Klubudvikling og Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubudvikling og Uddannelse"

Transkript

1 Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne Thomsen, Søren Andersen (del af mødet). Peter Hansen har valgt at udtræde af udvalget, hvilket vi beklager og takker Peter for en stor indsats både i udvalget og som underviser. SK MX meddeler, hvem man vil forslå til udvalget i stedet. Birger Kyhl, Ole Blædel og Martin Skov Jensen holdes orienteret gennem referat. Dagsorden: Ad 1 1. Gennemgang af referat fra mødet 2. maj og uddannelsesmateriale fra seneste HB møder 2. Uddelegering af G uddannelsen i SW 3. Status for AMB Tidtageruddannelsen. 4. Status for Træner uddannelsen. 5. Status for Drag Racing kurser 6. Status for Miljøofficial. 7. Status for Lydmåleruddannelsen 8. Klublederuddannelse. 9. Udarbejdelse af kursuskalender 10. Eventuelt, herunder næste møde. Vi kan med tilfredshed konstatere, at udstedelsen af licenser og udbetaling af afregninger til undervisere nu fungerer godt. Kommentarer om træner og klubleder uddannelserne fra HB tages i forbindelse med omtalen af disse senere i referatet.

2 Ad 2 Hanne har været i kontakt med SW klubberne, som alle gerne selv vil stå for uddannelsen af G licens officials. Derfor bedes hver klub nu udpege en eller to personer, som skal deltage på underviserseminaret i Taulov, og som derefter står for undervisningen lokalt. Ad 3 Vi er nu igennem den første sæson med den nye AMB tidtageruddannelse, og erfaringerne er generelt gode. Der har været usikkerhed i forbindelse med fordelingen af deltagerne mellemseminarerne og kurserne, idet de sidste var forbeholdt deltagere helt uden erfaring. Vi skal fremover være tydeligere i vores invitation om denne forskel. Charlotte Lang, Kristian Lang og Peter Hansen har gennemført kurserne og sørget for at holde at få kandidaterne igennem de to praktikstævner. Det har fungeret fint. Charlotte har fremsendt et notat med forslag til af effektivisering af tidtagning, resultatformidling og arkivering i forbindelse med stævner. UU er umiddelbart positivt indstillet til disse forslag, men det ligger udenfor vores mandat at godkende dem, idet det vil være op til Sportskommissionerne RR og MX. Notatte er vedhæftet referatet, og de to SKer bedes tage stilling til det. Ad 4 Træner 1 har 19 tilmeldte (MX 8, BMX 8, SW 3, RR 0, OT 0), hvilket er overraskende få. Der bliver sendt en reminder til klubberne, og kurset annonceres på hjemmesiden. Kurset gennemføres trods det lave deltagerantal. Der var kraftig kritik fra SK MX af, at man igen i år havde lagt kurset samme weekend som finalen i hold DM. Det er ikke acceptabelt, og UU pålagde Joy og Birger at stemme datoen af med SK MX før planlægningen af kurset i 2012 Træner 2 er planlagt til Q Der er næste arbejdsmøde 28. september. Vi har modtaget et tilskud fra DIF på kr. til udvikling af træneruddannelsen, og DMU stiller et tilsvarende beløb, samt dækker et eventuelt underskud op til et samlet beløb på kr. Ad 5 Pia var næsten færdig med materiale til DR T licens, som efterfølgende er sendt til UU til gennemgang og kommentering (Udvalgets medlemmer bedes sende kommentarer direkte til Pia med kopi til os andre). Næste opgave er at få etableret en uddannelse til starter, som vil være en særlig DR licens som overbygning på T licens. Pia er netop færdiguddannet som dommer i DR (tillykke med det), og det ser ud til, at der er en eller to nye kandidater, som vil følge S modul 1 og 2 i den kommende sæson. Ad 6 Det nye materiale Fra Dennis Bechmann til uddannelse af miljøofficials blev gennemgået og rost. Kurserne udbydes og arrangeres af UU, og det er en forudsætning, at deltagerne på forhånd har taget T licens. Det er hensigten at alle klubber skal have mindst en miljøofficial i første omgang, og at man senere vil udbygge i

3 nødvendigt omfang. Kursusafgiften er som for alle andre kurser 150,- kr., og der udstedes licenskort af kontoret. Der er planlagt kurser 16., 23. og 30. november i hhv. Randers, Taulov og Hedeland. Dennis og Pia står for undervisningen. Pia taler med Dennis om, hvilket materiale, der skal udleveres til deltagerne ved kurset. Ad 7 Også lydmålerkurset blev gennemgået og godkendt. I dette tilfælde er det Miljøudvalget, der selv sørger for at afholde kurser, invitere og registrere licensholdere m.v.. Ad 8 Her er der desværre ikke sket meget. Jesper har haft møde med Ole Blædel og bragt sagen op i HB. Ole er nu den, der sørger for at bringe kurset videre, og det er fortsat en prioritet for HB, at vi kan udbyde det i den kommende undervisningssæson. Ad 9 Det er et krav fra HB, at der oprettes en kursuskalender på Intranettet, så der skabes overblik over kursusudbuddet. UU foreslår, at kalenderen bringes på DMU s hjemmeside som et selvstændigt punkt i venstre spalte imellem punkterne Official i sporten og Klubportal. Hanne udarbejder et forslag til en kalender, som sendes til kommentering i UU og til Kenneth og Søren. Herefter bedes Kenneth sørge for, at de nødvendige ændringer blive foretaget på hjemmesiden. Hanne vil være koordinator på vedligeholdelsen af kalenderen, og klubber og undervisere sender de nødvendige informationer til hende. Kalenderne skal omfatte både nationale og internationale kurser samt seminarer, f.eks. SD og tidtager. Ad 10 Hanne vil gennemgå de eksisterende kursusmaterialer for at se om der er ændringer i reglement eller andet, som skal medføre ændringer i formuleringer. Derefter kan der produceres et oplag af undervisnings cd er. Peter Hansen overleverer det materiale, som han ligger inde med til Søren Andersen snarest. Der er allerede en række datoer klar for kurser m.v. Begivenhed Dato Sted Underviser Miljøofficial kursus Randers Pia Dall Petersen Miljøofficial kursus Taulov Pia Dall Petersen Miljøofficial kursus Hedeland, Roskilde Dennis Bechmann Underviser seminar Taulov Jesper Holm S Licens Modul Randers Hanne Thomsen og?? S Licens Modul Taulov Hanne Thomsen og??

4 S Licens Modul Hedeland, Roskilde Jesper Holm og Martin Skov Jensen S Licens Modul Randers Hanne Thomsen og?? S Licens Modul Taulov Hanne Thomsen og?? S Licens Modul Hedeland, Roskilde Jesper Holm og Martin Skov Jensen D Licens Modul 3 SW ?? Hanne Thomsen D Licens Modul 4 SW ?? Hanne Thomsen Hanne rundsender liste over undervisere til UU, som sammen med Martin Skov kontrollere, at det er de rigtige personer, der er anført. Næste møde i UU er kl på Fjelsted Skovkro Jesper Holm 21. september 2011

5 Forslag fra tidtagerne

6 Vi har tidtagerne rundt omkring, følgende punkter som vi ønsker, kommer til at ske inden a) Vi ønsker der er internet ude på banerne til løb b) Alle klubber skal have min. 2 registeret tidtager senest i 2013 c) Kristian kommer til at stå for kontakten til mylaps.com vedr. reparation af transponder d) Ny hjemmeside til os tidtagere, hvor resultater og erfaringer kan deles e) Alle dommer skal have en USB pind, hvor de skal have en back up efter hvert løb Beskrivelse af overnævnte punkter: a) Vi ønsker internet ud på baner, til løb. Dette ønsker vi blandt andet fordi, at tidtageren kan fuldfører sin opgaver på selve dagen og ikke skal til at starte computeren op igen derhjemme. Dette skyldtes også at til DM vil vi kunne ligge resultater på mylaps.com i pauserne og lige efter løbene. Derudover er det en fordel at have et internet til at hente oplysninger om tidligere resultater. Dette vil også være en hjælp hvis der spørges til reglementet, så kan dette slås op, og kan forhindre fejl og klager. Forslag til at få dette opfyldt, kan være enten at dommeren bliver udstyret med en USB pind med internet, så denne bruges, og det dermed ikke bliver en udgift for klubberne (endnu), men DMU hjælper klubberne på vej. Eller det kan kræves at alle klubber har internet opkobling i 2013, dette er dog et urimeligt krav for de små klubber der kun køre få løb om året. b) Vi mener det er et krav at alle klubber har 2 registeret tidtager i år 2013, dette skyldtes at et løb ikke kan køres uden en tidtager. Det er derfor en nødvendighed at klubberne selv kan stille med en tidtager, da dette er et ulønnet job, og vi ikke er registeret nogen steder. Vi er opmærkesomme på at det kræver en del kurser i 2012, denne udfordring vil vi gerne tage, såfremt dette bliver til krav. Dette er et stort ønske som de nuværende tidstager, da weekenderne hurtigt forsvinder sådan en sommer. c) Kristian Lang, vil gerne overtage opgaven med fejl behæftede transpondere, dekodere mv., for DMU. Han har dog nogle krav herfor, dette er bl.a. en samarbejdsaftale med mylaps.com, som han skal have på plads og godkendt af DMU, samt at han står for alt kontakt med mylaps.com. Dette vil sige, at hvis der kommer nye tiltag fra mylaps.com vil han være formidler herfor. Dette giver også mest mening, at der er en som arbejder med tidtager systemet der står for samarbejdet med mylaps.com. Da opgaven vil være behæftet med en del arbejde og omkostninger, vil der være behov for en kompensation. d) Vi ønsker en hjemmeside, hvor vi kan oplægge filer, så vi kan dele filerne og lave det endelig resultat for de forskellige serier (det er ikke muligt at hente resultater fra mylaps.com). Denne hjemmeside, skal have meget kapacitet, da det på sigt er meningen at alle løb skal uploades derinde, så vi ikke skal spørge efter lister hos Jan R. Derudover skal siden bruges til at dele erfaring. Siden skal kun være for registeret tidtagere, samt på siden skal der være en liste over alle tidtagere med telefon nr. og mail adresse. Da det er et problem nu, at tidtagerne imellem skal sende det samlede resultat til hinanden, ville alle serierne skulle ligges op på denne side.

7 e) Vi mener at dommerne må varetage deres opgave og vi mener derfor at dommerne skal have en USB pind hver, hvor der ligges en back up af løbene på. Dette er af sikkerhedsmæssige grunde, så ansvaret ligges over på dommerne og ikke er tidtagernes ansvar. Dette skyldtes at systemet er meget sårbart, og hvis computerne går ned eller bliver stjålet kan resultatet ikke fremskaffes igen, hvis resultaterne ikke ligges ud på en USB pind til dommerne. (Det er ikke muligt at hente resultater ned fra mylaps.com). Det er de forslag vi har i denne omgang, vi har valgt ikke at prioriterer dem, da vi mener alle er lige vigtige og vi selvfølgelig gerne vil have alle igennem inden sæsonen begynder i Vi er villig til at modtage yderligere forslag eller kommentarer til overnævnte. Hvis I har brug for yderligere information er i velkommen til at kontakte mig. Hilsen Charlotte Lang, tlf , mail

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere