Din brugermanual YAMAHA DJX-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual YAMAHA DJX-II"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA DJX-II i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning YAMAHA DJX-II Betjeningsvejledning YAMAHA DJX-II Brugervejledning YAMAHA DJX-II Brugermanual YAMAHA DJX-II Brugsvejledning YAMAHA DJX-II Din brugermanual YAMAHA DJX-II

2 Manual abstract: hos Din Yamaha forhandler. Instrumentet kan også rumme batterier af sædvanlig type. Måske er disse beregnet til genopladning. installering af batterier, må man ikke blande gamle og nye batterier, eller batterier af forskellige typer. Batterierne SKAL installeres korrekt. Forskellige typer batterier eller forkert installering kan resultere i ophedning eller skader på batterirummet. ADVARSEL: Sæt ikke instrumentet på steder, hvor andre kan skvatte over det, eller sætte tunge ting fra på det eller på netledningen. Brugen af forlængerledninger kan ikke anbefales! Hvis det er absolut nødvendigt med en forlængerledning, skal der bruges en ledning med normal tykkelse til 10 ampere. Ved brug af ledninger længere end 8-10 meter bør man rådføre sig med en installatør. Instrumentet bør kun bruges sammen med de ting, der medfølger, eller sammen med andre ting som for eksempel stativ, der anbefales af Yamaha. Hvis der sammen med instrumentet bruges andre genstande, skal man overholde de sikkerhedsbestemmelse og andre anvisninger, der følger med det anvendte produkt. Advarsel: Et batteri må aldrig skilles ad eller ødelægges. Hold batterierne langt væk fra børnene. Slip hurtigt af med de brugte batterier, men overhold de lokale regler herfor. OBS: Spørg hos Din forhandler, hvordan man kan -- med mindst risiko for miljøet -- kassere brugte batterier. FORBEHOLD FOR ÆNDRING AF SPECIFIKATIONER: Oplysningerne i denne vejledning var gældende på det tidspunkt, hvor vejledningen blev skrevet. Men Yamaha forbeholder sig ret til -- uden forudgående varsel -- at opdatere de enkelte enheder og egenskaber. Instrumentet er, enten alene eller sammen med eksternt udstyr af forstærkere og højttalere, i stand til at afgive så kraftige lydstyrker, at det kan være årsag til permanente tab i hørelsen. BRUG IKKE instrumentet i længere tid ad gangen med fuld lydstyrke, eller med ubehagelige kraftige lydstyrker. Hvis man opdager høretab eller ringning for ørene, bør man snarest søge specialist. VIGTIGT: Jo højere lydstyrke, des kortere tid går der, før der optræder en høreskade. Enkelte Yamaha produkter kan medfølges af en bænk og / eller andet udstyr, der skal monteres til instrumentet. Noget af dette udstyr er designet til at installeres af forhandleren. Kontroller at f.eks. bænken er placeret stabilt, FØR Du tager den i brug. Bænkene fra Yamaha er udelukkende til brug for at sidde på. Alt andet brug kan absolut ikke anbefales. Om at kassere instrumentet: Hvis dette instrument blive ødelagt så meget, at det faktisk ikke kan repareres, kan det skrottes ifølge de regler, der gælder i Din kommune. Vær klar over, at materialerne i instrumentet er for eksempel: Plastic, bly, batterier og så videre. I tilfælde af tvivl bør man kontakte sin forhandler. HER ER NAVNEPLADEN: Navnepladen findes på instrumentets underside. På pladen kan man læse: Model nummer, serie nummer, krav til strømforsyning og så videre. Det er en god ide at notere model nummer, serie nummer og datoen for købet i feltet herunder. Og så altså gemme denne vejledning et godt sted. BEMÆRK: Regninger for service inklusive mangel på kendskab til instrumentets funktioner (når instrumentet ellers behandles som forventet), dækkes ikke af fabrikkens garanti, og er derfor på ejerens eget ansvar. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før forhandleren konsulteres i tvivlsspørgsmål. Model Serie nummer Købsdato MILJØET: Yamaha bestræber sig på at fremstille produkter, der er sikre for brugerne såvel som for miljøet. Vi er sikre på, at vores produkter og produktionsmetoder lever op til vores strenge krav. Såvel som i ord som mening i forhold til ånden i de forskellige lovgivninger. Men vær da opmærksom på følgende: GEM VENLIGST DENNE VEJLEDNING 2 ADVARSLER LÆS VENLIGST DETTE, FØR DU FORTSÆTTER * Disse anbefalinger bør opbevares et godt sted for senere reference. ADVARSEL De regler, der nævnes herunder, er for at undgå alt for store skader -- eller måske dødsfald -- på grund af elektriske kortslutninger eller stød, ødelæggelser eller brand og andre ulykker. Disse forholdsregler inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Luk ikke instrumentet op, eller prøv ikke på at adskille de indre komponenter, eller på at modificere kredsløbet. Instrumentet rummer ikke kredsløb, der kan justeres. Hvis noget ikke fungerer korrekt, skal man straks afbryde instrumentet og konsultere en Yamaha specialist. Udsæt ikke instrumentet for regn, og sæt det ikke i våde omgivelser eller nær vand. Og sæt ikke flasker eller glas med væsker oven på instrumentet. Der må ikke spildes noget gennem instrumentets åbninger. Hvis lysnet adapterens stik eller ledning bliver beskadiget, hvis der pludseligt sker et tab i lydstyrken, eller hvis der pludselig lugter fælt og der kommer røg ud af instrumentet, skal man straks slukke for netstikket og fjerne adapteren, og derefter få en Yamaha specialist til at se på instrumentet. Brug kun den angivne adapter (PA-5B, PA-5C eller en tilsvarende, der anbefales af Yamaha). En forkert adapter kan resultere i ophedning og dermed af ødelæggelse af instrumentet. Fjern forbindelsen til lysnettet, før instrumentet rengøres. Sæt aldrig stikket i med våde hænder. Kontroller den elektriske forbindelse til lysnettet, og fjern det støv og andet snavs, der kan være samlet på forbindelsen. ADVARSEL De regler, der nævnes herunder, er for at undgå alt for store skader -- eller måske dødsfald -- på grund af elektriske kortslutninger eller stød, ødelæggelser eller brand og andre ulykker. Disse forholdsregler inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Læg ikke lysnet adapterens ledning tæt ved varmekilder som for eksempel radiatorer, og buk ikke ledningen i alt for skarpe knæk. Sæt ikke tunge ting oven på ledningen, og læg ikke ledningen de steder, hvor man kommer til at træde på den, skvatte over den eller placere tunge ting på den. Når adapteren skal tages ud af stikket til lysnettet, skal man altid holde i adapteren og ikke i ledningen. Din brugermanual YAMAHA DJX-II

3 Sæt ikke instrumentet i forbindelse med lysnettet via et "juletræ" af tilslutninger. Dette kan resultere i tab af kvalitet af lyden, og måske også overophedning af stikket i vægkontakten. Fjern altid lysnet adapteren i tilfælde af tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. Kontroller altid at batterierne er korrekt monteret med hensyn til + og. Forkert placering kan resultere i de værste, ulækre skader. Udskift altid alle batterier samtidig. Brug aldrig gamle batterier samtidig med nye. Og der må ikke blandes batterier af forskellige slags så som Alkaline og Mangan batterier, eller batterier af forskellige fabrikater. Hvis disse regler overses, kan det resultere i skader på instrumentet. Udsæt ikke batterierne for ild. Prøv ikke på at oplade batterier, der ikke er beregnet til det. Hvis batterierne er brugt op, eller hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, bør man fjerne batterierne. Kun derved kan man undgå skader på grund af utæthed hos batterierne. Hold batterierne langt væk fra børn. Hvis batterierne lækker, skal man undgå kontakt med den udflydende væske. Skulle væsken (syren) komme i kontakt med Dine øjne, mund eller hud, skal man vaske sig godt og ellers kontakte en læge. Væsken i batteriet er ætsende og kan i værste fald resultere i tab af syn eller kemiske forbrændinger. Før instrumentet forbindes til andre elektroniske apparater, skal der slukkes for strømmen til alle apparaterne. Før der igen tændes, skal man indstille alle lydstyrker til minimum. Når der så er tændt for alle apparaterne, kan man gradvis øge lydstyrken, til man finder et passende niveau. Udsæt ikke instrumentet for meget støv eller kraftige vibrationer, og heller ikke for ekstrem kulde eller varme (som for eksempel direkte i solen, tæt ved en radiator, eller i en bil i løbet af dagen. Det er for at forhindre utilsigtede omstillinger af panel registreringerne og mulig ødelæggelse af instrumentets interne komponenter. Brug ikke instrumentet tæt ved andre elektroniske apparater som for eksempel radioer, TV-apparater eller højttalere. Der kan opstå interferens mellem disse apparater og instrumentet. Anbring ikke apparatet ustabilt sådan, at det for nemt falder på gulvet. Før instrumentet flyttes, skal man fjerne alle ledninger og lysnet adapteren. Ved rengøring af instrumentet skal man bruge en blød, tør klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller rensevæsker, eller klude, der er imprægneret med kemiske midler. Sæt ikke ting af vinyl, plastic eller gummi ovenpå instrumentet, idet disse materialer kan resultere i misfarvninger. Hvil ikke Din vægt på instrumentet, og sæt ikke andre tunge ting ovenpå instrumentet. Brug ikke unødige kræfter på at betjene knapper, omskiftere eller konnektorer. Brug kun det nodestativ, der er beregnet for dette instrument. Hvis man monterer nodestativ eller andet, skal man kun bruge de medfølgende skruer. Andre størrelser skruer kan resultere i skader på de interne komponenter, eller at instrumentet skvatter på gulvet. Brug ikke instrumentet i længere tid med for høj eller for ubehagelig lydstyrke, idet man så kan få varige høreskader. Hvis man opdager høretab eller ringen for ørene, bør man snarest konsultere en ørelæge. s GEM DINE DATA Husk altid at gemme Dine data i en ekstern hukommelse som for eksempel MDF3 Yamaha MIDI Data Filer. Så kan man altid genkalde de vigtige data hvis f.eks. der opstår fejl under brugen af instrumentet. Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes forkert anvendelse eller modifikation af instrumentet, eller for tab af data. Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke bruges. Kasser de brugte batterier efter de regler, der er i Din kommune. 3 1 Vi gratulerer med købet af Yamaha DJX-II! DJX-II er en helt komplet workstation til dansemusik, og det kan bruges til både Real Time effekter og mange andre ting. Funktionen og brugen af Real Time faciliteterne er fantastisk enkel -- om man så har en baggrund som DJ eller ej! Læs nu vejledningerne grundigt, mens Du spiller på det nye DJX-II, for at få fuldt udbytte af de mange muligheder. Pakkeliste DJX-II inkluderer følgende: DJX-II Vejledning (kort dansk og stor engelsk) Hvordan vejledningerne bruges Hvad er DJX-II?.. om kan trigges midt i spillet af Pattern. q Kraftfulde effekter.... side e22 Med DJX-II får man et helt ton af forbløffende klange og effekter, som alle kan ændres og manipuleres i Real-Time. Brug bare Toggle kontakten og knapperne til at lave diverse effektfulde ændringer af lydene. q Audio bpm (beats per minute)..... side e67 Hvis man har en favorit takt på en CD eller en vinylskive, kan man nemt synkronisere takten med DJX-II! DJX-II "hører" takten (fra en tilsluttet CD-spille, en pladespiller eller lignende), og bliver automatisk låst fast på melodiens takt ved at auto-justere bpm i rytme-mønsteret i DJX-II. q Unikke klange af meget høj kvalitet.

4 side e28 Der findes en kolossal mængde klange af høj kvalitet i DJX-II. Dette inkluderer 180 Voices, 23 trommesæt samt de lyde, som Du selv kan sample med instrumentet. q Sampler side e53 I DJX-II findes der en utrolig effektiv Sampler, som kan bruges til for eksempel indspilning af Din egen stemme (via en mikrofon), eller til indspilning af andre lyde fra en CD eller en MD spille. Og man kan derefter spille disse lyde (med SAMPLE PADS eller tangenterne). Så man kan derfor bestemme sine egne specielle effekter, Loops og One-Shot fraser. q Performance Recorder side e56 Man kan indspille sin egen musik i DJX-II (op til seks stykker) i hukommelsen. Dette kan gøre Din performance ekstra spændende. q MIDI Compatibility for ekstra stærke DJ effekter side e96 Udvid Dit område! Med MIDI kan man koble en computer til DJX-II, og derved sende dine helt egne Patterns til DJX-II som Pattern Data. Og så bare køre løs med de nye Patterns i DJX-II! 5 3 Indhold Sådan kommer Du i gang Pakkeliste... 4 Hvordan vejledningerne bruges...4 Hvad er DJX-II? Indhold..

5 ..6 Panel kontroller Forreste panel Klaviaturets funktioner. 10 Bageste panel og forbindelser...11 Først (kontakt til lysnettet) Tænd for apparatet. Din brugermanual YAMAHA DJX-II

6 . 13 Data Backup og Initialisering.13 Fejlfinding Liste over fejlmeddelelser Chapter 4 Isolator Basics Tip 24 Tweak the sound just right! Chapter 5 The Keyboard 27 Tip 25 Tip 26 Play the keyboard Try some different voices! Chapter 6 Part Mixer Basics Tip 27 Tip 28 Tip 29 Tip 30 Tip 31 What is a Part? Take the console and remix the Parts!...

7 Combination keys Turn them all on! Extra texture!. 31 Chapter 7 Part Selector DJX-II OWNER s MANUAL Tip 32 Tip 33 Tip 34 Tip 35 Grab a Part and tweak it! Combination keys Tweak the Activator sound! Select all Parts and tweak them! Tips to be a DJ! Chapter 1 14 Chapter 8 Part Controller Tip 36 Tip 37 Tip 38 Cutoff and Resonance

8 .. 34 Adjust the Part volume Tweak the cutoff Pattern Player Basics Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5 Tip 6 Work out with the Patterns Mixing Main and Fill-in Patterns Come down on the "one"! Exploring other Patterns Go back, go forward Keep the bpm steady! Chapter 9 Key Shifter Tip 39 Tip 40 Transpose the key Create your own chord progressions!..

9 37 Chapter 10 Chapter 2 Activator Basics.. 18 Tip 7 Tip 8 Tip 9 Tip 10 Tip 11 Tip 12 Work out on the Activator Loops and One Shots Explore the Activator kits! 19 Put `em together! 20 Activator intro textures 20 Activator Loop bpm 21 Ribbon Controller 38 Tip 41 Tip 42 Do some scratching on the Ribbon! Stop the turntable Chapter 11 BPM/Tap Basics Tip 43 Tip 44 Change the bpm

10 . 39 Reset to the default bpm Chapter 3 Chapter 12 Live Effector Basics..22 Tip 13 Tip 14 Tip 15 Tip 16 Tip 17 Tip 18 Tip 19 Tip 20 Tip 21 Tip 22 Tip 23 What is the Live Effector? Distortion Auto Pan Ring Modulation Flanger Phaser...

11 24 Slice. 24 Delay Echo 25 Lo-Fi 25 Wah. 25 Pattern Player Power Tips Tip 45 Tip 46 Tip 47 Tip 48 Tip 49 Tip 50 Hitting a new Pattern and Variation -- at the same time!...

12 .. 40 Step up to the next Pattern and Variation Cool outro..... Ring Modulation..... One-hand Effector control! Isolator to the max!. 48 DJ Performance Master Class Break to a new beat Switch the drums! Outro -tro -tro -tro...

13 Upside down, inside out!.. 64 Buildup to a Variation. 64 Sync up your samples to the Pattern! Play a Pattern, trigger a Performance.. 66 Recall your settings with a single shot.. Auto-adjusting the bpm Toggling on beat, muting in rhythm... Tip 98 Get more Patterns!.. Chapter 14 Part Mixer Power Tips.. Solo a single Part -- instantly! Hit the downbeat! Custom Combination keys Chapter 15 Part Controller Power Tips.. Dark mixes and deep grooves -- cut the Cutoff!...

14 51 Instant reset!.. 52 Pitch Bend for keyboard voices Tip 72 Tip 73 Tip 74 Tip 75 Sample it!.. 53 Erase the sample Loops and One Shots Play samples from the keyboard! 55 Chapter 17 Troubleshooting..74 Error Message List Specifications

15 .77 Glossary Index Pattern List Activator List Voice List...84 Drum Kit List MIDI Data Format.

16 ...89 MIDI Implementation Chart Performance Recorder...56 Tip 76 Tip 77 Record your performance Jamming with Performance Player Chapter 18 BPM/Tap Power Tips.. 58 Tip 78 Tip 79 Tip 80 Tip 81 Tap out the beat! 58 Start with a tap Down and out! Check the bpm Chapter 19 The Outside World Tip 82 Tip 83 Expanding your DJ setup.. 60 Mute the speakers...

17 Panel kontroller Forreste P 01 i u y t!4!5!6!7!0!1 o!2 r!3 Dette er DJX-II!!9 q STANDBY/ON kontakt Tryk på denne knap for at skifte mellem ON og OFF stilling. Der er tændt for strømmen, når kontakten er nede. w MASTER VOLUME Med denne knap kan man styre lydstyrken for hele DJX-II. e DEMO knappen Den bruges for at spille Demo melodierne, som viser alle de smarte klange i DJX-II. Tryk på denne knap for at starte eller stoppe Demo melodierne. En bestemt Demo melodi vælges ved at holde knappen nede og samtidig dreje på Data Dial knappen.. r LIVE EFFECTOR delen... 22, 43 Der er mange indbyggede effekter for lydene i DJX-II, og de kan alle bruges i "Real Time". Brug SELECT knappen til at aktivere en af ti smarte effekter, og brug derefter knapperne til at forandre dybden og mængden af effekten. t VOICE/KEYBOARD knappen... 10, 27 Brug denne knap til at ændre DJX-II Keyboard til at fungere med Voice funktionen. Når der tændes for DJX-II, er der automatisk aktiveret en Pattern funktion; men et tryk på denne knap ændres indstillingen til Voice funktionen. y PATTERN/ENTER knappen , e16 Her vælges Pattern funktionen. Pattern funktionen er automatisk aktiveret, når der tændes for DJX-II. u ACTIVATOR knappen. 18 Denne knap bruges til at aktivere Activator funktionen. i BPM/TAP knappen , 58 Knappen bruges til at indstille tempoet (bpm = taktslag per minut) for den valgte Pattern eller Activator. Hvert Pattern er programmeret til en bestemt takt (bpm = takt hastighed). Men man kan selv bestemme tempoet i et område fra 32,0 til 280,0 taktslag per minut. Med samme knap kan man også indstille DJX-II til at bruge den interne Clock eller ikke, når der bruges MIDI data fra et tilsluttet MIDI apparat via MIDI IN forbindelsen. o Data Dial... e16 Denne knap bruges til at indstille værdier for Pattern nummer, Activator nummer, bpm (tempoet) samt Voice nummer. 8 6 Panel kontroller!3 SAMPLER knappen DJX-II har er meget effektiv Sampler funktion sådan, at man (med en mikrofon) kan indspille sin egen stemme, eller lyde fra for eksempel en CD skive. Derefter kan de samplede lyde afspilles via tangenterne. Brug SAMPLING/STOP knappen til at indspille (sample) den ønskede lyd, og trig derefter den nye sample ved at trykke på en af SAMPLE PADS 1-6 knapperne, eller ved at spille på tangenterne. e!8 w q!4 INPUT LEVEL knappen Denne knap bruges til at tilpasse lydstyrken fra den eksterne lydkilde. Indstillingen berører både mikrofonens og Line niveauet ved brug af Sample

18 funktionen. Desuden har det indvirkning på lydstyrken, når man bruger Audio BMP Counter funktionen (side 67).!5 PART CONTROLLER knapperne , 51 Disse knapper bruges til at indstille lydstyrke, filterets grænsefrekvens samt filterets resonans for de forskellige dele af Patterns.!6 RIBBON CONTROLLER.. 38 Med denne enormt flotte funktion kan man styre og ændre lyden fra DJX-II blot ved at køre men fingeren langs overfladen. Brug først SELECT knappen til at vælge den effekt, der skal ændres, og kør så med fingeren frem og tilbage på Ribbon overfladen.!7 ISOLATOR knapperne Brug disse knapper til at indstille lydens klangfarve, eller for at indstille lydstyrken i forskellige frekvensområder: Low, Mid og High. Din brugermanual YAMAHA DJX-II

19 Hvis knapperne drejes til højre, forstærkes frekvensområdet, og det dæmpes ved at dreje knappen til venstre.!8 PERFORMANCE RECORDER knapperne Med DJX-II kan man indspille og bevare sit helt eget spil som digitale data. Der kan indspilles op til seks separate afsnit af Din performance ved at bruge RECORD og 1-6 knapperne. Derefter kan man høre de indspillede data blot ved at trykke på den ønskede 1-6 knap.!9 Klaviatur Alle tangenterne hos DJX-II har mange forskellige funktioner. De kan naturligvis først og fremmest bruges som almindelige tangenter til melodier og akkorder. Men udover det kan tangenterne bruges til de mange flotte DJ funktioner, hvor man kan styre de forskellige Patterns (og dem er der mange af) og andre lyde i Display Her kan man se alle de vigtigste informationer og indstillinger og værdier for DJX-II.!0 MIDI BULK SEND knappen.. 71 Fra DJX-II kan man sende alle data med hensyn til spillet og Sampler med mere til et eksternt MIDI apparat. Alle disse data kan sendes som Bulk Data, altså en hel samling data på èn gang. Et tryk på knappen sender de øjeblikkelige Bulk Data.!1 AUDIO BPM COUNTER knappen...67 Der er en stærk og effektiv funktion i DJX-II, som gør, at eksterne lydkilders signaler (fra en CD spille eller lignende) kan synkroniseres med rytmen i DJX-II. Hold denne knap nede, mens der spilles på det tilsluttede apparat. DJX-II fanger så automatisk rytmen i lydsignalet, og uden yderligere indgreb låses DJX-II mønstret (Pattern) fast til takten i den eksterne musik. Takten vises derefter på displayet som et antal taktslag per minut (bpm).!2 PATTERN STOP knappen.. e14 Med denne knap kan man stoppe afspilningen af Pattern og Activators sløjferne (Loops). Start DJX-II's Patterns ved at trykke på en af PATTERN PLAYER tangenterne, og stop dem igen ved at trykke på PATTERN STOP knappen. 9 7 Panel kontroller Klaviaturets funktioner I et almindeligt instrument med et klaviatur bruges tangenterne til at spille melodier, skalaer og akkorder. Men man kan altså ikke kalde DJX-II et helt almindeligt instrument. Med hensyn til de mange dynamiske DJ funktioner er det nemmere at tænke på DJX-II som er stor bank med et antal knapper, som bruges til at trigge de mange forskellige Patterns og andre lyde i instrumentet. Afhængig af den valgte funktion (Mode), kan klaviaturet bruges på en af to måder som beskrevet herunder. s Pattern Mode.....Når PATTERN/ENTER knappen blinker: Dette er den forprogrammerede funktion. Pattern Mode bruges til at vælge og at spille Patterns (mønstre og fraser). Når Du bruger denne funktion, skal Du ikke tænke på klaviaturet som en række tangenter med hver deres tone -- tænk på den som en samling data (en bank) med knapper, Pads og kontakter, der kan bruges til at styre Patterns og andre lyde! KEY SHIFTER blokken Brug disse tangenter til umiddelbart at transponere (ændre tonehøjde) for bassen og frasernes dele i Pattern og Activator lydene. PART SELECTOR blokken Disse tangenter bruges til at aktivere individuelle instrumenter, hvis lyde man kan Tweek med PART CONTROLLER knapperne. PART MIXER blokken Brug disse tangenter til at sætte de individuelle instrument lyde ON eller OFF, mens Pattern spiller. PATTERN PLAYER blokken Brug disse tangenter til at vælge og starte forskellige Variation Patterns. ACTIVATOR blokken Brug disse tangenter til at fremhæve lydene med specielle Loops og One-Shot fraser. s Keyboard Mode Når VOICE/KEYBOARD knappen blinker: Med denne funktion aktiveret, kan man spille på klaviaturet på den mest almindelige måde -- med melodi og

20 akkorder Panel kontroller Bageste panel og forbindelser Her kan man tilslutte et almindeligt sæt hovedtelefoner sådan, at man kan øve sig i fred og ro uden at forstyrre andre. De interne stereo højttalere afbrydes samtidig, når der sættes et stik ind i PHONES bøsningen. FORSIGTIG Lyt ikke alt for længe med fuld lydstyrke i hovedtelefonerne. Man kan alt for nemt redde sig en høreskade! ADVARSEL Forbind en lysnet adapter (PA-5B, A-5C eller en anden, der anbefales af Yamaha) til indgangen DC IN V. Se side 12 for flere detaljer. FORSIGTIG Hvis DJX-II skal forbindes til andet udstyr, skal man først slukke for strømmen til alle de involverede apparater. Skader på højttalere forhindres ved at skrue ned for alle Volume knapperne. Efterleves disse regler ikke, kan man beskadige udstyret! LINE OUT udgangene bruges til at sende signaler fra DJX-II til en DJ mixer, stereo lydsystem, mixer konsol eller tape recorder. Der findes også MIDI forbindelser i DJX-II. Så kan Dit DJX-II interfaces til andre MIDI apparater og MIDI instrumenter. Der er flere oplysninger på side 68. CD Amplifier MD Disse indgange er for tilkobling af eksterne lydkilder for Sampling funktionerne (se også side 53). MIC indgangen er for tilslutning af en dynamisk mikrofon, og bruges til indspilning af stemmer og/eller akustiske instrumenter. LINE IN bruges til optagelse af signaler fra LINE forbindelsen på andre apparater som for eksempel en CD afspille eller en tape recorder. FORSIGTIG Sæt ALDRIG et apparat som for eksempel en CD spiller eller en tape recorder ind til MIC indgangen! Signalet kan være så stærkt, at man kan ødelægge DJX-II og Sampling funktionerne Opstilling (tilslutning af strømforsyning) Selvom DJX-II kan arbejde med både en lysnet adapter og interne batterier, vil Yamaha anbefale -- af hensyn til miljøet -- at man fortrinsvis bruger adapteren. Følgende instruktioner skal læses, før Du bruger den ønskede strømforsyning. Batterierne i DJX-II bør betragtes som en back-up forsyning af data i DJX-II (se side 13). s Brugen af en lysnet adapter Se efter, at STANDBY/ON omskifteren på DJX-II er indstillet til STANDBY. Forbind lysnet adapteren (PA-5B, PA-5C eller anden, der anbefales af Yamaha) til indgangen DC IN V bag på DJX-II. Sæt lysnet adapteren i stikkontakten til 230 V. For at fjerne adapteren fra lysnettet: Sæt STANDBY/ON omskifteren til STANDBY, fjern adapterens forbindelse til lysnettet, og tag stikket til DC IN V ud af DJX-II. ADVARSEL Brug kun en lysnet adapter Yamaha PA-5B eller PA-5C (eller en anden type, der anbefales af Yamaha) til at strømforsyne Dit instrument fra lysnettet. Din brugermanual YAMAHA DJX-II

21 Brugen af andre typer adaptere kan medføre fatale fejl på adapteren og/eller DJX-II. Under tordenvejr bør man fjerne forbindelsen til lysnettet. s Brugen af batterier Skal DJX-II spille med forsyning af batterier, skal der isættes seks stk. 1,5 V "D"-størrelse, SUM-1, R-20 eller lignende i DJX-II. Når sådanne batterier er ved at løbe tør for strøm, kan man høre, at lydstyrken bliver svag, lyden forvrænges og andre tilsvarende problemer. Når dette sker, skal man slukke for instrumentet og erstatte alle seks batterier med seks nye. Batterierne udskiftes på følgende måde: OBS Luk op for rummet til batterier i bunden af DJX-II. Fjern de gamle batterier og isæt seks nye. Vær omhyggelig med at vende plus og minus korrekt. Luk dækslet til rummet for batterier og kontroller, at det falder rigtigt på plads. Til- og frakobling af lysnet adapteren, mens der skiftes batterier, vil resultere i, at hele DJX-II resettes til de oprindelige indstillinger. Batteriernes levetid forkortes mærkbart, hvis man kun starter med batterier og så spiller i længere tid med høj lydstyrke. FORSIGTIG Når det er slut med batterierne, skal de erstattes med seks nye. Bland ALDRIG nye og gamle batterier sammen. Brug ikke forskellige typer batterier (for eksempel alkaline eller mangan) samtidig. Hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, bør man fjerne batterierne. Derved forhindrer man, at udsivende syre kan ødelægge noget i instrumentet At tænde for strømmen Når først DJX-II er trimmet, kan der tændes for strømmen. Kontroller først, at alle kontroller for lydstyrker er stillet til minimum, før der tændes for DJX-II. 0J'. Indstil MASTER VOLUME knappen til "min" (venstre om). Tænd for DJX-II ved at trykke på STANDBY/ON knappen til ON stilling. Der slukkes for DJX-II ved at trykke endnu en gang på STANDBY/ON knappen. FORSIGTIG Når den omtalte knap er indstilles til "STANDBY" (altså slukket) bruges der en lille smule strøm til bevaring af forskellige indstillinger. Hvis DJX-II ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at fjerne forbindelsen til stikkontakten og/eller tage batterierne ud af instrumentet. Data Backup og Initialisering Undtagen de data, som er i listen herunder, bliver alle DJX-II panel indstillinger resat til fabrikkens indstillinger, når der tændes for DJX-II. Nedennævnte data er "backed up" (= gemt i hukommelsen) så længe, der er tilkoblet en lysnet adapter eller isat gode batterier. User Pattern data...side 72 Sampling data...side 53 Performance Recorder data......side 56 Alle data kan initialiseres til fabrikkens forprogrammerede indstillinger ved at holde tangenten yderst til højre nede, mens der tændes for keyboardet. En meddelelse "Clr!" (clear) ses i kort tid på displayet. C r'. FORSIGTIG Alle indstillingerne vil blive slettet og erstattet af indstillingerne, der oprindelig blev foretaget af fabrikken. Aktivering af Data Initialisering vil normalt indstille DJX-II til instrumentets normale funktioner. Det kan bruges, hvis funktionerne i DJX-II pludselig fungerer helt forkert Appendiks Fejlfinding PROBLEM Der høres et "blop" i højttalerne, når der tændes for DJX-II. Når mobiltelefonen bruges, høres der mislyde. MULIG ÅRSAG OG LØSNING Det er ganske normalt og viser kun, at der nu er tændt for DJX-II. Mobiltelefonen er årsag til forstyrrelser, hvis den bruges for tæt på DJX-II. Brug telefonen i større afstand fra DJX-II, eller sluk helt for den. Batterierne er ved at være tomme. Udskift batterierne eller brug en lysnet adapter. Den valgte klang er forkert, eller har for lav lydstyrke. Lydkvaliteten er gradvis blevet forringet. Performance Recorder/Sampler data afspilles ikke korrekt. Displayet slukkes, og alle panel kontroller bliver resat. Den valgte klang kan ikke spilles på tangenterne. Kontroller om DJX-II er indstillet til Pattern Mode (side 10) eller ikke. Når der er valgt Pattern Mode, fungerer klaviaturet ikke normalt. Kontroller at der ikke sidder et stik i PHONES/OUTPUT bøsningen på det bageste panel. kan højst spilles 32 toner samtidig hos DJX-II. at der ikke er koblet hovedtelefoner til stikket. om MIDI Bulk data er ved at blive sendt eller modtaget. Kontroller om DJX-II er indstillet til Keyboard Mode (side 10) eller ikke. Når Keyboard Mode er aktiveret fungerer klaviaturet normalt, og man kan ikke starte hverken Pattern eller Activator. Kontroller om BMP er indstillet til "Sync" eller ikke ved at trykke på BMP/TAP knappen. Ved indstillingen "Sync" kan DJX-II Patterns kun startes med et tilsluttet MIDI apparat. Check indstillingerne af Part Mixer. Lydstyrken for den vedkommende Part kan være skruet ned til 0 med VOLUME knappen i PART CONTROLLER. Der høres intet, hvis der spilles på tangenterne, eller under afspilning af en Song. Ikke alle toner gengives, eller lyder som om at de klippes af. Der høres ikke noget, når der spilles på tangenterne, eller ved afspilning af et Pattern. Panel knapperne fungerer ikke. Pattern starter ikke, når der trykkes på en PATTERN PLAYER tangent. Activator starter ikke, selvom der trykkes på en ACTIVATOR tangent. Nogle af Pattern delene høres tilsyneladende ikke Appendiks Fejlfinding PROBLEM Lyden er forvrænget eller støjfyldt. MULIG ÅRSAG OG LØSNING Mange af klangene i DJX-II er med vilje dannet som "Lo-Fi" eller "Grunge" for at passe til bestemte stilarter. Bruges CUTOFF og RESONANCE knapperne for fuld opskruning (specielt hvis der er skruet helt op for MASTER VOLUME knappen samtidig), kan det resultere i forvrængning.

22 Hvis det sker for en "Sampled" lyd, er samplingen måske sket med for kraftigt signal i forhold til det, som sampleren kan klare. Kontroller at INPUT LEVEL knappen er passende indstillet. Jo lavere indstillingen er, des højere skal lyden være for at starte samplingen. Din brugermanual YAMAHA DJX-II

23 Powered by TCPDF ( Og det er vigtigt ikke at stille lydstyrken for højt, for så kan samplingen startes af andre lyde (støj i lokalet, støj på ledningen og så videre). Hvis de indspillede data har fyldt hukommelsen helt op, ses meddelelsen "Full" på displayet, og yderligere indspilninger kan ikke foretages. Slet unødvendige data og prøv igen. Sample indspilning begynder for tidligt eller for sent. Sample indspilning eller Performance indspilning fungerer ikke Appendiks Liste over fejlmeddelelser FEJLMEDDELELSE BESKRIVELSE Dette ses, når bufferen (et midlertidigt lager) er fyldt op under modtagelse af MIDI data. Fortsættelse er ikke mulig. Prøv at mindske mængden af data eller forøg Interval Time, og send så data igen. Dette ses, hvis der er fejl i modtagelsen af MIDI data. Det kan være forårsaget af en dårlig forbindelse eller ved brugen af alt for lange MIDI kabler. Dette ses, hvis de modtagne Bulk data indeholder "ulovlige" data. Sådanne data slettes automatisk. Denne meddelelse ses, når den interne hukommelse er fyldt op, og yderligere data kan ikke indspilles. Hvis man prøver at indspille fra Sampler, eller bruger Performance Recorder, mens den interne hukommelse er fyldt op, kommer denne meddelelse, og DJX-II stopper straks indspilningen. Dette ses kortvarigt, når DJX-II resettes til de data, som Yamaha har indspillet. Man resetter ved at holde tangenten yderst til højre nede, mens der tændes for instrumentet. Se mere herom på side 13. Err1 Err2 Err3 Full C r Din brugermanual YAMAHA DJX-II

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)]

Ekstraudstyr [PK 25A: 25 tangenter (C2 til C4), PK 7A: 20 tangenter (C2 til G3)] KEYBOARDS/PEDALBOARD Tangenter Upper: 56 tangenter (C3 til G7) med 10 niveauer Initial Touch Lower: 76 tangenter (E1 til G7) Waterfall type med 10 niveauer Initial Touch samt aftertouch 2 stk (på expression

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation

Dansk vejledning 1999 Yamaha Corporation Dansk vejledning SPECIELLE MEDDELSER Dette keyboard bruger batterier eller en ekstern strømforsyning (adapter). Forbind IKKE keyboardet til andre forsyninger eller adaptere end de, der er nævnt i vejledningen,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere