Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Symo Symbolforklaring og valg af placering Anvisninger til montering og tilslutning DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter 42,0426,0172,DA

2 0

3 Indholdsfortegnelse DA Symbolforklaring... 3 Forklaring til sikkerhedsanvisninger... 3 Symbolforklaring - valg af placering... 3 Symbolforklaring - monteringsposition... 4 Valg af placering... 6 Anvendelsesområde... 6 Generelt om valg af placering... 6 Informationer om monteringen... 7 Valg af dyvler og skruer... 7 Anbefalede skruer... 7 Montering af vægbeslag... 7 Informationer til AC-tilslutningen... 8 Netovervågning... 8 AC-tilslutningsklemmer... 8 AC-kablernes opbygning... 8 Tilslutning af aluminiumkabler... 8 Kabeltværsnit for AC-kablet... 9 Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC)... 9 Maksimal sikring på vekselstrømsiden Informationer til DC-tilslutningen Generelt om solcellemoduler DC- tilslutningsklemmer Tilslutning af aluminiumkabler DC-tilslutning inverter Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler Lægning af datakommunikationskabler Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Informationer om første opstart Informationer om første opstart Informationer til software-update Informationer til software-update USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren USB-stik som datalogger Data på USB-stik Datamængde og lagerkapacitet Bufferlager Anvendelige USB-stik USB-stik til opdatering af inverter-softwaren Fjern USB-stikket Informationer om vedligeholdelsen Vedligeholdelse Rengøring

4 2

5 Symbolforklaring DA Forklaring til sikkerhedsanvisninger FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgås, medfører den døden eller meget alvorlige kvæstelser. ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgås, kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader. BEMÆRK! Henviser til faren for forringede arbejdsresultater og mulige skader på udstyret. VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og øvrige nyttige informationer. Det er ikke et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation. Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nødvendigt at være særligt opmærksom. Symbolforklaring - valg af placering = + - L1 N ~ Inverteren er udelukkende beregnet til indendørs montering. IP 55 = + - L1 N ~ Inverteren er beregnet til udendørs montering. Inverteren er af beskyttelsesart IP 55 og dermed ikke følsom over for vandstråler fra nogen retninger og kan anvendes i fugtige omgivelser. = + - L1 N ~ For at holde opvarmningen af inverteren så lav som muligt, må den ikke udsættes for direkte solstråler. Hvis det er muligt, bør inverteren monteres på et beskyttet sted, f.eks. på samme sted som solcellemodulerne eller under et halvtag. = + - L1 N ~ 3

6 2500 m UDCmax = 900 V 2000 m 2000 m UDCmax = 1000 V > 3400 m 3400 m UDCmax = 750 V 3000 m 3000 m UDCmax = 815 V 2500 m = + - L1 N ~ U DCmaks ved en højde over havet på: 0 til 2000m = 1000 V 2000 til 2500m = 900 V 2500 til 3000m = 815 V 3000 til 3400m = 750 V VIGTIGT! Inverteren må ikke monteres og anvendes over en højde over havet på 3400 m. NH 3 = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren: - på steder, hvor der anvendes ammoniak, ætsende dampe, syrer eller salte (f.eks. gødningslagre, ventilationsåbninger i kvægstalde, kemiske anlæg, garverianlæg osv.) = + - L1 N ~ Montér ikke inverteren lige i nærheden af beboelsesrum, da der udvikles støj i mindre grad i nogle af driftsindstillingerne. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum med øget fare for ulykker på grund af nyttedyr (heste, køer, får, svin, etc.) - I rum, der ligger ved siden af stalde - I lager- og forrådsrum til hø, strå, flis, kraftfoder, gødning etc. = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling - I rum og omgivelser med kraftig støvudvikling af ledende partikler (f.eks. jernspåner) = + - L1 N ~ Inverteren må ikke monteres: - I drivhuse - I lager- og forarbejdningsrum for frugt, grøntsager og vinprodukter - I rum til behandling af korn, grøntfoder og fodermidler Symbolforklaring - monteringsposition Inverteren er egnet til lodret montering på en lodret væg eller søjle. 4

7 Inverteren er egnet til vandret monteringsposition. DA Inverteren er egnet til montering på skå tage. Inverteren må ikke monteres skråt på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres vandret på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres med tilslutningerne opad på en lodret væg eller søjle. Inverteren må ikke monteres, så den hænger over andre dele. Inverteren må ikke hænge ud over andre dele med tilslutningerne opad. Inverteren må ikke monteres på loftet. 5

8 Valg af placering Anvendelsesområde Solcelle-inverteren er udelukkende beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler til vekselstrøm og levere denne til det offentlige strømnet. Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet: - Al anden anvendelse eller anvendelse herudover - Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius - Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Fronius. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf. Alle garantikrav ophæves. Til anvendelsesområdet hører også - At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejledningen læses og følges - At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden - Samt at monteringen udføres efter betjeningsvejledningen Sørg for ved dimensionering af fotovoltaiske anlæg, at alle anlæggets komponenter udelukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde. Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af solcellemodul-egenskaberne skal respekteres. Tag hensyn til bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyningen. Generelt om valg af placering Ved valg af inverterens placering skal følgende kriterier tages i betragtning: Installation kun på et fast underlag 150 mm 200 mm 100 mm Maks. omgivelsestemperatur: -25 C / +60 C Relativ luftfugtighed: % Luftstrømmens retning inden i inverteren er fra venstre mod højre (tilførsel af kold luft til venstre, bortledning af varm luft til højre). -25 C C % Hvis inverteren monteres i et kontaktskab eller i et lignende lukket rum, skal der sørges for tilstrækkelig varmeafledning ved automatisk udluftning Hvis inverteren monteres på kvægstaldes ydervægge, skal der være en minimumafstand på 2 m i alle retninger fra inverteren til ventilations- og bygningsåbningerne. Monteringsstedet må ikke belastes yderligere af ammoniak, ætsende dampe, salte eller syre. 6

9 Informationer om monteringen DA Valg af dyvler og skruer VIGTIGT! Der kræves dyvler og skruer, som passer til undergrunden ved montering af vægbeslaget. Dyvler og skruer leveres derfor ikke med ved køb af vekselretteren. Montøren er selv ansvarlig for, at der anvendes de rigtige dyvler og skruer. Anbefalede skruer Til montering af inverteren anbefaler producenten stål- eller aluminiumskruer med en diameter på 6-8 mm. Montering af vægbeslag BEMÆRK! Sørg for, at vægbeslaget ikke forstrækkes eller deformeres ved montering af vægbeslaget på en væg eller søjle. 7

10 Informationer til AC-tilslutningen Netovervågning VIGTIGT! Modstanden i forsyningsledningerne til tilslutningsklemmerne på AC-siden skal være så lav som muligt, så netovervågningen fungerer optimalt. AC-tilslutningsklemmer AC PE L1-L3 Beskyttelsesleder/jordforbindelse Faseleder N Nulleder PE PE L1 L2 L3 N M32 maks. kabeltværsnit pr. lederkabel: 16 mm² min. kabeltværsnit pr. lederkabel: afhængigt af værdien, der er sikret på ACsiden, men mindst 2,5 mm² AC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i AC-tilslutningsklemmerne. Ved AC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. AC-kablernes opbygning På inverterens AC-klemmer kan AC-kabler med følgende opbygning tilsluttes: Cu / Al Cu max. Class 4 - Kobber eller aluminium: rund enstrenget - Kobber: rund finstrenget indtil lederklasse 4 Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på AC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke en børste, en fil eller sandpapir; aluminiumpartikler bliver hængende og kan blive overført til andre ledere. 2 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline 8

11 3 Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DA Kabeltværsnit for AC-kablet Ved seriemæssig metrisk forskruning M32 med reduktionsstykke: Kabeldiameter 7-15 mm Ved metrisk forskruning M32 (reduktionsstykke fjernet): Kabeldiameter mm (ved en kabeldiameter på 11 mm reduceres trækaflastningskraften på 100 N til maks. 80 N) Ved en kabeldiameter over 21 mm skal M32-forskruningen udskiftes med en M32-forskruning med udvidet klemmeområde - artikelnummer: 42,0407, trækaflastning M32x15 KB Tilslut inverteren til det offentlige lysnet (AC) BEMÆRK! For at sikre en korrekt jordforbindelse skal de 2 jordklemmer PE strammes med det angivne moment ved installationen. BEMÆRK! Dan en sløjfe med AC-kablerne ved tilslutning af AC-kablerne til ACklemmerne! Sørg for, at sløjferne ikke rager ud over tilslutningsområdet ved fastgøring af ACkablerne med metrisk forskruning. I visse situationer kan inverteren ikke lukkes mere. BEMÆRK! - Kontrollér, at nettets nulleder er jordforbundet. Ved IT-net (isolerede net uden jordforbindelse) er dette ikke sikret, og drift af inverteren er ikke mulig. - For drift af inverteren kræves der tilslutning af nullederen. Hvis nullederen er dimensioneret for lille, kan inverterens forsyningsdrift forringes. Nullederen skal dimensioneres lige så stor som de andre strømførende ledere. VIGTIGT! AC-kablets beskyttelsesleder PE skal lægges, så den afbrydes som den sidste, hvis trækaflastningen svigter. Dimensionér for eksempel beskyttelseslederen PE længere, og læg den i en sløjfe. Hvis AC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke AC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! 9

12 Hvis meget lange AC- eller DC-kabler lægges i kabelsløjfer i tilslutningsområdet, skal kablerne fastgøres med kabelbindere på de dertil beregnede øjer på tilslutningsblokkens over- og underside. f.eks.: AC-kabel Maksimal sikring på vekselstrømsiden AC ~ max. C 25 A Inverter Faser AC-effekt Sikring Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo S W 1 x C 25 A Fronius Symo M W 1 x C 25 A I ΔN 100 ma? RCD YES National Standards Type A BEMÆRK! Lokal regler, energiforsyningsvirksomheder eller andre forhold kan kræve en fejlstrømsafbryder i AC-tilslutningsledningen. Normalt er det i så fald tilstrækkeligt med en fejlstrømsafbryder af type A med mindst 100 ma udløsningsstrøm. I nogle tilfælde og afhængigt af de lokale forhold kan der dog forekomme fejludløsninger fra fejlstrømafbryderen af type A. Derfor anbefaler Fronius, at der anvendes en fejlstrømsafbryder, der egner sig til frekvensomformere. 10

13 Informationer til DC-tilslutningen DA Generelt om solcellemoduler Overhold følgende punkter for korrekt valg af solcellemoduler samt for økonomisk udnyttelse af inverteren: - Solcellemodulernes tomgangsspænding tiltager ved konstant sollys og faldende temperatur. Tomgangsspændingen må ikke overskride 1000 V. En tomgangsspænding over de angivne værdier fører til ødelæggelse af inverteren, og alle garantikrav ophører. - Bemærk temperaturkoefficienterne på solcellemodulernes datablad - Med egnede beregningsprogrammer som for eksempel Fronius Solar.configurator (kan downloades på kan de nøjagtige værdier for dimensionering af solcellemodulerne beregnes. BEMÆRK! Kontrollér før tilslutning af solcellemodulerne, om spændingsværdien, som kan aflæses i producentens informationer, stemmer overens med den eksisterende spændingsværdi. DC- tilslutningsklemmer DC = Maks. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 16 mm² DC DC Min. kabeltværsnit pr. DC-kabel: 2,5 mm² DC-kablerne kan tilsluttes uden termineringer i DC-tilslutningsklemmerne. D1 D1 D1 D1 BEMÆRK! For at sikre en effektiv trækaflastning for solcellemodulstrengene bør der kun anvendes lige store kabeltværsnit. D2 D3 Ved DC-kabler med et tværsnit på 16 mm² kan termineringerne ikke anvendes eller kun delvist afhængigt af termineringen og presningen. Tilslutning af aluminiumkabler Tilslutningsklemmerne på DC-siden egner sig til tilslutning af enstrengede, runde aluminiumkabler. På grund af aluminiums ikke-ledende oxidlag skal der tage hensyn til følgende punkter ved tilslutningen af aluminiumkabler: - Reduceret dimensioneringsstrøm til aluminiumkabler - De nedenfor anførte tilslutningsbetingelser BEMÆRK! Ved dimensionering af kabeltværsnit skal der tages hensyn til de lokale regler. 11

14 Tilslutningsbetingelser: 1 Rens omhyggeligt den afisolerede kabelende for oxidlaget ved at skrabe med f.eks. en kniv VIGTIGT! Brug ikke børste, fil eller sandpapir; aluminiumpartiklerne bliver hængende og kan overføres til andre ledere. 2 3 Når oxidlaget er fjernet, skal kabelenden smøres med neutralt fedt, f.eks. med syreog basefri vaseline Tilslut kabelenden til klemmen med det samme Denne fremgangsmåde skal gentages, hvis kablet frakobles og skal tilsluttes igen. DC-tilslutning inverter BEMÆRK! Bræk kun det antal brudsteder af, som passer til antallet af kabler (f.eks. brækkes der 2 brudsteder af til 2 DC-kabler). VIGTIGT! Kontrollér polariteten og spændingen for solcellemodulstrengene: Spændingen må ikke overskride følgende værdier: - installation ved højde over havet mellem 0 og 2000 m: 1000 V - installation ved højde over havet mellem 2000 og 2500 m: 900 V - installation ved højde over havet mellem 2500 og 3000 m: 815 V - installation ved højde over havet mellem 3000 og 3400 m: 750 V Forskellen mellem de enkelte solcellemodulstrenge må maks. være 10 V. Hvis DC-kablet lægges over DC-hovedafbryderens akse eller tværs over DC-hovedafbryderen tilslutningsblok, kan disse beskadiges, når inverteren drejes ind, eller inverteren kan ikke drejes ind. VIGTIGT! Læg ikke DC-kablet over DC-hovedafbryderens akse og ikke tværs hen over DC-hovedafbryderens tilslutningsblok! DC+ DC- 12

15 Anvisninger til Single- og Multi- MPP Tracker-inverter DA Single MPP Tracker-inverter Fronius Symo S / S / S Fronius Symo S / S / S PV 1 DC-1 DC+1 Ved disse invertere er der 3 klemmer til DC+ og DC- til rådighed. Klemmerne er forbundet internt og ikke afsikrede. Dermed kan der maks. tilsluttes 3 strenge direkte parallelt til inverteren. I dette tilfælde skal modulerne ved 2 strenge mindst kunne bære den enkelte og ved 3 strenge den dobbelte returstrøm (se moduldatabladet). Ved mere end 3 strenge skal der anvendes en ekstern samleboks samt strengsikringer. Strengene skal indeholde samme antal moduler. Tilslutning af et solcellemodul-felt til en Single MPP Tracker-inverter Multi MPP Tracker - inverter Fronius Symo M Fronius Symo M PV 1 PV 2 DC-1 DC+1 DC-2 DC+2 Tilslutning af 2-4 strenge i Multi MPP Tracker-drift: Opdel strengene på de to MPP Tracker-indgange (DC+1/DC+2). Klemmerne DCkan anvendes vilkårligt, da de er forbundet internt. Stil MPP TRACKER 2 på "ON" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) DC+ DC DC+1 DC+2 DC Tilslutning af to solcellemodul-felter til en Multi MPP Tracker-inverter Ved Multi MPP Tracker-invertere er der 2 DC-indgange, som er uafhængige af hinanden, til rådighed (MPP Tracker). De kan tilsluttes med et forskelligt antal moduler. For hver MPP Tracker er der 2 klammer til rådighed til DC+. I alt er der 4 klemmer til DC-. 13

16 Fronius Symo M * PV 1 DC-1 D1 PV 2 DC+1 = DC+1 DC+2 DC D1 Tilslutning af flere sammensluttede solcellemodul-felter med en ledning til en Multi MPP Tracker-inverter * Single MPP Tracker-drift på en Multi MPP Tracker-inverter Hvis strengene er forbundet med en strengsamleboks og der anvendes en samleledning til tilslutning til inverteren, skal tilslutningen DC+1 (pin 2) og DC+2 (pin 1) sættes fast med ledningsholdere. DC-tilslutningsledningens og ledningsholderens diameter skal være den samme. Det er ikke nødvendigt at sætte DC-klemmen fast med ledningsholder, da den er sat fast internt. Stil MPP TRACKER 2 på "OFF" ved første opstart (efterfølgende også muligt i Basicmenuen) Hvis Multi MPP Tracker-inverteren anvendes i Single MPP Tracker-modus, opdeles strømmen for de tilsluttede DCledninger ensartet på begge indgange. 14

17 Anvisninger til lægning af datakommunikationskabler DA Lægning af datakommunikationskabler VIGTIGT! Drift af inverteren med et optionskort og 2 afbrækkede optionskort-rum er ikke tilladt. Hertil leveres der en blindafdækning (42,0405,2020) som ekstraudstyr. VIGTIGT! Hvis datakommunikationskablerne sættes ind i inverteren, skal følgende punkter overholdes: - Afhængigt af de indsatte datakommunikationskablers antal og tværsnit skal de tilhørende blindpropper fjernes fra pakningsindsatsen, og datakommunikationskablerne skal sættes ind, - Sær altid blindpropperne ind i de ledige åbninger på pakningsindsatsen. 15

18 Informationer til ophængning af inverteren på vægbeslaget Ophængning af inverteren på vægbeslaget Sidestykkerne på husdækslet er konstrueret, så de fungerer som holde- og bæregreb. BEMÆRK! Af sikkerhedsgrunde er inverteren udstyret med en lås, så det kun er muligt at dreje inverteren ind i vægbeslaget, når DC-hovedafbryderen er koblet fra. - Inverteren må kun hænges op i vægholderen og drejes ind, når DC-hovedafbryderen er koblet fra, - Brug ikke vold, når inverteren hænges op og drejes ind. Skruerne i inverterens datakommunikationsområde bruges til fastgøring af inverteren på vægbeslaget. Det er en forudsætning for ordentlig kontakt mellem inverteren og vægbeslaget, at skruerne er strammet korrekt. FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af inverteren, hvis skruerne ikke er strammet korrekt. Ved drift af inverteren med skruer, der ikke er strammet korrekt, kan der opstå lysbuer, som kan medføre brand. Stram altid skruerne med det angivne moment. 16

19 Informationer om første opstart DA Informationer om første opstart Ved første opstart af inverteren skal der vælges forskellige setup-indstillinger. Hvis setup afbrydes, før opstarten er færdig, kan den startes igen med et AC-reset. ACreset kan udføres ved at slukke og tænde for lednings-relæet. Lande-setup kan kun indstilles ved første opstart af inverteren. Hvis lande-setup skal ændres efterfølgende, bedes du henvende dig til den tekniske support. 17

20 Informationer til software-update Informationer til software-update + USB Hvis inverteren udleveres med et USB-stil, skal inverter-softwaren opdateres efter opstart af inverteren: 1 Sæt USB-stikket ind i inverterens datakommunikationsområde Åbn Setup-menuen Vælg menupunktet "USB" Vælg "Update Software" Udfør update

21 USB-stik som datalogger og til opdatering af vekselrettersoftwaren DA USB-stik som datalogger USB-stik, der er sluttet til USB A-bøsningen, kan fungere som datalogger til vekselretteren. Logging-dataene, som er gemt på USB-stikket, kan når som helst - importeres via den med-indloggede FLD-fil til softwaren Fronius Solar.access, - Vises direkte i programmer fra andre udbydere (f.eks. Microsoft Excel) via den medindloggede CSV-fil. Ældre Excel-versioner (indtil Excel 2007) har en linjebegrænsning på Data på USB-stik Hvis USB-stikket anvendes som datalogger, oprettes der automatisk tre filer: - Systemfil *.sys: Filen gemmer informationer fra inverteren, som er urelevante for kunden. Filen må ikke slettes for sig. Slet kun alle filer sammen (sys, fld, csv). - Logfile TLxxx_yy.fld (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfile til udlæsning af dataene i softwaren Fronius Solar.access. Nærmere informationer til softwaren Fronius Solar.access kan findes i betjeningsvejledningen "DATCOM Detail" under - Logfile TLxxx_yy.csv (xxx = IG-nummer, yy = fortløbende 2-cifret nummer): Logfil til udlæsning af dataene i et tabelberegningsprogram (f.eks.: Microsoft Excel) CSV-filens opbygning: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19

22 (7) (8) (9) (1) ID (2) Inverter-nr. (3) Inverter-type (DATCOM-kode) (4) Logging-interval i sekunder (5) Energi i watt-sekunder, i forhold til logging-intervallet (6) Gennemsnitsværdier for logging-intervallet (AC-spænding, DC-spænding, DCstrøm) (7) Temperaturværdi 1 (8) Temperaturværdi 2 (9) Yderligere informationer Datamængde og lagerkapacitet Et USB-stik med en lagerkapacitet på f.eks. 128 MB kan registrere logging-data i ca. 7 år ved et logging-interval på 5 minutter. CSV-fil CSV-filer kan kun gemme linjer (datasæt) (indtil Microsoft Excel version 2007, derefter ingen begrænsning). Ved et logging-interval på 5 min. beskrives de linjer i løbet af ca. 7 måneder (CSVdatastørrelse på ca. 8 MB). For at undgå datatab skal CSV-filen gemmes i løbet af disse 7 måneder på pc'en og slettes fra USB-stikket. Hvis logging-intervallet er indstillet længere, forlænges denne tidsramme tilsvarende. FLD-fil FLD-filen må ikke være større end 16 MB. Det svarer til en lagertid på ca. 6 år ved et logging-interval på 5 min. Hvis filen overskrider denne 16 MB-grænse, skal de gemmes på pc'en, og alle data skal slettes fra USB-stikket. Efter lagring og sletning af dataene kan USB-stikket straks tilsluttes igen til registrering af logging-data, uden at de øvrige arbejdstrin skal udføres. BEMÆRK! Hvis USB-stikket er fuldt, kan det medføre datatab og overskrivning af data. Sørg for, at der er tilstrækkelig lagerkapacitet på USB-stikket, når det sættes ind igen. 20

23 Bufferlager Hvis USB-stikket tages ud (f.eks.: til databackup) skrives logging-dataene i inverterens bufferlager. Når USB-stikket sættes ind igen, overføres dataene automatisk fra bufferlageret til USBstikket. DA Bufferlageret kan maksimalt gemme 6 logging-punkter. Dataene logges kun med under drift af inverteren (effekt større end 0 W). Til de forskellige logging-intervaller fås følgende tidsintervaller til lagring af data: Logging-interval [min] Tidsinterval [min] 5 30 Når bufferlageret er fuldt, overskrives de ældste data i bufferlageret af de nye data. VIGTIGT! Bufferlageret kræver en permanent strømforsyning. Hvis der opstår AC-strømafbrydelse under driften, mistes alle data i bufferlageret. For at ikke at miste data om natten skal den automatiske natte-frakobling deaktiveres (stil setupparameteret 'Night Mode' på ON - se afsnittet 'Indstilling og visning af menupunkter', 'Visning og indstilling af parameter i menupunktet DATCOM'). Anvendelige USB-stik Da der er mange forskellige USB-stik på markedet, kan det ikke garanteres, at alle USBstik registreres af inverteren. Fronius anbefaler, at der kun anvendes certificerede USB-stik, der kan anvendes i industrien (bemærk USB-IF-logoet!). Inverteren understøtter USB-stik med følgende filsystemer: - FAT12 - FAT16 - FAT32 Fronius anbefaler, at de anvendte USB-stik kun anvendes til registrering af logging-data eller til opdatering af inverter-softwaren. USB-stikkene må ikke indeholde andre data. USB-symbol på inverter-displayet, f.eks. i visningsmodus 'NOW': Hvis inverteren registrerer et USB-stik, vises USB-symbolet øverst til højre på displayet. Kontrollér, om USB-symbolet vises ved indsætning af USB-stik (kan også blinke). NOW AC Output Power 21

24 BEMÆRK! Bemærk ved anvendelse udendørs, at almindelige USB-stiks funktion kun er garanteret inden for et begrænset temperaturområde. Sørg for, at USBstikket også fungerer ved lave temperaturer ved anvendelse udendørs. USB-stik til opdatering af invertersoftwaren Ved hjælp af USB-stik kan slutkunderne opdatere inverterens software via menuposten USB i menupunktet SETUP: Update-filen gemmes først på USB-stikket og overføres derfra til inverteren. Fjern USB-stikket Sikkerhedsanvisning til fjernelse af USB-stik: X Do not disconnect USB-Stick while LED is flashing! VIGTIGT! For at forhindre datatab må det tilsluttede USB-stik kun fjernes under følgende forudsætninger: - Kun via menupunktet 'USB / safely remove HW' - Hvis LED 'dataoverførsel' ikke blinker mere eller lyser. 22

25 Informationer om vedligeholdelsen DA Vedligeholdelse BEMÆRK! Ved vandret monteringsposition og ved montering udendørs: Kontrollér årligt, at alle forskruninger sidder fast! Rengøring Tør inverteren og displayet af med en fugtig klud ved behov. Brug ikke rengøringsmidler, skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af inverteren. 23

26 Fronius Worldwide - Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN Under you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Fronius Energy Package

Fronius Energy Package / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius Energy Package DA Installations instructions Netkoblet vekselretter 42,0426,020,DA 003-507205 0 Indholdsfortegnelse DA Valg af placering og monteringsposition...

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS

TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS / Batteriopladningssystemer / Svejseteknik / Solcelleelektronik TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS / Allround-enheden med maksimal udbyttesikkerhed. / Fronius MIX -koncept / HF-transformerkobling

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Fronius IG Plus 25 V / 30 V / 35 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 100 V / 120 V / 150 V

Fronius IG Plus 25 V / 30 V / 35 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 100 V / 120 V / 150 V / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG Plus 5 V / 0 V / 5 V / 50 V / 55 V / 60 V 70 V / 80 V / 00 V / 0 V / 50 V DA Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter 4,046,006,DA

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere