Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II"

Transkript

1 Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II

2 Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til gældende lovbestemmelser har du ret til at udføre visse arbejder, hvor du selv skal betale for udgifterne, men kan få godtgjort nogle af dem, hvis du flytter. Men loven åbner mulighed for at boligselskaberne og afdelingerne kan udvide denne råderet. Det skal være attraktivt at bo i Køge Boligselskab, derfor er der indført en principiel fri råderet. Råderetten i din afdeling er opdelt i tre dele: Boligforbedring o Du betaler og har ret til godtgørelse ved fraflytning Fornyelse og forandring o Du betaler, men skal normalt ikke retablere ved fraflytning Individuel boligmodernisering. o Afdelingen lægger pengene ud, du betaler en forhøjet husleje De tre dele er nærmere beskrevet på de næste sider. Den attraktive råderet omhandler kun det indvendige i boligen. Vedrørende råderetten uden for boligen bestemmes denne løbende på beboermøder i afdelingen. Ud over råderetten gælder de almindelige bestemmelser naturligvis også. Disse giver ret til at male dine vægge, lofter og træværk i de farver, du har lyst til. Så længe det er udført håndværksmæssigt korrekt, kan du ikke komme til at betale for at få disse ført tilbage til nogle standardfarver. Der findes ingen standardfarver i Køge Boligselskab. Derudover har du også en ret til at foretage installationer i dit lejemål. Vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, opvaskemaskine m.v. er eksempler på installationer, som du har ret til at foretage. Du skal meddele installationen til mester inden eventuel installation. En vaskemaskine, som du selv har installeret, er din egen. Til gengæld bærer du selv alle vedligeholdelsesforpligtelser og udgifter ved det installerede.

3 Boligforbedring Boligforbedring med ret til godtgørelse ved fraflytning er en forbedring, der hæver boligens værdi. Det vil sige, at der er tale om et stykke arbejde, der reelt er en forbedring og ikke kun en forandring, som den enkelte synes er en forbedring. Det vil sige, at fjernelse af en væg ikke alene kan defineres som en forbedring. Forbedring er ikke det samme som vedligeholdelse. Eksempler: Forbedring og renovering af bad, toilet og køkken samt nødvendige arbejder hertil eks. flytning af vægge m.v. Energiforbedrende arbejder, for eksempel efterisolering. Ressourcebesparende arbejder i øvrigt, eks. vandbesparende blandingsbatterier og toilet. Tekniske installationer eks. mekanisk ventilation i køkken og bad og modernisering af elinstallationer. Om det er muligt og i hvilket omfang det kan lade sig gøre i din bolig afhænger af boligens stand og alder. Godtgørelsen udregnes efter dokumenterede udgifter. Du kan ikke få godtgørelse for de første 4.000,- kr. Godtgørelsen kan ikke overstige ,- kr. Det enkelte arbejde må ikke overstige ,- kr. Den bliver nedskrevet over 10 år med lige andele hvert år, forbedringen har været i brug. Godtgørelse under kr. udbetales ikke. Boligorganisationen fratrækker værdien af de bygningsdele, installationer m.v. du udskifter, i din godtgørelse. Værdien fastsættes efter stand og alder af de nuværende bygningsdele. Før du går i gang med arbejdet skal du derfor aftale med boligorganisationen, hvor meget der vil blive trukket fra. Eksempel: Forbedring af bad samt udskiftning af køkken, uden der er foretaget væsentlige forbedringer af afdelingen. Køkken kr ,- Værdi af gammelt køkken - 0,- Renovering af badeværelse kr ,- Værdi af nuværende badevær ,- Berettiget godtgørelse kr ,- Udbetalt v. fraflytning efter 5 år ,- Forhøjelse i 5 år for ny lejer 500,- kr. pr. måned

4 Fornyelse og forandring Fornyelse og forandring af boligen giver dig i princippet frie hænder til at foretage de ændringer og fornyelser, som du har lyst til. Generelt kan man sige om en fornyelse og forandring, at den ikke hæver boligens værdi. Den må ikke forringe boligens værdi. Giver ikke ret til økonomisk godtgørelse ved flytning. Da alle lejemål ikke er ens, kan de nævnte eksempler ikke udføres alle steder. Der kan også være fornyelser eller forandringer, der ikke er nævnt. Det er kun eksempler. Eksempler: Fornyelse i boligen: Udskiftning af garderobeskabe. Udskiftning af vindueskarme. Opsætning af loftbeklædning, gipsplader, træbeklædning m.v. Udskiftning af køkkenlåger m.v. Ved udskiftning af køkken eller badeværelse foretaget af afdelingen, kan du mod selv at betale få noget der eventuelt er bedre eller anderledes end det, der sættes op som standard i afdelingen. Forandringer i boligen: Udnyttelse af repos til nyt rum. Opsætning af garderobeskab Opsætning af brændeovn. Blænding af dør. Etablering af en dør. Ændring af malet væg til tapet. Ændring af tapetseret væg til maling. Ændring af tapetseret vægge til malet grundpapir eller tilsvarende. Opsætning af vægbeklædning. Ændring af gulvbeklædning, f.eks. vinyl. Oliering af trægulve. Ludbehandling af trægulve. Ændring af skillevægge. Fjernelse af skillevæg mellem to værelser. Opsætning af ekstra skabe/hylder. Forbedringsarbejder med ret til godtgørelse, der ikke overstiger kr ,- Indretning af loftrum til pulterrum, hvis det er muligt. Forbedring af lysforhold og materialer i pulterrum. Ovennævnte er blot nogle eksempler; du kan frit søge om enhver forandring. Normalt vil disse arbejde være fornyelser og forandringer af en sådan karakter, at arbejdet ikke skal retableres ved fraflytning. Som bilag er der udarbejdet vejledninger til de enkelte typer af arbejder, hvori krav til arbejderne er beskrevet. Visse arbejder kræver en skriftlig ansøgning, hvilke fremgår ligeledes af bilaget.

5 Generelle regler: Ansøgning For at sikre dig mod at du ikke skal foretage retablering ved fraflytning, er det altid en god ide at søge om tilladelse til forandringen. Har du foretaget ændringer uden godkendelse fra selskabet, skal du dog kun retablere disse, hvis de strider mod de generelle regler og ikke kan anerkendes som forandringer og fornyelser. Ordentligt håndværk Råderetsarbejder skal være håndværksmæssigt korrekt udført. Du må godt selv udføre det, hvis det ikke kræver autorisation. VVS-arbejde og visse el-arbejder skal normalt udføres af en autoriseret installatør. Hvis disse regler ikke er overholdt, kan du blive pålagt at retablere arbejdet ved fraflytning. Vælg selv materialerne Når du bruger råderetten til forbedringer, må du selv vælge produkter og fabrikater. De må bare ikke være af en ringere kvalitet end dem, de erstatter. I modsat fald kan der kræves retablering ved fraflytning. Hvis det arbejde, du får udført, medfører ekstra udgifter til vedligeholdelse for afdelingen, må du acceptere en tilsvarende lejeforhøjelse. Ved fælles installationer eller forbedringer Du kan også bruge råderetten i forbindelse med arbejder finansieret af afdelingen. Hvis der for eksempel laves nye køkkener, kan du vælge en højere standard end den, der er valgt, hvis du selv betaler forskellen.

6 Individuelle boligmoderniseringer Individuelle boligmoderniseringer er den tredje mulighed for at foretage forbedringer i boligen. Tidligere gennemførte en afdeling typisk forbedringer hos alle beboere på én gang, måske ud fra et par valgmuligheder. Individuelle boligmoderniseringer er i princippet en kollektiv ordning, men fordelen er, at det kan foregå i etaper og giver dig mulighed for at vælge tidspunkt og til en vis grad prisniveau, eller for måske helt at vælge forbedringen fra. Følgen er, at det bliver mere og mere almindeligt at have flere forskellige boligafgifter i lejligheder af samme type, fordi boligafgiften bliver afhængig af tidspunkt for og omfang af moderniseringen. Det er afdelingen, der er låntager, og du skal altså ikke, som ved anvendelse af boligforbedring med godtgørelse, betale kontant eller oprette et privat banklån, og det er en fordel, eftersom afdelingen almindeligvis har mulighed for at opnå mere favorable lån, end privatpersoner har. Men det stiller en række krav til ejendommens likviditet og friværdi. Du afdrager din andel af omkostningerne via en huslejestigning, og tilbagebetalingen kan variere mellem 5-15 år. Når lånet er afdraget, falder huslejen tilsvarende. Hvis du flytter, inden lånet er betalt ud, betaler den næste beboer videre på lånet. Der er ingen økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Huslejestigningen opkræves først, når sagen er afsluttet. Den enkelte lejer skal være opmærksom på, at der ydes boligstøtte til forhøjelsen efter gældende regler. Afdelingen kan dog stadig, for at få alle boligerne moderniseret, vælge at foretage dette i forbindelse med genudlejning. Fordele ved individuelle boligmoderniseringer Udover at få moderniseret sin bolig på lige den måde, man har gået og drømt om, viser det sig, at ordningen også har betydning for afdelingens sociale liv. Der bliver skabt kontakter og bekendtskaber mellem beboerne, som snakker sammen om deres nye køkkener, badeværelser m.m., og de besøger hinanden for ved selvsyn at se, hvordan andre har indrettet sig, og viser stolt egne valg frem. Det er kendetegnende for de afdelinger, som har indført ordningen, at beboerne er yderst aktive i hele processen. Det gælder lige fra de store linjer som at lave tegninger af indretningen af et nyt køkken og valg af køkkenelementer til detaljer som at vælge typen af håndklædeholdere og lignende. Alt i alt giver ordningen glade og tilfredse beboere, og det har en afsmittende effekt på afdelingens liv som helhed.

7 Hvilke arbejder er omfattet af individuelle boligmoderniseringer Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken, samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf. Hvilke arbejder er ikke omfatter individuelle boligmoderniseringer Hårde hvidevarer, kølefryseskab og komfurer er ikke omfattet, idet disse er afdelingens ejendom og det er afdelingen, der skal vedligeholder og udskifte disse. Installeres andre modeller end dem der er installeret af afdelingen, skal de oprindelige retableres ved fraflytning. Maximale lånegrænse og lejestigninger: Max. lånebeløb (2015) Bad og toilet ,- (Stigning pr. måned ved maks. lånebeløb. kr. 434,-) Udskiftning af køkkenlåger og bordplader ,- (Stigning pr. måned ved maks. lånebeløb kr. 646-) Sagens forløb: Man udarbejder forslaget i samarbejde med administrationen. Samlet pris skal godkedes af selskabet. Der skal benyttes anerkendt /autoriseret håndværker, som inden opstart godkendes som en del af det samlede projekt af administrationen. Vi indgår en aftale og en lejeregulering som tillæg til din lejekontrakt. Når arbejdet er færdigt kontakter du ejendomsmesteren for en godkendelse, og du kan herefter aflevere faktura til administrationen, som du har betalt. Lejereguleringen bliver herefter sat i værk. Årsagen til max beløb skyldes, at lejlighederne skal bevare deres almene status og at de fortsat skal kunne genudlejes til en rimelig husleje.

8 Generelle bestemmelser du altid skal huske: Før arbejdet Råderetsarbejder med godtgørelse og individuel boligforbedring med lån skal der søges om til boligorganisationen, som skal vurdere, om du har ret til at udføre dem. Hører du ikke fra boligorganisationen inden otte uger, kan du betragte det som en tilladelse og gå i gang. Juli tæller ikke med i denne frist. Boligorganisationen sørger for byggetilladelse i kommunen, hvis det er nødvendigt. Du skal betale gebyr for eventuel byggetilladelse og eventuelle tekniske beregninger. Dette beløb kan ikke regnes med i godtgørelsen. Boligorganisationen sørger for et tillæg til lejekontrakten med en beregning af godtgørelse eller en eventuel forhøjelse af huslejen. Efter arbejdet Når arbejdet er færdigt, syner og godkender boligorganisationen arbejdet. Samtidig skal du indsende håndværkerregninger til boligorganisationen, der så endeligt beregner din godtgørelse eller den endelige huslejeforhøjelse. Hvis du og boligorganisationen ikke kan blive enige om reglerne om råderet, kan sagen blive afgjort i beboerklagenævnet hos kommunen. Godtgørelse Såfremt man ønsker godtgørelse ved fraflytning skal man altid have søgt om godkendelse af forbedringen, inden den foretages. Såfremt der er foretaget forbedringer uden godkendelse, vil disse naturligvis ikke blive forlangt retableret ved fraflytning, men der kan ikke efterfølgende opnås godtgørelse. Husk Det er din bolig: Du kan - Du må. Yderligere oplysninger Du kan få mere at vide hos mester i afdelingen eller hos administrationen. Køge Boligselskab Langelandsvej Køge Tlf

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere