STRATEGISK PROJEKTLEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK PROJEKTLEDER"

Transkript

1 ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist det igennem de afdelinger og de projekter du har haft ansvaret for. Nu står du med ansvaret for flere strategiske projekter - måske endda samtidig - med mange flere spillere på banen og meget større tyngde. Du kigger dig om, ser ind i spejlet det er dig, der skal løfte opgaven! Strategisk Projektleder er en uddannelse for projektledere og afdelingsledere, der ønsker værktøjer til at træffe reflekterede beslutninger og handle i en foranderlig og kompleks hverdag. En hverdag, hvor mange aktører skal orkestreres, og hvor ubekendte faktorer konstant skal håndteres. Workz har skræddersyet en uddannelse designet til at hjælpe projektledere og ledere til at skabe endnu bedre resultater. I kraft af den virkelighedsnære træning får virksomheden følgende som resultat af uddannelsen: Værktøjer til at starte, drive og forankre strategiske udviklingsprojekter. Flere gode og gennemførte strategiske udviklingsprojekter. Bedre porteføljestyring af den strategiske udviklingsportefølje. Konkret sparring på projektlederens udviklingsprojekter. Øget personlig styrke og gennemslagskraft i rollen som projektleder. En klar bevidsthed om egne kompetencer og værktøjer i projektledelsessammenhænge samt evnen til at bruge de rette værktøjer i den givne situation. Herunder også at projektlederen er bevidst om sine egne roller som leder, og er i stand til at tilpasse sin ledelsesstil til den konkrete opgave. Større evne til at kommunikere strategisk, og forstå hvordan valg af sprog, budskaber og kommunikationsplatform kan sikre bedre resultater. Viden om betydningen af relationshåndtering - hvordan man som projektleder opbygger og fastholder netværk. Direkte sparring på nærværende udfordringer fra eget projekt. Enestående netværk af dygtige folk på strategisk niveau. Coaching og træning i kommunikation af nøglebudskaber til kerneinteressenter. Overblik over interessenter og magtforhold i egen organisation i forhold til eget projekt. Overblik over sit projekteams styrker og svagheder. Handleplan for etablering og understøttelse af teams. Kan bruge evaluering som et fremadrettet udviklingsredskab for organisationen og for det enkelte teammedlem. En velovervejet og virkelighedsnær plan for egen udvikling som projektleder. En case-samling med bidrag fra alle deltagerne.

2 Forløbet består af 5 moduler à to dage (Fra kl til ca og 8.00 til 14.00). Hvert modul har et specifikt tema. Uddannelsen har tre læringsfelter; det virkelige projekt som deltagerne tager med, Workz værktøjer og metoder samt projektlederens roller som leder. Vi forventer, at deltagerne tager deres egne strategiske udviklingsprojekter med, da det giver det største udbytte. Man kan dog godt deltage med fokus på planlægning af et kommende projekt eller et ønskeprojekt. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, træning, cases, sparring på egne projekter og coaching på projektnære problemstillinger. Vi arbejder på hold og i mindre teams. Der etableres netværk, hvor vi efterfølgende mødes to gange om året evt. i forbindelse med opstart af nye hold. UDDANNELSENS FOKUS OG LÆRINGSFORM Workz hjælper virksomheder med at lykkes med deres forandringer. I vores arbejde ser vi en klar trend. Rollerne som leder og projektleder er i gang med at smelte sammen. Projektlederen skal kunne lede, og lederen skal kunne etablere, lede og styre projekter. Måske kan man endda tale om hele virksomheden som et projekt. Derfor har vi lavet denne uddannelse, der understøtter den enkelte leder eller projektleder i at håndtere den nye rolle som strategisk implementator. Vores fokus er på kompleksiteten i organisationens transformation, og på at det er mennesker, vi skal flytte med vores visioner og fortællinger. Ikke mindst disse menneskers motivation og mind-set. På strategisk projektleder uddannelsen trænes deltageren i at blive bedre til at træffe beslutninger under høj-komplekse udviklingsopgaver. Det kan f.eks. være Lean/BPR implementering, reorganiseringer og strategiimplementering. Gennem uddannelsen trænes deltagerne i at fokusere, og de får konkrete værktøjer til at håndtere kompleksitet og usikkerhed. FORLØBETS LÆRINGSFORM Forløbet er opbygget med en høj grad af interaktion i form af øvelser, selvstændig refleksion og gruppearbejde. Forløbet gør brug af en lang række forskellige læringsmetoder; fra ledelsessimulatorer, over artikler til gruppebaseret casearbejde og rollespil. Hvert modul udfordrer således deltagerne igennem aktiv deltagelse. Der kan forekomme rollespil og videofeedback, hvilket man skal være parat til at acceptere. Der vil være en gennemgående konsulent tilstede gennem forløbet, som suppleres af spidskompetente kollegaer. Der er altid to konsulenter til stede. UDDANNELSENS FORLØB Individuelle opgaver og feedback Mind set Storytelling som resultatskaber Projektlederens relationer og positioner Projektlederen som forandringsagent Evaluering og apprasial NETVÆRK Fælles case samling

3 PROJEKTLEDERENS MINDSET MARTS 2010 MODUL 1 Før modulet skal du som deltager have gjort dig tanker om, hvordan du definerer et projekt. Hvad er et projekt, og hvordan kan man se om projektet har været en succes, når det engang er slut? Vi arbejder med forforståelser, definitioner og praktisk projektarbejde. Her pointerer vi, hvor stor betydning din og andres forståelse af projekter har på de resultater, man kan opnå igennem projekter. Med hensyn til dit eget læringsprojekt arbejder vi med forventningerne til uddannelsen samt vores forventninger til deltagelse og arbejdsmængde. Vi sammensætter hold, som vil være gennemgående på hele uddannelsen, og vi introduceres for hinanden. PÅ MODULET Den store test: Holdopdelt projektudfordring gennem benspænd. Gruppeinddelinger og sparring i grupper. Beskrivelser af projekter. Jerntrekanten; tid, penge og kvalitet. Det målbestemte, det politiske og det visionære projekt. Hvad bliver du målt på? Og hvad tror du, du bliver målt på? WORKZ Med fokus på din forståelse af dit projekt sætter vi ud for at kommunikere omkring det. Du skal forberede en interessentanalyse og en beskrivelse af dit projekt til næste modul. Jesper Toft og Svend Ask Larsen

4 KOMMUNIKATION SOM RESULTATSKABER APRIL 2010 MODUL 2 Inden modulet skal du foretage interessentanalyse, som gør dig i stand til at differentiere dine budskaber efter målgrupper af interessenter i projektet. Du skal samtidig medbringe en kortfattet beskrivelse af projektet, der vil danne udgangspunkt for projektets kernefortælling. PROJEKTLEDERENS RELATIONER OG POSITIONER MAJ 2010 MODUL 3 Inden modulet har du gennemført en Story Line TM koordineringsworkshop hjemme med udvalgte interessenter. Dette har givet dig uvurderlig viden om dine interessenters positioner overfor projektet. Med udgangspunkt i jeres beskrivelser af jeres projekter tager vi jer igennem en intensiv workshop, der introducerer storytelling og koordinationsværktøjer. I kommer ud af workshoppen med en kernefortælling og en kommunikationsplan for jeres projekt. Der vil undervejs være refleksioner og sparring i gruppen. Kommunikations og struktureringsværktøjer: SamePage, Change Chart, Kernefortælling og Story Line TM. Interaktiv formidling i organisationen; hvordan involvering i historiefortællingen hjælper strategiimplementeringen. Alternative kommunikationskanaler og lanceringsstrategier for projekter. Sparring på kommunikationsplan. Efter modulet udvælges væsentlige interne interessenter, som involveres i at skabe en fælles fortælling ved hjælp af Story Line TM værktøjet. Vi zoomer ind på projektlederrollen. Rollen som projektleder er særlig, fordi den har indbyggede forventningskonflikter og skal udleves i en knivskarp balance. Vi arbejder med lederrolle-selvvurdering, øvelser og feedback. Lederrollen er ikke en isoleret størrelse. Succesfuld projektledelse handler i høj grad om netværk og sociale relationer. Vi synliggør netværkets betydning og ser på handlemuligheder og timing i forbindelse med at udøve uformel indflydelse. Bearbejdning af Story Line TM analysen. Et par typer af interessentanalyser på projektet. Hvem involveres i hvad, hvornår? Interaktiv netværksøvelse. Workz projektledelsesspil Playmakers. Workz egenudviklede lederrolle selvvurderings og dialogværktøj ROLE MODEL TM. Situationsbestemt Ledelse II. Sparring i grupper på handleplan i forhold til lederforventninger. Ask Agger, Grith Okholm Skaarup og Jesper Toft Inviter din projektgruppe til at vurdere deres forventninger til din lederrolle og inviter din styregruppe til at gøre det samme. Match deres forventninger med dine egne og vurder de relevante handlinger. Medbring oplæg til handleplan på modul 4. Suppler eventuelt med et blik på den officielle projektlederrolle, hvis din virksomhed har en sådan defineret. Svend Ask Larsen og Jesper Toft

5 PROJEKTLEDEREN SOM FORANDRINGSAGENT MAJ 2010 Inden modulet gennemfører du en analyse af forandringer, der er sket i løbet af projektet. Nye medarbejdere, nye mål, ny strategi, nye interessenter, nye brugere, nye kunder, nye samfundsforhold? Hvad er det for trends, du lægger mærke til? Hvad er det for signaler, der er vigtige for dig og dit projekt? Organisationen bliver ikke stående mens dit projekt forsøger at forandre den. Lær at navigere og tilpasse dit projekt hurtigt til de nye muligheder og udfordringer, der vil opstå. Mærk hvordan en stærk kernefortælling hjælper dig. Organisationsforståelse. Organisatorisk indplacering. Magt, mål og alliancer. Forståelse af magtspil og hvordan man indgår i magtkampe på en god måde. Strategisk påvirkning. Forandringsledelsesspillet Wallbreakers TM Forståelse af modstand og hvordan den kan håndteres. MODUL 4 Forbered din evalueringsvinkel, hvad ønsker du skal være projektets eftermæle. Brug kernefortællingen til at lave en ny vinkel, der retter sig mod fremtiden. Berit Kristine Bøggild og Jesper Toft EVALUERING OG APPRAISAL JUNI 2010 Du har forberedt din vinkel på dit og projektets eftermæle, og du har skrevet dit bidrag til vores fælles case samling. Udgangspunktet er, at der i alle udviklingsprojekter er noget, der har fungeret, ligesom der er noget, der ikke har fungeret. En del af evalueringen er at sikre, at det der har fungeret fastholdes. Sammen med læringspotentialet er det, der har virket projektets værdifulde bidrag til organisationen. Evaluering er en del af projektet, og du skal kontrollere projektets eftermæle - fordi du er lige så god som dit sidste projekt + dit gode netværk. Vi arbejder med metoder til konstruktive involverende evalueringer. Grebet rigtigt an ligger kimen til karrierens næste projekt i dette projekts succes. Fremadrettet evaluering. Succes-case method. Kunsten at give hånd og blive venner igen. Fernisering på Book of Contributions. MODUL 5 Klædt på til at løfte nye strategiske udfordringer går vi ud i verden. Netværket sætter et par datoer i kalenderen for at mødes igen. Terkel Skårup og Jesper Toft

6 ASK AGGER Foruden sine opgaver som direktør for Workz A/S fungerer Ask som senior rådgiver for en bred kreds af landets største virksomheder. Han har bl.a. tidligere i år bistået DSB s koncernledelse med udviklingen af den nye vision for DSB. Hans ekspertise dækker fra storytelling, forandringsledelse og strategiudvikling til oplevelsesøkonomi, innovation og filmproduktion. Ask har en baggrund fra statskundskab og har arbejdet som konsulent siden Han er en populær foredragsholder og gæsteforelæser samt fast klummeskribent om IT og innovation i Børsen. Ask har desuden arbejdet som manuskripkonsulent for flere af Danmarks største filminstruktører. JESPER TOFT / Jesper har en baggrund som psykolog og har igennem de sidste mange år arbejdet med ledelsesudvikling. Han har stor erfaring med strategiske udviklingsprojekter blandt andet indenfor Lean, strategiudvikling, innovationsledelse og HR. Jesper slog tidligere sine folder som konsulent i Center for Ledelse og Conmoto og som ansvarlig for ledelsesudvikling i TDC. Som konsulent og teamleder i Workz har Jesper, udover ansvaret for konsulentteamet, ansvar for en række større projekter herunder udvikling og afvikling af ISS projektlederuddannelse og et større innovationsprojekt for Københavns Kommune. Jesper er desuden medlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps for HD i organisation og ledelse. GRITH OKHOLM SKAARUP / Grith er ansvarlig for kommunikations- og marketingsaktiviteter i Workz og leder af marketinggruppen. Hun fungerer desuden som projektleder og konsulent på større projekter, som COP 15 branding for Novozymes og Københavns Kommune, markedsføring af Københavns Teatre og udvikling af værdispil til fagforening. Hendes speciale er at nytænke traditionel kommunikation og markedsføring, og metoderne hertil er fundet i teorier og værktøjer fra storytelling, dramaturgi og co-creation. Hun er en flittig foredragsholder og underviser desuden fast på bl.a. Den Danske Filmskole og Københavns Universitet. Hun har en kandidatgrad i dansk og film fra Københavns Universitet og Universitá di Bologna. SVEND ASK LARSEN / Svend Ask Larsen har mangeårig erfaring med udvikling og afvikling af læringsspil og spilbaserede lederudviklingskurser. Han har bl.a. undervist i ledelse på åbne uddannelser som LAICS masteruddannelsen på CBS, hos COK og Mannaz samt interne lederudviklingsforløb hos en lang række organisationer, heriblandt ISS, DSB, CSC, DR, Danfoss og Simcorp. Derudover er Svend en erfaren udvikler af læringsspil og har udviklet en række læringsspil ved Learning Lab Denmark og egen virksomhed RIA (Reflecion in Action). Som teamleder og designer hos Workz har Svend, udover ledelsesansvaret for designteamet, ansvar for udvikling og kvalitetssikring af Workz spil og spillignende værktøjer. Desuden fungerer han som konsulent og facilitator på lederudviklingsforløb, og med en baggrund fra psykologi og virksomhedsstudier ved RUC, er Svends fokus på ledelse, læring og HR.

7 BERIT KRISTINE BØGGILD / Berit har i løbet af de sidste 10 år beskæftiget sig med ledelse og facilitering af forandringsprojekter og processer. Hun har både praktisk erfaring som projektleder og som konsulent på komplekse projekter med mange forskellige involverede aktører. Berit har en baggrund som Cand. Merc. HRM fra CBS og er derudover certificeret Pathfinder. Gennem tiden har hun arbejdet som projektleder for Startup Company og Gentofte Kommune og har fungeret som projektleder på flere større projekter i Workz regi. Som konsulent er Berits fokus på involverende processer, der fremmer engagement hos deltagerne og skaber partnerskaber på tværs af fagekspertiser, hierarkiske niveauer og sektorer. TERKEL SKÅRUP / Terkel har i de sidste mange år arbejdet med serviceudvikling, evaluering og brugerdreven innovation for både offentlige og private virksomheder. Han har stor praktisk erfaring som projektleder af udviklingsog evalueringsprojekter. I Workz arbejder han særlig med workshops om innovation og borgerinddragelse, ligesom han leder research og analyser i forbindelse med udviklingsopgaver, herunder servicedesign. Terkels baggrund er lingvistik og interaktionsanalyse tilsat HRM og proces- og datamodellering. Han har især arbejdet med analyse og evaluering af service og arbejdsorganisering med en spidskompetence indenfor brugerinddragelse og erhvervsetnografisk metode. Hans erfaringsområde omfatter interaktionsforskning i Danmark og USA samt teknologisk og oplevelsesøkonomisk innovation. Før han i 2006 kom til Workz, har han arbejdet hos Xerox PARC, Danske Bank, CBS og som selvstændig konsulent. VÆRKTØJER DER ANVENDES PÅ UDDANNELSEN PLAYMAKERS PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Playmakers er et refleksionsspil med fokus på ledelsesaspektet ved projektledelse. Et brætspil, hvor deltagerne udfordres i at håndtere det krydsfelt, der opstår mellem ledelse af projektteamet og orkestrering af projektets eksterne interessenter. Et spil om project leadership frem for project management. WALLBREAKERS FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL Wallbreakers er et læringsspil om ledelse af organisatoriske forandringer. Et brætspil om ledelse af mennesker gennem forandring, og om at vende modstand til accept og forståelse af den nye virkelighed. Spillet sætter fokus på change leadership frem for change management.

8 CONNECTED PROJEKTLEDELSE PÅ SPIL Connected er et læringsspil, der træner mennesker i kundskaben at netværke. En simulation om betydningen af netværk, hvor deltagerne lærer af og med hinanden ved at handle i praksis. ROLE MODEL DIALOG OG AFKLARING AF LEDERROLLEN Workz har udviklet et dialogværktøj til forventningsafstemning omkring lederrollen i virksomheder. Det fungerer både som individuel kortlægning og i dialog med styregruppe og projektgruppe. STORY LINE KOLLEKTIV PROCESUDVIKLING GENNEM VISUALISERING Story Line er et enkelt udviklingsværktøj til arbejdet med processer, forløb og flows. Story Line er designet til både at beskrive, analysere, evaluere og optimere processer. Et fleksibelt værktøj, som hjælper til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og perspektiver, og som særligt egner sig til brugerdrevne innovationsprocesser og projektkoordinering. Pris: DKK ekskl. moms

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Eksamineret Scrum Master

Eksamineret Scrum Master Eksamineret Scrum Master Bliv en succesfuld Scrum Master Scrum er en metode, der hjælper organisationer med at få mest muligt ud af deres indsatser. Metoden er en af de mest udbredte til at styre komplekse

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Værktøjer til engagement i undervisningen

Værktøjer til engagement i undervisningen Værktøjer til engagement i undervisningen Gør dine deltagere engageret og involveret - variér din undervisning! Du kender det måske du skal undervise dine kollegaer i en af virksomhedens systemer, som

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang I skal forberede 5 spørgsmål fordelt på pensum til dagen. Individuelt oplæg hver gang. Litteratur

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mannaz HR Business Partner uddannelse

Mannaz HR Business Partner uddannelse Mannaz HR Business Partner uddannelse Bind forretningen sammen Det kan være en stor udfordring at binde strategien sammen med det komplekse HR-arbejde og samtidig tale forretningens sprog. Ved du, hvordan

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 4 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Vil du lære hvordan du skaber succesfulde og effektive forandringer?

Vil du lære hvordan du skaber succesfulde og effektive forandringer? Vil du lære hvordan du skaber succesfulde og effektive forandringer? Få kendskab til en enkel og effektiv værktøjskasse og struktur til forandringsledelse lær ADKAR Styrk din organisations viden og færdigheder

Læs mere

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Gå forrest i komplekse sammenhænge Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte moduler - PROJEKTLEDERUDDANNELSE

Beskrivelse af de enkelte moduler - PROJEKTLEDERUDDANNELSE Beskrivelse af de enkelte moduler - PROJEKTLEDERUDDANNELSE Modul 1 Fra idé til projekt design og planlægning På modul 1 gennemgås de grundlægende projektudviklingsværktøjer og deltagerne klædes på til

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere