AA s VAGT-TELFON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24"

Transkript

1 SYD eren Juni 2013

2 AA s VAGT-TELFON: Web: AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) Næstformand Eia (Fredericia) Kasserer Poul N (Odense) Sekretær Tove (Aabenraa) Informations udv. Hans R. (Kolding) Telefonvagt udv. Mogens (Vojens) Redaktør Jens (Ribe) Webmaster Peter (Søndersø) Næste Regionsmøde: Søndag den 8. september 2013, kl i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 i Kolding. Andre aktiviteter: Se AA Danmarks hjemmeside og region Syds hjemmeside under aktiviteter. Regionens post: Hattepenge til regionen: Regionens Hjemmeside: Region SYD Fyn, Syd og Sønderjylland c/o Anonyme Alkoholikere Thorsgade 59, 3. t.v København N Postgirokonto nr Danske Bank (netbank): Reg.nr.: 1551, konto nr.: Side 2

3 Formandens side Atter engang har vi været knap 30 personer samlet til et regionsmøde. Denne gang var det i Padborg. Stor tak til gruppen for at danne rammen for mødet. Et spændende regionsmøde, hvor vi var enige om nogle punkter, uenige om andre. Og da vi jo er engagerede personer i regionen, kan det ikke være anderledes. Vi kan ikke altid være enige i alt. Hvad der dog for mig er betryggende, er at vi alligevel kommer frem til enighed. Enighed om, hvad vi så kan gøre, for at komme frem at flest mulige er enige, eller i det mindste har en accept af beslutningerne. Sådan var det omkring regionshåndbogen denne gang, og jeg er sikker på, at beslutningen om at lave en Regional arbejdsdag omkring dette emne, vil bringe os trygt i mål. Vi er heldigvis mange til regionsmøderne. Det svinger lidt, men typisk er vi op imod 30 personer. Vi er en rimelig stabil kærne, nye der kommer til og enkelte der efter en periode igen helliger sig gruppen. Det er nødvendigt at få nyt blod ind i servicearbejdet, eksempelvis skal vi i marts måned have valgt 5 nye delegerede til Servicekonferencen Derudover skal vi inden for det næste år have valgt personer ind på 5-6 poster. For mig er service på alle planer en utrolig vigtig del af min ædruelighed. Jeg lærer om AA, om rummelighed, ansvar og meget mere. Og som en stor ekstra bonus har jeg fået et rigtigt stort og givende netværk inden for fællesskabet. Går du med en spirende interesse for servicearbejde på regionalt eller landsplan kan jeg kun opfordre dig til at møde op til et regionsmøde og ved selvsyn få et indblik i det vi laver. Og kender du måske nogen som kunne have interesse for denne form for service, så bring venligst dette budskab vider til dem. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, og glæder mig til vi igen mødes i september. Mange varme hilsner Kaj C. Side 3

4 Referat fra Regionsmødet i Padborg søndag den 2. juni DAGSORDEN. 1. Velkommen. Inger fra Padborg gruppen bød velkommen. Et mindretal ønskede fremrykning af Beslutningspunkter, men dagsordenen blev fastholdt.. 2. Valg af ordstyrer/mødeleder. Eia blev valgt til ordstyrer/mødeleder. 3. Godkendelse af referatet fra sidste regionsmøde. Referat fra regionsmødet den 10. marts 2013 i Assens godkendt. 4. Præsentationsrunde, deltagerliste. Deltagere: Anette Fredericia Grupperepræsentant Arne Fredericia, Tirsdag Observatør Bjarne T. Odense, søndag Grupperepræsentant Carl Martin Fanø Formand Eia Fredericia, tirsdag Næstformand Eva H. Fredericia, torsdag Grupperepræsentant Frank Fredericia, tirsdag Suppleant Gorm Kolding, torsdag Grupperepræsentant Grazyana Aabenraa Grupperepræsentant Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant Henrik B. Kolding, tirsdag Observatør Henry Kolding Grupperepræsentant Inger Padborg Grupperepræsentant Jan Fredericia Observatør Kaj B. Gråsten Grupperepræsentant Kaj C. Gråsten Formand Kirsten Kolding, fredag Grupperepræsentant Lars BJ Vojens, tirsdag Grupperepræsentant Lone A. Vojens, søndag Grupperepræsentant Side 4

5 Mogens Vojens, lørdag Grupperepræsentant Poul N. Odense Kasserer Poul Erik Gråsten Observatør Randi Haderslev, mandag Grupperepræsentant Sune Haderslev, torsdag Grupperepræsentant Tenna Kolding, onsdag Observatør Torben Fredericia, torsdag Grupperepræsentant Tove N. Gråsten Sekretær Trompe Gråsten Observatør Willy C. Odense Grupperepræsentant Afbud (grp. rep.): Anette (Assens), Inge V. (Fåborg), Jens (Ribe), Margit (Vojens), Ove M. (Odense), Peter R. (Søndersø), Svend H. (Varde), Allan (Fåborg), Arne (Ærø), Bente (Odense), Bettina (Odense), Inge-Lise (Odense), Jesper (Odense), Lissie (Odense), Lotte (Svendborg), Niels (Odense), Per (Svendborg), Søren V. (Odense), Uffe (Odense). 5. Region SYD v/formand Kaj C. (Gråsten). Ca. 40% af regionens grupper er repræsenteret til regionsmøderne set over et år. Vi vil gerne gøre et forsøg på at få nogle af de sidste 60% med, ved at gøre regionsarbejdet mere synligt og attraktivt (tiltrækning). 6. Hovedservicerådet, v/poul N. (Odense). Det opfordres til at man gennemgår referater og lignende på AA`s hjemmeside, så man kan forberede evt. spørgsmål til kommende regionmøde. Hovedservicerådet (HSR) mangler relevant person til revisorposten. Kom gerne med forslag. Kaj C. er valgt som HSR repræsentant i Litteraturudvalget, og Poul N. i Servicehåndbogsudvalget. Der skal vælges suppleanter til disse poster på kommende regionsmøde. Forslag til speakerbank vil komme som punkt til næste regionsmøde. Side 5

6 7. Økonomi v/kasserer Poul N. (Odense). Regnskab og hattepenge udleveret. Godkendt at kr. overføres til Hovedservicekontoret (HSK). Der tilbageholdes 5000 kr. til kommende Box blad. 8. Informationsudvalget v/hans R. (Kolding). Der afholdes en Sundhedsfaglig temadag for interesserede den 8. juni, Danmarksgade 8 i Vojens. Invitation findes i Syderen. Eja deltager i de næste tre møder i udvalget, for Hans R. 9. Webansvarlig v/peter R. (Søndersø). Alt kører godt. Inviterer til at besøge hjemmesiden en gang imellem. 10. Syderen v/redaktør Jens (Ribe). Alt kører som det skal. Stadig opfordringer til at komme med indlæg. 11. Telefon- og udvalget v/mogens (Vojens) Intet at berette denne gang, på grund af at der endnu ikke har været møde. 12. Tilbagemelding fra Service Konferencen (SK2013) Hans R. fortæller om sine 4 år, som delegeret, og hvilken udvikling der er sket for ham, personligt. Poul N.: Kanon konference, og ikke mindst, fordi komiteerne var klædt godt på inden der arbejdes med forslagene i komiteerne. Randi`s oplevelse som suppleant og første gang, var positiv og synes det var velorganiseret. Mogens var glad for den tillid der blev vist ham, at han har fået lov til at deltage i konferencen i 4 år. Sune er dybt taknemlig for at have fået muligheden for at komme med som delegeret. Der skal findes fem 1. års delegeret til kommende servicekonference i Sune og Eja sidder i kommende servicekonferenceudvalg. Side 6

7 13. Forberede valg af suppleant til Telefon og udvalget Valg af stedfortræder på næste regionsmøde, tænk over om det har interesse, og meld jer på banen. BESLUTNINGSPUNKTER. 14. Godkendelse af regionshåndbog Kaj C. fortalte om baggrundsarbejdet for forslaget om en regionshåndbog, herunder dialog cafeens udsagn og andre beslutninger, der er foretaget i regionen og prøve at samle det til ét. Der var en god debat, og forskellige udsagn og reaktioner både for og imod en håndbog. Vi besluttede at lave en arbejdsdag i regionen, og der blev nedsat at team til at planlægge dette. Kom endelig med input til teamet: Sune (Haderslev), Henry (Kolding), Mogens (Vojens), Anette (Fredericia), Bjarne T. (Odense), Kaj C. (Gråsten), 15. Afrapportering fra udvalg udgik 16. Godkendelsesprocedure for regionsmødereferater udgik 17. Genoplivning af informationsudvalg Forslaget blev vedtaget. Udvalget består af formand og næstformand, som indkalder personer ad hoc, om nødvendigt. Udvalget er genoplivet med Hans R. som formand og Eja som næstformand. Se andetsteds i bladet. Side 7

8 INDKOMNE FORSLAG/DRØFTELSER. 18. Orientering om Nordisk konvent (Gorm). Konventet foregår i Kolding den 3. november Invitationen findes andetsteds i Syderen og på AA`s hjemmeside. Mød op til en spændende dag! 19. Oplæg til fokusområder ud fra dialog cafe. Fra dialog cafeens ideer i nov. 2012, vil der blive sat fokus på: Koordination og synliggørelse af aktiviteter i regionen. Informationsudvalget og Regionsrådet vil arbejde videre med det og får det arbejde, vi allerede gør, gjort endnu mere synligt i regionen. 20. Eventuelt. Har man gode ideer til teamet omkring kommende håndbog, kan der mailes til én af de respektive i teamet. Kommende regionsmøder i 2013: Søndag den 8. september, i Kolding Søndag den 1. december, sted ikke fastsat En stor tak til Padborg gruppen for lækker mad, og god service! Referent: Tove, Gråsten, sekretær i Regionsrådet. Side 8

9 Næste regionsmøde i SYD Søndag den 8. september 2013, kl i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 i Kolding Foreløbig dagsorden (Udarbejdet af Kaj C): Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. Dagsorden 1. Velkomst ved en repræsentant fra Kolding grupperne. 2. Valg af ordstyrer/mødeleder 3. Godkendelse af referat fra mødet i Padborg den 2. juni Referatet findes andet sted i dette blad. 4. Præsentationsrunde. Fortæl hvorfor du er her, om der sker nyt i din hjemmegruppe Se efter om du er korrekt registreret på fortrolighedslisten, og husk at sætte X. 5. Region SYD, ved formand Kaj C. (Gråsten) 6. Hovedservicerådet, ved Poul N. / Kaj C. 7. Økonomi, ved kasserer Poul N. (Odense) 8. Informationsudvalget, ved Hans R. (Kolding) 9. Webansvarlig, ved Peter R. (Søndersø) 10. SYD eren, ved redaktør Jens (Ribe) 11. Telefon- og udvalget, ved Mogens (Vojens) 12. Forberede valg af Revisor (på valg i december) Frokostpause kl.: Side 9

10 Beslutningspunkter / valg til poster. 13. Valg af suppleant til Telefon og Udvalget 14. Valg af Hovedserviceråds suppleanter Kaffepause kl Indkomne forslag/drøftelser 15. Forslag til speakerbank (Poul N.) 16. Status på håndbog for regionen (én fra arbejdsgruppen) 17. Status på Koordination og synliggørelse af aktiviteter i regionen 18. Eventuelt. Kommende Regionsmøder Søndag den 1. december 2013, sted ikke fastsat Søndag den 2. marts 2014 (som forslag) Søndag den 15. juni 2014 (som forslag) Regionsrådet Side 10

11 Mødeliste Møderne i denne liste er, hvis ikke andet er angivet, LUKKEDE møder for alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer. Alle møder varer en time, hvis ikke andet er angivet. Teksten ÅBENT under de enkelte grupper angiver, at alle (også ikke alkoholikere) er velkomne på det angivne tidspunkt. (#) Krim = Aftale med kriminalforsorgen; Alle alkoholikere er velkomne. (&) = Adgang med kørestol. OBS! Gråsten gruppen har flyttet mødelokalitet til Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15, Adsbøl, med virkning fra 5. marts. Se altid mødelisten på AA s hjemmeside. Denne er altid opdateret med ændringer af mødetid, mødested, nye møder eller lukning af møder. Side 11

12 Sydjylland Aabenraa - Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 Ons. 16:00 & Store Bog, Efter behov ÅBENT Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole, Gammel Kongevej 9 Ons. 17:00 # Brug dør i nord gavl. Til daglig eftertanke (Obs. Brug bagdøren) Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 Søn. 19:00 # Esbjerg - Trinitas Logen, "Den Blå Løsning" Danmarksgede 49 Ons. 19:00 & # Dørene er åben fra kl og vi spiser sammen kl Esbjerg - Ved Boldesagerskolen, Nørrebrogade 102, st. Man. 19:00 # Trin & Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT Tir. 19:00 Ons. 18:30 Fre. 15:30 Fyraftensmøde Lør. 11:00 Nykommermøde Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 110 Tor. 19:30 #, Sidste tor. i md. ÅBENT Fanø - Sundhedshuset, Vestervejen 1 Tor. 19:30 & # Fredericia Kirkens Korshærs varmestue, Danmarksgade 79 Tir. 19:30 & # Speakermøde, kaffe 1 time før, Alle ÅBENT Fre. 21:00 & # A Vision For You, 11. trin/lysmøde Døren åbnes 1 time før, alle ÅBENT Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69 st. th. Tor. 18:30 # Trin og Traditioner, 5. tor. i md. ÅBENT Lør. 14:00 #, 5. lør. i md. ÅBENT Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63, 1. sal Man. 19:30 # Store Bog, traditioner sidste man. i md., Annonceres i dagspressen ÅBENT Side 12

13 Gråsten - Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15, Adsbøl Tir. 19:00-20:15 & St. Bog - første tir. i md. traditioner, 30 min. social samvær efter møde, Start 5. marts 2013 Haderslev - Sognehuset, indgang fra siden, Storegade 93 Man. 19:30-21:00 & # Store Bog + emne. Efter behov ÅBENT Tor. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner. Efter behov og annoncering ÅBENT Kolding - Brændkjær Kirke, Agtrupvej 114 Man. 19:30-21:00 & # Emnemøde Kolding - Overmarksgården, Dyrehavevej 175 Tor. 19:30 Store Bog. Alle ÅBENT Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 Tir. 19:30 & # Lok. 1, Som Bill ser det, 1. tirs. i feb-maj-aug-nov ÅBENT Ons. 12:00 & # Lokale 10, Emnemøde Ons. 19:30-21:00 & #, Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru, Sidste søn. i januar ÅBENT Padborg - Kirke- & Kirkegårdskontor, Konfirmandstuen, Padborgvej 40A, Bov Søn. 16:00 Til Daglig Eftertanke Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ Plads 4 Tir. 19:00 # Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., ÅBENT Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5 Tir. 20:00 &, 1. tir. i mdr ÅBENT Tor. 19:00 & Store Bog m.m., 1. tor. i lige md. ÅBENT Tønder - Tønder Medborgerhus, Østergade 63 Man. 19:00 Trin og Traditioner, 1. man. i feb-maj-aug-nov, speak ÅBENT Side 13

14 Vamdrup - Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3 Fre. 19:00 Varde - Indgang i Fiskergade, Storegade 25 Søn. 19:00 & Vejen - Huset, Østergade 2 Tir. 19:30 & # Emnemøde Vojens - Sognegården, Østerled 4 Tir. 19:30-21:00 & # Trinmøde Fre. 16:30 & # Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 8 B Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke Lokale 1, 3. lør. i md. ÅBENT Søn. 16:00 & # Store Bog Fyn, Langeland og Ærø Ærø / Ærøskøbing - Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde Man. 19:00 & # 2. man. Trinmøde. 3. man. Emnemøde. 4. man. Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 C Tor. 19:30-20:45 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov ÅBENT Brenderup Fyn - Konfirmandstuen v/præstegården, Bubbelvej 79 Tor. 19:00 & # 1. tor. i dec, mar, jun og sep.: speak 19:00-20:30 ÅBENT Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 Man. 18:30 Trin og Traditioner, sidste man. i md. ÅBENT Middelfart - Grimmermosethuset v/stien mellem kongebrohavnen og Middelfart gl. havn, Indevejen v/kongebrogården Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT Fre. 16:00 & # Fyraftensmøde Søn. 19:30-20:45 & # Munkebo - Ved Munkebo Kirke, Fjordvej 78 Ons. 19:00 Store Bog / Trin / At leve ædru, 3. ons. i md. ÅBENT Side 14

15 Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT Odense C - Ansgargården Sdr. Boulevard 1 Fre. 17:00 & # Min ædru uge, 2. fre. i lige md. ÅBENT Odense C - Indg. i Møllestræde, Klosterbakken 11 Tor. 19:00 # At leve ædru, Sidste tor. i md. ÅBENT Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 Tir. 19:00 # Store Bog - Flytter 1. oktober 2012 til Klosterbakken 11, flytter tilbage om ca. ½ år Odense C - Skt. Hans Kirkekontor, Skt. Hans Plads 1 Ons. 19:00 # 12 trin og 12 traditioner, Sidste ons. i lige mdr. ÅBENT Søn. 19:00 # Tringruppe, Sidste søn. i md. ÅBENT Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45 Man. 17:00 & # Til Daglig Eftertanke, 3. man. i md. ÅBENT Tir. 17:30 & # Mandemøde, ej restriktivt, 1. tir. i md. ÅBENT Tir. 19:30 Islandsk møde, Alle ÅBENT Ons. 17:30 & # Nykommermøde Ons. 19:30 Engelsk & Frans af Asissi, bøn, Last wed. in the month OPEN ÅBENT Tor. 11:00 & # Trinmøde, Alle ÅBENT Tor. 17:00 & # Store Bog, Alle ÅBENT Tor. 18:30 & Åben information om AA af en mandlig og kvindelig AA'er, Alle ÅBENT Fre. 14:00 & # Emne m/indleder, 3. fre. i md. ÅBENT Fre. 19:00 & # Kom til at tro, Sidste fre. i md. ÅBENT Lør. 13:00 & # Trin/Store Bog, Alle ÅBENT Lør. 20:30 & # Frans af Asissi, Alle ÅBENT Søn. 14:00 & Trin, St. Bog Odense M - Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11 Man. 19:00 & #, 1. man. i md. ÅBENT Ringe - Selvhjælp på Midtfyn, Østre Ringvej 39 Søn. 13:00 1. søn. i md. Trinmøde efter St. Bog, v/besøg af nye ÅBENT Side 15

16 Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 Man. 19:00 & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Katolsk kirke, Havnegade 1 Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT Svendborg - Konfirmandstuen v/skt. Jørgens Kirke, Brydegårdsvej 15 Fre. 19:00 Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) Svendborg - Kontakt mellem mennesker, Havnegade 3 Ons. 19:00 # Store Bog, Trin/Traditionsgruppe, 2. onsdag i mdr.(1 time og 15 min) ÅBENT Søn. 15:00 Sammen kan vi, Alle ÅBENT Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 Man. 10:00, Sidste man. i md. (1 time 15 min) ÅBENT Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 Tir. 18:30, 1. tir. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade 27, 1. sal Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv Søndersø - Borgerhuset, Dallunvej 20 Tir. 19:00, 1. tir. i md. i lige mdr. (speak) ÅBENT Møder på Internettet: gruppe København C - Søn. 16:00 Internet audiomøder, Alle ÅBENT Side 16

17 AA serviceposter i Region SYD: Funktion: AA er: Valgt: Nyvalg skal finde sted: Formand Kaj C. Mar Mar HovedServiceRåd (HSR) Repræsentant Kaj C. Mar Mar HSR-repræsentant Poul N. Jan Dec Næstformand Eia Mar Mar Kasserer Poul N. Juni 2010 Juni 2014 Sekretær Tove N. Feb Feb Landsdækkende Informationsudvalg (LIv) Repræsentant Hans R. Juni 2012 Maj 2016 Stedfortræder LIv Eia T. Sep Sep Regional Informationsdvalg (RIv) Formand Hans R. Juni 2013 Juni 2017 Næstformand RIv Eia T. Juni 2013 Juni 2017 Tlf. og udv. Mogens Mar Mar Stedfortræder - - Janni P. Nov Nov Redakt. SYD eren Jens Juni 2010 Juni 2014 Webmaster Peter R. Sept Sept Revisor Tenna T. Nov Nov Udarbejdet i 2005 Revideret 2. juni 2013 Side 17

18 Beskrivelse af det regionale informationsudvalg Information er kernen i meget af det vi går og laver. Derfor er det også vigtigt at vi fortsat har et godt og velfungerende informations-udvalg i regionen. På regionsmødet den 2. juni i Padborg havde vi derfor emnet på dagsordenen, og følgende blev vedtaget. Formand og suppleant vælges af regionen. Formanden for udvalget er samtidig regionens LIv repræsentant. Suppleant optræder i formandens fravær på enhver måde, men overtager ikke automatisk formandens post, når dennes periode er slut. Øvrige medlemmer af udvalget er AA ere med lyst til og interesse for informationsarbejde, og håndteres af udvalget selv. Informationsudvalgets opgaver er: o Sætte sig ind i AA s informationsmateriale o Modtage og videregive informationer om aktiviteter i regionens grupper o Opbygge viden om gruppers og enkeltpersoners eksterne aktiviteter o Koordinere og udføre intern og ekstern informations-arbejde ved inddragelse af de lokale AA kræfter/grupper o Koordinere konferencer der afholdes i regionsregi Udvalget bør drage omsorg for at involvere regionen og AA grupperne i arbejdet. Specielt er det vigtigt, at nye initiativer bliver drøftet bredt i fællesskabet og at disse initiativer beskriver et klart ønske fra AA grupperne. Ligeledes er det vigtigt at udvalget bredest muligt inddrager de lokale AA grupper i arbejdet med at informere eksternt ofte vil modtagne henvendelser helt eller delvis kunne overdrages til lokale AA kræfter, hvorved Informationsudvalgets funktion bliver mere koordinerende end egentlig udførende. Ved at koordinere og bruge hinandens erfaringer vil vi med de samme ressourcer kunne nå bredere og mere ensartet ud med vores budskab. Gruppernes behov kan i højere grad støttes. Jeg vil opfordre til at støtte op om Informationsudvalget, der ligger mange spænde opgaver der kan tages fat på. Mange hilsner Kaj C. Side 18

19 Nyt fra LIv (Landsdækkende Informationsudvalg): Sundhedsfaglig temadag den 8. juni i Vojens. Ved Liv-mødet i Birkerød i februar i år blev det bestemt, at vi ville holde vores næste møde som en temadag, med henblik på at få noget materiale, som kan bruges af sundhedsfagligt personale. Da, Region Syd stod for tur for at være vært for et LIv-møde fik jeg til opgave at skaffe lokaler. Helst et sted rimelig centralt for dem som vil komme langvejs fra. Valget faldt på Vojens, som vi i regionen før har brugt til afvikling af workshops o.l. Der blev sendt indbydelse ud til sundhedsfaglige personer om at komme med et oplæg, som kunne bruges som grundlag i arbejdsgrupperne. Opgaven lød på, at vi gerne skulle lave noget som kan bruges af de sundhedsfaglige som møder den aktive alkoholiker på jobbet. I alt var vi omkring 20 mennesker inklusive udvalgsmedlemmerne. Dagen startede med en velkomst med praktiske oplysninger. Gorm fortalte lidt om kommunikation: Vandfald - når der kommer for megen information ud Vilkår LIv - der bliver rettet og pillet i alt hvad LIv kommer med Hvor kan det blive nemmere? Brug moderne ord/nytidigt sprog - se Koldings folder og materiale fra Norge En designlinie - hvordan skal det se ud? Hvad er det vigtigste: vores ædruelighed. At besvare henvendelser hurtigst muligt. Husk at tale til sundhedspersonalet. Der er fordomme om AA - fortæl hvad AA ikke er!! De tror de skal komme til os - der er ingen der ved noget om hjemmebesøg. Side 19

20 Sune H fortæller om: Brochure fra Norge Husk der er mange der ikke vil have hvad vi har Uden hjælp er det for meget for os Det er vigtigt at holde døren åben for andre faggrupper Vi skal være modige og vi skal bygge broer - behøver ikke nødvendigvis at være alkoholikere. Vi skal bruge nogle ikke alkoholikere der kan sælge budskabet Dele erfaring, styrke og håb - også udenfor AA Samarbejde uden at sammenblande Hvem repræsenterer vi? Præsentable og pæne foldere Slå mindre brød op Tålmodighed - det må godt tage lang tid/det kan betyde kvalitet Diskussioner er vigtige Respekten for andre - tøm de andre for viden. Hans Peter, sygeplejerske fortæller: Fængsel: clearing, tæt opfølgning, vagt, meget omstændigt og modstand fra personalet, bedre når de er på vej ud - da alkoholproblemet ikke er stort under afsoning Sundhedsfaglig, natåbent, lægedage, kommuner: vi er ikke en frivilliggruppe, har sagt ja men ikke inviteret, stand på lægedage har været godt DUT - det udgående team: invitation fra Lænken, vi kan ikke anbefale antabus m.v. Kommer på de forskellige psykiatriske afdelinger, 2 af gangen Henvendelse fra os, der er spurgt til om patienten har lyst til at tale med os AA kasketten af og DUT-kasketten på, det ene bliver ikke anbefalet frem for det andet, arbejde sammen i gensidig respekt Blå kors afrusningssteder besøg. Side 20

21 Poul R, læge: Vagtlæge - nu skal der gøres noget! Juleaften kontakt til AA AA er på sin plads når folk skal udsluses Pas på vandfaldet - læger bliver overfaldet af alt muligt så det skal være spændende Kolding sygehus - ny aftale, problem i forhold til at der arbejdes på tingene i regionen. Det der fremtidigt skal laves, redskab til hjælp af formidling, budskabet skal ikke videregives, uhomogen gruppe vi henvender os til, let tilgængeligt, det skal ikke være noget som skal læres udenad, vores opgave er ikke at lave kurser og møder, ikke til klienten men behandleren, være bredt brugbart, læge skal formidle kontakt - det rigtige tidspunkt, let tilgængeligt redskab/ikke kompliceret, gratis tilbud, ikke indtryk af at det er sekterisk eller gudeligt, brug pædagogiske redskaber, hjælp fra ligestillede, anderledes tilbud, 3600 praktiserende læger - det bliver omfattende når de andre faggrupper også skal have materialet, simpelt. Barrierer ved læger og sygeplejersker de kender ikke til alkohol. Du drikker vel ikke. Kender ikke til alkohol. Du drikker vel ikke? Herefter opdelte vi os i 3 grupper. Grupperne går hver for sig og arbejder videre - drøfter ideer til det der skal arbejdes videre med. Grupperne melder tilbage i plenum: Gruppe 1: - Tilfriskning - Videreudvikling - Genbrug Lægekort med bagside - 16/7/365 - Telefonvagt kan henvise til nærmeste møde/hjemmebesøg - Ved du at AA kan besøge dig hjemme? - Kender du en der vil tale med os? - Vil du være ambassadør for AA? Side 21

22 Gruppe 2: Til sundhedsfagligt personale! - Give kendskab til AA - Genbrug af punkter fra lægekort. Fokus på vagttelefon - Lokale kontaktpersoner kan hjælpe dig - Kontaktpersonerne skal klædes på til deres opgave (informationsmateriale) - Distribution af kort/information? Gruppe 3: - Kortet (lægekort) kan bruges til andre faggrupper - overskrift ændres fagspecifikt - Simpelt kort til uddeling (visit-kort) - Sælges(ideen) til ledere - Hvor skal den professionelle tage det frem. Hvordan spottes en person m. problem (screening/tjekliste) - Kunden: Lægen, Sygeplejen, Socialrådgiver m.v. - Hvordan skaber vi behov for informationen - Fortæl hvad vi gør! - Information på uddannelsessteder - FAQ (ofte stillede spørgsmål) til professionelle - Link til side for professionelle - Hotline for fagfolk (vagter ligesom telefonvagter) - Løfte "uddannelses-niveau" for dem der fortæller om AA - Jo tættere på frontpersonale som muligt - Det skal se godt ud Blikfang - Keep it simple - AA apps. Som det fremgår af ovenstående havde vi en fremragende debat i grupperne og det vrimlede med gode inputs. Alt i alt synes jeg, det var en vellykket temadag. Jeg vil til sidst rette en kæmpe stor ros og tak til jer alle som var med til at gøre dagen til det den blev. Side 22

23 Ingen nævnt ingen glemt og dog. En kæmpestor tak til Sune S og Mogens F for at lave kaffe, sørge for rundstykker, lave frokost og skaffe lokaler. En varm og ædruelig sommer ønskes jer alle Hans R og Eia T LIv-repræsentant og -stedfortræder Side 23

24 Der indkaldes herved til fællesmøde 1. september 2013 kl på Sct. Jørgensgård, Hospitalsgade 4, Kolding Tilmelding til Hans R Intergruppen vil samtidig være vært med en sandwith og en kop kaffe. For dem der har lyst er der ordinært søndagsmøde kl Hvem kan komme: der er fri adgang for medlemmer af fællesskabet, fortrinsvis for dem der deltager i møder i Kolding og omegn. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Mødeindledning med AAs Formål og mødeledelse ved Gorm 3. Hvad er en Intergruppe Som formand fortæller Hans om Intergruppen, om hvad der er lavet det sidste år. Svarende til en beretning primært at vi har lavet to arrangementer i Brandkjærkirken. Lidt kort om pengestrømmen hvad er der kommet ind og hvad er der sendt videre. 4. Hvad laver Intergruppen i Kolding, hvem er medlem, hvem må sige noget og hvem må komme til møderne? Fordele og ulemper Ved Henry Herunder et par korte anekdoter med gode fortællinger om service. Hvor Hans, Kirsten og Gorm kommer med den gode historie ved service, på hver få minutter. 5. Hvad sker der i løbet af året i Kolding? Ved Hans R Samarbejde med Kolding Kommune. Uge 12 og uge 40. Aktiviteter undervejs, Bowling, konventer fødselsdage. Information direkte og via hjemmesider. Side 24

25 6. Hvordan kan jeg holde mig ædru? Sune HS fortæller kort om livslang læring. Kirsten fortæller om: hvad kunne være mine planer for at holde mig ædru. Hvad er der af serviceposter, Henrik fortæller om at være telefonvagt og Hvad er der af litteratur? Gorm fortæller om de mest brugte pjecer i begyndelsen af ædrueligheden. Sponsor Vejledning og AA gruppen, som samtidig uddeles. Der er altid plads til en til der vil service. 7. Hvordan når vi den lidende alkoholiker? Debat, hvor mange er vi og hvad kan vi bruge vores ressourcer til. Der er 1800 mulige medlemmer i vores område. Hvad har grupperne brug for af nye aktiviter, opdatering af viden om AA, Trin, Traditioner, og Koncepter? Hvis der skulle vise sig at være god tid, har vi 2 dvd at vise: 10 min om AAs start/fødsel i Akron og 17 min om Svensk reklame film for AA. 8. Eventuelt 9. Afslutning med løfter og sindsro. Venlig hilsen Hans R Formand for intergruppen i Kolding Skulle du eller din gruppe have et emne eller et ønske til dagsorden afleveres det senest 25. august til formanden eller grupperepræsentanten Tilmelding nødvendig af hensyn til traktementet senest 25. august til eller via din grupperepræsentant: Side 25

26 Nordisk konvent for interesserede i alle regioner, udvalg mm. Sted: Kolding Bed and Breakfast Buen 6-8, 6000 Kolding, Arrangør: Region syd Traktement: Kaffe og en ostemad betales via hatten ca Der vil være ca. 30 pladser, hatten vil gå rundt, tilmelding nødvendig. Søndag den 3. november 2013 kl Der er kaffe og en ostemad fra 9.30 og til mødet begynder Hvad gør vi for at stimulere interessen for at deltage i service og hjælpe vores tjenere i de svære situationer? at være sponsor for service? Danmark, Norge og Sverige Hvordan arbejder vi med at strukturere vores arbejde for at nå den lidende alkoholiker og tema fra SK i Norge? Oplyste medlemmer giver ansvarlige grupper, Norge om deres strategimodel Hvordan er vores informations flow til grupperne og fra grupperne til Tjenesterådet, og hvad kan vi bruge det til? Sverige. Hvilken information kommer fra grupperne til HSR og hvilke information sendes til grupperne, og hvad betyder det for samarbejdet, Sverige. Vores arbejde med at den lidende alkoholiker kan finde os, hvis du ser 2 AAer. Finland. Lægekortet og ny pjece i Kolding og Oslo, nye ord og enkelhed i formidlingen, Danmark. Kunne der laves en fælles DVD som reklame/info for hele norden, hvad bør den indeholde og hvordan kan vi komme i gang? Tilmelding til Region Syd Info: Dette konvent afholdes i forbindelse med et temamøde i det nordiske samarbejde dagen før. Hvis du har særlige spørgsmål som kræver lidt forberedelse sendes det til Gorm: Hilsen Gorm vi ses Side 26

27 Siden sidst Husk bladet er gratis og må tages med hjem af de der har lyst. Vi opfordrer mødeledere til at gøre opmærksom på dette og dele bladet ud på mødebordet inden mødet. SYD eren kan også hentes på regionens hjemmeside. Linket er: Alle medlemmer opfordres til at sende indlæg til Syd eren, Ved at sende indlæg accepterer man at materialet også kan bruges i andre AA sammenhænge, f.eks. i Box334, og samtidig fraskriver man sig retten til copyright og vederlag. Jeg vil ønske jer alle sammen et god sommer. Næste blad kommer i september-oktober Mange varme hilsner Jens Tlf.: I SYD eren deler vi erfaringer, styrke og håb ikke aggressioner Side 27

28 Formålserklæringen Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere at opnå ædruelighed Copyright The AA Grapevine, Inc. Trykt med tilladelse

SYD eren. Marts 2014

SYD eren. Marts 2014 SYD eren Marts 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

SYD eren. Marts 2013

SYD eren. Marts 2013 SYD eren Marts 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.dkaa.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. September 2012

SYD eren. September 2012 SYD eren September 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. December 2013

SYD eren. December 2013 SYD eren December 2013 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON:

AA s VAGT-TELFON: SYD eren Juni 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. December 2011

SYD eren. December 2011 SYD eren December 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads Aarhus C INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE Lørdag d. 28. september 2013 i Sognegården Sct. Markus Kirkeplads 1 8000 Aarhus C Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d.26/9 2013 til: Ernst: dittedam@dittedam.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 Deltagere: Trine, Kirsten M., John, Kurt, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af AA`s formålserklæring

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning Referat fra Regionsmøde Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00 Herning Kirkes kirkehus, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 01 Velkomst formanden har ordet. (oplæsning af 12. koncept.) Henrik bød velkommen

Læs mere

SYD eren. December 2010

SYD eren. December 2010 SYD eren December 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. September 2010

SYD eren. September 2010 SYD eren September 2010 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE

REFERAT FRA REGIONSMØDE REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag d. 28. Februar 2015 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1. sal 01 Velkomst Formanden bød velkommen, der blev holdt et øjebliks stilhed og AA's formålserklæring blev læst op.

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014 Deltagere: Trine, Mona, Uffe, Niels V., Kurt, John, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af `s

Læs mere

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT. Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7 December 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007

Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Referat fra Regionsmøde i Vejle den 8. september 2007 Ad 1) Susanne bød velkommen Ad 2) Søren blev valgt som dirigent Charlotte blev valgt som referent Næste regionsmøde i Århus den 17.11.07 Ad 3) Dagsordenen

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3 Januar 21 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 3. april 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.03/04 2011.

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 2009 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 9 August 29 kl.12.15 16. Pkt. 1: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 2: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 6 februar 2011 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 2 November 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl

MØDEREFERAT. Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 14. Sep. 2008 kl.12.15 15.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia

Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Referat af TEU mødet 03-10-2015 i Fredericia Dagsorden Ad 1: Ad 2: Ad 3: Oplæsning af AA s formål og indledning Thomas J. bød velkommen og læste AA s formålserklæring op. Derefter holdt vi et øjebliks

Læs mere

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken

Referat fra. Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken Referat fra Hovedservicerådsmøde lørdag den 6. februar 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 1. Servicekonferenceudvalget: a. Rapport (bilag 1) b. Tidsskema (bilag 2) Dagsorden:

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 Oktober 2008 kl.13.15 16.15 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010

Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010 Hovedservicerådsmøde lørdag den 20. marts 2010 Hovedservicekontoret - Thorsgade 59, København N klokken 10.30-16 Dagsorden: 1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af referat: a. Hovedservicerådsmødet den

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august Multihuset, Skelagervej Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 4. august 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2. Præsentationsrunde og afbud. Afbud: Jens Langkniv,

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen, Fredericia 3.juni 2007 kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl

MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl MØDEREFERAT Region : Mødested : Mødetidspunkt : OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 12 September 2010 kl.12.15 16.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 04: Præsentationsrunde Christian Sekretær,

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 10. februar. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia kl. 12:00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 30.09-2007 kl. 12:00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Opstart af ACA gruppe

Opstart af ACA gruppe Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Opstart af ACA gruppe ACA Danmark 30.04.2017 www.aca-danmark.dk Kære ACA ere! Dette hæfte er lavet for at gøre det enkelt og overskueligt at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 5. oktober 2016 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 05. juli 2015. Dagsorden OSK møde i SoV, d. 05.7.15 kl. 10:00 på Kornbakken. Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter

Læs mere

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 1. december 2014. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 1. december 2014 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.nakonvent.dk (konventsiden for NA) www.namidtjylland.dk (se link: konvent og camp) www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 10. november 2007 kl. 11 00 15 30 Sct. Jørgens Gård, bagdøren, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers. Rapporter

Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers. Rapporter Indkaldelse til Regionsmøde Lørdag den 27. februar 2016 kl. 10:00 i Randers Rapporter Anonyme Alkoholikere Tag en AA er med til regionsmødet, så bliver vi flere til at yde Service i AA Formanden Formanden

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet

Referat. Konvent møde den 4. marts 2013. Konvent & camp 2013. At dele fra hjertet Referat Konvent møde den 4. marts 2013 Konvent & camp 2013 At dele fra hjertet Hjemmeside www.nakonvent.dk www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af

Læs mere

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015

Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 Referat NA Syddanmarks OSK møde den 3. maj 2015 1. Sindsrobøn 2. Koncepter, Visioner og Retningslinjer: Koncepter oplæst af Peter, Visioner oplæst af Lars, og retningslinje 10 oplæst af Leif. 3. Dagens

Læs mere

Rapport fra Informationsudvalget

Rapport fra Informationsudvalget Rapport fra Informationsudvalget Til regionsmødet 14. november 2009 Med hensyn til informationsarbejdet på landsbasis henvises til nedenstående referat fra sidste møde i LIv. Det kan tilføjes, at det nu

Læs mere

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april.

Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Referat fra Åben info gruppemøde d.28 april. Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 1 Oplæsning af formålet med AA. 2 Valg af ordstyrer:ove 3 Valg af Referent:Mona 4 Tovholder:Sekretær Bill var

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle.

Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 1.Formandens velkomst. Carsten

Læs mere

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007

NA Midtjylland Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 NA Referat fra Område Service Komite møde d. 4. marts 2007 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Alex observatør Ulla observatør Malene observatør Erik, GSR Mandagsgruppen Sindsro Århus. Line GSR Power Girls

Læs mere

Rapport til Regionsmødet i Herning den fra regionens repræsentanter i Hovedservicerådet.

Rapport til Regionsmødet i Herning den fra regionens repræsentanter i Hovedservicerådet. Bilag 2 - Rapporter Rapport - Formand/næstformand: Formandens rapport. Først og fremmest vil jeg gerne takke for den tillid, der er vist mig i valget som Regionens formand. Jeg vil bestræbe mig på at være

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer torsdag aften adminmødet: Ordstyrer lørdag: Steff Ordstyrer søndag: Steff Christian tager sig af referatet

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Referat. Konvent møde den 12. juli 2010. Konvent & camp 2010. Velkommen hjem

Referat. Konvent møde den 12. juli 2010. Konvent & camp 2010. Velkommen hjem Referat Konvent møde den 12. juli 2010 Konvent & camp 2010 Velkommen hjem Hjemmeside www.nakonvent.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning af NA`s

Læs mere

Håndbog for Region Midtjylland

Håndbog for Region Midtjylland Marts 2005 rev. 01/06 Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 1 Anonyme Alkoholikeres formål Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Risskov den

Referat fra Regionsmøde i Risskov den Referat fra Regionsmøde i Risskov den 17.11.07 Ad 1) Susanne bød som konstitueret formand velkommen Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Viborg den 9.2.08.

Læs mere

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00

Konvent i Århus. 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C. Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 2009 Ta d me hjem August is Grgatdet AA Konvent i Århus 21 23 august på Sct Anne gade skole, 8000 Århus C Program: fredag kl 18.30 Lørdag kl 09.30 Søndag kl. 09.00 Vi glæder os til at se jer, alle er velkommen.

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vind Møllen, Fredericia 6. jan. 2008 kl.12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn (oplæst ) Pkt. 02: Oplæsning af NA s 12 koncepter samt én retningslinieparagraf

Læs mere

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00

MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Syddanmark Vind Møllen, Fredericia 7. august 2011 kl.12.15 16.00 OSK bestyrelsen: Komiteen mødes og forbereder sig til OSK mødet. Kl.12.00 D.07/08 2011.

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 24. september 2014 1. Sindsrobøn: 2. Valg af referent og ordstyrer: Referent Gert og ordstyrer Gert 3. Præsentationsrunde: Gert, webmaster & Indkøber

Læs mere

Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken

Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken Hovedservicerådsmøde lørdag den 8. oktober 2011 Hovedservicekontoret Thorsgade 59, København N Klokken 10.30 16.00 Deltagere: Hovedservicerådet: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syd Region

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den kl. 14:30-16:00

Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den kl. 14:30-16:00 Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den 12.-11.-2011 kl. 14:30-16:00 Deltagere: Kirsten B., Torben P., John, Ove, Jan og Niels Mødeleder og ordstyrer: Kirsten, referent: Niels, nøgleholder

Læs mere

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver.

1. Sindsrobøn. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter: Koncepterne bliv oplæst af Iver. Referat af OSK møde den 4-1-04 Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentation 3. Beslutningsdygtighed / stemmeret / afbud. 4. Oplæsning af NA s 12 koncepter. 5. Godkendelse af sidste referat. 6. Valg af betroede

Læs mere