SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning"

Transkript

1 SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning

2

3 FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning. Meddelelse om varemærker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Texas Instruments, BrilliantColor, DLP og DLP Link er varemærker tilhørende Texas Instruments. Microsoft, Windows og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray er et varemærke tilhørende Blu-ray Disc Association. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Meddelelse om copyright 2013 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side. Dette produkt og/eller brug deraf er dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter; smarttech.com/patents. 09/2013

4 Vigtige oplysninger Inden du installerer og bruger det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem, skal du læse og forstå sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne i denne brugervejledning og det medfølgende advarselsdokument. Sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne beskriver sikker og korrekt betjening af det interaktive whiteboardsystem og dets tilbehør, så du kan undgå personskader og beskadigelse af udstyret. Sørg for, at det interaktive whiteboardsystem altid bruges korrekt. I dette dokument henviser interaktive whiteboardsystem til følgende: SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard SMART UF70 eller SMART UF70w-projektor Tilbehør og ekstraudstyr Den projektor, som er inkluderet med dit system, er designet til kun at fungere med visse interaktive SMART Board whiteboardmodeller. Kontakt den autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where) for at få yderligere oplysninger. Sikkerhedsadvarsler, forholdsregler og vigtige oplysninger Installation A D V A R S E L Hvis ikke de installationsinstruktioner, der leveres med SMART-produktet, følges, kan det medføre person- og produktskade. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt. Der skal være to personer til at montere SMART-produktet, da det kan være for tungt til, at én person kan manøvrere det på sikker vis. Når du løfter det interaktive whiteboard, skal du og en hjælper stå på hver side af skærmen og holde skærmen forneden, mens I balancerer den øverste del med hænderne. i

5 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Ved montering af projektorarmen på en skillevæg eller hulvæg skal monteringsbeslaget fastgøres til en stolpe for at bære projektorens vægt. Hvis der bruges tørmursforankringer, kan muren svigte, hvilket kan medføre personskader, og produktskader, som måske ikke er dækket af garantien. Lad ikke kabler ligge på gulvet, hvor nogen kan falde over dem. Hvis du er nødt til at lade et kabel løbe hen over gulvet, skal du lægge det i en flad, lige linje og fastgøre det til gulvet med tape eller en kabelskjuler i en kontrastfarve. Håndter kabler med omhu, og undgå at bøje dem for meget. F O R S I G T I G Hvis enheden flyttes fra et koldt sted til et varmt sted, må den ikke betjenes med det samme. En sådan temperaturændring kan gøre, at der opstår kondens på linsen og på vigtige indvendige dele. Lad systemet stabilisere sig ved rumtemperaturen, inden det tages i brug for at undgå, at enheden beskadiges. Placer ikke enheden på varme steder, f.eks. i nærheden af varmeapparater. Gøres dette, kan det medføre, at projektoren ikke fungerer korrekt, eller at dens levetid forkortes. SMART-produktet må ikke opstilles eller bruges på et sted, hvor der er usædvanligt meget støv, fugtighed eller røg. Anbring ikke SMART-produktet i direkte sollys eller i nærheden af udstyr, der frembringer et stærkt magnetisk felt. Hvis du er nødt til at læne det interaktive whiteboard op ad en væg, før du monterer det, skal du sørge for, at det hele tiden står op og hviler på beslagene til pennebakken, som kan holde til vægten af det interaktive whiteboard. Det interaktive whiteboard må ikke hvile på siden eller på det øverste af rammen. Du skal tilslutte det USB-kabel, der fulgte med det interaktive SMART Board whiteboard, til en computer, som har en USB-opfyldende interface, og som bærer USB-logoet. Desuden skal USB-kildecomputeren være i overensstemmelse med CSA/UL/EN og bære CE-mærket og CSA og/eller UL-mærket/mærker for CSA/UL Dette er af hensyn til driftssikkerheden og for at undgå beskadigelse af det interaktive SMART Board whiteboard. V I G T I G T Tekstløs installationsvejledning til SMART Board 680i6 og 685i6 interaktivt whiteboardsystem er også tilgængelig online (smarttech.com/kb/170498). ii

6 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Kontrollér, at der er en stikkontakt i nærheden af SMART-produktet, og at den altid er lettilgængelig, når produktet er i brug. Hvis SMART-produktet bruges i nærheden af et tv eller en radio, kan det give forstyrrelser i billedet eller lyden. Hvis det sker, skal tv'et eller radioen flyttes væk fra projektoren. Drift A D V A R S E L Hvis du bruger et eksternt lydsystem, må du kun bruge den strømforsyning, som blev inkluderet med det pågældende produkt. Hvis den forkerte strømforsyning bruges, kan det skabe en sikkerhedsfare eller beskadige udstyret. Hvis du er i tvivl, bedes du se specifikationsarket til dit produkt for at bekræfte strømforsyningstypen. Der må ikke klatres (heller ikke af børn) på en væg- eller stativmonteret interaktiv SMART Board-tavle. Det er ikke tilladt at klatre på, hænge fra eller hænge genstande på projektorarmen. Hvis der klatres på det interaktive whiteboard eller projektorarmen, er der risiko for person- eller produktskade. F O R S I G T I G Ventilationssprækkerne og åbningerne på projektoren må ikke blokeres. Hvis knapperne på pennebakken ikke kan trykkes ned på grund af støv eller små genstande, eller hvis der er konstant knapkontakt, skal støvet eller genstandene fjernes forsigtigt. V I G T I G T Fjernbetjeningen skal opbevares på et sikkert sted, da du ikke kan få adgang til menuvalgene på andre måder. Kablerne til det udvidede kontrolpanel må ikke frakobles de eksterne enheder, da du muligvis kan frakoble kontrolenhederne til det interaktive whiteboard. Afbryd strømmen til produktet, hvis det ikke skal bruges i lang tid. Andre forholdsregler Hvis du ejer et andet SMART-produkt end SMART Board 680i6 eller 685i6-seriens interaktive whiteboardsystem, bedes du se installationsvejledningen til dit produkt, for at få relevante advarsler og vedligeholdelsesinstruktioner. iii

7 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Miljømæssige krav Før du installerer dit interaktive SMART Board 480 whiteboardsystem, bedes du gennemse følgende miljømæssige krav. Miljømæssigt krav Parameter Driftstemperatur 41 F til 95 F (5 C til 35 C) fra 0' til 6.000' (0 m til m) Opbevaringstemperatur 41 F til 86 F (5 C til 30 C) fra 6.000' til 9.800' (1.800 m til m) Luftfugtighed Hvis luftfugtigheden er over 80 %, kan det give små rynker i lærredet. Rynkerne forsvinder, når luftfugtigheden falder. Vand- og væsketolerance Beregnet udelukkende til indendørs brug. Opfylder ikke kravene til salttåge eller vandindtrængning. Væsker må ikke hældes eller sprøjtes direkte på det interaktive whiteboard, projektoren eller nogen af dens underkomponenter. Støv Beregnet til brug i kontormiljøer og klasseværelser. Ikke beregnet til industriel brug, hvor store mængder støv og forurenende stoffer kan medføre funktionsfejl eller forringet funktion. Periodisk rengøring er nødvendig på steder med meget støv. Se Rengøring af projektoren På side35 for at få oplysninger om rengøring af projektoren. Elektrostatisk afladning EN strenghedsgrad 4 for direkte og indirekte elektrostatisk afladning Tåler op til 8 kv (begge polariteter) med en sonde på 330 ohm, 150 pf (luftafladning) Stik, der ikke er tilsluttet, kan påføres en spænding på op til 4kV (begge polariteter) for direkte (kontakt) afladning uden at blive beskadiget Kabler Alle kabler til det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem skal være afskærmede for at forhindre potentielle ulykker og forringet billed- og lydkvalitet. Ledningsbåren og feltbåren emission EN55022/CISPR 22, klasse A iv

8 Indhold Vigtige oplysninger Sikkerhedsadvarsler, forholdsregler og vigtige oplysninger Installation i i i Drift iii Andre forholdsregler iii Miljømæssige krav iv Kapitel 1: Lidt om dit interaktive whiteboardsystem 1 Funktionerne i det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem 2 SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard 2 SMART UF70 eller SMART UF70w-projektor 3 Udvidet kontrolpanel (ECP) 4 Medfølgende tilbehør 4 Fjernbetjening 4 Pens 4 Tavlevisker 5 VGA-tilslutningssæt 5 Kapitel 2: Installation af det interaktive whiteboardsystem 7 Valg af en placering 8 Valg af højde 8 Fastgørelse af det interaktive whiteboardsystem 8 Låsning af pennebakken til det interaktive whiteboard 8 Fastgørelse af projektoren på armen 9 Kabelføring 9 Installation af SMART-software 9 Ændring af projektorens formatforhold til brug med det interaktive SMART Board 690 whiteboard 10 Kapitel 3: Brug af det interaktive whiteboardsystem 11 Brug af projektoren 11 v

9 I N D H O L D Brug af fjernbetjeningen 11 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen 12 Brug af knapperne på fjernbetjeningen 13 Justering af projektorindstillinger 14 Fokusering af billedet 20 Justering af billedet 21 Diagram for tilslutning af projektor 21 Brug af det interaktive whiteboard 23 Brug af det udvidede kontrolpanel 23 Bilag 4: Integrering af andre enheder 27 Videoformatkompatibilitet 27 Producentspecifikt videoformat 27 Videoformatkompatibilitet 28 SMART UF70-projektor 28 SMART UF70w-projektor 29 Kompatibilitet af HD- og SD-signalformater 31 SMART UF70-projektor 31 SMART UF70w-projektor 31 Videosignalkompatibilitet 32 SMART UF70-projektor 32 SMART UF70w-projektor 32 Tilslutning af eksterne kilder og output 33 Kapitel 5: Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem 35 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboard 35 Rengøring af projektoren 35 Fokusering og justering af projektorbilledet 36 Udskiftning af projektorlampen 37 Udtagning og udskiftning af lampemodulet i projektoren 37 Nulstilling af brændetiden 40 vi

10 I N D H O L D Kapitel 6: Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem 43 Før du går i gang 44 Placering af statusindikatorer 44 Placering af serienumre 45 Fastsættelse af statussen på det interaktive whiteboardsystem 45 Løsning af problemer med det interaktive whiteboard 47 Løsning af driftsproblemer 47 Løsning af forbindelsesproblemer 48 Løsning af problemer med controller-modulet 48 Løsning af projektorproblemer 49 Løsning af projektorfejl 49 Løsning af billedproblemer 49 Tab af signal 49 Delvist, rullende eller forkert vist billede 50 Billedet er ustabilt eller flimrer 50 Frossent billede 51 Dit billede passer ikke på det interaktive whiteboard 51 Billedet fra den tilsluttede laptopcomputer projiceres ikke 51 Det projicerede billede er skævt 52 Løsning af lydproblemer 52 Løsning af problemer med netværkskommunikation 53 Løsning af problemer med det udvidede kontrolpanel 53 Adgang til servicemenuen 54 Hentning af adgangskode 54 Nulstilling af projektoren 55 Transport af det interaktive whiteboardsystem 55 Bilag A: Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface 57 Styring via hjemmeside 57 Adgang til Styring via hjemmeside 58 vii

11 I N D H O L D Startside 58 Kontrolpanel 58 Kontrolpanel II 61 USB-indstillinger 61 Netværksindstillinger 62 påmindelser 63 Adgangskodeindstillinger 64 SNMP (Simple Network Management Protocol) 64 Bilag B: Fjernbetjening af dit system gennem en RS-232 seriel interface 65 Tilslutning af et lokalestyringssystem til SMART UF70-projektoren 66 Benkonfiguration på projektorens RS-232-stik 66 Indstillinger for seriel grænseflade 66 Programmeringskommandoer til projektoren 68 Kommandoer til strømtilstand 68 Valg af kildeprogram 68 Definitioner på kommando\respons 69 Feltdefinitioner 69 Videostyring 70 Definitioner på kommando\respons 70 Feltdefinitioner 72 Lydstyring 76 Definitioner på kommando/respons 76 Feltdefinitioner 76 Definitioner på kommando/respons 78 Feltdefinitioner 78 Definitioner på kommando/respons 80 viii

12 I N D H O L D Feltdefinitioner 82 Definitioner på kommando/respons 87 Feltdefinitioner 87 Definitioner på kommando/respons 90 Feltdefinitioner 90 Definitioner på kommando/respons 92 Bilag C: Deaktivering af brugeradgang til USB 95 Bilag D: Kodedefinitioner for fjernbetjening 99 Bilag E: Miljølovgivning for hardware 101 Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier (WEEE- og batteridirektiv) 101 Batterier 101 Perkloratmateriale 101 Kviksølv 101 Yderligere oplysninger 101 Stikordsregister 103 ix

13

14 Kapitel 1 Lidt om dit interaktive whiteboardsystem Funktionerne i det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem 2 SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard 2 SMART UF70 eller SMART UF70w-projektor 3 Udvidet kontrolpanel (ECP) 4 Medfølgende tilbehør 4 Fjernbetjening 4 Pens 4 Tavlevisker 5 VGA-tilslutningssæt 5 Det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem inkluderer følgende komponenter: SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard Vægmonteret SMART UF70 eller SMART UF70w-projektor med kort projektionsafstand Tilbehør og ekstraudstyr Dette kapitel beskriver funktionerne i det interaktive whiteboard og indeholder oplysninger om produktdele og -tilbehør. 1

15 K A P I T E L 1 Lidt om dit interaktive whiteboardsystem Funktionerne i det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem Det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem bruger SMART UX70 eller SMART UF70w-projektoren med kort projektionsafstand og højt offset. Projektionsafstanden for SMART UF70 eller SMART UF70w-projektorerne er kun det halve af SMART UF65-projektoren, hvilket giver en kortere arm og færre skygger på det projicerede billede. Når projektoren viser et billede fra din computer på det trykfølsomme interaktive whiteboard, kan du gøre alt det, du kan gøre på din computer åbne og lukke programmer, rulle igennem filer, holde møder med andre, oprette nye dokumenter eller redigere eksisterende, gå ind på websites, afspille videoklip og meget mere ved at trykke på skærmen. Denne projektor understøtter video- og lydforbindelser fra en række forskellige enheder, inklusive dvd/blu-ray afspillere, videobåndoptagere, dokumentkameraer og digitalkameraer, og kan projicere medier fra disse kilder på den interaktive skærm. Når du bruger SMART-software med dit interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem, kan du skrive eller tegne oven på det projicerede computerbillede med digital blæk ved hjælp af en pen fra pennebakken eller med en finger og derefter gemme noterne som en.notebook-fil eller direkte i et Ink Aware-program. SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard har mange funktioner, inklusive en modstandsdygtig berøringsfølsom skærm og en pennebakke. Andre funktioner i det interaktive whiteboard inkluderer følgende: En pennebakke, der automatisk registrerer, når du løfter tavleviskeren eller en pen Knapper på pennebakken, der aktiverer skærmtastaturet, højreklik-, orienterings- og hjælpefunktionerne En slidstærk og hård overflade, der er optimeret til projektion og nem at rengøre med whiteboardrens Sikkerhedskabel med låsefunktion, så du kan låse det interaktive whiteboard og sikre det mod tyveri 2

16 K A P I T E L 1 Lidt om dit interaktive whiteboardsystem Du kan få yderligere oplysninger om det interaktive SMART Board whiteboard i Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414). SMART UF70 eller SMART UF70w-projektor SMART UF70 eller SMART UF70w-projektorsystemet består af en projektor med kort projektionsafstand til brug med SMART Board interaktive whiteboards og et solidt støttesystem, der er egnet til mange forskellige miljøer. Andre funktioner i projektorsystemet inkluderer: En vægmonteret projektormotor med højt offset, som bruger DLP teknologi fra Texas Instruments, med BrilliantColor præstation og Gamma 2.2 korrektion med tilstandene SMART Præsentation, Lyst rum, Mørkt rum, srgb og Bruger. Kompatibelt med videosystemerne PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, NTSC og NTSC 4.43 HDMI, Composite og VESA RGB video input (ikke inkluderet). Videoformatkompatibilitet: WXGA, QVGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+ og UXGA Producentspecifik opløsning (SMART UF70-projektor) ELLER Producentspecifik opløsning (SMART UF70w-projektor i 16:10 formatforhold) Fjernstyring via en seriel RS-232-grænseflade, webside eller SNMP En beskedfunktion, så administratorer kan sende beskeder til netværkstilsluttede projektorsystemer, som vises øjeblikkeligt på skærmen Beskyttet kabelføring via en kabelskjuler, der begrænser ledningsrod, samt at nogen piller ved dem Et sikkert monterings- og installationssystem, der inkluderer følgende: o o o En valgfri ring med hængelås til projektoren, så den ikke kan fjernes fra armen Monteringshardware (ekstraudstyr) til massivt murværk eller skillevægge, produktnummer Skabeloner og instruktioner til sikker placering af systemet Projektoroplysninger 3

17 K A P I T E L 1 Lidt om dit interaktive whiteboardsystem Udvidet kontrolpanel (ECP) Projektorsystemets udvidede kontrolpanel kan fastgøres nederst på rammen af det interaktive whiteboard. Det udvidede kontrolpanel har knapper til strøm, valg af kilde og lydstyrke samt en indbygget USB-hub, der gør det nemt at skifte mellem to tilsluttede computere. Følgende tilslutningsstik til kildeinput er tilgængelige: Et USB A-stik foran på det udvidede kontrolpanel til USB-drev To USB A-stik bag på det interaktive whiteboard To RCA-stik foran på det udvidede kontrolpanel til 2-kanals lydinput Et RCA-stik foran på det udvidede kontrolpanel til Composite-videoinput Et fast USB B-stik til den primære computer Et DB15M-stik bag på det interaktive whiteboard til tilslutning af projektoren Et USB B-stik bag på det interaktive whiteboard til tilslutning af en sekundær computer Medfølgende tilbehør Følgende tilbehør følger med til det interaktive whiteboardsystem. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen kan du betjene systemet og indstille projektoren. Brug fjernbetjeningen til at få adgang til menuer, systeminformation og valg af kilde. Pens Pennene har gummigreb, og farverne svarer til de fire farver digital blæk: sort, rød, grøn og blå. Du kan bruge whiteboardpenne i stedet for de medfølgende penne, når blot de har nogenlunde samme facon, og ikke ridser eller laver mærker på overfladen af det interaktive whiteboard og reflekterer infrarødt lys. Hvis værktøjet ikke reflekterer infrarødt lys, er det ikke sikkert, at sensorerne på pennebakken kan registrere pennen. 4

18 K A P I T E L 1 Lidt om dit interaktive whiteboardsystem B E M Æ R K Nogle af SMARTs ældre penne er ikke designet til at reflektere infrarødt lys, og sensorerne på pennebakken kan muligvis ikke registrere dem godt nok. T I P Sæt et lyst stykke tape rundt om penneværktøjet for at gøre reflekteringen af infrarødt lys bedre, så værktøjet nemmere kan registreres. Tavlevisker Tavleviskeren ligner en rektangulær tavlesvamp. Du kan godt bruge en anden genstand i stedet for, når blot den har nogenlunde samme form, reflekterer infrarødt lys og ikke ridser eller giver mærker på overfladen af det interaktive whiteboard. VGA-tilslutningssæt VGA-tilslutningssættet giver dig mulighed for at tilslutte en laptop til det interaktive whiteboardsystem ved brug af et VGA-kabel. Enden på VGA-tilslutningssættet kan tilsluttes til en af siderne på det interaktive whiteboard eller til en væg et praktisk sted. Du kan tilføje en række forskelligt tilbehør til det interaktive whiteboard, som passer til dine specifikke behov. Køb disse genstande fra den autoriserede SMART-forhandler. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på smarttech.com/accessories. 5

19

20 Kapitel 2 Installation af det interaktive whiteboardsystem Valg af en placering 8 Valg af højde 8 Fastgørelse af det interaktive whiteboardsystem 8 Låsning af pennebakken til det interaktive whiteboard 8 Fastgørelse af projektoren på armen 9 Kabelføring 9 Installation af SMART-software 9 Ændring af projektorens formatforhold til brug med det interaktive SMART Board 690 whiteboard 10 Rådfør dig med det installationsdokument til det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem, som er inkluderet med produktet, for at få instruktioner i at installere og fastgøre systemet. V I G T I G T Brug Installationsvejledning til SMART Board 660i5, 680i5, 685i5 og 690i5 interaktivt whiteboardsystem (smarttech.com/kb/154547) til at installere det interaktive whiteboard, projektoren og det udvidede kontrolpanel. Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og oplysninger om installation af det interaktive whiteboardsystem. 7

21 K A P I T E L 2 Installation af det interaktive whiteboardsystem Valg af en placering Vælg en placering til det interaktive whiteboardsystem, som er langt væk fra skarpe lyskilder såsom vinduer og kraftig loftsbelysning. Skarpe lyskilder kan give distraherende skygger på det interaktive whiteboard og kan reducere kontrasten på det projicerede billede. Vælg en væg med en plan, almindelig overflade og den nødvendige frihøjde til give plads til det interaktive whiteboardsystem. Montér projektoren og det interaktive whiteboard på den samme plane overflade. For at få den bedste opstilling skal det interaktive whiteboardsystem monteres på et sted, der er centralt for dit publikums synsretning. Hvis du er interesseret i flytbare eller justerbare installationsmuligheder, kan du kontakte den autoriserede SMART-forhandler. Valg af højde SMART inkluderer en monteringsskabelon med hvert interaktive whiteboardsystem. Hvis du mister denne skabelon, bedes du kontakte den autoriserede SMART-forhandler. Brug af denne skabelon sikrer, at du kan udføre følgende: Montere projektoren i en sikker højde, så der ikke er nogen, der slår hovedet på den, og at der er nok plads til ventilation og adgang over enheden. Anbringe projektoren i den korrekte højde over det interaktive whiteboard for at indstille det projicerede billede i forhold til berøringsskærmen. Skabelonen anbefaler en afstand fra gulvet, der passer til gennemsnitshøjden for voksne. Du bør overveje den generelle højde på dine brugere, når du vælger en placering til det interaktive whiteboard. Fastgørelse af det interaktive whiteboardsystem Dette afsnit forklarer, hvordan de forskellige komponenter i det interaktive whiteboardsystem fastgøres. Låsning af pennebakken til det interaktive whiteboard Hvis du vil vide, hvordan man låser pennebakken til det interaktive whiteboard, kan du se Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414). 8

22 K A P I T E L 2 Installation af det interaktive whiteboardsystem Fastgørelse af projektoren på armen Du kan få oplysninger om, hvordan SMART UF70 eller SMART UF70w-projektoren fastgøres til armen i den medfølgende Installationsvejledning til SMART Board 660i6, 680i6, 685i6 eller 690i6 interaktivt whiteboardsystem (smarttech.com/kb/154547). Kabelføring Ved tilslutning af kabler fra SMART UF70-projektoren til det interaktive whiteboardsystem er det vigtigt, at alle kablerne løber langs det øverste af vægbeslaget til det interaktive whiteboard og derefter ned langs siden af det. Ved tilslutning af kabler fra SMART UF70w-projektoren til det interaktive whiteboard er det vigtigt, at alle kablerne løber mellem de to vægbeslag til det interaktive whiteboard. Lad der være en afstand på 10,2 cm (4") mellem vægbeslagene for at sikre, at hele vægten af det interaktive whiteboard er understøttet. Kabelføring til SMART Board 660 og 680 interaktive whiteboardtavler Kabelføring til SMART Board 880 interaktive whiteboards Kabelføring til SMART Board 685 og 690 interaktive whiteboardtavler Kabelføring til SMART Board 885 interaktive whiteboards V I G T I G T Vent med at sætte strømkablet i en stikkontakt, til alle kablerne er tilsluttet til projektoren og det udvidede kontrolpanel. Installation af SMART-software Du skal installere SMART-software, såsom SMART Meeting Pro software eller SMART Notebook samarbejdsbaseret indlæringssoftware på den computer, som er forbundet med dit interaktive whiteboardsystem, for at få adgang til alle dets funktioner. 9

23 K A P I T E L 2 Installation af det interaktive whiteboardsystem Download SMART-software fra smarttech.com/software. Minimumskravene for hardware til hver softwareversion fremgår på disse websider. Hvis der allerede er installeret SMART-software på computeren, kan du benytte lejligheden til at opgradere softwaren for at sikre kompatibilitet. Ændring af projektorens formatforhold til brug med det interaktive SMART Board 690 whiteboard Før du justerer det projicerede billede på det interaktive SMART Board 690 whiteboard, skal du ændre det producentspecifikke formatforhold på SMART UF70w-projektoren til 16:9. Du behøver ikke udføre denne procedure med nogen anden model af det interaktive whiteboard. Den procedure, som du bruger til at ændre det producentspecifikke formatforhold, vil afhænge af DDP-firmwareversionen på din projektor. Sådan fastslås DDP-firmwareversionen på din projektor 1. Tænd for projektoren. 2. Tryk på Menu på fjernbetjeningen, og tryk derefter på Højre fem gange. 3. Notér DDP-firmwareversionen i rækken Firmwareversion. Sådan ændres formatforholdet på en projektor med DDP firmwareversion Brug fjernbetjeningen, og tryk hurtigt på følgende knapper for at åbne servicemenuen: Ned, Op, Op, Venstre, Op. 2. Rul til WXGA_720P_MODE, og tryk derefter på Højre for at vælge 16:9. 3. Tryk på Menu på fjernbetjeningen. Sådan ændres formatforholdet på en projektor med DDP firmwareversion eller senere 1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen, og derefter på Højre to gange. 2. Rul til Producentspecifik DLP-opløsning, og tryk derefter på Højre for at vælge 16:9. 3. Tryk på Menu på fjernbetjeningen. 10

24 Kapitel 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Brug af projektoren 11 Brug af fjernbetjeningen 11 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen 12 Brug af knapperne på fjernbetjeningen 13 Justering af projektorindstillinger 14 Fokusering af billedet 20 Justering af billedet 21 Diagram for tilslutning af projektor 21 Brug af det interaktive whiteboard 23 Brug af det udvidede kontrolpanel 23 Dette kapitel beskriver de grundlæggende funktioner i det interaktive whiteboardsystem og forklarer, hvordan du konfigurerer fjernbetjeningen, henter systemoplysninger, får adgang til billedjusteringsvalgene på projektoren og integrerer det interaktive whiteboardsystem med eksterne enheder. Brug af projektoren Denne sektion forklarer, hvordan projektoren og den medfølgende fjernbetjening bruges. Brug af fjernbetjeningen Med fjernbetjeningen til projektoren kan du åbne projektorskærmmenuer og ændre indstillinger på projektoren. 11

25 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen Følg denne procedure for at udskifte batteriet i fjernbetjeningen. A D V A R S E L Reducér risikoen for, at et batteri i fjernbetjeningen til projektoren lækker, ved at følge disse retningslinjer: o o o o Brug kun det angivne CR2025 knapcellebatteri. Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid. Batteriet må ikke opvarmes, skilles ad, kortsluttes, genoplades eller udsættes for ild eller høje temperaturer. Undgå kontakt med øjne og hud, hvis batteriet lækker. Opbrugte batterier og produktkomponenter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Sådan udskifter du batteriet i fjernbetjeningen 1. Hold udløseren i venstre side af batteriholderen nede, og træk batteriholderen helt ud af fjernbetjeningen. 2. Fjern det gamle batteri fra batteriholderen og udskift det med et CR2025 knapcellebatteri. V I G T I G T Plus (+) og minus ( ) symbolet på batteriterminalerne skal passe med symbolerne på batteriholderen. 3. Sæt batteriholderen i fjernbetjeningen. 12

26 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Brug af knapperne på fjernbetjeningen Med fjernbetjeningen til projektoren kan du åbne skærmmenuer og ændre indstillinger på projektoren. Brug Tænd/Sluk-knappen på fjernbetjeningen eller det udvidede kontrolpanel for at sætte projektoren i standbytilstand eller for at tænde den. Du kan også bruge Input-knappen på fjernbetjeningen eller det udvidede kontrolpanel til at skifte kilden på projektoren. Nummer Funktion Beskrivelse 1 Input Vælg en video- og lydindgangskilde på projektoren og den tilknyttede USB-indgangskilde på det udvidede kontrolpanel. 2 Menu Vis eller skjul projektormenuerne. 3 (Venstre), (Højre), (Op) og (Ned) pile Rediger menuvalgene og justeringerne. 4 Hide Frys, skjul eller vis billedet: Tryk én gang for at fryse billedet. Du kan f.eks. vise et spørgsmål på skærmen, mens du tjekker s. Tryk på knappen igen for at skjule billedet, dvs. for at få vist en sort skærm. Tryk igen for at vende tilbage til det direkte billede. 5 Mode Vælg en visningstilstand. 6 Mute Slå lyd fra. 7 (Tænd/Sluk) Tænd for projektoren eller sæt den i standbytilstand. 8 (Enter) Acceptér den valgte tilstand eller indstilling. 9 (Lydstyrke op) Forøger lydstyrken. 10 (Lydstyrke ned) Reducerer lydstyrken. 13

27 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem B E M Æ R K Knapperne Mute, Lydstyrke op og Lydstyrke ned fungerer kun, hvis der er tilsluttet en lydkilde til projektoren for den aktuelt valgte videoindgangskilde. Justering af projektorindstillinger Med Menu-knappen på fjernbetjeningen kan du åbne skærmmenuen for at justere projektorindstillingerne. V I G T I G T Fjernbetjeningen skal opbevares på et sikkert sted, da du ikke kan få adgang til menuvalgene på andre måder. Indstilling Funktion Notater Menuen Billedjustering Visningstilstand Lysstyrke Kontrast Frekvens Tracking V-position Tilkendegiver projektorens skærmoutput (SMART Præsentation, Lyst rum, Mørkt rum, srgb og Bruger). Justerer projektorlysstyrken fra 0 til 100. Justerer forskellen mellem de lyseste og mørkeste områder af billedet fra 0 til 100. Justerer frekvensen for visningsdataene for det projicerede billede fra -5 til 5, så det matcher din computers grafikkort. Synkroniserer visningen på projektoren med din computers grafikkort fra 0 til 63. Flytter den vandrette position af kildevideoen til venstre eller højre fra 0 til 100 (relativt til det projicerede billede). Standardindstilingen er SMART Præsentation. Standardindstillingen er 50. Standardindstillingen er 50. Standardindstillingen er 0. Denne indstilling gælder kun for VGA-input. Denne indstilling gælder kun for VGA-input. Juster ikke denne indstilling medmindre du bliver rådet til det af SMART Support. Anvend kun denne indstilling, når du har foretaget alle justeringer af armen. Denne indstilling gør sig kun gældende for VGA-input og er praktisk i situationer, hvor kildevideoen er afskåret. 14

28 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater L-position Hvid højdehævning Degamma Farve Flytter den lodrette position af kildevideoen til op eller ned fra -5 til 5 (relativt til det projicerede billede). Justerer lysstyrken i billedet fra 0 til 10 og giver samtidig mere dynamiske hvide nuancer. Justerer farvekvaliteten på skærmen fra 1 til 3. Justerer farverne Rød, Grøn, Blå, Cyan, Magenta og Gul på projektoren fra 0 til 100 og giver en brugerdefineret farve og luminans. Juster ikke denne indstilling medmindre du bliver rådet til det af SMART Support. Anvend kun denne indstilling, når du har foretaget alle justeringer af armen. Denne indstilling gør sig kun gældende for VGA-input og er praktisk i situationer, hvor kildevideoen er afskåret. En værdi, der er tættere på 0, giver et naturligt billede, og en værdi, der er tættere på 10, øger lysstyrken. Standardindstillingen er 10. Standardindstillingen er 2. Standardværdien for hver farve er 100. Justeringer til farveindstillingerne registreres under brugertilstanden. Lydstyrke Menuen Lyd Slå lyd fra Slå lydstyrkekontrol fra Linjeoudgang Mikrofon Højttaler Slår lyden fra på audiokilder i projektoren. Slår lydstyrkekontrollen på projektoren og lydstyrkeknappen på det udvidede kontrolpanel fra. Aktiverer/deaktiverer linjeudgangen. Aktiverer/deaktiverer mikrofonen Aktiverer/deaktiverer højttaleren Standardindstillingen er "fra". Hvis du slår lyden fra på projektoren og derefter øger eller sænker lydstyrken, slås lyden automatisk til igen. Du kan undgå dette ved at slå lydstyrkekontrollen fra. 15

29 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater Menuen Projektorfunktioner Auto. signalregistrering Slår signalsøgning efter input-forbindelser til eller fra. Standardindstillingen er "fra". Vælg Til, hvis du vil have projektoren til at skifte input, indtil den finder en aktiv videokilde. Vælg Fra for at bevare signalregistrering i en input. Lampealarm Lampetilstand Auto-sluk (minutter) Zoom Keystone USB 1-kilde Slår lampeudskiftningsalarmen til eller fra. Justerer lampens lysstyrke til Standard eller Økonomi. Sætter nedtællingstiden for automatisk slukning til mellem 1 og 240 minutter. Justerer zoom til midten af billedet ind eller ud fra 0 til 30. Justering til størrelsen på top- og bundkanten Aktiverer trykgenkendelse for den valgte videokilde VGA out, USB 2 vil blive deaktiveret ved at knytte videokilden med USBstikket (USB1) på lokalecomputeren, på det udvidede kontrolpanel. Alarmen vises, når der er 100 timer tilbage til det anbefalede udskiftningstidspunkt. Standard viser et lyst billede i høj kvalitet. Økonomi forlænger lampens brændetid ved at reducere billedlysstyrken. Standardindstillingen er 120 minutter. Timeren begynder at tælle ned, når projektoren ikke længere modtager noget videosignal. Timeren stopper, når projektoren går i standbytilstand. Vælg 0 for at slukke for timeren. Standardindstillingen er 0. Indzooming afskærer de ydre kanter af kildevideoen. Sørg for at den øverste og nederste kant af billedet er vandret, før du placerer billedets venstre og højre kant i forhold til det interaktive whiteboard. Standardindstillingen er VGA out. Når brugeren skifter til videokilden, genkender det interaktive whiteboard tryk fra den enhed, der er tilsluttet i USB-stikket på lokalecomputeren, på det udvidede kontrolpanel. Valg af Deaktiveret slår USB-stikket på lokalecomputeren fra på det udvidede kontrolpanel. 16

30 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater USB 2-kilde Projektor-id Billedformat Startskærm Aktiverer trykgenkendelse for den valgte videokilde HDMI, USB 1 vil blive deaktiveret ved at knytte videokilden med USBstikket (USB2) på gæstecomputeren, på det udvidede kontrolpanel. Viser projektorens entydige id-nummer (fra 0 til 99) i din organisations netværk. Justerer billedoutputtet til Fyld skærm, Match input eller 16:9. Vælger startskærmtypen (SMART, Brugerstartskærm, Eksempelstartskærm) eller Billedjusteringsskærm. Standardindstillingen er HDMI. Når brugeren skifter til videokilden, genkender det interaktive whiteboard tryk fra den enhed, der er tilsluttet i USB-stikket på gæstecomputeren, på det udvidede kontrolpanel. Valg af Deaktiveret slår USBstikket på lokalecomputeren fra på det udvidede kontrolpanel. Du kan henvise til eller ændre dette nummer, når du bruger fjernstyringsfunktionen til netværket (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57). Standardindstillingen er Fyld skærm. Fyld skærm giver et billede, der fylder hele skærmen ved at strække og skalere kildevideoen til at matche projektorens producentspecifikke opløsning og formatforhold. Match Input viser kildevideoen i dens producentspecifikke opløsning og formatforhold. Som et resultat heraf kan der blive vist ubenyttet plads langs top- og bundkanterne af skærmen (letterbox-format) eller langs de venstre og højre kanter af skærmen (pillarbox-format). Se Videoformatkompatibilitet På side27 for at få beskrivelser af hver tilstand. Denne skærm vises, når projektorlampen starter op, og der ikke vises et videokildesignal. SMART viser SMART-standardlogoet på en blå baggrund. Brugerstartskærm lukker skærmmenuen og viser hele det projicerede billede. Brugerbilledet vises næste gang, at skærmmenuen åbnes. (Det kan tage op til et minut at hente billedet, afhængigt af hvor kompleks baggrundsgrafikken er). Eksempelstartskærm viser et eksempel på standardstartskærmen eller brugerstartskærmen. Billedjusteringsskærm giver dig mulighed for at justere størrelsen, faconen og placeringen på det projicerede billede. 17

31 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater Giver dig mulighed for at justere størrelsen, faconen og placeringen på det projicerede billede. Billedjusteringsskærmen vises den første gang, du starter projektoren. Du kan dog få adgang til den fra startskærmmenuen når som helst. Tryk på MENU eller ENTER for at lukke den. Menuen Netværk Netværk og VGA-udgang Status DHCP Billedjusteringsskærm Adgangskodehusker IP-adresse Undernetmaske Gateway DNS Aktiverer projektorens RJ45-stik og netværksfunktioner. Viser den aktuelle netværksstatus (Tilsluttet, Ikke tilsluttet eller Fra). Viser statussen på netværkets DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) som Til eller Fra. er adgangskoden til netværket til den foruddefinerede e- mailmodtager. Viser projektorens aktuelle IP-adresse i værdier mellem og Viser nummeret på projektorens undernetmaske i værdier mellem og Viser projektorens standardnetværksgateway i værdier mellem og Viser projektorens primære DNS-IP-adresse (Domain Name Server) i værdier mellem og Standardindstillingen er "fra". Standardindstillingen er "til". Til gør det muligt en DHCP-server på netværket at automatisk tildele en IP-adresse til projektoren. Fra gør det muligt for en administrator at tildele en IP-adresse manuelt. Se Styring via hjemmeside På side57 for at konfigurere en destinationsadresse. Hvis du vil ændre projektorens IP-adresse, skal du bruge RS-232-stikket (se Definitioner på kommando/respons På side78) eller bruge en DHCP-server til at tildele en dynamisk IPadresse, og derefter indstille en statisk IPadresse ved brug af fjernstyringsfunktionen til netværket (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57). 18

32 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater MAC-address Gruppenavn Projektornavn Placering Viser projektorens MACadresse i formatet xx-xxxx-xx-xx-xx. Viser navnet på projektorens arbejdsgruppe, som en administrator har angivet (maks. 12 tegn). Viser navnet på projektoren, som en administrator har angivet (maks. 12 tegn). Viser projektorens placering, som en administrator har angivet (maks. 16 tegn). Kontakt Viser kontaktnavnet eller - nummeret på support til projektoren, som en administrator har angivet (maks. 16 tegn). Menuen Sprog Du kan indstille projektorens arbejdsgruppenavn ved brug af fjernstyringsfunktionerne (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57 og Fjernbetjening af dit system gennem en RS-232 seriel interface På side65). Du kan indstille projektorens navn ved brug af fjernstyringsfunktionerne (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57 og Fjernbetjening af dit system gennem en RS-232 seriel interface På side65). Du kan indstille projektorens placering ved brug af fjernstyringsfunktionerne (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57 og Fjernbetjening af dit system gennem en RS- 232 seriel interface På side65). Du kan indstille kontaktnavnet eller -nummeret ved brug af fjernstyringsfunktionerne (se Fjernbetjening af dit system gennem en netværksinterface På side57 og Fjernbetjening af dit system gennem en RS- 232 seriel interface På side65). Sprog Vælger sprogpræference. Projektormenuerne kan fås på engelsk (standard), dansk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk (simplificeret), kinesisk (traditionelt), koreansk, norsk, polsk, portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal), russisk, spansk og svensk, tjekkisk og tysk. Menuen Information Brændetid Input Viser det aktuelle antal brugte lampetimer fra 0 til 4000 fra den sidste nulstilling. Viser den aktuelt viste videoinputkilde (VGA-1, VGA-2, HDMI eller Ingen). Nulstil altid brændetiden, når du har udskiftet en lampe, da lampemeddelelserne er baseret på det aktuelle antal brugte timer. Se Nulstilling af brændetiden På side40 for at få oplysninger om, hvordan brændetiden nulstilles. 19

33 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Indstilling Funktion Notater Opløsning Firmwareversion MPU-version Viser opløsningen og opdateringshastigheden på projektorens senest registrerede videokildesignal. Viser projektorens DDPfirmwareversion (Digital Display Processor) i formatet x.x.x.x. Viser firmwareversionen på projektorens mikroprocessorenhed (MPU) i formatet x.x.x.x. Netværksversion Viser firmwareversionen på projektorens netværkskommunikationsprocessor i formatet x.x.x.x. Modelnummer Serienummer Viser projektorens modelnummer. Viser projektorens serienummer. Hvis der ikke er noget aktuelt videoinputkildesignal, viser denne indstilling den senest kendte billedopløsning og opdateringshastighed på kildesignalet. Hvis du ikke har aktiveret indstillingen Netværk og VGA-udgang, kan denne indstilling ikke vise firmwareversionen på projektorens netværkskommunikationsprocessor og viser i stedet for. Fokusering af billedet Brug det fokuseringsgreb, som findes på projektorlinsen, til at fokusere det projicerede billede. Sådan fokuseres billedet Drej fokuseringsringen med eller mod uret, indtil billedet er skarpt. 20

34 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Justering af billedet Se disse notater, når du justerer det projicerede billede som beskrevet i den medfølgende Installationvejledning til SMART Board 660i6, 680i6, 685i6 og 690i6 interaktivt whiteboardsystem (smarttech.com/kb/170498). Når du justerer den projicerede billedstørrelse, facon og placering, skal du bruge standardbaggrunden på projektoren, så du kan se hele det projicerede billede tydeligt. Brug ikke andre billeder, der kan være beskåret eller skaleret af projektoren, og som kan resultere i en misledende projiceret billedstørrelse, facon og placering. Brug de mekaniske justeringer, som er beskrevet i installationsdokumentet, til at foretage alle de fysiske billedjusteringer. Brug ikke projektorens skærmmenuindstillinger under justeringsprocessen. Vær opmærksom på at når du vipper projektoren opad eller sætter monteringsarmen længere ned for at hæve billedet, bliver hele det projicerede billede større eller mindre, især nederst på det projicerede billede. Ved keystone-justering (hældning) skal du sikre, at den øverste og nederste kant på billedet er vandret, før du placerer billedets venstre og højre kant i forhold til det interaktive whiteboard. Når du flytter projektoren fremad eller tilbage på armen for at gøre billedet større eller mindre, skal du evt. vippe eller dreje projektoren lidt, så billedet hele tiden er firkantet. Løsn håndtaget lidt, så projektoren er nemmere at justere. For at finjustere billedet skal du muligvis gentage alle de beskrevne trin i installationsdokumentet gradvist. Diagram for tilslutning af projektor Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til projektoren, inklusive dvd-/blu-ray-afspillere, videobåndoptagere, dokumentkameraer, digitalkameraer og HD-kilder såvel som output fra eksterne enheder, såsom en sekundær projektor eller en fladskærm og højttalere med egen strømforsyning. B E M Æ R K Du skal muligvis købe adaptere fra en tredjepart for at tilslutte visse eksterne enheder

35 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Nr. Stik Tilsluttes til: 1 Strøm El-net strømforsyning 2 7-bens mini-din Kabelsamling til udvidet kontrolpanel 3 Mini-DIN med 4 ben, output 5 V/2 A Kabelsamling til udvidet kontrolpanel 4 HDMI-input HD video- og lydkilde (medfølger ikke) 5 DB15F RGB-videoindgang (VGA 1) Primær computer (medfølger ikke) 6 DB15F RGB-videoindgang (VGA-udgang) Sekundært display (medfølger ikke) 7 RCA Composite videoinput Kabelsamling til udvidet kontrolpanel 8 3,5 mm telefonlydindgangstik ( 2) Lydkilder knyttet til primære og sekundære computere 9 Venstre og højre RCA-lydinput via RCA-tilslutningsboks 10 3,5 mm telefonlydudgangsstik Højttalere (medfølger ikke) 11 3,5 mm telefonstik til mikrofon Mikrofon (ikke inkluderet) 12 RJ45 Netværk (til styring via webside og SNMP-adgang) 13 DB9 RS-232F Lokalestyringssystem eller anden terminalenhed (ikke inkluderet) 14 USB B Computer (kun til serviceadgang) B E M Æ R K N I N G E R Oplysninger om tilslutning af det interaktive whiteboard findes i Installationsvejledning til SMART Board 660i6, 680i6, 685i6 og 690i6 interaktivt whiteboardsystem (smarttech.com/kb/170498). Du kan få yderligere oplysninger om tilslutning af tilbehør til det interaktive whiteboard i de medfølgende dokumenter til tilbehøret og på SMART Supportwebsiten (smarttech.com/support). 22

36 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Brug af det interaktive whiteboard Se Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414) for at få yderligere oplysninger om brug af det interaktive whiteboard. Når du tilslutter det interaktive SMART Board SB480i6 whiteboard til en computer med SMARTsoftware, kan du få adgang til alle funktionerne for det interaktive whiteboard. Tryk på knappen Hjælp på pennebakken til det interaktive whiteboard for at få yderligere oplysninger om denne software. Du kan finde flere ressourcer på smarttech.com. Klik på flagikonet til højre for SMART-logoet, og vælg derefter dit land og sprog. I Support-sektionen af denne website kan du finde opdateret, produktspecifik information, bl.a. installationsinstruktioner og specifikationer. SMARTs uddannelseswebsite (smarttech.com/training) inkluderer et omfattende bibliotek med uddannelsesressourcer, som du kan bruge, når du begynder at opstille eller bruge det interaktive whiteboardsystem. Brug af det udvidede kontrolpanel Det udvidede kontrolpanel giver dig kontrol over de grundlæggende funktioner i det interaktive whiteboardsystem. Derudover kan du tilslutte eksterne enheder direkte til det udvidede kontrolpanel som beskrevet i Tilslutning af eksterne kilder og output På side33. Tryk på Tænd/sluk-knappen på det udvidede kontrolpanel eller fjernbetjeningen for at sætte projektorsystemet i standbytilstand eller tænde det. Tryk på Input-knappen på det udvidede kontrolpanel eller fjernbetjeningen for at skifte kilden på projektoren. V I G T I G T Fjernbetjeningen skal opbevares på et sikkert sted, da du ikke kan få adgang til menuvalgene på andre måder. Kablerne til det udvidede kontrolpanel må ikke frakobles de eksterne enheder, da du muligvis kan frakoble kontrolenhederne til det interaktive whiteboard. 23

37 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Følgende diagram og tabel beskriver komponenterne i det udvidede kontrolpanel: Nummer Funktion Forside 1 Tænd/Sluk-knap og statusindikator på det udvidede kontrollpanel 2 Valg af kilde 3 Lydstyrkekontrol 4 USB A-stik (til USB-drev) 5 RCA-stik til Composite-videoinput (til eksterne enheder som f.eks. dvd-/blu-rayafspillere) 6 RCA-lydstik (højre indgang) 7 RCA-lydstik (venstre indgang) Venstre side 8 DB15-stik (kun kabelsamling til udvidet kontrolpanel) 9 USB A-stik (til ekstern USB-enhed, op til 500 ma) Højre side 10 USB B-stik (til sekundær computer, såsom en laptop) B E M Æ R K Dette USB-stik er kun aktivt, når du vælger den tilknyttede videokilde som inputkilde for projektoren. Den tilknyttede videokilde er som standard VGA2, men du kan ændre den ved brug af projektormenuen. 11 USB A-stik (kun til SMART Board interaktivt whiteboard) 24

38 K A P I T E L 3 Brug af det interaktive whiteboardsystem Nummer Funktion 12 USB B-stik (til den primære computer) Top B E M Æ R K Dette USB-stik er kun aktivt, når du vælger den tilknyttede videokilde som inputkilde for projektoren. Den tilknyttede videokilde er som standard VGA1, men du kan ændre den ved brug af projektormenuen. 13 RJ11 6-kabelstik (til betjening af SMART Hub SE samarbejdsplatform) T I P Hvis din computer har en HDMI-udgang, kan du tilslutte et USB-kabel fra computeren til et af USB B-stikkene på det udvidede kontrolpanel og et HDMI-kabel fra computeren til HDMIstikket på projektoren. Knyt HDMI-kilden til det relevante USB-stik (se Justering af projektorindstillinger På side14). Tryk på Input-knappen på det udvidede kontrolpanel for at skifte til HDMI-input. 25

39

40 Kapitel 4 Integrering af andre enheder Videoformatkompatibilitet 27 Producentspecifikt videoformat 27 Videoformatkompatibilitet 28 SMART UF70-projektor 28 SMART UF70w-projektor 29 Kompatibilitet af HD- og SD-signalformater 31 SMART UF70-projektor 31 SMART UF70w-projektor 31 Videosignalkompatibilitet 32 SMART UF70-projektor 32 SMART UF70w-projektor 32 Tilslutning af eksterne kilder og output 33 Dette tillæg giver oplysninger om integrering af det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem med eksterne enheder. Videoformatkompatibilitet Projektoren har et producentspecifikt videoformat og flere forskellige kompatibilitetstilstande. Du kan ændre billedvisningen for visse formater og kompatibilitetstilstande. Producentspecifikt videoformat Følgende skema viser de oprindelige VESA RGB-videoformater for projektoren. Projektor Opløsning Tilstand Formatforhold Opdateringshastighed (Hz) Vandret frekvens (khz) Pixelklokke (MHz) SMART UF XGA 4: SMART UF70w (16:10 formatforhold) SMART UF70w (16:9 formatforhold) WXGA 16: WXGA 16:

41 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Videoformatkompatibilitet Følgende skemaer viser, hvilke VESA RGB-videoformater projektorerne er kompatible med efter opløsning, og som projektoren automatisk justerer, når du bruger de billedformatkommandoer, der er beskrevet i Justering af projektorindstillinger På side14. SMART UF70-projektor Opløsning Tilstand Formatforhold Opdateringshastighed (Hz) Match inputvisning _85 1.8: Letterbox VGA 60 4: Fuld skærm VGA 72 4: Fuld skærm VGA 75 4:3 75 Fuld skærm VGA 85 4: Fuld skærm SVGA 56 4: Fuld skærm SVGA 60 4: Fuld skærm SVGA 72 4: Fuld skærm SVGA 75 4:3 75 Fuld skærm SVGA 85 4: Fuld skærm MAC 16" 4: Fuld skærm XGA 60 4: Fuld skærm XGA 70 4: Fuld skærm XGA 75 4: Fuld skærm XGA 85 4: Fuld skærm MAC 19" 4: Fuld skærm SXGA1 75 4:3 75 Fuld skærm 1280 x 720 HD :9 60 Letterbox SXGA :1 60 Letterbox WXGA 16:10 60 Letterbox Quad VGA 60 4:3 60 Fuld skærm Quad VGA 85 4: Fuld skærm SXGA3 60 5: Letterbox SXGA3 75 5: Letterbox SXGA3 85 5: Letterbox 1360 x M9 16: Letterbox 28

42 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Opløsning Tilstand Formatforhold Opdateringshastighed (Hz) Match inputvisning 1600 x M9 16: Letterbox UXGA 4:3 60 Fuld skærm 1680 x x : Letterbox 1680 x x : Letterbox 1920 x 1080 HD :9 60 Letterbox SMART UF70w-projektor Tilstand Opløsning Formatforhold Opdateringshastighed (Hz) Match inputvisning Match inputvisning (16:10 formatforhold) (16:9 formatforhold) _85 9: Letterbox Letterbox VGA 60 4: Pillarbox Pillarbox VGA 72 4: Pillarbox Pillarbox VGA 75 4:3 75 Pillarbox Pillarbox VGA 85 4: Pillarbox Pillarbox SVGA SVGA SVGA SVGA SVGA 85 4: Pillarbox Pillarbox 4: Pillarbox Pillarbox 4: Pillarbox Pillarbox 4:3 75 Pillarbox Pillarbox 4: Pillarbox Pillarbox MAC 16" 4: Pillarbox Pillarbox XGA 60 4: Pillarbox Pillarbox XGA 70 4: Pillarbox Pillarbox XGA 75 4: Pillarbox Pillarbox 29

43 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Tilstand Opløsning Formatforhold Opdateringshastighed (Hz) Match inputvisning Match inputvisning (16:10 formatforhold) (16:9 formatforhold) XGA 85 4: Pillarbox Pillarbox MAC 19" 4: Pillarbox Pillarbox SXGA 75 WXGA 60 Quad VGA 60 Quad VGA 85 SXGA3 60 SXGA3 75 4:3 75 Pillarbox Pillarbox 1.67:1 60 Letterbox Pillarbox 4:3 60 Pillarbox Pillarbox 4: Pillarbox Pillarbox 5: Pillarbox Pillarbox 5: Pillarbox Pillarbox SXGA+ 4: Pillarbox Pillarbox UXGA_ 60 4:3 60 Pillarbox Pillarbox 30

44 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Kompatibilitet af HD- og SD-signalformater Følgende skemaer viser de formatsignaler for højdefinitions- (HD) og standarddefinition (SD), som projektorerne er kompatible med, og som projektoren automatisk justerer, når du benytter de formatforholdskommandoer, som er beskrevet i Justering af projektorindstillinger På side14. SMART UF70-projektor Signalformat Formatforhold Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) Match inputvisning 480i (dvdafspiller) ( ) 567i (dvdafspiller) ( ) 4: Fuld skærm 5: Letterbox 720p 16: Letterbox 720p 16: Letterbox 1080i 16: Letterbox 1080i 16: Letterbox SMART UF70w-projektor Signalformat Formatforhold Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) Match inputvisning (16:10 formatforhold) Match inputvisning (16:9 formatforhold) 480i (525i) 4: Pillarbox Pillarbox 480p (525p) 4: Pillarbox Pillarbox 576i (625i) 5: Pillarbox Pillarbox 576p (625p) 5: Pillarbox Pillarbox 720p (750p) 16: Letterbox Fuld skærm 720p (750p) 16: Letterbox Fuld skærm 1080i (1125i) 16: Letterbox Fuld skærm 1080i (1125i) 16: Letterbox Fuld skærm 1080p (1125p) 16: Letterbox Fuld skærm 1080p (1125p) 16: Letterbox Fuld skærm B E M Æ R K Din projektor er HD-parat. Den producentspecifikke opløsning understøtter en pixel-perfekt skærm med 720p kildeindhold. Da projektoren komprimerer 1080p kildeindhold til at passe til dens producentspecifikke opløsning, understøtter den dog ikke en pixel-perfekt skærm med 1080p kildeindhold. 31

45 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Videosignalkompatibilitet Følgende skemaer viser, hvilke videosignaler projektorerne er kompatible med, især signaler via S-Video- og Composite-videostik, som projektoren automatisk justerer, når du bruger formatforholdskommandoerne beskrevet i Justering af projektorindstillinger På side14 B E M Æ R K Kommandoen 16:9 viser alle videotilstande med sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Kommandoen Match input kan vise videotilstande med sorte bjælker foroven og forneden på skærmen afhængigt af kildens opløsning. SMART UF70-projektor Videotilstand Formatforhold Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) Farvesignal (MHz) NTSC 4: PAL 4: SECAM 4: (f ob ) 4.06 (f or ) SMART UF70w-projektor Videotilstand Formatforhold Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) Farvesignal (MHz) NTSC 4: PAL 4: SECAM 4: og 4.41 PAL-M 4: PAL-N 4: PAL-60 4: NTSC :

46 K A P I T E L 4 Integrering af andre enheder Tilslutning af eksterne kilder og output Følg disse instruktioner, hvis du har en ekstern enhed at tilslutte til det interaktive whiteboardsystem, såsom en dvd-/blu-ray-afspiller eller et USB-drev. B E M Æ R K N I N G E R Mål afstanden mellem projektoren og den eksterne enhed, som du vil tilslutte. Kontrollér, at kablet er langt nok uden at være stramt og kan placeres i lokalet uden risiko for, at nogen snubler over det. Kablerne til det udvidede kontrolpanel må ikke frakobles de eksterne enheder, da du muligvis kan frakoble kontrolenhederne til det interaktive whiteboard. Tilslut ikke SMART Board Audio (SBA-L) USB-højttalerne til det udvidede kontrolpanel. Disse højttalere skal tilsluttes projektoren ved hjælp af et 2-kanals (venstre og højre) RCA-stik til 3,5 mm lydkabel (følger med højttalerne). Composite-videostikket og de tilknyttede 2-kanals lydinput på det udvidede kontrolpanel er kun til input. Disse RCA-stik giver ikke noget outputsignal. Sådan tilslutter du en ekstern kilde eller et eksternt output til projektoren 1. Hvis højttalerne er monteret, skal du skrue helt ned for lyden på det udvidede kontrolpanel for at undgå summen eller gnister. 2. Hvis den eksterne enhed bruger en Composite-videoforbindelse, skal du tilslutte inputkablerne til det udvidede kontrolpanel. Hvis den eksterne enhed bruger en USB-forbindelse, skal inputkablerne sættes i et af de ledige USB-stik på det udvidede kontrolpanel. 3. Skift inputkilden til den eksterne enhed ved at trykke på Input-knappen på det udvidede kontrolpanel eller fjernbetjeningen. B E M Æ R K Hvis USB-enheden ikke fungerer, kan det skyldes, at enheden er gået i stykker, at den ikke er kompatibel med produktet, eller at USB-porten er slået fra. Se Deaktivering af brugeradgang til USB På side Skru op for lyden på lydstyrkeknappen på det udvidede kontrolpanel. 33

47

48 Kapitel 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem Vedligeholdelse af det interaktive whiteboard 35 Rengøring af projektoren 35 Fokusering og justering af projektorbilledet 36 Udskiftning af projektorlampen 37 Udtagning og udskiftning af lampemodulet i projektoren 37 Nulstilling af brændetiden 40 Dette kapitel indeholder metoder til korrekt rengøring og til at forhindre skade på det interaktive SMART Board 480i6 whiteboardsystem. Vedligeholdelse af det interaktive whiteboard Du kan få oplysninger om vedligeholdelse af det interaktive whiteboard i Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414). Rengøring af projektoren A D V A R S E L Hvis du rengør en vægmonteret projektor, er der fare for fald eller skader. Vær forsigtig, hvis du skal op på en stige, og tag evt. projektoren ned fra vægbeslaget for at rengøre den. F O R S I G T I G Rør ikke spejlet med hænderne eller en børste, og skrub ikke spejloverfladen med den medfølgende pudseklud. Rengør i stedet spejlet forsigtigt med den medfølgende pudseklud, og brug ikke opløsningsmidler på kluden eller spejlet. Tryk ikke på projektorens linse eller spejl. Inden du rengør projektoren, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen to gange på fjernbetjeningen for at sætte systemet i standbytilstand. Lad derefter lampen køle af i mindst 30 minutter. 35

49 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem Spray ikke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller komprimeret luft direkte på projektoren. Spray ikke rengørings- eller opløsningsmidler i nærheden af projektoren, da de kan beskadige eller affarve enheden. Hvis der sprayes på systemet, kan der dannes et kemisk slør på nogle af projektorens komponenter og på lampen, hvilket kan beskadige dem og forringe billedkvaliteten. Lad ikke væsker eller kommercielle opløsningsmidler af nogen art flyde ind i projektorfoden eller -hovedet. V I G T I G T Når det interaktive whiteboardsystem rengøres: o o Tør ydersiden af projektoren af med en fnugfri klud. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel til at rengøre projektorhuset. Anvend ikke slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler. Rengøring af spejlet på projektoren: Brug en blæsebælg eller luftblæser (kan købes hos de fleste AV-forhandlere) til at blæse støvet ud med. Rør ikke spejlet direkte med hænderne eller en børste. Hvis du er nødt til at tørre spejlet af, skal du bruge beskyttelseshandsker og rulle kluden sammen til en kugle. Kør forsigtigt kluden hen over spejlet, ligesom du ville gøre med en fjerkost. Der må ikke trykkes på linsen eller spejlet. Rengøring af projektorlinsen: Brug en blæsebælg eller luftblæser (kan købes hos de fleste AV-forhandlere) til at blæse støvet ud med. Rør aldrig ved linsen med dine bare hænder eller med en børste. Hvis du er nødt til at tørre linsen af, skal du bruge beskyttelseshandsker og rulle kluden sammen til en kugle. Kør forsigtigt kluden hen over linsen fra midten til kanten på samme måde, som du ville gøre med en fjerkost. Der må ikke trykkes på linsen eller spejlet. Fokusering og justering af projektorbilledet Se Fokusering af billedet På side20 og Justering af billedet På side21 for at få oplysninger om fokusering og justering af projektorbilledet. 36

50 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem Udskiftning af projektorlampen Dette afsnit giver instruktioner i at udskifte projektorlampemodulet. Udtagning og udskiftning af lampemodulet i projektoren På et tidspunkt vil lyset blive svagere, og der vises en besked om, at udskifte det. Kontrollér, at du har et nyt projektorlampemodul, inden du går videre med følgende instruktioner. A D V A R S E L Se smarttech.com/compliance angående projektorens MSDS-dokumenter (Material Safety Data Sheet). Udskift lampemodulet, når projektoren viser en advarsel om lampens brændetid. Hvis du fortsætter med at bruge projektoren efter, at denne besked vises, kan lampen splintre eller eksplodere og sprede glasskår i hele projektoren. Hvis lampen splintrer eller eksploderer, skal du forlade rummet og derefter udlufte området. Gør derefter følgende: o o o o Undgå at røre ved glasskårene, da de kan skære. Vask hænderne omhyggeligt, hvis du har været i kontakt med lampeskår. Rengør omhyggeligt området omkring projektoren, og kassér eventuelle spiselige ting, der var i området, da de kan være forurenet. Tilkald den autoriserede SMART-forhandler for at få vejledning. Gør ikke forsøg på at udskifte lampen. Ved udskiftning af lampemodulet i en vægmonteret projektor er der fare for fald eller personskade. Vær forsigtig, hvis du skal op på en stige, og tag evt. projektoren ned fra vægmonteringsbeslaget for at udskifte lampemodulet. Hvis lampen tages ud, mens projektoren er monteret på vægbeslaget, er der fare for produkt- eller personskade på grund af nedfaldende glasstykker, hvis lampen er gået i stykker. 37

51 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem Ved udskiftning af projektorlampemodulet: o o o o o o o Sæt projektoren i standbytilstand, og vent 30 minutter, så lampen kan køle helt af. Fjern ikke andre skruer end dem, der er angivet i lampeudskiftningsvejledningen. Bær øjenværn under udskiftning af lampemodulet. Ellers er der fare for skade, bl.a. blindhed, hvis lampen splintrer eller sprænger. Brug kun reservelampemoduler, der er godkendt af SMART Technologies. Kontakt din autoriserede SMART-forhandler for at få reservedele. Udskift aldrig lampemodulet med et tidligere brugt lampemodul. For at undgå for tidligt lampesvigt eller udsættelse for kviksølv skal det skrøbelige lampe altid håndteres med forsigtighed. Brug handsker, når du rører ved lampemodulet. Rør ikke ved lampen med fingrene. Lampemodulet skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Du skal bruge en stjerneskruetrækker nr. 2 og en flad skruetrækker til at fuldføre disse proecedurer. Sådan fjerner du det gamle lampemodul 1. Tryk på Tænd/sluk-knappen to gange på fjernbetjeningen eller det udvidede kontrolpanel for at sætte projektoren i standbytilstand. 2. Vent mindst 30 minutter, til projektoren er kølet af. 3. Tag strømkablet ud af projektoren. 4. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de to faste skruer. lampedæksel 38

52 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem 5. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de to faste skruer fra bunden af lampemodulet og fjern forsigtigt lampemodulet. A B B E M Æ R K Forsøg ikke at fjerne disse skruer. De faste skruer kan ikke fjernes, kun løsnes. Sådan sætter du det nye lampemodul i projektoren 1. Tag det nye lampemodul ud af emballagen. 2. Sæt forsigtigt lampemodulet ind i projektoren og tryk forsigtigt strømenden af lampemodulet mod projektoren for at sikre, at strømstikket får kontakt med strømkontakten på projektoren. B A B E M Æ R K Lampemodulet skal nemt kunne sættes i projektoren uden brug af stor kraft. 3. Brug stjerneskruetrækkeren til at stramme de faste skruer. V I G T I G T Stram ikke skruerne for meget. 4. Sæt lampedækslet på igen. 5. Sæt strømkablet i vægkontakten. 6. Tryk på strømknappen en gang på fjernbetjeningen eller det udvidede kontrolpanel for at bekræfte, at projektoren fungerer, og at lampemodulet er installeret korrekt. 39

53 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem 7. Læg det gamle lampemodul i en sikret beholder, og håndter den med forsigtighed, indtil den kan afleveres til genbrug. Sådan afslutter du installationen af projektorens lampemodul 1. Tænd projektoren. 2. Juster projektorbilledet efter behov (se Justering af billedet På side21). 3. Gå ind i servicemenuen for at nulstille brændetiden (se Nulstilling af brændetiden nederst). 4. Slå påmindelser og lampeadvarsler til, hvis de er blevet slået fra (se E- mailpåmindelser På side63 og Kontrolpanel På side58). Nulstilling af brændetiden Når du har udskiftet lampemodulet, skal du gå ind i servicemenuen på projektoren og nulstille brændetiden. For at undgå utilsigtede fejl bør dette kun gøres af en systemadministrator. B E M Æ R K Nulstil altid brændetiden, når du har udskiftet lampen, da lampemeddelelserne er baseret på det aktuelle antal brugte timer. Sådan nulstilles brændetiden 1. Brug fjernbetjeningen, og tryk hurtigt på følgende knapper for at åbne servicemenuen: Ned, Op, Op, Venstre, Op. F O R S I G T I G Kun de indstillinger i servicemenuen, der er anført i denne vejledning, må justeres. Hvis andre indstillinger ændres, kan det beskadige eller påvirke driften af projektoren og gøre garantien ugyldig. 2. Rul ned til Nulstilling af brændetid, og tryk derefter på OK. Begge værdier under Brændetid (Standard og Økonomi) nulstilles. F O R S I G T I G Nulstil ikke brændetiden, medmindre du lige har udskiftet lampemodulet. Hvis du nulstiller brændetiden på en gammel lampe, kan det beskadige projektoren som et resultat af lampesvigt. B E M Æ R K Du kan ikke nulstille værdien for Vis time, da den angiver det samlede antal timer, projektoren har været i brug. 40

54 K A P I T E L 5 Vedligeholdelse af det interaktive whiteboardsystem 3. Tryk på menuknappen på fjernbetjeningen. Menuen Indstillinger for SMART UF70 vises. 4. Vælg for at bekræfte, at Brændetid er nulstillet. 41

55

56 Kapitel 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Før du går i gang 44 Placering af statusindikatorer 44 Placering af serienumre 45 Fastsættelse af statussen på det interaktive whiteboardsystem 45 Løsning af problemer med det interaktive whiteboard 47 Løsning af driftsproblemer 47 Løsning af forbindelsesproblemer 48 Løsning af problemer med controller-modulet 48 Løsning af projektorproblemer 49 Løsning af projektorfejl 49 Løsning af billedproblemer 49 Tab af signal 49 Delvist, rullende eller forkert vist billede 50 Billedet er ustabilt eller flimrer 50 Frossent billede 51 Dit billede passer ikke på det interaktive whiteboard 51 Billedet fra den tilsluttede laptopcomputer projiceres ikke 51 Det projicerede billede er skævt 52 Løsning af lydproblemer 52 Løsning af problemer med netværkskommunikation 53 Løsning af problemer med det udvidede kontrolpanel 53 Adgang til servicemenuen 54 Hentning af adgangskode 54 Nulstilling af projektoren 55 Transport af det interaktive whiteboardsystem 55 43

57 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Dette kapitel indeholder grundlæggende fejlfindingsoplysninger til det interaktive whiteboardsystem. Hvis der er problemer, som ikke er beskrevet i dette kapitel, bedes du se SMART Supportwebsiten (smarttech.com/support) eller kontakte den autoriserede SMART-forhandler (smarttech.com/where). Før du går i gang Før du begynder at udføre fejlfinding på det interaktive whiteboardsystem eller kontakter SMART Support eller den autoriserede SMART-forhandler for at få hjælp, skal du gøre følgende: Find statusindikatorerne på det interaktive whiteboardsystem Find serienumrene på det interaktive whiteboardsystem Placering af statusindikatorer Dit interaktive whiteboardsystem består af adskillige komponenter, som har deres egne statusindikatorer: Det interaktive whiteboards Klar-indikator findes på rammen nederst til højre. Projektorens Strøm- og Service- indikator findes nederst på projektoren. Det udvidede kontrolpanels Strøm-knap (se Brug af det udvidede kontrolpanel På side23) fungerer også som en statusindikator. 44

58 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Placering af serienumre Serienummeret på SMART Board 600-seriens interaktive whiteboard findes på den nederste højre kant af rammen til det interaktive whiteboard. Du kan få yderligere oplysninger i Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414). Serienummeret på SMART UF70 eller SMART UF70w-projektoren findes øverst på projektoren. T I P Du kan også finde serienummeret på projektoren via skærmmenuen. Du kan få yderligere oplysninger i Justering af projektorindstillinger På side14. Du kan få oplysninger om placeringen af serienumre på andre komponenter og tilbehør i smarttech.com/support. Fastsættelse af statussen på det interaktive whiteboardsystem Brug følgende skema til at fastslå statussen på det interaktive whiteboardsystem: Projektors strømindikator Projektors serviceindikator Indikator på det udvidede kontrolpanel Klarindikator på det interaktive whiteboard Projiceret billede Tryk og pennekontrol Status og relateret fejlfinding Normale driftsstatusser Konstant grøn Slukket Konstant grøn Konstant grøn Korrekt Fuld kontrol Systemet fungerer normalt. Hvis der vises billed- eller lydfejl, bedes du se de andre afsnit i dette kapitel for fejlfindingsoplysninger. Blinker grønt Slukket Blinker grønt Slukket Ingen Ingen Systemet starter. Konstant gul Slukket Konstant gul Slukket Ingen Ingen Systemet er i standbytilstand. 45

59 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Projektors strømindikator Projektors serviceindikator Indikator på det udvidede kontrolpanel Klarindikator på det interaktive whiteboard Projiceret billede Tryk og pennekontrol Status og relateret fejlfinding Blinker gult Slukket Blinker gult Slukket Ingen Ingen Systemet går i standbytilstand. Konstant grøn Slukket Konstant grøn Konstant gul Ikke relevant Konstant grøn Slukket Konstant grøn Blinker gult Ikke relevant Fejlstatusser Ingen Ikke relevant Controller-modulet til det interaktive whiteboard starter. Hvis denne proces varer længere end 10 sekunder, bedes du se Løsning af problemer med controllermodulet På side48. Controller-modulet til det interaktive whiteboard er parat til at modtage en firmwareopdatering eller anvender en firmwareopdatering. Hvis Klar-indikatoren blinker orange, men der ikke vises nogen firmwareopdatering på skærmen, bedes du se Løsning af problemer med controller-modulet På side48. Konstant grøn Slukket Konstant grøn Konstant grøn Konstant grøn Slukket Konstant grøn Konstant grøn Forkert Fuld kontrol Der er et problem med det projicerede billede. Se Løsning af billedproblemer På side49. Korrekt Ingen Der er et problem med det interaktive whiteboard. Se Løsning af driftsproblemer På næste side. Konstant grøn Slukket Konstant grøn Blinker grønt Korrekt Kun tryk SMART Produktdrivere kører ikke eller er ikke installeret korrekt på den tilsluttede computer. Konstant grøn Slukket Konstant grøn Slukket ELLER Konstant rød Ikke relevant Ingen Der er et problem med forbindelserne imellem det interaktive whiteboard og de andre komponenter af systemet. Se Løsning af forbindelsesproblemer På side48. Konstant grøn Slukket Slukket Slukket ELLER Konstant rød Ikke relevant Ikke relevant Det udvidede kontrolpanel får ingen strøm. Se Løsning af problemer med det udvidede kontrolpanel På side53. Konstant gul Blinker rødt Ikke relevant Ikke relevant Ingen Ikke relevant Der er et problem med projektorlampen. Se Løsning af projektorfejl På side49. 46

60 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Projektors strømindikator Projektors serviceindikator Indikator på det udvidede kontrolpanel Klarindikator på det interaktive whiteboard Projiceret billede Tryk og pennekontrol Status og relateret fejlfinding Slukket Blinker rødt Ikke relevant Slukket Ingen Ingen Projektorens driftstemperatur er blevet overskredet. Se Løsning af projektorfejl På side49. Slukket Konstant rød Ikke relevant Ikke relevant Ingen Ikke relevant Der er et problem med projektorens blæser eller farvehjul. Se Løsning af projektorfejl På side49. Slukket Slukket Slukket Slukket Ingen Ingen Netledningen til projektoren er ikke tilsluttet korrekt. ELLER Der er et problem med elnettet (f.eks. afbryderen er slået Slukket). Løsning af problemer med det interaktive whiteboard Dette afsnit indeholder oplysninger om løsning af problemer med det interaktive whiteboard. Oplysninger, som ikke findes i dette afsnit, kan findes i Installations- og brugervejledning til SMART Board 600- og D600-seriens interaktive whiteboard (smarttech.com/kb/001414). Løsning af driftsproblemer Bekræft at 4-ledningskablet (og 2-ledningskablet, hvis til stede) er forbundet med controllermodulet til det interaktive whiteboard. Fuldfør om nødvendigt den ekstra fejlfinding med hjælp fra SMART Support ved brug af SMART Board Diagnosticering. Fuldfør følgende opgaver for at løse problemer med driften: Bekræft at 4-ledningskablet (og 2-ledningskablet, hvis til stede) er forbundet med controllermodulet til det interaktive whiteboard. Bekræft at det interaktive whiteboards USB-kabel er korrekt forbundet imellem computeren og den korrekte USB-port på det udvidede kontrolpanel. Nulstil det interaktive whiteboardsystem. Fuldfør om nødvendigt den ekstra fejlfinding med hjælp fra SMART Support ved brug af SMART Board Diagnosticering. 47

61 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Løsning af forbindelsesproblemer Fuldfør følgende opgaver for at løse forbindelsesproblemer: Bekræft at 4-bens mini-din-strømstikket på kabelsamlingen til det udvidede kontrolpanel er sat korrekt i DC 5V 2A-stikket på projektoren. Bekræft at USB-kablet er korrekt forbundet fra det interaktive whiteboard til den korrekte USB-port på det udvidede kontrolpanel. Bekræft at USB-kablet er korrekt tilsluttet fra en fuldt fungerende USB-port på computeren til den korrekte USB-port på det udvidede kontrolpanel. Bekræft, at projektorens skærmmenuvalg for USB-kilden er sat til at knytte USB-porten på det udvidede kontrolpanel med den korrekte videokilde på projektoren. Fuldfør om nødvendigt den ekstra fejlfinding på eventuelle enheder imellem USBforbindelsen fra computeren til det interaktive whiteboardsystem, inklusive eventuelle USBhubs og forlængerkabler. Bekræft at USB-kablet er korrekt tilsluttet fra et fuldt fungerende USB-stik på computeren til det interaktive whiteboard. Løsning af problemer med controller-modulet Hvis det tager controller-modulet mere end 10 sekunder at starte, skal du frakoble USB-kablet fra det interaktive whiteboard, vente 10 sekunder, og derefter tilslutte det igen. Hvis problemet fortsætter, skal du køre hjælpeprogrammet til opgradering af firmwaren, som findes i den samme mappe som dine SMART Produktdrivere (f.eks. C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTFirmwareUpdater.exe [Windows operativsystemer] eller \Applications\SMART Board Drivers\SMARTFirmwareUpdater.app [Mac-computere]). Du kan få yderligere oplysninger om at udføre en firmwareopgradering i smarttech.com/kb/123545, eller du kan kontakte SMART Support. Hvis Klar-indikatoren tilkendegiver, at en firmwareopdatering er i gang, men der rent faktisk ikke finder nogen opdatering sted, skal du frakoble USB-kablet til det interaktive whiteboard, vente nogle få sekunder, og derefter tilslutte det igen. 48

62 K A P I T E L 6 Fejlfinding af det interaktive whiteboardsystem Løsning af projektorproblemer Løsning af projektorfejl Løsning af billedproblemer Fuldfør følgende opgaver for at løse almindelige problemer med billeder: Sørg for, at computeren eller anden videokilde er tændt og indstillet til at vise en opløsning og opdateringshastighed, som understøttes af projektoren (se Videoformatkompatibilitet På side27). Sørg for, at videokilden er forbundet korrekt med projektoren. Tryk på Input Select-knappen på fjernbetjeningen eller det udvidede kontrolpanel for at skifte til den korrekte videokilde. Hvis disse opgaver ikke løser problemet, kan du se følgende afsnit for at få yderligere fejlfindingsoplysninger. Tab af signal Hvis et videokildesignal ikke registreres, er uden for projektorens understøttede videotilstande, eller signalet skiftes til en anden enhed eller indgang, viser projektoren ikke noget kildesignal og viser i stedet SMART-logoet på en blå skærm. Sådan løser du problemer med signaltab 1. Vent ca. 45 sekunder, til billedet er blevet synkroniseret. Visse videosignaler kræver en længere synkroniseringsperiode, idet der gås tilbage gennem kilder til et, der også kan hjælpe med billedsynkronisering. 2. Hvis billedet ikke synkroniseres, skal du kontrollere kabelforbindelserne til projektoren og det udvidede kontrolpanel. 3. Kontrollér, at billedsignalet er kompatibelt med projektoren (se Videoformatkompatibilitet På side27). 4. Hvis der er nogen forlængerledninger, omskifterbokse, tilslutningsvægplader eller andre enheder i videoforbindelsen fra computeren til projektoren, prøv da at fjerne dem midlertidigt for at sikre dig, at det ikke er dem, som forårsager videosignaltabet. 5. Hvis projektoren stadig ikke viser et kildesignal, bedes du kontakte den autoriserede SMART-forhandler. 49

SMART Board 480i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 480i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 480i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

SMART Board M600ix3 interaktive whiteboardsystemer KONFIGURATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

SMART Board M600ix3 interaktive whiteboardsystemer KONFIGURATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING SMART Board M600ix3 interaktive whiteboardsystemer KONFIGURATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FOR MODELLERNE M680ix3 OG M685ix3 FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board M685ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning For model SBM685ix2 FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse

Læs mere

SMART Board M685ix2. Interaktive whiteboardsystemer. Konfigurations- og brugervejledning. For model SBM685ix2

SMART Board M685ix2. Interaktive whiteboardsystemer. Konfigurations- og brugervejledning. For model SBM685ix2 SMART Board M685ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning For model SBM685ix2 FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

SMART Board iv2 interaktivt whiteboardsystem

SMART Board iv2 interaktivt whiteboardsystem SMART Board iv2 interaktivt whiteboardsystem SB480iv2 OG SBM680Viv2 KONFIGURATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse

Læs mere

LightRaise 60wi. interaktiv projektor. Brugervejledning

LightRaise 60wi. interaktiv projektor. Brugervejledning LightRaise 60wi interaktiv projektor Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SMART Board 8055i og 8055i-SMP

SMART Board 8055i og 8055i-SMP SMART Board 8055i og 8055i-SMP interaktiv fladskærm Installationsvejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Det unikke på den enkle måde Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

LightRaise. interaktive projektorer

LightRaise. interaktive projektorer LightRaise interaktive projektorer Brugervejledning For modeller SLR60wi SLR60wi2 og SLR60wi2-SMP Scan følgende QR-kode for at læse denne vejledning på din smartphone eller en anden mobilenhed eller gå

Læs mere

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Specifikationer SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Fysiske specifikationer Størrelse 33 cm B 82 cm H 9,3 cm D (Se Fysiske mål På side6 for detaljerede mål). Aktivt skærmareal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SMART Board M600- serien

SMART Board M600- serien SMART Board M600- serien Interaktivt whiteboard Brugervejledning Til model M680, M685, M680V og M685V Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner

Læs mere

SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning

SMART Board E70. Interaktiv fladskærm. Brugervejledning SMART Board E70 Interaktiv fladskærm Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

SMART højdejusterbar vægmontering

SMART højdejusterbar vægmontering TÆNK FØR DU UDSKRIVER Specifikationer SMART højdejusterbar vægmontering Model HAWM-UX/UF Fysiske specifikationer Størrelse Anbefales monteringshøjde ved en loftshøjde på 8' (2,4 m) 43 1/2" B 58" H 7" D

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SMART Podium 500- serie

SMART Podium 500- serie SMART Podium 500- serie Interaktivt pendisplay Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP

SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP Specifikationer SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP Fysiske specifikationer Størrelse 46,7 cm B 33 cm H 7,6 cm D (18 3/8" 13" 3") Med justerbart stativ 46,7 cm B 32,1 cm H 29,8

Læs mere

SMART Board 800i6. Interaktive whiteboardsystemer. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 800i6. Interaktive whiteboardsystemer. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800i6 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere