Hvordan kan effektiviseringer og socialt ansvar forenes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan effektiviseringer og socialt ansvar forenes?"

Transkript

1 Hvordan kan effektiviseringer og socialt ansvar forenes?

2 Program Operationalisering af hårde og bløde mål Hvor kommer du fra og hvorfor er du her? CRS, rummelighed, mange bundlinjer: hvad er vores fælles erfaringer og dilemmaer? Autokommunikation og aspirational talk Performance Management: hvorfor og hvordan? Den daglige praksis med mål, effektiviseringer og trivsel Tavler mv.: formål, metode, erfaringer Effektiviseringer Effektiviseringer og Social Kapital i H. J. Hansen Vin A/S, v. adm. dir. Erling Søgaard Hansen

3 Jens Linder LedelsesAkademiet Lillebælt - Arbejder med organisationsudvikling, lederuddannelser, coaching, Lean, teamudvikling, Performance Management mv. I private virksomheder: Orifarm, Falck, H. J.Hansen Vin mv. I kommunale organisationer, bl.a. Sygedagpenge og folkeskolen I statslige organisationer bl.a. Post DK, SKAT, DSB og Kriminalforsorgen mv. Pt. i gang med Masteruddannelse i offentlig ledelse (måske Masterprojekt omkring PM i Off. Org.).

4 Autokommunikation genovervejet - fra selvbekræftelse til ambitionssnak 06. september 2013 Af Lars Thøger Christensen, Ph.D. Professor, Copenhagen Business School - See more at: Autokommunikation er en grundlæggende menneskelig aktivitet, som kan iagttages i alle samfund. Vi kommunikerer med vores omverden for at genkende, bekræfte og fejre os selv samt for at vise, at vi tilhører fællesskabet og formår at udtrykke os på passende vis. Det har antropologer, sociologer og psykologer vidst og dokumenteret i århundreder. Det er lettere at se, når andre gør det, men ingen undslipper behovet for at spejle sig selv i omverden. Heller ikke virksomheder og organisationer.

5 Samtid Samfund Organisationer/ institutioner DR Nyheder 22/ Information 9/ (Forstå ->) Fremskrive -> Forudse -> Forestille Hvor er vi på vej hen med rummelighed, CSR, grønne regnskaber etc etc???

6 Hvorfor CSR, Grønt regnskab, PM mv.? 1. Simon Sinek - Start With Why TED Talk Short Edited 2. Udvikling i verden: når der kommer elektricitet og en vaskemaskine, frigøres der tid til intellektuelle aktiviteter! Hans Rosling and the magic washing machine TED Talk

7 Performance management Fra Wikipedia Performance management betegner den ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med styring af ydelse og præstation. I moderne, videntunge virksomheder og organisationer med stor grad af decentralisering kan styring ikke alene ske på baggrund af historiske økonomiske data. Ledelse og medarbejdere har behov for styringsinformation som er balanceret og hænger sammen fra toppen til bunden af organisationshierarkiet. Traditionelle økonomiske nøgletal skal suppleres med indikatorer for fremtidig præstation, procesorienterede mål og kundemål. Det er her systemer til at indsamle medarbejderes og afdelingers præstation (performance) kommer ind i billedet. Altså: Hårde og bløde mål Interne og eksterne mål Central styring og decentral indflydelse Sammenhængende systemer

8 Produktivitet Kerneopgave Målsætninger Input Proces Det vi gør Output Kvalitet og service Effekt Ressourcer Effektivitet Målstyring: Styring på graden af målopfyldelse Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

9 Målsætninger Input Proces Det vi gør Output Kvalitet og service Effekt Ressourcer Kerneopgave Ex DSB: Rammer/budget produktion tog til tiden god oplevelse flere brugere Ex et ældreområde: Rammer/budget produktion rehabilitering god oplevelse tilfredse borgere Ex skole: Rammer/budget produktion øget faglighed god oplevelse tilfredse brugere Processer foretages af medarbejdere: motivation og samarbejde! Eksterne mål på effekt og oplevelse

10 Performance Management i danske organisationer Der er nogle gange en tendens til at der ikke bliver målt på brugeres/borgeres oplevelse. Der er nogle gange en tendens til, at man måler på det, man kan måle på, men ikke på det væsentlige. Der er nogle gange en tendens til, at man ikke sætter mål for og operationaliserer omkring forudsætninger for velfungerende processer: motivation, samarbejde, tillid mv. MM 25/9: PM i det offentlige fungerer ikke, da medarbejderne stadig har en masse kontrol, at forholde sig til de er ikke sat fri!. Ny bog: Resultatmålinger og stress. Hvad er dine erfaringer?

11 Styring top-down: flere data = bedre styring Finansiel styring Aktivitetsstyring Mål- og resultatstyring Modellen hvor der er tydelige KPI er som alle er udformet på overordnet niveau Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

12 Styring med dialog om mål: dialog giver medejerskab og skaber mening! Rammestyring hvor der sker en kobling mellem niveauer ved at der aftales få tydelige mål. Indsatser og metoder kan selv vælges. Metoden forstætter fra niveau til niveau med aftaler omkring mål. Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

13 Virkeligheden er ofte en kombination Finansiel styring Aktivitetsstyring Mål- og resultatstyring Modellen hvor der er tydelige KPI er som er udformet på overordnet niveau for f.eks finansielle mål og aktivitetsstyring, men hvor der er rammestyring for f.eks Mål- og resultater. Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

14 Usystematisk Systematisk Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December Egen model baseret på Bouckaert, Geert og Halligan, John Fokus på opsamling af data og administration. Styring/ledelse ift balancerede mål og præstationer, herunder effekt Administration af performance Systematik i hovedsageligt hårde mål og målinger, men hovedsageligt indadrettet og fokus på administration Performance Management Systemer er opbygget (både hårde og bløde mål + både indadrettet og udadrettet + både kontrol og fremadrettet styring) og der er systematik i brugen og sammenhæng mellem systemer Traditionel performance Pre-performance Usystematiske intuitive målinger Hovedsageligt indadrettede Ledelse af performance Systemer (både hårde og bløde mål + både indadrettet og udadrettet, fx kundetilfredshed) er ved at være opbygget, men er adskilte systemer og der er ikke konsistent systematik i brugen

15 Hårde mål: Værdiskabelsesmodel som viser sammenhæng mellem mål, indsatser og resultater Årshjul Teamets tavler for planlægning, opfølgning på mål og resultater og arbejde med forbedringer Planlægningstavle/ driftstavle Forbedringstavle Målstyringstavle Bløde mål: Social kapital Teamets udvikling og kompetencer Værdibaseret ledelse MUS Kobling af virksomhed og individ Hårde og bløde resultater og mål Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

16 ¼ af teamets opgaver kan ½ af teamets opgaver ¾ af teamets opgaver Alle teamets opgaver kan Alle medarbejdere kan udføre udføres af flere kan udføres af flere kan udføres af flere udføres af alle alle opgaver med høj rutine medarbejdere medarbejdere medarbejdere Teamet ved hvem kunder og Teamet kender kunders Teamet følger Teamet laver Teamet følger op på samarbejdspartnere er og behov og forventninger regelmæssigt op på handlingsplaner for handlingsplaner for øget følger standarder i arbejdet og har en forståelse for kunders tilfredshed. udvikling af kundetilfredshed og udbygger eget bidrag til indfrielse kundetilfredshed kunderelationer af dette Teamet kender egne mål Teamet kender egne Teamet er med til at Teamet følger Teamet sætter højere mål end mål samt status på følge op på mål og selvstændigt op på mål og oprindeligt budgetteret eller resultater resultater. resultater. sætter andre mål som bidrager teamet laver til det samlede resultat. handleplaner for at håndtere afvigelser. Teamet arbejder med Teamet udarbejder Teamet følger op på Teamet planlægger, Teamet indhenter viden fra løbende forbedringer løsninger og resultatet af gennemfører og evaluerer omverdenen for inspiration til handleplaner og forbedringer systematisk arbejdet med udvikling af endnu bedre udfører i praksis løbende forbedringer praksis. Basisopgaver/ kompetencer Forretningsforståelse Mål og resultater Løbende forbedringer Teamsamarbejde Teamet er i Forming-fasen Teamet er i Stormingfasen Teamet er i Normingfasen Eksempel på Teamprofil. Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December Teamet er i Performingfasen Teamet videreudvikles ved at indsætte nye personprofiler, medarbejdere med andre erfaringer eller kompetencer eller ved at teamet påtager sig nye opgaver.

17 Individet og motivation Mange teorier: Maslow, Herzberg, Alderfer, Hackman&Oldham, forventningsteorier, retfærdighedsteori mv. Offentlige sektor: også kigge på Public Service Motivation (se bla. Lotte Bøgh Andersen m.fl. Styring og motivation i den offentlige sektor, 2014.) Social kapital:

18 Tillid, retfærdighed, samarbejde Social kapital Verdens korteste spørgeskema (her gengivet fra De skjulte velfærdsreserver. Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital. s. 32) 1. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 2. Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 3. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 4. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Med fem svarmuligheder per spørgsmål (dvs. en skala fra 0-4) giver det mulighed for at score fra 0-16 point. Gennemsnittet for danske arbejdspladser er 10,2 point. Under 8 point betegnes som meget lav social kapital. Over 12 point som meget høj social kapital. Samlet set kan der laves denne liste: 0-8 point : Meget lav social kapital 8,1-10,1 point : Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point : Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point : Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point : Meget høj social kapital

19 For at kunne styre skal vi vide noget om - Hvilke mål vi har - Hvorfor og Hvordan vi måler - Hvor ofte og hvor nøjagtigt vi måler - Hvor ofte skal der måles på flyvehøjden? På regnskabet? På trivslen? For at kunne arbejde med optimeringer og innovation for udvikling af effekt af løsningen af kerneopgaven må vi have troværdige fakta om hvad der foregår. 1. Styr på driften og 2. optimeringer Tegning fra bogen: Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Leaninspirerede teamtavler og metoder Udgives oktober Dafolo Forlag

20 Kapacitet- og ressourcestyring Kan/bør/skal man styre på individniveau? Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

21 Måltavle med både hårde og bløde mål i en skole Fokus Hvordan + hvor tit Mål Aktuel måling: På rette vej Aktuel måling: Behov for indsats Personalefravær gr.1 Personalefravær gr.2 Elevfravær gr. 1 Elevfravær gr. 2 Forældresamarbejde: tilfredshed Medarbejdertilfredshed Forældrehenvendelser Faglighed Automatisk træk hver måned Automatisk træk hver måned Automatisk træk hver måned Automatisk træk hver måned Max 5% 4 % Max 5% 5,8 % Max 5% 3% Max 5% 7% Survey nov + maj Min 83% 85% MTU/APV + minitrivsel hvert kvartal Antal pr uge. Måling hver uge. Niveau ved nationale tests Min 76% 70% Maks Min 6,5 i gennemsnit 6,8 Kilde: Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder. Udgives oktober Dafolo Forlag

22 Effekt Kaizentavle Målstyring Nye forslag Procedure for ny toner til printere (Signe) Stor Lille Forsøg med Fælles Mål. (Ledelsen) Prioritering Stor Indsats Projekter i gang Hvad Hvem Hvordan Hvornår Evaluering af fysisk aktivitet i heldagsskolen Pilotforsøg med Synlig læring Øge dialog på Forældreintra Ny procedure for bestilling af mad i boden Lone, Pia, Kurt Søren, Agnes Jane, Julie Karen Udarbejde + gennemfø re evaluering Lave udkast til teamet Lave standard Udarbejde + informere om ny procedure 4/10 21/10 25/10 12/10 I mål 4/9 Nyt fællesrum 17/9 Standard for materialebank Bruttolisten ikke glemt! Arkivering Portfolio Nøgler og låsetider Model fra bogen: Målorienteret teamsamarbejde i praksis. Lean-inspirerede teamtavler og metoder. Oktober Dafolo Forlag

23 Effektiviseringer Forskellige drivere: Erkendelse af problemer (brændende platform) Ønsket om en anden mere positiv fremtid Bør foregå på et faktuelt grundlag hvor indsats/effekt er vurderet. Ofte en foranalyse/et potentialecheck før der laves detailanalyser. Hver organisation og situation er speciel, dog det vigtigste princip er: Hvad er værdi for kunden/brugeren/borgeren? Nogle af de helt grundlæggende redskaber: Værdistrømsanalyse, swimlanes

24 Hårde mål: Værdiskabelsesmodel som viser sammenhæng mellem mål, indsatser og resultater Årshjul Teamets tavler for planlægning, opfølgning på mål og resultater og arbejde med forbedringer Planlægningstavle/ driftstavle Forbedringstavle Målstyringstavle Bløde mål: Social kapital Teamets udvikling og kompetencer Værdibaseret ledelse MUS Kobling af virksomhed og individ Hårde og bløde resultater og mål Hvordan operationaliseres dette så der på daglig basis/ofte opnås viden som kan benyttes til styring? Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December 2014.

25 Kilde: Bogen Performance Management moderne ledelse i praksis. Hans Reitzel. December Egen model baseret på Bouckaert, Geert og Halligan, John Usystematisk Systematisk Fokus på opsamling af data og administration. Administration af performance Systematik i hovedsageligt hårde mål og målinger, men hovedsageligt indadrettet og fokus på administration Hvor er du/i? Hvor vil I hen og hvorfor? Hvordan kan det ske? Traditionel performance Pre-performance Usystematiske intuitive målinger Hovedsageligt indadrettede Styring/ledelse ift balancerede mål og præstationer, herunder effekt Performance Management Systemer er opbygget (både hårde og bløde mål + både indadrettet og udadrettet + både kontrol og fremadrettet styring) og der er systematik i brugen og sammenhæng mellem systemer Ledelse af performance Systemer (både hårde og bløde mål + både indadrettet og udadrettet, fx kundetilfredshed) er ved at være opbygget, men er adskilte systemer og der er ikke konsistent systematik i brugen

26 2 bøger på vej Performance Management moderne ledelse i praksis. Målrettet Akademiuddannelsen i Ledelse og lederuddannelser generelt. Udover teori er der også anvisninger til praktiske veje for operationalisering. Hans Reitzel. Ultimo Målorienteret teamsamarbejde i praksis - Lean-inspirerede teamtavler og metoder Målrettet folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner Dafolo, oktober Se hvor der er kort video med intro til Kaizentavlen.

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere