DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver..."

Transkript

1 SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter (dokumentgebyr) 50 pr. lån/kredit Ved overførsel af lån og kreditter fra andre pengeinstitutter betaler lønkunder ikke gebyr Bevillingsgebyr for oprettelse af anfordringsgaranti, 1.00 Afgifter til staten 1,50% tinglysningsafgift på pantebrevshoved stol oprundet til nærmeste hele 10 Tinglysningsafgift kr Andre lånesagsgebyrer Notering af panthaverdeklaration (kun ved billån)... Påtegning på pantebrev (pr. påtegning)... Gebyr for bevilling af overtræk... Boligpakke for køb af andelsbolig... Rådgivning, gennemgang af andelsboligforeningens regnskaber/vedtægter og generalforsamlingsreferat, behandling og oprettelse af Købesumsgaranti, gennemgang af købsaftale, fremsendelse af udbetaling og restkøbesum til deponering. PENSAM BANK LOKAL PULJEPENSION og LOKAL BØRNEOPSPARING Pulje administrationsgebyr 12) 0,75% 13) (min. 10) Puljeudtræden 25 pr. konto Puljeændring 25 pr. konto ) Pulje administrationsgebyret afregnes ud fra det beløb, der står på puljekontoen. 13) Pulje administrationsgebyr hæves én gang årligt i januar måned for den periode kontoen har deltaget i PenSam Bank Lokal Puljepension og Lokal Børneopsparing. Bogført puljeadministrationsgebyr i januar måned er beregnet på baggrund af saldoen pr det foregående år. Ved udtræden midt på året beregnes puljeadministrationsgebyret forholdsmæssigt for de måneder puljekontoen har deltaget i PenSam Bank Lokal Puljepension og Lokal Børneopsparing og puljeadministrationsgebyret bogføres på udtrædelsesdagen. ØVRIGE GEBYRER Manuel overførsel ved rådgiver... Manuel straksoverførsel ved rådgiver... Straksoverførsel via Netbank... Betaling af indleverede giro-/indbetalingskort... Saldooplysning ved telefonisk henvendelse... Ekstraordinær kontoudskrift... Afvisning af Betalingsserviceaftale via rådgiver på foranledning af kunden... (pr. afvisning) Kopi af kontoudskrifter og andet... pr. kopi Kontoudskrifter sendt automatisk via datacentral (bestilt af kunden) Sendt med almindelig post (PostDanmark)... pr. stk. Sendt via E-Boks... pr. stk. Rykkerbrev ved restance og overtræk... Gebyr for inddækning af overtræk fra anden konto i PenSam Bank (pr. overførsel)... Spærring i forbindelse med overtræk eller misbrug... Udlevering af checkhæfte... pr.checkhæfte Checkgebyr for brug af checks... pr. check Returnering af transaktioner grundet manglende dækning... pr. transaktion Besked til beløbsmodtager og kvittering for overførsel via Netbank... pr. besked/kvittering Fremfindelse af bilag m.m. for offentlige myndigheder... i timen Udstedelse af gave- eller bankcheck... pr. stk. Betaling for ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser... pr. påbegyndt time Ændring af pensionsordning fra en pensionsordning til en anden (ej arbejdsmarkedspensioner i PenSam Bank)... pr. ordning Overførsel af pensionsordning til andet pengeinstitut eller forsikringsselskab... pr. ordning Opgørelse af pensionsordning (ej arbejdsmarkedspension i PenSam Bank)... pr. ordning 20,0 25,0 2,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 5,0 1,25 kr. 100,0 100,0 150,0 250,0 10,0 150,0 10,0 500,0 25,0 500,0 350,0 350,0 350,0

2 SIDE 6 GEBYRER VED HÅNDTERING AF REALKREDITLÅN VIA PENSAM BANK BOLIGPAKKER Boligpakke Køb af ejerbolig 14) Boligpakke Salg af ejerbolig 15) Boligpakke Konvertering 16) Låneformidler Totalkredit Andre Totalkredit Andre Totalkredit Andre Gebyr ) ) Boligpakke Køb af ejerbolig Rådgivning, Gennemgang af lånetilbud, Berigtigelse af lånetilbud, Aflysning af prioriteter, Tingbogsattest, Sletning af retsanmærkninger, Besigtigelse af ejendom, Tinglysning af pantebreve, Behandling af afgifts pantebrev, Opfølgning på tinglysning af skøde, Indeståelseserklæring for evt. anmærkninger, Behandling og oprettelse af Købesumsgaranti, Behandling af sagsgaranti, Oprettelse og garantiprovision for Sagsgaranti (når realkreditlån er optaget i Totalkredit ved optagelse af realkreditlån i andre realkreditinstitutter betales særskilt garantiprovision og oprettelsesgebyr), Gennemgang af købsaftale, Fremsendelse af udbetaling og restkøbesum til deponering og oprettelse af særlig Omprioriteringskonto (køb), Kurssikring af Totalkreditlån. 15) Boligpakke Salg af ejerbolig Rådgivning, Indhentelse af indfrielsestilbud, Indfrielse af prioriteter, Aflysning af prioriteter, Påtegninger på andre pantebreve, Tingbogsattest, Opfølgning på tinglysning af skøde, Indeståelseserklæring for evt. anmærkninger, Gennemgang af købsaftale, Deponeringsgebyr, Anvendelse af deponerede midler og oprettelse af særlig Omprioriteringskonto (salg), Kurssikring af Totalkreditlån 16) Boligpakke Konvertering/Friværdibelåning Rådgivning, Gennemgang af lånetilbud, Berigtigelse af lånetilbud, Indhentelse af indfrielsestilbud, Indfrielse af prioriteter, Aflysning af prioriteter, Påtegninger på andre pantebreve, Tingbogsattest, Besigtigelse af ejendom, Sletning af retsanmærkninger, Tinglysning af pantebreve, Behandling af afgifts pantebrev, Indeståelseserklæring for evt. anmærkninger, Oprettelse og garantiprovision for Sagsgaranti (når realkreditlån er optaget i Totalkredit ved optagelse af realkreditlån i andre realkreditinstitutter betales særskilt garantiprovision og oprettelsesgebyr), Ansøgning om realkreditlån i andet institut og oprettelse af særlig Omprioriteringskonto (konvertering/friværdibelåning), Kurssikring af Totalkreditlån. Indhentelse af indfrielsestilbud, Indfrielse af prioriteter, Aflysning af prioriteter, Påtegninger på andre pantebreve, Tingbogsattest, Besigtigelse af ejendom, Sletning af retsanmærkninger, Tinglysning af pantebreve, Behandling af afgifts pantebrev, Indeståelseserklæring for evt. anmærkninger, Oprettelse og garantiprovision for Sagsgaranti (når realkreditlån er optaget i Totalkredit ved optagelse af realkreditlån i andre realkreditinstitutter betales særskilt garantiprovision og oprettelsesgebyr), Ansøgning om realkreditlån i andet institut og oprettelse af særlig Omprioriteringskonto (konvertering), Kurssikring af Totalkreditlån. 17) Ved efterfølgende optagelse af nyt Totalkreditlån via PenSam Bank nedsættes gebyret dog til kr ) Ved fastkursaftale via Totalkredit eller andet realkreditinstitut vil disse kunne opkræve særskilt gebyr for fastkursaftalen/kurssikringen. Herudover kan opkræves særlige individuelle gebyrer til PenSam Bank, såfremt kunden eller sagen påkræver dette Lånesagsgebyr til Totalkredit... Kurssikring for hjemtagelse/indfrielse af realkreditlån (pr. lån) 18) Lån via Totalkredit (en del af Boligpakken)... Lån via andre realkreditinstitutter... Garantiprovision (pr. lån) Købesumsgaranti (ingen garantiprovision - hverken for lån optaget via Totalkredit eller andre realkreditinstitutter) Projektkøbsgaranti - Ingen garantiprovision for lån optaget via Totalkredit (garantiperiode i op til 6 mdr. for garantiperioder ud over 6 mdr. opkræves samme omkostninger som om lånet er optaget i andet realkreditinstitut) - For oprettelse af projektkøbsgarantier for lån optaget via andre realkreditinstitutter beregnes 1,50 % p.a. i garantiprovision og et gebyr på 1.00 for oprettelsen af garantien. Garantiprovisionen tilskrives hvert kvartal. Den årlige nominelle provision er 1,51 %. Sagsgaranti - Ingen garantiprovision for Totalkreditlån - For oprettelse af sagsgarantier for lån optaget via andre realkreditinstitutter beregnes 1,50 % p.a. i garantiprovision og et gebyr på 1.00 for oprettelsen af garantien. Garantiprovisionen tilskrives hvert kvartal. Den årlige nominelle provision er 1,51 %. Indgåelse af refinansieringsaftale via PenSam Bank rentetilpasningslån via Totalkredit 75 (bemærk at Totalkredit også opkræver særskilt gebyr for denne serviceydelse) Kurtage for handel med danske realkreditobligationer via PenSam Bank i forbindelse med optagelse/ udbetaling eller indfrielse af realkreditlån: 0,25 % af kursværdi (pr. lån) - dog - Minimum 10 og maks., Kursskæring +/- 0,05 Point af obligationens handelskurs - Kursspread +/- 0-0,2 kurspoint For kurtage og betingelser ved handel af obligationer via Totalkredit eller andre realkreditinstitutter henvises til Totalkredits/realkreditinstituttes hjemmeside Oprettelse og sagsbehandling af deponeringskonto i PenSam Bank... Fremsendelse af transport til notering... Fremsendelse af lånesagsdokumenter til andet pengeinstitut... Ekstraordinær bestilling af vurdering af bolig (ejerbolig eller andelsbolig) via PenSam Banks samarbejdspartner... Refinansieringsgebyr for rentetilpasningslån... pr. lån

3 SIDE 7 HÆVEKORT (Dankort VISA/Dankort MasterCard) ÅRSGEBYRER FOR HÆVEKORT Første hævekort: VisaDankort, MasterCard Debit og MasterCard Classic uden forsikring pr. kontohaver For bestilling af yderligere hævekort: VisaDankort, MasterCard Debit og Mastercard Classic uden forsikring betales pr. kort: VISA/Dankort MasterCard Debit MasterCard Classic uden forsikring MasterCard Classic med forsikring MasterCard Classic med forsikring Familiekort MasterCard Gold MasterCard Gold Familiekort MasterCard Platinum MasterCard Platinum Familiekort HVOR MEGET KAN JEG BRUGE/HÆVE PÅ MIT HÆVEKORT? 19) Kreditmaksimum/ samlet kreditbeløb Maksimalt forbrug 20) pr. løbende måned (30 dage) Maksimal kontant udbetaling pr. dag Lønkunde Maksimal kontant udbetaling pr. løbende måned (30 dage) Dankort Ej muligt 2.00 VISA/Dankort Ej muligt ) ) MasterCard Debit Ej muligt MasterCard Classic u/forsikring MasterCard Classic m/forsikring MasterCard Gold MasterCard Platinum ) inkl. MasterCard Familekort 20) Når du bruger MasterCard (Platinum, Gold, Classic med/uden forsikring eller Debit), VISA/Dankort eller Dankort i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være fastsat et maks. beløb på 5.00 pr. døgn. 15 GEBYRER FOR HÆVEKORT FOR UDBETALING I PENGEAUTOMATER (DANMARK OG UDLANDET) VISA/Dankort og Dankort Kontanthævning i danske pengeautomater når du er Lønkunde i PenSam Bank (Dog maksimalt 5 pr. måned) For ikke Lønkunder og mere end 5 transaktioner pr. måned: Kontant hævning i danske pengeautomater i butikstid 1 kr. Kontant hævning i danske pengeautomater uden for butikstid 2 kr. Kontant hævning i udenlandske pengeautomater 1%, min. 3 MasterCard Debit Kontant hævning i danske pengeautomater 5 kr. Kontant hævning i udenlandske pengeautomater 2% af det hævede beløb, min. 5 MasterCard Classic, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Kontant hævning i danske og udenlandske pengeautomater 2% af det hævede beløb, min. 5 Ved brug af kortet kan pengeinstitutter og forretninger opkræve et gebyr for brug af kortet; de skal dog gøre opmærksom på gebyropkrævningen, inden betalingen sker. ØVRIGE KORTGEBYRER Erstatningskort på kundens foranledning (ej mistanke om 3. mands misbrug) Nødkontanter på feriestedet (gælder kun for MasterCard) Kopi af forretningsnota pr. stk. Kopi af kontoudskrift pr. stk. Indsigelsesgebyr såfremt indsigelse sker på ubegrundet grundlag (ej 3. mands misbrug) eksterne bankomkostninger For omregnings-/referencekurs henvises til: Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1%. Andre valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5%. Øvrige valutaer: Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme. 21) Når du bruger dit VISA/Dankort i udlandet pr. løbende 30 dage i forretninger og hæveautomater.

4 SIDE 8 HÆVEKORT (Dankort VISA/Dankort MasterCard) MASTERCARD ÅRSGEBYRER BEREGNING AF ÅOP (årlige omkostninger i procent) 22) Hvis du vælger at tilbagebetale hele dit forbrug hver måned, er kreditten rentefri. Hvis du vælger at tilbagebetale en fast procentsats eller et fast beløb pr. måned gælder følgende rentesatser og ÅOP pt. for den løbende kredit. Årlig rente 9,50% 9,50% 9,50% Debitorrente 23) 9,92% 9,92% 9,92% 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse Lønkunde Lønkunde Lønkunde MasterCard Classic u/forsikring 24) 9,9 9,9 9,9 MasterCard Classic m/forsikring 10,8 12,9 16,0 MasterCard Gold 16,4 23,1 37,3 MasterCard Platinium 14,5 19,2 29,0 22) Årlig omkostninger i procent beregnet på baggrund af en løbetid på 3 måneder (månedlig rentetilskrivning) 23) Debitorrente står for årlig rente inklusiv rentes rente 24) Beregningen er foretaget på baggrund af udlevering af 1. kort pr. kontohaver. For flere kort beregnes gebyr. VEJLEDENDE BEREGNING AF ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) FOR MASTERCARD CLASSIC MED FORSIKRING (LØNKUNDE) Kreditmaksimum Samlet kreditbeløb i kr. Årligt kortgebyr Rente pr. år 9,50% Debitorrente 23) 9,92% Udnyttelse 100% 50% 25% Samlet træk Sum af renten i kredittens løbetid (3 mdr.) 713 kr. 356 kr. 178 kr. Årlig kortgebyr inkl. evt. øvrige omkostninger Sum af lånebeløbet og kreditomkostninger kr kr kr. Årlig omkostning i procent (ÅOP) 11,4 12,9 16,0 Da det normalt er aftalt, at kortkontoens kreditmaksimum er gældende indtil videre, er opgørelsen i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum er gældende for 3 måneder. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned.

5 SIDE 9 UDLANDSBETALINGER BETALINGER TIL UDLANDET VIA PENSAM BANK Type Overførselsmetode Pris Tillægspris EU-betaling til udlandet Netbank 30,0 EU-betaling til udlandet Bestilt manuelt (brev/fax/ ) 75,0 Normaloverførsel til udlandet Netbank 80,0 Normaloverførsel til udlandet Bestilt manuelt (brev/fax/ ) 150,0 Ekspresbetaling til udlandet Netbank 350,0 + ½ af kursværdi Ekspresbetaling til udlandet Bestilt manuelt (brev/fax/ 25) ) 500,0 + ½ af kursværdi SEPA-betaling Netbank 30,0 SEPA-betaling Bestilt manuelt (brev/fax/ 25) ) 75,0 Transaktionsgebyrer Pris Tillægspris Repair/rettelse gebyr 100,0 pr. repair/rettelse Tilbagekaldelse, ændring, forespørgsel i udlandet etc. 400,0 + udenlandske omkostninger Standardgebyr for OUR-betaling 250,0 dog 35 for Thailand Forespørgsel om udgående transaktioners status 400,0 + udenlandske omkostninger Fremsendelse af bekræftelse pr. fax til udlandet 400,0 pr. overførsel Fax af nota til ordregivende kunde 75,0 pr. nota Rettelse/repair gebyr 75,0 pr. repair/rettelse Forespørgsel om indgående transaktioners status 150,0 pr. overførsel/transaktion 25) Overførsler modtaget pr. med vedhæftet pdf-fil ekspederes alene på baggrund af underskrevet blanket (overførsel til udlandet). Se bilag på BETALINGER FRA UDLANDET TIL PENSAM BANK Type Overførselsmetode Pris Tillægspris EU-betaling fra udlandet Automatisk 30,0 SEPA-betaling fra udlandet Automatisk 30,0 Øvrige betalinger fra udlandet Automatisk 60,0 Transaktionsgebyrer Pris Tillægspris Rettelse/repair gebyr 100,0 pr. repair/rettelse Forespørgsel om indgående transaktioners status 400,0 pr. overførsel/transaktion PenSam Bank's standardmarginaler ved køb eller salg af valuta ved overførsler til og fra udlandet. Kursen fastsættes ud fra Nationalbankens informationskurser + tillæg eller fradrag. Valuta Valutanavn Marginal ved bankens salg Marginal ved bankens køb USD US Dollar + 1,43-1,43 EUR Euro +1,43-1,43 GBP Engelske Pund + 2,20-2,20 SEK Svenske Kroner + 0,33-0,33 NOK Norske Kroner + 0,33-0,33 CHF Schweizer Franc + 1,045-1,045 CAD Canadiske Dollar + 1,21-1,21 AUD Australske Dollar + 1,375-1,375 NZD New Zealandske Dollar + 1,375-1,375 PLN Polske Zloty + 1,21-1,21 CZK Tjekkiske Koruna + 0,165-0,165 HUF Ungarske Forint + 0,022-0,022 HKD Hong Kong Dollar + 0,715-0,715 SGD Singapore Dollar + 3,025-3,025 JPY Japanske Yen + 0,0132-0,0132 INR Indiske Rupee + 0,33-0,33 THB Thailandske Baht + 0,22-0,22 Zar Sydafrikanske Rand + 0,88-0,88

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere