Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning"

Transkript

1 Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt / 5. udgave DA

3 Indhold Sikkerhed... 4 Introduktion... 5 Dit avancerede Nokia CK-7W-bilsæt... 5 Trådløs Bluetooth-teknologi... 6 Bluetooth-adgangskode Introduktion... 7 Oversigt... 7 Brug af tilbehør... 8 Telefonholder... 8 Antennekoblingsenhed... 8 GSM-antenne Installation... 9 Sikkerhed... 9 Konfiguration Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af datakablet og en telefonholder Installation af det avancerede bilsæt Håndfri enhed Fjernbetjeningsknap Højttaler Mikrofon Kabelsæt Datakabel Ladekabel Funktionstest Ibrugtagning af det avancerede bilsæt...18 Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon Tilslutning af en mobiltelefon via datakablet Betjening Fjernbetjeningsknap Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt Betjening af det avancerede bilsæt Accept af et opkald Afslutning af et opkald Afvisning af et opkald Foretagelse af et opkald Genopkald Taleopkald Justering af lydstyrken Manuel søgning efter Bluetooth-enheder Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder Skift fra håndfri tilstand til mobiltelefonen Vedligeholdelse

4 Sikkerhed Sikkerhed Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder flere oplysninger. Sørg for, at alle SIM-kort og alt tilbehør opbevares utilgængeligt for små børn. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Husk på, at korrekt sikkerhed under betjening af et motorkøretøj i trafikken kræver den fulde opmærksomhed af alle bilister. Brug kun det avancerede bilsæt, hvis trafikken tillader sikker brug, og undersøg, om lokale love eller bestemmelser begrænser brugen af mobiltelefoner under kørsel. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. AUTORISERET INSTALLATION OG SERVICE Mobiltelefonudstyret må kun installeres og repareres af fagfolk. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. UDSKIFTNING AF SIKRING Brug altid en sikring af samme type og størrelse som den defekte sikring. Brug aldrig en kraftigere sikring! 4

5 Introduktion Introduktion Dit avancerede Nokia CK-7W-bilsæt Installation af det avancerede bilsæt, i førerområdet Det avancerede Nokia-bilsæt, er udviklet til installation i motorkøretøjer for at sikre håndfri betjening af mobiltelefoner og brug af individuelle telefonfunktioner. Der er specielt lagt vægt på, at det skal være hurtigt og nemt at installere bilsættet. En mobiltelefon kan tilsluttes det avancerede bilsæt på en af to måder: ved hjælp af en valgfri telefonholder med et kabel eller via en trådløs Bluetooth-forbindelse. I nogle lande kan brugen af det avancerede bilsæt være underlagt restriktioner i henhold til lovgivningen. Overhold gældende regler/ bestemmelser. 5

6 Introduktion Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi er en international standard for trådløs kortbølgekommunikation. Den giver mulighed for at oprette en trådløs forbindelse inden for et område på 10 meter mellem det avancerede bilsæt og en kompatibel enhed. Det avancerede bilsæt er beregnet til brug med en hvilken som helst mobiltelefon, der understøtter Bluetooth HFP (Bluetooth Handsfree Profile). Den trådløse forbindelse mellem de kompatible enheder, der er oprettet ved hjælp af Bluetooth-teknologi, er gratis for brugeren. I nogle lande er der muligvis restriktioner ved brug af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder. Bluetooth-adgangskode Første gang du vil oprette en trådløs forbindelse til en kompatibel enhed ved hjælp af Bluetooth-teknologi, skal du angive en adgangskode for at tilknytte enhederne. Adgangskoden er

7 Introduktion 1. Introduktion Oversigt Det avancerede bilsæt indeholder de komponenter, der er vist ovenfor. 1 Håndfri HF-5-enhed med MK-2-monteringsplade 2 CU-7-fjernbetjeningsknap 3 HFS-12-højttaler 4 MP-2-mikrofon 5 PCU-4-kabelsæt 6 CA-27-datakabel 7 ladekabel CA-116 7

8 Introduktion Brug af tilbehør Afhængigt af installationen findes der et stort udvalg af tilbehør til udvidelse af det avancerede bilsæt. Få professional rådgivning om det tilbehør, der bedst passer til dine behov, inden installationen påbegyndes. Anvend kun tilbehør, som er godkendt. Sørg for kun at tilslutte kompatible produkter til det avancerede bilsæt. Telefonholder Du har brug for en telefonholder, der er beregnet til en kompatibel mobiltelefon, hvis mobiltelefonen skal tilsluttes direkte til den håndfrie enhed ved hjælp af datakablet. Antennekoblingsenhed Der kræves en antennekoblingsenhed for at tilslutte en ekstern antenne. Der findes en række antennekoblingsenheder til mobiltelefoner og telefonholdere på markedet. En antennekoblingsenhed forbedrer mobiltelefonens modtageforhold i bilen. GSM-antenne En kompatibel GSM-antenne sikrer optimerede trådløse forbindelser. Hvis du har installeret en ekstern antenne, skal du være opmærksom på, at reglerne vedrørende radiosignaler for mobilt transmissionsudstyr kræver, at der er en minimumafstand på 20 cm mellem antennen og alle personer. 8

9 Installation 2. Installation Sikkerhed De grundlæggende retningslinjer for sikkerhed, der er angivet nedenfor, skal overholdes ved installation af det avancerede bilsæt. Bemærk! Kun fagfolk bør udføre service på det avancerede bilsæt eller installere det i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder. Det avancerede bilsæt må kun installeres af en autoriseret servicetekniker vha. de godkendte originale Nokia-dele, der findes i salgspakken. Slutbrugerne skal være opmærksomme på, at det avancerede bilsæt indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver pro-fessionel installation vha. særlige værktøjer og ekspert-viden. Bemærk, at instruktionerne i denne installationsvejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installationen af det avancerede bilsæt i en bil. Men pga. det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning ikke tage hensyn til de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj. Det avancerede bilsæt er kun beregnet til brug i køretøjer med en 12 volts negativ jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret. Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Ukorrekt frakobling af bilens batteri kan forårsage datatab, der kræver en omfattende indsats med henblik på at geninitialisere systemet. 9

10 Installation 10 Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes. Udstyr til det avancerede bilsæt må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger. Alt udstyr skal monteres, så det ikke forstyrrer betjeningen af køretøjet. Serviceteknikeren kan muligvis oplyse dig om alternative måder, hvorpå udstyret passende kan monteres i køretøjet uden brug af borehuller. Monteringsanordningen til telefonholderen skal fastgøres til instrumentbrættet eller til en anden placering i førerområdet, hvor displayet klart er synligt for brugeren, men ikke forhindrer styring eller betjening af køretøjet. Bilens fører skal nemt kunne nå tastaturet. Sørg for ikke at ændre styre- eller bremsesystemerne eller andre systemer, der er vigtige for bilens retmæssige drift, under installationen af udstyret til det avancerede bilsæt. Kontroller, at airbaggens funktion ikke er blokeret eller forhindret på nogen måde. Ryg ikke under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er objekter, der kan forårsage ild eller flammer, i nærheden. Vær omhyggelig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstof- eller bremserør eller sikkerhedsudstyr under installationen. Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Hvis du bemærker en fejl eller ændring i funktionen af et sådant system, skal du kontakte bilforhandleren. Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slid (ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter).

11 Installation Konfiguration I princippet tilbyder det avancerede bilsæt to forskellige basiskonfigurationer i forbindelse med installationen: Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi For at kunne oprette en forbindelse fra en kompatibel mobiltelefon til den håndfrie enhed skal begge enheder først tilknyttes. Denne installation kræver en kompatibel mobiltelefon, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. 11

12 Installation Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af datakablet og en telefonholder Når den kompatible mobiltelefon er tilsluttet via datakablet, er den klar til at blive brugt sammen med det avancerede bilsæt, når den placeres i telefonholderen. Afhængigt af din mobiltelefon og køretøjets udstyr, er tilbehør som en telefonholder, en antennekoblingsenhed eller en ekstern antenne, eventuelt påkrævet. 12

13 Installation Installation af det avancerede bilsæt Se "Introduktion" på side 5, hvor du finder et eksempel på en passende installation af udstyret til det avancerede bilsæt. Håndfri enhed Når du installerer den håndfrie enhed, skal du sikre dig, at kablerne til mikrofonen og højttaleren kan nå hen til de steder, hvor du påtænker at montere disse enheder. Vær opmærksom på ikke at montere den håndfrie enhed i et lukket metalhylster eller på et sted i bilen, hvor enheden er afskærmet fra radiobølger, da dette kan forstyrre brugen af Bluetooth-funktionen. Enheden monteres ved først at fastgøre den monteringsplade, der fulgte med det avancerede bilsæt, og derefter at fastgøre den håndfrie enhed med den skrue, der går igennem enheden. Placer til slut coveret med Nokia-logoet i fordybningen, og tryk det på plads. 13

14 Installation Fjernbetjeningsknap Fjernbetjeningsknappen skal placeres på et sted, hvor brugeren nemt kan komme til den. Sørg dog for at placere den på et sted, hvor der er plads til at montere kablet for tilslutning til den håndfrie enhed. Fjernbetjeningsknappen kan passende monteres på konsollen mellem forsæderne. A B C D Brug den medfølgende krog- og løkketape for at montere fjernbetjeningsknappen. Adskil pudernes to dele fra hinanden. Fastgør først puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (A), og fastgør puden på den ønskede placering i bilen (B). Sørg for, at den overflade, hvorpå du påtænker at fastgøre puden, er tør og ikke er snavset og støvet. Fastgør dernæst puden med krogene: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side (C), og fastgør puden på undersiden af fjernbetjeningsknappen. Tryk fjernbetjeningsknappen (D) fast på løkkepuden, der er monteret i bilen. Højttaler God akustisk kvalitet sikres ved at montere højttaleren, så den peger i brugerens retning. Vi anbefaler, at du monterer højttaleren med en minimumafstand på en meter fra mikrofonen for at undgå interferens. Det avancerede bilsæt understøtter også tilslutning til et kompatibelt bilradiosystem. Søg professional rådgivning hos en servicetekniker, hvis du ønsker at benytte den bilradio, der er installeret i bilen, som lydudgang sammen med det avancerede bilsæt. Tilslut højttaleren eller et kompatibelt bilradiosystem til "SPEAKER"- udgangen. 14

15 Installation Mikrofon En velovervejet placering af mikrofonen kan øge taletransmissionens kvalitet. Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hoved, og placer den, så den peger mod førerens mund. Erfaringer har vist, at de bedste placeringer er i nærheden af bakspejlet eller solskærmen. Vi anbefaler, at mikrofonen holder en minimumafstand på en meter fra det avancerede bilsæts højttaler for at undgå interferens. Vær omhyggelig med at montere mikrofonen, så den ikke er udsat for luftstrømme fra ventilationen. Læg ikke mikrofonens kabel i varme-, ventilations- eller strømsystemet. Brug den leverede dobbeltsidede tape til at fastgøre mikrofonen, da det vil forhindre, at støj fra bilens karosseri overføres til det indre. Sæt stikket i "MIC"-kontakten på den håndfrie enhed, og drej det med uret for at låse det forsvarligt. Bemærk! Hvis der benyttes en anden mikrofon, end den der fulgte med det avancerede bilsæt (MP-2), kan det forringe transmissionskvaliteten. Kabelsæt De ledninger, der udgør kabelnettet, skal tilsluttes i overensstemmelse med ledningsdiagrammet. Tilslut den sorte ledning til køretøjets jordforbindelse (GND). Tilslut den gule ledning til bilradioens MUTE-forbindelse. Hvis bilradioen ikke har en funktion til afbrydelse af lyden, kan denne linje forblive utilsluttet. I dette tilfælde vil lyden fra bilradioen ikke automatisk blive afbrudt under et opkald. 15

16 Installation Der kan benyttes et ekstra relæ, hvis lyden fra bilradioen skal kunne afbrydes. Når et opkald accepteres, skifter det avancerede bilsæt den gule linje (MUTE) til jordforbindelse, hvilket slår lyden fra bilradioen fra. Når opkaldet afsluttes, separeres den gule linje fra jordforbindelsen, og lyden fra bilradioen slås til igen. Tilslut den blå ledning til bilens IGNS-linje ved hjælp af den leverede 1A-sikring. Nogle køretøjer er ikke udstyret med en IGNS-forbindelse. Denne linje er ikke nødvendig for at betjene det avancerede bilsæt. Den blå ledning kan forblive utilsluttet. I dette tilfælde slås det avancerede bilsæt dog ikke automatisk fra, når bilen slukkes. For at forhindre utilsigtet afladning af bilens batteri slukkes det avancerede bilsæt automatisk efter to minutter, medmindre en mobiltelefon er tilsluttet via trådløs Bluetooth-teknologi eller datakablet. Tilslut den røde ledning til pluspolen på bilens 12V-batteri ved hjælp af den medfølgende 2A-sikring. Sæt kabelsættets firebenede stik i "DC"-porten på den håndfrie enhed. Datakabel Datakablet forbinder den håndfrie enhed med en kompatibel mobiltelefon, f.eks. via telefonholderen. Sæt den ene ende af kablet i "PHONE"-kontakten på den håndfrie enhed og den anden ende i telefonholderen. Hvis det avancerede bilsæt kun skal benyttes med trådløs Bluetoothteknologi, er det ikke nødvendigt at tilslutte datakablet. Ladekabel Ved hjælp af ladekablet kan du oplade en kompatibel mobiltelefon, når den er sluttet til det avancerede bilsæt via trådløs Bluetooth-teknologi. Ladekablet kan bruges sammen med kompatible Nokia-enheder, der har et 2,0 mm opladerstik. 16

17 Installation Funktionstest Når det avancerede bilsæt er installeret, skal det kontrolleres for at sikre, at det fungerer korrekt. Når du tester udstyrets drift, skal du også kontrollere, at det er monteret, så det på ingen måde forstyrrer føreren under betjening af køretøjet. 17

18 Ibrugtagning af det avancerede bilsæt 3. Ibrugtagning af det avancerede bilsæt En kompatibel mobiltelefon kan tilsluttes det avancerede bilsæt på en af to måder: via en trådløs Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af en kompatibel telefonholder med et kabel. Tilslutning af en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi Første gang du opretter en trådløs forbindelse fra det avancerede bilsæt ved hjælp af Bluetooth-teknologi, skal du tilknytte den håndfrie enhed til den kompatible mobiltelefon, du bruger. Det er kun nødvendigt at gøre dette én gang: Herefter vil enhederne automatisk genkende hinanden og oprette forbindelsen. Bemærk! Hvis du vil oprette en forbindelse ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal du kontrollere, at der ingen mobiltelefon er placeret i telefonholderen. Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode 1. Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at batteriet er opladet. 2. Tænd det avancerede bilsæt. Se "Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt" på side 21, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 3. Åbn Bluetooth-menuen i mobiltelefonen, og aktiver Bluetoothfunktionen. 4. Angiv de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen for at aktivere en søgning efter Bluetooth-enheder inden for området. Se den relevante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen. 5. Vælg det avancerede bilsæt på listen over fundne Bluetoothenheder. 6. Når du bliver bedt om det, skal du taste Bluetooth-adgangskoden

19 Ibrugtagning af det avancerede bilsæt 7. Mobiltelefonen er nu tilknyttet det avancerede bilsæt og er klar til brug. Bemærk! Det avancerede bilsæt kan kun oprette en trådløs Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobiltelefon. Det kan derfor være nødvendigt at afslutte eller afbryde en eksisterende trådløs Bluetooth-forbindelse. Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon 1. Angiv de ønskede indstillinger i mobiltelefonen, så den tilknyttes det avancerede bilsæt uden at kræve separat accept eller godkendelse. Se den relevante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen. 2. Tænd det avancerede bilsæt. 3. Det avancerede bilsæt starter nu en automatisk 30 sekunders søgning efter mobiltelefoner, der tidligere har været tilknyttet bilsættet, ved hjælp af Bluetooth-adgangskoden. Det avancerede bilsæt tilknyttes den mobiltelefon, som det sidst var tilknyttet. Den aktive Bluetooth-søgning vises i form af den blinkende indikator på fjernbetjeningsknappen. Tilslutning af en mobiltelefon via datakablet Hvis du benytter denne form for tilslutning, er mobiltelefonen klar til brug med det avancerede bilsæt, når den placeres i telefonholderen. Det er ikke nødvendigt at tilknytte enhederne til hinanden. Hvis en mobiltelefon placeres i en telefonholder, der er tilsluttet det avancerede bilsæt via datakablet, er denne telefon den aktive enhed, og det er ikke muligt at oprette en forbindelse til en enhed via trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du placerer en mobiltelefon, der p.t. er involveret i en aktiv trådløs Bluetooth-forbindelse, i en telefonholder, der er tilsluttet det avancerede bilsæt, afbrydes den trådløse Bluetoothforbindelse automatisk. 19

20 Betjening 4. Betjening Det avancerede bilsæt kan betjenes med fjernbetjenings-knappen eller ved hjælp af tastaturet på en kompatibel mobiltelefon. Fjernbetjeningsknap 1 Knappen kan bruges på følgende måde: Tryk på den Tryk på den, og hold den nede (ca. 1 sekund) Tryk kort på den to gange Tryk på den, og hold nede i lang tid (mere end 10 sekunder) 2 Ringen kan bruges på følgende måde: Drej den til venstre Drej den til højre 3 Indikatoren har tre tilstande: Til Blinker Fra 20

21 Betjening Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt Når du starter bilen, tænder du automatisk det avancerede bilsæt. Indikatoren lyser for at vise, at det avancerede bilsæt er aktiveret. Når du slukker bilen, deaktiveres det avancerede bilsæt, og indikatoren slukkes. Hvis det avancerede bilsæt er installeret, uden at tændingsfølerkablet (IGNS) er tilsluttet, skal du enten trykke på knappen eller placere en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen, hvis der er installeret en sådan, for at aktivere det avancerede bilsæt. Bemærk! Hvis det avancerede bilsæt er installeret uden brug af IGNS-kablet og er tændt, vil det have forbindelse til netværket, så længe der sidder en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen. Hvis der ingen forbindelse er til en mobiltelefon, slukkes det avancerede bilsæt automatisk efter 2 minutter. Betjening af det avancerede bilsæt Du kan bruge fjernbetjeningsknappen til at få adgang til følgende telefonfunktioner: Accept af et opkald Tryk på knappen for at acceptere et indgående opkald. Afslutning af et opkald Tryk på knappen for at afslutte et aktivt opkald. Afvisning af et opkald Tryk på knappen, og hold den nede, hvis du ikke vil acceptere et opkald. Foretagelse af et opkald Vælg den ønskede post i mobiltelefonens telefonbog, eller indtast det ønskede nummer på mobiltelefonen. 21

22 Betjening Genopkald Tryk kort på knappen to gange for at foretage genopkald til et nummer, du har ringet til for nylig. Taleopkald Du kan bruge stemmekoder, du har gemt i mobiltelefonen: 1. Tryk på knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone for at starte et taleopkald. 2. Udtal stemmekoden tydeligt. 3. Mobiltelefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer. Yderligere oplysninger om brug af taleopkald finder du i brugervejledningen til mobiltelefonen. Bemærk! Nogle mobiltelefoner understøtter muligvis ikke alle de funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning. Justering af lydstyrken Drej ringen for at justere højttalerens lydstyrke. Manuel søgning efter Bluetooth-enheder Hvis du ikke har oprettet en forbindelse til en mobiltelefon, kan du starte en manuel søgning efter en mobiltelefon, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Tryk på knappen, og hold den nede for at aktivere Bluetoothsøgefunktionen i det avancerede bilsæt. Hvis søgningen efter Bluetooth-enheder er aktiv, begynder indikatoren at blinke. Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder Det avancerede bilsæt gemmer de sidste syv Bluetooth-enheder, som det er blevet forbundet med. 22

23 Betjening Listen over tilknyttede Bluetooth-enheder kan slettes. Hvis du vil slette listen, skal det avancerede bilsæt være slået fra (indikatoren slukkes): Tryk på knappen, og hold den nede, indtil en signaltone indikerer, at listen er blevet slettet. Skift fra håndfri tilstand til mobiltelefonen Hvis du har tilsluttet en kompatibel mobiltelefon til det avancerede bilsæt ved hjælp af datakablet, skal du fjerne telefonen fra holderen for at ændre betjeningen fra håndfri tilstand til mobiltelefonen. Placer mobiltelefonen i holderen igen, hvis du vil vende tilbage til håndfri tilstand. Mobiltelefonen bruges nu i håndfri tilstand via det avancerede bilsæt. Hvis du har tilsluttet en kompatibel mobiltelefon til det avancerede bilsæt via Bluetooth-teknologi, kan det aktive opkald skifte mellem det avancerede bilsæt og mobiltelefonen og omvendt. Tryk på knappen, og hold den nede, eller brug den respektive funktion i mobiltelefonen. 23

24 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Det avancerede bilsæt er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Sørg for, at alt udstyr opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at det avancerede bilsæt altid holdes tørt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Det avancerede bilsæt må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige telefonens bevægelige dele. Forsøg ikke at åbne det avancerede bilsæt. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Rengør aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen ikke fungerer korrekt. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. 24

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9202250 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-21W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning 9245864 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-20 overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning 9211132 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav og

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning 9200327 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-15 overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Udgave 2.0 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette CK-200-produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning 1.3. udgave DA Om din bilholder til trådløs opladning Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere