Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information."

Transkript

1 Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk) Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information dages tømning, dagrenovation timers reglen, ophør af hjælpen A A/B-indkomst, afgrænsningsspørgsmål ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) ABA-anlæg, anskaffelse/indkøb ABC-materiel ABC-tjeneste ABDL-anlæg (Automatisk branddørsluknings anlæg), beredskab Abonnement på aviser, blade, tidsskrifter mv., gruppe Abonnement til kollektive transportformer, pensionister S29 Abonnementsbidrag, kloakker A50 Abonnementsordning, dagsordener (efter 1/2 04) Abonnementsordninger, kollektiv transport, ældre m.fl Abonnementsordninger, teatre Abort Abortsamråd Accept af udlægning af affaldsforbrændingsslagger, kulslagger og forurenet jord Acontobidrag mv., uenighed om, (Brl. 15, stk. 3) Ø33 Acontomoms, momsudligningsordning Adfærdsmæssige foranstaltninger, specialundervisning Adfærdsmæssige og motoriske støtteforanstaltninger, gruppe Adfærdsmønstre hos kriminelle unge, særlig støtte til børn og unge Adfærdsproblemer, anbringelse uden for hjemmet, børn/unge Adfærdsproblemer, psykologibistand Adgang og optagelse til uddannelserne, ungdomsuddannelser Adgang til at arbejde alene, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Adgang til cpr, folkeregisteret Adgang til dataregistre (efter 1/1 01) A21 Adgang til datasystemer Adgang til indhentning af oplysninger, det sociale område

2 Adgang til naturen, offentligheden Adgang til offentlige veje Adgang til oplysninger om sig selv, registrerede personer Adgang til privat ejendom, redningsberedskabet Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, pædagogiske uddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, social og sundhedsuddannelser Adgang, optagelse og vejledning til uddannelserne, voksenuddannelser Adgangs- og tilkørselsarealer Adgangsbegrænsning til veje Adgangsbestemmelser til prøvelokalet, skriftlige prøver, folkeskolen Adgangsbestemmelser, festarrangementer, ungdomsskolen Adgangsbestemmelser, offentlige veje Adgangsforhold, veje P07 Adgangsfortegnelse, veje Adgangskode, IT systemer (efter 01/07 01) Adgangskontrol, kommunale ejendomme Adgangskort, kommunale ejendomme Adgangsprøver, social- og sundhedsuddannelsen (efter 1/1 03) Adgangsvej, privat, opretholdelse af offentlig vej Adgangsveje, fælles bygningsreglementet Adgangsåbninger, sikring i elevatorer Adkomstdokumenter vedr. kommunens ejendomme 82 Administration af kommunale ejendomme og lokaler, hovedgruppe Administration af legater Ø39 Administration af medfinansierede EU projekter Administration af offentlighedsloven, gruppe 81 Administration af personalet, hovedgruppe Administration af persondataloven, gruppe Administration af rationeringsordninger, civilt beredskab Administration af ældreboliger, gruppe Administration og finansiering, integrationsloven Administration, miljøreglementet K02 Administrationen, klager vedrørende eget kompetenceområde, se emne Administrationen, ny teknologi (efter 1/8 05) Administrationen, åbningstider (efter 1/1 90) Administrationsbidrag ved betaling for arkæologiske udgravninger Administrationstilskud til selvejende institutioner med aftale med kommunen, dagtilbud Administrationsvederlag, udbetaling af sygedagpenge Administrativ delegation, gruppe (efter 1/1 90) Administrativ forvaltningsstruktur overordnet (efter 1/1 90) Administrativ kommuneidentifikation

3 Administrativ ledelsesstruktur, overordnet (efter 1/8 05) Administrativ organisering, gruppe Administrative beføjelser, gruppe (efter 1/1 90) Administrative bestemmelser, social pension A26 Administrative forskrifter og instrukser, interne, se emne Administrative kort, gruppe Administrative og økonomiske bemyndigelser Administrative sekretariatssystemer, gruppe Administrative systemer, esdh mv. 85 Administrative systemer, hovedgruppe Adoption Adoption af skibe, skoler, gruppe Adoption, dagpenge (efter 1/2 04) Adoption, Statsforvaltningens virksomhed (efter 1/1 00) Adoptionsorlov, personale Adoptionssamråd Adoptionsskibe, kommunale Adoptionstilskud, børnetilskud (efter 1/2 04) Adresse- og telefonbog, gruppe Adressebeskyttelse i folkeregisteret Adresseoplysninger, offentlige myndigheder mv., gruppe Adresseringsnavn, gruppe Advarselstavler, advarselsheller, færdselsregulering Advarsler, personale Advarsler, skoleelever Advokatbistand Advokatbistand, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Advokatsalær, betaling af, i forb. med særlig støtte til børn og unge Ø34 AER - Arbejdsmarkedets elevrefusion, Aerobic, ungdomsskoletilbud Afblænding af olietanke, olieforurening, rumindhold under 6000 l Afblæsningsanlæg, vandværker Afbrydelse af forbindelsen, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af samvær/kontakt, døgnophold, særlig støtte til børn og unge Afbrydelse af vejadgang Afbrydelse i erhvervsplanen, revalidering Afbrydelse, kommunal aktivering Afbrænding af bål, engangstilladelse Afbrænding af marker Afdelinger af sprogcentre, organisering af undervisningen Afdelingssamarbejdsudvalg Ø30 Afdragsordning, tilbagebetaling til kommunen, se emne Afdækning, deponeringsanlæg, gruppe Affald af elektriske/elektroniske produkter, gruppe K04 Affald fra skibe, høring af affaldsplan

4 07.01 Affald fra sygehuse, ikke kemikalieaffald, gruppe (efter 1/1 90) 07 Affald og genanvendelse, hovedgruppe Affald til jordbrugsformål, biomasse, gruppe (efter 1/7 03) Affald, anbringelse på vejareal Affald, brændsel, decentral kraftvarme Affald, indsamlingsordninger, gruppe Affald, listevirksomheder (K) Affald, olie- og kemikalie, gruppe (efter 1/1 92) Affald, ulovligt anbragt, gruppe Affaldets sammensætning Ø35 Affaldsafgift, staten P07 Affaldsanlæg, registrering Affaldsbehandling, forbrændingsanlæg Affaldsbeholdere, dagrenovation Affaldsbeholdere/-containere, indkøb Affaldsbjerge, gruppe Affaldscontainer, opstilling, vejareal Affaldsforbrænding, energiform (efter 1/1 91) Affaldsforbrændingsanlæg, gruppe Affaldsfraktioner fra kølemøbler, indsamlingsordning (efter 1/7 03) Affaldsgas, energiform (efter 1/1 91) Affaldsgebyrer S29 Affaldsgebyrer, fastsættelse (efter 1/7 00) 07 Affaldshåndtering, hovedgruppe Affaldsjournal, skibe, gruppe 07 Affaldsmaterialer, hovedgruppe Affaldsmængder, oplysninger Affaldsoplagring, omlastning og kompostering (K), bilag 1- virksomhed Affaldsordninger, gruppe Affaldsplanlægning (med relevant P-facet) P22 Affaldspolitik G01 Affaldsproducentens indberetning til kommunalbestyrelsen, anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål Affaldsprodukter til jordbrugsformål, afhændelse af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, analyser af, slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, anvendelse efter slambekendtgørelsens 19 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, brugers anvendelse, efter slambekendtgørelsens kap. 7 (efter 1/7 03) Affaldsprodukter til jordbrugsformål, opbevaring af, efter slambekendtgørelsen (efter 1/7 03) Affaldsprodukter, anvendelse til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) 07 Affaldsprodukter, hovedgruppe

5 Affaldsprodukter, prøver, efter bek. om tilsyn med spildevandsslam (efter 1/7 03) P24 Affaldsregulativer Affaldsselskab, etablering af, efter styrelseslovens Affaldsskakter, installation Affaldssortering, gruppe Affaldsstativer, indkøb og vedligeholdelse Affaldssække, indkøb 07 Affaldstyper, hovedgruppe Ø07 Afgangsføring af uerholdelige fordringer Afgangsprøve, folkeskolens, indstilling Afgangsprøver, folkeskolens, enkelte fag Afgangstider, befordring af folkeskoleelever Ø35 Afgift af ledningsført vand S29 Afgifter fra modtagere af ydelser, se emne + (efter 1/1 99) Ø35 Afgifter til og fra staten, afregninger, se emne Afgiftning, misbrugere, behandlingstilbud for, efter servicelovens Afgiftning, misbrugere, lægelige behandlingstilbud, sundhedslovens Afgivelse af kommunal sti til privat (efter 1/1 91) Afgivelse af lægeerklæringer, arbejdsskader, gruppe Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Afgrænsning af landsbyer Afgrænsningsspørgsmål vedr. A/B-indkomst Ø61 Afgrødeerstatning, se emne Afgrødetælling P25 Afgørelse om dispensation, se emne G01 Afgørelse om lægelig undersøgelse uden samtykke, børn/unge G01 Afgørelse om personlig og praktisk hjælp G01 Afgørelser efter faste regler, se emne P28 Afgørelser fra fredningsnævnet K02 Afgørelser i klagesager, se emne G01 Afgørelser om optagelse i dagtilbud for børn P28 Afgørelser, kendelser fra elprisudvalget P21 Afgørelser, principielle, se emne Afhentningsordning, olie- og kemikalieaffald (efter 1/7 03) Afhjælpning af støjulemper, påbud/forbud, idrætsanlæg/fritidsklubber (efter 1/8 04) Afholdelse af folkeskolens mundtlige/ praktiske prøver Afholdelse af seminarer, personale/ folkevalgte Afholdelse af udgifter, social pension P21 Afholdelse af valg til ældreråd, regler Afhændelse af affaldsprodukter, jordbrugsformål (efter 1/7 03) Afhændelse af bioaske (efter 1/7 03) Afhændelse af ejendom, almennyttig boligvirksomhed Afhøringer af sigtede under 18 år, underretning Afklarende aktiviteter, revalidering

6 Afklaringsforløb, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Afkortning af ferier, skoler Aflagte vejarealer, nedlæggelse af veje Aflastning, plejefamilier Aflastning/afløsning efter 84 i serviceloven, pasning af personer med fysiske/psykiske lidelser Aflastningsbassiner, regnvand, gruppe Aflastningsbolig, boligform for ældre m.fl Aflastningsophold, særlig støtte til børn og unge Aflastningsordning, særlig støtte til børn og unge (efter 1/1 98) Aflastningspladser for demente Aflastningspladser, boligformer for pensionister m.fl Afledning af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand, tilladelse Afledning af spildevand til jorden (nedsivning) P15 Afledning til nedsivningsanlæg, spildevandsplan Afledning til undergrunden, stoffer/ produkter/materialer, gruppe Aflejrede stoffer, beskyttelse af overfladevand (efter 1/7 03) Aflevering af arkivalier (sager) til arkiv, gruppe (efter 1/8 05) Aflevering af elektroniske arkivalier til anden offentlig arkivmyndighed Aflevering af papirarkivalier Aflevering af papirarkivalier (efter 1/8 05) Aflevering af skriftlige prøver, folkeskolen Aflevering til forhandlere, elektriske/ elektroniske produkter Aflevering, kommunale til- og ombygninger Aflevering, kommunalt nybyggeri Afleveringsautomater, biblioteker 04 Afleveringsforretninger, grønne områder, hovedgruppe Afleveringspligt, egne trykte materialer (efter 1/1 94) Aflukning af forsyningsydelser Aflæsning af målere, forsyningsvirksomheden Afløb, indretning, husdyrgødning mv Afløbsfrie bassinanlæg, ansøgning om tilladelse Afløbsnet, gruppe P24 Afløbsregulativ, kloakker Aflønning i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Afløserskibe, rutebåde, gruppe (efter 1/1 91) Afmærkning af sejlløb Afmærkning af vejarbejder Afmærkning med færdselstavler Afmærkning på kørebanen Afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afprøvning af arbejdsevnen, konkrete revalideringssager Afprøvning af brandhaner Afprøvning, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø

7 S29 Afregning af kommunale ydelser/bidrag, se emne + (efter 1/1 99) Ø36 Afregning af refusionsbeløb, momsudligning Afregning, sygesikring Ø36 Afregning/opgørelse af tilskud til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden Ø35 Afregninger af afgifter til og fra staten, se emne Afsendelse af opgaver til censor, folkeskolens mundtlige/praktiske prøver Afsendelse af skriftlige prøver, folkeskolen Afskedigelse, gruppe P21 Afskedigelseskriterier/principper P22 Afskedigelsespolitik Afskedsreceptioner, personale Ø07 Afskrivninger af uerholdelige fordringer Ø07 Afskrivninger, se emne Afskærende kloakledninger, gruppe Afskæring af hjørner, veje Afskæringsværdier, prøver, slam/kompost (efter 1/7 03) Afskærmning mod veje, støj G01 Afslag efter faste regler, se emne Afslag på godkendelse, anbringelsessteder for børn og unge Afslag på tilbud om kommunal aktivering Afslutning, skoleåret, arrangement Afslutningskoncert, musikskolen Afsluttende niveau, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøve i dansk, undervisning for voksne udlændinge Afsluttende prøver, folkeskolens, gruppe (efter 1/1 96) Afsluttende prøver, ungdomsuddannelser Afsluttende prøver, voksenuddannelser Afsnit 8-udvalget, oprettelse Afspadsering, personale Afspænding, aktivitet, ældre m.fl. (efter 1/1 95) Afspærring af gader, trafiksikkerhed Afspærring og nedrivning, kondemnering Afspærring, CF-foranstaltning, gruppe (efter 1/1 90) Afspærrings- og afmærkningsmateriel, indkøb og vedligeholdelse Afspærringsopgaver Afstand mod offentlig vej, tankanlæg Afstande, bebyggelsesregulerende Afstande, etablering af vejadgang Afstande, vejbyggelinjer Afstandsbetingelser, elevbefordring, skoler Afstandsforhold, brandforhold, bygningsmæssigt Afstandsgrænser, befordring af elever Afstandskrav til folde, stalde og andre anlæg i forb. med husdyrbrug Afstandskriterium K01 Afstemning af kommunens mellemregningskonti, se emne +

8 K01 Afstemning af regnskab K01 Afstemning af statuskonti, se emne + K01 Afstemning i forbindelse med revision Afstemning på institutioner/i hjemmet, menighedsrådsvalg Afstemning på valgdagen, kommunale valg Afstemningsbøger, kommunale valg P16 Afstemningsdistrikter Afstemningssteder, menighedsrådsvalg Afstribning af veje G10 Afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, salg Afsætningsbeløb, nedsættelse af, lejeforhold mv. (Brl. 18b, stk. 7) G14 Aftagning af naturgas, påtegning af deklaration Aftale med andre kommuner om fælles sprogcentre P27 Aftale med det enkelte egnsteater om driftstilskud P27 Aftale med det enkelte storbyteater om driftstilskud P27 Aftale med puljeordningen om drift af ordningen, dagtilbud (efter ) P27 Aftale mellem kommuner og staten Aftale om anvisningsret, private udlejningsejendomme Aftale om betaling for tilbud i kommunalt regi som alternativ til sygehusindlæggelse P27 Aftale om centralbiblioteksfunktion P27 Aftaler med forsikringsselskaber Aftaler mv., andre myndigheders behandlings-, botilbud mv., gruppe P27 Aftaler og overenskomster, se emne Aftaler om kommunale samarbejder (kommunale fællesskaber) efter styrelseslovens Aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom, fælles biogasanlæg e.lign Aftalespecifikation, anvendte IT-systemer (efter 1/7 01) Aftalte kommunekvoter, boligplacering af flygtninge Aftenskoler, folkeoplysning (efter 1/1 92) Aftenskoleundervisning, lokaleudlån, gruppe Aftenundervisning, voksne udlændinge (efter 1/8 2004) Aftenåbning, daginstitutioner Aftenåbning, svømmehal Aftrapning i arbejdstid, seniorordning Aftrapning i job/charge, seniorordning Afvanding af grundvand, gruppe Afvanding af moser, naturbeskyttelse Afvanding af veje Afvanding, udpumpningsanlæg (vandløb) Afvandingsledninger, veje Afvikling af skolens mundtlige/praktiske prøver Afværgepligt til kommunen, børn og unges forhold Afværgepumpning, olietanke med et rumindhold under 6000 l

9 AGA-anlæg (Automatisk gasdetekteringsanlæg) Agenda 21 redegørelse Aids, forebyggelse, gruppe P22 Aids-politik, personale Akkord, betalingsstandsninger P23 Akkreditering, se emne P23 Akkreditering, sygehusvæsen Akter, bevaring og kassation (efter 1/8 05) Ø51 Aktier (efter 1/2 06) Aktieselskaber mv., redegørelse for deltagelse Aktieselskaber, deltagelse og indskud Aktindsigt efter offentlighedsloven/ forvaltningsloven (konkret anmodning om aktindsigt, se emne + A53) Aktindsigt i arkivalier A53 Aktindsigt i personalesager A53 Aktindsigt, anmodning om, se emne Aktindsigt, organisering og opgave Aktindsigt, principper, forvaltningsloven Aktionærbeskatning, gruppe P22 Aktiv arbejdsmarkedspolitik Aktivdag, daginstitutioner P07 Aktiver, registreringer af materielle og immaterielle aktiver (efter 1/8 05) Aktiverende foranstaltninger, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiverende forløb, særligt tilrettelagte, kommunal aktivering Aktivering, kommunal, gruppe Aktiveringsforanstaltninger, gruppe Aktiveringsfri periode, kontanthjælpsmodtagere, gruppe Aktiveringsordning, kommunal, gruppe Aktiveringsprojekter, ledige, gruppe Aktiveringsydelse (Beskæftigelsesindsatsloven 45) i forb. med virksomhedspraktik Aktiveringsydelse i forb. med tilbud om vejledning og opkvalificering Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, folkeoplysning Aktiviteter, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktiviteter, ungdomsklubvirksomhed Aktiviteter/arrangementer, folkeskolen, gruppe Aktivitets- og samværstilbud (væresteder, daghjem mv.) Aktivitets- og samværstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. S01 Aktivitetsbaseret økonomistyring, se emne Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, praktiserende sundhedspersoner Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, sygehusbehandling

10 16.09 Aktivitetscenter, ældre m.fl., gruppe (efter 1/1 95) Aktivitetskalender, besøg, repræsentation mv., gruppe Aktivitetstilbud, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Aktualitet, materialevalg, folkebiblioteker Aktuarberegning, personalepension Akustisk signalanlæg, færdselsregulering Akut behov, pladser i dagtilbud for børn Akut psykiatriberedskab Akutanbringelser, særlig støtte til børn og unge AKUT-bidrag Akutboliger, krisecentre efter servicelovens Akutpladser/tomme pladser på det enkelte behandlingstilbud og botilbud Akutte rygskader, arbejdsskade, gruppe Akut-venteliste, boliger til ældre og handicappede Akvariefisk, dyrehold, dagtilbud for børn Alarmabonnement Alarmer, tyveri, sikring af ejendomme Alarmering, redningsberedskab, gruppe Alarmmodtagere, brandfolk, gruppe Alarmoverførsel, godkendelse, brandsikringsanlæg, Alderdomshjem, gruppe Aldersbetinget svagelighed, hjælpemidler Aldersintegreret daginstitution, gruppe (efter 1/1 89) Alderskrav, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alderskrav, optagelse, skolefritidsordning Alderskriterier, ungdomsskoler Alderstillæg, personale Alene-arbejde, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Alfabetiseringsundervisning, voksne udlændinge Alge, tætte nedgravede beholdere, gruppe Alger, badeforbud Algeudslip til åer (efter 1/7 03) Alkoholafvænning, personale Alkoholafvænningssteder/-centre, private, godkendelse Alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens Alkoholbevillinger, restaurations- og hotelvirksomhed Alkoholforanstaltninger for personalet, sundhedsfremmende Alkoholindtagelse, festarrangementer, ungdomsskolen Alkoholkonsulent, funktion, gruppe (efter 1/1 90) Alkoholmisbrug, skoleelever, gruppe (efter 1/1 88) Alkoholmisbrug, sundhedsmæssig forebyggelse Alkoholoplysning, ungdomsskolen, gruppe P22 Alkoholpolitik, personale (efter 1/8 05) Allergi, forebyggende foranstaltninger 03 Almen boligvirksomhed, hovedgruppe Almen plejebolig eller plads på plejehjem, tilbud om, garanti

11 17.02 Almen undervisning, ungdomsskolen, planlægning/tilrettelæggelse, gruppe Almene boliger, anvisning-, erstatningsbolig ved bygningsfornyelse/-forbedring Almene boliger, forsøg med salg som ejerboliger Almene boliger, nybyggeri og renovering, gruppe Almene boliger, ommærkning Almene boligorganisationer m.v., sideaktiviteter Almene familieboliger, anvisningsret Almene familieboliger, beboerklagenævnets behandling af tvister om anvisning Almene familieboliger, leje, gruppe Almene stier, nedlæggelse Almene stier, overtagelse Almene tilbud efter servicelovens 65, gruppe Almene tilgængelige områder, kortlægning af forurenet jord Almene ungdomsboliger, leje, gruppe Almene ungdomsboliger, tilsagn om ungdomsboligbidrag på statens vegne Almene vandforsyningsanlæg, gruppe Almene veje, nedlæggelse Almene ældreboliger, anvisningsret Almene ældreboliger, leje, gruppe 03 Almennyttig boligvirksomhed, hovedgruppe Almindelig førtidspension Almindelig integrationsindsats, udlændinge Almindelig rutekørsel, tilladelse/ bortfald mv Almindelig vurdering, ejendomsvurdering Alsidighed, materialevalg, folkebiblioteker Alternativ energi, forskning (efter 1/1 91) Alternativ undervisning for skoletrætte elever, ungdomsskolen, gruppe Alternative plejehjem Alternative sygebehandlingsformer (efter 1/1 99) Alvorlig høreskade, invaliditetsydelse Alvorlig skade, undersøgelser, børn og unge Alvorlig sygdom eller handicap, pasning efter 118, serviceloven Alvorligt syge børn, dagpenge Amatørteater Ambulanceberedskab, redningsberedskabet Ambulancebetjening/præhospitalsindsats Ambulancekørsel/præhospitalsindsats Ambulancer for civilbeskyttelse, gruppe Ambulancer, anskaffelse Ambulancer, vedligeholdelse Ambulant behandling Ambulant undersøgelse, anbringelse af børn og unge Ambulatorier, misbrugere

12 Amtsinstitutioner, kommunens overtagelse af, ifm. opgave- og strukturreform I10 Amtssager overført til kommunen som kopisag AMU-centre, gruppe AMU-kurser P05 Analyse af jordbrugserhvervene, planlægning Analyse af nettet, elforsyning, gruppe P05 Analyse, budget Analyser af affaldsprodukter til jordbrugsformål, slambekendtgørelsen (efter 1/7 2003) Analyser af bioaske til jordbrugsformål (efter 1/7 03) K08 Analyser af vand, tilsyn, vandkvalitet G12 Analyser, eksterne, se emne + P05 Analyser, kommunens egne, se emne Analyser, kortlægning af forurenet jord Anbefalinger om anvendelse, jordforurenede arealer Anbringelse af børn udenfor hjemmet, gruppe Anbringelse af køretøjer, særlig råden over vejarealet Anbringelse af lysstandere, veje P27 Anbringelse af penge, renteaftale med pengeinstitutter (efter 1/8 05) Anbringelse i netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse i plejefamilie/netværksplejefamilie, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på døgninstitution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse på eget værelse eller andet godkendt opholdssted Anbringelse på sikret afdeling/-institution, særlig støtte til børn og unge Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, børn/unge Anbringelse, frivillig, gruppe Anbringelser udenfor hjemmet, børn/unge, gruppe (efter 1/1 98) Anbringelsessteder, godkendelse, børn/unge Anciennitet, fastsættelse Anciennitet, optagelse, dagtilbud for børn Anciennitetstegn, brandvæsen Andel i andelsboligforening, salg af kommunens Andelsboliger, bygningsfornyelse Andelsboliger, private, garanti for lån (efter 1/1 89) Andelsboliger, private, gruppe (efter 1/1 89) 03 Andelsboligforening, almennyttig boligvirksomhed,, hovedgruppe Andelshaver, kommunen som, efter andelsboligloven Anden beliggenhed, vejbyggelinjer Anden forældremyndighed, hjælp til barns forsørgelse Anden indvinding af vand, vandforsyningslovens kap Anden kommune, skolevalg Anden listevirksomhed, godkendelsespligtig (J) Anden passende vejadgang, adgangsforhold

13 Anden specialundervisning Anden vejbestyrelse, opretholdelse af offentlig vej Anden virksomhed (J), bilag 1-virksomhed Anden virksomhed end listevirksomhed, godkendelse/tilsyn, gruppe Andre bygninger end beboelsesbygninger, indretning Andre energiformer, indkøb af driftsmidler Andre integrationsopgaver jf. 19 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Andres kulturelle arrangementer, medborgerhuse og forsamlingshuse mv Andres kulturelle arrangementer, musik og kulturhuse Animalsk affald, uhygiejniske forhold Ankenævn, sociale, Statsforvaltningen (efter 1/1 00) A26 Ankeprocedure på det sociale område K03 Ankesager, se emne Ankestyrelsen, funktion/opgaver Ankestyrelsen, funktion/opgaver K03 Ankestyrelsen, indbringelse af sager, se emne Anlæg af motorveje og motortrafikveje, VVM redegørelse Anlæg af nye kloakker Anlæg af nye vandløb Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor, VVM redegørelse Anlæg af rørledning, dræning, gruppe Anlæg af spor, veje Anlæg af stier Anlæg af veje/gader (efter 1/1 88) Anlæg for forbrænding, gruppe Anlæg for motorkøretøjer (H), bilag 1-virksomhed Anlæg for rensning, gruppe Anlæg for vanding, gruppe (efter 1/1 90) Anlæg i det åbne land, naturbeskyttelse Anlæg på havnen, gruppe Anlæg til behandling af spildevand, VVM redegørelse Anlæg til bortskaffelse af farligt affald, VVM redegørelse Anlæg til husdyrproduktion, VVM redegørelse Anlæg til produktion, indkøb/ vedligeholdelse Anlæg, husbåde P07 Anlæg, klassifikation (vandløb) Anlæg, parker, gruppe P24 Anlæg, regulativer vedr. (parker) S29 Anlæg, takster for benyttelse (parker) Anlæggelse af vejadgang P17 Anlægs- og byggestop Anlægsarbejder i vejarealer, koordinering S05 Anlægsarbejder, kommunens oversigt over Anlægsarbejder, tilladelse, jordforurenede arealer Ø22 Anlægsarbejder/udbud, se emne +

14 S05 Anlægsbevilling, trafikhavne S05 Anlægsbevillinger/-udgift, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsbudget, det samlede (efter 1/8 05) S02 Anlægsbudget, se emne + (efter 1/1 99) Anlægsprojekter, godkendelse i sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen S08 Anlægsrapporter, anlægsregnskaber S08 Anlægsregnskab, det samlede (efter 1/8 05) S08 Anlægsregnskaber, se emne + (efter 1/1 99) Anløbsbroer, havne, gruppe Anmeldelse af affald, gruppe Anmeldelse af arbejdsskader, gruppe G01 Anmeldelse af areal som halvkulturareal eller udyrket areal Anmeldelse af boringer til kommunalbestyrelsen, vandindvinding Anmeldelse af byggeri, dyrehold og gødningsopbevaringsanlæg mv A26 Anmeldelse af databehandlinger fra lokalt afviklede systemer Anmeldelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på eksisterende husdyrbrug Anmeldelse af etableret virksomhed, ungdomsskolen, gruppe Anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold og anlæg (mindre end 15 dyreenheder) Anmeldelse af farligt affald Anmeldelse af flytning af forurenet jord Anmeldelse af flytninger, folkeregisteret Anmeldelse af fødsel, personregistrering, sønderjyske landsdele Anmeldelse af lokallister/listesamarbejder til KL's bestyrelse mv Anmeldelse af oprettelse af frie grundskoler A26 Anmeldelse af persondata, lokalt afviklede systemer A26 Anmeldelse af registre, lokalt afviklede systemer Anmeldelse af salgs- og opbevaringssted til kommunalbestyrelsen (brandvæsenet) Anmeldelse af salgssted for fyrværkeri i butikker i henhold til tekniske forskrifter S37 Anmeldelse af skader vedr. personer, se emne + (efter 1/1 99) Anmeldelse af spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål (efter 1/7 03) Anmeldelse af vindmøller efter vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse af virksomheder med risiko for større miljømæssige uheld P19 Anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Anmeldelse og midlertidig oplagring af restprodukter og jord Anmeldelse om afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Anmeldelse om byggearbejde efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06)

15 Anmeldelse om nedrivning af bebyggelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Anmeldelse om overførsel af affald, bekræftelse fra kommunalbestyrelsen Anmeldelse til Arbejdstilsynet Anmeldelse til ejere af telekabler, gravearbejde mv Anmeldelse til jordbrugsformål, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldelse til politi, børn ført til udlandet Anmeldelse, børn og unges forhold Anmeldelse, etablering, udbedring eller ændring af brønd el. boring, vandforsyningslovens 21 stk A26 Anmeldelse, fælleskommunale til Datatilsynet Anmeldelse, husinstallationer, elforsyning Anmeldelse, jord S29 Anmeldelser til elprisudvalget S29 Anmeldelser til gas- og varmeprisudvalget Anmeldelser, husinstallationer, vandforsyning Anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens 19 b og skovlovens 17, internationale naturbeskyttelsesområder Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, ej landbrug Anmeldelsespligt, etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 2, VVM screening, landbrug Anmeldelsespligt, tomme boliger, gruppe Anmeldelsespligt, VVM pligtige anlæg, bilag Anmeldelsespligtige produkter, slam/ kompost (efter 1/7 03) Anmeldeordning for midlertidige aktiviteter, miljøbeskyttelse Anmeldeordning, affald af elektriske/elektroniske produkter Anmodning om helbredsoplysninger, ansættelse Anmodning om lægeundersøgelse/ indlæggelse, det sociale område Anmodning om oprettelse af integrationsråd Anmodning om stemmeafgivning i hjemmet, kommunale valg Anmodning om udbetaling af tilskud, servicejob Anmodning om undersøgelse af beholdere, flydende husdyrgødning mv Anmodning om videreanvendelse af dokumenter eller datasamlinger (efter PSI-loven) Annoncehajer Annoncer, indkøb, gruppe A50 Annoncer, se emne P21 Annoncering, regler og retningslinjer Anonym og åben rådgivning, socialområdet Anonyme henvendelser, børn og unge Anonymisering af anbringelsesstedet, børn og unge Anpartsselskaber, deltagelse og indskud Anpartsselskaber, kommunale, etablering af P07 Ansatte, liste/fortegnelse

16 Anskaffelse af anden bolig, dækning af udgifter, ældre og handicappede Anskaffelse af hjælpemidler, støtte Anskaffelse af motorkøretøj til selvstændig virksomhed, revalidering Anskaffelse, flydende materiel Anskaffelse, køretøjer/materiel Anskaffelsespris, motorkøretøj, hjælpemiddel Anskaffelsessum, endelig, ansøgning om godkendelse, almene boliger Anskaffelsessum, godkendelse, boligselskaber (efter 1/1 89) Anstaltsforhold, regulering af samvær og kontakt, særlig støtte til børn og unge Ansvar for introduktionsprogram, udlændinge Ansvarlig for ligningsarbejdet, udpegning Ansvars-/bødesager, gruppe S37 Ansvarsforsikring af politikere S37 Ansvarsforsikring, se emne + (efter 1/1 99) Ansættelse af hjælpere til pleje, tilskud til, 96 i serviceloven P27 Ansættelse efter det sociale kapitel, personaleadministration Ansættelse i fleksjob/skånejob Ansættelse med løntilskud Ansættelse, bedømmelsesudvalg Ansættelse, personale P21 Ansættelse, regler Ansættelsesbrev P22 Ansættelsespolitik A26 Ansættelsesprocedure Ansættelsesret, personale Ansættelsesstop Ansættelsesudvalg Ansættelsesvilkår, fleksjob Ansøgere, fortegnelse Ansøgning i henhold til kommuneplanen Ansøgning om byggetilladelse efter bygningsreglementet 1995 (efter 1/2 06) Ansøgning om byggetilladelse efter småhusreglementet (efter 1/2 06) Ansøgning om eftergivelse/lempelse, beskatning, gruppe Ansøgning om folkepension Ansøgning om førtidspension Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse, almene boliger Ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum, almene boliger Ansøgning om kommunevåben/-segl G01 Ansøgning om legat Ansøgning om støtte til opførelse, private andelsboliger

17 Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg Ø34 Ansøgning om tilskud under EU's INTERREG III Ø40 Ansøgning om tilskud, se emne Ansøgning uden stillingsopslag Ansøgninger til kabel-tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokal tv, sendetilladelse Ansøgninger til lokalradio, sendetilladelse Ansøgninger, personel, beredskabsområdet Ansøgningsfrist, pasningsgaranti, dagtilbud til børn Ansøgningsfrist, stillingsopslag Ansøgningsskema A, støtteansøgning Ansøgningsskema B, byggeriets påbegyndelse Ansøgningsskema C, byggeriets afslutning, almene boliger Ansøgt afsked Antagelse af giftenavn Antal børn, dagplejen Antal børn, private pasningsordninger Antal elever i administrationen, fastsættelse Antal feriedage, personale A30 Antal klageråd, hjemmehjælpen, personlig og praktisk hjælp Antal pladser, klub- og fritidstilbud, større børn og unge Antal vikarer, fastsættelse Antal ældreråd, fastsættelse Antenneanlæg, ledningsarbejde/opgravning Antenneforstærkere, affald Antennekabler, veje P17 Antennemaster, placering, andre myndigheders planlægning Antennemaster, placering, kommune- og lokalplan, gruppe P17 Antennemaster, placering, planlægning Antenner, installation, bygningsmæssigt Anti-graffiti-kampagne, skolen Antikonception, gruppe Anvendelse af affald, skærpede/yderligere vilkår for, efter slambekendtgørelsens Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål efter 19 (efter 1/7 03) Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) K08 Anvendelse af bekæmpelsesmidler, tilsyn/kontrol Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål i almindelighed (efter 1/7 03) Anvendelse af boliger i sommerhusområder, gruppe Anvendelse af dele af beløbsramme til nærmere angivne formål, folkeoplysning Anvendelse af egen bil, befordringsfradrag Anvendelse af ensilagesaft, miljømæssigt Anvendelse af godkendelsespligtige kemiske stoffer/produkter Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft, miljømæssigt

18 Anvendelse af jorder og bygninger, landbrugsejendomme, lov om landbrugsejendomme Anvendelse af karakterskala, folkeskolen Anvendelse af kommunevåben Anvendelse af mindre landbrugsejendomme, ændret Anvendelse af personnummer, gruppe Anvendelse af skoler til valghandlinger Anvendelse af vejadgang Anvendelse, bekæmpelsesmidler Anvendelse, tankanlæg ved offentlig vej Anvendelse, tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljø P07 Anvendte IT-systemer, oversigt (efter 1/7 01) Anvisning af almene familieboliger, tvister, 101, stk.1, pkt.2, beboerklagenævn Anvisning af bilag, gruppe (efter 1/1 90) Anvisning af bolig, kommunal, placering af flygtninge Anvisning af boliger til flygtninge, udlændingestyrelsen Anvisning af emballageaffald til genanvendelse Anvisning af pasningspladser, børn Anvisning af regionale og statslige lokaler m.v. efter folkeoplysningslovens kap Anvisning til udslusningsbolig, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Anvisning, kommunal, erstatningsboliger ved bygningsfornyelse/- forbedring Anvisningspligt/bortskaffelsesmulighed P21 Anvisningsregler, pasningspladser, børn Anvisningsret og tilsyn med almene boliger, gruppe Anvisningsret til almene ældreboliger Anvisningsret til boliger, almennyttige boliger Anvisningsret, private udlejningsejendomme Anvisningsret/rådighed over lejligheder, almene boliger A-personer, pasning/pleje, ældre/ handicappede, gruppe A-pladser, plejehjem, gruppe K08 Apoteker, godkendelse, tilsyn P27 Apoteker, overenskomst Apoteker, statslig virksomhed (efter 1/1 00) Apoteker, udlevering af oplysninger, det sociale område Apparater til kommunikation, indkøb og drift Apparater, arbejdsmiljø APV, arbejdspladsvurdering Aquaplanning, veje Arbejde på ledninger, veje Arbejde under revalidering Arbejde ved bistandsprojekt i hjemlandet, repatriering G10 Arbejder for fremmed regning udført af kommunen, se emne + G10 Arbejder udført for private, se emne G10 Arbejder udført for private, veje (efter 1/1 86)

19 Arbejdets fordeling mellem lærerne, fagfordeling Arbejdsbeklædning, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsbeskrivelse, personaleadministration Arbejdsbestemte tillæg Arbejdsbetinget sygefravær Arbejdsdirektoratets tilsyn med kommunerne vedr. rådighed, konsekvenser og sanktioner Arbejdsevne, nedsat, tilbud om støtte, aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsevnemetode, arbejdsevnevurdering Arbejdsevner, begrænsede, revalidering Arbejdsevnevurdering efter arbejdsevnemetoden Arbejdsformidlingen, henvisning til sprogcentre, voksne udlændinge/danskere Arbejdsformidlingen, underretning om fravær, undervisning for voksne udlændinge Arbejdsfortjeneste, tabt (folkevalgte), gruppe (efter 1/1 87) Arbejdsgange, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsgiverbidrag, gruppe Arbejdsgivere, dagpengeudbetalinger, gruppe Arbejdsgivere, løntilskud, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivere, tilskud, virksomhedspraktik, kommunal beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes elevrefusion Arbejdsgivernes fællesopkrævning, gruppe A23 Arbejdsgrupper, udpegning af medlemmer, se emne Arbejdshygiejniske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsindtægter, fradrag, hjælp til forsørgelse Arbejdsindtægter, revalideringsydelse Arbejdskendskab, fag Arbejdskonflikter Arbejdskraft, formidling, civilt beredskab Arbejdsledige, arbejdstilbud, gruppe Arbejdslokaler, indretning Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsgivernes fællesopkrævning Arbejdsløshedsforsikring, gruppe Arbejdsløshedskasser, indhentning af oplysninger, det sociale område G12 Arbejdsløshedsstatistik Arbejdsmarked, ungdomsskoletilbud, gruppe Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Arbejdsmarkedets tillægspension Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsforanstaltninger, aktivering, gruppe 15 Arbejdsmarkedsforhold, hovedgruppe Arbejdsmarkedskommissionen Arbejdsmarkedsområdet, andre aktiviteter, ungdomsskolen Arbejdsmarkedsorientering, undervisning

20 P22 Arbejdsmarkedspolitik G12 Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsuddannelser, gruppe Arbejdsmarkedsuddannelsescentre, undervisning, erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsuddannelsesfond, opkrævning Arbejdsmedicinske undersøgelser af sundhedsforhold, arbejdsmiljø Arbejdsmetoder, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, børnene, dagtilbud Arbejdsmiljø, erhvervsvirksomheder 87 Arbejdsmiljø, hovedgruppe P22 Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljørådet, arbejdsgiverbidrag Arbejdsmiljørådgivning, BST, gruppe P23 Arbejdsmiljøstandarder Arbejdsnedlæggelser, personale Arbejdsoptræning, revalidering Arbejdspladsbibliotek, virksomheder P05 Arbejdspladsens fysiske/psykiske sundhedsforhold, arbejdsmiljøvurdering P05 Arbejdspladsens sundhedsprofil Arbejdspladser, indretning P05 Arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljø A26 Arbejdspladsvurdering, procedure for P15 Arbejdsplan, arkiver P15 Arbejdsplan, museer Arbejdsprocesser, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdsprøvning, revalidering Arbejdsredskaber, hjælp i særlige tilfælde Arbejdsredskaber, hjælp til personer med nedsat erhvervsevne Arbejdsredskaber, hjælp, introduktionsprogrammer, udlændinge Arbejdsret, personale P28 Arbejdsrettens kendelser Arbejdsrum, indretning, arbejdsmiljø Arbejdsrum, indretning, bygningsmæssigt A26 Arbejdsrutiner ved indberetning til IT-systemer (efter 1/7 01) A26 Arbejdsrutiner, se emne + 87 Arbejdssikkerhed, personale, hovedgruppe Arbejdsskade, gruppe P30 Arbejdsskade, risikostyring S37 Arbejdsskadeforsikring, kommunens personale Arbejdsskadeforsikring, privat ansatte Arbejdsskure/-vogne, gruppe (efter 1/1 90) Arbejdsstandsninger Arbejdsstedets indretning, arbejdsmiljø (efter 1/1 96) Arbejdsstillinger, arbejdets udførelse, arbejdsmiljø Arbejdstid

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund Huslejenævn/beboerklage nævn restaurations- /alkoholbevilling uger Staben Byrådssekretariat dage Staben

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere