Anvendelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelser 4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.7 4.10.8 4.10.9 4.11 4.12 4."

Transkript

1 Indhold side 1/55 Introduktion Grundelementer Anvendelser Designmanualen Designprogrammet Mærker Navnemærke, hovedvariant Navnemærke, hovedvariant med underlinje Navnemærke, aflang variant Navnemærke, aflang variant med underlinje Navnemærke, opbrudt Initialmærke Initialmærke ved adresseoplysninger Frizoner Farver Primære Sekundære Typografi Generelt Korrespondance Ti regler for brevskrivning Brev / side 1 Brev / efterfølgende sider Dagsorden Referat Indstilling Notat Faktura 1 Faktura 2 Minibrev Konvolutter 229p med rude C4 uden rude C5 med rude C5 uden rude C6 svarkonvolut M5 svarkonvolut Kc5 uden rude Kc5 med rude C5 med rude, kampagne Adresselabel Visitkort Mappe Stempler Almindelige Franco Annoncer Information Digitalt Powerpoint Forside og efterfølgende sider Billeder Diagrammer og tabeller E-signatur Brochurer 15x30cm eksternt produceret omslag Indhold A5 eksternt produceret omslag Indhold A5 internt produceret omslag Indhold Pressekort kort Folder Omslag Blanketter På brevpapir På blankt papir Ansøgning om optagelse

2 0.1 Designmanualen side 2/55 Designmanualen dokumenterer DJ s designprogram, dvs fastholder og kommunikerer det i tid og i rum. Designmanualen er digital, arkiveret som en pdf på DJ s website. Det betyder at manualen er: let tilgængelig for rette vedkommende mulig at udprinte let at justere økonomisk i oprettelse og brug Designmanualens sider er daterede. Ved anvendelse af prints er det brugerens ansvar at sikre sig, at der anvendes den senest daterede udgave af de enkelte sider. Designmanualen er DJ s ejendom og må kun anvendes af DJ s medarbejdere, eller efter aftale. Spørgsmål og forslag til forbedringer vedr. designmanualen og designprogrammet rettes til informationschefen.

3 0.2 Designprogrammet side 3/55 Designprogrammet er en plan for, hvordan DJ vil præsentere sig visuelt. Designprogrammets formål er: 1 At markere DJ s eksistens og egenart over for medlemmer og offentlighed. 2 At markere tilhør og fælles værdier for medarbejderne. 3 At effektivisere DJ s kommunikation. Designprogrammet omfatter tre dele: Grundelementer De visuelle byggesten, der skaber sammenhæng og genkendelse gennem gentagelse. Regler for anvendelse Regler for grundelementernes anvendelse i en række betydningsfulde og ofte gentagne situationer. Dokumentation Nærværende designmanual. Spørgsmål og forslag til forbedringer vedr. designmanualen og designprogrammet rettes til informationschefen.

4 1.1 Navnemærke, hovedvariant side 4/55 DJ s navnemærke, hovedvariant, består af bogstaverne DJ, dannet af to enkelte citationstegn, samt navnet. Navnet er skrevet med skriften Foundry Sterling. Navnemærke, hovedvariant, er den foretrukne variant og anvendes alle steder, hvor pladsen tillader det. Navnemærket er i sin almindeligste udgave sort, men kan i princippet anvendes i negativ hvid på sort eller andre farver, hvor opgaven måtte tilsige det. Navnemærket må kun reproduceres efter digital original der kan downloades fra DJ s website. Navnemærket skal anvendes med god luft udenom. Se 1.8. Navnemærkets størrelse afpasses efter den enkelte opgaves produktions- og anvendelsesforhold. Den totale bredde må dog aldrig være mindre end 30 mm. 30 mm

5 1.2 Navnemærke, hovedvariant med underlinje side 5/55 Navnemærket, hovedvariant, findes i en udgave med underlinjen medier & kommunikation, der frit kan erstatte navnemærket uden underlinje. Navnemærket er i sin almindeligste udgave sort, men kan i princippet anvendes i negativ hvid på sort eller andre farver, hvor opgaven måtte tilsige det. Navnemærket må kun reproduceres efter digital original, der kan downloades fra DJ s website. Navnemærket skal anvendes med god luft udenom. Se 1.8. Navnemærkets størrelse afpasses efter den enkelte opgaves produktions- og anvendelsesforhold. Den totale bredde må dog aldrig være mindre end 35 mm. 35 mm

6 1.3 Navnemærke, aflang variant side 6/55 DJ s navnemærke, aflang variant, består af bogstaverne DJ, dannet af to enkelte citationstegn, samt navnet. Navnet er skrevet med skriften Foundry Sterling. Navnemærke, aflang variant, anvendes hvor der ikke er plads i højden til navnemærke, hovedvariant. Navnemærket er i sin almindeligste udgave sort, men kan i princippet anvendes i negativ hvid på sort eller andre farver, hvor opgaven måtte tilsige det. Navnemærket må kun reproduceres efter digital original der kan downloades fra DJ s website. Navnemærket skal anvendes med god luft udenom. Se 1.8. Navnemærkets størrelse afpasses efter den enkelte opgaves produktions- og anvendelsesforhold. Den totale bredde må dog aldrig være mindre end 24 mm. 24 mm

7 1.4 Navnemærke, aflang variant med underlinje side 7/55 Navnemærket, aflang variant, findes i en variant med underlinjen medier & kommunikation, der frit kan erstatte navnemærket uden underlinje. Navnemærket er i sin almindeligste udgave sort, men kan i princippet anvendes i negativ hvid på sort eller andre farver, hvor opgaven måtte tilsige det. Navnemærket må kun reproduceres efter digital original, der kan downloades fra DJ s website. Navnemærket skal anvendes med god luft udenom. Se 1.8. Navnemærkets størrelse afpasses efter den enkelte opgaves produktions- og anvendelsesforhold. Den totale bredde må dog aldrig være mindre end 28 mm. 28 mm

8 1.5 Navnemærke, opbrudt side 8/55 Navnemærket kan i særlige tilfælde brydes op og anvendes som to selvstændige elementer der kan placeres relativt frit. Det kan f.eks være hvis navnet skal indgå i en sammenhæng med øvrig typografi, som de viste eksempler med brochure og label, eller på aflange smalle formater, f.eks et web-banner, hvor navnemærke, aflang variant ikke fungerer optimalt. Når navnemærket brydes op, skal initialmærket altid placeres med god afstand til højre for navnet. Den vandrette afstand skal minimum være bredden af tre initialer sådan at der ikke er indtryk af sammenhæng. Herman Helmersen HH Revision A/S Filosofgangen Odense C

9 1.6 Inititalmærke side 9/55 Bogstaverne DJ som anvendt i navnemærket med og uden underlinje kan anvendes solitært som dekorativt mærke. Hvor forholdene herunder produktionsteknikken tillader det, kan initalmærket trykkes helt til kant. Der kan vælges mellem at trykke til mediets overkant, højrekant eller venstrekant. Initialmærket må aldrig placeres ved mere end én kant. 7 mm Initialmærket må kun reproduceres efter digital original, der kan downloades fra DJ s website. Initialmærket skal anvendes med god luft udenom. Se 1.8. Et fragment af initialmærket, i form af det ene af initialerne, kan også anvendes som dekorativt element. Initialmærkets størrelse afpasses efter den enkelte opgaves produktions- og anvendelsesforhold. Den totale bredde må dog aldrig være mindre end 7 mm.

10 1.7 Inititalmærke ved adresseoplysninger side 10/55 DJ s adresseoplysninger skrives i en kombineret dansk og engelsk version, som vist her på siden. Adresseoplysningerne placeres som hovedregel under initialmærket, i en afstand svarende til det lodrette initial. Adresseoplysningernenes samlede bredde er 30,56 mm, hvilket svarer til skriftstørrelserne 8,5 pt og 6,5 pt med en linjeafstand på 9 pt. 30,56 mm

11 1.8 Frizoner side 11/55 Alle varianter af navnemærke og initialmærke skal anvendes med god luft udenom. Illustrationerne viser, hvor tæt mærkerne må komme på kanter (kanter af farvede flader eller papirkanter) og på andre grafiske elementer. Navnemærket kan i særlige tilfælde placeres, så overkanten eller venstrekant støder op imod en papirkant eller farveflade. De illustrerede frizoner gælder da for de øvrige tre sider. Det samme gælder for initialmærket, her kan der dog frit vælges én ud af de fire sider.

12 2.1 Farver, primære side 12/55 DJ har tre primærfarver der efter behov kan anvendes til særligt identitetsgivende opgaver. Pantone PMS 484 C/U CMYK * RGB Farverne er: Rød PMS 484 C/U Lys grøn PMS 565 C/U Sort PMS Black C/U Pantone PMS 565 C/U CMYK * RGB Uanset i hvilket farvesystem, der produceres, skal PMS-farve prøver (PMS = Pantone Matching System) altid fungere som rettesnor og danne grund lag for bedømmelse af resultater. Pantone PMS Black C/U CMYK * RGB * De anviste cmyk-definitioner er vejledende.

13 2.2 Farver, sekundære side 13/55 DJ har fire sekundærfarver der efter behov kan anvendes alene eller sammen med primærfarverne. Sekundærfarverne skal opfattes som en hjælp, ikke en spændetrøje. Pantone PMS 021 C/U CMYK * RGB Farverne er Orange Pink Blå Grøn PMS Orange 021 C/U PMS 2395 C/U PMS Process Blue C/U PMS 354 C/U Pantone PMS 2395 C/U CMYK * RGB Uanset i hvilket farvesystem, der produceres, skal PMS-farve prøver (PMS = Pantone Matching System) altid fungere som rettesnor og danne grund lag for bedømmelse af resultater. Pantone PMS Process Blue C/U CMYK * RGB Pantone PMS 354 C/U CMYK * RGB * De anviste CMYK-definitioner er vejledende.

14 3.1 Typografi, generelt side 14/55 DJ anvender skriften Foundry Sterling til tryksager der produceres professionelt. DJ anvender skriften Arial til interne tryksager samt til breve, elektroniske medier mv., der er afhængige af at modtageren/brugeren har den anvendte skrift på sin pc. Foundry Sterling Book Foundry Sterling Demi Arial Regular Design er ikke noget i sig selv, men har sin værdi ved at tjene en hensigt, et formål, der kan være mere eller mindre praktisk. Arial Bold Design er ikke noget i sig selv, men har sin værdi ved at tjene en hensigt, et formål, der kan være mere eller mindre praktisk.

15 4.0 Ti regler for brevskrivning side 15/55 1 Tilstræb enkelhed og klarhed. 2 Lav dækkende overskrifter, så modtageren straks kan se, hvad brevet handler om. 3 Skriv det vigtigste først, så detaljerne. 4 Skriv aktivt og konkret. 5 Brug enkle ord og enkle sætninger. 6 Skriv korte afsnit. 7 Tænk på modtageren undgå sprog for indviede. 8 Brug kun naturlige orddelinger: kirke-dør, men ikke kir-kedør. 9 Brug kun få fremhævninger. Hvis alt er fremhævet, er intet fremhævet. 10 Læs korrektur.

16 4.1 Brev / side 1 side 16/55 DJ Brev skrives i DJ s Brevskabelon. Brev side 1 printes, uden initialmærke og adresseoplysninger, på fortrykt brevpapir. Brevpapiret fortrykkes i én farve, sort. Skal brevet sendes pr mail, bevares initialmærket og adresseoplysningerne når brevet gemmes. 30 aug 06 VV/ei Herman Helmersen HH Revision A/S Filosofgangen Odense C Paginering på side 1 forekommer kun når et brev er på mere end én side. Denne funktion er automatiseret i skabelonen. > Måltegning til skabelon, brev side 1 Design er vigtig Med design former vi en menneskeskabt verden, der kvitterer med at forme os. Mennesket adskiller sig fra andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. Hammeren, koppen og hjulet udvider armen, hånden og benene. Moderne kommunikationsudstyr som computere, telefoner og cd-afspillere er også ekstensioner. Med design former vi en menneskeskabt verden, der kvitterer med at forme os. Mennesket adskiller sig fra alle andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. Hammeren, koppen og hjulet udvider armen, hånden og benene. Moderne kommunikationsudstyr som computere, telefoner og cd-afspillere er også ekstensioner. Design er vigtig. Med design former vi en menneskeskabt verden, der kvitterer med at forme os. Mennesket adskiller sig fra andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. Hammeren, koppen og hjulet udvider armen, hånden og benene. Moderne kommunikationsudstyr som computere, telefoner og cd-afspillere er også ekstensioner. Med design former vi en menneskeskabt verden, der kvitterer med at forme os. Mennesket adskiller sig fra alle andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. 1/2

17 4.2 Brev / efterfølgende sider side 17/55 DJ Brev skrives i DJ s Brevskabelon. Efterfølgende sider printes på blankt papir. Initialmærket printes med fra skabelonen. Paginering på efterfølgende sider er automatiseret i skabelonen. > Måltegning til skabelon, efterfølgende sider Mennesket adskiller sig fra alle andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. Design er vigtig. Med design former vi en menneskeskabt verden, der kvitterer med at forme os. Mennesket adskiller sig fra alle andre dyr blandt andet ved, at det udvikler ekstensioner, udvidelser af sin egen organisme, så det kan mere, end det kunne. Vi slår bedre med hammeren end uden, vi drikker lettere af en kop end direkte af hånden, og vi kommer almindeligvis hurtigere af sted til hjuls end til bens. Hammeren, koppen og hjulet udvider armen, hånden og benene. Moderne kommunikationsudstyr som computere, telefoner og cd-afspillere er også ekstensioner. Venlig hilsen Valdemar Villadsen 2/2

18 4.3 Dagsorden side 18/55 DJ Dagsorden skrives i DJ s Dagsordenskabelon. 24 aug 06 VV/ei Dagsorden Alle sider printes på blankt papir. Initialmærket og adresseoplysninger printes med fra skabelonen. Opsætningen af efterfølgende sider er identisk med brev, efterfølgende sider. Se side 17. Emne Hovedestyrelsesmøde Dato 8-9 maj 06 Sted Forbundskontoret Læderstrædet 11 B, København Paginering på side 1 forekommer kun, når en dagsorden er på mere end én side. Denne funktion er automatiseret i skabelonen. Hermed fremsendes dagsorden med bilag til HB-seminar. Mødet starter med HB-seminar for hele HB-kredsen mandag den 8. maj kl Der er frokost kl HB-mødet begynder tirsdag kl og forventes afsluttet senest kl Der er ikke afdelingsbestyrelsesmøde i a-kassen denne gang. > Måltegning til skabelon, dagsorden 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Meddelelser 3 Sager til beslutning 3.1. Overenskomstsager Nyhedsavisen (fj - bilag) 3.2 Medlemssager Optagelsessag (lg - bilag) 3.3. Økonomi Budgetkontrol 1. Kvartal (lg - bilag) Momsproblematik journalisten (lg - bilag) 3.4 Forskelligt Konstituering (mbb - bilag) Optagelse af kommunikationsstuderende og dimittender (fj - bilag) Fordelingsudvalg, dagbladsstøtte (mbb - bilag) 4 Sager til drøftelse 4.1 evaluering af fagligt forum (mbb) 4.2 tiltalen mod 2 berlingske journalister (mbb) 4.3 overordnet strategi for voldgifter (mbb - bilag) 4.4 sammenkædning af mæglingsforslag (fj - bilag) 5 Sager til efterretning/orientering 5.1 Fremtidigt samarbejde med ac i dr (mbb) 5.2 Udvikling af samarbejdet med ks og bf (mbb) 5.3 Offentligt ansattes ytringsfrihed (mbb) 6 Eventuelt

19 4.4 Referat side 19/55 DJ Referat skrives i DJ s Referatskabelon. Alle sider printes på blankt papir. Initialmærket og adresseoplysninger printes med fra skabelonen. Opsætningen af efterfølgende sider er identisk med brev, efterfølgende sider. Se side 17. Paginering på side 1 forekommer kun, når et referat er på mere end én side. Denne funktion er automatiseret i skabelonen. 30 aug 06 Referat VV/ei Emne Hovedbestyrelsesmøde Dato 7-8 mar 06 Sted Forbundskontoret Læderstrædet 11 B, København Deltagere Valdemar Villadsen, Sven Bloch, Lise Saxtrup, Mette Curdt (K 1), Sven Rørbæk Madsen (K 3), Allan Gregersen (K 6) Claus Falkenby (K Fyn) Kirstine Baloti (FBO) Afbud Martin Christensen (K-gruppen) Dirigent Bodil Rahbek/John Jakobsen 1 Godkendelse af referater Referaterne af det ekstraordinære møde 8 Feb 06 og af det ordinære møde Jan 06 blev godkendt. > Måltegning til skabelon, dagsorden 2 Meddelelser 2.1 Seneste udvikling vedr. Bladtegnerne Formanden redegjorde for situationen vedrørende tegnerne. Hb bakkede op om formandens linje i sagen. Derudover gav hb mandat til, at forbunds-ledelsen kan bruge økonomiske midler til hjælp for bladtegnerne. 2.2 Øvrige meddelelser Undervisningsministeriet har godkendt en ny uddannelse, tv- tilrettelægger uddannelsen. Uddannelsen kommer til at være på den grafiske højskole. Statsministeriet har besat dagbladsnævnet. Mogens blicher bjerregaard er blevet udpeget som medlem af dagbladsnævnet. Solveig schmidt har ønsket at trække sig fra gender council på grund af nyt arbejde på djh. De nordiske lande forsøger at finde et nyt medlem at stille op til bestyrelsen. Dj har tidligere bevilget kr. Til radioer i indonesien. Mbb har modtaget takkemeddelelse. 3 Sager til beslutning 3.1 Overenskomstsager DR Udtagelse af krav Claus iwersen og Henrik Bruun orienterede om, at repræsentantskabet i journalistgruppen nu har udtaget kravene til de kommende overenskomst-forhandlinger. Hovedbestyrelsen godkendte de opstillede krav. 1/5

20 4.5 Indstilling side 20/55 DJ Indstilling skrives i DJ s Indstillingskabelon. Alle sider printes på blankt papir. Initialmærket og adresseoplysninger printes med fra skabelonen. Opsætningen af efterfølgende sider er identisk med brev, efterfølgende sider. Se side 17. Paginering på side 1 forekommer kun, når en indstilling er på mere end én side. Denne funktion er automatiseret i skabelonen. > Måltegning til skabelon, indstilling 24 aug 06 Indstilling Ad pkt Møde i Hovedbestyrelsen Emne Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for HB-medlemmer ved delegeretmøde, Fagligt Forum og TR-stævne. Dato maj 06 Sted Forbundskontoret, Læderstrædet 11 B, København Sagsbeh. FJ HB-ansvarlig FJ Kopi til Valdemar Villadsen, Sven Bloch, Lise Saxtrup, Mette Curdt (kreds 1), Sven Rørbæk Madsen (kreds 3), Allan Gregersen (kreds 6), Claus Falkenby (kreds Fyn) Kirstine Baloti (FBO) Kirstine Baloti (FBO), Martin Christensen (K-gruppen) Journal nr. 204/12 Resumé af sagsfremstillingen Se sagsfremstillingen Indstilling FU indstiller til HB, at HB-medlemmer kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i delegeretmøder, Fagligt Forum og TR-stævner. Tabt arbejdsfortjeneste udbetales efter de gældende regler for erstatning af tabt arbejdsfortjeneste. Desuden betaler DJ for HB-medlemmers deltagelse i Fagfestival. Sagsfremstilling Medlemmer af HB, som ikke har tillidshverv, hvor arbejdsgiverne giver dem ret til at deltage i de-legeretmøde, Fagligt Forum og TR-stævne, har med mellemrum kritiseret vores praksis, at DJ ikke yder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse arrangementer. Argumentationen er, at HB-medlemmerne i kraft af deres hverv har en særlig forpligtelse til at holde sig orienteret om, hvad der foregår i disse fora. Men selvfølgelig også med en forpligtelse til at bidrage til diskussionerne i disse forsamlinger. Derfor er forbundsledelsen blevet opfordret til at ændre på den hidtidige praksis. Forbundsledelsen er af den opfattelse, at vi kan kræve af vore HB-medlemmer, at de alle deltager i de nævnte fora, som er forbundets væsentligste. Sammenlignet med, at vi erstatter for tabt arbejds-fortjeneste i forbindelse med HB-møder, udvalgsmøder og deltagelse i eksterne råd og bestyrelser, giver det ikke mening, at vi ikke gør det i forbindelse med de tre væsentligste interne forsamlinger. Dertil kommer Fagfestival hvert andet år, dom er et højt prioriteret DJ-arrangement. Det er Fus ind-stilling, at DJ skal betale for HB-medlemmernes deltagelse i Fagfestival. Forbundsledelsen indstiller i konsekvens af dette til FU og HB, at HB-medlemmer kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når de deltager i delegeretmøder, Fagligt Forum og TR-stævner, og at HB-medlemmer får betalt deres deltagelse i Fagfestival. Efterfølgende har Lars Lindskov nævnt, at HB også skal se på en tidligere beslutning om, at der til politisk valgte i DJ kun betales statens lave takst ved brug af egen bil. Denne beslutning ønsker Lars ændret, så der igen kan udbetales den høje takst. Lars anmodning er ikke behandlet i FU, men vil blive forhandlet på selve HB-mødet. 1/2

21 4.6 Notat side 21/55 DJ Notat skrives i DJ s Notatskabelon. Alle sider printes på blankt papir. Initialmærket og adresseoplysninger printes med fra skabelonen. 24 aug 06 VV/ei Notat Opsætningen af efterfølgende sider er identisk med brev, efterfølgende sider. Se side 17. Paginering på side 1 forekommer kun når et notat er på mere end én side. Denne funktion er automatiseret i skabelonen. 9 stk 1 Kontingent > Måltegning til skabelon, dagsorden Ledige medlemmer, som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse eller har opbrugt deres ret til samme, betaler 1/6 af det fastsatte kontingent til og Sikringsfonden for fuldt betalende medlemmer. Dette gælder også medlemmer, der under sygdom eller barsel alene modtager sygedagpenge. Hovedbestyrelsen kan dog fastsætte en indtægtsgrænse, således at ledige medlemmer, der har indtægter i en ledighedsperiode, kun opnår nedsat kontingent i måneder, hvor deres indtægter er under denne grænse.

22 4.7 Faktura 1 side 22/55 DJ Faktura 1 skrives i DJ s Faktura 1- skabelon, som anvendes til alle fakturaer som ikke genereres af DJ s økonomisystem. 23 aug 06 VV/ei Fakturaen printes på fortrykt Faktura 1 papir. Fakturapapiret trykkes i to farver, sort og lys grøn. Herman Helmersen HH Revision A/S Filosofgangen Odense C > Måltegning til skabelon, faktura 1 Faktura Nr Medlemskontigent tredie kvartal 2006 Kr 948,70 Kursusgebyr 1.500,00 I alt Kr 2.448,70 Betalingsbetingelser 20 dage Herman Helmersen HH Revision A/S Filosofgangen Odense C Medlem ,..,

23 4.8 Faktura 2 side 23/55 DJ Faktura 2 udskrives fra DJ s økonomisystem, på fortrykt Faktura 2 papir. Fakturapapiret trykkes i to farver, sort og lys grøn.

24 4.9 Minibrev side 24/55 DJ Minibrev skrives i hånden på fortrykt Minibrevpapir. Minibrevpapiret fortrykkes i to farver, sort og rød, på papirkvaliteten MultiColours Light Green 100g papir.

25 Konvolutter, 229p med rude side 25/55 DJ konvolut 229p med rude fortrykkes med initialmærke til kant og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

26 Konvolutter, C4 uden rude side 26/55 DJ konvolut C4 uden rude fortrykkes med initialmærke til kant og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

27 Konvolutter, C5 med rude side 27/55 DJ konvolut C5 med rude fortrykkes med initialmærke til kant og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

28 Konvolutter, C5 uden rude side 28/55 DJ konvolut C5 uden rude fortrykkes med initialmærke til kant og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

29 Konvolutter, C6 svarkonvolut side 29/55 DJ konvolut C6 svarkonvolut fortrykkes med Sendes ufrankeret, DJ navnemærke med underlinje og adresseoplysninger. Konvolutten trykkes i sort.

30 Konvolutter, M5 svarkonvolut side 30/55 DJ konvolut M5 svarkonvolut fortrykkes med Sendes ufrankeret, DJ navnemærke med underlinje og adresseoplysninger. Konvolutten trykkes i sort.

31 Konvolutter, Kc5 uden rude side 31/55 DJ konvolut Kc5 uden rude fortrykkes med navnemærke med underlinje på forsiden og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

32 Konvolutter, Kc5 med rude side 32/55 DJ konvolut Kc5 uden rude fortrykkes med navnemærke med underlinje på forsiden og adresseoplysninger på flappen. Konvolutten trykkes i sort.

33 Konvolutter, C5 med rude kampagnekonvolut side 33/55 DJ C5 med rude, kampagnekonvolut fortrykkes med initialmærke over forside og flap samt adresseoplysninger på forsiden. Konvolutten trykkes i sort.

34 4.11 Adresselabel side 34/55 DJ adresselabel printes fra DJ adresselabelskabelon på fortrykte labels med initialmærke og afsenderoplysninger. Adresselabels trykkes i sort på JAC etiketter, BA4-serien. Herman Helmersen HH Revision A/S Filosofgangen Odense C > Måltegning til skabelon, adresselabel

35 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 4.12 Visitkort side 35/55 DJ visitkort trykkes med initialmærke til kant og alle oplysninger på forsiden. Personlige oplysninger samlet øverst og DJ s generelle oplysninger nedenunder. På bagsiden trykkes vandrette, røde linjer. Visitkort trykkes i sort og rød, på 250g papir. > Måltegning til opsætning, visitkort

36 4.13 Brevmappe side 36/55 DJ brevmappe trykkes i tre farver, sort, lys grøn og rød, på 300g MultiDesign Natural. Initialmærke, adresseoplysninger og ytr placeres som vist på illustrationen.

37 5.1 Stempler, almindelige side 37/55 DJ anvender to stempler: ét med navnemærke og adresse og ét udelukkende med navn og adresse.

38 Designmanual 5.2 Stempler, frankeringsstempel DJ anvender som hovedregel mærket ytr i frankeringsstempler. Navnemærke med adresseoplysninger kan anvendes, særligt på konvolutter og pakker uden øvrige fortrykte afsenderoplysninger. > Måltegning til kliché, frankeringsstempel, ytr > Måltegning til kliché, frankeringsstempel, navnemærke side 38/55

39 6.1 Blanketter, på brevpapir side 39/55 DJ anvender to typer blanketter: printede blanketter, uden initialmærke og adresseoplysninger, fra skabelon, på fortrykt brevpapir og blanketter hvor alt, inkl. initialmærke og adresseoplysninger, printes på blankt eller lys grønt papir. Blanketter på brevpapir udformes med det her viste eksempel som forbillede. > Måltegning til skabelon, blanketter på brevpapir

40 6.2 Blanketter, på blankt papir side 40/55 DJ anvender to typer blanketter: printede blanketter, uden initialmærke og adresseoplysninger, fra skabelon, på fortrykt brevpapir og blanketter hvor alt, inkl. initialmærke og adresseoplysninger, printes på blankt eller lys grønt papir. Blanketter på blankt papir udformes med det her viste eksempel som forbillede. Blanketterne printes på hvidt 100g papir eller MultiColours Light Green. > Måltegning til skabelon, blanketter på blankt papir

41 6.3 Blanketter, ansøgning om optagelse side 41/55 DJ s blanket til ansøgning om optagelse er en fortrykt 4 sidet A4 folder. Blanketten trykkes i tre farver, sort, lys grøn og rød, på 170g papir.

42 7.1 Annoncer, information side 42/55 DJ s annoncer udformes ud fra de her viste eksempler. Navnemærke med underlinje øverst til kant i hvidt felt. Annonceoverskrift i rødt felt hvilende på kanten af et lys grønt felt til indhold. Afsluttende bemærkninger i hvidt felt i bunden. Store, røde overskrifter og billeder kan anvendes i dertil egnede annoncer. Se måltegning-eksempel for skrifter og størrelser. > Måltegning, annonce

43 8.1.1 PowerPoint, forside og efterfølgende sider side 43/55 DJ PowerPoint-shows opbygges i DJ PowerPoint-template vandret eller lodret. Om DJ De to templates er ens i funktionalitet. Standarder for marginer, farvepalette, skriftsnit (Arial) og størrelser er defineret. De her viste vandrette eksempler skal danne forbillede for begge typer PowerPoint-shows. Et PowerPoint-show skal altid starte med en titelside som kun indeholder DJ navnemærket. blev dannet 1. januar Dengang var vi godt 1000 medlemmer. I dag er vi medlemmer pr Forbundet organiserer alle der som ansatte eller freelancere skaber indhold til medierne med en journalistisk og/eller kreativ indfaldsvinkel. 12 sep Første slide påbegynder det egentlige show og udformes efter skabelonens standarder, på samme måde som de efterfølgende sider. Medieanalysen har udgivet denne analyse: Efterspørgelsesanalyse Udbuds- og trendsanalyse Sammenfatning DJ ansatte og folkevalgte, A-kassen og Journalisten består af 65 ansatte til at betjene medlemmer. Hovedbestyrelsen Forbundsledelsen Faglig afdeling Kommunikationsafdelingen Uddannelse & Kompetence Administration Journalisten A-Kassen 12 sep sep

44 8.1.2 PowerPoint, billeder side 44/55 DJ PowerPoint-shows kan indeholde farve- eller sort/hvid-billeder. Billeder til kant Billederne skal altid gå til kant på minimum to sider af visningsfeltet og altid tage udgangspunkt i det nederste, venstre hjørne. De to øverste eksempler kan anvendes med og uden overskrifter

45 8.1.3 PowerPoint, diagrammer og tabeller side 45/55 DJ PowerPoint shows kan indeholde diagrammer og tabeller. Diagram Forsikring Disse opbygges med de her viste eksempler som forbillede. Med farvepalettens standardfarver og uden PowerPoints automatiske sorte rammer omkring København Odense Forsikring Dækning ved tab af erhvervsevne 400,50 kr. 499,25 kr kroner årligt, skattepligtigt Dækning ved kritisk sygdom, 58,88 kr 72,50 kr Engangsbeløb kroner, skattefrit 25 Aalborg Århus.Dækning ved dødsfald, gruppeliv, 142,00 kr. engangsbeløb kroner, skattefrit 177,50 kr. 30 Dækning ved invaliditet, invalidesum, 23,00 kr. engangsbeløb kroner, skattefrit 28,75 kr. 12 sep sep

46 8.2 E-signatur side 46/55 DJ e-signaturer skrives med skriften Arial,med det viste eksempel som forbillede. Venlig hilsen Herman Helmersen Adm direktør / Managing Director M medier & kommunikation The Danish Union of Journalists Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

47 9.3.1 Brochurer, 15x30 cm ekstern, omslag side 47/55 DJ s eksternt producerede 15x30cm brochurer designes og trykkes professionelt, efter det her viste forbillede. Udgivet af. er medieforbundetfor journalister, redaktionssekretærer, bladtegnere, tegnere, grafi kere,layoutere, fotografer, pressefotografer, fi lm- og tv-fotografer, Omslag og indhold trykkes i to farver sort + én af de øvrige farver fra DJ s farvepalette (primær eller sekundær). billedjournalister, online-journalister, multimediemedarbejdere, webredaktører, radio-, fi lm-,tv- og video- medarbejdere, instruktører, tilrettelæggere, versionister, tekstere, producere, forlagsredaktører og forlagsmedarbejdere, undervisere, informations medarbejdere,kommunikationsrådgivere med flere. Placering af billeder og tekst, herunder initialmærke og afsenderoplysninger, skal følge måltegningens anvisninger. Billedet på brochurens forside kan være i farve eller sorthvid, og gerne hårdt beskåret som det viste eksempel. > Måltegning, brochure A5 intern, omslag

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Designmanual Sønderborg Kommune. Design: Mollerup Designlab

Designmanual Sønderborg Kommune. Design: Mollerup Designlab Design: Mollerup Designlab for s design program er en plan for, hvordan kommunen vil præsentere sig visuelt, internt og eksternt. Internt skal design program met signalere s ambitionsniveau samt lette

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

design guide advodan

design guide advodan design guide advodan DesignGuide Logo (Positiv)...03 Logo (Negativ)...04 Typografi...05 Farver...06 Billedstil....07 Brochurelayout...09 Brochurelayout (variationer)... 11 Annonce med foto.... 12 Annonce

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

"En streg i sandet "

En streg i sandet "En streg i sandet " januar 2004 Vejledende vilkår for freelance-tegningerg g og andet grafisk arbejde Grafisk arbejde og ophavsret Begrebet ophavsret dækker over den eneret som skaberen har over sit værk.

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere