Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information."

Transkript

1 Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk) Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information dages tømning, dagrenovation timers reglen, ophør af hjælpen A A/B-indkomst, afgrænsningsspørgsmål ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) ABA-anlæg, anskaffelse/indkøb ABC-materiel ABC-tjeneste ABDL-anlæg (Automatisk branddørsluknings anlæg), beredskab Abonnement på aviser, blade, tidsskrifter mv., gruppe Abonnement til kollektive transportformer, pensionister S29 Abonnementsbidrag, kloakker A50 Abonnementsordning, dagsordener (efter 1/2 04) Abonnementsordninger, kollektiv transport, ældre m.fl Abonnementsordninger, teatre Abort Abortsamråd Accept af udlægning af affaldsforbrændingsslagger, kulslagger og forurenet jord Acontobidrag mv., uenighed om, (Brl. 15, stk. 3) Ø33 Acontomoms, momsudligningsordning Adfærdsmæssige foranstaltninger, specialundervisning Adfærdsmæssige og motoriske støtteforanstaltninger, gruppe Adfærdsmønstre hos kriminelle unge, særlig støtte til børn og unge Adfærdsproblemer, anbringelse uden for hjemmet, børn/unge Adfærdsproblemer, psykologibistand Adgang og optagelse til uddannelserne, ungdomsuddannelser Adgang til at arbejde alene, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Adgang til cpr, folkeregisteret Adgang til dataregistre (efter 1/1 01) A21 Adgang til datasystemer Adgang til indhentning af oplysninger, det sociale område

2 Adgang til naturen, offentligheden Adgang til offentlige veje Adgang til oplysninger om sig selv, registrerede personer Adgang til privat ejendom, redningsberedskabet Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, pædagogiske uddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, social og sundhedsuddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, voksenuddannelser Adgangs- og tilkørselsarealer Adgangsbegrænsning til veje Adgangsbestemmelser til prøvelokalet, skriftlige prøver, folkeskolen Adgangsbestemmelser, festarrangementer, ungdomsskolen Adgangsbestemmelser, offentlige veje Adgangsforhold, veje P07 Adgangsfortegnelse, veje Adgangskode, IT systemer (efter 01/07 01) Adgangskontrol, kommunale ejendomme Adgangskort, kommunale ejendomme Adgangsprøver, social- og sundhedsuddannelsen (efter 1/1 03) Adgangsvej, privat, opretholdelse af offentlig vej Adgangsveje, fælles bygningsreglementet Adgangsåbninger, sikring i elevatorer Adkomstdokumenter vedr. kommunens ejendomme 82 Administration af kommunale ejendomme og lokaler, hovedgruppe Administration af legater Ø39 Administration af medfinansierede EU projekter Administration af offentlighedsloven, gruppe 81 Administration af personalet, hovedgruppe Administration af persondataloven, gruppe Administration af rationeringsordninger, civilt beredskab Administration af ældreboliger, gruppe Administration og finansiering, integrationsloven Administration, miljøreglementet K02 Administrationen, klager vedrørende eget kompetenceområde, se emne Administrationen, ny teknologi (efter 1/8 05) Administrationen, åbningstider (efter 1/1 90) Administrationsbidrag ved betaling for arkæologiske udgravninger Administrationstilskud til selvejende institutioner med aftale med kommunen, dagtilbud Administrationsvederlag, udbetaling af sygedagpenge Administrativ delegation, gruppe (efter 1/1 90) Administrativ forvaltningsstruktur overordnet (efter 1/1 90) Administrativ kommuneidentifikation

3 Administrativ ledelsesstruktur, overordnet (efter 1/8 05) Administrativ organisering, gruppe Administrative beføjelser, gruppe (efter 1/1 90) Administrative bestemmelser, social pension A26 Administrative forskrifter og instrukser, interne, se emne Administrative kort, gruppe Administrative og økonomiske bemyndigelser Administrative sekretariatssystemer, gruppe Administrative systemer, esdh mv. 85 Administrative systemer, hovedgruppe Adoption Adoption af skibe, skoler, gruppe Adoption, dagpenge (efter 1/2 04) Adoption, Statsforvaltningens virksomhed (efter 1/1 00) Adoptionsorlov, personale Adoptionssamråd Adoptionsskibe, kommunale Adoptionstilskud, børnetilskud (efter 1/2 04) Adresse- og telefonbog, gruppe Adressebeskyttelse i folkeregisteret Adresseoplysninger, offentlige myndigheder mv., gruppe Adresseringsnavn, gruppe Advarselstavler, advarselsheller, færdselsregulering Advarsler, personale Advarsler, skoleelever Advokatbistand Advokatbistand, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Advokatsalær, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Ø34 AER - Arbejdsmarkedets elevrefusion, Aerobic, ungdomsskoletilbud Afblænding af olietanke, olieforurening, rumindhold under 6000 l Afblæsningsanlæg, vandværker Afbrydelse af forbindelsen, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af samvær/kontakt, døgnophold, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af vejadgang Afbrydelse i erhvervsplanen, revalidering Afbrydelse, kommunal aktivering Afbrænding af bål, engangstilladelse Afbrænding af marker Afdelinger af sprogcentre, organisering af undervisningen Afdelingssamarbejdsudvalg Ø30 Afdragsordning, tilbagebetaling til kommunen, se emne Afdækning, deponeringsanlæg, gruppe Affald af elektriske/elektroniske produkter, gruppe K04 Affald fra skibe, høring af affaldsplan

4 07.01 Affald fra sygehuse, ikke kemikalieaffald, gruppe (efter 1/1 90) 07 Affald og genanvendelse, hovedgruppe Affald til jordbrugsformål, biomasse, gruppe (efter 1/7 03) Affald, anbringelse på vejareal Affald, brændsel, decentral kraftvarme Affald, indsamlingsordninger, gruppe Affald, listevirksomheder (K) Affald, olie- og kemikalie, gruppe (efter 1/1 92) Affald, ulovligt anbragt, gruppe Affaldets sammensætning Ø35 Affaldsafgift, staten P07 Affaldsanlæg, registrering Affaldsbehandling, forbrændingsanlæg Affaldsbeholdere, dagrenovation Affaldsbeholdere/-containere, indkøb Affaldsbjerge, gruppe Affaldscontainer, opstilling, vejareal Affaldsforbrænding, energiform (efter 1/1 91) Affaldsforbrændingsanlæg, gruppe Affaldsfraktioner fra kølemøbler, indsamlingsordning (efter 1/7 03) Affaldsgas, energiform (efter 1/1 91) Affaldsgebyrer S29 Affaldsgebyrer, fastsættelse (efter 1/7 00) 07 Affaldshåndtering, hovedgruppe Affaldsjournal, skibe, gruppe 07 Affaldsmaterialer, hovedgruppe Affaldsmængder, oplysninger Affaldsoplagring, omlastning og kompostering (K), bilag 1- virksomhed Affaldsordninger, gruppe Affaldsplanlægning (med relevant P-facet) P22 Affaldspolitik G01 Affaldsproducentens indberetning til kommunalbestyrelsen, anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål Affaldsprodukter til jordbrugsformål, afhændelse af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, analyser af, slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, anvendelse efter slambekendtgørelsens 19 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, brugers anvendelse, efter slambekendtgørelsens kap. 7 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, opbevaring af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter, anvendelse til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) 07 Affaldsprodukter, hovedgruppe

5 Affaldsprodukter, prøver, efter bek. om tilsyn med spildevandsslam (efter 1/7 03) P24 Affaldsregulativer Affaldsselskab, etablering af, efter styrelseslovens Affaldsskakter, installation Affaldssortering, gruppe Affaldsstativer, indkøb og vedligeholdelse Affaldssække, indkøb 07 Affaldstyper, hovedgruppe Ø07 Afgangsføring af uerholdelige fordringer Afgangsprøve, folkeskolens, indstilling Afgangsprøver, folkeskolens, enkelte fag Afgangstider, befordring af folkeskoleelever Ø35 Afgift af ledningsført vand S29 Afgifter fra modtagere af ydelser, se emne + (efter 1/1 99) Ø35 Afgifter til og fra staten, afregninger, se emne Afgiftning, misbrugere, behandlingstilbud for, efter servicelovens Afgiftning, misbrugere, lægelige behandlingstilbud, sundhedslovens Afgivelse af kommunal sti til privat (efter 1/1 91) Afgivelse af lægeerklæringer, arbejdsskader, gruppe Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Afgrænsning af landsbyer Afgrænsningsspørgsmål vedr. A/B-indkomst Ø61 Afgrødeerstatning, se emne Afgrødetælling P25 Afgørelse om dispensation, se emne G01 Afgørelse om lægelig undersøgelse uden samtykke, børn/unge G01 Afgørelse om personlig og praktisk hjælp G01 Afgørelser efter faste regler, se emne P28 Afgørelser fra fredningsnævnet K02 Afgørelser i klagesager, se emne G01 Afgørelser om optagelse i dagtilbud for børn P28 Afgørelser, kendelser fra elprisudvalget P21 Afgørelser, principielle, se emne Afhentningsordning, olie- og kemikalieaffald (efter 1/7 03) Afhjælpning af støjulemper, påbud/forbud, idrætsanlæg/fritidsklubber (efter 1/8 04) Afholdelse af folkeskolens mundtlige/ praktiske prøver Afholdelse af seminarer, personale/ folkevalgte Afholdelse af udgifter, social pension P21 Afholdelse af valg til ældreråd, regler Afhændelse af affaldsprodukter, jordbrugsformål (efter 1/7 03) Afhændelse af bioaske (efter 1/7 03) Afhændelse af ejendom, almennyttig boligvirksomhed Afhøringer af sigtede under 18 år, underretning Afklarende aktiviteter, revalidering

6 Afklaringsforløb, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Afkortning af ferier, skoler Aflagte vejarealer, nedlæggelse af veje Aflastning, plejefamilier Aflastning/afløsning efter 84 i serviceloven, pasning af personer med fysiske/psykiske lidelser Aflastningsbassiner, regnvand, gruppe Aflastningsbolig, boligform for ældre m.fl Aflastningsophold, særlig støtte til børn og unge Aflastningsordning, særlig støtte til børn og unge (efter 1/1 98) Aflastningspladser for demente Aflastningspladser, boligformer for pensionister m.fl Afledning af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand, tilladelse Afledning af spildevand til jorden (nedsivning) P15 Afledning til nedsivningsanlæg, spildevandsplan Afledning til undergrunden, stoffer/ produkter/materialer, gruppe Aflejrede stoffer, beskyttelse af overfladevand (efter 1/7 03) Aflevering af arkivalier (sager) til arkiv, gruppe (efter 1/8 05) Aflevering af elektroniske arkivalier til anden offentlig arkivmyndighed Aflevering af papirarkivalier Aflevering af papirarkivalier (efter 1/8 05) Aflevering af skriftlige prøver, folkeskolen Aflevering til forhandlere, elektriske/ elektroniske produkter Aflevering, kommunale til- og ombygninger Aflevering, kommunalt nybyggeri Afleveringsautomater, biblioteker 04 Afleveringsforretninger, grønne områder, hovedgruppe Afleveringspligt, egne trykte materialer (efter 1/1 94) Aflukning af forsyningsydelser Aflæsning af målere, forsyningsvirksomheden Afløb, indretning, husdyrgødning mv Afløbsfrie bassinanlæg, ansøgning om tilladelse Afløbsnet, gruppe P24 Afløbsregulativ, kloakker Aflønning i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Afløserskibe, rutebåde, gruppe (efter 1/1 91) Afmærkning af sejlløb Afmærkning af vejarbejder Afmærkning med færdselstavler Afmærkning på kørebanen Afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afprøvning af arbejdsevnen, konkrete revalideringssager Afprøvning af brandhaner Afprøvning, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø

7 S29 Afregning af kommunale ydelser/bidrag, se emne + (efter 1/1 99) Ø36 Afregning af refusionsbeløb, momsudligning Afregning, sygesikring Ø36 Afregning/opgørelse af tilskud til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden Ø35 Afregninger af afgifter til og fra staten, se emne Afsendelse af opgaver til censor, folkeskolens mundtlige/praktiske prøver Afsendelse af skriftlige prøver, folkeskolen Afskedigelse, gruppe P21 Afskedigelseskriterier/principper P22 Afskedigelsespolitik Afskedsreceptioner, personale Ø07 Afskrivninger af uerholdelige fordringer Ø07 Afskrivninger, se emne Afskærende kloakledninger, gruppe Afskæring af hjørner, veje Afskæringsværdier, prøver, slam/kompost (efter 1/7 03) Afskærmning mod veje, støj G01 Afslag efter faste regler, se emne Afslag på godkendelse, anbringelsessteder for børn og unge Afslag på tilbud om kommunal aktivering Afslutning, skoleåret, arrangement Afslutningskoncert, musikskolen Afsluttende niveau, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøve i dansk, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøver, folkeskolens, gruppe (efter 1/1 96) Afsluttende prøver, ungdomsuddannelser Afsluttende prøver, voksenuddannelser Afsnit 8-udvalget, oprettelse Afspadsering, personale Afspænding, aktivitet, ældre m.fl. (efter 1/1 95) Afspærring af gader, trafiksikkerhed Afspærring og nedrivning, kondemnering Afspærring, CF-foranstaltning, gruppe (efter 1/1 90) Afspærrings- og afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afspærringsopgaver Afstand mod offentlig vej, tankanlæg Afstande, bebyggelsesregulerende Afstande, etablering af vejadgang Afstande, vejbyggelinjer Afstandsbetingelser, elevbefordring, skoler Afstandsforhold, brandforhold, bygningsmæssigt Afstandsgrænser, befordring af elever Afstandskrav til folde, stalde og andre anlæg i forb. med husdyrbrug Afstandskriterium K01 Afstemning af kommunens mellemregningskonti, se emne +

8 K01 Afstemning af regnskab K01 Afstemning af statuskonti, se emne + K01 Afstemning i forbindelse med revision Afstemning på institutioner/i hjemmet, menighedsrådsvalg Afstemning på valgdagen, kommunale valg Afstemningsbøger, kommunale valg P16 Afstemningsdistrikter Afstemningssteder, menighedsrådsvalg Afstribning af veje G10 Afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, salg Afsætningsbeløb, nedsættelse af, lejeforhold mv. (Brl. 18b, stk. 7) G14 Aftagning af naturgas, påtegning af deklaration Aftale med andre kommuner om fælles sprogcentre P27 Aftale med det enkelte egnsteater om driftstilskud P27 Aftale med det enkelte storbyteater om driftstilskud P27 Aftale med puljeordningen om drift af ordningen, dagtilbud (efter ) P27 Aftale mellem kommuner og staten Aftale om anvisningsret, private udlejningsejendomme Aftale om betaling for tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse P27 Aftale om centralbiblioteksfunktion P27 Aftaler med forsikringsselskaber Aftaler mv., andre myndigheders behandlings-, botilbud mv., gruppe P27 Aftaler og overenskomster, se emne Aftaler om kommunale samarbejder (kommunale fællesskaber) efter styrelseslovens Aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom, fælles biogasanlæg e.lign Aftalespecifikation, anvendte IT-systemer (efter 1/7 01) Aftalte kommunekvoter, boligplacering af flygtninge Aftenskoler, folkeoplysning (efter 1/1 92) Aftenskoleundervisning, lokaleudlån, gruppe Aftenundervisning, voksne udlændinge (efter 1/8 2004) Aftenåbning, daginstitutioner Aftenåbning, svømmehal Aftrapning i arbejdstid, seniorordning Aftrapning i job/charge, seniorordning Afvanding af grundvand, gruppe Afvanding af moser, naturbeskyttelse Afvanding af veje Afvanding, udpumpningsanlæg (vandløb) Afvandingsledninger, veje Afvikling af skolens mundtlige/praktiske prøver Afværgepligt til kommunen, børn og unges forhold Afværgepumpning, olietanke med et rumindhold under 6000 l

9 AGA-anlæg (Automatisk gasdetekteringsanlæg) Agenda 21 redegørelse Aids, forebyggelse, gruppe P22 Aids-politik, personale Akkord, betalingsstandsninger P23 Akkreditering, se emne P23 Akkreditering, sygehusvæsen Akter, bevaring og kassation (efter 1/8 05) Ø51 Aktier (efter 1/2 06) Aktieselskaber mv., redegørelse for deltagelse Aktieselskaber, deltagelse og indskud Aktindsigt efter offentlighedsloven/ forvaltningsloven (konkret anmodning om aktindsigt, se emne + A53) Aktindsigt i arkivalier A53 Aktindsigt i personalesager A53 Aktindsigt, anmodning om, se emne Aktindsigt, organisering og opgave Aktindsigt, principper, forvaltningsloven Aktionærbeskatning, gruppe P22 Aktiv arbejdsmarkedspolitik Aktivdag, daginstitutioner P07 Aktiver, registreringer af materielle og immaterielle aktiver (efter 1/8 05) Aktiverende foranstaltninger, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiverende forløb, særligt tilrettelagte, kommunal aktivering Aktivering, kommunal, gruppe Aktiveringsforanstaltninger, gruppe Aktiveringsfri periode, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiveringsordning, kommunal, gruppe Aktiveringsprojekter, ledige, gruppe Aktiveringsydelse (Beskæftigelsesindsatsloven 45) i forb. med virksomhedspraktik Aktiveringsydelse i forb. med tilbud om vejledning og opkvalificering Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, folkeoplysning Aktiviteter, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktiviteter, ungdomsklubvirksomhed Aktiviteter/arrangementer, folkeskolen, gruppe Aktivitets- og samværstilbud (væresteder, daghjem mv.) Aktivitets- og samværstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. S01 Aktivitetsbaseret økonomistyring, se emne Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, praktiserende sundhedspersoner Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, sygehusbehandling

10 16.09 Aktivitetscenter, ældre m.fl., gruppe (efter 1/1 95) Aktivitetskalender, besøg, repræsentation mv., gruppe Aktivitetstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktualitet, materialevalg, folkebiblioteker Aktuarberegning, personalepension Akustisk signalanlæg, færdselsregulering Akut behov, pladser i dagtilbud for børn Akut psykiatriberedskab Akutanbringelser, særlig støtte til børn og unge AKUT-bidrag Akutboliger, krisecentre efter servicelovens Akutpladser/tomme pladser på det enkelte behandlingstilbud og botilbud Akutte rygskader, arbejdsskade, gruppe Akut-venteliste, boliger til ældre og handicappede Akvariefisk, dyrehold, dagtilbud for børn Alarmabonnement Alarmer, tyveri, sikring af ejendomme Alarmering, redningsberedskab, gruppe Alarmmodtagere, brandfolk, gruppe Alarmoverførsel, godkendelse, brandsikringsanlæg, Alderdomshjem, gruppe Aldersbetinget svagelighed, hjælpemidler Aldersintegreret daginstitution, gruppe (efter 1/1 89) Alderskrav, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alderskrav, optagelse, skolefritidsordning Alderskriterier, ungdomsskoler Alderstillæg, personale Alene-arbejde, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alfabetiseringsundervisning, voksne udlændinge Alge, tætte nedgravede beholdere, gruppe Alger, badeforbud Algeudslip til åer (efter 1/7 03) Alkoholafvænning, personale Alkoholafvænningssteder/-centre, private, godkendelse Alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens Alkoholbevillinger, restaurations- og hotelvirksomhed Alkoholforanstaltninger for personalet, sundhedsfremmende Alkoholindtagelse, festarrangementer, ungdomsskolen Alkoholkonsulent, funktion, gruppe (efter 1/1 90) Alkoholmisbrug, skoleelever, gruppe (efter 1/1 88) Alkoholmisbrug, sundhedsmæssig forebyggelse Alkoholoplysning, ungdomsskolen, gruppe P22 Alkoholpolitik, personale (efter 1/8 05) Allergi, forebyggende foranstaltninger 03 Almen boligvirksomhed, hovedgruppe Almen plejebolig eller plads på plejehjem, tilbud om, garanti

11 17.02 Almen undervisning, ungdomsskolen, planlægning/tilrettelæggelse, gruppe Almene boliger, anvisning-, erstatningsbolig ved bygningsfornyelse/-forbedring Almene boliger, forsøg med salg som ejerboliger Almene boliger, nybyggeri og renovering, gruppe Almene boliger, ommærkning Almene boligorganisationer m.v., sideaktiviteter Almene familieboliger, anvisningsret Almene familieboliger, beboerklagenævnets behandling af tvister om anvisning Almene familieboliger, leje, gruppe Almene stier, nedlæggelse Almene stier, overtagelse Almene tilbud efter servicelovens 65, gruppe Almene tilgængelige områder, kortlægning af forurenet jord Almene ungdomsboliger, leje, gruppe Almene ungdomsboliger, tilsagn om ungdomsboligbidrag på statens vegne Almene vandforsyningsanlæg, gruppe Almene veje, nedlæggelse Almene ældreboliger, anvisningsret Almene ældreboliger, leje, gruppe 03 Almennyttig boligvirksomhed, hovedgruppe Almindelig førtidspension Almindelig integrationsindsats, udlændinge Almindelig rutekørsel, tilladelse/ bortfald mv Almindelig vurdering, ejendomsvurdering Alsidighed, materialevalg, folkebiblioteker Alternativ energi, forskning (efter 1/1 91) Alternativ undervisning for skoletrætte elever, ungdomsskolen, gruppe Alternative plejehjem Alternative sygebehandlingsformer (efter 1/1 99) Alvorlig høreskade, invaliditetsydelse Alvorlig skade, undersøgelser, børn og unge Alvorlig sygdom eller handicap, pasning efter 118, serviceloven Alvorligt syge børn, dagpenge Amatørteater Ambulanceberedskab, redningsberedskabet Ambulancebetjening/præhospitalsindsats Ambulancekørsel/præhospitalsindsats Ambulancer for civilbeskyttelse, gruppe Ambulancer, anskaffelse Ambulancer, vedligeholdelse Ambulant behandling Ambulant undersøgelse, anbringelse af børn og unge Ambulatorier, misbrugere

12 Amtsinstitutioner, kommunens overtagelse af, ifm. opgave- og strukturreform I10 Amtssager overført til kommunen som kopisag AMU-centre, gruppe AMU-kurser P05 Analyse af jordbrugserhvervene, planlægning Analyse af nettet, elforsyning, gruppe P05 Analyse, budget Analyser af affaldsprodukter til jordbrugsformål, slambekendtgørelsen (efter 1/7 2003) Analyser af bioaske til jordbrugsformål (efter 1/7 03) K08 Analyser af vand, tilsyn, vandkvalitet G12 Analyser, eksterne, se emne + P05 Analyser, kommunens egne, se emne Analyser, kortlægning af forurenet jord Anbefalinger om anvendelse, jordforurenede arealer Anbringelse af børn udenfor hjemmet, gruppe Anbringelse af køretøjer, særlig råden over vejarealet Anbringelse af lysstandere, veje P27 Anbringelse af penge, renteaftale med pengeinstitutter (efter 1/8 05) Anbringelse i netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie/netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på døgninstitution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på eget værelse eller andet godkendt opholdssted Anbringelse på sikret afdeling/-institution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, børn/unge Anbringelse, frivillig, gruppe Anbringelser udenfor hjemmet, børn/unge, gruppe (efter 1/1 98) Anbringelsessteder, godkendelse, børn/unge Anciennitet, fastsættelse Anciennitet, optagelse, dagtilbud for børn Anciennitetstegn, brandvæsen Andel i andelsboligforening, salg af kommunens Andelsboliger, bygningsfornyelse Andelsboliger, private, garanti for lån (efter 1/1 89) Andelsboliger, private, gruppe (efter 1/1 89) 03 Andelsboligforening, almennyttig boligvirksomhed,, hovedgruppe Andelshaver, kommunen som, efter andelsboligloven Anden beliggenhed, vejbyggelinjer Anden forældremyndighed, hjælp til barns forsørgelse Anden indvinding af vand, vandforsyningslovens kap Anden kommune, skolevalg Anden listevirksomhed, godkendelsespligtig (J) Anden passende vejadgang, adgangsforhold

13 Anden specialundervisning Anden vejbestyrelse, opretholdelse af offentlig vej Anden virksomhed (J), bilag 1-virksomhed Anden virksomhed end listevirksomhed, godkendelse/tilsyn, gruppe Andre bygninger end beboelsesbygninger, indretning Andre energiformer, indkøb af driftsmidler Andre integrationsopgaver jf. 19 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Andres kulturelle arrangementer, medborgerhuse og forsamlingshuse mv Andres kulturelle arrangementer, musik og kulturhuse Animalsk affald, uhygiejniske forhold Ankenævn, sociale, Statsforvaltningen (efter 1/1 00) A26 Ankeprocedure på det sociale område K03 Ankesager, se emne Ankestyrelsen, funktion/opgaver Ankestyrelsen, funktion/opgaver K03 Ankestyrelsen, indbringelse af sager, se emne Anlæg af motorveje og motortrafikveje, VVM redegørelse Anlæg af nye kloakker Anlæg af nye vandløb Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor, VVM redegørelse Anlæg af rørledning, dræning, gruppe Anlæg af spor, veje Anlæg af stier Anlæg af veje/gader (efter 1/1 88) Anlæg for forbrænding, gruppe Anlæg for motorkøretøjer (H), bilag 1-virksomhed Anlæg for rensning, gruppe Anlæg for vanding, gruppe (efter 1/1 90) Anlæg i det åbne land, naturbeskyttelse Anlæg på havnen, gruppe Anlæg til behandling af spildevand, VVM redegørelse Anlæg til bortskaffelse af farligt affald, VVM redegørelse Anlæg til husdyrproduktion, VVM redegørelse Anlæg til produktion, indkøb/ vedligeholdelse Anlæg, husbåde P07 Anlæg, klassifikation (vandløb) Anlæg, parker, gruppe P24 Anlæg, regulativer vedr. (parker) S29 Anlæg, takster for benyttelse (parker) Anlæggelse af vejadgang P17 Anlægs- og byggestop Anlægsarbejder i vejarealer, koordinering S05 Anlægsarbejder, kommunens oversigt over Anlægsarbejder, tilladelse, jordforurenede arealer Ø22 Anlægsarbejder/udbud, se emne +

14 S05 Anlægsbevilling, trafikhavne S05 Anlægsbevillinger/-udgift, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsbudget, det samlede (efter 1/8 05) S02 Anlægsbudget, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsprojekter, godkendelse i sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen S08 Anlægsrapporter, anlægsregnskaber S08 Anlægsregnskab, det samlede (efter 1/8 05) S08 Anlægsregnskaber, se emne + (efter 1/1 99) Anløbsbroer, havne, gruppe Anmeldelse af affald, gruppe Anmeldelse af arbejdsskader, gruppe G01 Anmeldelse af areal som halvkulturareal eller udyrket areal Anmeldelse af boringer til kommunalbestyrelsen, vandindvinding Anmeldelse af byggeri, dyrehold og gødningsopbevaringsanlæg mv A26 Anmeldelse af databehandlinger fra lokalt afviklede systemer Anmeldelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug Anmeldelse af etableret virksomhed, ungdomsskolen, gruppe Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold og anlæg (mindre end 15 dyreenheder) Anmeldelse af farligt affald Anmeldelse af flytning af forurenet jord Anmeldelse af flytninger, folkeregisteret Anmeldelse af fødsel, personregistrering, sønderjyske landsdele Anmeldelse af lokallister/listesamarbejder til KL's bestyrelse mv Anmeldelse af oprettelse af frie grundskoler A26 Anmeldelse af persondata, lokalt afviklede systemer A26 Anmeldelse af registre, lokalt afviklede systemer Anmeldelse af salgs- og opbevaringssted til kommunalbestyrelsen (brandvæsenet) Anmeldelse af salgssted for fyrværkeri i butikker i henhold til tekniske forskrifter S37 Anmeldelse af skader vedr. personer, se emne + (efter 1/1 99) Anmeldelse af spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål (efter 1/7 03) Anmeldelse af vindmøller efter vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse af virksomheder med risiko for større miljømæssige uheld P19 Anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter og jord Anmeldelse om afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Anmeldelse om byggearbejde efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06)

15 Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Anmeldelse om overførsel af affald, bekræftelse fra kommunalbestyrelsen Anmeldelse til Arbejdstilsynet Anmeldelse til ejere af telekabler, gravearbejde mv Anmeldelse til jordbrugsformål, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldelse til politi, børn ført til udlandet Anmeldelse, børn og unges forhold Anmeldelse, etablering, udbedring eller ændring af brønd el. boring, vandforsyningslovens 21 stk A26 Anmeldelse, fælleskommunale til Datatilsynet Anmeldelse, husinstallationer, elforsyning Anmeldelse, jord S29 Anmeldelser til elprisudvalget S29 Anmeldelser til gas- og varmeprisudvalget Anmeldelser, husinstallationer, vandforsyning Anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens 19 b og skovlovens 17, internationale naturbeskyttelsesområder Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, ej landbrug Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, landbrug Anmeldelsespligt, tomme boliger, gruppe Anmeldelsespligt, VVM pligtige anlæg, bilag Anmeldelsespligtige produkter, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldeordning for midlertidige aktiviteter, miljøbeskyttelse Anmeldeordning, affald af elektriske/elektroniske produkter Anmodning om helbredsoplysninger, ansættelse Anmodning om lægeundersøgelse/ indlæggelse, det sociale område Anmodning om oprettelse af integrationsråd Anmodning om stemmeafgivning i hjemmet, kommunale valg Anmodning om udbetaling af tilskud, servicejob Anmodning om undersøgelse af beholdere, flydende husdyrgødning mv Anmodning om videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger (efter PSI-loven) Annoncehajer Annoncer, indkøb, gruppe A50 Annoncer, se emne P21 Annoncering, regler og retningslinjer Anonym og åben rådgivning, socialområdet Anonyme henvendelser, børn og unge Anonymisering af anbringelsesstedet, børn og unge Anpartsselskaber, deltagelse og indskud Anpartsselskaber, kommunale, etablering af P07 Ansatte, liste/fortegnelse

16 Anskaffelse af anden bolig, dækning af udgifter, ældre og handicappede Anskaffelse af hjælpemidler, støtte Anskaffelse af motorkøretøj til selvstændig virksomhed, revalidering Anskaffelse, flydende materiel Anskaffelse, køretøjer/materiel Anskaffelsespris, motorkøretøj, hjælpemiddel Anskaffelsessum, endelig, ansøgning om godkendelse, almene boliger Anskaffelsessum, godkendelse, boligselskaber (efter 1/1 89) Anstaltsforhold, regulering af samvær og kontakt, særlig støtte til børn og unge Ansvar for introduktionsprogram, udlændinge Ansvarlig for ligningsarbejdet, udpegning Ansvars-/bødesager, gruppe S37 Ansvarsforsikring af politikere S37 Ansvarsforsikring, se emne + (efter 1/1 99) Ansættelse af hjælpere til pleje, tilskud til, 96 i serviceloven P27 Ansættelse efter det sociale kapitel, personaleadministration Ansættelse i fleksjob/skånejob Ansættelse med løntilskud Ansættelse, bedømmelsesudvalg Ansættelse, personale P21 Ansættelse, regler Ansættelsesbrev P22 Ansættelsespolitik A26 Ansættelsesprocedure Ansættelsesret, personale Ansættelsesstop Ansættelsesudvalg Ansættelsesvilkår, fleksjob Ansøgere, fortegnelse Ansøgning i henhold til kommuneplanen Ansøgning om byggetilladelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Ansøgning om byggetilladelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Ansøgning om eftergivelse/lempelse, beskatning, gruppe Ansøgning om folkepension Ansøgning om førtidspension Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse, almene boliger Ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum, almene boliger Ansøgning om kommunevåben/-segl G01 Ansøgning om legat Ansøgning om støtte til opførelse, private andelsboliger

17 Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg Ø34 Ansøgning om tilskud under EU's INTERREG III Ø40 Ansøgning om tilskud, se emne Ansøgning uden stillingsopslag Ansøgninger til kabel-tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokal tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokalradio, sendetilladelse Ansøgninger, personel, beredskabsområdet Ansøgningsfrist, pasningsgaranti, dagtilbud til børn Ansøgningsfrist, stillingsopslag Ansøgningsskema A, støtteansøgning Ansøgningsskema B, byggeriets påbegyndelse Ansøgningsskema C, byggeriets afslutning, almene boliger Ansøgt afsked Antagelse af giftenavn Antal børn, dagplejen Antal børn, private pasningsordninger Antal elever i administrationen, fastsættelse Antal feriedage, personale A30 Antal klageråd, hjemmehjælpen, personlig og praktisk hjælp Antal pladser, klub- og fritidstilbud, større børn og unge Antal vikarer, fastsættelse Antal ældreråd, fastsættelse Antenneanlæg, ledningsarbejde/opgravning Antenneforstærkere, affald Antennekabler, veje P17 Antennemaster, placering, andre myndigheders planlægning Antennemaster, placering, kommune- og lokalplan, gruppe P17 Antennemaster, placering, planlægning Antenner, installation, bygningsmæssigt Anti-graffiti-kampagne, skolen Antikonception, gruppe Anvendelse af affald, skærpede/yderligere vilkår for, efter slambekendtgørelsens Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål efter 19 (efter 1/7 03) Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) K08 Anvendelse af bekæmpelsesmidler, tilsyn/kontrol Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) Anvendelse af boliger i sommerhusområder, gruppe Anvendelse af dele af beløbsramme til nærmere angivne formål, folkeoplysning Anvendelse af egen bil, befordringsfradrag Anvendelse af ensilagesaft, miljømæssigt Anvendelse af godkendelsespligtige kemiske stoffer/produkter Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft, miljømæssigt

18 Anvendelse af jorder og bygninger, landbrugsejendomme, lov om landbrugsejendomme Anvendelse af karakterskala, folkeskolen Anvendelse af kommunevåben Anvendelse af mindre landbrugsejendomme, ændret Anvendelse af personnummer, gruppe Anvendelse af skoler til valghandlinger Anvendelse af vejadgang Anvendelse, bekæmpelsesmidler Anvendelse, tankanlæg ved offentlig vej Anvendelse, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø P07 Anvendte IT-systemer, oversigt (efter 1/7 01) Anvisning af almene familieboliger, tvister, 101, stk.1, pkt.2, beboerklagenævn Anvisning af bilag, gruppe (efter 1/1 90) Anvisning af bolig, kommunal, placering af flygtninge Anvisning af boliger til flygtninge, udlændingestyrelsen Anvisning af emballageaffald til genanvendelse Anvisning af pasningspladser, børn Anvisning af regionale og statslige lokaler m.v. efter folkeoplysningslovens kap Anvisning til udslusningsbolig, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Anvisning, kommunal, erstatningsboliger ved bygningsfornyelse/- forbedring Anvisningspligt/bortskaffelsesmulighed P21 Anvisningsregler, pasningspladser, børn Anvisningsret og tilsyn med almene boliger, gruppe Anvisningsret til almene ældreboliger Anvisningsret til boliger, almennyttige boliger Anvisningsret, private udlejningsejendomme Anvisningsret/rådighed over lejligheder, almene boliger A-personer, pasning/pleje, ældre/ handicappede, gruppe A-pladser, plejehjem, gruppe K08 Apoteker, godkendelse, tilsyn P27 Apoteker, overenskomst Apoteker, statslig virksomhed (efter 1/1 00) Apoteker, udlevering af oplysninger, det sociale område Apparater til kommunikation, indkøb og drift Apparater, arbejdsmiljø APV, arbejdspladsvurdering Aquaplanning, veje Arbejde på ledninger, veje Arbejde under revalidering Arbejde ved bistandsprojekt i hjemlandet, repatriering G10 Arbejder for fremmed regning udført af kommunen, se emne + G10 Arbejder udført for private, se emne G10 Arbejder udført for private, veje (efter 1/1 86)

19 Arbejdets fordeling mellem lærerne, fagfordeling Arbejdsbeklædning, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsbeskrivelse, personaleadministration Arbejdsbestemte tillæg Arbejdsbetinget sygefravær Arbejdsdirektoratets tilsyn med kommunerne vedr. rådighed, konsekvenser og sanktioner Arbejdsevne, nedsat, tilbud om støtte, aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsevnemetode, arbejdsevnevurdering Arbejdsevner, begrænsede, revalidering Arbejdsevnevurdering efter arbejdsevnemetoden Arbejdsformidlingen, henvisning til sprogcentre, voksne udlændinge/danskere Arbejdsformidlingen, underretning om fravær, undervisning for voksne udlændinge Arbejdsfortjeneste, tabt (folkevalgte), gruppe (efter 1/1 87) Arbejdsgange, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsgiverbidrag, gruppe Arbejdsgivere, dagpengeudbetalinger, gruppe Arbejdsgivere, løntilskud, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivere, tilskud, virksomhedspraktik, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes elevrefusion Arbejdsgivernes fællesopkrævning, gruppe A23 Arbejdsgrupper, udpegning af medlemmer, se emne Arbejdshygiejniske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsindtægter, fradrag, hjælp til forsørgelse Arbejdsindtægter, revalideringsydelse Arbejdskendskab, fag Arbejdskonflikter Arbejdskraft, formidling, civilt beredskab Arbejdsledige, arbejdstilbud, gruppe Arbejdslokaler, indretning Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsgivernes fællesopkrævning Arbejdsløshedsforsikring, gruppe Arbejdsløshedskasser, indhentning af oplysninger, det sociale område G12 Arbejdsløshedsstatistik Arbejdsmarked, ungdomsskoletilbud, gruppe Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Arbejdsmarkedets tillægspension Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsforanstaltninger, aktivering, gruppe 15 Arbejdsmarkedsforhold, hovedgruppe Arbejdsmarkedskommissionen Arbejdsmarkedsområdet, andre aktiviteter, ungdomsskolen Arbejdsmarkedsorientering, undervisning

20 P22 Arbejdsmarkedspolitik G12 Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsuddannelser, gruppe Arbejdsmarkedsuddannelsescentre, undervisning, erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsuddannelsesfond, opkrævning Arbejdsmedicinske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsmetoder, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, børnene, dagtilbud Arbejdsmiljø, erhvervsvirksomheder 87 Arbejdsmiljø, hovedgruppe P22 Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljørådet, arbejdsgiverbidrag Arbejdsmiljørådgivning, BST, gruppe P23 Arbejdsmiljøstandarder Arbejdsnedlæggelser, personale Arbejdsoptræning, revalidering Arbejdspladsbibliotek, virksomheder P05 Arbejdspladsens fysiske/psykiske sundhedsforhold, arbejdsmiljøvurdering P05 Arbejdspladsens sundhedsprofil Arbejdspladser, indretning P05 Arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljø A26 Arbejdspladsvurdering, procedure for P15 Arbejdsplan, arkiver P15 Arbejdsplan, museer Arbejdsprocesser, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsprøvning, revalidering Arbejdsredskaber, hjælp i særlige tilfælde Arbejdsredskaber, hjælp til personer med nedsat erhvervsevne Arbejdsredskaber, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsret, personale P28 Arbejdsrettens kendelser Arbejdsrum, indretning, arbejdsmiljø Arbejdsrum, indretning, bygningsmæssigt A26 Arbejdsrutiner ved indberetning til IT-systemer (efter 1/7 01) A26 Arbejdsrutiner, se emne + 87 Arbejdssikkerhed, personale, hovedgruppe Arbejdsskade, gruppe P30 Arbejdsskade, risikostyring S37 Arbejdsskadeforsikring, kommunens personale Arbejdsskadeforsikring, privat ansatte Arbejdsskure/-vogne, gruppe (efter 1/1 90) Arbejdsstandsninger Arbejdsstedets indretning, arbejdsmiljø (efter 1/1 96) Arbejdsstillinger, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdstid

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere