Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13"

Transkript

1 1

2 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer at der vil ske meget på udlandsområdet for personer og har derfor planlagt et halvdagskursus, hvor de forventede nye skærpede regler vil blive gennemgået og hvilke betydninger det vil have i praksis. Der er dog andet end skattereformer og i det efterfølgende vil I også kunne se og tilmelde jer de kurser vi udbyder indenfor regnskab, revision og jura. Andelsboligforeninger kommer mere og mere i fokus og vi er glade for i år at kunne præsentere et kursus på dette område som både henvender sig til revisorer samt andre der arbejder med andelsboligforeninger, herunder ikke mindst dem, der arbejder med regnskab i andelsboligforeningerne. Efteruddannelse: 2012 er første år i den nye 3 årige efteruddannelsesperiode som alle registrerede revisorer er underlagt. alle halvdagskurser giver 4 timers efteruddannelsestimer. alle heldagskurser giver 8 timers efteruddannelsestimer. Frokost: Som tidligere år inkluderer alle heldagskurser også frokost, og der betales ikke for frokost, hvis man deltager i to halvdagskurser samme dag. Generelt om kurserne: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Der vil blive serveret frugt på alle kurser. Om formiddagen serveres kaffe/te og rundstykker fra kl Om eftermiddagen serveres kaffe med kage og isvand. Alle kurser er kompetencegivende i forhold til de krav som stilles fra FSR og der udstedes behørigt kursusbevis til alle deltagere på kurserne. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside De større firmaer kan med fordel fremsende lister til hvorefter medarbejderne vil blive oprettet i databasen. 2

3 Kursusoversigt Dato Tid Emne: Målgruppe Efteruddannelse Side: Skat Rev. Regn Køb og salg af mindre virksomheder Jesper Dahl Jepsen Erfarne revisormedarbejdere Revisors selskabslov Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejdere Assistance Muligheder og risici Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejdere Virksomhedsordning og omdannelse Bent Zimmermann Erfarne revisormedarbejdere Aktuelt regnskab Jesper Steensbjerre Erfarne revisormedarbejdere Erklæringer Henrik Olufsen Erfarne revisormedarbejdere Rekonstruktion Carsten Bo Nielsen og Erfarne revisormedarbejdere 8 Jesper Gaarn Pedersen Revision af den mindre virksomhed Henrik Olufsen Erfarne revisormedarbejdere Andelsboligforeninger Hanne Sandersen Revisorer m.fl Udlandsbeskatning, skattereform Bent Zimmermann Erfarne revisormedarbejdere Regnskab for bogholdere René Steen Bogholdere, revisortrainees m.v Aktuel Moms Søren Engers Alle Aktuel Skat Anders Lützhøft Alle Aktuel Skat V.I.P. Lars Wøldike Partnere/indehavere Aktuel Skat Light Bent Zimmermann Yngre revisorer Sæson Kickoff Bjarne Aalbæk Revisorer, advokater

4 Køb og salg af mindre virksomheder med kurset er at sætte revisor i stand til at være en aktiv og værdiskabende rådgiver når kunderne enten køber eller sælger mindre virksomheder. På kurset arbejder vi aktivt med processen fra start til slut. Kurset vil have en praktisk indgangsvinkel til processen. Undervisningsform: Foredrag, Cases og aktiv dialog Indledende vurdering af virksomheden Valg af værdiansættelsesmodel Valg af værdiansættelsesmodel Hvad er den rigtige pris Faldgruber og ansvar Onsdag den Kl Målgruppe/Forudsætninger: Erfarne godkendte og erfarne revisorer Jesper Dahl Jepsen er partner og statsautoriseret revisor i BDO. Han arbejder til dagligt med revision og erklæringsafgivelse for en bred vifte af både mindre, mellemstore og store selskaber og har tillige stor erfaring i køb/salg og omstrukturering af virksomheder. Jesper Dahl Jepsen er en meget brugt underviser både indenfor og udenfor BDO, og har gennem de senere år undervist for en række kursusfællesskaber samt revisororganisationer. Han er beskikket censor af undervisningsministeriet i erhvervsøkonomi, revision og skat. Regnskab og økonomi 8 timer koebogsalgvirksomh 4

5 Revisors selskabslov Har du overblikket over dine pligter i forbindelse med selskabsloven? Og rådgiver du dine kunder om de mange muligheder selskabsloven giver? Vi fik ny selskabslov i 3 faser som trådte i kraft delvist i 2010 og delvist i 2011 (og enkelte dele endnu senere). Men hvordan påvirker det revisors hverdag? Dette kursus er ikke en udtømmende gennemgang af selskabsloven. Vi gennemgår de forhold som er relevant for revisorer og revisors hverdag, og byder på et overblik over risici og muligheder Efter kurset har du overblik over selskabslovens krav til revisors arbejde og handlinger. Dagen lægger hovedvægten på kravene til revisors handlinger og arbejde med selskabsloven. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat. Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital Mulighed for at købe egne kapitalandele, også i ApS Mulighed for udlån og sikkerhedsstillelse til selvfinansiering Pligt til at kontrollere ledelsens formalia, hvad er det nye? Principper for vedtægter contra ejeraftaler Hvornår kan ledelsen straffes (krav om supplerende oplysninger)? Krav ved revisorskifte Arbejde ved vurderingsberetninger og åbningsbalancer Generalforsamling, indkaldelse, punkter og referater Skal ledelsen mødes for at tage beslutninger, og krav om dokumentation? Anmeldelsesfrister og hvad hvis de ikke overholdes? Kan revisor være dirigent? Torsdag den Kl Godkendte revisorer og ledende medarbejdere med stor regnskabserfaring. Forudsætninger: Du udarbejder årsrapporter og rådgiver kunder. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Efteruddannelse godkendte revisorer Regnskab og økonomi 8 timer r evisorsselskabslov 5

6 Assistance - muligheder og risici Vi oplever en kraftig drejning over mod assistanceerklæringer. Også her er der krav til udførelse og dokumentation, ligesom det kan gå galt med erklæringen. Rigtig mange revisorer laver nu assistanceopgaver i stedet for review og revision. Dels for at slippe for kvalitetskontrollen, dels for at få priserne ned. Men hvad er egentlig kravene? Dette er kurset for dig som ønsker at vide alt om assistance. Vi gennemgår krav, muligheder og risici. Efter kurset er du i stand til at opdatere jeres interne systemer Udformning af erklæringen Ledelsens regnskabserklæring Torsdag den Kl Efter kurset har du fuldt overblik over alle krav Omfanget af kvalitetsstyring ved assistanceopgaver, og du kan opsætte Faglig kompetence og fornøden omhu og vedligeholde jeres systemer på kontoret. Virksomhedsbeskrivelse Må selskaber vælge assistance? Revisorer Med udgangspunkt i krav i lovgivningen og revisionsstandarderne gennemgår vi muligheder og risici. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske eksempler. Assistance og sort arbejde Krav til dokumentation Krav til kopi af kundemateriale Krav til revisors kontrol af regnskab Kan man indklages for Revisornævnet Dækker forsikringen? Krav om etiske regler Planlægning af opgaven Er der krav om kundeaftaler? Skal man være uafhængig? Og hvornår? Krav ved revisorskift Assistanceopgaver ved bogføringsbalancer og perioderegnskaber Assistanceopgaver på interne regnskaber og skatteopgørelser. Forudsætninger: Årsregnskabsloven. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Revision og erklæringer 8 timer assistance 6

7 Virksomhedsordning og omdannelse Efter kurset har du et overblik over de faldgruber men også muligheder der er for at optimere virksomheden op til og i forbindelse med en omdannelse til selskab. Kurset vil indeholde de grundlæggende ting som indgår i virksomhedsordningen og i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, men der vil blive sat fokus på de mere avancerede dele i lovgivningen og samspillet mellem virksomhedsordningen og virksomhedsomdannelse. Derudover vil der blive taget udgangspunkt i nogle af de dagligdagseksempler som giver anledning til problemer. Eksempelvis hvor en ejendom og tilhørende gæld skal ind i virksomhedsordningen eller ud på grund af ændret anvendelse. Hovedelementerne i virksomhedsordningen. Krav og regler vedrørende omdannelser. Værnsregler og faldgruber. Særlige forhold for flerejede virksomheder. Hvorfor overhovedet lave omdannelse til selskab. Samspil med efterfølgende påtænkte dispositioner, herunder området for omstrukturering generelt. Tirsdag den Kl Revisorer Bent Zimmermann er uddannet skatterevisor med mangeårig erfaring fra Skat og de større revisionsfirmaer med særlige kompetencer indenfor generationsskifte løsninger og omstrukturering Har siden 2006 været tilknyttet Skat & Råd. Regnskab og økonomi 4 timer Skat 4 timer virksomhedsordning 7

8 Aktuelt regnskab En generel opdatering og orientering om aktuelle emner inden for regnskabsområdet herunder status på danske og internationale regnskabsvejledninger samt gennemgang af væsentlige problemstillinger og fokusområder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Formålet med kurset er, at give en generel opdatering på de seneste ændringer til årsregnskabsloven samt at gennemgå udvalgte regnskabsmæssige områder, der kræver særlig fokus. : Kurset vil gennemgå de væsentligste ændringer i årsregnskabsloven, herunder særligt de ændringer der er gennemført i forbindelse med implementeringen af den nye selskabslov. Der vil være fokus på disse særlige områder: Indtægter: De senere års fondsrådsafgørelser har ofte indeholdt spørgsmål og bemærkninger til indregning af indtægter. Via nogle praktiske eksempler vil emnet blive belyst, herunder de særlige udfordringer, der er til indregning og måling. Forpligtelser: Hvornår skal en forpligtelse indregnes og skal der oplyses om eventualforpligtelser mv., Det er ofte også forhold, som overvejes af regnskabsaflægger. Via nogle praktiske eksempler, vil emnerne blive gennemgået. Kapitalandele: Indregning af kapitalandele giver mange muligheder. Indregning i balancen samt indregning af resultatpåvirkninger vil blive gennemgået. Øvrige områder: Øvrige områder, der enten har haft fokus fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fondsrådet eller andre vil blive fremdraget og belyst. Onsdag den Kl Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt revisorer med en større praktisk erfaring. Jesper Steensbjerre er statsautoriseret revisor og partner på BDO s kontor i Kolding. Til daglig er han beskæftiget med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jesper Steensbjerre har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialerne til revisorakademiet, samt BDO s interne undervisningsprogram. Regnskab og økonomi 8 timer aktueltregnskab 8

9 Erklæringer Formålet med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at kunne afgive alle former for erklæringer, herunder sikre at der vælges den mest egnede erklæringstype til den enkelte opgave. : Kurset vil omfatte en gennemgang af revisionspåtegninger, herunder særligt de overvejelser, der er ved forbehold, supplerende oplysninger og going concern. Undervisningsform: Kurset vil indeholde en gennemgang af teori samt mange små eksempler og dilemmaer fra praktiske opgaver og kursisterne vil også få udleveret beslutningsdiagram til brug i dagligdagen, når erklæringer skal udarbejdes. Kurset omfatter bl.a.: Gennemgang af revisionspåtegninger, herunder særligt de overvejelser, der er ved forbehold, supplerende oplysninger og going concern. Gennemgang af andre erklæringer, herunder erklæringer på regnskaber med et særligt formål Reviewerklæringer Erklæringer på assistanceopgaver Aftalte arbejdshandlinger Selskabsretlige erklæringer Onsdag den Kl Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt revisorer med en større praktisk erfaring. Henrik Olufsen, statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Revision og erklæringer 8 timer erklaeringer 9

10 Rekonstruktion Efter kurset har du et overblik over de selskabsretlige spilleregler der gælder når man står overfor en virksomhed der skal rekonstrueres. En fornemmelse af hvad bankerne kigger på når de skal indgå i rekonstruktionsløsninger De to advokater der forestår kurset har omfattende erfaring indenfor rekonstruktion på to forskellige leder. Den ene har i mange år virket på advokatsiden. Den anden som i dag også opererer som advokat indenfor bl.a. bank og finansieringsretl har mangeårig praktisk erfaring fra banksektoren hvor han bl.a. har beskæftiget sig med rekonstruktion og håndtering af kriseramte virksomheder. Rekonstruktionsreglerne i konkursloven (afløser for betalingsstandsning og tvangsakkord) Mulighederne for selskabsretlig rekonstruktion via nyt selskab og overdragelse af den aktive virksomhed. Rekonstruktion set fra bankens side. Hvad kigger bankernes kreditafdelinger på når de skal indgå i rekonstruktionsløsninger. Torsdag den Kl Revisorer, advokater m.v. Undervisere: Carsten Bo Nielsen er advokat og tilknyttet advokatfirmaet Hvidt& Partnere med mangeårig erfaring fra bl.a. Justitsministeriet og landets skifteretter. Jesper Gaarn Pedersen har sin faglige ballast fra banksektoren og er udover at være bankuddannet samt advokat også statsautoriseret ejendomsmægler. Han er i dag tilknyttet Actio Advokater hvor han bl.a. beskæftiger sig med bank og finansieringsret Efteruddannelse godkendte revisor: Regnskab og økonomi 8 timer r ekonstruktion 10

11 Revision af den mindre virksomhed Kurset har for til formål at give deltagerne en gennemgang af de gældende regler for revision af den mindre virksomhed. : Praktisk gennemførelse af revisionsprocessen fra planlægning til rapportering samt behandling af revision af særlige områder. Revision contra regnskabsmæssig assistance Accept af klient Revisionsplan og revisionsstrategi Effektiv revision Forståelse af virksomheden og dens omgivelser Vurdering af risici for fejlinformation / på regnskabsniveau / iboende Gennemgang af særlige revisionsområder Kvalitetssikring Onsdag den Kl Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt revisorer med en større praktisk erfaring. Henrik Olufsen, statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Revision og erklæringer 8 timer r evmindrevirks Dokumentation Rapportering 11

12 Andelsboligforeninger Efter kurset har du et overblik over de forhold man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med regnskabsaflæggelse for andelsboligforeninger og andelsboligforeninger i det hele taget. Der er tale om et egentligt emnekursus hvor målgruppen er alle revisorer, bogholdere og andre som arbejder med og for andelsboligforeninger i dagligdagen. Krav til regnskab Opgørelse af andelskronen Forbedringer Forhold vedrørende belåning og swaps Skattemæssige forhold Revisionshandlinger? Torsdag den Kl Revisorer og folk med tilknytning til andelsboligforeningerne. Hanne Sandersen, Ernst & Young, har speciale i andelsboligforeninger og er en meget anvendt underviser indenfor området. Hanne har egentlig lagt det meste undervisning på hylden, men vi har helt ekstraordinært fået hende på andre tanker. 4 timer regnskab og økonomi andelsforeninger 12

13 Udlandsbeskatning og skattereform Efter kurset har du et overblik over de problemstillinger som regeringens nye skattereform og skærpelserne på udlandsområdet giver i dagligdagen. Udover en overordnet gennemgang af reglerne om subjektiv skattepligt, samspillet med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og lempelsesreglerne vil kurset tage afsæt i regeringens skattereform og de tiltag som Skatteministeren har bebudet, i form af skærpelser af reglerne om indtræden af fuld dansk skattepligt på grund af ophold. Det er vores vurdering at de bebudede stramninger på udlandsområdet vil få meget stor betydning for de mange som arbejder i udlandet. Betingelserne for indtræden og ophør af skattepligt til Danmark, før og efter skattereformen. Dobbelt domicilering. Betydning af en dobbeltbeskatningsoverenskomst Lempelsesformer før og efter skattereformen Sociale sikringsforhold Forskerreglen Kildeskattelovens 48E Torsdag den Kl Revisorer, advokater m.fl. Bent Zimmermann er uddannet skatterevisor med mangeårig erfaring fra Skat og de større revisionsfirmaer. Har siden 2006 været tilknyttet Skat & Råd og rådgiver mange personer som bor eller arbejder i udlandet. 4 timer direkte og indirekte skatter Udlandsbeskatning 13

14 Regnskab for bogholdere Gennemgang af væsentligste afstemninger i bogholderiet, herunder løn, moms, debitorer/kreditorer/igangværende arbejder. Teori og praksis. Praktiske eksempler og teori på hvor det normalt går galt i bogholderiet. Kurset vil indeholde en gennemgang af teori samt mange små eksempler og praktiske opgaver. Hvad siger revisor? Uddrag af bogføringsloven, revisorloven, revisors påtegning Moms biler samt specifikke problemstillinger Afstemning/periodisering af debitorer/kreditorer, lager og igangværende arbejder Lønninger, afstemninger, personalegoder m.v. Skat og andet Selvom kurset er målrettet mod bogholdere og revisormedarbejdere kan der være god ide i at mere erfarne revisorer også deltager da kontakten og samspillet mellem bogholder og revisor går begge veje. Onsdag den Kl Bogholdere, regnskabsmedarbejdere, revisorer René Steen er partner og registreret revisor hos Døssing & Partnere, Hillerød. Til daglig er han beskæftiget med revision, regnskabsmæssig assistance og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Har tidligere undervist iværksættere for C4 - Hillerød Videncenter. Regnskab 4 timer r gbogh 14

15 Aktuel Moms Er at give deltagerne en grundlæggende indsigt i aktuel praksis og lovgivning på momsområdet. Kurset omfatter en gennemgang af grundlæggende emner på momsområdet med udgangspunkt i nyere praksis og lovgivning. På kurset kommer vi bl.a. ind på Interessante afgørelser. Nyere lovregler. Ældre men relevant momspraksis. Øvrige emner herunder også dialog og spørgsmål fra deltagerne. Onsdag den Kl Alle revisorer og andre der arbejder med moms i dagligdagen og har behov for at ajourføre deres viden. Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Direkte og indirekte skatter 4 timer aktmoms

16 Aktuel Skat Er at give deltagerne overblik over den nyeste skattelovgivning og den nyeste udvikling på området. Kurset omfatter en gennemgang af de aktuelle forhold der rører sig på skatteområdet. Hovedelementerne i regeringens nye skattereform som må formodes at være vedtaget i en eller anden form inden udgangen af Hvad rører der på sig indenfor Skats 4 vægge? Status på Project Money Transfer? Andre relevante emner Nyere afgørelser og lovgivning. Regeringens nye skattereform. Nye regler og skærpelser på udlandsområdet? Ændrede regler for selskabers porteføljeaktier. Det nærmere indhold af kurset vil afhænge meget af de næste 6 måneders begivenheder på lovgivningsområdet, herunder udfaldet og det nærmere indhold af den skattereform, som der er lagt op til fra regeringens side. Mandag den Kl Revisorer Forudsætninger: Anders Lützhøft er vicedirektør i Skat, afdelingen for økonomisk kriminalitet og er en meget erfaren underviser i bl.a. Aktuel Skat såvel internt i Skat som blandt revisorerne. Direkte og indirekte skatter 8 timer aktskat

17 Aktuel Skat V.I.P. Er at give indehavere af revisionsvirksomheder, overblik over den nyeste skattelovgivning og den nyeste udvikling på området, samt at give mulighed for networking mellem deltagerne. Kurset omfatter en gennemgang af de aktuelle forhold der rører sig på skatteområdet, Herudover vil der blive belyst emner som man som indehaver og foregangsmand i virksomhederne bør have særligt fokus på. Regeringens nye skattereform Hvilken betydning får de nye regler for vores rådgivning og vores arbejde i øvrigt. Nye fokusområder. Onsdag den Kl Indehavere og partnere i revisionsvirksomhederne Lars Wøldike er uddannet skatterevisor og har mangeårig erfaring fra Skat og som skattechef i ISS og PWC m.fl. og BDO. Er i dag tilknyttet Q- Tax. Direkte og indirekte skatter 8 timer aktskat

18 Aktuel Skat Light Jo mere man ved om Skat, jo mere kompliceret er det. Det der umiddelbart synes lige til kan indeholde mange problemer og faldgruber i form af ting man skal være opmærksom på. er at give deltagerne en grundlæggende indsigt i de forhold, som en revisionsvirksomhed typisk rådgiver om på skatteområdet, herunder at give deltagerne en fornemmelse af hvornår man bør sige fra. En gennemgang af grundlæggende udvalgte emner indenfor skatteområdet. Grundlæggende emner med udgangspunkt den nye skattereform. Brug af Ligningsvejledningen og afgørelser. Bindende svar hvordan, hvornår? Særlige fokusområder i rådgivningen. Virksomhedsformer. Ejendomsavancebeskatning. Kørsel og rejse overordnet. Det endelige indhold vil først kunne forudsiges i takt med behandlingen og vedtagelsen af nye regler på skatteområdet og det vil også være muligt for deltagerne at komme med input til emner inden kurset. Torsdag den Kl Bogholdere, revisortrainees og yngre revisorer. Bent Zimmermann er uddannet skatterevisor med mangeårig erfaring fra Skat og de større revisionsfirmaer. Har siden 2006 været tilknyttet Skat & Råd. : Direkte og indirekte skatter 4 timer aktskatlight

19 Sæson Kickoff Dette kursus er for dem der føler sig rigtig godt klædt på, på alle områder. Her får I så på én dag de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven. De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen. Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad I skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem Efter kurset har deltagerne et overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk. Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen. Kursets indhold vil afspejle sig i de regler som vedtages i op til et år før kursets afholdelse, og derfor vil programmet variere i forhold til det planlagte. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat. Nyheder i selskabsretten Nyheder i skatteretten, f.eks. begrænsning af underskud, efterlønsudbetaling. Og vi gætter på at der kommer en decideret skattereform i 2012 Nyheder i regnskabsreglerne og nyheder i selskabsretten Nyheder i revisionsreglerne f.eks. ISAer Nyheder i moms, f.eks. EU salg Nyeste udvikling på erklæringer Nyheder i revisorlovgivningen, f.eks. EU direktiv, status på Grønbogen, status på kvalitetskontrol mv. Torsdag den Kl Revisorer, der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms. Forudsætninger: Overblik over revision, regnskab og skat. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 4 timer Direkte og indirekte skatter 2 timer saesonkickoff

20 Kursuspriser: Halvdagskurser (uden frokost) Heldagskurser Heldagskurser m/ 2 undervisere Aktuel Skat d. 21/ Frokost v/halvdagskurser kr kr kr kr. 210 kr. Alle heldagskurser er inkl. frokost Det samme gælder hvor man deltager i 2 halvdagskurser på én dag. Afbud: Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset, refunderes betalt kursusafgift med fradrag af gebyr på kr Ved afbud indenfor 3 uger før kurset vil der ikke ske refusion af betalt kursusafgift. Øvrige oplysninger Efteruddannelse: Fra og med 2009 skal alle godkendte revisorer gennemføre mindst 120 timers obligatorisk efteruddannelse over en periode på 3 år. Perioden på de 3 år løber fra 1. januar 2012 til 31. december Fordeling af timer: Mindst 60 timer heraf skal være indenfor regnskab, revision og skat: 1. Mindst 24 timer revision og erklæringer 2. Mindst 24 timer retlige krav og standarder (regnskab og økonomi) 3. Mindst 12 timer direkte og indirekte skatter For de øvrige 60 timer er der ikke stillet krav om art, udover at det skal have en vis relevans til og sammenhæng med ovenstående. Med den foretagne justering af kursernes afvikling opnås at alle heldagskurser tæller for 8 timer og alle halvdagskurser tæller for 4 timer. En godkendt revisor vil således kunne opfylde efteruddannelseskravet på de 120 timer ved at deltage i, hvad der svarer til 15 heldagskurser. Kursusmateriale: Alt kursusmateriale fremsendes til deltagerne pr. mail inden kursets start. Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i Powerpoint format. Vi har indskærpet overfor vores undervisere at alt kursusmateriale bør forsynes med sideantal og indholdsfortegnelser, med henblik på at gøre materialet mere tilgængeligt såvel på selve kurset som efterfølgende. Kursusevaluering: Der uddeles evalueringsskemaer på alle kurser som bedes udfyldt og afleveret inden man forlader kursusstedet. Kursussted: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. 20

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere