1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget"

Transkript

1 Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare hvor teamet er, hvilke konkrete faktorer teamet vil sætte fokus på og hvilke mål de efterfølgende aktiviteter skal rettes mod. Værktøjet er bygget op om de 5 temaer, som knytter sig til TeamAtS plakatens overskrifter for basisopgaverne. Det 6. tema er relationer til ledelsen, knytter sig ikke direkte til plakaten. Temaerne er skitseret her 1. Målstyring og budget 2. Ansvar, kompetencer og opgaver 3. Samarbejde og kommunikation Teammøder 4. Samarbejde og kommunikation Styring i teamet 5. Udvikling 6. Relation til ledelse Nedenfor vil der blive stillet en række spørgsmål inden for hver tema. Det er hver enkelt teammedlemsopgave at besvare spørgsmålene ved at rate, hvor enig henholdsvis uenig vedkommende er på en 5-punkts skala 1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig Der kan være behov for en fælles afklaring af udvalgte ord og begreber inden besvarelse af spørgsmålene. Samtidig er det vigtigt, at spørgsmålene besvares udfra det samme perspektiv dvs. at alle er enige om hvilket team man taler om og at alle besvarer spørgsmålene udfra hvordan team status er her og nu. Tema 1. Målstyring og budget 1. Der er udarbejdet klare mål og planer for afdelingen som I kender og accepterer 2. I har udarbejdet klare mål og planer for teamets arbejde 3. Jeres teammøder og daglige arbejde er styret af de mål og planer, som teamet har opstillet og prioriteret 4. Jeres arbejde hænger sammen med AtS s målsætninger for team 5. I kender teamets budget og sammenhængen mellem budget og aktiviteter og er med til at følge op på budgettet

2 Team/AtS Tjek på teamet Side 2 Tema 2. Ansvar, kompetencer og opgaver 1. Team og ledelse har en klar aftale om teamets opgaver (hvem-gør-hvad) 2. Team og ledelse har afklaret og aftalt ansvar- og kompetence områder for teamet og for den enkelte teamdeltager 3. I har etableret en skriftlig kontrakt mellem teamet og teamleder 4.I får løst de opgaver, som I aftaler, og får fulgt op på løsningerne 5. I er gode til at udnytte hinandens erfaringer og kompetencer og hjælpe hinanden til at skabe det, I ønsker at opnå Tema 3. Samarbejde og kommunikation (Teammøder) 1. I har en fastlagt mødestruktur og en aftalt mødekultur 1. I er gode til at være målrettede og fokuserede på jeres teammøder 3. I er gode til at tage optræk til konflikter og løse det på en konstruktiv måde 4. I kan give hinanden konstruktiv kritik, som giver den enkelte en reel mulighed for at forbedre sig 5. I sætter jeres trivsel og samarbejde på dagsordenen og evaluerer det så teamet fungerer socialt såvel som fagligt Tema 4. Samarbejde og kommunikation (Styring i teamet) 1. I har opstillet/diskuteret klare spilleregler for teamets arbejde 2. Der er enighed om, hvilken rolle og ansvar den enkelte har 3. I er gode til at styre jeres opgaveløsning og planlægning 4. I når de ting, I har sat jer for at nå 5. I informerer, kommunikerer og videndeler både internt i teamet og eksternt med andre team og ledelse

3 Team/AtS Tjek på teamet Side 3 Tema 5. Udvikling (Teamets evne til at evaluere sig selv) 1. I har en fælles norm om, at I skal lære og udvikle jer mest muligt, mens I arbejder både fagligt og personligt 2. I diskuterer åbent de fejl, I begår, og fejrer jeres succeser og bruger disse som en kilde til læring 4. I evaluerer løbende jeres samarbejde (f.eks. måder at afholde teammøder på, jeres tværfaglige samarbejde, at jeres aftaler bliver ført ud i livet mv.) 4. I har en fælles holdning til og arbejder sammen om elevernes læring. 5. I fungerer bedre og bedre som team, som tiden går og sætter fælles fokus på læring i teamet, arbejdsformer, lærerrollen mv. 6. Relation til nærmeste leder 1. I oplever en passende grad af uddelegering og ansvar fra jeres nærmeste leder 2. I har en klar fornemmelse af, hvilket råderum og dermed beslutningskompetence I har 3. Lederen involverer jer i passende grad ift. til at træffe beslutninger, der har indflydelse for jer 4. I har en klar fornemmelse af, hvornår og hvordan lederen skal inddrages (eksempelvis ift. problematiske situationer/konflikter) 5. I får feedback fra jeres nærmeste leder på teamets præstationer bl.a. ved TUS

4 Team/AtS Tjek på teamet Side 4 Scoring og det videre teamudviklingsforløb Individuel score 1. Målstyring og budget Ud af 25 point 2. Ansvar, kompetencer og opgaver Ud af 25 point 3. Samarbejde og kommunikation Teammøder Ud af 25 point 4. Samarbejde og kommunikation Styring i teamet Ud af 25 point 5. Udvikling Ud af 25 point 6. Relation til nærmeste leder Ud af 25 point Total score Ud af 150 point Scoring og det videre teamudviklingsforløb Teamets score Læg samtlige teammedlemmers score i hvert tema sammen. Divider med antal teammedlemmer og noter jeres total score i hver kategori 1. Målstyring og budget Ud af 25 point 2. Ansvar, kompetencer og opgaver Ud af 25 point 3. Samarbejde og kommunikation Teammøder Ud af 25 point 4. Samarbejde og kommunikation Styring i teamet Ud af 25 point 5. Udvikling Ud af 25 point 6. Relation til nærmeste leder Ud af 25 point Total score Ud af 150 point

5 Team/AtS Tjek på teamet Side 5 Sæt både din individuelle score og jeres teamscore ind i figuren nedenfor. Brug forskellige farver til de to spind. Realtion til nærmeste leder Målstyring og budget Ansvar, kompetencer og opgaver Udvikling Samarbejde - Teammøder Samarbejde - Styring Fælles dialog Tjek på teamet på hvilket team niveau er I så? Oversæt jeres teamscore vurder og marker på Team/AtS plakaten, hvor I befinder jer som team ift. alle basisopgaverne. Indsatsområder Udvælg 3 spørgsmål (underemner i de 6 temaer), som I aktivt vil arbejde med, og hvor I mener, at I hurtigt vil kunne skabe gode resultater. Prioriter de 3 spørgsmål, hvad er det vigtigste at tage fat på først Tag de 3 spørgsmål, som I aktivt vil arbejde med, ét ad gangen: Gennemgå spørgsmålet og hør alle i teamet om deres mening og ideer til forbedringer til dette punkt formuler spørgsmålet som et mål I vil nå Hvilke handlinger skal til for at arbejde i retning af og på sigt nå målet Lav en konkrete aftaler om hvem der gør hvad og hvornår Hvordan og hvornår vil Ifølge op? Brug Indsatsområder 5 skridt at gå p som dokumentation for ovenstående Anvend Tjek på teamet igen (eksempelvis efter 3 eller 6 måneder) kør processen igennem igen.

6 Team/AtS Tjek på teamet Side 6 Model til beskrivelse af mål og handlinger 5 skridt at gå Eksempel: Nedenstående er et eksempel og KUN et eksempel på, hvorledes man kan beskrive 5 skridt at gå mhp. at konkretisere og strukturere de handlinger der skal til for at nå et vedtaget mål. Mål Vi har en fastlagt mødestruktur og en aftalt mødekultur 5. skridt Vi udarbejder en fast mødekalender og nedskriver rammer og regler for vores teammøder 4. skridt Vi diskuterer og bliver enige om en fælles team mødekultur - hvad er god mødekultur - hvordan leder og styrer vi vores møder - hvordan fastholder vi indhold/beslutninger - hvem skal informeres om indhold/beslutninger - hvem gør hvad 3. skridt Vi skemalægger fast ugentlig teamtid og tid til 4 årlige teamdage 1 år frem i tiden. 2. skridt Ved planlægning af fremtidig aktiviteter sikrer vi at der er mulighed for at skemalægge teamtid 1. skridt Vi diskuterer hvilke muligheder vi har for at skabe frirum til teammøder Ved teammødet d.? Hele teamet Ved teammødet d.? Y sætter punktet på dagsordenen og styrer dialogen Z skriver referat Ved næste skemalægning Områdeleder/Team Efter teammødet X orienterer områdeleder og aftaler, at Næste teammøde X sætter punktet på dagsordenen og styrer dialogen

7 Team/AtS Tjek på teamet Side 7 1. Indsatsområde Mål 5. skridt 4. skridt 3. skridt 2. skridt 1. skridt

8 Team/AtS Tjek på teamet Side 8 2. Indsatsområde Mål 5. skridt 4. skridt 3. skridt 2. skridt 1. skridt

9 Team/AtS Tjek på teamet Side 9 3. Indsatsområde Mål 5. skridt 4. skridt 3. skridt 2. skridt 1. skridt

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere