Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14"

Transkript

1 1

2 Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer at der vil ske meget på udlandsområdet for personer og har derfor planlagt et halvdagskursus, hvor de forventede nye skærpede regler vil blive gennemgået og hvilke betydninger det vil have i praksis. Der er dog andet end skattereformer og i det efterfølgende vil I også kunne se og tilmelde jer de kurser vi udbyder indenfor regnskab, revision og jura. Andelsboligforeninger kommer mere og mere i fokus og vi er glade for i år at kunne præsentere et kursus på dette område som både henvender sig til revisorer samt andre der arbejder med andelsboligforeninger, herunder ikke mindst dem, der arbejder med regnskab i andelsboligforeningerne. Efteruddannelse: 2013 er andet år i den nye 3 årige efteruddannelsesperiode som alle registrerede revisorer er underlagt. alle halvdagskurser giver 4 timers efteruddannelsestimer. alle heldagskurser giver 8 timers efteruddannelsestimer. Frokost: Som tidligere år inkluderer alle heldagskurser også frokost, og der betales ikke for frokost, hvis man deltager i to halvdagskurser samme dag. Generelt om kurserne: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Der vil blive serveret frugt på alle kurser. Om formiddagen serveres kaffe/te og rundstykker fra kl Om eftermiddagen serveres kaffe med kage og isvand. Alle kurser er kompetencegivende i forhold til de krav som stilles fra FSR og der udstedes behørigt kursusbevis til alle deltagere på kurserne. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside De større firmaer kan med fordel fremsende lister til hvorefter medarbejderne vil blive oprettet i databasen. 2

3 Kursusoversigt Dato Tid Emne: Målgruppe Efteruddannelse : Skat Rev. Regn. Andet Køb og salg af mindre virksomheder Jesper Dahl Jepsen Erfarne revisormedarbejdere Udvidet gennemgang og review Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejder Assistance Muligheder og risici Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejdere Aktuelt regnskab Torben Johansen Erfarne revisormedarbejdere Erklæringer Jesper Steensbjerre Erfarne revisormedarbejdere Revision af den mindre virksomhed Jesper Dahl Jepsen Erfarne revisormedarbejdere Sådan får du succes med dine kunder Nina Fjelstrup Alle Regnskab for bogholdere Martin Dueholm Bogholdere, revisortrainees m.v Moms for bogholdere Søren Engers Bogholdere, revisortrainees m.v Aktuel Moms og afgifter Søren Engers Alle Rekonstruktion, revisors rolle Jesper Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Aktuel Skat Anders Lützhøft Alle Aktuel Skat V.I.P. Lars Wøldike Partnere/indehavere Andelsboligforeninger Hanne Sandersen Erfarne revisormedarbejdere Sæson Kickoff Bjarne Aalbæk Revisorer, advokater

4 Køb og salg af mindre virksomheder med kurset er at sætte revisor i stand til at være en aktiv og værdiskabende rådgiver når kunderne enten køber eller sælger mindre virksomheder. Kursusindhold På kurset arbejder vi aktivt med processen fra start til slut. Kurset vil have en praktisk indgangsvinkel til processen. Undervisningsform: Foredrag, cases og aktiv dialog Indledende vurdering af virksomheden Valg af værdiansættelsesmodel Valg af værdiansættelsesmodel Hvad er den rigtige pris Faldgruber og ansvar Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Dahl Jepsen er partner og statsautoriseret revisor i BDO. Han arbejder til dagligt med revision og erklæringsafgivelse for en bred vifte af både mindre, mellemstore og store selskaber og har tillige stor erfaring i køb/salg og omstrukturering af virksomheder. Jesper Dahl Jepsen er en meget brugt underviser både indenfor og udenfor BDO, og har gennem de senere år undervist for en række kursusfællesskaber samt revisororganisationer. Han er beskikket censor af undervisningsministeriet i erhvervsøkonomi, revision og skat. Regnskab og økonomi 8 timer 4

5 Udvidet gennemgang og review Ny standard om udvidet gennemgang og ny review standard 2400 for 2013 regnskabet. Laver du for meget eller for lidt når du gennemfører udvidet gennemgang og review? Hvad betyder forespørgsel og analyse, andre, yderligere og supplerende handlinger? Har du styr på dokumentationen? Skal man indhente visse eksterne beviser? Skal kundeaftalen være skriftlig? Efter kurset har du overblik over regler og krav ved review, og vil selvstændigt kunne gennemføre review på klasse A og B regnskaber. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes erfaringer bliver inddraget i stort omfang på dette kursus Indledende krav habilitet mv. Krav til kundeaftaler. Planlægning og dokumentation af samme Praktisk vurdering af sandsynlighed for væsentlig fejlinformation Opgørelse af væsentlighed Reviewhandlinger, krav Krav om andre, yderligere og supplerende handlinger. Forespørgsler og spørgeteknik Analytiske handlinger Dokumentationskrav Review-erklæringen Forbehold Supplerende oplysninger Ekstra krav til udvidet gennemgang Forskelle mellem erklæringen ved review og udvidet gennemgang. Den Kl Revisorer, der arbejder med praktisk review. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Regnskab og økonomi 8 timer 5

6 Assistance - muligheder og risici. Nye 2013 regler. Vi oplever en kraftig drejning over mod assistanceerklæringer. Også her er der krav til udførelse og dokumentation, ligesom det kan gå galt med erklæringen. Nye regler fra Rigtig mange revisorer laver nu assistanceopgaver i stedet for review og revision. Dels for at slippe for kvalitetskontrollen, dels for at få priserne ned. Men hvad er egentligt kravene? Dette er kurset for dig som ønsker at vide alt om assistance. Vi gennemgår den nye assistancestandards krav, muligheder og risici. Efter kurset har du fuldt overblik over ISRS 4410 og alle krav ved assistanceopgaver, og du kan opsætte og vedligeholde jeres systemer på kontoret. Kursusindhold Med udgangspunkt i krav i lovgivningen og revisionsstandarderne gennemgår vi muligheder og risici. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg, diskussioner og praktiske eksempler. Krav til dokumentation Krav til kopi af kundemateriale Krav til revisors kontrol af regnskab Udformning af erklæringen Assistance og sort arbejde Ledelsens regnskabserklæring Omfanget af kvalitetsstyring Faglig kompetence og fornøden omhu Ny krav til virksomhedsbeskrivelse Må selskaber vælge assistance? Kan man indklages for Revisornævnet? Dækker forsikringen? Krav om etiske regler Planlægning af opgaven Er der krav om kundeaftaler? Skal man være uafhængig? Og hvornår? Er der krav ved revisorskift? Assistanceopgaver ved bogføringsbalancer og perioderegnskaber. Assistancearbejde på interne regnskaber og skatteopgørelser. Krav til rapportering til ledelsen. Den Kl Erfarne revisormedarbejdere med overblik over erklæringer. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer, er kvalitetskontrollant og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Revision og erklæringer 8 timer 6

7 Aktuelt regnskab Formålet med kurset er, at give en generel opdatering og orientering om aktuelle emner inden for regnskabsområdet Kursusindhold: På kurset vil der blive gennemgået de eventuelle nye ændringer der er sket inden for årsregnskabsloven og selskabsloven mv. og eventuelle andre nyheder inden for regnskabsområdet. Herudover vil kurset indeholde en gennemgang af relevante aktuelle regnskabsmæssige forhold og emner som fx lovlige og ulovlige udtræk fra selskaber i form af udbytter og ulovlige lån, indregning og måling af skatteaktiver, regnskabsmæssige problemstillinger ved virksomhedssammenslutninger og omstruktureringer, særlige problemstillinger ved anvendelse af indre værdis metode på kapitalandel samt nye regler for bl.a. fravalg af revision mv. Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Torben Johansen, BDO Efteruddann else godkendte revisorer Regnskab og økonomi 8 timer 7

8 Erklæringer Formålet med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at kunne afgive alle former for erklæringer, herunder sikre at der vælges den mest egnede erklæringstype til den enkelte opgave. Kursusindhold: Kurset vil omfatte en gennemgang af revisionspåtegninger, herunder særligt de overvejelser, der er ved forbehold, supplerende oplysninger og going concern. Undervisningsform: Kurset vil indeholde en gennemgang af teori samt mange små eksempler og dilemmaer fra praktiske opgaver og kursisterne vil også få udleveret beslutningsdiagram til brug i dagligdagen, når erklæringer skal udarbejdes. Kurset omfatter bl.a.: Gennemgang af revisionspåtegninger, herunder særligt de overvejelser, der er ved forbehold, supplerende oplysninger og going concern. Gennemgang af andre erklæringer, herunder erklæringer på regnskaber med et særligt formål Reviewerklæringer Erklæringer på assistanceopgaver Aftalte arbejdshandlinger Selskabsretlige erklæringer Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Steensbjerre er statsautoriseret revisor og partner på BDO s kontor i Kolding. Til daglig er han beskæftiget med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jesper Steensbjerre har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialerne til revisorakademiet, samt BDO s interne undervisningsprogram. Revision og erklæringer 8 timer 8

9 Revision af den mindre virksomhed Kurset har for til formål at give deltagerne en gennemgang af de gældende regler for revision af den mindre virksomhed. Kursusindhold: Praktisk gennemførelse af revisionsprocessen fra planlægning til rapportering samt behandling af revision af særlige områder. Revision contra regnskabsmæssig assistance Accept af klient Revisionsplan og revisionsstrategi Effektiv revision Forståelse af virksomheden og dens omgivelser Vurdering af risici for fejlinformation / på regnskabsniveau / iboende Gennemgang af særlige revisionsområder Kvalitetssikring Dokumentation Rapportering Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Dahl Jepsen er partner og statsautoriseret revisor i BDO. Han arbejder til dagligt med revision og erklæringsafgivelse for en bred vifte af både mindre, mellemstore og store selskaber og har tillige stor erfaring i køb/salg og omstrukturering af virksomheder. Jesper Dahl Jepsen er en meget brugt underviser både indenfor og udenfor BDO, og har gennem de senere år undervist for en række kursusfællesskaber samt revisororganisationer. Han er beskikket censor af undervisningsministeriet i erhvervsøkonomi, revision og skat. Revision og erklæringer 8 timer 9

10 Sådan får du succes med dine kunder Kursusindhold Nyere forskning viser med al tydelighed, at det er vores tanker og overbevisninger, som skaber vores virkelighed. Så lever du præcis det liv, som du ønsker dig? Eller er der noget som ikke rigtigt vil lykkes for dig? Ønsker du mere succes i arbejdslivet eller på privatfronten? En bedre økonomi? Eller er det måske helbredet, der kunne være bedre? Det hele er inden for rækkevidde, når du først bliver bevidst om, hvad det er for tanker og overbevisninger, du har med dig. Og hvordan de har manifesteret sig i dit liv. Den Kl Alle Nina Fjelstrup er certificeret NLP Coach, Master Practitioner og WealthyMind trainer revisor m/deponeret registrering Kurset giver ikke timer til obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer. 10

11 Regnskab for bogholdere Gennemgang af væsentligste afstemninger i bogholderiet, herunder løn, moms, debitorer/kreditorer/igangværende arbejder. Teori og praksis. Kursusindhold Praktiske eksempler og teori på hvor det normalt går galt i bogholderiet. Kursusindhold Kurset vil indeholde en gennemgang af teori samt mange små eksempler og praktiske opgaver. Hvad siger revisor? Uddrag af bogføringsloven, revisorloven, revisors påtegning Moms biler samt specifikke problemstillinger Afstemning/periodisering af debitorer/kreditorer, lager og igangværende arbejder Lønninger, afstemninger, personalegoder m.v. Skat og andet Selvom kurset er målrettet mod bogholdere og revisormedarbejdere kan der være god ide i at mere erfarne revisorer også deltager da kontakten og samspillet mellem bogholder og revisor går begge veje. Den Kl Bogholdere, revisortrainees mv. Martin Dueholm er registreret revisor, 39 år gammel og har været i branchen siden Efteruddannelse godkendte revisorer Regnskab 4 timer 11

12 Moms for bogholdere Gennemgang af væsentligste bestemmelser vedrørende moms. - Momspligtens omfang o o - Salgsmoms Lønmodtager eller selvstændig Orientering om momsfritagelser og lønsumsafgift o o o Håndtering af rabatter, bonus o.lign. Udlægsreglerne Orientering om brugtmoms og andre særlige regelsæt - Købsmoms o Personaleomkostninger o Reklame/repræsentation, herunder bespisning, mødeservering mv. o Vare- og personbiler - International moms o Salg af varer og ydelser til udlandet Formelle krav, herunder gennemgang af de seneste stramninger i praksis EU-salg uden moms og udfyldelse af momslovens rubrikker o Køb fra udlandet Bogføring af dansk moms - Energiafgifter o Overblik overfordeling mellem opvarmning og procesernergi o Aktuelle godtgørelsessatser Selvom kurset er målrettet mod bogholdere og revisormedarbejdere kan der være god ide i at mere erfarne revisorer også deltager da kontakten og samspillet mellem bogholder og revisor går begge veje. Den Kl Bogholdere, revisortrainees mv. Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Direkte og indirekte skatter 4 timer 12

13 Aktuel Moms og afgifter Er at give deltagerne en grundlæggende indsigt i aktuel praksis og lovgivning på momsområdet. Kursusindhold Kurset omfatter en gennemgang af grundlæggende emner på momsområdet med udgangspunkt i nyere praksis og lovgivning. På kurset kommer vi bl.a. ind på Interessante afgørelser. Nyere lovregler. Ældre men relevant momspraksis. Øvrige emner herunder også dialog og spørgsmål fra deltagerne. Den Kl Alle Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Direkte og indirekte skatter 4 timer 13

14 Rekonstruktion, revisors rolle med kurset er at give deltagerne en ajourført viden om konkurslovsreformens indhold og konsekvenser med særlig fokus på revisor/tillidsmands opgaver. debitors og fordringshavers begæring og indsigelser overlevelsesværdig sammenhæng til going concern vurdering, herunder finansieringsaftaler beslutning om indledning rekonstruktør og tillidsmands - opgaver og funktion samt habilitetsregler sikkerhedsstillelse kreditorernes indflydelse ledelsens evt. afsættelse rekonstruktionens behandling skifterettens rolle rekonstruktionens gennemførelse ledelse retsforfølgning modregning gensidigt bebyrdende aftaler rekonstruktionens indhold og virkning Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Nielsen, Legal Learning Efteruddannelse godkendte revisor: Regnskab og økonomi 4 timer 14

15 Aktuel Skat Er at give deltagerne overblik over den nyeste skattelovgivning og den nyeste udvikling på området. Kursusindhold Kurset omfatter en gennemgang af de aktuelle forhold der rører sig på skatteområdet. Hovedelementerne i regeringens nye skattereform som må formodes at være vedtaget i en eller anden form inden udgangen af Hvad rører der på sig indenfor Skats 4 vægge? Status på Project Money Transfer? Andre relevante emner Nyere afgørelser og lovgivning. Regeringens nye skattereform. Nye regler og skærpelser på udlandsområdet? Ændrede regler for selskabers porteføljeaktier. Det nærmere indhold af kurset vil afhænge meget af de næste 6 måneders begivenheder på lovgivningsområdet, herunder udfaldet og det nærmere indhold af den skattereform, som der er lagt op til fra regeringens side. Den Kl Alle Anders Lützhøft er vicedirektør i SKAT, afdelingen for økonomisk kriminalitet og er en meget erfaren underviser i bl.a. Aktuel Skat såvel internt i Skat som blandt revisorerne. Direkte og indirekte skatter 8 timer 15

16 Aktuel Skat V.I.P. Er at give indehavere af revisionsvirksomheder, overblik over den nyeste skattelovgivning og den nyeste udvikling på området, samt at give mulighed for networking mellem deltagerne. Kursusindhold Kurset omfatter en gennemgang af de aktuelle forhold der rører sig på skatteområdet, Herudover vil der blive belyst emner som man som indehaver og foregangsmand i virksomhederne bør have særligt fokus på. Regeringens nye skattereform Hvilken betydning får de nye regler for vores rådgivning og vores arbejde i øvrigt. Nye fokusområder. Den Kl Partnere / indehavere Lars Wøldike er uddannet skatterevisor og har mangeårig erfaring fra Skat og som skattechef i ISS og PWC m.fl. og BDO. Er i dag tilknyttet Q-Tax. Direkte og indirekte skatter 8 timer 16

17 Andelsboligforeninger, regnskab, revision og skat Kurset vil bl.a. indeholde: Seneste lovgivning Seneste domspraksis to nye højesterets domme samt evt. øvrige relevante afgørelser Seneste regnskabsvejledning der forventes en ændret udgave til efteråret Finansiering SWAPS Omlægning af lån Andelsværdi Beregning Forbedringer Valuar Faldgrupper Skattemæssige forhold Revision Revisionsprotokollen Påtegningen Nødlidende andelsboligforeninger Nystiftelser - kommentarer Overdragelser Den Kl Erfarne revisormedarbejdere Hanne Sandersen har speciale i andelsboligforeninger og er en meget anvendt underviser indenfor området. Hanne har egentlig lagt det meste undervisning på hylden, men vi har helt ekstraordinært fået hende på andre tanker. Revision og erklæringer Regnskab og økonomi Direkte og indirekte skatter 2 timer 4 timer 2 timer 17

18 Sæson Kickoff 2014 Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring, og revisorloven. De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen. Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu. Efter kurset har deltagerne et overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk. Kursusindhold Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat. Nyheder i regnskabsreglerne de seneste par år. Oversigt over nyheder i skatteretten. Ny ISRS 4410 (assistance) gælder for erklæringer efter Ny standard om udvidet gennemgang for klasse B. Gælder 2013 regnskabet (kan være skæve regnskabsperioder). Ny ISRE 2400 (review), gælder for regnskaberne. Ny ISA 315 om dokumenteret kendskab til virksomheden. Gælder 2013 regnskaberne. Overfladisk overblik over nyheder i moms. Nyheder indenfor selskabsret. Nyheder i revisorlovgivningen, fx EU direktiv, Grønbogen, kvalitetskontrol uddannelse, mv. Den Kl Revisorer, advokater Forudsætninger: Overblik over revision, regnskab og skat. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 4 timer Direkte og indirekte skatter 2 timer 18

19 Kursuspriser: Halvdagskurser (uden frokost) Heldagskurser Heldagskurser m/ 2 undervisere Aktuel Skat d. 21/ Frokost v/halvdagskurser Alle priser er ekskl. moms kr kr kr kr. 210 kr. Alle heldagskurser er inkl. frokost Det samme gælder hvor man deltager i 2 halvdagskurser på én dag. Afbud: Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset, refunderes betalt kursusafgift med fradrag af gebyr på kr Ved afbud indenfor 3 uger før kurset vil der ikke ske refusion af betalt kursusafgift. Øvrige oplysninger Efteruddannelse: Fra og med 2009 skal alle godkendte revisorer gennemføre mindst 120 timers obligatorisk efteruddannelse over en periode på 3 år. Perioden på de 3 år løber fra 1. januar 2012 til 31. december Fordeling af timer: Mindst 60 timer heraf skal være indenfor regnskab, revision og skat: 1. Mindst 24 timer revision og erklæringer 2. Mindst 24 timer retlige krav og standarder (regnskab og økonomi) 3. Mindst 12 timer direkte og indirekte skatter For de øvrige 60 timer er der ikke stillet krav om art, udover at det skal have en vis relevans til og sammenhæng med ovenstående. Med den foretagne justering af kursernes afvikling opnås at alle heldagskurser tæller for 8 timer og alle halvdagskurser tæller for 4 timer. En godkendt revisor vil således kunne opfylde efteruddannelseskravet på de 120 timer ved at deltage i, hvad der svarer til 15 heldagskurser. Kursusmateriale: Alt kursusmateriale fremsendes til deltagerne pr. mail inden kursets start. Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i Powerpoint format. Vi har indskærpet overfor vores undervisere at alt kursusmateriale bør forsynes med sideantal og indholdsfortegnelser, med henblik på at gøre materialet mere tilgængeligt såvel på selve kurset som efterfølgende. Kursusevaluering: Der uddeles evalueringsskemaer på alle kurser som bedes udfyldt og afleveret inden man forlader kursusstedet. Kursussted: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. 19

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 så hurtigt så fleksibelt så brugervenligt Prøv vores helt nye kassekladde Der ER en grund til, vi er landets bedste og hurtigst voksende online regnskabsprogram.

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2010/11 Vejen til revisor Uddannelsesplan 00/ Vores visioner Kunder Beierholm er det oplagte valg for både mindre og mellemstore virksomheder og de større selskaber i Danmark, som ønsker en kompetent og personligt

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Januar 2007 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Tom Who? side 3 For eller imod det slanke

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere