Orientering om køkkenmodernisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om køkkenmodernisering"

Transkript

1 Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for projektets økonomi og huslejekonsekvenser. Beslutningen om at give mulighed for køkkenmodernisering blev truffet med et stort flertal på afdelingsmødet i juni Vi vil dog understrege, at netop det, at moderniseringen er individuel, indebærer, at det er frivilligt. Det er helt op til de enkelte beboere at træffe den endelige beslutning om en evt. køkkenmodernisering i egen bolig. Beslutning Køkkenmoderniseringerne gennemføres som kollektivt besluttet modernisering efter beboerens ønske, hvilket betyder at der kun gennemføres modernisering, hvor den enkelte beboer ønsker det at afdelingen optager lån til formålet, og at afdrag på lån finansieres ved huslejestigning i de boliger, hvor køkkenet er blevet moderniseret at projektet efter afdelingsmødets beslutning også skal godkendes af kommunen. skal beboernes planer og aftaler med køkkenfirmaet godkendes af boligforeningen. Vi har på forhånd formuleret nogle retningslinier, som er opsummeret i en særskilt liste, sidst i denne orientering. Forhåndstilkendegivelse Inden udarbejdelse af projekt, indhentning af tilbud på køkkenmodernisering, byggelån og kreditforeningslån samt ansøgning om kommunens godkendelse ønskes en forhåndstilkendegivelse fra beboerne om, hvor mange der er interesserede i at få arbejdet udført og i givet fald hvilken model, man ønsker. Det skal understreges, at forhåndstilkendegivelsen ikke er bindende. Formålet med forhåndstilkendegivelsen er, at vi kan opnå en bedre pris ved licitationen, når vi nogenlunde præcist kan anføre omfanget af køkkenmoderniseringen. Derfor skal vi såfremt du er interesseret i at få moderniseret køkken bede dig udfylde forhåndstilkendegivelse og aflevere den på varmemesterkontoret senest den 2. januar Prisindhentning Afdelingsbestyrelsen har sammen med 3B fundet frem til nogle standardmodeller for modernisering af køkkenet. Disse spænder fra en meget begrænset fornyelse til en total udskiftning. Ud fra disse modeller afgiver 3-4 køkkenfirmaer tilbud på arbejdets gennemførelse. Når den billigste entreprenør er fundet kan den enkelte beboer i dialog med dette firma justere i standardmodellen, så køkkenindretningen kommer til at svare til eget behov. For at sikre rimelige og hensigtsmæssige løsninger Måløv Park December 2006

2 2 Indretning og individuelle muligheder Standardmodeller Der arbejdes med følgende, individuelle muligheder: Model 1 Totaludskiftning af alle køkkenskabe finansieret ved optagelse af 12 årigt lån. Model 2 Udskiftning af fronter (låger) på over og underskabe og udskiftning af indmad i underskabe. Der laves en skuffeløs ning således at gryder etc. står i store skuffer. Selve skabskorpus bevares. Dette finansieres ligeledes ved 12 årigt lån Model 3 Istandsættelse. Ved brug af reservedele, der bliver frigjort fra de 2 ovennævnte forslag, kan den enkelte selv foretage en udskiftning af defekte dele efter behov. Herudover afrenses alle låger og sprøjte lakeres i farve efter eget valg. Endelig kan underskabene få udtræksskuffer bag eksisterende låge. Denne løsning finansieres ved optagelse af 4 årigt lån. Totaludskiftning vil overordnet omfatte demontering af nuværende køkken, opsætning af nye elementer, nyt køkkenbord, ny belysning samt udskiftning af vask og blandingsbatteri. Standardmodellerne beskrives på de følgende sider. I alle standardmodellerne vil elementer på køkkensiden med vask umiddelbart blive udskiftet med over- og underskabe placeret som nuværende (som illustreret herunder). På den modsatte væg med komfur og varmeskab er de oplagte muligheder lidt flere, og disse beskrives her som model 1X, 1Y og 1Z. Illustrationen herunder viser køkkenet set mod vasken (væggen ud mod gangen). De nederste skabe ud mod spiserummet er erstattet af rulleskuffer.

3 Model 1X: Totaludskiftning På komfursiden bevares varmeskabet. Varmeskabet kan eventuelt ombygges, som det allerede er sket en del steder. Rimelige omkostninger til denne ombygning kan indgå i det fællesfinansierede projekt, men beboeren skal selv stå for udførelsen (evt. ved selv at skaffe en håndværker), da køkkenfirmaerne ikke vil påtage sig opgaven. Komfur og køleskab placeres uændret. Model 1X: Der udskiftes til nye skabe. Køleskab og komfur bevarer oprindelig placering.

4 Model 1Y: Totaludskiftning På komfursiden sker følgende: Under bordniveau udskiftes varmeskabet til nye skabe forsynet med nye låger. Rørkassen føres igennem til facaden, og der opsættes ny minimeret lodret forbindelse mellem underdel og rørkasse. Køleskabet placeres ved facaden og underskabe trækkes op til 40 cm ind i stuen. Model 1Y: Køleskab og komfur flyttes, varmeskabet reduceres mest muligt over bordet, og køkkenbordet forlænges op til 40 cm. ind i spiserummet.

5 Model 1Z: Totaludskiftning På komfursiden sløjfes varmeskabet over bordniveau (som i model 1Y). Der opsættes ny minimeret lodret forbindelse mellem underdel og rørkasse. Der opsættes en lille væg til erstatning for varmeskabets højre side. Rørkassen føres igennem hertil. Køleskab og komfur kan herefter placeres uændret. Underskabe kan evt. trækkes op til 40 cm ind i stuen. For modellerne 1X, 1Y og 1Z gælder, at beboerne kan vælge mellem det valgte køkkenfirmas materialer indenfor den økonomiske ramme. Model 1Z: Pladsen over varmeskabet udnyttes, men der opstilles en tynd væg, hvor varmeskabet tidligere var. Køleskab og komfur bevarer oprindelig placering. Model 2: Udskiftning af fronter og indmad Modellerne følger samme princip som model 1X, men altså med den forskel, at skabskorpus bevares. Det endelige udseende vil blive som ved totaludskiftning og illustrationerne gælder derfor også for disse modeller. Også for denne model gælder, at beboerne kan vælge mellem det valgte køkkenfirmas materialer indenfor den økonomiske ramme. Model 3: Lakering af eksisterende låger Løsningen indebærer udskiftning af defekte fronter ved brug af reservedele frigjort fra andre køkkener. Der kan etableres udtræksskuffer i underskabe bag eksisterende låger. Eksisterende låger og skuffefronter kan sprøjtelakeres. Denne løsning er ikke illustreret.

6 6 Prøvekøkkener Vi bestræber os på at få udført prøvekøkkener af standardmodellerne, så man kan se den færdige udførelse. Hvis du er interesseret i, at din modernisering skal laves som prøvekøkken, kan du angive dette på forhåndstilkendegivelsen. Endeligt valg Når entreprenører/køkkenleverandører er valgt, vil der blive afholdt beboerorienteringsmøde med gennemgang af muligheder, økonomi og huslejekonsekvenser. På mødet vil prøver på køkkenlåger, greb, bordplader m.m. også blive fremvist ligesom entreprenør/ leverandør vil være til stede og besvare spørgsmål. Efter beboerorienteringsmøde bliver der mulighed for individuelle møder med entreprenør/køkkenleverandør, med mulighed for at vælge mellem de forskellige farver og materialer og få et tilbud på en konkret køkkentype og -indretning. Kan beboerne tilslutte sig dette, udarbejder entreprenør/leverandør ordrebekræftelse til accept hos beboer og godkendelse i boligforeningen. På den baggrund beregnes låneydelse for den enkelte bolig, og på det grundlag skrives tillæg til lejekontrakten, som underskrives af lejeren. Finansiering og husleje Arbejderne finansieres ved et samlet lån, som den enkelte beboer afdrager ved en huslejestigning over 12 eller 4 år afhængigt af valg af løsning. Såfremt beboeren flytter inden da, overtager den næste beboer lånet. Huslejestigningen er boligsikringsberettiget. Såfremt beboere vælger at betale kontant, kan de almindelige råderetsregler benyttes. Der er dog en beløbsgrænse for godtgørelse på ca. kr Afskrivningsperioden fastsættes svarende til låneperioden på henholdsvis 4 eller 12 år. Til håndværkerudgifterne skal lægges omkostninger til lån og byggesagshonorar, hvilket er medregnet i nedenstående skema. Afhængigt af de individuelle valg anslås priserne for de forskellige typer at ligge mellem kr og kr Der er fastsat et max. lånebeløb på kr pr. bolig. Såfremt de individuelle valg indebærer højere anskaffelsessum end kr betales merudgiften kontant af beboeren. Prisen for de forskellige standardløsninger er af 3B s byggeafdeling skønnet således: Model Anskaffelsessum Afskrivningsperiode Huslejestigning pr. måned Samlede omostninger i afskrivningsperioden 1X kr. 12 år 460 kr kr. 1Y kr. 12 år 620 kr kr. 1Z kr. 12 år 680 kr kr kr. 12 år 350 kr kr kr. 4 år 250 kr kr. Ved afvigelser, der udløser ændringer i anskaffelsessummen, justeres huslejestigningen tilsvarende op eller ned.

7 Generelle Retningslinier Dette kan indgå i de fællesfinansierede omkostninger: Nyt køkkenbord kan indgå i de fællesfinansierede omkostninger. En varmefast plade, fx sten, anbefales ved komfuret, men det er ikke noget krav. Vær opmærksom på at et beskadiget køkkenbord skal erstattes ved fraflytning. El-installationer afledt af ændret køleskabsplacering og komfurplacering (model Y el. tilsvarende) eller opsætning af emhætte. Ny belysning over køkkenborde og installationer afledt heraf. Vandinstallationer Ny vask kan indgå i de fællesfinansierede omkostninger (model 1X, 1Y, 1Z, 2, 3). Installation afledt af ny vask. Blandingsbatteri - men kun afdelingens standard. Afdelingen supplerer eksisterende standard med etgrebs blandingsbatteri. Opmaling af vægge Malerarbejde, der er afledt af det øvrige arbejde. Fliser over køkkenborde Emhætte, inklusive opsætning Betales af emhættekontoen. Omkostninger, der ikke kan dækkes af indestående på emhættekontoen, kan indgå i de fællesfinansierede omkostninger. Rørkassearbejder/ændring Forlængelse af rørkasse som model 1Y/1Z eller tilsvarende. Modifikation af varmeskab Ny underdel (som nye skabe), minimeret overdel (som model 1Y/1Z) samt anden ombygning. Dette kan ikke indgå i de fællesfinansierede omkostninger: Nye hårde hvidevarer kan ikke indgå i de fællesfinansierede omkostninger. Disse skal indkøbes efter gældende regler. Vandinstallationer afledt af ny placering af vask og lignende. Blandingsbatteri. Vælges et andet blandingsbatteri end afdelingens standard, skal det betales kontant, og hvis det kræver reparation, vil det blive udskiftet til afdelingens standard. Malerarbejde, der ikke er afledt af det øvrige arbejde. B-ordningen benyttes (vedligeholdelseskonto). Ny gulvbelægning Placeringer i øvrigt Køleskabet må ikke flyttes ind i den nuværende spiseplads. Vindue over køkkendør må ikke dækkes af overskabe. Plads til opvaskemaskine Skal ikke nødvendigvis opretholdes, men det skal sikres, at den kan retableres ved fjernelse af et enkelt køkkenskab. Ved radiator skal der holdes 20 cm frirum til facaden således at der er cirkulation om radiatoren. Radiatoren må ikke nedlægges. For yderligere information kontakt venligst varmemesterkontoret. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i Måløv Park og 3B Brug venligst vedlagte forhåndstilmeldingen.

8 Måløv Park December 2006

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014 Riishøjsvej Individuel modernisering af køkken Gældende 2013/2014 Individuel modernisering af køkken Din afdeling har besluttet at du selv kan have indflydelse på hvordan dit køkken skal indrettes. Tidligere

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere