BeoSound 6. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 6. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 6 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere dette skal overlades til en servicetekniker. Advarsel! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle de canadiske reglers krav til interferensskabende udstyr. Bemærk! Denne enhed overholder del 15 i FCCreglerne. Betjening af enheden forudsætter, at følgende bestemmelser overholdes: 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og 2) enheden skal acceptere enhver type interferens, inklusive den, som kan påvirke enhedens drift negativt. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-tvtekniker for at få hjælp Af sikkerhedshensyn: Undgå, at musikafspilleren kommer i kontakt med vand, og at der placeres noget oven på den. Musikafspilleren er udviklet til brug i tørre omgivelser med et temperaturinterval på 5-45 C.

3 3 Ophavsret og ansvar De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende andre selskaber. Systemkrav PC Et ledigt USB-stik Hvis du tilslutter BeoSound 6 til denne port via en ekstern hub, skal du kontrollere, at denne understøtter USB 2.0 (high-speed). Windows 2000/XP/Vista. Visse dele anvender Microsoft Windows Media Technologies. Copyright Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder hæfter for driftsmæssige, tilfældige eller indirekte tab som følge af brug eller misbrug af softwaren. Systemkrav Mac Et ledigt USB-stik Hvis du tilslutter BeoSound 6 til denne port via en ekstern hub, skal du kontrollere, at denne understøtter USB 2.0 (high-speed). Kompatibelt med MAC OS X itunes 7 (og nyere) kan anvendes via plug-in. Understøttede filformater MP3 Samplingfrekvens: 8-48 khz Konstant eller varierende bitrate: kbps WMA Samplingfrekvens: 8-48 khz Bitrate: kbps OGG Q0-Q10 Understøttede størrelser 4 GB (brugerplads 3,8 GB). Den nyeste firmware til BeoSound 6 kan findes på Bang & Olufsens website. Mac, Mac-logoet og itunes er registrerede varemærker, som tilhører Apple Computer, Inc., og er registreret i USA og andre lande.

4 4 Introduktion til musikafspilleren BeoSound 6 er en bærbar og genopladelig musikafspiller. Før du begynder at bruge den, skal den oplades. Efter den er fuldt opladet, skal du anvende USB-kablet til at overføre din digitale musik til BeoSound 6, og derefter tilslutte øretelefonerne. Nu kan du begynde at bruge din musikafspiller. Display Lydstyrke op/ ned Tryk for at starte afspilningen og for at vælge menupunkter, og tryk igen for at skifte indstilling. Hvis der findes et albumcover og det vises på displayet, kan du trykke på for at bringe det frem. Tryk igen for at bringe nummeroplysninger tilbage og nedtone coveret. Hold knappen nede for at tænde BeoSound 6. Når den er tændt, skal du trykke på knappen for at starte afspilningen. Under afspilningen kan du trykke for at sætte nummeret på pause, eller holde knappen nede for at sætte BeoSound 6 i standby. Bemærk! Når musikafspilleren har afspillet et album eller en afspilningsliste, går den automatisk i standby. Efter 24 timers standby slukker musikafspilleren helt. Tryk for at gå til næste nummer. Hold knappen nede for at spole frem i et nummer. Tryk for at gå til foregående nummer. Hold knappen nede for at spole tilbage i et nummer. Et trin op. Hold knappen nede for at gå hurtigt videre. Et trin ned. Hold knappen nede for at gå hurtigt videre. Tryk for at gå tilbage i en menu eller vende tilbage til afspilningsvisningen. Hold knappen nede for at vende tilbage til hovedmenuen.

5 5 Opret en mobil afspilningsliste Du kan oprette en hurtig afspilningsliste med musikken på din afspiller. > Tryk på og derefter for at åbne Numre i hovedmenuen. > Gå til det nummer, du vil overføre til din mobile afspilningsliste. > Hold knappen nede for at tilføje det valgte nummer til din mobile afspilningsliste. Sådan åbner du en mobil afspilningsliste > Åbn hovedmenuen ved at trykke på, og åbn derefter Afspilningslister. > Tryk på for at åbne Mobil afsp.-liste. > Vælg Afspil liste for at afspille alle numre på afspilningslisten. > Vælg Afspil blandet for at afspille alle numre på afspilningslisten i tilfældig rækkefølge. > Eller gå til et bestemt nummer og afspil det. Daglig betjening genveje Hovedmenuen og undermenuerne har adskillige genveje, som gør det lettere at betjene musikafspilleren. Du kan gå direkte til blandet afspilning, afspilning af alle numre eller afspilning af numrene fra en bestemt kunstner eller genre. Du kan også gå direkte til afspilning af album eller afspilningslister. Genvej til blandet afspilning fra nummervisningen > Åbn hovedmenuen ved at trykke på, og åbn derefter Numre. > Hold nede for at starte blandet afspilning. fra kunstner- eller genrevisningen > Åbn hovedmenuen ved at trykke på, og gå derefter til Kunstnere eller Genrer. > Tryk på for at åbne kunstner- eller genrevisningen og vælge en af disse. > Hold nede for at starte blandet afspilning. Menu Tracks Artists Albums Genres Playlists Settings I Don t Like Mon 3:54 20/31 5:37 Bon Jovi One Wild Night LIVE Afspil alle numre fra en bestemt kunstners album, et bestemt album eller en afspilningsliste > Åbn hovedmenuen ved at trykke på, og gå derefter til Kunstnere, Album eller Afspilningslister. > Tryk på for at åbne visningen for kunstner, album eller I Don t Like Mon afspilningsliste. > Hold nede for at starte en blandet afspilning af alle numrene fra en kunstner, et album eller en afspilningsliste.

6 6 Brug af musikafspillerens menuer Menu Tracks Artists Albums Genres Playlists Settings I Don t Like Mon Hovedmenuen. Titlen på det nummer, der bliver afspillet, fremgår i bunden af displayet. Farven på markøren angiver batteriets status. 3:54 20/31 5:37 Bon Jovi One Wild Night LIVE I Don t Like Mon Afspilningsvisning. Det nuværende nummer, dets længde og dets nummer i rækken vises konstant. Hvis der er oplysninger om kunstner, album og albumcover, bliver disse også vist. Menuerne eller de forskellige visninger giver dig mulighed for at navigere i indholdet på din musikafspiller og skifte indstillinger. Hovedmenuen Menu Numre Få adgang til dine numre og funktionen blandet afspilning. Kunstnere Viser alle kunstnere. Albums Viser alle album. Genrer Viser alle genrer. Afspilningslister Viser alle afspilningslister, både dine mobile og dem fra BeoPlayer. Indstillinger Åbner indstillingerne for din musikafspiller. Du kan foretage forskellige indstillinger på din musikafspiller. Du har følgende muligheder: Indstillinger Gentag Gentagen afspilning Til/Fra. Autolås Låser automatisk knapperne, når musikafspilleren og displayet er i normal tilstand Til/Fra. Lyd Indstilling af basniveauet Ingen, Middel eller Høj eller indstilling af det dynamiske lydfilter Til/Fra. Display Indstilling af tidsrammen til displaylyset Til, Fra eller Dæmpet. Language Indstilling af sproget på musikafspilleren. Batteri Viser batteriets status. Når batteriet er opbrugt, slukker musikafspilleren med et kort bip. Bemærk, at markøren på displayet angiver batteriets status. Grøn angiver et fuldt opladet batteri. Efterhånden som batteriet mister strøm, ændrer farven sig. Hukommelse Viser brugt og ledig hukommelse. Om Viser den nuværende softwareversion.

7 Overførsel af musik 7 Brug BeoPlayer eller Windows Media Player til at overføre musik fra din computer. Sådan overfører du musik Tilslut musikafspilleren til computeren vha. USB-kablet. Musikafspilleren registreres som en USB-lagerenhed. Åbn dit musikafspilningsprogram. Hvis du bruger BeoPlayer, skal du åbne programmet og klikke på COPY for at trække og slippe dine numre samt organisere dem. Se onlinevejledningen til BeoPlayer. N.MUSIC PC CD PHOTO N.RADIO PC TV PC TV Om BeoPlayer BeoPlayer er et program til organisering af din musik. Det sorterer automatisk din digitale musik alfabetisk efter genre, kunstner, nummer eller album. Du kan også bruge det til at oprette afspilningslister, eller til at kopiere, gemme og organisere numrene fra en CD. GO STOP SETUP GUIDE Se onlinevejledningen til BeoPlayer for ydeligere oplysninger. For at installere BeoPlayer skal du bruge CD-rommen.

8 8 Opsætning For at oplade musikafspilleren skal du bruge det vedlagte USB-kabel til at forbinde musikafspilleren med din PC. Du kan også bruge rejseladeren. PC VAC Hz Opladning For at oplade musikafspilleren helt skal den være tilsluttet i ca. 2½ time. Derefter kan den bruges i op til 40 timer. Ved lavt batteriniveau I tilfælde af lavt batteriniveau lyder en advarselstone, og displayet dæmpes. Advarselstonen gentages, lige inden batteriet løber tørt for strøm. Farven på markøren angiver batteriets status. En grøn markør angiver, at musikafspilleren er fuldt opladet. Farven skifter derefter gradvist til orange/gule nuancer for at angive batteriets nuværende status. For at fjerne stikket skal du trykke som vist her. Under opladningen Der vises en blå linje tværs over displayet. Efterhånden som batteriet bliver opladet, skifter farven til grøn. Mens musikafspilleren er tilsluttet computeren via USB-kablet, kan den ikke betjenes. Det kan den derimod, hvis den oplades med rejseladeren. Nulstillingsknap Brug en kuglepen eller lignende spids genstand til at gendanne fabriksindstillingerne. Bemærk, at intet af musikken på afspilleren slettes. Batterier og batteripakker må ikke udsættes for høj varme, såsom direkte sol, ild eller lignende. Det anbefales, at anvende en computer med jordforbundet strømforsyning.

9 9 Download af ny software Du kan downloade ny software til din musikafspiller via Bang & Olufsens website. Følg instruktionerne på websitet for download af ny software. Brug af øretelefoner For at få den bedst mulige lyd bør du samle, indsætte og justere de vedlagte øretelefoner som vist til højre. Advarsel! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade. Advarsel! Af sikkerhedshensyn skal du undlade at blokere for strammeanordningen på halsremmen til læderetuiet, fx ved at binde en knude. Strammeanordningen er designet til at kunne glide af, hvis halsremmen ved et uheld hænger fast i noget eller der bliver trukket i den. Læderetuiet til musikafspilleren med øretelefonerne påsat. Tilslutning af øretelefonerne til musikafspilleren.

10 10 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Rådet for Produkter og udstyr, som skal Den Europæiske Union har udstedt indsamles med henblik på genbrug et direktiv om bortskaffelse af og andre former for genvinding, er elektrisk og elektronisk udstyr mærket med det viste piktogram. (Waste Electrical and Electronic Når elektrisk og elektronisk udstyr Equipment WEEE). Formålet med bortskaffes ved hjælp af de direktivet er at forhindre affald af indsamlingssystemer, der elektrisk og elektronisk udstyr samt anvendes i dit land, beskyttes at fremme genanvendelse og miljøet og andre menneskers andre former for genindvinding af helbred. Desuden bidrages der sådant affald. Direktivet vedrører til en betryggende og rationel således producenter, distributører anvendelse af naturlige ressourcer. og forbrugere. Indsamling af elektrisk og elektronisk WEEE-direktivet kræver, at både udstyr og affald forhindrer mulig producenter og slutbrugere forurening af naturen med farlige bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

11 11 Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 1999/5/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper. Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr. Kun til det amerikanske marked: Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-tv-tekniker for at få hjælp.

12

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 9 Oversigt 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærmen 16 Bruge Multi-Touch-skærmen 18 Kapitel 2:

Læs mere