SYD eren. Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYD eren. Marts 2012"

Transkript

1 SYD eren Marts 2012

2 AA s VAGT-TELFON: Web: AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) Næstformand Kaj C (Gråsten) Kasserer Poul N (Odense) Sekretær Tove (AAbenraa) Informations udv. Henrik N (Hadersl.) Telefonvagt udv. Inge V (Fåborg) Redaktør Jens (Ribe) Webmaster Peter (Søndersø) Næste Regionsmøde: Søndag den 17. juni 2012, kl i Sundhedshuset 10, Vestervejen 1, Nordby, 6720 Fanø Andre aktiviteter: Se AA Danmarks hjemmeside og region Syds hjemmeside under aktiviteter. Regionens post: Hattepenge til regionen: Regionens Hjemmeside: Region SYD Fyn, Syd og Sønderjylland c/o Anonyme Alkoholikere Thorsgade 59, 3. t.v København N Postgirokonto nr Danske Bank (netbank): Reg.nr.: 1551, konto nr.: Side 2

3 Formandens side Servicearbejdet i region SYD ligger aldrig stille. I januar var mange samlet i Vojens hvor vi fik etableret en styregruppe, som arbejder på livet løs med at planlægge AA s Landsmøde Den 4. marts afholdtes årets første regionsmøde i Fredericia. Det er en fornøjelse at lave servicearbejde, når så mange vil mødes og være med til at udføre et stykke arbejde. Det er imidlertid ingen selvfølge, og jeg er meget taknemlig for, at der i region SYD er tradition for at vi hjælper hinanden, og derved den lidende alkoholiker. På regionsmødet i Fredericia gennemgik vi listen over serviceposter, (se listen andet sted i bladet) og kunne bl.a. konstatere at vi har 14 poster der er besat af medlemmer fra region SYD. Der er en regel i AA som siger, at man efter 4 år på en servicepost roterer ud og en ny indtræder. Til besættelse af serviceposter i regionen tilstræbes 3 års kontinuerlig ædruelighed. Der sker en del rotation indenfor det næste års tid, hvorfor vi får brug alle skønne kræfter til at fortsætte servicearbejdet i region SYD. Allerede på næsten regionsmøde i juni på Fanø skal der vælges ny formand for informationsudvalget, idet Henrik R roterer ud. Den der bliver valgt, er også region SYD s repræsentant i det Landsdækkende Informationsudvalg (LIV). Har du erfaring med informationsarbejde, dine meningers mod, din egen sunde dømmekraft og mod til at give udtryk for den, så er det måske lige en post for dig? Kom til næste regionsmøde, og lad os se hvad der så sker! Fanø i marts 2012 Carl Martin Side 3

4 AA serviceposter i Region SYD: Funktion: AA er: Valgt: Nyvalg skal finde sted: Formand Carl Martin Feb Feb HSR-repræsentant Carl Martin Feb Feb (HSR-repræsentanten fortsætter til SK 2013 er overstået) Stedfortræder HSR Poul N. Juni 2009 Juni 2013 Næstformand Kaj C. Feb Feb Kasserer Poul N. Juni 2010 Juni 2014 Sekretær Tove N. Feb Feb LIV-repræsentant Henrik N. Maj 2008 Maj 2012 Stedfortræder LIV Arne J. Aug Aug Tlf. og udv. Inge V. Nov Nov Stedfortræder - - Janni P. Nov Nov Redakt. SYD eren Jens Juni 2010 Juni 2014 Webmaster Peter R. Sept Sept Revisor Tenna T. Nov Nov Box 334 ansvarlig Kaj C. Aug Aug Udarbejdet i 2005 Revideret 7. oktober 2008 Revideret 11. november 2009 Revideret 25. februar 2011 Revideret 21. november 2011 Revideret 21. februar 2012 Side 4

5 Referat fra Regionsmødet i Fredericia Søndag den 4. marts Ouverture. 1. Velkommen. Velkomst ved Eia (Fredericia). 2. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 14 rykkes op til pkt. 5 a. Ellers godkendt. 3. Valg af ordstyrer/mødeleder. Eia (Fredericia) valgt. 4. Godkendelse af referatet fra regionsmødet i Aabenraa den 20. november 2011: Henrik oplyser at han er informationsformand og ikke formand for tlf. udvalget. Ellers godkendt. 5. Præsentationsrunde, deltagerliste. Anette Fredericia Grupperepræsentant Carl Martin Fanø Formand Eia Fredericia, tirsdag Grupperepræsentant Gert Kolding, torsdag Gorm Kolding, torsdag Grupperepræsentant Grazyana Aabenraa Grupperepræsentant Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant Formand, informationsudvalget Henrik R. Fredericia Jack Fredericia, tirsdag Suppleant Jane Kolding Observatør Janni Aabenraa, onsdag Grupperepræsentant Jens E. A Vision for you Observatør Kaj C. Gråsten Næstformand Kirsten Kolding, fredag Grupperepræsentant Kwame M. Kolding, fredag Magnus Vojens Observatør Mogens Vojens, lørdag Grupperepræsentant Side 5

6 Peter R. Søndersø Webmaster Poul N. Odense, søndag Kasserer Randi Haderslev Grupperepræsentant Sune Haderslev, torsdag Grupperepræsentant Svend H. Varde Grupperepræsentant Thomas Fredericia, tirsdag Tove N. Gråsten Sekretær Villy Odense, torsdag Grupperepræsentant Afbud: Arne (Ærø), Inge V. (Fåborg), Jens (Ribe), Kaj B.(Gråsten), Margit (Vojens), Ove M. (Odense), Søren V. (Odense). Nyt fra grupperne Fanøgruppen holder til i sundhedshuset, hvilket har gjort at gruppen er øget, da det ligger tæt på færgen og deltagere tager turen fra fastlandet. Onsdagsgruppen Aabenraa: Har hyggeligt samvær en gang om måneden efter mødet. Fredagsgruppen Aabenraa har som noget nyt fået fast grupperepræsentant. Vision for you Fredericia: Holder brunch hver lørdag. Er altid et speakermøde. Er ved at arrangere en bustur. Gorm efterlyser hjælpere til oversættelser af bøger. 5. Information fra styre gruppen. Holdes på Skansevejens skole i Fredericia. Der blev delt foldere ud til uddeling i grupperne af program for weekenden den september. Har man lyst til at hjælpe, på et eller andet plan, skal man melde sig til styregruppen senest den (se link til AA`s hjemmeside). Flot stykke arbejde og tak til styregruppen for stort engagement! Side 6

7 Der blev spurgt til anonymiteten, når vi snakker om Facebook? Der kom forskellige kommentarer for og imod. Anonymitet kontra offentlighed vil tages med som punkt på kommende HSR møde. Hvordan skal vi forholde? Der kom forskellige kommentarer for og imod. Sidder der nogen med gode ideer til Landsmødet, tager styregruppen gerne imod! Regionsstatus, HSR og udvalg 6. Region SYD og HovedServiceRådet(HSR), beretning ved formand Carl Martin, Fanø. Organisationen omkring Region SYD fungerer godt. Regionsrådet, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer, har et fint samarbejde, og varetager de ting de er sat til. Igangsætningen af arbejdet med Landsmøde 2012 er eksempel. Der foregår en mængde aktiviteter i grupperne, som har det formål at hjælpe den lidende alkoholiker. Mange af vores medlemmer styrker deres ædruelighed ved at lave servicearbejde af forskellig karakter. Andre kommer til møde i deres hjemmegruppe og er med til at opretholde det uvurderlige netværk af AA-grupper som er grundlaget for AA Danmark. Så alkoholikeren har et sted at komme. På regionsmødet den 20. november 2011 i Aabenraa havde vi en Dialog Café hvor 4 temaer var under behandling. Skulle der sidde en gruppe et eller andet sted og føle behov for noget nyt, så kig i SYD eren fra December 2011, side Her er der inspiration at hente. Regionsrådet kan også kontaktes hvis man ønsker hjælp til at aktivere en god idé. Arbejdet i Hovedservicerådet (HSR9) forløber tilfredsstillende. Der er ingen store sager på programmet i øjeblikket. Side 7

8 Servicekonferencen fylder meget lige nu i sagens natur, men der er vist intet sprængstof blandet ind i dagsordenen, så vidt jeg er i stand til at se tingene. Jeg er som region SYD s HSR-repræsentant fast medlem i økonomiudvalget, og deltager i 4 faste møder hvor vi har budgetopfølgning på programmet i den næste tid. Vi forventer, at regnskab 2011 og budget 2012 godkendes på Servicekonferencen her den april. Hvis ikke vi havde tabt retssagen om kopimaskinen havde regnskabet for 2011 set fornuftig ud, ikke mindst fordi region SYD har sendt mange hattepenge ind, og budgettet for 2012 er udmærket, der opereres med et overskud på kr ,-. Økonomiudvalget bruger endvidere nogen tid på et diskutere hvordan vi kan øge strømmen af hattepenge. Det er en evig diskussion tror jeg nok. Obs! Hovedservicerådets dagsordener og godkendte referater kan læses/downloades fra AA s hjemmeside. 7. Økonomi ved kasser Poul N. Odense Poul gennemgik regnskabet og indkomne hattepenge. Beholdning pr er kr Det blev besluttet kun at sende kr til HSK da vi vil have sikret penge til servicekonferencen og hjælp til Landsmødet. 8. Telefon og udvalget ved Janni V Der er lavet ny vagt plan , som gælder for hele landet. Telefonvagten er overgået til mobiltlf.! Der er købt 70 tlf., som er i omløb landet over. Efterlyser stadig flere vagter på landsplan. Kontakt Inger eller Inger Lise. Side 8

9 9. Informationsudvalg ved Henrik Har været aktiv med at informere gravere, kirketjenere, skoler m.m. og sende projekt ud til gymnasier. Nyt projekt: At opstarte polsk AA gruppe i Aabenraa. Informationer ved medlem af AA-gr. i Aabenraa, som mener der er et behov der. Henrik hedder ikke mere N., men R. og bor i Fredericia. 10. Webansvarlig ved Peter R. Web siden kører godt. Efterlyser samarbejde med andre Webgr. Udbygning af nyværende struktur vil sagtens kunne lade sig gøre, når der opstår et behov. 11. SYD eren ved Jens Intet at berette. HUSK indlæg til Syd eren skal afleveres inden 3 uger fra i dag! Der vil komme indlæg fra Informationsudvalget og Telefonudvalget næste gang i Syd eren. Servicearbejde 12. Region SYD s opbygning og poster ved Carl Martin Gennemgik opbygning af poster som skal besættes de kommende år i regionen, da der skal ske rokering hvert 4. år. På næste møde skal der vælges ny LIV repræsentant. På hjemmesiden kan man downloade, hvad der kræves og hvor lang ædruelighed. Eller tag en snak med Henrik R. 13. Servicekonferencen den april 2012 Valg af delegerede: Oplæg ved Kaj C. om hvad der kræves af en delegeret, som bliver valgt for en 4 års periode. Der blev valgt 3 1.års delegerede: Sune (Vojens), Eia (Fredericia), Villy (Odense). Tillykke med valget. Suppleanter: Randi (Haderslev), Jens (Fredericia), Jack (Fredericia). Tillykke med valget. Side 9

10 Formøde til servicekonferencen den lørdag den i Kolding. Der forventes at ALLE deltagere møder op til gennemgangen af konferencens program! Der vil blive udsendt særskilt indbydelse med dagsorden til de delegerede og suppleanterne. 14. Landsmødet 2012 blev ændret til punkt 5a 15. Næste møde: Næste møde den på Fanø. Yderligere information kommer med næste dagsorden. 16. Eventuelt: Carl Martin opfordrer grupperne i region SYD til at besætte alle de timer styregruppen har afsat til lokale AA møder. Det kan komme til at afspejle den mangfoldighed der er i mødeaktiviteterne i Region SYD. Husk nu bare, at få gjort noget ved det og meld tilbage senest den 13. april 2012 til: Der blev rettet en stor tak til folkene i Fredericia for den søde måde vi blev behandlet på. Referent: Tove, sekretær i regionsrådet Side 10

11 Næste regionsmøde i SYD Søndag den 17. juni 2012, kl i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby, 6720 Fanø. Færge fra Esbjerg kl Foreløbig Dagsorden: Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. Ouverture 1. Velkomst ved en repræsentant fra Fanø-gruppen 2. Godkendelse af dagsorden, ved formanden 3. Valg af ordstyrer/mødeleder 4. Godkendelse af referatet fra mødet i Fredericia den 4. marts Præsentationsrunde. Socialudvalgsformand Johan Brink Jensen der vil fortælle, hvad det betyder for Fanø Kommune, at der er en AAgruppe på Fanø. Herefter fortæller du om dig selv, sidste nyt fra din hjemmegruppe, og hvorfor du er her. Servicearbejde. 6. Landsmøde Orientering ved styregruppen. 7. Valg af repræsentant til Landsdækkende informations udvalg(liv) da Henrik R roterer ud efter 4 år. Frokost, med efterfølgende spadseretur til Kikkebjerget, hvor vi vil nyde udsigten over Fanø og Grådybet med indsejlingen til Esbjerg Side 11

12 8. Servicekonferencen De delegerede fortæller om deres oplevelser på SK2012. Regionsstatus, HSR(HovedServiceRådet) og udvalg 9. Region SYD og Hovedservicerådet(HSR), beretning ved formanden Carl Martin, Fanø 10. Økonomi, beretning ved kasserer Poul N. Odense 11. Telefon- & udvalget, beretning ved Inge V. Fåborg 12. Informationsudvalget, beretning ved Henrik R. Fredericia 13. Webansvarlig, indlæg fra Peter R. Søndersø 14. SYD eren, indlæg ved Redaktør Jens, Ribe Så lakker det mod enden. 15. Eventuelt. 16. Hvem vil være værter, ved afholdelse af næste møde? 17. Der afgår en færge fra Fanø kl , men der sejles også senere. Regionsrådet. Regionsmøder i 2012 Søndag den 2. september Søndag den 18. november Side 12

13 Mødeliste Møderne i denne liste er, hvis ikke andet er angivet, LUKKEDE møder for alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer. Alle møder varer en time, hvis ikke andet er angivet. Teksten ÅBENT under de enkelte grupper angiver, at alle (også ikke alkoholikere) er velkomne på det angivne tidspunkt. (#) Krim = Aftale med kriminalforsorgen; Alle alkoholikere er velkomne. (&) = Adgang med kørestol. OBS! Se altid mødelisten på AA s hjemmeside. Denne er altid opdateret med ændringer af mødetid, mødested, nye møder eller lukning af møder. Side 13

14 Sydjylland Aabenraa Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 Ons. 16:00 & Kvindemøde, ej restriktivt, Efter behov ÅBENT Ons. 16:00 & Store Bog, Efter behov ÅBENT Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Bramming - Konfirmandstuen i præstegården, Nørregade 52 B Ons. 19:00 # Fast emne læsning af Til daglig eftertanke, 1. ons. i md. ÅBENT Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole, Gammel Kongevej 9 Ons. 17:00 # Brug dør i nord gavl. Til daglig eftertanke Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 Søn. 19:00 # Esbjerg - Ved Boldesagerskolen, Nørrebrogade 102, st. Man. 19:00 # Trin & Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT Tir. 19:00 Ons. 18:30 Fre. 15:30 Fyraftensmøde Fre. 22:00 Mødedag 1. fre. i md. - Lysmøde, kom til at tro Lør. 11:00 Nykommermøde Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 110 Tor. 19:30 # Fanø - Præstegården, Bavnebjergtoft 8 Tor. 19:30 # Fredericia Kirkens Korshærs varmestue, Danmarksgade 79 Tir. 19:30 & # A Vision For You. Døren åbnes 1 time før, Alle ÅBENT Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69 st. th. Tor. 18:30 # Trin og Traditioner, 5. tor. i md. ÅBENT Lør. 14:00 #, 5. lør. i md. ÅBENT Side 14

15 Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63, 1. sal Man. 19:30 # Store Bog, traditioner sidste man. i md., annonceres i dagspressen ÅBENT Ons. 12:00 Som Bill ser på det, 1. møde i md. Speaker ÅBENT Ons. 19:00 Håb optimisme forandring og deling af Til daglig eftertanke, Sidste ons. i md. (speak) ½ time ekstra ÅBENT Lør. 20: trin, lysmøde, Alle ÅBENT Gråsten - Banegården, perronen, Stationsbygningen, Kongevej 73 Tir. 19:00 & Store Bog, Efter behov ÅBENT Haderslev - Sognehuset, indgang fra siden, Storegade 93 Man. 19:30-21:00 & # Store Bog + emne. Efter behov ÅBENT Tor. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner. Efter behov og annoncering ÅBENT Kolding - forstanderboligen mellem kirken og skolen, Lykkegårdsvej 69 Man. 18:30-20:00 Der findes en løsning, begyndermøde Kolding - Brændkjær Kirke, Agtrupvej 114 Man. 19:30-21:00 & # Emnemøde Kolding - Det Sociale Døgncenter Overmarksgården, Dyrehavevej 175 Tor. 19:30-20:45 # Store Bog. Alle ÅBENT Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 Man. 12:00 & # Emnemøde Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser på det, 1. tirs. i feb-maj-aug-nov ÅBENT Ons. 12:00 & # Lokale 2, Emnemøde Ons. 19:30-21:00 & # Lokale 3, Trin og Traditioner, uge 12 & 40 ÅBENT Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ Plads 1 Tir. 19:00 # Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., ÅBENT Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT Side 15

16 Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5 Tir. 20:00 & # Tor. 18:30 & Store Bog m.m., 1. tor. i lige md. ÅBENT Tønder - Medborgerhus, Østergade 63 Man. 19:00 Trin og Traditioner, 1. man. i febmaj-aug-nov, speak ÅBENT Varde - Væksthuset - indgang gennem porten, Storegade 12 Søn. 19:00 & Vejen - Huset, Østergade 2 Tir. 19:30 & # Emnemøde Lør. 13:00 & # Vojens - Gram s museum, Danmarksgade 16 1.sal Fre. 16:30 # Vojens - Møllerens Hus, Tørningvej 6 Tir. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 6, stuen Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md.åbent Søn. 16:00 & # Store Bog Fyn, Langeland og Ærø Ærø / Marstal - Huset, Tordenskjoldsgade 20 Ons. 19:00 &, 1 ons. i md. ÅBENT Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 D, 1. Tor. 19:30-21:00 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov ÅBENT Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 Man. 18:30 # Trin og Traditioner, sidste man. i md. ÅBENT Kerteminde - Aktiv-Huset, Vestergade 98, 1. tv. Tir. 19:00 & #, 1. tir. i md. ÅBENT Side 16

17 Middelfart - Søbadet, bunden af Søbadvej Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Fre. 16:30 & # Fyraftensmøde Søn. 19:30-20:45 & # Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45 Man. 17:00 & # Til Daglig Eftertanke, 3. man. i md. ÅBENT Tir. 17:30 & # Mandemøde, ej restriktivt, 1. tir. i md. ÅBENT Ons. 17:30 & # Nykommermøde Tor. 11:00-12:10 & Tringruppe Tor. 17:00 & # Store Bog, Alle ÅBENT Tor. 18:30 & Åben information om AA af en mandlig og kvindelig AA'er, Alle ÅBENT Fre. 14:00 & # Emne m/indleder, 3. fre. i md. ÅBENT Lør. 13:00 & # Trin/Store Bog, Alle ÅBENT Lør. 19:30 & # Åndelighed, indleder om åndelighed ved hvert møde, Alle ÅBENT Søn. 14:00 & Trin, St. Bog - 1. søn. i md. Traditioner Odense C - Ansgar Kirkekontor, Kirkegårds Allé 35 Fre. 17:00 # Fre. 19:00 Kom til at tro Odense C - Indg. i Møllestræde,Klosterbakken 11 Tor. 19:00 # Trin og traditioner, Sidste tor. i md. ÅBENT Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 Tir. 19:00 # Store Bog Odense C - Skt. Hans Kirkekontor, Skt. Hans Plads 1 Ons. 19:00 # 12 trin og 12 traditioner, Sidste ons. i lige mdr. ÅBENT Søn. 19:00 # Tringruppe, Sidste søn. i md. ÅBENT Odense C - Stoppestedet, Jernbanegade 24 B Tir. 19:30 Islandsk Odense M - Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11 Man. 19:00 & #, 1. man. i md. ÅBENT Side 17

18 Ringe - Selvhjælp på Midtfyn, Østre Ringvej 39 Søn. 13:00 1. søn. i md. Tinmøde eft. St. Bog, v/besøg af nye ÅBENT Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20 Tir. 19:00, 1. tir. i md. ÅBENT Svendborg - Færgegården 1. sal, Færgevej 13 Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 Man. 19:00 & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 Man. 10:00, Sidste man. i md. ÅBENT Svendborg - Møllergade 89 Lør. 20:00 # At Leve Ædru, 2. lør. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 Tir. 18:30, 1. tir. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Kontakt mellem mennesker, Toldbodvej 5 Ons. 19:00 # Store Bog, 2. ons. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Søn. 14:00 # Kvindemøde ej restriktiv Svendborg - Tur/retur, Møllergade 11, 1. sal Fre. 19:00 Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade sal Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv Møder på Internettet: Side 18

19 Kære AA-medlemmer Landsmøde 2012 I år står Region Syd for planlægning og afholdelse af vores årlige Landsmøde. Landsmødet skal afholdes på Skansevejens Skole i Fredericia den september og kommer til at indeholde en masse møder og arrangementer mv., og vi tror på at der kommer rigtig mange mennesker, som altid. Vi søger derfor en masse frivillige hænder og håber på at du, AA er, vil være behjælpelig med at skabe rammer og indhold for dette års fantastiske AA Landsmøde. Vi kan ikke alene - hjælp os med at løfte opgaven i fællesskab Vi har brug for hjælpere til at være/lave: Mødeledere Indledere Opsætning af f. eks. mødelokaler Cafépersonale Overnatning Information Kreative indslag (dekoration) Køkken Gøre klar til festmiddagen, som leveres udefra Rengøring Diverse Side 19

20 Man behøver ikke, at være på hele weekenden, men lad os holde det enkelt - meld dig under AA fanerne (gerne i god tid), så vil Peter planlægge hvem der gør hvad og hvornår. Kontakt Peter R. på mail: eller tlf: med navn, -adresse og telefonnummer. Regionens møder Der vil være nogle møder på Landsmøde 2012, hvor i som AA gruppe i Region Syd har mulighed for, at vise hvordan i afholder møde hos jer. Også her kan i kontakte Peter, hvis i ønsker at vise jeres gruppe frem. OBS: Hvis du allerede nu ved, at du vil lave Service på Landsmøde 2012, så vil det være rigtig dejligt, hvis du tilmelder dig nu hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig og ser frem til servicesamarbejde, samvær og snakke mellem AA ere fra hele landet. De Kærligste Hilsner Planlægningsgruppen Side 20

21 Der skete et mirakel: Jeg mødte nogle alkoholikere med lys i øjnene. Det er et fantastisk fællesskab vi har med en løsning som vidner om uendelige mirakler - når blot man følger de enkle forslag, som er beskrevet i vores grundbog, (lære-) bogen Anonyme Alkoholikere (Også kaldet Store Bog/Blå Bog) fra side Jeg fyldes med mere og mere taknemmelighed, som tiden går. Taknemmelighed over, hvordan min alkoholisme bliver en naturlig del af mig - alkoholismen som jeg kun kan stå imod ved, at benytte det åndelige program, som er skrevet i Store Bog løsningen som er én dag ad gangen blevet mere og mere naturlig i mig. Det dér en dag ad gangen troede jeg engang handlede om min afholdenhed fra alkohol, og det gav meget god mening eftersom jeg engang ikke kunne stoppe med at hælde alkohol i halsen ved egen kraft. Men det er gået op for mig, at det slet ikke handler om mit overforbrug af alkohol - men om min alkoholisme. Én dag ad gangen handler ikke mere om kun at være ædru, men om at få styrken til at holde mig sober/ren, fri af mine karakterbrist én dag ad gangen. Ved daglig gentagelse af enkle ritualer som er beskrevet i Store Bog bliver man et menneske, som er i harmoni med sig selv en harmoni som ikke har været til før uden alkohol. Sådan er det i hvert fald for mig; de løfter som Store Bog lover, bliver altså indfriet; hvis man altså følger forslagene. Da jeg mødte fællesskabet for 9 ½ år siden var jeg totalt modstander af Store Bog, sponsorbegrebet, trinmøder og mennesker omkring mig, som fik det bedre og begyndte at lyse ud af øjnene. Det var for frelst, helligt og jeg ønskede det ikke. Men jeg ønskede jo heller ikke at drikke, som jeg blev så syg af! Så alt imens at andre fik det bedre og bedre, fik jeg det dårligere og dårligere. Heldigvis gik jeg på druk blev desperat og dermed VILLIG, villig til at gøre hvad som helst og det blev min redning. Side 21

22 Jeg mødte en fyr fra en AA gruppe i Sjællandsgade på Nørrebro i Kbh. Både han og de øvrige gruppemedlemmer var lidt provokerende og arrogante syntes jeg, men det var nogle af de gutter med lys i øjnene og jeg var fuld af frygt og enormt villig, så jeg lyttede (heldigvis) efter og handlede dér hvor jeg fik fortalt, at jeg skulle handle. Jeg blev pludselig bekendt med Anonyme Alkoholikere, bogen som jeg afviste da jeg startede i AA et år før. Jeg fandt ud af, at det ikke var de arrogante gutter fra den AA gruppe der havde opfundet det hele: Nej Alt man har brug for står jo i denne fantastiske bog Anonyme Alkoholikere. Efter 4 års tid flyttede jeg til Fredericia uden nogen bestemt årsag til det og uden nogen som helst plan Gud, den højere kraft talte til mig. Jeg bilder mig i hvert fald ind, at det var denne kraft, Gud, som ledte mig. Og det var uden at han malede et billede for mig, så jeg kunne se meningen med det. Men det kan jeg nu! Jeg har jo fået alt her det syntes jeg nu også, at jeg havde hvor jeg kom fra, men... Ja jeg ved i virkeligheden intet. Jeg støttede mig til Store Bog, min sponsor og min gamle hjemmegruppe på Nørrebro i Kbh. Jeg mødte flere og flere herovre, øst for Store Bælt, som var interesseret i det samme som jeg: Bogen Anonyme Alkoholikere. Da jeg havde været i Fredericia i et halvt år var vi en håndfuld alkoholikere, der besluttede at starte en AA gruppe magen til min gode gamle hjemmegruppe, som jeg naturligvis ikke kunne holde inde med at fortælle om. Vi kopierede alt fra Nørrebrogruppen: Man arbejder med Store Bog sammen med en sponsor fra gruppen, man giver programmet videre nøjagtig ens. Mødet varer ikke kun én time, men der lægges vægt på det sociale både før, efter og i mellemtiden. Der lægges vægt på service og det at gøre det indbydende, at komme i AA i Fredericia om tirsdagen. Modtagelsen af nykommere eller nye ansigter i gruppen ransages på hvert gruppesamvittighedsmøde. Side 22

23 Vi har altid åbne møder med en speaker til at indlede. Denne indledning er løsningsfokuseret, altså efter Store Bog. Vi besøger sygehuset fast hver tirsdag efter en turnusordning og efter, at vi er blevet en fasttømret AA gruppe deltager vi også i Region Syd arbejde. Jeg kan blive ved med at fortælle om hvor dejligt det er blevet nu, hvor gruppen har eksisteret i 4 år. Til vores åbne møder hver uge kom der, udover medlemmer af gruppen, flere gæster. Det var fra andre AA grupper og medlemmer fra Al-Anon. For over et år siden startede Al-Anon en gruppe, som afholder møde sideløbende med vores. Vi deler lokaler i samme dejlige hus, som drives af Kirkens Korshærs Varmestue, vi er fælles om det sociale før og efter mødet, men også vores faste brunch, som er den første lørdag i hver måned er vi sammen om. Nytårsaften holdt vi også sammen for anden gang, så det ligner også, at det nu er en fast tradition. Det går så godt med vores dejlige, hyggelige og kærlige gruppe af alkoholikere, hvor vi fokuserer fælles på vores åndelige løsning, at hvis vi skal gøre plads til nye medlemmer, er vi nødt til at søge nye større lokaler sammen med Al-Anon'erne. Det er lidt trist for vi har det så rart sammen i Danmarksgade 79, men mon ikke der også skabes hygge andre steder det er jo lige netop det jeg ser; at tidligere lidelsesfæller, som nu er blevet løsningsfæller, altid sørger for at skabe hygge. Den taknemmelighed som jeg omtalte i starten kommer især op i mig når jeg reflekterer over det jeg ved om AA's start det jeg får fortalt og det jeg læser i AA Bliver Voksen (AA Comes of Age). Fortællingen om familier der mødes og hver især arbejder med deres 12 trins-program og giver det videre til de nytilkomne er så livsbekræftende at jeg får tårer i øjnene. Det er så smuk en fortælling. Deres iver for at dele denne fantastiske løsning med andre mennesker; med de mennesker som endnu lider deres store arbejde med at komme rundt på hospitaler mv. har virkelig fundet sted. Wouw!!! Side 23

24 Det er ikke kun beretningen fra starten af AA, der rører mig. Jeg bliver så ekstrem varm om hjertet, fordi at det jeg læser, jo er lige præcis det jeg ser hos os: Videreformidling og praktisering af de 12 trin, som bringer glæde, lykke og frihed ind i vore tilværelser alle er involveret og engageret - og alle er vilde med at tage rundt og give det videre. Alkoholiker som Al-Anon'er. Det er jo fantastisk at se på! Jeg vil lige huske at skyde ind at, naturligvis er vi langt fra det, de første alkoholikere formåede det er der nok ingen der opnår, men med det som mål så kan vi nå langt. Om jeg har andet i mit liv end Anonyme Alkoholikere? Nej det her er alt. Jeg har ikke brug for andet. Det er jo klart, at jeg da har fået en masse gaver af mere verdslig karakter og tusind tak for det, jeg er glad og taknemlig. Men selv uden det verdslige har jeg alligevel alt: Anonyme Alkoholikere. Tak for dette fantastiske liv vi sammen har. Kærligst: Jack B., Fredericia. Side 24

25 Alkoholmisbrug- set fra en pårørendes synsvinkel! Der var hændelser og episoder for over 25 år siden, der burde have fået alarmklokkerne til at ringe. Signalerne på at noget ikke var helt rigtigt og normalt, trængte ikke igennem. Hvorfor gjorde de så ikke det? Jeg mener det skyldes at jeg slet ikke var gearet til at opfatte signalerne på et misbrug, på det tidspunkt. Nu mange år efter, og meget klogere på alkoholmisbrug, kan jeg se en masse, men det kunne jeg ikke dengang. I den familie jeg kommer fra kendte vi ikke noget til alkoholmisbrug, og derfor var det en ny verden som jeg hen ad vejen fik lært at kende, på den hårde måde. Medens jeg skriver dette dukker der en episode op i erindringen, en episode som jeg egentlig aldrig rigtig har tænkt over. For snart 27 år siden var vi inviteret til polterabend hos en jeg havde studeret med, en del af deltagerne blev berusede det skal siges, og min kone i særdeleshed. Jeg måtte nærmest bære/slæbe hende det korte stykke hjem til Søndergade i Middelfart hvor jeg boede dengang. Min kone var stangstiv og jeg husker at jeg synes hendes adfærd var noget besynderlig. En anden episode et par år efter, hvor jeg kom til at skænke vand for nogle gæster vi havde indbudt, jeg kunne da ikke vide at hvidvinsflaskerne indeholdt vand og ikke vin. Vi havde i starten af vores samliv nogle gode år, vel var der vin på bordet hver weekend, men hvor var der ikke det. Senere blev weekenderne udvidet således at torsdag også var weekend. Min kone prøvede at lære mig at drikke vin, men da jeg ikke kan fordrage det sure stads lykkedes det ikke for hende. Nu er vi inde i en fase hvor drikkeriet tager overhånd, jeg er begyndt at ane at noget er galt men kan stadig ikke se det. Først da jeg begynder at finde flasker og papvinkarton gemt væk i skuffer og skabe, går det endelig op for mig hvad der sker. Som den gode medafhængige jeg er, så omtaler jeg ikke mine fund til min kone, jeg vidste det ville gøre hende meget ked af det. Tiden går og som alle ved så accelerer misbruget, vi er derhenne hvor det stort set kun er mandag der ikke er weekend, mandag bliver brugt til rekreation. Side 25

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. Marts 2013

SYD eren. Marts 2013 SYD eren Marts 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.dkaa.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Generalforsamling den 22. marts 2010

Generalforsamling den 22. marts 2010 Generalforsamling den 22. marts 2010 Formandens beretning Jeg vil gerne byde alle velkommen til endnu en generalforsamling i OR, og især velkommen til jer nye der er kommet til i 2009-10 Tak til Susanne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000.

Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000. Side 1 Regionsmøde i Ebeltoft 21. februar 09. Referat af AA Regionsmøde, lørdag den 21. FEB 09 kl. 1000. Mødet blev afviklet i Ebeltoft sognegård under følgende dagsorden: 1. Velkomst. (side 1) 2. Valg

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6

AUGUST 2010. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 AUGUST 2010 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM MIN TID SOM TELEFONVAGT SIDE 6 SEKRETARIATET Anonyme Alkoholikere Telefon: 26 54 79 97 Postboks 573 Kontonr: 1551-0000912646.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: Søndag d. 31. maj, 2015, kl. 13-16 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

ANONYME ALKOHOLIKERE

ANONYME ALKOHOLIKERE MØDELISTE for ANONYME ALKOHOLIKERE i Danmark AA Telefonvagten i Danmark 70 10 12 24 Er åben alle ugens dage 08:00-24:00 www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk E-mailvagt: kontakt@anonyme-alkoholikere.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg

Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg Årsrapport 2009 A-Klubben i Svendborg A-Klubben i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde i Danmark 1. Indledning 2 2. Visioner 2 3. Brugere 2 4. Aktiviteter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere