AA s VAGT-TELFON: Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk"

Transkript

1 AA s VAGT-TELFON: Web: AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) Næstformand Kaj C (Gråsten) Kasserer Henning C. (Esbjerg) Sekretær Anette (Fredericia) Informations udv. Henrik N (Haderslev) Telefonvagt udv. Inge V (Fåborg) Redaktør Kaj C (Gråsten) Næste Regionsmøde Søndag den 7. marts 2010, kl Hunderupvej 45, 5000 Odense C Andre aktiviteter Lørdag d. 9. januar Informationsudvalgsmøde Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, Kolding. Kl. 11:00 14:00. Lørdag den 20. marts Workshop Danmarksgade 8, 6500 Vojens. Kl. 10:00 16:00 Regionens post: Region SYD Fyn, Syd og Sønderjylland c/o Anonyme Alkoholikere Thorsgade 59, 3. t.v København N Hattepenge: Postgirokonto nr Danske Bank (netbank): Reg.nr.: 1551, konto nr.: Regionens Hjemmeside: I SYD eren deler vi erfaringer, styrke og håb ikke aggressioner Side 2

2 Formandens side. Glædelig jul Det er snart jul og jeg indrømmer gerne, at jeg nyder december. Der pyntes og gøres ved. Lys og juletræer er sat op så den gamle Ø er helt ukendelig og de handlende foretager utallige krumspring for at få lokket os ind i løvernes huler. Sådan er det, og det er jo dejligt. Desværre er der også nogen som ikke er i stand til at se lysene. Hvor tilværelsen har ændret sig radikalt, fordi alkoholen tog over og hvor tilbud om hjælp og advarsler ikke virkede. Der er ikke noget job mere, de mennesker man havde omkring sig er væk. Sådan er julen også på Fanø i år. Jeg får det rigtig skidt når jeg oplever, at man holder op med at komme til AA-møder, fordi man hellere ville have et glas vin til maden, men sådan er virkeligheden også. Den magt alkohol har, er stor, jeg må stadig forundres og forfærdes når jeg oplever hvad der sker med os når drikkeriet tager over, og vi ender som sølle stakler. Summemødet gav bl.a. udtryk for at man også er optaget af fornyelser og udvikling. Derfor skal vi sætte fokus på hvordan vi gør AA mere tiltrækkende og i takt med den tid vi lever i. Der nok at tage fat på. Jeg har derfor sat et punkt på den foreløbige dagsorden som vi vil kalde: Trylleri og Tiltrækning. Det ligger mig meget på sinde, at vi tager denne udfordring op i vores arbejde i Det håber jeg vi kan blive enige om i den sædvanlige dejligt positive ånd der hersker i vores region! Jeg ønsker alle et godt nytår og glæder mig meget til vi ses i Odense, den 7. marts Fanø i december Carl Martin Denne episode skal imidlertid ikke fjerne tankerne om de mange skønne oplevelser jeg har haft sammen med jer i det forgangne år. Sidst i Svendborg hvor vi havde et dejligt regionsmøde, veltilrettelagt og gennemført af de lokale grupper, tak for det. Jeg ønsker jer alle en god jul. Godt nytår Aldrig så snart som julen er overstået, begynder det nye år at titte frem og vores fælles aktiviteter i region SYD ligeså. På summemødet i Svendborg hvor vi fordomsfrit drøftede forslag til servicekonferencen 2010 fremkom der en masse idéer. Nogle af disse vil blive sendt videre til servicekonferenceudvalget, andre synes jeg vi skal arbejde videre med internt. Side 3 Side 4

3 Referat fra Regionsmøde i Svendborg Søndag den 22. november 2009 Ad 1. Velkomst m.v. Steen bød velkommen efter at have læst formålserklæringen og gav ordet til formanden. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt Ad. 3 Valg af ordstyrer/mødeleder Steen blev valgt Ad. 4 Godkendelse af referat fra møde den i Esbjerg. Godkendt. Ad. 5. Præsentationsrunde herunder nyt fra grupperne: Poul N., Odense søndag, Inge V,, Faaborg, Tove, Gråsten, Grethe B., Vojens, Bjarne T., Odense lørdag. Gruppen er flyttet fra Vor Frue Kirke til Hunderupvej 45 i egne lokaler, Hans R., Kolding søndag, Gorm T., Kolding torsdag: den 28/1-10 har gruppen 10 års jubilæum. Henrik N., Haderslev, LIv- repr., Allan, Pr.medhjælp, Stefan, Svendborg, Henning C., grupperepr. Esbjerg fredag og kasserer, Arne J., Ærø, Lisbeth P., Haderslev mandag, Kwame, Kolding tirsdag, Kim, Svendborg fredag, Poul L., Odense torsdag kl. 17 er også flyttet til Hunderupvej,, Ove, Odense mandag, Harald, torsdag kl. 19 i Odense, Tenna, Kolding onsdag middag, Kaj, redaktør, Steen, Svendborg, Carl Martin, Fanø og formand. Mogens, Vojens fra kl. ca. 12. Afbud: Jane, Kolding, Mie, Kolding, Henry L.P., Kolding, Svend H., Varde Ad 6. Region SYD, beretning ved formanden I Esbjerg blev besluttet at lave en mailliste, således at det er muligt at sende meddelelser ud til alle grupper. Ordningen er frivillig. Liste gik rundt, således at det var muligt for nye at skrive sig på. Mailadresserne er anonymiseret ved rundsendelse. Bl.a. var dagsorden blevet sendt ud ca. 10 dag før regionsmødet. Side 5 Grupperepræsentanterne opfordres til at meddele i grupperne, at muligheden foreligger. Der var et stykke i sidste nummer af SYD eren. Den 7/11-09 blev afholdt informationsseminar med fokus på internationalt samarbejde. Ros til indlægsholder og informationsudvalget. Regionsmøderne 2010 er fastlagt for næste år, men det er endnu ikke fastlagt, hvem der er vært. Grupperne opfordres til at byde ind. Ad. 7. Økonomi, ved kasserer Henning C., Esbjerg Der er ikke indkommet ret mange hattepenge. Kassebeholdning ,64, udgifter kr til HSK, rejsegodtgørelse kr ,75. Der er endnu ikke kommet regning på den sidste SYD er og derudover nærmer SK sig, så forslaget er, at vi ikke sender noget til København. Vedtaget. Hattepenge drøfte under punktet fra HSR. Ad. 8. Informationsudvalget Henrik sendte rosen videre til resten af udvalget, da han ikke havde været involveret i planlægningen. Arne Synes, at det havde været et rigtig godt arrangement, og det havde næsten været synd, for de der ikke deltog. På sidste informationsudvalgsmøde drøftedes bl.a. hjemmesiden. Kaj roterer ud næste år, men vil gerne være behjælpelig med at sætte en ny hjemmesideansvarlig i gang. Vedr. LIv kan referat fra sidste møde rekvireres ved Arne eller Henrik. Informationsudvalget planlægger en workshop den 20/3-10 vedr. at give budskabet videre til sundhedspersonale. Gorm fremlagde: Workshoppen skal danne grundlagt for udarbejdelse af en pjece om emnet, der skal bruges på landsplan. Gorm efterlyste ressourcepersoner der kan være behjælpelige vedr. gruppearbejdet. Arrangementet kommer i førstkommende nummer af SYD eren, og vil blive spredt via de kanaler, vi har. Bjarne T. var glad for initiativet og meldte sig som deltager til arrangementet. Allan havde arbejdet praktisk med emnet via sit erhverv inden for sundhedssektoren. Side 6

4 Ad. 9. Telefonvagtudvalget: Mangler 2 stk. ½-dags vagter hver anden uge. Der kommer færre henvendelser ifølge statistikken. Udvalget havde møde den 3/10 i Kolding. Godt møde. Inge havde medbragt sidste statistik, der kunne besigtes, hvis ønsket. Der var flere henvendelser i de uger, der var OBS-spot. 2/3 af samtalerne går til København, når der er kontorvagt på, sidste 1/3 går til vest-telefonvagten. I weekenden vil der fremover kun være en på vagt. Det drøftedes om kontaktpersoner også kunne bruges ved henvendelser fra sygehuse m.v. Der vil kunne inkøbes et antal mobiltelefoner, der så kun må anvendes af telefonvagter for at løse de tekniske problemer vedr. brug af mobiltelefoner.. Der har endvidere været opdatering af kontaktpersoner. Kaj henviste til skattereformen: man bør sikre sig, at ingen kommer økonomisk i klemme ved udlevering af mobiltelefon. Ad. 10. SYD-eren og hjemmesiden: Der er begyndt at komme lidt flere indlæg til SYD eren. Men flere indlæg modtages gerne, der er altid plads Husk at være opmærksom på, at der skal vælges ny redaktør til sommer.. Vedr. hjemmesiden: se sidste referat. Kunne hjemmesiden bruges bedre? Kunne der gøres noget aktivt, der er ikke så mange besøgende. Hvad kan man have på hjemmesiden? Dette bør afklares, inden hjemmesiden skal over i nyt system. Der kan eventuelt nedsættes en gruppe, der kommer med en indstilling om emnet. Der bliver også en stilling ledig som hjemmeside-redaktør. Informationsudvalget kommer med en konklusion til næste regionsmøde. Tænk SYD eren ind. Ad. 11 Orientering om arbejdet i HSR Om 1 uge fra den 22/11 kan referat fra septembermødet læses på hjemmesiden. Mødestrukturen i HSR virker fornuftig og fungerer godt. Der er nogen diskussion omkring det at lukke møderne efter frokost. Der arbejdes fortsat med AA Danmarks struktur bl.a. omkring antal deltagere i Servicekonferencen (SK) Budgetteret overskud på kr. holder sikkert ikke. Økonomiudvalget har på sit sidste møde udarbejdet budget for 2010, hvor der regnes med et underskud på kr ,-. Side 7 Kan grupperne motiveres til at give flere hattepenge? Det er meget forskelligt, hvad der bidrages med rundt omkring. HSR-medlemmerne og AA-Danmark må løfte opgaven vedr. økonomi. Forslag: Grupperne betaler kr. x for at komme i mødekalenderen. Skriv eventuelt et stykke i SYD eren. Grupperepræsentanterne opfordres til at fortælle grupperne om vigtigheden/nødvendigheden af hattepenge. Kopimaskinen er stadig en sag. Næste møde den 28. November i København. Ad. 12. Servicearbejde: Carl Martin indledte med gennemgang af dagsordenen fra SK og 2 drøftede man eventuelle forslag, og følgende kom på bordet: Workshopemne: Nykommere der bliver præsenteret for ældre AA ere, der vil drikke i weekenden. Hvordan finder man balancen i gruppen. Tove nedfælder emnet på papir og sender det til Carl Martin. Opstilling af retningslinier for intergrupper. Emne til workshop, som Bjarne sender til CM. Kaj som suppleant for SK-formanden. Tenna som formand for HSR Ligger Hovedservicekontoret det rigtige sted? Et løft til SK på det åndelige plan. Gruppesamvittighed på regionsplan og på landsplan? Gør vi nok ved at bevare AA s tiltrækning? Hver gruppe skal erlægge et minimumsbeløb pr. år. Gorm skriver vedr. sidste 6 linier til CM. Workshopemne: Hvordan sikrer vi, at der kommer hattepenge ind.. Forslag. 2 regionsvalgte i HSR fra hver region, Tenna skriver Retningslinier vedr. kontakt over internettet med henblik på anonymiteten.: Steen skriver Workshopemne: Bedre udnyttelse af vort internationale samarbejde. Kaj skriver Side 8

5 Ad. 13. Valg af revisor Tenna valgt Ad. 14. Næste møde er den 7. marts 2010 Afholdes i Odense, adressen foreligger inden for 14 dage, meddeles til CM Ad. 15. Eventuelt Carl Martin takkede Svendborg for godt værtskab i dag og også for 14 dage siden. Gorm knyttede nogle kommentarer til statistikken fra telefonvagten, der kunne tolkes som folk er på vej væk fra os. Skal eventuelt flettes ind i workshopemne om gruppesamvittighed. Ad. 16 Mødeafslutning og sindsrobønnen. Carl Martin takkede de fremmødte, det havde været en dejlig dag. Steen var enig i at det havde været en dejlig dag, og det virker at snakke om hattepenge. Der sluttedes af med Sindsrobønnen. Mødet slut kl Referent Tenna T. Næste regionsmøde: Søndag den 7. marts 2010, kl , Hunderupvej 45, 5000 Odense C Foreløbig dagsorden: Ouverture: 1. Velkomst m.v. ved en repræsentant fra værtsgruppen. 2. Godkendelse af dagsorden, ved formanden. 3. Valg af ordstyrer/mødeleder. 4. Godkendelse af referat fra møde den i Svendborg 5. Præsentationsrunde. Er du grupperepræsentant orienterer du her om nye tiltag i din gruppe vi andre skal indvies i. Kaffepause Regionsstatus, udvalg og HSR(HovedServiceRådet) 6. Region SYD, beretning ved formanden, Carl Martin, Fanø 7. Økonomi, ved kasserer Henning C, Esbjerg 8. Informationsudvalg, beretning ved Henrik N, Haderslev 9. Telefonvagtudvalget, beretning ved Inge V, Fåborg 10. SYD`eren og hjemmesiden, indlæg ved redaktøren, Kaj C, Gråsten. 11. Orientering om arbejdet i HSR, ved Carl Martin, HSR rep. Beretninger og indlæg afleveres skriftligt til sekretæren. Side 9 Side 10

6 Frokostpause Servicearbejde: 12. Orientering om servicekonferencen 2010, der afholdes den 24. og 25. april 2010, herunder om indsendte forslag. Der skal vælges delegerede og observatører således: Førsteårsdelegerede: 3, observatører: 2, derudover skal der tages stilling til evt. valg af suppleanter. Kaffepause 13. Trylleri og Tiltrækning. 14. Mødet den 30. maj Hvem vil gerne se os, lægge lokaler til og arrangere forplejningen? 15. Eventuelt 16. Mødeafslutning og sindsrobønnen. Regionsrådet Regionsmøder i 2010: Søndag den 7. marts 2010 Søndag den 30. maj 2010 Søndag den 5. september 2010 Søndag den 28. november 2009 Tanker på en Novemberdag Tingene er aldrig som de ser ud til at være og frygten for hverdagen var enorm, da andre på mine vegne, havde besluttet at jeg skulle på alkoholafvænning eller ha' en fyreseddel. Kone, kærester, familie og venner var for længst smuttet, da de absolut ikke gad ha' samvær med en fordrukken sut. Hvilket jeg i dag, sagtens kan følge dem i. Dengang kunne jeg ikke se det, og var fuldstændig ligeglad med dem, for så kunne jeg bare drikke løs uden indblanding. Jobbet? Min sidste facade og min identitet. Pengene var nødvendige for at kunne vise ud af til, at her gik det helt fantastisk, hvilket jeg også havde bildt mig selv ind. Alkoholikere har det med at bygge luftkasteller, for så siden at flytte ind i dem. Hvorfor jeg valgte at gå i Dagbehandling efter Minnesota Modellen på Frederiksberg-Centeret, er mig stadig en gåde, for jeg havde ikke noget problem og har en vag ide om, at det var frygten for at miste min allersidste identitet og måske også en dybere erkendelse af, at ideen om bare at drikke sig ihjel, nok ikke var så hensigtsmæssigt, selvom det var meget fristende. Min fantasi om ophold på Psykiatrisk Hospital var heller ikke afskrækkende, da det kunne være rart med ubekymrede dage, hvor jeg blev passet og plejet i hoved og røv. Har dog aldrig været indlagt på sådan en afdeling, og har senere erfaret ved besøg hos indlagte alkoholikere, at det absolut ikke er et rart sted. Min syge måde at løse opgaver og problemer på, var at flygte fra dem og det var først da jeg så småt begyndte at lære at tage ansvar for mig selv, det begyndte at vende, fra et lorteliv til et godt liv. I dag er det 7 år siden, jeg trådte ind af døren på Frederiksberg- Centeret og kunne dengang slet ikke i min vildeste fantasi, forestille mig et liv uden alkohol. Kan se nu, at alkoholen bare var en krykke som jeg lænede mig op af og flygtede i, når bare det mindste gik mig imod. Side 11 Side 12

7 Skulle altid drikke mig 'mod til' at udføre en hvilken som helst beslutning eller handling, og blev som regel så pattestiv og følgende fuldesyg at det aldrig blev til noget. I dag tager jeg hånd om og ansvar for mit eget liv. Jeg træffer beslutninger og overholder dem og får løst problemerne i den rækkefølge de opstår og helst så hurtigt som muligt, da min tid er alt for dyrebar til at bruge på bekymringer. Jeg er glad hver dag jeg står op og har sjældent anfald af selvmedlidenhed. Har fået en fantastisk frihed til at gøre lige hvad jeg vil. Det eneste der kræves er en beslutning. Mange vil nok spørge: om jeg ikke savner at drikke øl og vin til mad og fest? og må ærligt svare: Nej! Mine tanker kredser slet ikke om alkohol mere, og jeg skal jo bare være mig og føler ingen trang til at opbygge et kunstigt mod og følgende ubehag. Rent kulinarisk har jeg aldrig brudt mig om smagen på øl, vin og sprut om det så kostede spidsen af en jetjager. Jeg drak det dengang kun, og alene kun, for virkningens skyld. Alt i alt er jeg meget taknemmelig for, at jeg fik lov til at starte på et nyt liv for 7 år siden, og det har givet mig så fantastisk mange gode oplevelser og lært mig uhyggeligt meget om mig selv. Det mest imponerende er, at jeg syntes at livet bliver bedre og bedre. Keld Fredericia Informationsudvalget i Region SYD At give budskabet videre til personer i sundhedssektoren Hvordan gør vi det? Hvad er det vigtigste? Hvor meget hvor lidt? En ting ad gangen det vigtigste først gør det enkelt. Er vi hjælpere, er vi konkurrenter eller måske partnere? Region Syd har af det Landsdækkende Informationsudvalg (LIV) fået udfordringen at inspirere til, hvorledes en pjece til sundhedssektoren kunne se ud hvad der skal der stå hvor lidt hvor meget. Workshoppen bliver en blanding af forskellige speak og gruppearbejde. Der vil gennem dagen være en udstilling af svenske og norske informationsmaterialer Tilmelding sendes snarest og senest den 14. marts 2010 til: Hans Ritter, Cypresvej 21 st. TH Kolding, eller på mailadressen: med følgende oplysninger: Navn: Adresse: Post nr. By: Mail adresse: Hjemmegruppe: Side 13 Side 14

8 Program Velkomst, mødeindledning og præsentationsrunde Hvad er dagens opgave og hvordan er dagen organiseret Speak og Information En læge fortæller om hvordan lægen tænker Kort om AA s informationspolitik, hvad er AA erens rolle i offentlig information Opdeling i arbejdsgrupper, hver gruppe får tildelt en mødeleder og en referent (som SK) Præsentation af midtvejsresultat i fællesskab Frokost Vi deler om det vi tænker inden arbejdsgrupperne går i gang Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne præsenterer deres forslag Afslutning og evaluering Mødet slut Husk Programmet uden for programmet Workshoppen giver mulighed for at møde dem vi måske ikke møder så ofte mulighed for smalltalk styrke netværket og i det hele taget være sammen med andre AA ere til en hyggelig og forhåbentlig givende dag. Støt vores fællesskab mød op! Varme hilsner Informationsudvalget i Region SYD Informationsseminar 7. november 2009 Den 7. november havde jeg den store fornøjelse af at være med til AA s Informations seminar under overskriften Det store fællesskab - på vej mod 75 år. Det blev afholdt i Svendborg og vi var vel en godt 30 deltagere inkl. Speakere. Jeg må sige, at det var et fantastisk arrangement. Der var en mærkbar kærlig ånd til stede, og en rigtig god stemning. Der blev afholdt speaks om det at være til konvent i usa og ellers at være til møde i udlandet. Imponerende så levende de kunne gengive de oplevelser de havde med sig hjem fra udlandet. Og for nogens vedkommende havde de deltaget for nogen år tilbage, men stadig kunne give en levende forklaring om oplevelsen. Jeg er så taknemmelig for, at jeg gav mig selv den chance for at høre hvad andre får ud af at lave service indenfor AA, og det er en inspiration for mig selv at fortsætte det service jeg laver nu. For der er mange slags serviceopgaver. Hvor er jeg henne hvis ikke jeg tilbyder min ydmyge hjælp til at lave kaffe, være mødeleder, gå til hånde når der er arrangementer, ja der er så mange forskellige ting jeg kan gøre. Den løn jeg får ud af det er, en kæmpe glæde ved at have fået lov at opleve en masse glade mennesker mødes med det fælles formål at forblive ædru. Og jeg lærer nye mennesker at kende og får styrke og håb også fra mennesker uden for min egen hjemegn. Og så er det også inspirerende at se og høre hvordan andre griber opgaverne an. Jeg skal til at stoppe, så det vil jeg gøre med ønsket om, at rigtig mange vil tage min hånd så vi sammen kan styrke vores ædruelighed ved at lave service. Jeg synes det er meget vigtig for min ædruelighed. Tusind tak til AA vennerne i Svendborg for et flot arbejde ved at skaffe lokaler og en pragtfuld frokost og en gæstfrihed jeg vil huske rigtig længe. Tusind tak til Speakerne ingen nævnt ingen glemt. AA - knuser Hans R Side 15 Side 16

9 Jeg kommer lige fra Svendborg a To gange i november har regionen placeret møder i Svendborg. Det kan da ikke være rigtigt at vi Jyder skal køre så langt. Fem i en bil er en pine. Nu må de da tage sig sammen og finde steder, der ligger lidt nærmere. Men er der da så langt til Svendborg? Alt imens har jeg måske glemt den gode snak jeg fik med de andre undervejs. Det jeg gik og tænkte på, og som måske ikke var noget særligt, men alligevel fyldte. Fik jeg øje på noget nyt. Så jeg noget nyt og spændende hos en af de andre. Var der en ny kandidat til service eller en der havde lyst til at skrive til Syderen, en, som måske bare skulle have et lille puf. Er der nogle hjemme i gruppen som trænger til lidt ekstra opmærksomhed. Er der nogen der kender en, der vil være telefonvagt eller måske vil speake. Så undertiden kan en lang tur til Svendborg ofte blive for kort nåede vi det vi skulle? eller skal vi lige have en is på vejen hjem. For mig sker det tit, nogle gange hver gang, at jeg kører for langt, når snakken går og tiden, stedet og stemmen fra GPS en forsvinder. Tak til Svendborg - grupperne for at hjælpe med et godt lokale og ikke mindst en lækker fortæring. Gorm Inspirationsseminar i Svendborg. Hej i alle glade alkoholiker. Jeg var lige til et International inspirationsseminar i Svendborg, en stor tak til Svendborg at de lagde hjerterum og forplejning til. Vi startede kl. 10 hvor Gorm fortalte lidt om var der skulle ske det meste af dagen. Ib vores WSM (World Service Meeting) delegeret fortalte om WSM, hvad det ud gik på, formålet er at få bragt AA budskabet rundt i hele verden, så dette når den stadigt lidende alkoholiker, det var meget spændende at høre at der kun er 61 delegere når der er AA i mere end 180 lande, og at verden er delt op i 5 zoner, den Amerikansk zone (REDELA),Europæiske (ESM),Asiatiske (AOSM),Shara afrikanske (SSASM) og Central afrikanske (WCASM),og at det første WSM var i Henry fortalte om det Nordiske samarbejde (Sverige, Norge, Finland og Danmark). der er 2 møder om året, der et møde om efteråret, hvor det er et temamøde, det andet er som et landsmøde bare at det er Nordiskmøde, hvor jeg har haft den glæde at være til Nordiskmøde i 2008 i Norge og i år hvor det var i Sverige, næste år er det i Finland. Dem der ikke har prøvet at være til at sådan møde kan jeg sige at det er rejsen var. (det var det for mig selv begge år og kan jeg få tid til det rejser jeg til Finland). Sune fortalte om traditioner og koncepter, Traditionerne blevet lavet i 1946 og koncepterne i Jeg har hele tiden haft svært at forstå traditionerne, der som om at der kom et lys i min sygehjerne efter dette seminar, Sune hade et meget forståeligt materiale med, og vi skulle selv arbejde med det var genialt, det var meget bedre end bare høre, her vare det at høre, se og tænke. Kaj og Gorm det var information og samarbejde, der så vil film den første var til de lidende alkoholikere, der stadig er der ude, den anden var lavet sådan at et par ikke alkoholiker der fortalte, hvad AA står for, de var lavet i England (jeg mener at det bør vi Side 17 Side 18

10 arbejde meget mere med, også det med at have ikke alkoholiske venner der kan fortælle hvad AA står for, de kan fortælle i tv, radio og aviser(det er min egen mening). Åben-info gruppen Odense At tage ud i verden fortalte Margit, hvordan det hade været at være til en konvent i USA, og fortælle om hvordan at være over at se Bill`s hus, og hvor Bill og Dr. Bob mødte hinanden, og huset i New York, det varlige så håret rejse sig på armene. Til Informationsudvalget. Tusind tak for dette seminar, og for det store arbejde i har lagt i det, og forsat det gode arbejde, så jeg kan lære noget mere om AA så jeg får en større flade når skal ud og lave 12 trin arbejde. Så vil jeg slutte med at sige, at se gamle AA venner og får nye AA venner til sådanne seminarer,(dem der ikke har prøvet det, de mangler noget igen er det min egen mening). En glad alkoholiker fra Vojens. Mogens. Julen falder i år på en torsdag Der er en halv snes torsdags møder i regionen. Da Jul og Nytår falder på torsdage, kan/vil der være møder, hvor mødetidspunkter er ændrede. Ved redaktionens slutning var der følgende ændringer: Tønder har ændret mødetidspunkter: Den 24.december til kl Den 31. december til kl Sønderborg har ændret mødetidspunkter: Den 24.december til kl Den 31. december til kl Side 19 Side 20

11 Mødeliste Møderne i denne liste er, hvis ikke andet er angivet, LUKKEDE møder for alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer. Alle møder varer en time, hvis ikke andet er angivet. Teksten ÅBENT under de enkelte grupper angiver, at alle (også ikke alkoholikere) er velkomne på det angivne tidspunkt. (#) Krim = Aftale med kriminalforsorgen; Alle alkoholikere er velkomne. (&) = Adgang med kørestol. Sydjylland Aabenraa - Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 Ons. 16:00 & Kvindemøde, Efter behov ÅBENT Ons. 16:00 % & Store Bog, Efter behov ÅBENT Fre. 20:00-21:30 % & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Bramming - Konfirmandstuen i præstegården, Nørregade 52 B Ons. 19:00 % # Fast emne læsning af Til daglig eftertanke, 1. ons. i md. ÅBENT Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole, Gammel Kongevej 9 Ons. 17:00 % # Brug dør i nord gavl. Til daglig eftertanke Esbjerg - Præstegården, Konfermationslokalet, Kirkevangen 8 Man. 20:00 Store Bog, trin, 1. man. i md. ÅBENT Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 Søn. 19:00 % # Esbjerg - Ved Boldesagerskolen, Nørrebrogade 102, st. Man. 19:00 # Trin & Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT Tir. 19:00 Ons. 18:30 Fre. 15:30 Fyraftensmøde Fre. 22:00 Mødedage 1. & 3. fre. i md. - Lysmøde, kom til at tro, Alle ÅBENT Lør. 11:00 Nykommermøde Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 110 Tor. 19:30 % # Esbjerg V - Sædding Kirke, Fyrvej 30 Tir. 19:30 # Fanø - Præstegården, Bavnebjergtoft 8 Tor. 19:30 # Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69 st. th. Tor. 18:30 # Trin og Traditioner, 5. tor. i md ÅBENT Lør. 14:00 #, 5. lør. i md. ÅBENT Fredericia - Skt. Knuds Kirkes lokaler, Sjællandsgade 50 C Tir. 19:30 % # A Vision For You - Døren åbnes 1 time før, Alle ÅBENT Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63, 1.sal Man. 19:30 # Store Bog, traditioner sidste man. i md., Annonceres i dagspressen ÅBENT Ons. 12:00 Som Bill ser på det, 1. møde i md. Speaker ÅBENT Ons. 19:00 Håb optimisme forandring og deling af Til daglig eftertanke, Sidste ons. i md. (speak) ½ time ekstra ÅBENT Lør. 20: trin, lysmøde, Alle ÅBENT Gråsten - Banegården, indgang perronen, Kongevej 73 Tir. 19:00 & Store Bog, Efter behov ÅBENT Haderslev - Sognehuset, indgang fra siden, Storegade 93 Man. 19:30-21:00 & # Store Bog + emne, Efter behov ÅBENT Tor. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner, Efter behov og annoncering ÅBENT Kolding - 1. sal ved præsteboligen, Lykkegårdsvej 69 Man. 19:30-21:00 % Der findes en løsning, begyndermøde Side 21 Side 22

12 Kolding - Brændkjær Kirke, Agtrupvej 114 Man. 19:30-21:00 % & # Emnemøde Kolding - Det Sociale Døgncenter Overmarksgården, Dyrehavevej 175 Tor. 19:30-20:45 % # Store Bog, Alle ÅBENT Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 Man. 12:00 & # Emnemøde Tir. 19:30 % & # Lokale 1, Som Bill ser på det, 1. tirs. i feb-maj-aug-nov ÅBENT Ons. 12:00 % & # Lokale 2, Emnemøde Ons. 19:30-21:00 % & # Lokale 3, Trin og Traditioner, uge 12 & 40 ÅBENT Fre. 16:30 % & # Bagdør, Fyraftensmøde Lør. 22:00 % Bagdør, Lysmøde Søn. 16:00 % & # Bagdør, At Leve Ædru Ribe - Sct. Catharinæ Kirke, Rundgangen Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ Plads 1 Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., ÅBENT Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5 Tir. 20:00-21:30 & # Tor. 18:30 & Store Bog m.m., 1. tor. i lige md. ÅBENT Tønder - Medborgerhus, Østergade 63 Man. 19:00 % Trin og Traditioner, 1. man. i feb-maj-aug-nov, speak ÅBENT Tor. 19:00 % # Emnemøde Varde - Væksthuset - indgang gennem porten, Storegade 12 Søn. 19:00 % & Vejen - Huset, Østergade 2 Tir. 19:30 & # Emnemøde Lør. 13:00 & # Vojens - Gram s museum, Danmarksgade 16 1.sal Fre. 16:30 # Side 23 Vojens - Møllerens Hus, Tørningvej 6 Tir. 19:30-21:00 % & # Trin og Traditioner Vojens - Ungdomsklubben, Danmarksgade 6 Søn. 16:00 & # Store Bog Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 6, stuen Lør. 13:00 % # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md. ÅBENT Fyn, Langeland og Ærø Ærø / Marstal - Huset, Tordenskjoldsgade 20 Ons. 19:00 &, 1 ons. i md. ÅBENT Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 D, 1. Tor. 19:30-21:00 & #, Sidste tor. i feb-maj-augnov ÅBENT Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 Man. 18:30 # Trin og Traditioner, sidste man. i md. ÅBENT Kerteminde - Aktiv-Huset, Vestergade 98, 1. tv. Tir. 19:00 % & #, 1. tir. i md. ÅBENT Middelfart - Grimmersmosehus, Kongebrovej 68 Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Fre. 16:00 % & # Fyraftensmøde Søn. 19:30-20:45 & # Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45 Man. 17:00 % & # Til Daglig Eftertanke, 3.man. i md. ÅBENT Tir. 17:30 % & # Mandemøde, ej restriktivt, 1.tir. i md. ÅBENT Ons. 17:30 % & # Nykommermøde Tor. 17:00 % & # Store Bog, Alle ÅBENT Tor. 18:30 & Information om AA, af en mand og en kvinde, Alle ÅBENT Fre. 14:00 & # Emne m/indleder, 3. fre. i md.åbent Lør. 13:00 % & # Trin/Store Bog, Alle ÅBENT Lør. 19:30 & # Åndelighed, indleder om åndelighed ved hvert møde, Alle ÅBENT Søn. 14:00 & Trin, St. Bog - 1. søn. i md. Traditioner Side 24

13 Søn. 17:00 & English speaking Meeting, Last Sunday in the month Open ÅBENT Odense C - Ansgar Kirkekontor, Kirkegårds Allé 35 Fre. 17:00 % # Fre. 19:00 % Kom til at tro Odense C - Det grønlandske hus i Odense, Hunderupvej 61 Fre. 14:00 Grønlandsk-sproget Odense C - Indg. i Møllestræde, Klosterbakken 11 Tor. 19:00 % # Trin og traditioner, Sidste tor. i md. ÅBENT Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 Tir. 19:00 % # Store Bog Svendborg - Møllergade 89 Lør. 20:00 At Leve Ædru, 2. lør. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 Tir. 18:30 %, 1. tir. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Toldbodvej 5 Ons. 19:00 % # Store Bog, 2. ons. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Tur/retur, Møllergade 11, 1. sal Fre. 19:00 % Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade sal Tor. 19:00 % Mandegruppe, ej restriktiv Odense C - Skt. Hans Kirkekontor, Skt. Hans Plads 1 Ons. 19:00 % # 12 trin og 12 traditioner, Sidste ons. i lige mdr. ÅBENT Søn. 19:00 % # Tringruppe, Sidste søn. i md. ÅBENT Odense C - Stoppestedet, Jernbanegade 24 B Tir. 19:30 Islandsk Odense M - Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11 Man. 19:00 % & #, 1. man. i md. ÅBENT Ringe - Selvhjælp på Midtfyn, Østre Ringvej 39 Søn. 13:00 1. søn. i md. Tinmøde eft. St. Bog, v/besøg af nye ÅBENT Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20 Tir. 19:00, 1. tir. i md. ÅBENT Svendborg - Færgegården 1. sal, Færgevej 13 Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 Man. 19:00 % & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 Man. 10:00 %, Sidste man. i md. ÅBENT Side 25 Side 26

14 Siden sidst Husk bladet er gratis og må tages med hjem af de der har lyst. Vi opfordrer mødeledere til at gøre opmærksom på dette og dele bladet ud på mødebordet inden mødet. SYD eren kan også hentes på regionens hjemmeside. Linket er: Et nyt år: 12 måneder, 52 uger, 365 dage, timer, minutter tid til at overveje forskellige retninger, mål og handlinger. Jeg er nødt til at lægge nogle planer for at leve et normalt liv; men jeg må også, følelsesmæssigt, leve indenfor en 24 timers ramme. Hvis jeg gør det, behøver jeg ikke lave nytårsforsætter! Jeg kan gøre hver dag til en nytårsdag! Jeg kan beslutte: I dag vil jeg gøre det her I dag vil jeg gøre det der. Hver dag kan jeg måle mit liv ved at forsøge at gøre tingene lidt bedre, ved at beslutte at følge Guds vilje og ved at bestræbe mig på at føre principperne fra vort AA program ud i livet. Til daglig eftertanke, 31. december Det er endnu én af de gode ting ved programmet Fortsætter på daglig basis, det kan jeg overskue, og jeg har ingen undskyldning for at udsætte handlinger og beslutninger, men kan netop tage dem på daglig basis Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig Jul, og et godt nytår. Tak for alt den ædruelighed I har givet mig gennem Varme hilsner, Kaj C. Tlf.: Formålserklæringen Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere at opnå ædruelighed Copyright The AA Grapevine, Inc. Trykt med tilladelse I SYD eren deler vi erfaringer, styrke og håb ikke aggressioner Side 27

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. Marts 2014

SYD eren. Marts 2014 SYD eren Marts 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. September 2012

SYD eren. September 2012 SYD eren September 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. Marts 2013

SYD eren. Marts 2013 SYD eren Marts 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.dkaa.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads 1 8000 Aarhus C Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d.26/9 2013 til: Ernst: dittedam@dittedam.dk

Læs mere

SYD eren. December 2013

SYD eren. December 2013 SYD eren December 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.dkaa.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SYD eren. September 2010

SYD eren. September 2010 SYD eren September 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. December 2010

SYD eren. December 2010 SYD eren December 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. December 2011

SYD eren. December 2011 SYD eren December 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00 Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 01 Velkomst formanden har ordet. (oplæsning af 12. koncept.) Henrik bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE

REFERAT FRA REGIONSMØDE REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag d. 28. Februar 2015 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1. sal 01 Velkomst Formanden bød velkommen, der blev holdt et øjebliks stilhed og AA's formålserklæring blev læst op.

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 Deltagere: Trine, Kirsten M., John, Kurt, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af AA`s formålserklæring

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

AA s VAGT-TELFON:

AA s VAGT-TELFON: SYD eren Juni 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014 Deltagere: Trine, Mona, Uffe, Niels V., Kurt, John, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af `s

Læs mere

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden:

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 30.09-2007 kl. 12:00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010

Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010 Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 Dagsorden: 1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af referat: a. Hovedservicerådsmødet den

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 10. november 2007 kl. 11 00 15 30 Sct. Jørgens Gård, bagdøren, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 21 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep. 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Dagsorden Ad 1: Ad 2: Ad 3: Oplæsning af AA s formål og indledning Thomas J. bød velkommen og læste AA s formålserklæring op. Derefter holdt vi et øjebliks

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 26. september kl. 10:00 Kirkecentret Kirkesti 3 8300 Odder

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 26. september kl. 10:00 Kirkecentret Kirkesti 3 8300 Odder REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 26. september kl. 10:00 Kirkecentret Kirkesti 3 8300 Odder Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bøde velkommen og oplæste Formålserklæringen. 02 Valg af ordstyrer Carsten

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 5. april 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Ad 1) Susanne bød velkommen Ad 2) Søren blev valgt som dirigent Charlotte blev valgt som referent Næste regionsmøde i Århus den 17.11.07 Ad 3) Dagsordenen

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Hovedservicerådsmøde lørdag den 28.august 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Hovedservicerådsmøde lørdag den 28.august 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Hovedservicerådsmøde lørdag den 28.august 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 Deltagere: Hovedservicerådet: Region Midtjylland Erland D Region Syd Carl Martin C Region

Læs mere

Opstart af ACA gruppe

Opstart af ACA gruppe Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Opstart af ACA gruppe ACA Danmark 30.04.2017 www.aca-danmark.dk Kære ACA ere! Dette hæfte er lavet for at gøre det enkelt og overskueligt at

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 4. januar 2015. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 NA Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Alex observatør Ulla observatør Malene observatør Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line GSR Power Girls

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 2009 Ta d me hjem August is Grgatdet AA Konvent i Århus 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 Vi glæder os til at se jer, alle er velkommen.

Læs mere

Rapport til Regionsmødet i Herning den fra regionens repræsentanter i Hovedservicerådet.

Rapport til Regionsmødet i Herning den fra regionens repræsentanter i Hovedservicerådet. Bilag 2 - Rapporter Rapport - Formand/næstformand: Formandens rapport. Først og fremmest vil jeg gerne takke for den tillid, der er vist mig i valget som Regionens formand. Jeg vil bestræbe mig på at være

Læs mere

Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken

Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken 10.30 16.00 Deltagere: Hovedservicerådet: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syd Region

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe

Servicegruppemøde. Almindelige forkortelser: Servicegruppe SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 24. november 2013 kl. 13 16. Sted: Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 1. sal, 9000 Ålborg. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 09. august 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 09.8.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Risskov den

Referat fra Regionsmøde i Risskov den Referat fra Regionsmøde i Risskov den 17.11.07 Ad 1) Susanne bød som konstitueret formand velkommen Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Viborg den 9.2.08.

Læs mere

Servicekonference 2016

Servicekonference 2016 Servicekonference 2016 23. - 24. april Referat Hold det enkelt Side 1 af 21 Lørdag Program 09:30-10:45 Ankomst og indskrivning samt kaffe/te med rundstykker og pålæg 10:45 11:15 Velkomst, præsentation

Læs mere