Ejerforeningen Vigerslevvej / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk"

Transkript

1 Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden kan du finde generelle oplysninger om ejerforeningen, referater fra generalforsamlinger, regnskaber mm. Postkasser og dørtelefoner - Skal du have udskiftet navne i postkasser og dørtelefoner, kan du kontakte Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. Du bedes i den sammenhæng oplyse det navn, der skal stå på postkassen og i dørtelefonen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at modtage reklamer og gratisaviser, skal du kontakte Post Danmark, der så sender et klistermærke, du kan sætte på postkassen. Det er ikke tilladt at sætte sit eget klistermærke på postkassen, da det ikke har effekt. Og beboerne anmodes om ikke at smide reklamer i opgangen, så andre skal rydde op efter dem. Pensionister kan ved henvendelse hos Post Danmark anmode om at få posten bragt til døren. Rygning Rygning er ikke tilladt på indendørs fælles arealer. Det omfatter kældergange, opgange, foreningsrum, vaskerirum, tørrerum og fyrrum. Beboerne opfordres til at overholde dette forbud. Musik og larm Det er ikke tilladt at spille højt musik og lave larm, der kan genere andre beboere i tidsrummet kl Af hensyn til andre beboeres nattesøvn, bedes beboerne overholde denne regel. Hvis du ønsker at afholde fest i din lejlighed, og det må forventes, at du kan støje ud over dette tidspunkt, skal du oplyse dette til de andre beboere i din opgang i tide. Under alle omstændigheder bedes støjen reduceres senest ved midnat. Haven - De grønne arealer med bænke, legeredskaber, tørrestativer, den store havegrill mv. er til fælles brug. Hvis du medbringer din egen havegrill, skal selve grillen være med ben eller lignende eller placeres på sten i haven. Grillen må ikke placeres direkte på græsset, da det brænder hul i græsplænen. Ved cykelkælderen under nr. 5 forefindes parasoller i et skab, hvortil kældernøglen skal benyttes. Disse parasoller kan frit lånes til brug i haven.

2 P- pladsen - Til bebyggelsen hører 9 udlejningsparkeringspladser. Hvis du er interesseret i at leje en af disse p- pladser, skal du henvende dig til Niels Axelsen, Skyttegårdvej 3, 2. tv. Motorcykler kan gratis parkeres på en særlig p- plads ved nr. 7. Prisen for leje af p- pladser er 50 kr. pr. måned. Der sker en løbende udskiftning af lejerne, men det må forventes, at der er en venteliste. Kælderrum - Til hver lejlighed hører et lille kælderrum. Skulle du ikke have fået et kælderrum overdraget i forbindelse med, at du flyttede ind, skal du blot henvende dig til bestyrelsen, så vil vi hjælpe dig med at finde dit kælderrum. Ud over de små kælderrum, der hører til lejlighederne forefindes der enkelte større kælderrum. Disse kan lejes mod betaling. Hvis du er interesseret i et af de større kælderrum, skal du sørge for at blive skrevet op hos bestyrelsen, da der er rift om disse kælderrum. Udover lejen til kælderrummet (som er variabel fra rum til rum) kommer udgifter til evt. varme og el. Ejerforeningen har ikke råderet over alle kælderrum til udlejning, da en del af disse tilhører restejendommen (udlejer). Tørrerum - Alle beboere kan benytte de tørrerum der findes i kælderen (i alt 4). Har du ikke nøgle, så henvend dig til bestyrelsen/viceværten og få anvist det tørrerum der hører til din opgang. Tørrerummene skal IKKE benyttes som garderobeskab, så husk at fjerne tøjet, så snart det er tørt (typisk efter 2-3 dage). Ligeledes bør tøjet hænges hensigtsmæssigt op, således at der er plads til mere. Disse regler gælder også for den udendørs tørreplads ved gavlen af Skyttegårdvej 11. Ønsker du en nøgle til et tørrerum, kan du kontakte Allan Vestergaard, Vigerslevvej 144, 1. tv. Det er ikke tilladt at tørre tøj ud af altandøren eller sætte vasketøj til tørre på stangen, der er fastgjort til altandøren. Fælleslokale Bebyggelsens fælleslokale ligger i kælderen under nr. 5. Her afholdes alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Lokalet kan lånes til mindre arrangementer, men der må af hensyn til beboerne, der bor ovenover, ikke foregå aktiviteter efter kl. 22. Hvis du ønsker at benytte fælleslokalet eller dets inventar, skal du henvende dig til Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf.

3 Elpærer og brandalarmer Der er opsat to brandalarmer i hver opgang. Hvis du hører, at brandalarmerne afgiver periodiske bip- lyde og der i øvrigt skal skiftes en elpære i opgangen, kældergangen eller ved yderdøren, bedes du kontakte Niels Axelsen, Skyttegårdvej 3, 2. tv. Cykelkælder - Alle beboere kan her henstille cykler, barne/klapvogne og større legeeffekter, men ikke knallerter. Der må ikke henstilles diverse effekter, affald, kasserede møbler, kasserede cykler mv. i cykelkælderen - skal i storskralderummet. Opgange - Der må ikke henstilles diverse effekter, affald, kasserede møbler mv. i opgangene - skal i storskralderummet, barne/klapvogne mv. skal i cykelkælderen. Storskrald - Skal henstilles i storskralderummet, der ligger i kælderskakten ved nr. 5. Rummet kan/skal benyttes til møbler, nedrevne køkkener, gulvtæpper, malerbøtter mv., men ikke til småting, der kan kastes i de almindelige containere. Affald Køkkenaffald, skal pakkes forsvarligt ind for at undgå lugtgener og rotter. Aviser og reklamer, skal puttes i de opstillede papircontainere. Pap, skal puttes i de opstillede papcontainere. Batterier, skal puttes i de opstillede battericontainere. Glas/flasker, skal puttes i flaskecontaineren, der er opstillet på hjørnet af Vigerslevvej/Skyttegårdvej. Duer Bebyggelsen har ofte problemer med duer, dette gælder især lejlighederne på 1. og 2. sal, der er plaget af fuglene, deres reder og unger. Duer er flyvende rotter og dermed et sundhedsproblem ligesom mus og rotter, hold derfor din altan fri for duer, reder og æg det er naturligvis ikke tilladt at fodre duerne eller andre dyr, der huserer på ejerforeningens grund. Rotter og andre skadedyr - Opdager du rotter i ejendommen, skal du snarest muligt omgående give bestyrelsen besked. Rotterne kan komme ind i ejendommen via åbnede kælderdøre, og det er derfor vigtigt, at du lukker kælderdørene efter dig. Skulle en lejlighed blive inficeret med væggelus, skal bestyrelsen hurtigst muligt have besked om dette. Væggelus er sjældne i Danmark, men de kan komme ind i folks lejligheder efter udlandsrejser. Væggelus kendetegnes ved, at de suger blod fra mennesker om natten, og de kan spredes fra den ene lejlighed til den næste. Ejerforeningen har ikke oplevet et angreb af væggelus endnu, men det er vigtigt, at beboerne er opmærksomme på, hvad de skal gøre, såfremt en lejlighed skulle blive inficeret. Husdyr Der må ifølge husordenen ikke holdes husdyr.

4 Yderdøre Kælderdøre, for at forebygge tyveri skal dørene holdes låst. Opgangsdøre, opgangene er forsynet med dørtelefoner, derfor skal dørene altid være låst. Læg venligst mærke til om døren lukker helt i bag dig. Yderdøre Ekstra nøgler til opgangs/kælderdøre kan købes ved henvendelse til Allan Vestergaard, Vigerslevvej 144, 1. tv., prisen er 150 kr. pr. stk. Trappevask - Der bliver vasket trapper ugentligt. Gør venligst dig selv og trappevaskeren en tjeneste - fjern din måtte torsdag morgen og ryst/støvsug den med jævne mellemrum. Vand Vandforbrug er en tikkende bombe under budgettet, så du skal være opmærksom på, om en hane drypper eller toilettet løber. Har du brug for at få lukket for vandet til lejligheden, så henvend dig til bestyrelsen i god tid. Rørinstallationer Ejerforeningen er ansvarlig for udskiftning og vedligehold af de lodrette rørføringer og faldstammer i ejerlejligheden. Dette omfatter de lodrette faldstammer, de lodrette vandrør i badeværelset og køkkenet samt de lodrette radiatorrør. For de lodrette vandrør og faldstammer er omkostningsfordelingen på reparationer således at ejerforeningen betaler reparationer på alle lodrette installationer, mens ejeren betaler for reparationer af alle vandrette installationer. I forbindelse med reparationer, hvor der repareres rør på toilettet med gennemføring fra en etage til en anden, dækker ejerforeningen kun udgiften til genetablering af terrazzogulv, såfremt udskiftningen er udført på ejerforeningens regning. Ejerne og deres eventuelle lejere opfordres til løbende at rense afløb, bl.a. ved hjælp af afløbsrens, idet manglende rensning kan medføre, at afløbet tilstoppes. Såfremt beboerne oplever, at de efter gentagne forsøg ikke kan rense tilstoppede afløb i badeværelset, skal bestyrelsen kontaktes, idet det kan være nødvendigt at gennemspule faldstammen og de vandrette afløbsrør. Såfremt ejerne ændrer eller udskifter de eksisterende rørføringer i lejligheden, er ejerforeningen ikke ansvarlig for nødvendige efterfølgende udskiftning af disse. Ejerne opfordres på det kraftigste til, at udskiftning af eksisterende rørføringer laves af en autoriseret VVS- installatør. Bestyrelsen kan hjælpe med at rekvirere en

5 autoriseret VVS- installatør. Vælger ejeren på eget initiativ at udskifte rørføring er det for ejerens egen regning. Bestyrelsen har iværksat en udskiftning af alle koldtvandsrør i ejendommen, og det forventes, at koldtvandsrørene i Skyttegårdvej 5 og 7 udskiftes i 2013 og for Skyttegårdvej 9 og 11 s vedkommende i Skulle beboere i disse lejligheder blive opmærksomme på, at der dannes en rustplet på koldtvandsrøret og at der begynder at sive vand ud af rustpletten, bedes beboeren kontakte bestyrelsen, idet det så er tegn på, at røret er gennemtæret. Radiatorer Reparation/udskiftning er for ejere altid for egen regning. Ejerne opfordres på det kraftigste til, at udskiftning af eksisterende radiatorer laves af en autoriseret VVS- installatør. Bestyrelsen kan hjælpe med at rekvirere en autoriseret VVS- installatør. Ved udskiftning af radiatorer, skal ejeren sørge for, at varmemåleren bliver korrekt påmonteret den nye radiator. Hvis varmemåleren bortkommer, skal en ny varmemåler installeres på ejerens regning. Håndværkere - Der skal betales af ejerforeningen MÅ kun bestilles af bestyrelsen. Har du i forbindelse med et håndværkerbesøg brug for at få lukket for vand eller varme eller for elektriciteten skal bestyrelsen informeres herom, ligesom du også skal sørge for, at de øvrige der er tilkoblet den streng der lukkes for, er informeret i god tid (mindst et døgn). Det er FORBUDT at foretage indgreb i ejendommens fællesinstallationer. Får du i forbindelse med arbejder i din lejlighed brug for at foretage sådanne indgreb, må dette ikke ske uden faglig bistand, og denne skal jævnfør ovenstående være rekvireret gennem bestyrelsen. Indvendige døre Mangler der en dør i din lejlighed, kan du henvende dig til bestyrelsen, da bebyggelsen har et mindre lager af gamle døre, hvilke du gratis kan benytte dig af, hvis du kan finde en der passer. Vinduespudsning Skal du selv sørge for, da der ikke er tilknyttet nogen vinduespudser til ejendommen. Vinduerne i opgangen pudses af eksternt vinduespudserfirma ca. 3 gange årligt. Varme, el og gas Aflæses årligt af henholdsvis ISTA og DONG ENERGY. Varmeaflæsningen v/ista sker ultimo september måned og afregningen typisk i december/januar måned, ved afregningen får du en årsopgørelse, hvoraf det fremgår, om du skal betale ekstra eller om du får penge tilbage.

6 El og gas aflæses ved selvaflæsning dog forventer DONG ENERGY adgang til kontrolaflæsning i din lejlighed ca. hvert 4. år. Energiattest Energistyrelsens Energimærke, udarbejdes for ejendommen hvert år, og forefindes hos Administrator. Der er udarbejdet en energimærkning for ejendommen, som du kan finde på ejerforeningens hjemmeside. Forsikring Ejendommen er forsikret mod: Brand - Svamp & råd - Vandskade - Glas & kumme Vær opmærksom på sidstnævnte, da mange er dobbeltforsikret på dette område. Har du vaskemaskine, opvaskemaskine eller vandseng bør du sikre dig, at du er dækket ved skader forvoldt af disse. Fællesaktivitet Af og til indkaldes der til fællesaktivitet, hvor det er i alles interesse, at flest muligt møder op og giver en hånd med. Formålet med fællesaktiviteterne fremgår af indkaldelsen/opslaget, der bliver opsat ca. 1 uge før på opslagstavlerne i opgangene. De typiske aktiviteter er tømning af storskralderummet, havearbejde og mindre håndværksmæssige aktiviteter. Dette medfører, at vi sparer penge til håndværkere mv. og på den måde holder fællesudgifterne nede. Dette er til glæde for såvel ejere som lejere! Fremleje Af ejerlejligheder skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse i hvert tilfælde. Ansøgning skal ske skriftligt, med angivelse af hvem lejer er, hvor ejer befinder sig i udlejningsperioden, samt perioden for fremlejemålet. Det tilrådes at bruge standardkontrakt ved fremleje. Administrator: Ejerforeningen har følgende administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Administrator forestår bogføring og opstilling af regnskab, betaling af ejerforeningens regninger og opkrævning af fællesudgifter Kontaktperson for ejerne: Lars Thamdrup, E- mail: ejendomme.dk Kontaktperson for restejendommens lejerne: Advokat Carsten Kirstein, Er der problemer med opkrævning af husleje, fællesudgifter eller varme skal du rette henvendelse direkte til administrator.

7 Foreningens regnskabsår er 1. januar 31. december og regnskabet forelægges på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes i februar/marts. Regnskabet opstilles og revideres jf. vedtægterne af en revisor, som for tiden er Ernst og Young. Bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling, og der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter deltager på frivillig og ulønnet basis. For ejerforeningens medlemmer gælder foreningens vedtægter. Dertil kommer husordenen, der er et sæt leveregler der gælder for ALLE bebyggelsens beboere Det forventes at man overholder husordenen, så der er rart at bo for os alle. Husorden og vedtægter er vedtaget på en generalforsamling i ejerforeningen. Dette gør at hverken bestyrelse eller administrator har bemyndigelse til at give nogen form for dispensation fra disse to regelsæt. Andelsvaskeriet FIVA: Andelsvaskeriforeningen FIVA bor i kælderen ved Skyttegårdvej 9. Er du interesseret i et andelsbevis eller har spørgsmål, så henvend dig til vaskeriforeningens formand: Helene, Skyttegårdvej 11, st. tv. Antenneforeningen Skyttegården: Bebyggelsens radio/tv- forhold administreres af antenneforeningen Skyttegården Radio/tv- signalet leveres af YouSee via Comflex. Programpakke vælges individuelt, der findes tre programpakker/priser. Betaling for programpakken opkræves månedligt af YouSee. Lejligheden skal være medlem af antenneforeningen for at kunne modtage signal. Er du interesseret i at blive tilsluttet eller har spørgsmål, så henvend dig til antenneforeningens formand: Allan Vestergaard, Vigerslevvej 144, 1 tv.

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen... 3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere