INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2016 AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2016 AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2016 AARHUS UNIVERSITET POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS MATERIALESAMLING Mangfoldiggjort i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kopiering ved universiteter m.m. (Maj 1995) i xxx eksemplarer

2 Forord Denne materialesamling er udarbejdet til brug i politologisk introduktionskursus for 1. semester-studerende i statskundskab ved Aarhus Universitet. På de følgende sider findes (1) Plan for gennemgangen i semestrets enkelte uger (2) En alfabetisk ordnet litteratur- og pensumliste. De studerende forventes selv at anskaffe følgende bøger: Daniele Caramani (ed.) (2014). Comparative Politics, 3 rd edition. Oxford: Oxford University Press (kaldet DC). Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.) (2016). Det demokratiske system, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. 2

3 Plan for gennemgang UGE 35 BEGREBSINTRODUKTION OG DET POLITISKE SYSTEMS VÆRDIER (herunder klassiske sociale og politiske modsætningsforhold) Forelæsning 1: Asbjørn Skjæveland Holdtime 1: Forelæsning 2: Tore Vincent Olsen Holdtime 2: Politik og studiet af politik: Peters i DC, Approaches in Comparative Politics ; Partisystem som begreb og teorier om dets udvikling: Elklit, Det klassiske danske partisystem bliver til ; Caramani i DC, Party Systems, uddrag, pp Politiske ideologier: Newton & van Deth, Political Ideologies: Conservatism, Liberalism ; Ny og gammel politik: Borre, To konfliktdimensioner ; Stubager, Uddannelse og ny politik: En dekomponering ; UGE 36 STYREFORMER OG FORFATNINGER (herunder demokratisering og Grundlovens forskrifter) Forelæsning 3: Jørgen Møller Holdtime 3: Forelæsning 4: Jørgen Møller Holdtime 4: Styreformer: Mair i DC, Democracies ; Brooker i DC, Authoritarian Regimes ; Demokratisering: Knudsen, uddrag Da demokrati blev til folkestyre ; Forfatninger: Sweet i DC, Constitutions and Judicial Power ; Grundloven; En tidssvarende grundlov: Christensen, Grundloven en tidssvarende ramme ; 3

4 UGE 37 DELTAGELSESKANALER: INTERESSEORGANISATIONER OG MASSEMEDIER Forelæsning 5: Lasse Lindekilde Holdtime 5: Forelæsning 6: Lasse Lindekilde Holdtime 6: Politisk deltagelse og interesseorganisationer: Binderkrantz & Christiansen, Interesseorganisationerne (i bogen Det demokratiske system); Kriesi i DC, Social Movements ; Konsensusdemokrati og interesseorganisationer: Rommetvedt et al., Coping with Corporatism in Decline ; www (find gennem AU LIBRARY) Medier og politisk kommunikation: Norris i DC, Political Communication ; Elmelund-Præstekær & Hopmann, Medierne (i bogen Det demokratiske system) Demokratisk politik og medier mellem spil og substans Loftager, Medierne, kommunalreformen og ideen om ; UGE 38 DELTAGELSESKANALER: PARTIER, VALG OG FOLKEAFSTEMNINGER Forelæsning 7: Lasse Lindekilde Holdtime 7: Forelæsning 8: Asbjørn Skjæveland Valg, vælgere og valgsystemer: Gallagher i DC, Elections and Referendums ; Elklit, Valgsystemerne (I bogen Det demokratiske system); Politisk protest, aktivisme og sociale bevægelser: Lindekilde & Bertelsen, Voldelig transnational aktivisme ; Politiske partier og deres adfærd: Strøm, A Behavioral Theory of Competitive Political Parties ; www (find gennem AU LIBRARY) Kosiara-Pedersen & Pedersen, Partier og Partisystemer, kap. 3 (i bogen Det demokratiske system) (man kan springe afsnittet om partisystemt, pp over) Holdtime 8: Katz i DC, Political Parties ; Politiske partier er de i krise eller hvad? Togeby m.fl., Er partiernes rolle udspillet? 4

5 UGE 39 POLITISKE INSTITUTIONER: PARLAMENTER OG REGERINGER Forelæsning 9: Asbjørn Skjæveland Holdtime 9: Forelæsning 10: Asbjørn Skjæveland Holdtime 10: Parlamenter ikke mindst det danske: Christiansen & Skjæveland, uddrag af Folketinget (I bogen Det demokratiske system), pp Kreppel i DC, Legislatures, dog kun pp Sådan arbejder Folketinget: Jensen, Folketingets partigrupper ; Christiansen, Aftaler på tværs af sektorer i Folketinget ; SUPPLERENDE LITTERATUR: Andersen, Figurer over lovgivningsprocessen Regering og regeringsdannelse: Christiansen & Skjæveland, uddrag af Folketinget (I bogen Det demokratiske system), pp ; Müller i DC, uddrag af Governments and Bureaucracies, pp ; Præsidentialisering af parlamentariske systemer: Pedersen & Knudsen, Denmark: Presidentialization in a ; UGE 40 POLITISKE INSTITUTIONER: OFFENTLIG FORVALTNING CENTRALT OG LOKALT Forelæsning 11: Gert Tinggaard Holdtime 11: Forelæsning 12: Gert Tinggaard Holdtime 12: Bureaukratiet: Christensen, Det Administrative System (i bogen Det demokratiske system) Interesser i forvaltningen: Christensen, Mandariner og ministre ; Stud.samf., Den skjulte disciplinering ; Opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner: Christensen, Det Administrative System (i bogen Det demokratiske system) Væksten i de offentlige udgifter: Kristensen, Den politisk-bureaukratiske beslutningsproces som ; Green-Pedersen & Mortensen, Notat om udviklingen i udgifterne til (materiale inkluderet i ugeseddel); 5

6 UGE 41 Forelæsning 13: Gert Tinggaard Holdtime 13: POLICY-ANALYSE: BESLUTNINGSPROCESSER OG IMPLEMENTERING Policy-analyse: Knill & Tosun i DC, Policy-making ; Strukturreformen: Christiansen & Klitgaard, Den utænkelige reform, uddrag; Mouritzen, Strukturreformen som en skraldespand ; Forelæsning 14: Gert Tinggaard Holdtime 14: Velfærdsstat og social kapital: Jensen, Velfærdsstaten en introduktion, kap. 6; Kersbergen & Manow i DC, The Welfare State ; Velfærdsstat og regeringsmagt: Green-Pedersen & Klitgaard, Between Economic Constraints and ; UGE 42 EFTERÅRSFERIE 6

7 UGE 43 Forelæsning 15: Rasmus Brun Pedersen Holdtime 15: Forelæsning 16: Rasmus Brun Pedersen Holdtime 16: DANMARK DEN INTERNATIONALE SMÅSTAT: UDVIKLINGSTENDENSER OG STRATEGIER I DANSK UDENRIGSPOLITIK Introduktion til teorier om international politik samt dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik før 1989: Branner, The Danish Foreign Policy Tradition, pp , , ; Lidegaard, Det munchske system, pp , ; Due-Nielsen & Petersen, Adaptation and Activism, pp ; Småstater og international politik Ugeseddel med spørgsmål og øvelser der relaterer sig til pensum på forelæsningen Aktivisme i dansk udenrigspolitik efter 1989: Pedersen, Danish Foreign Policy Activism, www (find gennem AU LIBRARY); Pedersen & Gram-Skjoldager, International aktivisme i dansk udenrigspolitik ; Danmarks internationale rolle efter den kolde krig: Udenrigsministeriet: ; Udenrigsministeriet: En verden i forandring. Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks Udenrigspolitik (uddrag: 15 sider); UGE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSØGNING Holdtimer Bibliotekarerne Introduktion til informationssøgning Der oprettes kurser i introduktion til informationssøgning af 1-times varighed, afholdes pr hold. Introduktion til informationssøgning: Biblioteket generelt AUL-hjemmesiden Fagsiden for Statskundskab Search (biblioteksbasen) søg/find/bestil bøger og artikler Basal søgeteknik Google Scholar Link til tilmelding med valg af dato og tid kan findes på Blackboard. 7

8 UGE 44 EUROPÆISK INTEGRATION: EU SOM POLITISK SYSTEM OG DANMARKS ROLLE HERI Forelæsning 17: Tore Vincents Olsen Holdtime 17: Forelæsning 18: Rasmus Brun Pedersen Holdtime 18: Integrationsprocessen og EU som politisk system Kelstrup et al. Europa i forandring, pp , 58, 60-64, 66-71, 73-80, 82-3 (30 sider); Jensen, C.S., Neofunctionalism, pp (12 sider); Cini, Intergovernmentalism, pp (14 sider); Hix i DC, The EU as a new political system (18 sider); Den europæiske integrationsproces: kan den økonomiske krise i EU løses demokratisk? Ibsen (2016 under udgivelse), Den Europæiske Union: På vej mod supranationalt demokrati eller international konsolideringsstat? POLITIK, 19:3, www (https://tidsskrift.dk/index.php/politik/index ); EU som politisk system og dansk EU politik: Pedersen, Blom-Hansen og Martinsen. Dansk europapolitik og det danske EUkoordinationssystem, kap. 8 (i bogen Det demokratiske system); SUPPLERENDE LITTERATUR: Kelstrup et al., Europa i forandring, uddrag, ; Evaluering af forelæsningerne på pol.intro. Dansk EU-politik og EU s påvirkning på det danske Folketing: Pedersen & Christiansen, Europæisering af koalitioner mellem Folketingets partier samt materiale fra magtudredningen (datamateriale inkluderet i ugeseddel); Evaluering af holdundervisningen på pol intro 8

9 UGE 45 OPGAVESKRIVNING; EVALUERING Forelæsning 19: Rasmus Brun Pedersen Introduktion til opgaveskrivning Opgavepentagonen, 1p. SUPPLERENDE LITTERATUR: Iversen m.fl., Writing Seminar Reports, 6 sider; Sidenius, Om opgaveskrivning, 5 sider; Holdtime 19: Gennemgang af synopsisudkast samt evaluering (3 timer) UGE 46 UDARBEJDELSE AF OPGAVESYNOPSER UGE MÅLRETTEDE INFORMATIONSSØGNINGSKURSER OG WORKSHOPS Uge Holdtimer Bibliotekarerne Informationssøgningskursus: Folketingets hjemmeside/parlamentariske dokumenter Informationssøgningskursus: Infomedia Workshops Se opslag på Blackboard 9

10 UGE OG UGE 1 OPGAVESKRIVNING OG VEJLEDNING Opgavevejledning ved forelæsere Se sedler på undervisernes kontordøre! Opgaveaflevering: dato offentliggøres senere UGE 7-10 Tilbagemelding på de enkelte opgaver ved forelæsere efter aftale 10

11 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2016 AARHUS UNIVERSITET Pensum F5 H2 F15 F3 H1 H4 H11 Binderkrantz, Anne & Peter Munk Christiansen (2016). Interesseorganisationerne, kap. 6 i Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. Borre, Ole (2003). To konfliktdimensioner, pp i Jørgen Goul Andersen & Ole Borre (red.), Politisk forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Aarhus: Forlaget Systime. Branner, Hans (2000). The Danish Foreign Policy Tradition and the European Context, uddrag, pp , , i Hans Branner & Morten Kelstrup (red.), Denmark s Policy towards Europe after Odense: Odense University Press. Brooker, Paul (2014). Authoritarian Regimes, chapter 6, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. Caramani, Daniele (2014). Party Systems, uddrag af chapter 13, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. Christensen, Jens Peter (1999). Grundloven en tidssvarende ramme om det politiske liv?, pp i Niels Sørensen & Morten N. Jakobsen (red.), Folkestyrets lov: Grundloven 150 år, København: Aschehoug. Christensen, Jørgen Grønnegård (1983). Mandariner og ministre, Politica, 15(3): F11/12 Christensen, Jørgen Grønnegård (2016). Det administrative system, kap. 5 i Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. Købehavn: Hans Reitzels Forlag. H9 Christiansen, Flemming Juul (2005). Aftaler på tværs af sektorer i Folketinget, Politica, 37(4): F9/10 Christiansen, Flemming Juul & Asbjørn Skjæveland (2016). Folketinget, kap. 4 i Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. Købehavn: Hans Reitzels Forlag. H13 F17 H15 H1 F7 Christiansen, Peter Munk & Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform: Strukturreformens tilblivelse , pp og 65-77, Odense: Syddansk Universitetsforlag. Cini, Michelle (2013). Intergovernmentalism, i M. Cini & N.P. Borrogan (eds), European Union Politics, 3 rd ed., Oxford: Oxford University Press, pp (14 sider). Due-Nielsen, Carsten & Nikolaj Petersen (eds) (1995). Adaptation and Activism, pp , København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Elklit, Jørgen (1986). Det klassiske danske partisystem bliver til, pp i Jørgen Elklit & Ole Tonsgaard (red.), Valg og vælgeradfærd, Aarhus: Forlaget Politica. Elklit, Jørgen (2016). Valgsystemerne, kap. 2 i Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg., Købehavn: Hans Reit-

12 zels Forlag. F6 Elmelund-Præstekær, Christian & Nicolas Hopmann (2016). Medierne, kap. 7 i Jørgen Grønnegaard Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. F7 Gallagher, Michael (2014). Elections and Referendums, chapter 10, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. H14 Green-Pedersen, Christoffer & Michael Baggesen Klitgaard (2009). Between Economic Constraints and Popular Entrenchment: The Development of the Danish Welfare State, 1982 to 2005, pp i Klaus Schubert, Simon Hegelich & Ursula Bazant, The Handbook of European Welfare Systems, London: Routledge. F4 Grundloven (2001). Her fra Information fra Folketinget, 1. oktober 2001 (12). F17 Hix, Simon (2014). The EU as a new political system, i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press (18 sider). H17 Ibsen, Malte Frøsle (2016 under udgivelse). Den Europæiske Union: På vej mod supranationalt demokrati eller international konsolideringsstat? Politik, 19:3, www (https://tidsskrift.dk/index.php/politik/index) (ca. 18 sider) F17 Jensen, Carsten S. (2013). Neofunctionalism, i M. Cini & N.P. Borrogan (eds), European Union Politics, 3 rd ed., Oxford: Oxford University Press, pp (12 sider). F14 Jensen, Carsten (2011). Velfærdsstaten: En introduktion, kap. 6, pp , København: Hans Reitzels Forlag. H9 Jensen, Henrik (1999). Folketingets partigrupper, pp i Ole Stig Andersen et al. (red.), Folketingets festskrift i anledning af grundlovens 150-årsjubilæum den 5. juni 1999, København: Folketingets Præsidium. F19 Jørgensen, Peter Stray, Lotte Rienicker m.fl. (2009). Opgavepentagonen, i Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser, København: Samfundslitteratur (1 s.). F8 Katz, Richard S. (2014). Political Parties, chapter 12, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. F17 Kelstrup, Morten et al. (2012). Europa i forandring, København: Hans Reitzels Forlag, pp , 58, 60-64, 66-71, 73-80, (30 sider). F14 Kersbergen, Kees van & Philip Manow (2014). The Welfare State, chapter 21, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. F13 H3 F8 Knill, Christoph & Jale Tosun (2014). Policy-making, chapter 20, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. Knudsen, Tim (2001). Da demokrati blev til folkestyre: Dansk demokratihistorie, bind 1, uddrag, pp , 71-74, 84-87, 96-98, , , København: Akademisk Forlag. Kosiara-Pedersen, Karina & Helene Helboe Pedersen (2016). Partier og partisystemer, kap. 3 i Jørgen Grønnegård Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. Dog er afsnittet om partisystemet pp ikke pensum. 12

13 F9 Kreppel, Amie (2014). Legislatures, chapter 7, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. F5 Kriesi, Hanspeter (2014). Social Movements, chapter 16, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. H12 Kristensen, Ole P. (1980). Den politisk-bureaukratiske beslutningsproces som medvirkende årsag til væksten i den offentlige sektor, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 61(4): F15 Lidegaard, Bo (2006). Overleveren : Dansk udenrigspolitiks historie, Bind 4, København: Gyldendal, pp , H7 Lindekilde, Lasse & Preben Bertelsen (2015). Voldelig transnational aktivisme: Islamisk Stat, foreign fighters og radikalisering, Dansk Sociologi: 26(4): H6 Loftager, Jørn (2006). Medierne, kommunalreformen og ideen om et offentligt ræsonne ment, Politica, 38(2): F3 Mair, Peter (2014). Democracies, chapter 5, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. H13 Mouritzen, Poul Erik (2004). Strukturreformen som en skraldespand, Administrativ Debat, (4): F10 Müller, Wolfgang C. (2014). Governments and Bureaucracies, uddrag af chapter 8, pp , i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. F2 Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth (2005). Political ideologies: conservatism, liberalism, Christian democracy and socialism, pp in Foundations of Comparative Politics. Democracies of the Modern World, Cambridge: Cambridge University Press. F6 Norris, Pippa (2014). Political Communication, chapter 19, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. H10 Pedersen, Karina & Tim Knudsen (2005). Denmark: Presidentialization in a Consensual Democracy, pp in Poguntke & Webb (eds), The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press. F16 Pedersen, Rasmus Brun (2012). Danish Foreign Policy Activism: A Case of Differences of Degree?, Cooperation and Conflict, 47(3): , www (find gennem AU LIBRARY). F16 Pedersen, Rasmus & Karen Gram-Skjoldager (2015). International aktivisme i dansk udenrigspolitik En tværfaglig forskningsstatus, Historisk Tidsskrift, Bind 115, hæfte 1, pp F18 Pedersen, Blom-Hansen & Martinsen (2016). Dansk europapolitik og det danske EU-koordinationssystem, kap. 8 i Jørgen Grønnegård Christensen & Jørgen Elklit (red.), Det demokratiske system, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. F1 Peters, B. Guy (2014). Approaches in Comparative Politics, chapter 2, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 rd edition, Oxford: Oxford University Press. H5 Rommetvedt, Hilmar, Gunnar Thesen, Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2013). Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Par- 13

14 liament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, , Comparative Political Studies, 46(4): , www (find gennem AU LIBRARY). F8 Strøm, Kaare (1990). A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, American Journal of Political Science, 34(2): , www (find gennem AU LIBRARY). H11 Stud.Samf. (1991). Den skjulte disciplinering, Stud. Samf., (1): 3-9. H2 Stubager, Rune (2007). Uddannelse og ny politik: En dekomponering af uddannelseseffekten på nypolitiske holdninger, pp i Jørgen Goul Andersen et al. (red.), Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv, Aarhus: Academica. F4 Sweet, Alec S. (2014). Constitution and Judicial Power, uddrag af chapter 9, pp i Daniele Caramani (ed.), Comparative Politics, 3 nd edition, Oxford: Oxford University Press. H8 Togeby, Lise m.fl. (2003). Er partiernes rolle udspillet?, pp i Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. H16 Udenrigsministeriet: H16 Udenrigsministeriet: En verden i forandring. Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks Udenrigspolitik (uddrag: 15 sider) =16&iarkiv=1 SUPPLERENDE LITTERATUR: H9 Andersen, Jørgen Goul (1995). Politik og samfund i forandring, København: Columbus, Figurer over lovgivningsprocessen, pp F19 Iversen, Søren Peter, Thomas Jørgensen, Neel Gammelgaard & Iben Gammelgaard, Writing Seminar Reports Requirements and Guidelines, pp , København: Samfundslitteratur. F18 Kelstrup, Morten et al. (2012). Europa i forandring, uddrag, pp F19 Sidenius, Niels Chr. (1992). Om opgaveskrivning, pp , Aarhus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Asbjørn Skjæveland, lektor, ph.d. Koordinator for Politologisk Introduktionskursus 14

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS MATERIALESAMLING Mangfoldiggjort i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kopiering ved universiteter m.m.

Læs mere

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2014 AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2014 AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2014 AARHUS UNIVERSITET POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS MATERIALESAMLING Mangfoldiggjort i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kopiering ved universiteter m.m.

Læs mere

Politologisk introduktionskursus: Det danske politiske system. Pensum for førsteårsstuderende, efterår 2012

Politologisk introduktionskursus: Det danske politiske system. Pensum for førsteårsstuderende, efterår 2012 Politologisk introduktionskursus: Det danske politiske system Pensum for førsteårsstuderende, efterår 2012 Gul markering = nye tekster E2012. H17 Blom-Hansen & Jørgen Grønnegård Christensen (2004). Den

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

K Grundloven Optrykt fra Kongelige Danske Hof- og Statskalender Kbh.: IT- og Telestyrelsen.

K Grundloven Optrykt fra Kongelige Danske Hof- og Statskalender Kbh.: IT- og Telestyrelsen. PENSUM FOR POLITOLOGISGRUNDKURSUS Efterår 2014 En del af pensum vil blive kopieret og mangfoldiggjort i et særligt kompendium (artikelsamling), som vil kunne købes i Akademisk Boghandel. Desværre har Institut

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab Målet med

Læs mere

Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen

Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen Indledning Formålet med faget er at sætte deltagerne i stand til at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske

Læs mere

Politologi og Offentlig Administration Læseplan

Politologi og Offentlig Administration Læseplan SDU - Samfundsvidenskab MiE & MPM-uddannelserne 1. semester Efterårssemesteret 2008 Politologi og Offentlig Administration Læseplan Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab.

Læs mere

Pensum - Politologisk grundkursus - efteråret 2015 Fagkoordinator: Karina Kosiara-Pedersen

Pensum - Politologisk grundkursus - efteråret 2015 Fagkoordinator: Karina Kosiara-Pedersen Pensum - Politologisk grundkursus - efteråret 2015 Fagkoordinator: Karina Kosiara-Pedersen Litteratur Forkortelser på pensumlisten: B = Bog opstillet på semesterhylden for PG 1) CSS-Studiebibliotek, bygning

Læs mere

LEDELSE OG POLITIK Læseplan Undervisningen foregår i lokale 150

LEDELSE OG POLITIK Læseplan Undervisningen foregår i lokale 150 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2013 LEDELSE OG POLITIK Læseplan Undervisningen foregår i lokale 150 Fagansvarlig/Underviser: Professor Poul Erik

Læs mere

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Aarhus Universitet/Syddansk Universitet FMOL Forårssemesteret 2013 Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Undervisere: Professor Peter Munk Christiansen,

Læs mere

Grundkursus i politologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Aarhus Universitet 8. juni 2015

Aarhus Universitet 8. juni 2015 Institut for Statskundskab Anne Mette Kjær Aarhus Universitet 8. juni 2015 NOTAT: POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS FOR TILVALGSSTUDERENDE Politologisk Introduktionskursus (Pol.Intro.) har igennem mange

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2016 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Formålet med faget er at sætte deltagerne

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan

Beslutnings- og forhandlingsteori Nye arenaer, nye beslutningsprocesser, nye dilemmaer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Forårssemesteret 2014 Undervisere: Professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, pmc@ps.au.dk Professor

Læs mere

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Indhold 1. Årets politik-uge 2. Undervisningens placering 3. Forberedelse til politik-ugen

Læs mere

The research programme about the Structural Reform

The research programme about the Structural Reform The research programme about the Structural Reform Articles in the research programme s antologies Stort er godt. Otte fortællinger om tilblivelsen af de nye kommuner: Mouritzen, Poul Erik (2006). Et år

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Mads Leth Felsager Jakobsen Peter Bjerre Mortensen Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Forelæsninger 1. Introduktion (6. september) & Peter B. Mortensen Holdtimer CCI, s. 5-39 (35

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet.

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet. 1 SAMFBpensum2014. SAMFUNDSFAG B-valghold: Undervisningsbeskrivelse Termin: Juni 2014 Institution: Handelsgymnasiet Vejle / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og Niveau: Samfundsfag B. Lærer: Hanne Riisager

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Ledelse og politik Læseplan Formålet med faget er at sætte deltagerne

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet.

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet. 1 SAMFB pensum2016 SAMFUNDSFAG B-valghold: Undervisningsbeskrivelse Termin: Juni 2016 Institution: Handelsgymnasiet Vejle / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og Niveau: Samfundsfag B. Lærer: Hanne Riisager

Læs mere

Lektionsplan, Metode 1

Lektionsplan, Metode 1 Lektionsplan, Metode 1 Nr. Dato Indhold forelæsning Indhold øvelse EDBøvelser Projekt Antal sider Pensum Videnskabelig viden, videnskabelige problemstillinger og researchdesign 1 2 3 NB Fre 29/8 Videnskabelig

Læs mere

PG 2016 UNDERVISNINGSPLAN MED PENSUM

PG 2016 UNDERVISNINGSPLAN MED PENSUM PG 2016 UNDERVISNINGSPLAN MED PENSUM Fagkoordinator: Karina Kosiara-Pedersen Litteratur Forkortelser på pensumlisten: B = Bog opstillet på semesterhylden for PG 1) CSS-Studiebibliotek, bygning 4 stuen

Læs mere

Magtudredningen. Folketing og folkestyre. Jørgen Goul Andersen. Hvorfor bliver man ved med at evaluere folkeskolen?

Magtudredningen. Folketing og folkestyre. Jørgen Goul Andersen. Hvorfor bliver man ved med at evaluere folkeskolen? Magtudredningen Erik Damgaard Folketing og folkestyre Anker Brink Lund Mediernes magt - og magten over medierne Jørgen Goul Andersen For meget tilskuerdemokrati, men hvad kan der gøres? Peter Munk Christiansen

Læs mere

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. Der vil

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier

Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Program for politikugen 2008 Det demokratiske (missing?) link Status og fremsyn for de danske politiske partier Institut for Statskundskab Syddansk Universitet 1 0. Indhold 1. Årets politikuge 1. Forberedelse

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Via STADS selvbetjening: Link til STADS selvbetjening

Via STADS selvbetjening: Link til STADS selvbetjening basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

SAMFB-pensum. SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012. Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle.

SAMFB-pensum. SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012. Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle. SAMFB-pensum SAMFUNDSFAG B valghold: Undervisningsbeskrivelse. Termin: Juni 2012 Institution: Vejle Handelsskole / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer: Hanne Riisager Hold: hh12sam11123

Læs mere

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold A 338940 Grundbog i samfundskundskab Ekstern redaktion: Jacob Graves Sørensen Johannes Andersen / Finn Olesen / Gorm Rye Olsen Gyldendal Undervisning

Læs mere

Lektionsplan, Metode 1, Efteråret 2015

Lektionsplan, Metode 1, Efteråret 2015 Lektionsplan, Metode 1, Efteråret 2015 Nr. Dato Indhold forelæsning Indhold øvelse EDBøvelser Projekt Antal sider Pensum Videnskabelig viden, videnskabelige problemstillinger og forskningsdesign 1 31/8

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ - JUNI 2014 Institution HF I NISSUM, VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF SAMFUNDSFAG B Hans Vilhelm

Læs mere

Læseplan for Efterår 2016 for følgende uddannelser:

Læseplan for Efterår 2016 for følgende uddannelser: Læseplan for Efterår 2016 for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags), bachelor og kandidat * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol.

Læs mere

kursus 1: Politiske institutioner og deres samspil Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Fagmodul I Politik og Administration, B1 Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Almen og Sammenlignende statskundskab 2006

Almen og Sammenlignende statskundskab 2006 Almen og Sammenlignende statskundskab 2006 Samlet pensumliste i alfabetisk rækkefølge Tekster markeret med foreligger i materialesamling B = Bogen står på semesterhylde K= Kopi af teksten i mappe på semesterhylde

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION SDU - Odense Universitet Efterårssemesteret 2009 Samfundsvidenskab Master of Public Management Master i Evaluering POLITOLOGI OG OFFENTLIG ADMINISTRATION Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut

Læs mere

Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag,

Læs mere

Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2015 Pensum

Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet. Forår 2015 Pensum Pensum i Almen Statskundskab Institut for Statskundskab Københavns Universitet Forår 2015 Pensum B : Bog opstillet på semesterhylde ved CSS Studiebibliotek og fakultetsbiblioteket K : Materiale findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Tidsskriftforpolitisk videnskab

Tidsskriftforpolitisk videnskab Tidsskriftforpolitisk videnskab Redaktion: Lotte Bøgh Andersen, Asbjørn Skjæveland (ansvh.), Derek Beach, Viola Bureau, Anne Binderkrantz, Mette Kjær, Thomas Olesen (an meldelser), Thomas Pallesen, Christoffer

Læs mere

Aktører I: Interesseorganisationer

Aktører I: Interesseorganisationer Aktører I: Interesseorganisationer Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 27 1. Introduktion til studiet af offentlig politik 2. Partipolitik I: Ideologi 3. Partipolitik II: Konkurrence 4. Partipolitik

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studieplan (HF2-hold)

Studieplan (HF2-hold) Hold og skoleår: ksabhd1 2017/2018 Underviser: Safar Azizi Studieplan (HF2-hold) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde

Læs mere

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark

PARTIER I NYE TIDER O B. Den politiske dagsorden i Danmark A V I Ø B Green-Pedersen O Christoffer F K PARTIER I NYE TIDER Den politiske dagsorden i Danmark O V K Ø B A I F C C Partier i nye tider DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Læseplan Medier og samfund

Læseplan Medier og samfund SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Journalistik, Årgang 2012 3. semester Fagansvarlig og underviser: Professor Erik Albæk, Center for Journalistik. Læseplan Medier og samfund Fagindhold Medierne

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2014 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ANNE S. BINDERKRANTZ JENS PETER FRØLUND THOMSEN MICHAEL BANG PETERSEN Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Læs mere

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1

http://www.sam.sdu.dk/study/fag/fagprint.shtml?fag_id=4362&print=1 Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Demokratikanonen til debat The Canon of Democracy Reviewed Esbjerg Kolding Odense X Kandidatfag (F10) Slagelse Sønderborg Fagnr. null

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK KASPER MØLLER HANSEN KARINA KOSIARA-PEDERSEN FOLKETINGS- VALGKAMPEN 2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv Studier i dansk politik

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG CHARLOTTE AAGAARD H.-C. MATHIESEN JENS RINGSMOSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser: Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. For Bachelorstudierne

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen)

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen) Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2016 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Lokale: se undervisningsplanen (oftest S-bygningen) Undervisere: Anne

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Globaliseringens udfordringer

Globaliseringens udfordringer Globaliseringens udfordringer Politiske og administrative processer under pres Redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit Hans Reitzels Forlag Indhold Forord 11 Martin Marcussen og Karsten Ronit 1

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Oct 2012 CV and list of publications Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Curriculum vitae: 1989: M.A. in Political Science, Aarhus University, Denmark 1990-92: Head

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011 INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB AARHUS UNIVERSITET ASBJØRN SKJÆVELAND RUNE SLOTHUUS RUNE STUBAGER Undervisningsplan for Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation Efteråret 2011

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere