BeoSound 5. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 5. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 5 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig. Kun til det amerikanske marked: BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. Vigtigt! Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot. Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne. Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen. Anbring ikke genstande oven på produktet. Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme. Produktet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Beregnet til anvendelse inden for et temperaturområde på ºC. Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne. Forsøg aldrig at åbne produktet. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

3 Kære kunde Sådan bruger du BeoSound 5 Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Din forhandler leverer, installerer og opsætter produktet. For at du kan bruge BeoSound 5, skal det sluttes til BeoMaster. Brugen af den dedikerede software beskrives i pdf-vejledningen, som leveres sammen med BeoPlayer softwaren. Brugerens behov overvejes nøje under designet og udviklingen af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt. Du kan kontakte os ved at besøge vores website: eller skrive til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej Struer Musiksystemet er beregnet til nærbetjening. Sæt musiksystemet i standby Rul gennem indholdslister, eller gå gennem menuer Åbn en undermenu, vælg en enhed, eller gå til forrige nummer eller station Forlad en undermenu, eller gå til næste nummer eller station eller faxe til: Bang & Olufsen BeoCare Drej for at justere lydstyrken Afspil eller sæt afspilningen på pause, tilføj et nummer til afspilningskøen, brug et nummer som udgangspunkt for MOTS, eller åbn en undermenu Skift mellem visninger Praktiske råd Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel. Rulning Sortering Venstreknap og højreknap Der startes ikke automatisk forfra, når afspilningen af en musiksamling er fuldført. Sorteringen er automatisk og kan ikke vælges af brugeren. Når du har fremhævet en enhed eller en menu med hjulet, skal du bruge < eller til at vælge eller gå til en undermenu. Hvis du forlader en indstillingsmenu med >, bliver dine ændringer ikke gemt

4 Sådan bruger du fjernbetjeningen Du kan også betjene dit musiksystem med Beo5 og Beo4. N.RADIO Softknap Rør ved skærmen for at vælge* 1 N.RADIO Displayet på Beo4 viser den aktive kilde eller funktion Gå tilbage gennem Beo5 skærmbilleder N.RADIO Tænd for N.RADIO TV LIGHT RADIO Vis scene-knapper Tryk igen for at gå tilbage DTV DVD CD N.MUSIC Tænd for N.MUSIC Living Room V MEM RECORD A MEM N.MUSIC N.RADIO PC + Vis tal til valg af nummer eller station Tryk igen for at gå tilbage Vælg det nummer eller den station, der skal afspilles* 4 V.MEM DTV A.MEM TV DVD CD STOP Tryk én gang for at sætte afspilningen på pause STOP Tryk én gang for at sætte afspilningen på pause PLAY Start afspilning TEXT 0 MENU Gem indstillinger, genoptag afspilningen STOP PLAY Vælg farvet musik- eller radioliste* 2 Tryk på lydstyrkehjulet ud for farven Vælg farvet musik- eller radioliste Tryk derefter på et tal for at afspille et bestemt nummer eller en bestemt station Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden helt fra LIST EXIT Juster lydstyrken Tryk midt på knappen for at slå lyden helt fra STOP BACK Tryk på centerknappen for at gemme indstillinger, genoptag afspilningen LIST Vis ekstra knapper på Beo4 Tryk gentagne gange for at ændre knapper Gå til forrige eller næste nummer i afspilningskøen Gå til forrige eller næste enhed på en liste Gå til forrige eller næste nummer i afspilningskøen Gå til forrige eller næste enhed på en liste* 3 Gå til forrige eller næste nummer eller station i afspilningskøen Gå til forrige eller næste enhed på en liste Gå trinvist gennem numre eller stationer Gå trinvist gennem numre eller stationer Standby Standby Praktiske råd * 1 Om softknapper * 2 Farvede knapper * 3 Lysegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en hård knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Gælder kun N.MUSIC. * 4 Afspilning Når du afspiller et nummer fra din samling, tilføjer du det automatisk som udgangspunkt for MOTS (se side 4).

5 Indhold 3 4 Lyt til N.MUSIC 6 Lyt til N.RADIO Simpel brug 10 Afspilningskøer og -lister 11 Lydindstillinger 12 Systemoplysninger og -indstillinger 13 Oprydning 16 Sæt musiksystemet op 18 Oversigt over indstillinger 18 Rengøring Lyt til N.MUSIC Lyt til N.RADIO

6 4 Lyt til N.MUSIC For at få adgang til din musik skal du overføre den fra din computer. Betjening af BeoSound 5 Aktiver N.MUSIC for at bruge disse funktioner Start N.MUSIC Musiksystemet starter ved begyndelsen af det sidst afspillede nummer. Omslag til det aktuelle album Valg Gennemse musik Gennemse din musik uden at forstyrre afspilningen af det aktuelle nummer. Sæt afspilningen på pause, eller genoptag den Sæt afspilningen af det aktuelle nummer på pause, eller genoptag den. Næste eller forrige Afspil det næste eller det forrige nummer i afspilningskøen, eller spring videre til den næste enhed. Afspil bestemt nummer Vælg et bestemt nummer ud fra kunstner, album, omslag eller nummer. Menu Afspilningskø Afspil fra afspilningskøen. Indikator for afspilningskø BeoSound 5 i søgetilstand. I fuldskærmstilstand vises albumomslaget i fuld størrelse. Liste over Omslag Kunstnere Album Numre Brug som udgangspunkt for MOTS Brug et nummer som udgangspunkt for en autogenerering af en endeløs liste af lignende numre. Afspil favoritter Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede positioner. Sluk Ordliste Visninger MOTS Sorteringen afhænger af de koder, der er knyttet til de forskellige numre. Album uden omslag vises ikke i visningen OMSLAG. Opsamlingsalbum vises ikke som ét album. Med funktionen More Of The Same kan du lytte til flere numre inden for samme genre. MOTS bruger det sidst tilføjede nummer i afspilningskøen til at autogenerere en endeløs række af lignende numre og tilføjer dem så til afspilningskøen. MOTS deaktiveres, hvis afspilningslistens eneste indhold er en farvet liste.

7 Lyt til N.MUSIC 5 Betjening med Beo5 N.MUSIC Aktiver TILSTAND Vælg N.MUSIC Bekræft Tryk Vælg visning Gennemse Åbn Gennemse Tryk gentagne gange på denne knap i afspilningstilstand STOP Tryk for at sætte afspilningen på pause PLAY Tryk for at genoptage afspilningen Vælg nummer eller enhed Bekræft Flyt til top eller bund i afspilningstilstand Forrige eller næste nummer i afspilningstilstand Næste/forrige nummer Næste/forrige enhed Aktiver visning Vælg nummer Bekræft Tryk Vælg nummer Vælg KØ Vælg nummer Bekræft Hold knappen nede i 3 sekunder. Afspil straks lignende numre i afspilningstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder. Afspil straks lignende numre Aktiver FAVORITTER Vælg farvet liste Bekræft eller Vælg nummereret position Tryk for at afspille nummereret position Vælg farvet liste eller Vælg nummer eller enhed Tryk Tryk Afspilningskø Favoritter Afspilningskøen er en række valgte numre. Den visning, der er valgt, når du vælger numre, afgør rækkefølgen i afspilningskøen, og hvordan MOTS-numre afspilles. Hvis du trykker på et tal på Beo5, afspiller musiksystemet straks dette nummer. Hvis du ønsker at afspille et bestemt nummer på en farvet liste, skal du trykke på den farvede knap og derefter på tallet. BEMÆRK! Der er visse funktioner, som du ikke kan få adgang til med Beo5. Musiksystemet skifter automatisk til afspilningstilstand, når det ikke er blevet betjent i et stykke tid.

8 6 Lyt til N.RADIO Med N.RADIO har du nem adgang til netradiostationer i hele verden. Betjening af BeoSound 5 Aktiver N.RADIO for at bruge disse funktioner Start N.RADIO Musiksystemet starter automatisk på den sidst afspillede station. Navn på den aktuelle station Valg Liste over Genrer Sprog Lande Navne Find stationer i de forskellige visninger Vælg station ud fra GENRER, SPROG, LANDE eller NAVNE. Næste eller forrige Afspil den næste eller den forrige radiostation i afspilningstilstand. Menu Forbindelsesstatus Afspil en favorit Gennemse fire farvede lister og 99 nummererede positioner. Sluk Ordliste Visninger Favoritter, farvede lister og nummererede positioner Sorteringen afhænger af de koder, der er knyttet til de forskellige stationer. Du kan få vist stationerne på baggrund af GENRER, SPROG, LANDE eller NAVNE. Se side 10 og 12 for yderligere oplysninger.

9 Lyt til N.RADIO 7 Betjening med Beo5 N.RADIO Vælg TILSTAND Vælg N.RADIO Bekræft Tryk Vælg visning Gennemse Vælg Bekræft Flyt til top eller bund i afspilningstilstand Forrige eller næste station i afspilningstilstand Bekræft Næste/forrige station Vælg FAVORITTER Vælg liste eller nummereret position Afspil eller Vælg farvet liste Vælg station Tryk Tryk Favoritter Tryk på et tal på Beo5 for straks at afspille en station. Hvis du ønsker at afspille en bestemt station på en farvet liste, skal du trykke på den farvede knap og derefter på tallet. BEMÆRK! Radiostationerne opdateres automatisk med jævne mellemrum.

10 8

11 Indhold 9 10 Afspilningskøer og -lister 11 Lydindstillinger 12 Systemoplysninger og -indstillinger 13 Oprydning Afspilningskøer og -lister Lydindstillinger Systemoplysninger og -indstillinger Oprydning Avanceret brug

12 10 Afspilningskøer og -lister Brug afspilningskøer og -lister til at personliggøre din daglige musikoplevelse. Placer dine foretrukne musik- og radiostationer i lister eller på nummererede positioner for at opnå let adgang til dem. Køer Tilføj numre til afspilningskøen for at afspille dem. Hvis du tilføjer en farvet liste til afspilningskøen, erstattes køen af den farvede liste. Vælg nummer Hold knappen nede i 3 sekunder Farvede lister Tilføj op til 99 numre eller album til hver farvet liste. Vælg nummer, album eller station Hold knappen nede Vælg Slip knappen Nummererede positioner Tilføj et nummer eller en station til dine 99 nummererede positioner. Vælg nummer eller station Hold knappen nede Vælg Slip knappen Ordliste Farvede lister Nummererede positioner Lav dine egne afspilningslister, eller lad dine gæster lave deres personlige afspilningslister i en farvet liste. Denne type liste kan også bruges til at gemme hvert enkelt familiemedlems foretrukne musik eller radiostationer. Du kan omdøbe de farvede lister på din computer ved hjælp af BeoPlayer softwaren. Positionerne er en måde, hvorpå radiostationer kan nummereres, og desuden fungerer de som genveje til de numre, du bruger som udgangspunkt for MOTS. BEMÆRK! Hver nummereret position indeholder ét nummer eller én station. Når der tilføjes et nyt nummer eller en ny station, erstattes den eksisterende.

13 Lydindstillinger 11 Gem dine foretrukne lydindstillinger. Når du gemmer en lydindstilling, starter musiksystemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. Lydstyrke Indstil et lydstyrkeniveau (0-90) for musiksystemet. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg LYDSTYRKE i menuen LYD Juster og bekræft lydstyrken Balance Juster balancen (9 < > 9) mellem højttalerne. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg BALANCE i menuen LYD Juster og bekræft balancen Bas Juster bassen (-6 +6) efter dine ønsker. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg BAS i menuen LYD Juster og bekræft bassen Diskant Juster diskanten (-6 +6) efter dine ønsker. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg DISKANT i menuen LYD Juster og bekræft diskanten Loudness Slå loudness-funktionen til eller fra. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg LOUDNESS i menuen LYD Slå loudness TIL eller FRA Højttalertype Vælg højttalertype. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg HØJTTALERTYPE i menuen LYD Vælg BEOLAB 5, IKKE BEOLAB 5 eller INGEN Gem lydindstillinger Lydstyrke Loudness Tryk på for at gemme indstillingerne. Hvis du afslutter uden at gemme, nulstilles indstillingen efter standby. 0 slår lyden helt fra. Det er ikke muligt at gemme lydstyrkeniveau 0 eller lydstyrkeniveauer over 75. Denne indstilling kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser ved lav lydstyrke. BEMÆRK! Mens lyden indstilles, reagerer højttalerne i overensstemmelse med indstillingen. Indstillingerne under LYD er ikke tilgængelige, hvis der ikke er tilsluttet nogen højttalere til BeoMaster 5.

14 12 Systemoplysninger og -indstillinger Få vist den resterende lagerplads på BeoMaster, og indstil menusprog og tidszone. Lagerplads Se ledig lagerplads. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg LEDIG LAGERPLADS i menuen SYSTEMOPLYSNINGER Se ledig lagerplads Sprog Vælg menusprog. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg SPROG i menuen SYSTEMINDSTILLINGER Bekræft menusprog Tidszone Vælg tidszone. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg TIDSZONE i menuen SYSTEMINDSTILLINGER Bekræft tidszone Praktiske råd Sprog Tidszone Når du ændrer menusproget, ændres musikkens rækkefølge i overensstemmelse med det lokale alfabet. Det er vigtigt, at du indstiller tidszonen på systemet korrekt, da opdateringer finder sted om natten.

15 Oprydning 13 Brug oprydningsfunktionen til at fjerne numre eller stationer fra favoritter og slette enheder. Oprydning Slå oprydningsfunktionen til eller fra. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg OPRYDNING i menuen INDSTILINGER Slå funktionen OPRYDNING TIL eller FRA Funktioner under oprydning N.MUSIC PLAY QUEUE Farvede lister ANNULLER SLET ANNULLER FJERN RYD KØ ANNULLER FJERN RYD LISTE Ingen handling Slet album, kunstner eller nummer permanent Ingen handling Fjern album, kunstner eller nummer fra køen Ryd køen Ingen handling Fjern nummer eller station fra liste Fjern alt indhold fra en liste Opdater software Tjek for ny software. Vælg INDSTILLINGER i menuen TILSTAND Vælg OPDATER SOFTWARE i menuen VEDLIGEHOLDELSE Installer eventuel ny software Oprydning Tryk på, og hold knappen nede, mens du gennemser din musik, for at få vist muligheder for at slette numre eller rydde lister, når oprydning er aktiveret. Det er muligt at afspille musik under oprydning. Hvis hele køen slettes, stopper afspilningen. BEMÆRK! Oprydningstilstanden indstilles automatisk til FRA, når musiksystemet slukkes.

16 14

17 Indhold Sæt musiksystemet op 20 Oversigt over indstillinger 20 Rengøring Sæt musiksystemet op Oversigt over indstillinger Rengøring Installation Opsætning

18 16 Sæt musiksystemet op Musiksystemet skal placeres på en væg eller en tilvalgt stand. Denne vejledning beskriver, hvordan musiksystemet placeres på en væg ved hjælp af et standardvægbeslag. Placer vægbeslaget Når du har fundet ud af, hvor musiksystemet skal hænge, kan du montere det på væggen. Brug vægbeslaget og afstandsstykket som en skabelon til at aftegne de punkter, hvor der skal bores. 100 mm 4" 80 mm 3.15" 140 mm 5.5" 260 mm 10.24" 275 mm 10.83" Fastgør vægbeslaget Brug skruer og rawlplugs i den korrekte størrelse og af den rigtige type. Tænk på væggens konstruktion og stand. Brug tre skruer, der kan klare en belastning på minimum 3,5 kg hver. Isæt kablerne som beskrevet på næste side, før musiksystemet fastgøres. Fastgør musiksystemet Juster og placer musiksystemet på vægbeslaget, og drej derefter forsigtigt musiksystemet så langt, som det er muligt. 2 1 ~ 20 Information Lette skillevægge Hvis du vil hænge musiksystemet på en gipsvæg (kaldes også tørmur eller vægplade), skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. Brug en fransk skrue (5 mm), der gennembryder gipsen og skrues mindst 25 mm ind i den lodrette stolpe. For at øge stabiliteten skal du desuden bruge to ekstra skruer, der er beregnet til gipsvægge. Opsætning er afprøvet på en gipsvæg.

19 Sæt musiksystemet op 17 Fastgør kablerne 1. Sæt kablerne (VIDEO, USB og POWER) i de tilsvarende stik i bunden af musiksystemet. Bemærk! Placer en kabelbinder bag USB-stikket (A). 2. Før USB-kablet gennem kabelholderen. A VIDEO USB POWER USB 3. Før POWER-kablet under USB-kablet og over VIDEO-kablet og derefter gennem kabelholderen. 4. Før VIDEO-kablet under USB- og POWERkablerne og derefter gennem kabelholderen. Stram til sidst kabelbinderen (A) for at fastgøre kablerne. A POWER VIDEO Foretag grundlæggende indstillinger Når systemet er sluttet til BeoMaster 5, tager det op til 20 sekunder for det at starte op og blive klar til brug.* 1 Slut BeoMaster 5 til lysnettet Aktiver en BeoSound 5 kilde Følg instruktionerne på skærmen Indstillinger Du kan ændre alle indstillinger ved at følge instruktionerne i afsnittet Avanceret brug. * 1 BEMÆRK! Se vejledningen til BeoMaster for oplysninger om tilslutningerne. Musiksystemet kan kun slukkes helt ved at afbryde strømmen til BeoMaster.

20 18 Oversigt over indstillinger Foretag indstillinger 5. Vælg Vælg Vælg INDSTILLINGER LYD LYDSTYRKE 0 90 p.11 BALANCE 9< >9 p.11 BAS p.11 DISKANT p.11 LOUDNESS TIL FRA p.11 HØJTTALERTYPE BEOLAB 5 p.11 IKKE BEOLAB 5 INGEN SYSTEMOPLYSNINGER LEDIG LAGERPLADS Se STORAGE p.12 SYSTEMINDSTILLINGER SPROG DANSK p.12 DEUTSCH p.12 ENGLISH p.12 ESPANOL p.12 FRANCAIS p.12 ITALIANO p.12 SVENSKA p.12 NEDERLANDS p.12 VEDLIGEHOLDELSE OPRYDNING TIL FRA p.13 OPDATER SOFTWARE p.13 Rengøring Display Kabinet og betjeningspanel Brug en tør blød klud til at tørre støv af musiksystemet. Brug ikke flydende rensemidler eller rensemidler på spraydåse. Tør støv af overfladerne med en tør blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig blød klud og en opløsning af vand og mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. BEMÆRK! Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring, er brugerens ansvar.

21

22

23 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genanvendelse og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt heri. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 1999/5/EF og 2006/95/EF. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innen for kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot for handler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

24

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på  brugervejledninger. BeoSound 5 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet. For at

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a. finde

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoMaster 5. Vejledning

BeoMaster 5. Vejledning BeoMaster 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere