Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste)"

Transkript

1 Akkumulatorer Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Asbest Ikke støvende (f.eks. tagplader) Støvende (f.eks. bløde lofts- og vægplader) Anvises af kommunen til specialdepot. Skal være befugtet og overdækket Asbeststøv og stærkt støvende asbestholdigt affald Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Skal opbevares i tæt og lukket emballage Kun til godkendt modtager Asfalt f.eks. Munck Asfalt, Kongensbro (tlf ) eller Rye Andersen A/S (tlf ) Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Batterier eller Reno syv i/s indsamlingsboe Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Brandhæmmende materialer Gipsplader Gips Recycling A/S (tlf ) Troldteplader Træbeton (kun erhvervsaffald) Affald fra kantiner og frokoststuer Affald fra skolekøkkener Aftørringspapir Aftørringspapir (olieholdigt) Anvises af kommunen Foderrester Bemærk: Listen er ikke udtømmende 1

2 Fordærvet kød (f.eks. efter DAKA A/S (tlf ) strømsvigt) Friturefedt DAKA A/S (tlf ) PNA 83, Kolding (tlf ) Fødevareemballage Indpakkede fødevarer Kaffekrus, kaffefiltre m.v. Kasseret frugt og grønt Madaffald fra PNA 83, Kolding (tlf ) storkøkkener/institutioner Madolier PNA 83, Kolding (tlf ) Æbleskrog, madpakkepapir m.v. Dæk Entreprenørdæk Lastvognsdæk Motorcykeldæk Personvognsdæk Smådæk f.eks. trillebørdæk Traktordæk Virksomheder som er registreret på Miljøstyrelsens liste (www.dmftyres.dk) Genbrugsstationerne hvis art og EE-affald mængde svarer til det affald der kommer Computere/printere fra private eller Fjernsyn/video/radio Producenten/importøren hvis produktet Mobiltelefoner er købt efter 1. april 2006 eller Telefa/modem Miljøgodkendt modtageanlæg som f.eks. Tyverialarmer Averhoff-Genbrug A/S ( ), Elektronik fra autobranchen Elektro Miljø A/S (tlf ), Stena Miljø A/S ( ) CD ere Elektro Miljø A/S (tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 2

3 Farligt affald Liste over de mest almindelige typer findes i regulativ for farligt affald. Udtømmende liste findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Gasflasker og andre trykflasker Godkendt skrothandler f.eks. Rødkærsbro Produkthandel A/S (tlf ) H.J.Hansen A/S (tlf ) Skal af sikkerhedsmæssige årsager afleveres separat Glas m.v. Bilruder (for-, side- og bagruder) Reiling Glasrecycling (tlf ) Frontruder Auto Branchens Affalds Service (tlf. Flasker og glas, herunder - engangsflasker - konservesglas (tømte og rengjorte) - ketchupflasker o.lign. - vinflasker ) Midtjysk Flaskecentral (tlf ) Ribe Flaskecentral (tlf ) Mængder over 50 kg pr. måned skal bortskaffes til genanvendelse Hele vinduer med rammer P. Fournaise (tlf ) eller Planglas (genanvendeligt), herunder - lamineret glas (folie) - trådglas - vinduesglas uden træ- og PVCrammer Reiling Glasrecycling Danmark (tlf ) eller Bemærk: Listen er ikke udtømmende 3

4 Planglas (deponering), herunder - brandsikkert glas - ceranglas - glasbyggesten - glaskeramik - hærdet glas - opait - spejlglas - varmebestandigt glas Glasfiber m.v., herunder - glasflis (undertag) - glasfiberafskæringer - glasfiberemner Gulvbelægninger Gulvtæpper (ruller) Linoleum (ruller ma. 3 m, i alt ma Hammel Fjernvarme (tlf ) m 2 ) Linoleumsrester Hammel Fjernvarme (tlf ) Tæpperester Hammel Fjernvarme (tlf ) Vinyl (PVC uanset størrelse) Have- og parkaffald Have- og parkaffald (komposterbart, dvs. uden sten), herunder - afklippet græs, blade, blomster - buske - grene (ma. 15 cm i diameter) - juletræer - potteplanter (befriet for plastpotte og indpakning) Trærødder skal afleveres særskilt Have- og parkaffald (deponering) herunder - kranse med tråd/flamingo Bemærk: Listen er ikke udtømmende 4

5 - potteplanter med plastpotte og indpakning - grene (over 15 cm i diameter) Hårde hvidevarer Frysere Komfurer Kølemontre Køleskabe Tørretumblere Vaskemaskiner Genbrugsstationerne hvis art og mængde svarer til det affald der kommer fra private eller Producenten/importøren hvis produktet er købt efter 1. april 2006 eller Miljøgodkendt modtageanlæg f.eks. Uniscrap A/S, Trige (tlf ) Isoleringsmaterialer Glasuld Mineraluld Rockwool Rockwool A/S (kun rester af nyt Rockwool) (tlf ) ellers Jern og metal Aluminium Bildele Bilkatalysatorer Bilsæder Bremseklodser uden asbest Cykler Decraplader (ståltagplader) Fjernvarmerør Jernspåner Limbøtter (tomme men ikke rengjorte) Malerbøtter (tomme men ikke rengjorte) Metalbånd Nedløbsrør (zink) Godkendt skrothandler f.eks. Rødkærsbro Produkthandel A/S (tlf ) H.J.Hansen A/S (tlf ) Mængder over 100 kg pr. måned skal bortskaffes til genanvendelse Bemærk: Listen er ikke udtømmende 5

6 Rør Savklinger m.v. Skrot Ståltromler Ståltråd Jord Ren Let olieforurenet (< 5% olie) Svært olieforurenet (> 5% olie) Tungmetalbelastet Tungmetalforurenet Anmeldelse skal ske til kommunen som herefter anviser jorden. En ajourført anvisningsliste findes hos kommunen og Reno syv i/s Kabelskrot Elkabler Kabler Ledninger Ledningsnet Godkendt skrothandler Skal afleveres separat af hensyn til afregningen Kontormaskineaffald Farvepatroner Tonerbeholdere inkl. tonerrester Retur til leverandør Lak- og limaffald Udhærdet. Analyse skal medbringes ved 1. henvendelse. Vurderingen afhænger af affaldets indhold af flygtige stoffer Uhærdet Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Filteraffald fra limkabiner Hammel Fjernvarme (tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 6

7 Lyskilder Lyskilder, som indeholder kviksølv herunder - lysstofrør - lavenergipærer Lyskilder, som ikke indeholder kviksølv H.J.Hansen Elektromiljø A/S (tlf ) H.J.Hansen (tlf ) Møbler og andre genbrugsting Skumgummimadrasser Boks- og springmadrasser Sofaer Borde Stole Hammel Fjernvarme (tlf ) Pap og papir Pap og papir (genanvendeligt), herunder - aviser - fortrolige papirer - kontorpapir - makuleret papir - paprør (leveret separat) - reklamer - rent pap og papir - telefonbøger - tryksager - ugeblade Pap og papir (forbrændingsegnet), herunder - papir, alubelagt - papir, voksbelagt - papirsække - tjærepapir Godkendt genbrugsvirksomhed f.eks. Averhoff & Co A/S (tlf ) Mængder over 50 kg pr. måned skal bortskaffes til genanvendelse Hammel Fjernvarme (tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 7

8 - afdækningspapir - paprør Bøger Kan genbruges hvis de holdes i papfraktionen. Større mængder skal aftales med modtageanlægget Plast og gummi (dog ikke PVC) Drivremme Hammel Fjernvarme (tlf ) Emballage (hård plast), herunder - plastbøtter - plastdunke Hammel Fjernvarme (tlf ) Flamingo Hammel Fjernvarme (tlf ) Foam Hammel Fjernvarme (tlf ) Nylonnet (emballage) Hammel Fjernvarme (tlf ) Pakkefyld Hammel Fjernvarme (tlf ) Pladevat Hammel Fjernvarme (tlf ) Plastfolie (genanvendeligt), herunder - bobleplast - krympefolie, rent - landbrugplast, uden jord, halm m.m. - strækfolie, rent - plastsække Plastfolie (forbrændingsegnet), herunder - plastfolie, forurenet - plastposer, forurenet Plastfolie (deponering), herunder - hele plastruller - landbrugsfolie, f.eks. meget snavset roekuleplast Uniscrap A/S (tlf ) Averhoff & Co A/S (tlf ) Mængder over 50 kg pr. måned skal bortskaffes til genanvendelse Hammel Fjernvarme (tlf ) Hammel Fjernvarme (tlf ) - plastfolie, længere end 3 m Plastkofangere Auto Branchens Affalds Service (tlf ) Plastruller til svejsetråd Hammel Fjernvarme (tlf ) Plastrør Hammel Fjernvarme (tlf ) Plasttønder Hammel Fjernvarme (tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 8

9 Plastvæv Hammel Fjernvarme (tlf ) Pleiglas Hammel Fjernvarme (tlf ) Produktionsspild, herunder - affræsninger - fejlemner m.v. - plastplader - smelteklatter (ekstrudering/sprøjtestøbning) Hammel Fjernvarme (tlf ) / PVC Autodele, herunder - instrumentpaneler - kofangere Auto Branchens Affalds Service (tlf. Blød PVC, herunder - industri- og levnedsmiddelslanger - kontorstoleunderlag - skriveunderlag - havebassiner og -folier - transportbånd - haveslanger - gulvbelægninger ) Hård PVC, herunder - kloakrør - brønde - drænrør - nedløbsrør - tagrender - profiler - tagplader - vinduer, døre - staldinventar Produktionsspild, herunder - affræsninger (PVC) - pleiglas (PVC) - plastplader (PVC) Wuppi A/S ( Wavin A/S; tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 9

10 Porcelæn og keramik Klinker Fliser Sanitet Keramik Porcelæn Lerkrukker, lerpotter Kakler Glaseret tegl Sand Sandblæsningssand RGS 90, Køge (tlf ) Slam Fedtudskilleraffald Anvises af kommunen Olieudskilleraffald Modtagestationen for Farligt Affald (tlf ) Slam/sand fra vejbrønde/sandfang (>20 % tørstof) Ristegods Skumgummi Skumfyld Hammel Fjernvarme (tlf ) Stenmaterialer Beton og jernbeton Mursten, murbrokker (ikke glaserede) Tegl (ikke glaserede) AJ-Genbrug A/S (tlf ) Betonfliser Rye Andersen A/S (tlf ) Kantsten Affaldscenter Århus (tlf ) Belægningssten Natursten, granit og flint Tegl (glaserede) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 10

11 Støvende affald Skal være emballeret Aske Filterstøv Filtre fra sprøjtemaling Gadeopfej Gulvopfej (ikke olieholdigt) Gulvopfej (olieholdigt) Anvises af kommunen Savsmuld (rent træ) Hammel Fjernvarme (tlf ) Savsmuld (behandlet træ) Slibestøv (ikke metal) Slibestøv (jern) Rødkærsbro Produkthandel A/S (tlf ) H.J. Hansen A/S (tlf ) Sygehusaffald / klinisk affald Engangssprøjter Fier/fremkalder Kanyler Kviksølv, amalgam Medicinrester Skalpeller Smittefarligt affald Reno syv i/s indsamlingsordning (tlf ) Tagdækningsmaterialer Decraplader (stålplader) se jern og metal Stråtag Hammel Fjernvarme (tlf ), ved større partier tages kontakt med Hammel Fjernvarme på forhånd Tagpap (i ruller) Tagpap (siddende på træplader) Hammel Fjernvarme (tlf )eller afhængig af størrelse Tagplader, med og uden asbest Bemærk: Listen er ikke udtømmende 11

12 Tekstilaffald Tekstilkantafskæring Hammel Fjernvarme (tlf ) Stofruller Hammel Fjernvarme (tlf ) Tøj Frelsens Hærs Genbrugscenter (tlf ) eller andre frivillige organisationer Måtter Hammel Fjernvarme (tlf ) Mopper Hammel Fjernvarme (tlf ) Uld (fyldmaterialer) Hammel Fjernvarme (tlf ) Træ Træ (forbrændingsegnet), herunder - afskæringer - træuld - brædder - krydsfinerplader - masonitplader - træfiberplader Visse typer afskæringer og pladeaffald kan genanvendes. Kontakt f.eks. NOVOPAN Træindustri A/S (tlf ). Ellers Hammel Fjernvarme (tlf ) (ma. 3 meter) - spånplader Visse spånplader kan genanvendes. Kontakt f.eks. NOVOPAN Træindustri A/S (tlf ) Træ (deponering), herunder - imprægneret/trykimprægneret - sveller - telefon/elmaster (ma. 2 m lange stykker) Vægelementer Gasbeton Leca Ytong Bemærk: Listen er ikke udtømmende 12

13 Øvrigt Halm (f.eks. vådt efter brand) Komposter selv på egnet areal eller Hammel Fjernvarme (tlf ) Animalsk gødning Find selv aftager med jord nok Dyrekroppe DAKA (tlf / ) Luftfiltre Hammel Fjernvarme (tlf ) Bemærk: Listen er ikke udtømmende 13

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Alt om affald 2015. Læs om genbrugsbeholder, dagrenovation, kompost, genbrugspladser, standplads og adgangsvej. Teknik & Miljø.

Alt om affald 2015. Læs om genbrugsbeholder, dagrenovation, kompost, genbrugspladser, standplads og adgangsvej. Teknik & Miljø. Alt om affald 2015 NY genbrugsplads Læs om genbrugsbeholder, dagrenovation, kompost, genbrugspladser, standplads og adgangsvej Teknik & Miljø 4 10 20 23 6 12 17 3 9 18 14 22 24 28 Indhold Alt om affald

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Udarbejdet af medarbejderne ved Konserveringscentret i Vejle 6. udg., 2015 Specialversion til brug på hjemmeside 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT Dana Lim A/S er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige limproducenter, der nu i over 80 år har forsynet det danske marked med lim og fugemasser. I dag

Læs mere

Kom godt i gang med. kompost

Kom godt i gang med. kompost Kom godt i gang med kompost 1 Forord Denne pjece giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring fælleskompostering i boligområder. Hensigten er, at undgå de problemer som kan opstå når man kaster

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere