Programmering i Javascript

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering i Javascript"

Transkript

1 Programmering i Javascript 1. Introduktion HTML er et fortrinligt værktøj til at strukturere og præsentere information, men hvis web siderne skal være interaktive, så der kan reageres på brugerens handlinger, må vi til at programmere. I princippet kan et program afvikles enten på serveren (den computer, der har websiden) eller på klienten (browser-brugerens computer). Javascript er beregnet til at køre på klenten, og i Internet Explorer er der indbygget en Javascript fortolker. Javascript indlejres direkte i HTML-koden med et specielt tag: <script Language = JavaScript >... her står scriptet... </script> Med attributten Language= JavaScript fortæller vi browseren, hvilket sprog scriptet er skrevet i. Der kan benyttes andre scriptsprog, fx VBScript (Visual Basic Script) og JScript, der er et sprog, der ligner JavaScript meget. Hvad kan Javascript bruges til? Her er nogle blandt utallige eksempler: Vise meddelelser til brugeren - enten som en del af selve web-siden eller i separate meddelelsesbokse. Fx kan der vises oplysninger om, hvornår siden sidst er opdateret. Vise forskellige effekter, når brugeren bevæger musen over bestemte områder eller hvis der trykkes på en knap. Tilføje rulletekster i browserens statuslinje Inden du starter... Med standardindstilling viser Internet Explorer ingen fejlmeddelelser, hvis der er fejl i et dokument det virker bare ikke. Hvis du vil have fejlmeddelelser vist, skal du lave følgende indstilling: I Internet Explorer vælger du i menuen: Funktioner > Internetindstillinger På fanebladet Avanceret skal du fjerne markeringen fra boksen ved siden af Deaktiver scriptfejlfinding og sætte kryds i boksen ved siden af Vis en meddelelse om hver scriptfejl. 1

2 Eksempel 1.1 et script i body-delen Der benyttes linjenumre i HTML-koden. Dette gør referencen til de enkelte linjer nemmere. Du skal ikke skrive linjenumrene, hvis du vil afprøve scriptet. 1 <html> 2 <head> 3 <title>javascript Eksempel 1</title> 4 </head> 5 <body> 6 Velkommen til min webside. <br/> 7 Siden er under udvikling.<br/> 8 Siden er sidst ændret på følgende tidspunkt <br/> 9 <script language="javascript"> 10 document.write(document.lastmodified); 11 </script> 12 </body> 13 </html> Hent dokumentet ind i en browser og studer resultatet nøje. Hvis du læser HTML-dokumentet ind i en editor og gemmer det, så vil du se et ændret tidspunkt næste gang du åbner dokumentet i browseren. Scriptet er placeret i HTML-dokumentets body-del. Dette bevirker, at output fra scriptet bliver en del af selve HTML-dokumentet. Linje 10 ser lidt langhåret ud, og kan være svær at forstå på nuværende tidspunkt, men lad os alligevel løfte sløret en smule for, hvad der foregår: Document (selve HTML-dokumentet) er et såkaldt objekt. Til et objekt er det knyttet visse egenskaber (hukommelse) og metoder (handlinger). Tidspunktet for seneste ændring af dokumentet, er noget objektet husker. Vi kan så på et senere tidspunkt spørge objektet om dette tidspunkt vi skal blot gøre det på den rigtige måde: document.lastmodified vil returnere tidspunktet for seneste ændring af dokumentet Det at skrive noget i HTML-dokumentet er en handling, Java scriptet skal udføre. For at udføre en sådan handling skal der være en metode tilstede. Denne metode hedder write, og aktiveres således: document.write() Det, der står inde i parentesen, vil blive skrevet i HTML-dokumentet 2

3 Øvelse Skriv en eller anden tekst i document.write( ), fx dit navn. Det, du skriver, skal være omsluttet af enkelt-anførselstegn altså dem her:. Det er JavaScripts måde at identificere tekststrenge på. 2. Tilføj en formateringstag fx <b>...</b> omkring den tekst du skrev i document.write( ). Se resultatet i en browser. Betyder det noget, om tag ene står inden for anførselstegnene eller udenfor? 3. Hvad sker der, hvis linje 10 ændres til document.write("<b>sidst ændret: </b>" + document.lastmodified); Eksempel 1.3 Mere om objekter Date objektet Objektet Date er et indbygget Javascript objekt, der sætter dig i stand til at arbejde med datoer og klokkeslæt på en meget nem måde. Date-objektet har ingen egenskaber (hukommelse), men derimod en række metoder til at håndtere dato og klokkeslæt. Date-objekter opbevarer dato og klokkeslæt på en temmelig speciel form, nemlig som antallet af millisekunder efter 1. januar 1970, men ved hjælp af Date-objektets metoder kan dette formateres til almindelige dato- og tidsformat. 1 <html> 2 <head> 3 <title>dato og Klokken</title> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>dato og Klokken</h1> 7 <script language="javascript"> 8 now=new Date(); 9 lokaltid=now.tostring() 10 document.write("<b>lokal tid:</b>" + lokaltid + "<br/>"); 11 </script> 12 </body> 13 </html> I linje 8 oprettes et nyt Date-objekt, som vi kalder now. Objektet now arver alle de metoder, der er knyttet til et Date-objekt. Date-objektet now indeholder dato og et klokkeslæt som antallet af millisekunder efter 1. januar Dette tal kan omdannes til en streng vha. metoden tostring( ). Dette sker i linje 9: lokaltid=now.tostring() Her er lokaltid en variabel (en beholder) der benyttes til at opbevare dato og klokkeslæt som en tekststreng. Variablen lokaltid indeholder altså en tekststeng af formen Sun Nov 6 18:49:35 UTC

4 Øvelse Tilføj en linje til scriptet i eksempel 1.3, hvor du definerer en ny variabel (kald den fx GMTtid og tildel denne værdien af now.togmtstring() Tilføj også en linje (ligesom linje 10), der udskriver GMT tiden. 2. Et Date-objekt har metoder til at hente detaljer om det aktuelle klokkeslæt timer, minutter og sekunder. Definer variablerne timer, minutter og sekunder således timer=now.gethours(); minutter=now.getminutes(); sekunder=now.getseconds(); Opbyg vha. disse en tekststreng, der med document.write( ) skriver det aktuelle tidspunkt på formen tt:mm:ss Eksempel 1.5 et script i head-delen Indlæs nedenstående HTML-kode i en browser og studer nøje, hvad der sker 1 <html> 2 <head><title>et eksempel på en rullende meddelelse</title> 3 <script language="javascript"> 4 var msg = Her er en rullende meddelelse. Spændende, ikke? ; 5 var spacer = "......"; 6 var pos = 0; 7 function ScrollMessage() { 8 window.status = msg.substring(pos,msg.length) + spacer + msg.substring(0, pos); 9 pos++; 10 if (pos > msg.length) pos = 0; 11 window.settimeout("scrollmessage()",200); 12 } 13 ScrollMessage(); 14 </script> 15 </head> 16 <body> 17 <h1>et eksempel på en rullende meddelelse</h1> 18 Prøv at kigge på statuslinjen nederst på siden. 19 </body> 20 </html> Her er scriptet placeret i head-delen, og det bevirker, at scriptet bliver udført før HTML-dokumentets body-del bliver behandlet af browseren. I modsætning til de foregående eksempler producerer dette script intet output på selve web-siden. Det er ikke meningen, at du skal forstå, hvad der sker i scriptet (linje 3-14), men derfor kan vi jo godt kigge lidt på det. 4

5 Øvelse Lav de nødvendige ændringer, så du får udskrevet din egen rulletekst i statuslinje. 2. Lav en ændring i scriptet, så rulleteksten kører dobblet så hurtigt. 3. Fjern scriptet, der laver rulleteksten, og sæt dette script ind i stedet <script language = "JavaScript"> function Vis_tid() { now = new Date(); lokaltid = now.tostring(); window.status = lokaltid; window.settimeout("vis_tid()",1000); } Vis_tid(); </script> Prøv at give en forklaring på, hvad der sker i dette script herunder hvorfor timeout er sat til Eksempel 1.7 et script som hændelsesprocedure En hændelsesprocedure afvikles først, når en eller anden hændelse er indtruffet. Det kan fx (og typisk) være et klik med musen på en knap, men også meget andet men dette kommer vi tilbage til. Denne HTML-kode opretter en knap: 1 <html> 2 <head> 3 <title>en knap på formen</title> 4 </head> 5 <body> 6 <input type="button" value="klik her" name="knap1"> 7 </body> 8 </html> Indlæs koden i en browser og tryk på knappen. Du vil sikkert erfare, at der intet sker, men det kommer der til om et øjeblik. I linje 6 oprettes en knap med et input tag. De enkelte attributter i dette tag skal tolkes således: type="button" value="klik her" name="knap1" Dette betyder, at det er en knap, der oprettes. Der kan oprettes mange andre input-typer Der kommer til at stå Klik her på knappen Knappen får navnet knap1. 5

6 Det snedige er nu, at der kan tilføjes JavaScript kommandoer, som udføres når der klikkes på knappen. Disse tilføjes i en onclick-attribut på denne form: onclick="her står de JavaScript kommandoer der skal udføres" Hvis vi fx vil have en lille meddelelse til at stå i stauslinjen, ved vi fra eksempel 1.5, at dette klares med JavaScript kommandoen window.status='du klikkede på knappen' Hvis du erstatter linje 6 i ovenstående HTML-kode med denne linje: <input type="button" value="klik her" name="knap1" onclick="window.status='du klikkede på knappen'"> så sker der noget, når du trykker på knappen. Prøv eksempel 7.b. Øvelse 1.8 Skift baggrundsfarve med knapper 1. Udskift linje 6 i HTML-koden i eksempel 1.7 med denne <INPUT type="button" value="skift til gul" name="knap1" onclick="document.bgcolor='yellow'"> Så vil et klik på knappen bevirke, at baggrunden skifter til gul. Prøv! 2. Tilføj to knapper med påskriften hhv. "Skift til rød" og "Skift til hvid". Prøv af! Eksempel 1.9 meddelelser til brugeren i meddelelsesbokse Et af de simpleste scripts et et, hvor brugeren bydes velkommen til et website med en meddelelsesboks. Scriptet fylder én linje (linje 5 i HTML-dokumentet nedenfor): 1 <html> 2 <head> 3 <title>alert boks</title> 4 <script language="javascript"> 5 alert('velkommen til min website'); 6 </script> 7 </head> 8 <body> </body> 10 </html> 6

7 Øvelse Scriptet i ekssempel 1.9 er placeret i HTML-dokumentets head-del. Hvilken virkning har dette? Hvad ville der ske, hvis scriptet var placeret i body-delen? 2. Indsæt en alert-kommando mere i scriptet. Hvad sker der? 3. Lav de nødvendige ændringer i HTML-dokumentet fra øvelse 1.8, så der vises en alert boks med teksten Baggrunden skifter til gul. Først når der klikkes på alert boksens OK knap, skifter baggrunden til gul. (Husk, at JavaScript sætninger adskilles med et semikolon) 7

8 2. Betingede sætninger I øvelse 1.8 opstod der et spørgsmål om, hvordan man kunne programmere knappen, der skifter baggrunden til gul farve, således at knappen ved næste tryk skifter baggrundsfarven tilbage til hvid. Opgaven, vi her stiller os, er altså: Lav en knap med påskriften Skift til gul, der ved et tryk ændrer baggrundsfarven til gul og samtidig ændrer knappens påskrift til Skift til hvid. Ved et nyt tryk på knappen skal baggrundsfarven ændres til hvid og påskriften ændres til Skift til gul. Hvis påskriften = Skift til gul skift baggrundsfarven til gul; skift påskriften til Skift til hvid ellers skift baggrundsfarven til hvid; skift påskriften til Skift til gul Knappen lavede vi i øvelse 1.8 således: <INPUT type="button" value="skift til gul" name="knap1" onclick="document.bgcolor='yellow'"> Knappens navn (name) er altså knap1, dens påskrift (value) er fra starten Skift til gul og den JavaScript kommando, som udføres når der klikkes på knappen står i anførelsestegn efter OnClick. Hvis du vil have et Javascript program til at aflæse, hvad der står på en knap, skal du bruge punktum-notationen: knap1.value hvor knap1 er navnet på det objekt, du refererer til, og value er den egenskab ved objektet, du vil have fat i. Vil du i stedet ændre denne egenskab, skal du skrive knap1.value = Skift til hvid Herved får knappens value tildelt en ny værdi ( her værdien Skift til hvid ) Øvelse 2.1 Lav en knap med navnet knap1 og påskriften Skift til gul. a) I onclick placerer du en Javascript kommando, der viser knappens påskrift i en alert boks. b) Lav en lille ændring, så du i stedet får vist knappens navn i alert boksen. c) Indsæt en Javascript kommando i knappens onclock, så du får ændret knappens påskrift til Skift til hvid. 8

9 Herefter kan vores programstump komme noget tættere på Javascript (linjenumrene tjener kun til reference) 1 hvis knap1.value = Skift til gul 2 document.bgcolor= yellow ; 3 knap1.value= Skift til hvid 4 ellers 5 document.bgcolor= white ; 6 knap1.value= Skift til gul I linje 1 og i linje 6 forekommer Javascript kommandoen knap1.value= Skift til hvid, men i vidt forskellige betydninger: I linje 6 er der tale om en tildeling - knap1 skal have en ny påskift. I linje 1 er der tale om betingelse - hvis der rent faktisk står Skift til gul på knap1, så skal der returneres true (sandt), men står der noget andet, så skal der returneres false (falsk). For at skelne mellem disse betydninger skal betingelsen skrives med et dobbelt-lighedstegn og parenteser omkring: (knap1.value == Skift til gul ) Tilbage er blot at oversætte Hvis og ellers til engelsk, og sætte krøllede parenteser { } om både hvis-delen og ellers-delen: if (knap1.value = Skift til gul ) { document.bgcolor= yellow ; knap1.value= Skift til hvid } else { document.bgcolor= white ; knap1.value= Skift til gul } Hele denne programstump placeres mellem anførelsestegn efter onclick=, og så skulle det hele gerne fungere. Det færdige program finder du øverst på næste side. 9

10 <html> <head> <title>untitled</title> </head> <body> <input type="button" name="knap1" value="skift til gul" onclick=" if (knap1.value=='skift til gul') { document.bgcolor='yellow'; knap1.value='skift til hvid'} else {document.bgcolor='white'; knap1.value='skift til gul'}"> </body> </html> Øvelse I stedet for at lade knappens påskrift afgøre, hvilken del af scriptet, der skal udføres, havde det måske været mere naturligt at lade den aktuelle baggrundsfarve afgøre dette. Dvs., at betingelsen i if-else sætningen skal ændtres til if (document.bgcolor = white ) Lav denne ændring og konstater, at det ikke virker! Hvis du i stedet for white skriver #ffffff, så virker det. Prøv at give en forklaring på dette. 2. Du kan få siden til at starte med en rød baggrundsfarve ved at tilføje en attribut til body-taget: <body bgcolor= red > Hvordan opfører programmet sig, hvis der startes med en rød baggrundsfarve? Prøv at give et svar på dette inden du laver ændringen i programmet. Øvelse 2.3 Lav nogle ændringer til programmet i øvelse 2.2, således at første gang du klikker på kanppen, så skifter baggrundsfarven til gul. Næste gang, der klikkes, kommer en meddelelse om, at du allerede har skiftet til gul baggrund. 10

11 Den generelle stuktur af en if-else konstuktion ser således ud: if (betingelse) {action1} else {action2} Hvis betingelsen er opfyldt, så udføres action1. Action2 overspringes. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, så overspringes action1 og action2 udføres. Hvis der ingen kommandoer er i else-delen, kan denne udelades. Strukturen er da if (betingelse) {action} Hvis betingelsen er opfyldt, så udføres action. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, så overspringes action. Betingelsen skal indeholde to værdier, der skal sammenlignes. Ovenfor checkede vi om de to værdier var ens. Vi kan naturligvis også checke, om de er forskellige og (hvis det giver mening) om den ene er større end eller mindre end den anden. Syntaksen er denne: == (er lig med)!= (er forskellig fra) < (er mindre end) > (er større end) <= (er mindre end eller lig med) >= (er større end eller lig med) action1 og action2 består af en eller flere Javascript kommandoer adskilt af semikolon. Fx må der i action-delene gerne forekomme nye if-else konstruktioner. Øvelse 2.4 Lav knappen således, at du kan skifte mellem 3 baggrundsfarver (hvid-gul-rød) og således, at knappens på skrift skifter mellem Skift til gul, Skift til rød og Skift til hvid. Måske får du brug for at kende hex-farvekoderne. Åbn linket hexfarver på datalogi hjemmesiden. Her finder du dem alle! 11

12 Skal der handles forskelligt på 3 eller flere muligheder, så bliver if-else konstuktionerne for indviklede. Til sådanne opgaver benyttes switch-sætningen og en række case-sætninger. Syntaksen er switch(udtryk) { case værdi1: action1; break; case værdi2: action2; break; : : } default: action_default break-sætningen bevirker et udhop fra switch-konstruktionen. En switch-sætning er i det væsentlige det samme som en serie if-else-if sætninger. For at forstå syntaksen er det nemmest at se på et eksempel: Vi skal have lavet en knap, der kan skifte mellem 3 baggrundsfarver (hvid-gul-rød) og således, at knappens på skrift skifter mellem Skift til gul, Skift til rød og Skift til hvid. Knappen laves som tidligere, så vi behandler kun Javascriptet knyttet til onclick-hændelsen.vi lader knap1.value være det udtryk, der skal styre de enkelte cases. knap1.value vil altid have én af værdierne Skift til gul, Skift til rød eller Skift til hvid. Scriptet kommer til at se således ud: switch(knap1.value) { case 'Skift til gul': document.bgcolor='yellow'; knap1.value='skift til rød'; break; case 'Skift til rød': document.bgcolor='red'; knap1.value='skift til hvid'; break; case 'Skift til hvid': document.bgcolor='white'; knap1.value='skift til gul'; break } break-sætningen bevirker et udhop fra switch-konstruktionen Øvelse 2.5 Indsæt ovenstående script som onclick i knap1. Test programmet. Lav en lille tilføjelse, så knappen kan skifte mellem 4 baggrundsfarver. Gem scriptet. 12

13 3. Funktioner Ofte har man behov for at kunne genbruge sin JavaScript kode. I det, vi hidtil har lavet, er koden bundet til en bestemt knaps onclick-hændelse. Vi ser først på et lille eksempel, der byder velkommen til websiden. Hertil vil vi bruge et tekstfelt til at skrive navnet i. Et tekstfelt laves vha. et input-tag (ligesom en knap). Desuden skal vi bruge en knap med påskriften OK <body> Hvad hedder du? <br /> <input type="text" name="text1" maxlength="50" /><br /> <input type="button" value="ok" /> </body> Vi skulle gerne have det til at fungere således, at når der klikkes på OK-knappen, så vises det indtastede navn i en arlertboks. Dette kan let klares ved at tilføje onclick="alert('velkommen ' + text1.value)" til input-tag et. Læg mærke til, at text1.value altid indeholder det, der er skrevet i tekstfeltet. Øvelse 3.1 Få dette lille script til at fungere. Forklar, hvad der sker i 'Velkommen ' + text1.value. Hvorfor er der anførselstegn om Velkommen og ikke om text1.value? I HTML-dokumentets head del placerer du dette script (det meste af det sætter HTML-kit ind ganske automatisk): <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function velkomst(navn) { alert('velkommen ' + navn) } //--> </script> Her defineres en funktion med navnet velkomst. Denne funktion kan kaldes fra fx en knap s onclickhændelse. Funktionen skal kaldes med en parameter - navn - og et kald bevirker, at en alertboks kommer frem mad en velkomst det pågældende navn. 13

14 Øvelse 3.2 Erstat OK-knappens onclick-hændelsen med dette funktionskald: Hvad sker? onclick="velkomst(bente)" Hvad skal der stå i stedet for Bente, hvis navnet, der indstastes i tekstfeltet, skal have velkomsten? Øvelse 3.3 I denne øvelse skal du et specielt tekstfelt kaldet password. Prøv dette eksempel: <html> <head> <title>password check</title> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function check() { if (pw.value=='bente') {window.open(' else {alert('forkert Password'); pw.value=""} } //--> </script> </head> <body> <input type="password" name="pw" /><br /> <input type="button" name="knap" value="check" onclick="check()" /> </body> </html> Lav ændringer i koden, så flere passwords kan accepteres. Lav et tekstfelt til indtastning af brugernavn. Såvel password som brugernavn skal checkes. 14

15 Øvelse 3.4 I denne øvelse skal du lave comboboks til at skifte baggrundsfarve med. En comboboks laves således: <html> <head> <title>test af combobolse</title> </head> <body> <select name="combo1" size="1" onchange="alert(combo1.value)"> <option value="hvid"> Hvid baggrund </option> <option value="gul"> Gul baggrund</option> <option value="rød"> Rød baggrund</option> <option value="grøn"> Grøn baggrund</option> </select> </html> Udvid listen med flere farver og undersøg, hvad der sker, hvis du ændrer værdien i size. Hvis du ønsker, at en af farverne er valgt som standard fra begyndelsen - fx. den hvide, så tilføjer du selected = true i option-tagget for hvid. Lav et JavaScript, der kan ændre farverne efter comboboksens indstilling. 4. Regn med JavaScript Vi starter med at lave et simpelt JavaScript, der kan addere to hele tal. Hertil skal vi bruge to tekstfelter til at rumme de to tal, der skal adderes, og en knap til at iværksætte additionen. <body> <input type="text" value="" name="boks1" /> + <input type="text" value="" name="boks2" /> <input type="button" value=" = " name="ligmed"/> <input type="text" value="" name="facit" readonly="true" /> </body> Indsæt denne kode i et html-dokument og check, at alt ser fornuftigt ud. Øvelse 4.1 Lav en onclick-procedure til ligmed-knappen der henter indholdet af de to tekstfelter boks1 og boks2, og udskriver summen af de to tal i en alert-boks. Ser resultatet rigtigt ud? 15

16 Problemet er, at boks1.value opfattes som en tekst og ikke som et tal. Når indholdet af de to tekstfelter derefter lægges sammen, så betyder det, at de to tekster skrives i forlængelse af hinanden. For at få summen af tallene regnet ud, skal vi altså have JavaScript til at opfatte boks1.value og boks2.value som tal. Hertil er JavaScript udstyret med standardfunktionen parseint(). Denne fungerer således, at når linjen tal1 = parseint(boks1.value) udføres, så vil tal1 indeholde det hele tal, der står i boks1 - vel at mærke opfattet som et tal. Det reviderede script ser således ud:: <html> <head> <title>læg to tal sammen</title> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function regn() { tal1=parseint(boks1.value); tal2=parseint(boks2.value); alert(tal1+tal2); } //--> </script> </head> <body> <input type="text" value="" name="boks1" /> + <input type="text" value="" name="boks2" /> <input type="button" value=" = " name="ligmed" onclick="regn()" /> <input type="text" value="" name="facit" readonly="true" /> </body> </html> Øvelse 4.2 Lav de nødvendige ændringer i koden ovenfor, så resultatet udskrives i facit-feltet i stedet for i en alert boks. Hvis du erstatter parseint med parsefloat, så kan du regne med decimaltal. Prøv at bruge såvel decimal-punktum som decimal-komma. Hvad sker? Lav en knap med påskriften Slet, der sletter indholdet af alle tekstfelterne før indtastning af et nyt regnestykke. 16

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen...

Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... Modul 2 Indholdsfortegnelse If-sætningen... 3 Opgaver... 4 OR, AND sammen med if-sætningen... 5 Rand() funktion... 5 Opgave... 5 Include() funktionen... 6 Opgave... 6 POST/GET og formular... 6 Opgaver...

Læs mere

De skjulte input typer:

De skjulte input typer: Hvis man skal lave en html formular er der nogle felter til rådighed som kan benyttes, alt efter hvad output fra formularen skal være. Det felt som alle andre felter skal omkranses af er form tagget, som

Læs mere

JavaScript. Grundlæggende elementer. Jørgen Sørensen. jososoft software development. 1998-2007 Jørgen Sørensen

JavaScript. Grundlæggende elementer. Jørgen Sørensen. jososoft software development. 1998-2007 Jørgen Sørensen JavaScript Grundlæggende elementer Jørgen Sørensen jososoft software development 1998-2007 Jørgen Sørensen Indholdsfortegnelse Introduktion Det første program Variabler.. Operatorer Objekthierarkiet i

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Byggebasen Javascript

Byggebasen Javascript EG Data Inform Byggebasen Javascript Implementering af ansvarsperioder og produktdata på eget site Jens Karsø 2013 Indhold Byggebasen javascript-plugin til DB12-site... 2 DB12-site kommunikationsmodel...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Kalender med mailingliste

Kalender med mailingliste Kalender med mailingliste Side 1 af 11 Log ind på din hjemmeside, som du gør, når du opdaterer den. Gå herefter ind på afsnittet Moduler. Tryk på Installer udfor Kalender. Side 2 af 11 Nu dukker nedenstående

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Noter til C# Programmering Iteration

Noter til C# Programmering Iteration Noter til C# Programmering Iteration Programflow Programmer udfører det meste af deres arbejde vha. forgrening og løkker. Løkker Mange programmeringsproblemer kan løses ved at gentage en handling på de

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. klient Forespørgsel/

Læs mere

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde

Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Praktiske Maple kommandoer og arbejdsmåde Options: I menuen "Tools" findes "Options". Under fanebladet "Interface" bør man vælge Default format for new worksheets = Worksheet Det bevirker, at man kan skelne

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad??

HTML, PHP, SQL, webserver, hvad er hvad?? Dagens menu HTML og PHP: Baglæs fra output til input PHP: Variable, strenge og arrays Funktioner, oprettelse og kald (og variable på tværs af funktioner) echo vs return? if-else konstruktioner MySQL: Hvad

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Nyhedssystem med mailingliste

Nyhedssystem med mailingliste Nyhedssystem med mailingliste Side 1 af 12 Log ind på din hjemmeside, som du gør, når du opdaterer den. Gå herefter ind på afsnittet moduler. Tryk på Installér ud for OLO Nyheder. Side 2 af 12 Nu dukker

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version)

Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Tracking af YouTube i Google Tag Manager og Universal Analytics (Seneste version) Introduktion til Google Tag Manager og Youtube... 1 Opsæt Tags, Variabler og Triggers... 4 A) Variabler (variables)...

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Afsending af s vha. ASP

Afsending af  s vha. ASP Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Afsending af emails vha. ASP Det kan ofte være praktisk at afsende emails fra sin hjemmeside. Denne artikel tager udgangspunkt i komponenten JMail fra

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Python 3 kursus lektion 1:

Python 3 kursus lektion 1: Python 3 kursus lektion 1: Her laves et nyt program Her køre programmet! Her skrives koden: Gem (CTRL-s) Tryk F5 (for at køre) www.madsmatik.dk d.14-01-2016 1/5 At skrive til skærmen: Hello World Man kan

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Installationsvejledning til Virk Tæller

Installationsvejledning til Virk Tæller Installationsvejledning til Virk Tæller Version 1 Indhold Hvad er Virktælleren?... 2 Brugeradfærd... 2 Brugeranvisning til indsættelse af JavaScript... 2... 2 Start-script... 2 Completed-script... 2 Test

Læs mere

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute.

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute. Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. I får udleveret et lille

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer

Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer Anvendelse af Model- View koncept i SAS Stored Processer Peter Sandal Boll Chefkonsulent Professional Services, Skanderborg SAS Institute A/S Agenda Model-View-Controller konceptet (MVC) Eksempel med put-rapport

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere