Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information."

Transkript

1 Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk) Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information dages tømning, dagrenovation timers reglen, ophør af hjælpen A A/B-indkomst, afgrænsningsspørgsmål ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) ABA-anlæg, anskaffelse/indkøb ABC-materiel ABC-tjeneste ABDL-anlæg (Automatisk branddørsluknings anlæg), beredskab Abonnement på aviser, blade, tidsskrifter mv., gruppe Abonnement til kollektive transportformer, pensionister S29 Abonnementsbidrag, kloakker A50 Abonnementsordning, dagsordener (efter 1/2 04) Abonnementsordninger, kollektiv transport, ældre m.fl Abonnementsordninger, teatre Abort Abortsamråd Accept af udlægning af affaldsforbrændingsslagger, kulslagger og forurenet jord Acontobidrag mv., uenighed om, (Brl. 15, stk. 3) Ø33 Acontomoms, momsudligningsordning Adfærdsmæssige foranstaltninger, specialundervisning Adfærdsmæssige og motoriske støtteforanstaltninger, gruppe Adfærdsmønstre hos kriminelle unge, særlig støtte til børn og unge Adfærdsproblemer, anbringelse uden for hjemmet, børn/unge Adfærdsproblemer, psykologibistand Adgang og optagelse til uddannelserne, ungdomsuddannelser Adgang til at arbejde alene, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Adgang til cpr, folkeregisteret Adgang til dataregistre (efter 1/1 01) A21 Adgang til datasystemer Adgang til indhentning af oplysninger, det sociale område

2 Adgang til naturen, offentligheden Adgang til offentlige veje Adgang til oplysninger om sig selv, registrerede personer Adgang til privat ejendom, redningsberedskabet Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, pædagogiske uddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, social og sundhedsuddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, voksenuddannelser Adgangs- og tilkørselsarealer Adgangsbegrænsning til veje Adgangsbestemmelser til prøvelokalet, skriftlige prøver, folkeskolen Adgangsbestemmelser, festarrangementer, ungdomsskolen Adgangsbestemmelser, offentlige veje Adgangsforhold, veje P07 Adgangsfortegnelse, veje Adgangskode, IT systemer (efter 01/07 01) Adgangskontrol, kommunale ejendomme Adgangskort, kommunale ejendomme Adgangsprøver, social- og sundhedsuddannelsen (efter 1/1 03) Adgangsvej, privat, opretholdelse af offentlig vej Adgangsveje, fælles bygningsreglementet Adgangsåbninger, sikring i elevatorer Adkomstdokumenter vedr. kommunens ejendomme 82 Administration af kommunale ejendomme og lokaler, hovedgruppe Administration af legater Ø39 Administration af medfinansierede EU projekter Administration af offentlighedsloven, gruppe 81 Administration af personalet, hovedgruppe Administration af persondataloven, gruppe Administration af rationeringsordninger, civilt beredskab Administration af ældreboliger, gruppe Administration og finansiering, integrationsloven Administration, miljøreglementet K02 Administrationen, klager vedrørende eget kompetenceområde, se emne Administrationen, ny teknologi (efter 1/8 05) Administrationen, åbningstider (efter 1/1 90) Administrationsbidrag ved betaling for arkæologiske udgravninger Administrationstilskud til selvejende institutioner med aftale med kommunen, dagtilbud Administrationsvederlag, udbetaling af sygedagpenge Administrativ delegation, gruppe (efter 1/1 90) Administrativ forvaltningsstruktur overordnet (efter 1/1 90) Administrativ kommuneidentifikation

3 Administrativ ledelsesstruktur, overordnet (efter 1/8 05) Administrativ organisering, gruppe Administrative beføjelser, gruppe (efter 1/1 90) Administrative bestemmelser, social pension A26 Administrative forskrifter og instrukser, interne, se emne Administrative kort, gruppe Administrative og økonomiske bemyndigelser Administrative sekretariatssystemer, gruppe Administrative systemer, esdh mv. 85 Administrative systemer, hovedgruppe Adoption Adoption af skibe, skoler, gruppe Adoption, dagpenge (efter 1/2 04) Adoption, Statsforvaltningens virksomhed (efter 1/1 00) Adoptionsorlov, personale Adoptionssamråd Adoptionsskibe, kommunale Adoptionstilskud, børnetilskud (efter 1/2 04) Adresse- og telefonbog, gruppe Adressebeskyttelse i folkeregisteret Adresseoplysninger, offentlige myndigheder mv., gruppe Adresseringsnavn, gruppe Advarselstavler, advarselsheller, færdselsregulering Advarsler, personale Advarsler, skoleelever Advokatbistand Advokatbistand, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Advokatsalær, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Ø34 AER - Arbejdsmarkedets elevrefusion, Aerobic, ungdomsskoletilbud Afblænding af olietanke, olieforurening, rumindhold under 6000 l Afblæsningsanlæg, vandværker Afbrydelse af forbindelsen, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af samvær/kontakt, døgnophold, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af vejadgang Afbrydelse i erhvervsplanen, revalidering Afbrydelse, kommunal aktivering Afbrænding af bål, engangstilladelse Afbrænding af marker Afdelinger af sprogcentre, organisering af undervisningen Afdelingssamarbejdsudvalg Ø30 Afdragsordning, tilbagebetaling til kommunen, se emne Afdækning, deponeringsanlæg, gruppe Affald af elektriske/elektroniske produkter, gruppe K04 Affald fra skibe, høring af affaldsplan

4 07.01 Affald fra sygehuse, ikke kemikalieaffald, gruppe (efter 1/1 90) 07 Affald og genanvendelse, hovedgruppe Affald til jordbrugsformål, biomasse, gruppe (efter 1/7 03) Affald, anbringelse på vejareal Affald, brændsel, decentral kraftvarme Affald, indsamlingsordninger, gruppe Affald, listevirksomheder (K) Affald, olie- og kemikalie, gruppe (efter 1/1 92) Affald, ulovligt anbragt, gruppe Affaldets sammensætning Ø35 Affaldsafgift, staten P07 Affaldsanlæg, registrering Affaldsbehandling, forbrændingsanlæg Affaldsbeholdere, dagrenovation Affaldsbeholdere/-containere, indkøb Affaldsbjerge, gruppe Affaldscontainer, opstilling, vejareal Affaldsforbrænding, energiform (efter 1/1 91) Affaldsforbrændingsanlæg, gruppe Affaldsfraktioner fra kølemøbler, indsamlingsordning (efter 1/7 03) Affaldsgas, energiform (efter 1/1 91) Affaldsgebyrer S29 Affaldsgebyrer, fastsættelse (efter 1/7 00) 07 Affaldshåndtering, hovedgruppe Affaldsjournal, skibe, gruppe 07 Affaldsmaterialer, hovedgruppe Affaldsmængder, oplysninger Affaldsoplagring, omlastning og kompostering (K), bilag 1- virksomhed Affaldsordninger, gruppe Affaldsplanlægning (med relevant P-facet) P22 Affaldspolitik G01 Affaldsproducentens indberetning til kommunalbestyrelsen, anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål Affaldsprodukter til jordbrugsformål, afhændelse af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, analyser af, slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, anvendelse efter slambekendtgørelsens 19 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, brugers anvendelse, efter slambekendtgørelsens kap. 7 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, opbevaring af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter, anvendelse til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) 07 Affaldsprodukter, hovedgruppe

5 Affaldsprodukter, prøver, efter bek. om tilsyn med spildevandsslam (efter 1/7 03) P24 Affaldsregulativer Affaldsselskab, etablering af, efter styrelseslovens Affaldsskakter, installation Affaldssortering, gruppe Affaldsstativer, indkøb og vedligeholdelse Affaldssække, indkøb 07 Affaldstyper, hovedgruppe Ø07 Afgangsføring af uerholdelige fordringer Afgangsprøve, folkeskolens, indstilling Afgangsprøver, folkeskolens, enkelte fag Afgangstider, befordring af folkeskoleelever Ø35 Afgift af ledningsført vand S29 Afgifter fra modtagere af ydelser, se emne + (efter 1/1 99) Ø35 Afgifter til og fra staten, afregninger, se emne Afgiftning, misbrugere, behandlingstilbud for, efter servicelovens Afgiftning, misbrugere, lægelige behandlingstilbud, sundhedslovens Afgivelse af kommunal sti til privat (efter 1/1 91) Afgivelse af lægeerklæringer, arbejdsskader, gruppe Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Afgrænsning af landsbyer Afgrænsningsspørgsmål vedr. A/B-indkomst Ø61 Afgrødeerstatning, se emne Afgrødetælling P25 Afgørelse om dispensation, se emne G01 Afgørelse om lægelig undersøgelse uden samtykke, børn/unge G01 Afgørelse om personlig og praktisk hjælp G01 Afgørelser efter faste regler, se emne P28 Afgørelser fra fredningsnævnet K02 Afgørelser i klagesager, se emne G01 Afgørelser om optagelse i dagtilbud for børn P28 Afgørelser, kendelser fra elprisudvalget P21 Afgørelser, principielle, se emne Afhentningsordning, olie- og kemikalieaffald (efter 1/7 03) Afhjælpning af støjulemper, påbud/forbud, idrætsanlæg/fritidsklubber (efter 1/8 04) Afholdelse af folkeskolens mundtlige/ praktiske prøver Afholdelse af seminarer, personale/ folkevalgte Afholdelse af udgifter, social pension P21 Afholdelse af valg til ældreråd, regler Afhændelse af affaldsprodukter, jordbrugsformål (efter 1/7 03) Afhændelse af bioaske (efter 1/7 03) Afhændelse af ejendom, almennyttig boligvirksomhed Afhøringer af sigtede under 18 år, underretning Afklarende aktiviteter, revalidering

6 Afklaringsforløb, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Afkortning af ferier, skoler Aflagte vejarealer, nedlæggelse af veje Aflastning, plejefamilier Aflastning/afløsning efter 84 i serviceloven, pasning af personer med fysiske/psykiske lidelser Aflastningsbassiner, regnvand, gruppe Aflastningsbolig, boligform for ældre m.fl Aflastningsophold, særlig støtte til børn og unge Aflastningsordning, særlig støtte til børn og unge (efter 1/1 98) Aflastningspladser for demente Aflastningspladser, boligformer for pensionister m.fl Afledning af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand, tilladelse Afledning af spildevand til jorden (nedsivning) P15 Afledning til nedsivningsanlæg, spildevandsplan Afledning til undergrunden, stoffer/ produkter/materialer, gruppe Aflejrede stoffer, beskyttelse af overfladevand (efter 1/7 03) Aflevering af arkivalier (sager) til arkiv, gruppe (efter 1/8 05) Aflevering af elektroniske arkivalier til anden offentlig arkivmyndighed Aflevering af papirarkivalier Aflevering af papirarkivalier (efter 1/8 05) Aflevering af skriftlige prøver, folkeskolen Aflevering til forhandlere, elektriske/ elektroniske produkter Aflevering, kommunale til- og ombygninger Aflevering, kommunalt nybyggeri Afleveringsautomater, biblioteker 04 Afleveringsforretninger, grønne områder, hovedgruppe Afleveringspligt, egne trykte materialer (efter 1/1 94) Aflukning af forsyningsydelser Aflæsning af målere, forsyningsvirksomheden Afløb, indretning, husdyrgødning mv Afløbsfrie bassinanlæg, ansøgning om tilladelse Afløbsnet, gruppe P24 Afløbsregulativ, kloakker Aflønning i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Afløserskibe, rutebåde, gruppe (efter 1/1 91) Afmærkning af sejlløb Afmærkning af vejarbejder Afmærkning med færdselstavler Afmærkning på kørebanen Afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afprøvning af arbejdsevnen, konkrete revalideringssager Afprøvning af brandhaner Afprøvning, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø

7 S29 Afregning af kommunale ydelser/bidrag, se emne + (efter 1/1 99) Ø36 Afregning af refusionsbeløb, momsudligning Afregning, sygesikring Ø36 Afregning/opgørelse af tilskud til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden Ø35 Afregninger af afgifter til og fra staten, se emne Afsendelse af opgaver til censor, folkeskolens mundtlige/praktiske prøver Afsendelse af skriftlige prøver, folkeskolen Afskedigelse, gruppe P21 Afskedigelseskriterier/principper P22 Afskedigelsespolitik Afskedsreceptioner, personale Ø07 Afskrivninger af uerholdelige fordringer Ø07 Afskrivninger, se emne Afskærende kloakledninger, gruppe Afskæring af hjørner, veje Afskæringsværdier, prøver, slam/kompost (efter 1/7 03) Afskærmning mod veje, støj G01 Afslag efter faste regler, se emne Afslag på godkendelse, anbringelsessteder for børn og unge Afslag på tilbud om kommunal aktivering Afslutning, skoleåret, arrangement Afslutningskoncert, musikskolen Afsluttende niveau, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøve i dansk, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøver, folkeskolens, gruppe (efter 1/1 96) Afsluttende prøver, ungdomsuddannelser Afsluttende prøver, voksenuddannelser Afsnit 8-udvalget, oprettelse Afspadsering, personale Afspænding, aktivitet, ældre m.fl. (efter 1/1 95) Afspærring af gader, trafiksikkerhed Afspærring og nedrivning, kondemnering Afspærring, CF-foranstaltning, gruppe (efter 1/1 90) Afspærrings- og afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afspærringsopgaver Afstand mod offentlig vej, tankanlæg Afstande, bebyggelsesregulerende Afstande, etablering af vejadgang Afstande, vejbyggelinjer Afstandsbetingelser, elevbefordring, skoler Afstandsforhold, brandforhold, bygningsmæssigt Afstandsgrænser, befordring af elever Afstandskrav til folde, stalde og andre anlæg i forb. med husdyrbrug Afstandskriterium K01 Afstemning af kommunens mellemregningskonti, se emne +

8 K01 Afstemning af regnskab K01 Afstemning af statuskonti, se emne + K01 Afstemning i forbindelse med revision Afstemning på institutioner/i hjemmet, menighedsrådsvalg Afstemning på valgdagen, kommunale valg Afstemningsbøger, kommunale valg P16 Afstemningsdistrikter Afstemningssteder, menighedsrådsvalg Afstribning af veje G10 Afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, salg Afsætningsbeløb, nedsættelse af, lejeforhold mv. (Brl. 18b, stk. 7) G14 Aftagning af naturgas, påtegning af deklaration Aftale med andre kommuner om fælles sprogcentre P27 Aftale med det enkelte egnsteater om driftstilskud P27 Aftale med det enkelte storbyteater om driftstilskud P27 Aftale med puljeordningen om drift af ordningen, dagtilbud (efter ) P27 Aftale mellem kommuner og staten Aftale om anvisningsret, private udlejningsejendomme Aftale om betaling for tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse P27 Aftale om centralbiblioteksfunktion P27 Aftaler med forsikringsselskaber Aftaler mv., andre myndigheders behandlings-, botilbud mv., gruppe P27 Aftaler og overenskomster, se emne Aftaler om kommunale samarbejder (kommunale fællesskaber) efter styrelseslovens Aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom, fælles biogasanlæg e.lign Aftalespecifikation, anvendte IT-systemer (efter 1/7 01) Aftalte kommunekvoter, boligplacering af flygtninge Aftenskoler, folkeoplysning (efter 1/1 92) Aftenskoleundervisning, lokaleudlån, gruppe Aftenundervisning, voksne udlændinge (efter 1/8 2004) Aftenåbning, daginstitutioner Aftenåbning, svømmehal Aftrapning i arbejdstid, seniorordning Aftrapning i job/charge, seniorordning Afvanding af grundvand, gruppe Afvanding af moser, naturbeskyttelse Afvanding af veje Afvanding, udpumpningsanlæg (vandløb) Afvandingsledninger, veje Afvikling af skolens mundtlige/praktiske prøver Afværgepligt til kommunen, børn og unges forhold Afværgepumpning, olietanke med et rumindhold under 6000 l

9 AGA-anlæg (Automatisk gasdetekteringsanlæg) Agenda 21 redegørelse Aids, forebyggelse, gruppe P22 Aids-politik, personale Akkord, betalingsstandsninger P23 Akkreditering, se emne P23 Akkreditering, sygehusvæsen Akter, bevaring og kassation (efter 1/8 05) Ø51 Aktier (efter 1/2 06) Aktieselskaber mv., redegørelse for deltagelse Aktieselskaber, deltagelse og indskud Aktindsigt efter offentlighedsloven/ forvaltningsloven (konkret anmodning om aktindsigt, se emne + A53) Aktindsigt i arkivalier A53 Aktindsigt i personalesager A53 Aktindsigt, anmodning om, se emne Aktindsigt, organisering og opgave Aktindsigt, principper, forvaltningsloven Aktionærbeskatning, gruppe P22 Aktiv arbejdsmarkedspolitik Aktivdag, daginstitutioner P07 Aktiver, registreringer af materielle og immaterielle aktiver (efter 1/8 05) Aktiverende foranstaltninger, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiverende forløb, særligt tilrettelagte, kommunal aktivering Aktivering, kommunal, gruppe Aktiveringsforanstaltninger, gruppe Aktiveringsfri periode, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiveringsordning, kommunal, gruppe Aktiveringsprojekter, ledige, gruppe Aktiveringsydelse (Beskæftigelsesindsatsloven 45) i forb. med virksomhedspraktik Aktiveringsydelse i forb. med tilbud om vejledning og opkvalificering Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, folkeoplysning Aktiviteter, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktiviteter, ungdomsklubvirksomhed Aktiviteter/arrangementer, folkeskolen, gruppe Aktivitets- og samværstilbud (væresteder, daghjem mv.) Aktivitets- og samværstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. S01 Aktivitetsbaseret økonomistyring, se emne Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, praktiserende sundhedspersoner Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, sygehusbehandling

10 16.09 Aktivitetscenter, ældre m.fl., gruppe (efter 1/1 95) Aktivitetskalender, besøg, repræsentation mv., gruppe Aktivitetstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktualitet, materialevalg, folkebiblioteker Aktuarberegning, personalepension Akustisk signalanlæg, færdselsregulering Akut behov, pladser i dagtilbud for børn Akut psykiatriberedskab Akutanbringelser, særlig støtte til børn og unge AKUT-bidrag Akutboliger, krisecentre efter servicelovens Akutpladser/tomme pladser på det enkelte behandlingstilbud og botilbud Akutte rygskader, arbejdsskade, gruppe Akut-venteliste, boliger til ældre og handicappede Akvariefisk, dyrehold, dagtilbud for børn Alarmabonnement Alarmer, tyveri, sikring af ejendomme Alarmering, redningsberedskab, gruppe Alarmmodtagere, brandfolk, gruppe Alarmoverførsel, godkendelse, brandsikringsanlæg, Alderdomshjem, gruppe Aldersbetinget svagelighed, hjælpemidler Aldersintegreret daginstitution, gruppe (efter 1/1 89) Alderskrav, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alderskrav, optagelse, skolefritidsordning Alderskriterier, ungdomsskoler Alderstillæg, personale Alene-arbejde, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alfabetiseringsundervisning, voksne udlændinge Alge, tætte nedgravede beholdere, gruppe Alger, badeforbud Algeudslip til åer (efter 1/7 03) Alkoholafvænning, personale Alkoholafvænningssteder/-centre, private, godkendelse Alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens Alkoholbevillinger, restaurations- og hotelvirksomhed Alkoholforanstaltninger for personalet, sundhedsfremmende Alkoholindtagelse, festarrangementer, ungdomsskolen Alkoholkonsulent, funktion, gruppe (efter 1/1 90) Alkoholmisbrug, skoleelever, gruppe (efter 1/1 88) Alkoholmisbrug, sundhedsmæssig forebyggelse Alkoholoplysning, ungdomsskolen, gruppe P22 Alkoholpolitik, personale (efter 1/8 05) Allergi, forebyggende foranstaltninger 03 Almen boligvirksomhed, hovedgruppe Almen plejebolig eller plads på plejehjem, tilbud om, garanti

11 17.02 Almen undervisning, ungdomsskolen, planlægning/tilrettelæggelse, gruppe Almene boliger, anvisning-, erstatningsbolig ved bygningsfornyelse/-forbedring Almene boliger, forsøg med salg som ejerboliger Almene boliger, nybyggeri og renovering, gruppe Almene boliger, ommærkning Almene boligorganisationer m.v., sideaktiviteter Almene familieboliger, anvisningsret Almene familieboliger, beboerklagenævnets behandling af tvister om anvisning Almene familieboliger, leje, gruppe Almene stier, nedlæggelse Almene stier, overtagelse Almene tilbud efter servicelovens 65, gruppe Almene tilgængelige områder, kortlægning af forurenet jord Almene ungdomsboliger, leje, gruppe Almene ungdomsboliger, tilsagn om ungdomsboligbidrag på statens vegne Almene vandforsyningsanlæg, gruppe Almene veje, nedlæggelse Almene ældreboliger, anvisningsret Almene ældreboliger, leje, gruppe 03 Almennyttig boligvirksomhed, hovedgruppe Almindelig førtidspension Almindelig integrationsindsats, udlændinge Almindelig rutekørsel, tilladelse/ bortfald mv Almindelig vurdering, ejendomsvurdering Alsidighed, materialevalg, folkebiblioteker Alternativ energi, forskning (efter 1/1 91) Alternativ undervisning for skoletrætte elever, ungdomsskolen, gruppe Alternative plejehjem Alternative sygebehandlingsformer (efter 1/1 99) Alvorlig høreskade, invaliditetsydelse Alvorlig skade, undersøgelser, børn og unge Alvorlig sygdom eller handicap, pasning efter 118, serviceloven Alvorligt syge børn, dagpenge Amatørteater Ambulanceberedskab, redningsberedskabet Ambulancebetjening/præhospitalsindsats Ambulancekørsel/præhospitalsindsats Ambulancer for civilbeskyttelse, gruppe Ambulancer, anskaffelse Ambulancer, vedligeholdelse Ambulant behandling Ambulant undersøgelse, anbringelse af børn og unge Ambulatorier, misbrugere

12 Amtsinstitutioner, kommunens overtagelse af, ifm. opgave- og strukturreform I10 Amtssager overført til kommunen som kopisag AMU-centre, gruppe AMU-kurser P05 Analyse af jordbrugserhvervene, planlægning Analyse af nettet, elforsyning, gruppe P05 Analyse, budget Analyser af affaldsprodukter til jordbrugsformål, slambekendtgørelsen (efter 1/7 2003) Analyser af bioaske til jordbrugsformål (efter 1/7 03) K08 Analyser af vand, tilsyn, vandkvalitet G12 Analyser, eksterne, se emne + P05 Analyser, kommunens egne, se emne Analyser, kortlægning af forurenet jord Anbefalinger om anvendelse, jordforurenede arealer Anbringelse af børn udenfor hjemmet, gruppe Anbringelse af køretøjer, særlig råden over vejarealet Anbringelse af lysstandere, veje P27 Anbringelse af penge, renteaftale med pengeinstitutter (efter 1/8 05) Anbringelse i netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie/netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på døgninstitution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på eget værelse eller andet godkendt opholdssted Anbringelse på sikret afdeling/-institution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, børn/unge Anbringelse, frivillig, gruppe Anbringelser udenfor hjemmet, børn/unge, gruppe (efter 1/1 98) Anbringelsessteder, godkendelse, børn/unge Anciennitet, fastsættelse Anciennitet, optagelse, dagtilbud for børn Anciennitetstegn, brandvæsen Andel i andelsboligforening, salg af kommunens Andelsboliger, bygningsfornyelse Andelsboliger, private, garanti for lån (efter 1/1 89) Andelsboliger, private, gruppe (efter 1/1 89) 03 Andelsboligforening, almennyttig boligvirksomhed,, hovedgruppe Andelshaver, kommunen som, efter andelsboligloven Anden beliggenhed, vejbyggelinjer Anden forældremyndighed, hjælp til barns forsørgelse Anden indvinding af vand, vandforsyningslovens kap Anden kommune, skolevalg Anden listevirksomhed, godkendelsespligtig (J) Anden passende vejadgang, adgangsforhold

13 Anden specialundervisning Anden vejbestyrelse, opretholdelse af offentlig vej Anden virksomhed (J), bilag 1-virksomhed Anden virksomhed end listevirksomhed, godkendelse/tilsyn, gruppe Andre bygninger end beboelsesbygninger, indretning Andre energiformer, indkøb af driftsmidler Andre integrationsopgaver jf. 19 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Andres kulturelle arrangementer, medborgerhuse og forsamlingshuse mv Andres kulturelle arrangementer, musik og kulturhuse Animalsk affald, uhygiejniske forhold Ankenævn, sociale, Statsforvaltningen (efter 1/1 00) A26 Ankeprocedure på det sociale område K03 Ankesager, se emne Ankestyrelsen, funktion/opgaver Ankestyrelsen, funktion/opgaver K03 Ankestyrelsen, indbringelse af sager, se emne Anlæg af motorveje og motortrafikveje, VVM redegørelse Anlæg af nye kloakker Anlæg af nye vandløb Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor, VVM redegørelse Anlæg af rørledning, dræning, gruppe Anlæg af spor, veje Anlæg af stier Anlæg af veje/gader (efter 1/1 88) Anlæg for forbrænding, gruppe Anlæg for motorkøretøjer (H), bilag 1-virksomhed Anlæg for rensning, gruppe Anlæg for vanding, gruppe (efter 1/1 90) Anlæg i det åbne land, naturbeskyttelse Anlæg på havnen, gruppe Anlæg til behandling af spildevand, VVM redegørelse Anlæg til bortskaffelse af farligt affald, VVM redegørelse Anlæg til husdyrproduktion, VVM redegørelse Anlæg til produktion, indkøb/ vedligeholdelse Anlæg, husbåde P07 Anlæg, klassifikation (vandløb) Anlæg, parker, gruppe P24 Anlæg, regulativer vedr. (parker) S29 Anlæg, takster for benyttelse (parker) Anlæggelse af vejadgang P17 Anlægs- og byggestop Anlægsarbejder i vejarealer, koordinering S05 Anlægsarbejder, kommunens oversigt over Anlægsarbejder, tilladelse, jordforurenede arealer Ø22 Anlægsarbejder/udbud, se emne +

14 S05 Anlægsbevilling, trafikhavne S05 Anlægsbevillinger/-udgift, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsbudget, det samlede (efter 1/8 05) S02 Anlægsbudget, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsprojekter, godkendelse i sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen S08 Anlægsrapporter, anlægsregnskaber S08 Anlægsregnskab, det samlede (efter 1/8 05) S08 Anlægsregnskaber, se emne + (efter 1/1 99) Anløbsbroer, havne, gruppe Anmeldelse af affald, gruppe Anmeldelse af arbejdsskader, gruppe G01 Anmeldelse af areal som halvkulturareal eller udyrket areal Anmeldelse af boringer til kommunalbestyrelsen, vandindvinding Anmeldelse af byggeri, dyrehold og gødningsopbevaringsanlæg mv A26 Anmeldelse af databehandlinger fra lokalt afviklede systemer Anmeldelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug Anmeldelse af etableret virksomhed, ungdomsskolen, gruppe Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold og anlæg (mindre end 15 dyreenheder) Anmeldelse af farligt affald Anmeldelse af flytning af forurenet jord Anmeldelse af flytninger, folkeregisteret Anmeldelse af fødsel, personregistrering, sønderjyske landsdele Anmeldelse af lokallister/listesamarbejder til KL's bestyrelse mv Anmeldelse af oprettelse af frie grundskoler A26 Anmeldelse af persondata, lokalt afviklede systemer A26 Anmeldelse af registre, lokalt afviklede systemer Anmeldelse af salgs- og opbevaringssted til kommunalbestyrelsen (brandvæsenet) Anmeldelse af salgssted for fyrværkeri i butikker i henhold til tekniske forskrifter S37 Anmeldelse af skader vedr. personer, se emne + (efter 1/1 99) Anmeldelse af spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål (efter 1/7 03) Anmeldelse af vindmøller efter vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse af virksomheder med risiko for større miljømæssige uheld P19 Anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter og jord Anmeldelse om afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Anmeldelse om byggearbejde efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06)

15 Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Anmeldelse om overførsel af affald, bekræftelse fra kommunalbestyrelsen Anmeldelse til Arbejdstilsynet Anmeldelse til ejere af telekabler, gravearbejde mv Anmeldelse til jordbrugsformål, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldelse til politi, børn ført til udlandet Anmeldelse, børn og unges forhold Anmeldelse, etablering, udbedring eller ændring af brønd el. boring, vandforsyningslovens 21 stk A26 Anmeldelse, fælleskommunale til Datatilsynet Anmeldelse, husinstallationer, elforsyning Anmeldelse, jord S29 Anmeldelser til elprisudvalget S29 Anmeldelser til gas- og varmeprisudvalget Anmeldelser, husinstallationer, vandforsyning Anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens 19 b og skovlovens 17, internationale naturbeskyttelsesområder Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, ej landbrug Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, landbrug Anmeldelsespligt, tomme boliger, gruppe Anmeldelsespligt, VVM pligtige anlæg, bilag Anmeldelsespligtige produkter, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldeordning for midlertidige aktiviteter, miljøbeskyttelse Anmeldeordning, affald af elektriske/elektroniske produkter Anmodning om helbredsoplysninger, ansættelse Anmodning om lægeundersøgelse/ indlæggelse, det sociale område Anmodning om oprettelse af integrationsråd Anmodning om stemmeafgivning i hjemmet, kommunale valg Anmodning om udbetaling af tilskud, servicejob Anmodning om undersøgelse af beholdere, flydende husdyrgødning mv Anmodning om videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger (efter PSI-loven) Annoncehajer Annoncer, indkøb, gruppe A50 Annoncer, se emne P21 Annoncering, regler og retningslinjer Anonym og åben rådgivning, socialområdet Anonyme henvendelser, børn og unge Anonymisering af anbringelsesstedet, børn og unge Anpartsselskaber, deltagelse og indskud Anpartsselskaber, kommunale, etablering af P07 Ansatte, liste/fortegnelse

16 Anskaffelse af anden bolig, dækning af udgifter, ældre og handicappede Anskaffelse af hjælpemidler, støtte Anskaffelse af motorkøretøj til selvstændig virksomhed, revalidering Anskaffelse, flydende materiel Anskaffelse, køretøjer/materiel Anskaffelsespris, motorkøretøj, hjælpemiddel Anskaffelsessum, endelig, ansøgning om godkendelse, almene boliger Anskaffelsessum, godkendelse, boligselskaber (efter 1/1 89) Anstaltsforhold, regulering af samvær og kontakt, særlig støtte til børn og unge Ansvar for introduktionsprogram, udlændinge Ansvarlig for ligningsarbejdet, udpegning Ansvars-/bødesager, gruppe S37 Ansvarsforsikring af politikere S37 Ansvarsforsikring, se emne + (efter 1/1 99) Ansættelse af hjælpere til pleje, tilskud til, 96 i serviceloven P27 Ansættelse efter det sociale kapitel, personaleadministration Ansættelse i fleksjob/skånejob Ansættelse med løntilskud Ansættelse, bedømmelsesudvalg Ansættelse, personale P21 Ansættelse, regler Ansættelsesbrev P22 Ansættelsespolitik A26 Ansættelsesprocedure Ansættelsesret, personale Ansættelsesstop Ansættelsesudvalg Ansættelsesvilkår, fleksjob Ansøgere, fortegnelse Ansøgning i henhold til kommuneplanen Ansøgning om byggetilladelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Ansøgning om byggetilladelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Ansøgning om eftergivelse/lempelse, beskatning, gruppe Ansøgning om folkepension Ansøgning om førtidspension Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse, almene boliger Ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum, almene boliger Ansøgning om kommunevåben/-segl G01 Ansøgning om legat Ansøgning om støtte til opførelse, private andelsboliger

17 Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg Ø34 Ansøgning om tilskud under EU's INTERREG III Ø40 Ansøgning om tilskud, se emne Ansøgning uden stillingsopslag Ansøgninger til kabel-tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokal tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokalradio, sendetilladelse Ansøgninger, personel, beredskabsområdet Ansøgningsfrist, pasningsgaranti, dagtilbud til børn Ansøgningsfrist, stillingsopslag Ansøgningsskema A, støtteansøgning Ansøgningsskema B, byggeriets påbegyndelse Ansøgningsskema C, byggeriets afslutning, almene boliger Ansøgt afsked Antagelse af giftenavn Antal børn, dagplejen Antal børn, private pasningsordninger Antal elever i administrationen, fastsættelse Antal feriedage, personale A30 Antal klageråd, hjemmehjælpen, personlig og praktisk hjælp Antal pladser, klub- og fritidstilbud, større børn og unge Antal vikarer, fastsættelse Antal ældreråd, fastsættelse Antenneanlæg, ledningsarbejde/opgravning Antenneforstærkere, affald Antennekabler, veje P17 Antennemaster, placering, andre myndigheders planlægning Antennemaster, placering, kommune- og lokalplan, gruppe P17 Antennemaster, placering, planlægning Antenner, installation, bygningsmæssigt Anti-graffiti-kampagne, skolen Antikonception, gruppe Anvendelse af affald, skærpede/yderligere vilkår for, efter slambekendtgørelsens Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål efter 19 (efter 1/7 03) Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) K08 Anvendelse af bekæmpelsesmidler, tilsyn/kontrol Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) Anvendelse af boliger i sommerhusområder, gruppe Anvendelse af dele af beløbsramme til nærmere angivne formål, folkeoplysning Anvendelse af egen bil, befordringsfradrag Anvendelse af ensilagesaft, miljømæssigt Anvendelse af godkendelsespligtige kemiske stoffer/produkter Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft, miljømæssigt

18 Anvendelse af jorder og bygninger, landbrugsejendomme, lov om landbrugsejendomme Anvendelse af karakterskala, folkeskolen Anvendelse af kommunevåben Anvendelse af mindre landbrugsejendomme, ændret Anvendelse af personnummer, gruppe Anvendelse af skoler til valghandlinger Anvendelse af vejadgang Anvendelse, bekæmpelsesmidler Anvendelse, tankanlæg ved offentlig vej Anvendelse, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø P07 Anvendte IT-systemer, oversigt (efter 1/7 01) Anvisning af almene familieboliger, tvister, 101, stk.1, pkt.2, beboerklagenævn Anvisning af bilag, gruppe (efter 1/1 90) Anvisning af bolig, kommunal, placering af flygtninge Anvisning af boliger til flygtninge, udlændingestyrelsen Anvisning af emballageaffald til genanvendelse Anvisning af pasningspladser, børn Anvisning af regionale og statslige lokaler m.v. efter folkeoplysningslovens kap Anvisning til udslusningsbolig, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Anvisning, kommunal, erstatningsboliger ved bygningsfornyelse/- forbedring Anvisningspligt/bortskaffelsesmulighed P21 Anvisningsregler, pasningspladser, børn Anvisningsret og tilsyn med almene boliger, gruppe Anvisningsret til almene ældreboliger Anvisningsret til boliger, almennyttige boliger Anvisningsret, private udlejningsejendomme Anvisningsret/rådighed over lejligheder, almene boliger A-personer, pasning/pleje, ældre/ handicappede, gruppe A-pladser, plejehjem, gruppe K08 Apoteker, godkendelse, tilsyn P27 Apoteker, overenskomst Apoteker, statslig virksomhed (efter 1/1 00) Apoteker, udlevering af oplysninger, det sociale område Apparater til kommunikation, indkøb og drift Apparater, arbejdsmiljø APV, arbejdspladsvurdering Aquaplanning, veje Arbejde på ledninger, veje Arbejde under revalidering Arbejde ved bistandsprojekt i hjemlandet, repatriering G10 Arbejder for fremmed regning udført af kommunen, se emne + G10 Arbejder udført for private, se emne G10 Arbejder udført for private, veje (efter 1/1 86)

19 Arbejdets fordeling mellem lærerne, fagfordeling Arbejdsbeklædning, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsbeskrivelse, personaleadministration Arbejdsbestemte tillæg Arbejdsbetinget sygefravær Arbejdsdirektoratets tilsyn med kommunerne vedr. rådighed, konsekvenser og sanktioner Arbejdsevne, nedsat, tilbud om støtte, aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsevnemetode, arbejdsevnevurdering Arbejdsevner, begrænsede, revalidering Arbejdsevnevurdering efter arbejdsevnemetoden Arbejdsformidlingen, henvisning til sprogcentre, voksne udlændinge/danskere Arbejdsformidlingen, underretning om fravær, undervisning for voksne udlændinge Arbejdsfortjeneste, tabt (folkevalgte), gruppe (efter 1/1 87) Arbejdsgange, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsgiverbidrag, gruppe Arbejdsgivere, dagpengeudbetalinger, gruppe Arbejdsgivere, løntilskud, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivere, tilskud, virksomhedspraktik, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes elevrefusion Arbejdsgivernes fællesopkrævning, gruppe A23 Arbejdsgrupper, udpegning af medlemmer, se emne Arbejdshygiejniske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsindtægter, fradrag, hjælp til forsørgelse Arbejdsindtægter, revalideringsydelse Arbejdskendskab, fag Arbejdskonflikter Arbejdskraft, formidling, civilt beredskab Arbejdsledige, arbejdstilbud, gruppe Arbejdslokaler, indretning Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsgivernes fællesopkrævning Arbejdsløshedsforsikring, gruppe Arbejdsløshedskasser, indhentning af oplysninger, det sociale område G12 Arbejdsløshedsstatistik Arbejdsmarked, ungdomsskoletilbud, gruppe Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Arbejdsmarkedets tillægspension Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsforanstaltninger, aktivering, gruppe 15 Arbejdsmarkedsforhold, hovedgruppe Arbejdsmarkedskommissionen Arbejdsmarkedsområdet, andre aktiviteter, ungdomsskolen Arbejdsmarkedsorientering, undervisning

20 P22 Arbejdsmarkedspolitik G12 Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsuddannelser, gruppe Arbejdsmarkedsuddannelsescentre, undervisning, erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsuddannelsesfond, opkrævning Arbejdsmedicinske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsmetoder, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, børnene, dagtilbud Arbejdsmiljø, erhvervsvirksomheder 87 Arbejdsmiljø, hovedgruppe P22 Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljørådet, arbejdsgiverbidrag Arbejdsmiljørådgivning, BST, gruppe P23 Arbejdsmiljøstandarder Arbejdsnedlæggelser, personale Arbejdsoptræning, revalidering Arbejdspladsbibliotek, virksomheder P05 Arbejdspladsens fysiske/psykiske sundhedsforhold, arbejdsmiljøvurdering P05 Arbejdspladsens sundhedsprofil Arbejdspladser, indretning P05 Arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljø A26 Arbejdspladsvurdering, procedure for P15 Arbejdsplan, arkiver P15 Arbejdsplan, museer Arbejdsprocesser, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsprøvning, revalidering Arbejdsredskaber, hjælp i særlige tilfælde Arbejdsredskaber, hjælp til personer med nedsat erhvervsevne Arbejdsredskaber, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsret, personale P28 Arbejdsrettens kendelser Arbejdsrum, indretning, arbejdsmiljø Arbejdsrum, indretning, bygningsmæssigt A26 Arbejdsrutiner ved indberetning til IT-systemer (efter 1/7 01) A26 Arbejdsrutiner, se emne + 87 Arbejdssikkerhed, personale, hovedgruppe Arbejdsskade, gruppe P30 Arbejdsskade, risikostyring S37 Arbejdsskadeforsikring, kommunens personale Arbejdsskadeforsikring, privat ansatte Arbejdsskure/-vogne, gruppe (efter 1/1 90) Arbejdsstandsninger Arbejdsstedets indretning, arbejdsmiljø (efter 1/1 96) Arbejdsstillinger, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdstid

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere