Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportskommission Road Racing og Drag Racing"

Transkript

1 Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl Møde Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt har meldt afbud. Dagsorden 1. Reglement 2013 a. Ændringer DR: og b. Mini RR dispensation til 80 cc Yamaha c. RR Nordisk mesterskab d. Brug af sensorer i RR e. Classic klasser og mesterskabsklassifikation 2. Økonomi a. Regnskab Q b. Licenssituationen 3. Nye grene a. Stunt Riding b. Super Moto 4. Kalenderstatus for DM 5. Ansøgning om tilskud a. Fra SU DR b. Fra RR Herning til BU 6. Banesynsprocedure efter indstilling fra DMU Banesynsseminar 7. Motorsport for LIFE! eventplanlægning.+ 8. Henvendelse fra RRKV om klubstruktur 9. Eventuelt, herunder mødekalender

2 Ad 1 Reglement a) DR Ændring af DR reglement godkendt d. 2 marts på rep. mødet men blev ikke ført til referat, det er derfor nu godkendt af SK. Tillæg til Drag Racing Reglement Brændstof Gruppe F1: Brændstof kun blyfri tankstationsbenzin. Gruppe F2 og F3: Blyfri handels- eller racing brændstof tillades. Top Fuel, Super Twin og Funny Bike: Køreren kan vælge mellem at køre på handelsbenzin, metanol eller på andet brændstof inklusiv flydende gas. Hydrazine må dog ikke anvendes. Udluftning af flydende gas og brændstof: Udluftning af flydende gas må ikke ske i startområdet. Protest gebyr for brændstof test, 5000 kr. Begrundelse: Protest mod brændstof + gebyr er slettet fra Alment Reglement. Dette tillæg blev godkendt af SK. De blev aftalt, at en tilsvarende ændring indføjes i RR reglement for Palle Lind tager det med til den tid. b) Mini RR Ansøgning om to dispensationer: Yamaha PW50 kan køre med i mini moto. Den menes at have 2-3 HK. (de har kørt med i THY sidste år med Off Track). Dispensation så 85 cc 2 takt kan køre med i Super Moto efter neddrosling til 18 HK. Begge dispensationer blev givet. c) Nordisk Mesterskab RR Status over tekniske reglementer. Jan Mandelid har gennemgået vores reglement og sammenlignet med IDM og SVEMO reglement. der e ganske små forskelle, men trods det, at der i Sverige og Norge anvendes betegnelsen Superbike for 1000 cc, er der stort set tale om et Superstock reglement, og vi vurderer ikke, at de danske kørere vil blive stilet dårligere ved at deltage med SuperStock maskiner i henhold til det danske reglement. Reglement for 2014 vil blive redigeret af Jesper Holm og Jan Mandelid i september med henblik på at sikre, at det svarer til IDM og de andre nordiske lande og for, at det kan stemmes af ved RR mødet i NMC i september eller oktober. d) Brug af sensorer i RR SuperStock. Vedrørende brug af sensorer (tractioncontrol og dertil hørende systemer som, launchcontrol, antiwhellie) omtalt i 2013 SuperStock reglement, og , hvor der er modstridende tekster om brug af ovennævnte, beklager vi dette, og tillader brug af disse systemer i DM e) Klasser i Classic og løbsstatus 2

3 Vi har modtaget følgende fra Maskinkomiteen i Classic (angivet i kursiv med SK kommentarer i ordinær i tilknytning til teksten) Vi har nu afholdt vores årlige "generalforsamling" for classic kørerne og har samlet op på beslutningerne fra dette møde. Vi har bedt samtlige kørere melde tilbage til os i Maskinkomiteen, om hvilken klasse de påtænker at køre i i En simpel optælling viser herefter at der er min. 5 kørere i følgende klasser. Klasse 2 B 50 ccm Klasse ccm Klasse ccm Klasse ccm Klasse 7A Forgotten era Klasse 7C Formula 80 til 87 dvs. nøjagtig som vi har haft det i 2012, dog med 50 ccm i stedet for pre 1948 hvor vi stadig kun har en kompetant :-) 250 ccm vil så her fra sæsonstart kunne melde sig til - og blive talt i 350 ccm klassen ligesom lille Forgotten og 7CF1 kan tilmelde i de større klasser som det har været praktiseret i Vi vil stadig gerne have muligheden for at åbne alle de Nordiske klasser på sigt, men lige nu er det naturligvis de aktuelle klasser det gælder. SK har ingen indvendinger mod disse klasser. Vi syntes det er godt, at der sker en sanering, så der ikke er alt for mange klasser. Og så til noget helt andet. Der var på vores møde svær utilfredshed med at udenlandske kørere kan tage point til vores åbne Danske mesterskab. I praksis er der altid hurtige udenlandske kørere med, måske til vores internationale løb og her kan de tage så mange point at en dansk kører ryger ud af medalje rækkerne til fordel for en udenlandsk kører som ikke har nogen interesse i at tage Danske point. Fra starten var det ment som en lokkemad til udenlandske kørere men det er vist kun Lars Sandberg som seriøst har kørt efter DM og han er helt indforstået med indstillingen. Det forholder sig jo også sådan at Danske kørere som deltager i udenlandske nationale løb, får heller ikke point tildelt. Ønsker man at konkurrere med de andre landes kørere melder man naturligvis til i de løb som gælder til hhv. Nordisk mesterskab eller andre mesterskaber. Så i 2013 vil vi meget gerne kun uddele point til Danske kørere i de respektive klasser. Første Classic løb er på Djursland den maj. Det er stadig undertegnede som er "tæller" og point tildeler og i denne sæson har jeg også fornøjelsen at være "formand" for maskinkomiteen. Det var en længere smøre, vi tales ved. Med venlig hilsen Søren Holm. SK har flere kommentarer hertil. Ved at sætte løbene på FIM Europe s åbne kalender kan kørere fra lande udenfor Norden deltage på deres nationale licenser, og de skal dermed ikke indløse international licens. Samtidig er der et hensyn til arrangørerne, som kan risikere, at der kommer færre deltagere. Dette forhold bør Maskinkomiteen drøfte med AMK, som står for de danske Classic stævner. Den model, man foreslå, medfører, at det danske mesterskab ikke længere er åbent, og udenlandske kørere vil derfor ikke kunne optjene point i DM. Det enkelte løb er imidlertid fortsat åbent, så en udenlandsk kører godt kan deltage og vinde point i løbet. Hvis han opnår tilstrækkeligt mange point kan han også vinde pokal i det pågældende løb. DM point fra disse løb skal fordeles efter resultaterne blandt de danske kørere, så eksempelvis en danske kører, der opnår en placering som nummer 4 i et løb alligevel godt kan opnå 3

4 maksimum point i DM serien. Denne form for dobbelt bogholderi kræver stor opmærksomhed fra pointføreren for mesterskabet, for at der ikke opstår fejl. SK vil bede Maskinkomiteen kontakte Classic grupperne i de øvrige nordiske unioner samt John Davidson fra FIM Europe Classic for at høre, om der er indvendinger mod denne omlægning af mesterskabsserien. De indkomne svar sendes samlet til SK, der derefter vil tage endelig stilling. Ad 2 Økonomi Regnskaber og licensoversigt per 11. april er fremsendt og blev gennemgået. Økonomien er meget tæt på budget og giver ikke anledning til bemærkninger. Licensindløsningen er kommet godt i gang i april, og den forventes at stige yderligere i forbindelse med de første stævner i april. Jan M. vil omtale vores nye træningslicens på Facebook, da den kan bruges til 3 RR arrangementer ud over stævnerne med DM afdelinger. Ad 3 Nye grene Stunt Riding Palle Lind afventer at modtage en oversættelse af det ungarske reglement fra HM s RR afdeling. Efter aftale med Kenneth Mikkelsen vil vi i 2013 blot betragte Stunt som en del af RR, mens det formodentlig i 2014 kan blive en selvstændig gren på linje med RR og DR. SK vil forsøge at få etableret et SU for Stunt. SuperMoto På HB møde 2. april blev det aftalt at SK RR og SK Off Track undersøger mulighederne for at Super Moto overføres til SK RR. I første omgang er det aftalt med SU Mini, at de tager sig af dette område. Vi kan vurdere, om der senere skal oprettes et eget SU. En vigtig opgave bliver at få reglementet justeret og overført fra MX til RR. Den endelige beslutning om overførslen skal godkendes af HB.Det vil blive behandlet på mødet i juni. Ad 4 DM kalender RR Status efter at Padborg Park og Ring Djursland stævnerne er kommet på plads, er, at der nu afvikles 10 løb i stedet for 9. SK godkender denne ændring. Ad 5 Ansøgning om tilskud fra SU DR DCD deltager i en udstilling, hvor man har direkte udgifter på Man har søgt SU DR om et tilskud, og herfra indstiller man en positiv behandling. SK giver et tilskud på kr. RR Herning har søgt BU om et udviklingstilskud. SK syntes at det er et godt initiativ, og Jesper H. vil i samarbejde med Ole Blædel og klubben gennemgå ansøgningen inden den sendes til BU. Ad 6 Banesynsprocedurer SK har fra Ejgil Solkær modtaget nedenstående indstilling om banesyn. SK s kommentarer til de enkelte punkter er anført i ordinær ved hvert punkt. Ved DMU banesyns møde 2013 tidligere i år afviklede Arne og jeg også et møde separat for RR banesyn, for øvrigt ligesom andre discipliner i DMU. Næste års møde bør også indeholde en person fra Drag Racing. Vi beslutte at indstille følgende: 1. Vi vil fremover benytte vedhæftede Banesynsgodkendelse liste for RR + DR, som bliver revideret af undertegnet til klubberne på DMU net, hvert år i foråret og oktober/november. Banerne som er 4

5 nævnt er baner som vi benytter eller har været benyttet. Dette for at sikre løbende info til klubberne bestyrelse om hvor de har muligheder for kørsel. Godkendt af SK. 2. Vi beslutte at forsætte med kategorier i RR er A + B for RR + C + D for Mini RR. DR A + B. Dette forhold skal beskrives i reglement for Kategorier er beskrevet i skema. SK kan tilslutte sig det, og beder Ejgil fremsende forslag til placering i reglement samt til tekst. 3. Termin for banesyn vil fremover være det år der synes i, samt efterfølgende år (dette for at sikre at klubberne sikrer ansøgningen i foråret). SK er enig i denne ændring. Hvis der skal ændres i teksten i reglementet skal Ejgil fremsende et tekstforslag til SK. 4. Forsat en 2 årig godkendelse. SK er enig. 5. Vi vil prøve at sikre en køre repræsentant ved banesyn, hvor det er muligt. Men det er vanskeligt at sikre grundet omkostninger og praktiske forhold. SK har ikke noget imod, at der deltager en kørerrepræsentant, men der må ikke påføres flere omkostninger i den forbindelse. 6. Vedhæftede banesyns blanket bliver brugt i fremtiden. SK er enig. 7. Vi mener at en bane ikke kan godkendes af den samme person hver gang i fremtiden. Dette vil måske kræve mere økonomi, som SK bedes sikre. SK er ikke enig i denne vurdering. Vi mener, at begge synsfolk er meget kompetente, og at det vil påføre processen flere omkostninger, hvis ikke det væsentligste kriterium for tildeling af opgaver er lavest mulige rejseomkostninger. I den sidst ende er der kun kørerne til at betale disse omkostninger. Ovennævnte skal ses i lyset af DMUs opstramning omkring sikkerhed, herunder DMU banesyn. Ad 7 Motorsport for LIFE. Vi har endelig modtaget informationer om arrangementerne med PR kørsel på 4 sygehuse. Informationerne giver dog ikke et klart indtryk af, hvad der forventes af DMU, så Jesper H. vil følge op med arrangøren. Ad 9 RRKV om klubstruktur Vi har modtaget følgende fra RRKV: Vi er i RRKV bestyrelse meget bekymret for sportens fremtid. Vi finder det nødvendigt at DMU bestyrelse indleder et arbejde mod at få færre og stærkere klubber. Du får her referat (endnu ikke godkendt) fra aftens bestyrelsesmøde. Kunne du ikke foranledige, at der tages hånd om sagen i DMU regi samt at der indledes en dialog både i DMU og mellem de berørte klubber SK er ikke uenig i, at der er behov for at styrke klubberne. Vi har tidligere stået for et møde, hvor alle klubber deltog med netop dette formål. Der er imidlertid ikke kommet mere ud af det, så det må nu være klubbernes opgave gennem gensidig kontakt, at genstarte processen. SK deltager gerne, men vil ikke tage initiativet. I øvrigt er DMU udviklingskonsulent Ole Blædel også til rådighed, og Ole har været i kontakt med RRKV og RRKH. Ad 9 Eventuelt Mødekalender for resten af året: 22. maj kl juni kl oktober kl november efter klublederseminaret. Om møderne skal foregå fysisk eller over Skype afgøres før hvert møde. 5

6 Arrangementer til fejring af DMU 100 års jubilæum 2014 blev drøftet, og det er nærliggende at vi i RR benytter EM stævnet i Classic til det. Det kræver dog en nærmere drøftelse med AMK, som er stævnearrangør. Jan M. har fået en henvendelse fra RR banen i Poznan i Polen med henblik på at genoptage tidligere tiders samarbejde. SK er positive og Jan går videre for at få oplysninger om godkendelsesstatus for banen, lydbegrænsninger og andet. Jesper Holm 14. april

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere