STRATEGISK PROJEKTLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK PROJEKTLEDER"

Transkript

1 ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist det igennem de afdelinger og de projekter du har haft ansvaret for. Nu står du med ansvaret for flere strategiske projekter - måske endda samtidig - med mange flere spillere på banen og meget større tyngde. Du kigger dig om, ser ind i spejlet det er dig, der skal løfte opgaven! Strategisk Projektleder er en uddannelse for projektledere og afdelingsledere, der ønsker værktøjer til at træffe reflekterede beslutninger og handle i en foranderlig og kompleks hverdag. En hverdag, hvor mange aktører skal orkestreres, og hvor ubekendte faktorer konstant skal håndteres. Workz har skræddersyet en uddannelse designet til at hjælpe projektledere og ledere til at skabe endnu bedre resultater. I kraft af den virkelighedsnære træning får virksomheden følgende som resultat af uddannelsen: Værktøjer til at starte, drive og forankre strategiske udviklingsprojekter. Flere gode og gennemførte strategiske udviklingsprojekter. Bedre porteføljestyring af den strategiske udviklingsportefølje. Konkret sparring på projektlederens udviklingsprojekter. Øget personlig styrke og gennemslagskraft i rollen som projektleder. En klar bevidsthed om egne kompetencer og værktøjer i projektledelsessammenhænge samt evnen til at bruge de rette værktøjer i den givne situation. Herunder også at projektlederen er bevidst om sine egne roller som leder, og er i stand til at tilpasse sin ledelsesstil til den konkrete opgave. Større evne til at kommunikere strategisk, og forstå hvordan valg af sprog, budskaber og kommunikationsplatform kan sikre bedre resultater. Viden om betydningen af relationshåndtering - hvordan man som projektleder opbygger og fastholder netværk. Direkte sparring på nærværende udfordringer fra eget projekt. Enestående netværk af dygtige folk på strategisk niveau. Coaching og træning i kommunikation af nøglebudskaber til kerneinteressenter. Overblik over interessenter og magtforhold i egen organisation i forhold til eget projekt. Overblik over sit projekteams styrker og svagheder. Handleplan for etablering og understøttelse af teams. Kan bruge evaluering som et fremadrettet udviklingsredskab for organisationen og for det enkelte teammedlem. En velovervejet og virkelighedsnær plan for egen udvikling som projektleder. En case-samling med bidrag fra alle deltagerne.

2 Forløbet består af 5 moduler à to dage (Fra kl til ca og 8.00 til 14.00). Hvert modul har et specifikt tema. Uddannelsen har tre læringsfelter; det virkelige projekt som deltagerne tager med, Workz værktøjer og metoder samt projektlederens roller som leder. Vi forventer, at deltagerne tager deres egne strategiske udviklingsprojekter med, da det giver det største udbytte. Man kan dog godt deltage med fokus på planlægning af et kommende projekt eller et ønskeprojekt. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, træning, cases, sparring på egne projekter og coaching på projektnære problemstillinger. Vi arbejder på hold og i mindre teams. Der etableres netværk, hvor vi efterfølgende mødes to gange om året evt. i forbindelse med opstart af nye hold. UDDANNELSENS FOKUS OG LÆRINGSFORM Workz hjælper virksomheder med at lykkes med deres forandringer. I vores arbejde ser vi en klar trend. Rollerne som leder og projektleder er i gang med at smelte sammen. Projektlederen skal kunne lede, og lederen skal kunne etablere, lede og styre projekter. Måske kan man endda tale om hele virksomheden som et projekt. Derfor har vi lavet denne uddannelse, der understøtter den enkelte leder eller projektleder i at håndtere den nye rolle som strategisk implementator. Vores fokus er på kompleksiteten i organisationens transformation, og på at det er mennesker, vi skal flytte med vores visioner og fortællinger. Ikke mindst disse menneskers motivation og mind-set. På strategisk projektleder uddannelsen trænes deltageren i at blive bedre til at træffe beslutninger under høj-komplekse udviklingsopgaver. Det kan f.eks. være Lean/BPR implementering, reorganiseringer og strategiimplementering. Gennem uddannelsen trænes deltagerne i at fokusere, og de får konkrete værktøjer til at håndtere kompleksitet og usikkerhed. FORLØBETS LÆRINGSFORM Forløbet er opbygget med en høj grad af interaktion i form af øvelser, selvstændig refleksion og gruppearbejde. Forløbet gør brug af en lang række forskellige læringsmetoder; fra ledelsessimulatorer, over artikler til gruppebaseret casearbejde og rollespil. Hvert modul udfordrer således deltagerne igennem aktiv deltagelse. Der kan forekomme rollespil og videofeedback, hvilket man skal være parat til at acceptere. Der vil være en gennemgående konsulent tilstede gennem forløbet, som suppleres af spidskompetente kollegaer. Der er altid to konsulenter til stede. UDDANNELSENS FORLØB Individuelle opgaver og feedback Mind set Storytelling som resultatskaber Projektlederens relationer og positioner Projektlederen som forandringsagent Evaluering og apprasial NETVÆRK Fælles case samling

3 PROJEKTLEDERENS MINDSET MARTS 2010 MODUL 1 Før modulet skal du som deltager have gjort dig tanker om, hvordan du definerer et projekt. Hvad er et projekt, og hvordan kan man se om projektet har været en succes, når det engang er slut? Vi arbejder med forforståelser, definitioner og praktisk projektarbejde. Her pointerer vi, hvor stor betydning din og andres forståelse af projekter har på de resultater, man kan opnå igennem projekter. Med hensyn til dit eget læringsprojekt arbejder vi med forventningerne til uddannelsen samt vores forventninger til deltagelse og arbejdsmængde. Vi sammensætter hold, som vil være gennemgående på hele uddannelsen, og vi introduceres for hinanden. PÅ MODULET Den store test: Holdopdelt projektudfordring gennem benspænd. Gruppeinddelinger og sparring i grupper. Beskrivelser af projekter. Jerntrekanten; tid, penge og kvalitet. Det målbestemte, det politiske og det visionære projekt. Hvad bliver du målt på? Og hvad tror du, du bliver målt på? WORKZ Med fokus på din forståelse af dit projekt sætter vi ud for at kommunikere omkring det. Du skal forberede en interessentanalyse og en beskrivelse af dit projekt til næste modul. Jesper Toft og Svend Ask Larsen

4 KOMMUNIKATION SOM RESULTATSKABER APRIL 2010 MODUL 2 Inden modulet skal du foretage interessentanalyse, som gør dig i stand til at differentiere dine budskaber efter målgrupper af interessenter i projektet. Du skal samtidig medbringe en kortfattet beskrivelse af projektet, der vil danne udgangspunkt for projektets kernefortælling. PROJEKTLEDERENS RELATIONER OG POSITIONER MAJ 2010 MODUL 3 Inden modulet har du gennemført en Story Line TM koordineringsworkshop hjemme med udvalgte interessenter. Dette har givet dig uvurderlig viden om dine interessenters positioner overfor projektet. Med udgangspunkt i jeres beskrivelser af jeres projekter tager vi jer igennem en intensiv workshop, der introducerer storytelling og koordinationsværktøjer. I kommer ud af workshoppen med en kernefortælling og en kommunikationsplan for jeres projekt. Der vil undervejs være refleksioner og sparring i gruppen. Kommunikations og struktureringsværktøjer: SamePage, Change Chart, Kernefortælling og Story Line TM. Interaktiv formidling i organisationen; hvordan involvering i historiefortællingen hjælper strategiimplementeringen. Alternative kommunikationskanaler og lanceringsstrategier for projekter. Sparring på kommunikationsplan. Efter modulet udvælges væsentlige interne interessenter, som involveres i at skabe en fælles fortælling ved hjælp af Story Line TM værktøjet. Vi zoomer ind på projektlederrollen. Rollen som projektleder er særlig, fordi den har indbyggede forventningskonflikter og skal udleves i en knivskarp balance. Vi arbejder med lederrolle-selvvurdering, øvelser og feedback. Lederrollen er ikke en isoleret størrelse. Succesfuld projektledelse handler i høj grad om netværk og sociale relationer. Vi synliggør netværkets betydning og ser på handlemuligheder og timing i forbindelse med at udøve uformel indflydelse. Bearbejdning af Story Line TM analysen. Et par typer af interessentanalyser på projektet. Hvem involveres i hvad, hvornår? Interaktiv netværksøvelse. Workz projektledelsesspil Playmakers. Workz egenudviklede lederrolle selvvurderings og dialogværktøj ROLE MODEL TM. Situationsbestemt Ledelse II. Sparring i grupper på handleplan i forhold til lederforventninger. Ask Agger, Grith Okholm Skaarup og Jesper Toft Inviter din projektgruppe til at vurdere deres forventninger til din lederrolle og inviter din styregruppe til at gøre det samme. Match deres forventninger med dine egne og vurder de relevante handlinger. Medbring oplæg til handleplan på modul 4. Suppler eventuelt med et blik på den officielle projektlederrolle, hvis din virksomhed har en sådan defineret. Svend Ask Larsen og Jesper Toft

5 PROJEKTLEDEREN SOM FORANDRINGSAGENT MAJ 2010 Inden modulet gennemfører du en analyse af forandringer, der er sket i løbet af projektet. Nye medarbejdere, nye mål, ny strategi, nye interessenter, nye brugere, nye kunder, nye samfundsforhold? Hvad er det for trends, du lægger mærke til? Hvad er det for signaler, der er vigtige for dig og dit projekt? Organisationen bliver ikke stående mens dit projekt forsøger at forandre den. Lær at navigere og tilpasse dit projekt hurtigt til de nye muligheder og udfordringer, der vil opstå. Mærk hvordan en stærk kernefortælling hjælper dig. Organisationsforståelse. Organisatorisk indplacering. Magt, mål og alliancer. Forståelse af magtspil og hvordan man indgår i magtkampe på en god måde. Strategisk påvirkning. Forandringsledelsesspillet Wallbreakers TM Forståelse af modstand og hvordan den kan håndteres. MODUL 4 Forbered din evalueringsvinkel, hvad ønsker du skal være projektets eftermæle. Brug kernefortællingen til at lave en ny vinkel, der retter sig mod fremtiden. Berit Kristine Bøggild og Jesper Toft EVALUERING OG APPRAISAL JUNI 2010 Du har forberedt din vinkel på dit og projektets eftermæle, og du har skrevet dit bidrag til vores fælles case samling. Udgangspunktet er, at der i alle udviklingsprojekter er noget, der har fungeret, ligesom der er noget, der ikke har fungeret. En del af evalueringen er at sikre, at det der har fungeret fastholdes. Sammen med læringspotentialet er det, der har virket projektets værdifulde bidrag til organisationen. Evaluering er en del af projektet, og du skal kontrollere projektets eftermæle - fordi du er lige så god som dit sidste projekt + dit gode netværk. Vi arbejder med metoder til konstruktive involverende evalueringer. Grebet rigtigt an ligger kimen til karrierens næste projekt i dette projekts succes. Fremadrettet evaluering. Succes-case method. Kunsten at give hånd og blive venner igen. Fernisering på Book of Contributions. MODUL 5 Klædt på til at løfte nye strategiske udfordringer går vi ud i verden. Netværket sætter et par datoer i kalenderen for at mødes igen. Terkel Skårup og Jesper Toft

6 ASK AGGER Foruden sine opgaver som direktør for Workz A/S fungerer Ask som senior rådgiver for en bred kreds af landets største virksomheder. Han har bl.a. tidligere i år bistået DSB s koncernledelse med udviklingen af den nye vision for DSB. Hans ekspertise dækker fra storytelling, forandringsledelse og strategiudvikling til oplevelsesøkonomi, innovation og filmproduktion. Ask har en baggrund fra statskundskab og har arbejdet som konsulent siden Han er en populær foredragsholder og gæsteforelæser samt fast klummeskribent om IT og innovation i Børsen. Ask har desuden arbejdet som manuskripkonsulent for flere af Danmarks største filminstruktører. JESPER TOFT / Jesper har en baggrund som psykolog og har igennem de sidste mange år arbejdet med ledelsesudvikling. Han har stor erfaring med strategiske udviklingsprojekter blandt andet indenfor Lean, strategiudvikling, innovationsledelse og HR. Jesper slog tidligere sine folder som konsulent i Center for Ledelse og Conmoto og som ansvarlig for ledelsesudvikling i TDC. Som konsulent og teamleder i Workz har Jesper, udover ansvaret for konsulentteamet, ansvar for en række større projekter herunder udvikling og afvikling af ISS projektlederuddannelse og et større innovationsprojekt for Københavns Kommune. Jesper er desuden medlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps for HD i organisation og ledelse. GRITH OKHOLM SKAARUP / Grith er ansvarlig for kommunikations- og marketingsaktiviteter i Workz og leder af marketinggruppen. Hun fungerer desuden som projektleder og konsulent på større projekter, som COP 15 branding for Novozymes og Københavns Kommune, markedsføring af Københavns Teatre og udvikling af værdispil til fagforening. Hendes speciale er at nytænke traditionel kommunikation og markedsføring, og metoderne hertil er fundet i teorier og værktøjer fra storytelling, dramaturgi og co-creation. Hun er en flittig foredragsholder og underviser desuden fast på bl.a. Den Danske Filmskole og Københavns Universitet. Hun har en kandidatgrad i dansk og film fra Københavns Universitet og Universitá di Bologna. SVEND ASK LARSEN / Svend Ask Larsen har mangeårig erfaring med udvikling og afvikling af læringsspil og spilbaserede lederudviklingskurser. Han har bl.a. undervist i ledelse på åbne uddannelser som LAICS masteruddannelsen på CBS, hos COK og Mannaz samt interne lederudviklingsforløb hos en lang række organisationer, heriblandt ISS, DSB, CSC, DR, Danfoss og Simcorp. Derudover er Svend en erfaren udvikler af læringsspil og har udviklet en række læringsspil ved Learning Lab Denmark og egen virksomhed RIA (Reflecion in Action). Som teamleder og designer hos Workz har Svend, udover ledelsesansvaret for designteamet, ansvar for udvikling og kvalitetssikring af Workz spil og spillignende værktøjer. Desuden fungerer han som konsulent og facilitator på lederudviklingsforløb, og med en baggrund fra psykologi og virksomhedsstudier ved RUC, er Svends fokus på ledelse, læring og HR.

7 BERIT KRISTINE BØGGILD / Berit har i løbet af de sidste 10 år beskæftiget sig med ledelse og facilitering af forandringsprojekter og processer. Hun har både praktisk erfaring som projektleder og som konsulent på komplekse projekter med mange forskellige involverede aktører. Berit har en baggrund som Cand. Merc. HRM fra CBS og er derudover certificeret Pathfinder. Gennem tiden har hun arbejdet som projektleder for Startup Company og Gentofte Kommune og har fungeret som projektleder på flere større projekter i Workz regi. Som konsulent er Berits fokus på involverende processer, der fremmer engagement hos deltagerne og skaber partnerskaber på tværs af fagekspertiser, hierarkiske niveauer og sektorer. TERKEL SKÅRUP / Terkel har i de sidste mange år arbejdet med serviceudvikling, evaluering og brugerdreven innovation for både offentlige og private virksomheder. Han har stor praktisk erfaring som projektleder af udviklingsog evalueringsprojekter. I Workz arbejder han særlig med workshops om innovation og borgerinddragelse, ligesom han leder research og analyser i forbindelse med udviklingsopgaver, herunder servicedesign. Terkels baggrund er lingvistik og interaktionsanalyse tilsat HRM og proces- og datamodellering. Han har især arbejdet med analyse og evaluering af service og arbejdsorganisering med en spidskompetence indenfor brugerinddragelse og erhvervsetnografisk metode. Hans erfaringsområde omfatter interaktionsforskning i Danmark og USA samt teknologisk og oplevelsesøkonomisk innovation. Før han i 2006 kom til Workz, har han arbejdet hos Xerox PARC, Danske Bank, CBS og som selvstændig konsulent. VÆRKTØJER DER ANVENDES PÅ UDDANNELSEN PLAYMAKERS PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Playmakers er et refleksionsspil med fokus på ledelsesaspektet ved projektledelse. Et brætspil, hvor deltagerne udfordres i at håndtere det krydsfelt, der opstår mellem ledelse af projektteamet og orkestrering af projektets eksterne interessenter. Et spil om project leadership frem for project management. WALLBREAKERS FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL Wallbreakers er et læringsspil om ledelse af organisatoriske forandringer. Et brætspil om ledelse af mennesker gennem forandring, og om at vende modstand til accept og forståelse af den nye virkelighed. Spillet sætter fokus på change leadership frem for change management.

8 CONNECTED PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Connected er et læringsspil, der træner mennesker i kundskaben at netværke. En simulation om betydningen af netværk, hvor deltagerne lærer af og med hinanden ved at handle i praksis. ROLE MODEL DIALOG OG AFKLARING AF LEDERROLLEN Workz har udviklet et dialogværktøj til forventningsafstemning omkring lederrollen i virksomheder. Det fungerer både som individuel kortlægning og i dialog med styregruppe og projektgruppe. STORY LINE KOLLEKTIV PROCESUDVIKLING GENNEM VISUALISERING Story Line er et enkelt udviklingsværktøj til arbejdet med processer, forløb og flows. Story Line er designet til både at beskrive, analysere, evaluere og optimere processer. Et fleksibelt værktøj, som hjælper til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og perspektiver, og som særligt egner sig til brugerdrevne innovationsprocesser og projektkoordinering. Pris: DKK ekskl. moms

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

1-dags Master Classes

1-dags Master Classes Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for nye og erfarne teamledere IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere