STRATEGISK PROJEKTLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK PROJEKTLEDER"

Transkript

1 ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist det igennem de afdelinger og de projekter du har haft ansvaret for. Nu står du med ansvaret for flere strategiske projekter - måske endda samtidig - med mange flere spillere på banen og meget større tyngde. Du kigger dig om, ser ind i spejlet det er dig, der skal løfte opgaven! Strategisk Projektleder er en uddannelse for projektledere og afdelingsledere, der ønsker værktøjer til at træffe reflekterede beslutninger og handle i en foranderlig og kompleks hverdag. En hverdag, hvor mange aktører skal orkestreres, og hvor ubekendte faktorer konstant skal håndteres. Workz har skræddersyet en uddannelse designet til at hjælpe projektledere og ledere til at skabe endnu bedre resultater. I kraft af den virkelighedsnære træning får virksomheden følgende som resultat af uddannelsen: Værktøjer til at starte, drive og forankre strategiske udviklingsprojekter. Flere gode og gennemførte strategiske udviklingsprojekter. Bedre porteføljestyring af den strategiske udviklingsportefølje. Konkret sparring på projektlederens udviklingsprojekter. Øget personlig styrke og gennemslagskraft i rollen som projektleder. En klar bevidsthed om egne kompetencer og værktøjer i projektledelsessammenhænge samt evnen til at bruge de rette værktøjer i den givne situation. Herunder også at projektlederen er bevidst om sine egne roller som leder, og er i stand til at tilpasse sin ledelsesstil til den konkrete opgave. Større evne til at kommunikere strategisk, og forstå hvordan valg af sprog, budskaber og kommunikationsplatform kan sikre bedre resultater. Viden om betydningen af relationshåndtering - hvordan man som projektleder opbygger og fastholder netværk. Direkte sparring på nærværende udfordringer fra eget projekt. Enestående netværk af dygtige folk på strategisk niveau. Coaching og træning i kommunikation af nøglebudskaber til kerneinteressenter. Overblik over interessenter og magtforhold i egen organisation i forhold til eget projekt. Overblik over sit projekteams styrker og svagheder. Handleplan for etablering og understøttelse af teams. Kan bruge evaluering som et fremadrettet udviklingsredskab for organisationen og for det enkelte teammedlem. En velovervejet og virkelighedsnær plan for egen udvikling som projektleder. En case-samling med bidrag fra alle deltagerne.

2 Forløbet består af 5 moduler à to dage (Fra kl til ca og 8.00 til 14.00). Hvert modul har et specifikt tema. Uddannelsen har tre læringsfelter; det virkelige projekt som deltagerne tager med, Workz værktøjer og metoder samt projektlederens roller som leder. Vi forventer, at deltagerne tager deres egne strategiske udviklingsprojekter med, da det giver det største udbytte. Man kan dog godt deltage med fokus på planlægning af et kommende projekt eller et ønskeprojekt. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, træning, cases, sparring på egne projekter og coaching på projektnære problemstillinger. Vi arbejder på hold og i mindre teams. Der etableres netværk, hvor vi efterfølgende mødes to gange om året evt. i forbindelse med opstart af nye hold. UDDANNELSENS FOKUS OG LÆRINGSFORM Workz hjælper virksomheder med at lykkes med deres forandringer. I vores arbejde ser vi en klar trend. Rollerne som leder og projektleder er i gang med at smelte sammen. Projektlederen skal kunne lede, og lederen skal kunne etablere, lede og styre projekter. Måske kan man endda tale om hele virksomheden som et projekt. Derfor har vi lavet denne uddannelse, der understøtter den enkelte leder eller projektleder i at håndtere den nye rolle som strategisk implementator. Vores fokus er på kompleksiteten i organisationens transformation, og på at det er mennesker, vi skal flytte med vores visioner og fortællinger. Ikke mindst disse menneskers motivation og mind-set. På strategisk projektleder uddannelsen trænes deltageren i at blive bedre til at træffe beslutninger under høj-komplekse udviklingsopgaver. Det kan f.eks. være Lean/BPR implementering, reorganiseringer og strategiimplementering. Gennem uddannelsen trænes deltagerne i at fokusere, og de får konkrete værktøjer til at håndtere kompleksitet og usikkerhed. FORLØBETS LÆRINGSFORM Forløbet er opbygget med en høj grad af interaktion i form af øvelser, selvstændig refleksion og gruppearbejde. Forløbet gør brug af en lang række forskellige læringsmetoder; fra ledelsessimulatorer, over artikler til gruppebaseret casearbejde og rollespil. Hvert modul udfordrer således deltagerne igennem aktiv deltagelse. Der kan forekomme rollespil og videofeedback, hvilket man skal være parat til at acceptere. Der vil være en gennemgående konsulent tilstede gennem forløbet, som suppleres af spidskompetente kollegaer. Der er altid to konsulenter til stede. UDDANNELSENS FORLØB Individuelle opgaver og feedback Mind set Storytelling som resultatskaber Projektlederens relationer og positioner Projektlederen som forandringsagent Evaluering og apprasial NETVÆRK Fælles case samling

3 PROJEKTLEDERENS MINDSET MARTS 2010 MODUL 1 Før modulet skal du som deltager have gjort dig tanker om, hvordan du definerer et projekt. Hvad er et projekt, og hvordan kan man se om projektet har været en succes, når det engang er slut? Vi arbejder med forforståelser, definitioner og praktisk projektarbejde. Her pointerer vi, hvor stor betydning din og andres forståelse af projekter har på de resultater, man kan opnå igennem projekter. Med hensyn til dit eget læringsprojekt arbejder vi med forventningerne til uddannelsen samt vores forventninger til deltagelse og arbejdsmængde. Vi sammensætter hold, som vil være gennemgående på hele uddannelsen, og vi introduceres for hinanden. PÅ MODULET Den store test: Holdopdelt projektudfordring gennem benspænd. Gruppeinddelinger og sparring i grupper. Beskrivelser af projekter. Jerntrekanten; tid, penge og kvalitet. Det målbestemte, det politiske og det visionære projekt. Hvad bliver du målt på? Og hvad tror du, du bliver målt på? WORKZ Med fokus på din forståelse af dit projekt sætter vi ud for at kommunikere omkring det. Du skal forberede en interessentanalyse og en beskrivelse af dit projekt til næste modul. Jesper Toft og Svend Ask Larsen

4 KOMMUNIKATION SOM RESULTATSKABER APRIL 2010 MODUL 2 Inden modulet skal du foretage interessentanalyse, som gør dig i stand til at differentiere dine budskaber efter målgrupper af interessenter i projektet. Du skal samtidig medbringe en kortfattet beskrivelse af projektet, der vil danne udgangspunkt for projektets kernefortælling. PROJEKTLEDERENS RELATIONER OG POSITIONER MAJ 2010 MODUL 3 Inden modulet har du gennemført en Story Line TM koordineringsworkshop hjemme med udvalgte interessenter. Dette har givet dig uvurderlig viden om dine interessenters positioner overfor projektet. Med udgangspunkt i jeres beskrivelser af jeres projekter tager vi jer igennem en intensiv workshop, der introducerer storytelling og koordinationsværktøjer. I kommer ud af workshoppen med en kernefortælling og en kommunikationsplan for jeres projekt. Der vil undervejs være refleksioner og sparring i gruppen. Kommunikations og struktureringsværktøjer: SamePage, Change Chart, Kernefortælling og Story Line TM. Interaktiv formidling i organisationen; hvordan involvering i historiefortællingen hjælper strategiimplementeringen. Alternative kommunikationskanaler og lanceringsstrategier for projekter. Sparring på kommunikationsplan. Efter modulet udvælges væsentlige interne interessenter, som involveres i at skabe en fælles fortælling ved hjælp af Story Line TM værktøjet. Vi zoomer ind på projektlederrollen. Rollen som projektleder er særlig, fordi den har indbyggede forventningskonflikter og skal udleves i en knivskarp balance. Vi arbejder med lederrolle-selvvurdering, øvelser og feedback. Lederrollen er ikke en isoleret størrelse. Succesfuld projektledelse handler i høj grad om netværk og sociale relationer. Vi synliggør netværkets betydning og ser på handlemuligheder og timing i forbindelse med at udøve uformel indflydelse. Bearbejdning af Story Line TM analysen. Et par typer af interessentanalyser på projektet. Hvem involveres i hvad, hvornår? Interaktiv netværksøvelse. Workz projektledelsesspil Playmakers. Workz egenudviklede lederrolle selvvurderings og dialogværktøj ROLE MODEL TM. Situationsbestemt Ledelse II. Sparring i grupper på handleplan i forhold til lederforventninger. Ask Agger, Grith Okholm Skaarup og Jesper Toft Inviter din projektgruppe til at vurdere deres forventninger til din lederrolle og inviter din styregruppe til at gøre det samme. Match deres forventninger med dine egne og vurder de relevante handlinger. Medbring oplæg til handleplan på modul 4. Suppler eventuelt med et blik på den officielle projektlederrolle, hvis din virksomhed har en sådan defineret. Svend Ask Larsen og Jesper Toft

5 PROJEKTLEDEREN SOM FORANDRINGSAGENT MAJ 2010 Inden modulet gennemfører du en analyse af forandringer, der er sket i løbet af projektet. Nye medarbejdere, nye mål, ny strategi, nye interessenter, nye brugere, nye kunder, nye samfundsforhold? Hvad er det for trends, du lægger mærke til? Hvad er det for signaler, der er vigtige for dig og dit projekt? Organisationen bliver ikke stående mens dit projekt forsøger at forandre den. Lær at navigere og tilpasse dit projekt hurtigt til de nye muligheder og udfordringer, der vil opstå. Mærk hvordan en stærk kernefortælling hjælper dig. Organisationsforståelse. Organisatorisk indplacering. Magt, mål og alliancer. Forståelse af magtspil og hvordan man indgår i magtkampe på en god måde. Strategisk påvirkning. Forandringsledelsesspillet Wallbreakers TM Forståelse af modstand og hvordan den kan håndteres. MODUL 4 Forbered din evalueringsvinkel, hvad ønsker du skal være projektets eftermæle. Brug kernefortællingen til at lave en ny vinkel, der retter sig mod fremtiden. Berit Kristine Bøggild og Jesper Toft EVALUERING OG APPRAISAL JUNI 2010 Du har forberedt din vinkel på dit og projektets eftermæle, og du har skrevet dit bidrag til vores fælles case samling. Udgangspunktet er, at der i alle udviklingsprojekter er noget, der har fungeret, ligesom der er noget, der ikke har fungeret. En del af evalueringen er at sikre, at det der har fungeret fastholdes. Sammen med læringspotentialet er det, der har virket projektets værdifulde bidrag til organisationen. Evaluering er en del af projektet, og du skal kontrollere projektets eftermæle - fordi du er lige så god som dit sidste projekt + dit gode netværk. Vi arbejder med metoder til konstruktive involverende evalueringer. Grebet rigtigt an ligger kimen til karrierens næste projekt i dette projekts succes. Fremadrettet evaluering. Succes-case method. Kunsten at give hånd og blive venner igen. Fernisering på Book of Contributions. MODUL 5 Klædt på til at løfte nye strategiske udfordringer går vi ud i verden. Netværket sætter et par datoer i kalenderen for at mødes igen. Terkel Skårup og Jesper Toft

6 ASK AGGER Foruden sine opgaver som direktør for Workz A/S fungerer Ask som senior rådgiver for en bred kreds af landets største virksomheder. Han har bl.a. tidligere i år bistået DSB s koncernledelse med udviklingen af den nye vision for DSB. Hans ekspertise dækker fra storytelling, forandringsledelse og strategiudvikling til oplevelsesøkonomi, innovation og filmproduktion. Ask har en baggrund fra statskundskab og har arbejdet som konsulent siden Han er en populær foredragsholder og gæsteforelæser samt fast klummeskribent om IT og innovation i Børsen. Ask har desuden arbejdet som manuskripkonsulent for flere af Danmarks største filminstruktører. JESPER TOFT / Jesper har en baggrund som psykolog og har igennem de sidste mange år arbejdet med ledelsesudvikling. Han har stor erfaring med strategiske udviklingsprojekter blandt andet indenfor Lean, strategiudvikling, innovationsledelse og HR. Jesper slog tidligere sine folder som konsulent i Center for Ledelse og Conmoto og som ansvarlig for ledelsesudvikling i TDC. Som konsulent og teamleder i Workz har Jesper, udover ansvaret for konsulentteamet, ansvar for en række større projekter herunder udvikling og afvikling af ISS projektlederuddannelse og et større innovationsprojekt for Københavns Kommune. Jesper er desuden medlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps for HD i organisation og ledelse. GRITH OKHOLM SKAARUP / Grith er ansvarlig for kommunikations- og marketingsaktiviteter i Workz og leder af marketinggruppen. Hun fungerer desuden som projektleder og konsulent på større projekter, som COP 15 branding for Novozymes og Københavns Kommune, markedsføring af Københavns Teatre og udvikling af værdispil til fagforening. Hendes speciale er at nytænke traditionel kommunikation og markedsføring, og metoderne hertil er fundet i teorier og værktøjer fra storytelling, dramaturgi og co-creation. Hun er en flittig foredragsholder og underviser desuden fast på bl.a. Den Danske Filmskole og Københavns Universitet. Hun har en kandidatgrad i dansk og film fra Københavns Universitet og Universitá di Bologna. SVEND ASK LARSEN / Svend Ask Larsen har mangeårig erfaring med udvikling og afvikling af læringsspil og spilbaserede lederudviklingskurser. Han har bl.a. undervist i ledelse på åbne uddannelser som LAICS masteruddannelsen på CBS, hos COK og Mannaz samt interne lederudviklingsforløb hos en lang række organisationer, heriblandt ISS, DSB, CSC, DR, Danfoss og Simcorp. Derudover er Svend en erfaren udvikler af læringsspil og har udviklet en række læringsspil ved Learning Lab Denmark og egen virksomhed RIA (Reflecion in Action). Som teamleder og designer hos Workz har Svend, udover ledelsesansvaret for designteamet, ansvar for udvikling og kvalitetssikring af Workz spil og spillignende værktøjer. Desuden fungerer han som konsulent og facilitator på lederudviklingsforløb, og med en baggrund fra psykologi og virksomhedsstudier ved RUC, er Svends fokus på ledelse, læring og HR.

7 BERIT KRISTINE BØGGILD / Berit har i løbet af de sidste 10 år beskæftiget sig med ledelse og facilitering af forandringsprojekter og processer. Hun har både praktisk erfaring som projektleder og som konsulent på komplekse projekter med mange forskellige involverede aktører. Berit har en baggrund som Cand. Merc. HRM fra CBS og er derudover certificeret Pathfinder. Gennem tiden har hun arbejdet som projektleder for Startup Company og Gentofte Kommune og har fungeret som projektleder på flere større projekter i Workz regi. Som konsulent er Berits fokus på involverende processer, der fremmer engagement hos deltagerne og skaber partnerskaber på tværs af fagekspertiser, hierarkiske niveauer og sektorer. TERKEL SKÅRUP / Terkel har i de sidste mange år arbejdet med serviceudvikling, evaluering og brugerdreven innovation for både offentlige og private virksomheder. Han har stor praktisk erfaring som projektleder af udviklingsog evalueringsprojekter. I Workz arbejder han særlig med workshops om innovation og borgerinddragelse, ligesom han leder research og analyser i forbindelse med udviklingsopgaver, herunder servicedesign. Terkels baggrund er lingvistik og interaktionsanalyse tilsat HRM og proces- og datamodellering. Han har især arbejdet med analyse og evaluering af service og arbejdsorganisering med en spidskompetence indenfor brugerinddragelse og erhvervsetnografisk metode. Hans erfaringsområde omfatter interaktionsforskning i Danmark og USA samt teknologisk og oplevelsesøkonomisk innovation. Før han i 2006 kom til Workz, har han arbejdet hos Xerox PARC, Danske Bank, CBS og som selvstændig konsulent. VÆRKTØJER DER ANVENDES PÅ UDDANNELSEN PLAYMAKERS PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Playmakers er et refleksionsspil med fokus på ledelsesaspektet ved projektledelse. Et brætspil, hvor deltagerne udfordres i at håndtere det krydsfelt, der opstår mellem ledelse af projektteamet og orkestrering af projektets eksterne interessenter. Et spil om project leadership frem for project management. WALLBREAKERS FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL Wallbreakers er et læringsspil om ledelse af organisatoriske forandringer. Et brætspil om ledelse af mennesker gennem forandring, og om at vende modstand til accept og forståelse af den nye virkelighed. Spillet sætter fokus på change leadership frem for change management.

8 CONNECTED PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Connected er et læringsspil, der træner mennesker i kundskaben at netværke. En simulation om betydningen af netværk, hvor deltagerne lærer af og med hinanden ved at handle i praksis. ROLE MODEL DIALOG OG AFKLARING AF LEDERROLLEN Workz har udviklet et dialogværktøj til forventningsafstemning omkring lederrollen i virksomheder. Det fungerer både som individuel kortlægning og i dialog med styregruppe og projektgruppe. STORY LINE KOLLEKTIV PROCESUDVIKLING GENNEM VISUALISERING Story Line er et enkelt udviklingsværktøj til arbejdet med processer, forløb og flows. Story Line er designet til både at beskrive, analysere, evaluere og optimere processer. Et fleksibelt værktøj, som hjælper til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og perspektiver, og som særligt egner sig til brugerdrevne innovationsprocesser og projektkoordinering. Pris: DKK ekskl. moms

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere