREN UD I NATUREN VADEHAVSFESTIVAL Vadehavsregionen har udviklet en særlig kulturfestival, der både skal medvirke til at synliggøre områdets særlige kulturværdier og være med til at udvikle brugen af den innovative nutidskunst til at skabe en øget bevidsthed om identitet og fælles kultur. Festivalens primære fokusområde er samtidskunsten, der i samspil med Vadehavsområdets unikke natur og kulturhistorie skal sætte fokus på egnens helt særlige værdier. Kulturfestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som skal være identitets skabende for folk langs Vadehavet. Samtidig skal festivalens kunstneriske indspark skabe en kreativ og innovativ udvikling af området.

21 KULTUR FOR ALLE 21 KULTUR FOR ALLE KUNST, KULTUR OG KULTURARV I DET OFFENTLIGE RUM Kunst og kultur skal i højere grad være til stede i det offentlige rum, så både brugeren og ikke-brugeren møder det dér, hvor de er. Kunst og kultur har her den styrke, at det kan indgå som del af borgernes hverdag f.eks. på gaden og på arbejds plad sen, og det sætter umiddelbart debat og følelser i gang. Kunst og kultur i det offentlige rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer sig bag institutionens vægge. Det kan ligeledes bruges til at tiltrække nye brugergrupper, som inspireres ved at blive præsenteret for kunst og kultur på nye måder. Kunst og kultur i det offentlige rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer sig bag institutionens vægge. Det afgørende for det kunst og kultur, der vises i det offentlige rum, er, at man ikke går på kompromis med kvaliteten af det, der bliver vist frem. Det er vigtigt at sikre, at det, der udstilles og opføres, er nøje udvalgt, så det på bedste måde skaber yderligere interesse og engagement hos dem, der kommer forbi. Oplevelsen skal, når den er vellykket, give borgerne lyst til selv at opsøge mere kunst og kultur på egen hånd. I fremtiden skal kunsten og kulturen endnu mere ud i det offentlige rum. Kulturministeriet vil: Få de statslige kulturinstitutioner til at skabe kulturtilbud på utraditionelle steder i det offentlige rum, så borgerne kan blive beriget med en kulturel oplevelse, hvor de mindst venter det. Samtidig kan de blive inspireret til at søge flere og andre kulturtilbud på egen hånd. Gennem kulturaftalerne indbyde lokale aktører til at udvikle initiativer, der har særlig fokus på at tilbyde kultur på utraditionelle steder i det offentlige rum. I samarbejde med Statens Kunstfond iværksætte en evaluering for bl.a. at sætte fokus på, hvordan Kunstfonden bedst mulig kan medvirke til, at kunsten når ud til et bredere publi kum i det offentlige rum, på offentlige institutioner, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner m.m. OPEN-CALL Kunstfondens Open-Call-initiativ er kommet med en række gode eksempler på, hvordan man på nye måder kan få kunsten ud i det offentlige rum både fysisk og virtuelt. F.eks. projektet New Life Copenhagen, der har som mål at inddrage over mennesker i et socialt og kunstnerisk eksperiment under klimatopmødet i København i december I New Life Copenhagen skal deltagerne udveksle erfaringer, debattere og modtage informationer i et dynamisk webcommunity samt deltage i en række kunstneriske happenings, hvor gæstfrihed og social bæredygtighed er omdrejningspunktet.

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere