FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012"

Transkript

1 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01

2 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer 10 Netbank 1 Pengekassen 13 Bilag 14 Intro til regnskabsark 16 Budget 18 Månedsregnskab 0 Årsregnskab 3 Revision af årsregnskab 6 Arbejdsark og Eksempler Årshjul 8 Regnskab + eksempel 9 Bilag + eksempel 31 Eksempel på budget 33 Eksempel på årsregnskab 34 Alle arbejdsark, der er vist i Foreningsguiden er vedlagt som løse ark. De er klar til at kopiere, så I altid har nogle at bruge.

3 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det nemt for jeres Bydelsmødregruppe at lave en forening og for at gøre jeres foreningsarbejde så nemt som muligt. Foreningsguiden er delt op i 4 dele: B1 JDE 3 FUNDRAISING PR 4 FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 B1 3 FUNDRAISING JDE 4 PR Juni 01 Juni 01 Juni 01 Juni 01 Foreningsguiden Økonomi

4 I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. STIFTENDE GENERALFORSAMLING generalforsamlingen For at nå, det I skal på et møde, er det vigtigt, at I følger punkterne på dags-ordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. SÅDAN GØR I 1 Sig velkommen og fortæl, hvorfor I gerne vil starte en Bydelsmødre-forening. Vælg en referent. Vælg én person, som skriver ned, hvad der bliver besluttet på den stiftende generalforsamling. Referatet er vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver. Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder. STIFTENDE GENERALFORSAMLING for Bydelsmødrene Brug arbejdsark Referat til stiftende generalforsamling side xx. Vælg en dirigent (mødeleder). Vælg én person, som styrer den stiftende generalforsamling. Én som sørger for, at alle punkter bliver diskuteret og som bestemmer, hvornår folk må tale. STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE 1 Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 1 Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Stil Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Bydelsmødrenes Landsorganisation Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt STIFTENDE GENERALFORSAMLING for Bydelsmødrene Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund KOPIÈR ARKET Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 15. oktober 01 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DAGSORDEN 1. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Økonomi 3

5 STANDARDVEDTÆGTER I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Vedtægter Send Fx med mail eller med post Vælg dirigent? Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Frivillige Aftaler Fx møder Computer Fx netbank og regnskabsark TAK! Tak Fx afslutning af møder Tal med Fx banken, med andre kvinder Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Foreningsguiden Økonomi 4

6 ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en Bydelsmødre-forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 8. ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde FUNDRAISING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTS Noter: SEPTEMBER APRIL AUGUST MAJ Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Økonomi 5

7 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk MAJ FORENINGENS Foreningens økonomi er de penge, som foreningen får, og de penge I bruger i foreningen Det er kassereren, der holder styr på foreningens økonomi. Kassereren skal fx: Lave en forenings-bank-konto Sørge for, at der er kvitteringer (bilag) på alt, hvad der bliver købt og givet til foreningen Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Fortælle bestyrelsen om økonomien til bestyrelsesmøderne ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab FUNDRAISING PR JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTS Se i Årshjul side 8. Noter: SEPTEMBER AUGUST APRIL I SKAL BRUGE JULI JUNI Kopiér arket i A3 Et ringbind, som er inddelt i 1 måneder Et regnskabsark REGNSKABSARK KOPIÈR ARKET Brug regnskabsarket, det gør det nemt for jer at lave budget og regnskab. Se arbejdsark Regnskabsark side 30. Regnskabsarket skal udfyldes på computer (Excel-ark). I kan hente arket på: Klik på Foreningsguide Vælg Del - Økonomi Gem arket på jeres computer Foreningsguiden Økonomi 6

8 FORENINGENS KONTO Foreningen skal have en forenings-konto i den lokale bank Det skal være en NEM-konto De penge, som foreningen har, skal stå på forenings-kontoen TIPS Det bør være gratis at lave en foreningskonto. Hvis banken vil have penge for det, så prøv en anden bank. Det kan være nemmere at få lavet en konto til foreningen i den bank, man selv bruger. SÅDAN GØR I STANDARDVEDTÆGTER Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Juni 01 1 Gå til jeres lokale bank og spørg, hvad de skal bruge for at oprette en forenings-nem-konto til jer. Tit skal banken bruge: Foreningens vedtægter Referat fra den sidste generalforsamling Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde Underskrift fra kassereren og forkvinden, som har tegningsret, det vil sige de to, som kan skrive under på foreningens vegne Se Vedtægterne 1. Foreningsguiden Økonomi 7

9 CVR-NUMMER Når I har lavet foreningens CVR-nummer, skal I give det til banken. Se opskriften CVR-nummer side 10. Et CVR-nummer er en forenings CPR-nummer (person-nummer). CVR betyder: Centrale Virksomheds-Register. En forening skal have et CVR-nummer for at kunne modtage penge fra fonde og puljer. For at få et CVR-nummer skal foreningen registreres i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Det er gratis at få et CVR-nummer. SÅDAN GØR I Det er en god ide, at kassereren laver foreningens CVR-nummer. I skal bruge en mail-adresse og NEM-ID. 1 Gå på internettet Gå ind på hjemmesiden Klik på Frivillig forening i venstre side Klik på den orange knap START Log ind med din NEM-ID Accepter betingelserne Nu kan du oprette, forny, ændre eller lukke jeres forening Godkend og underskriv ALTID din registrering med NEMID Når du har afsluttet modtager du en kvittering pr. mail Foreningsguiden Økonomi 10 Foreningsguiden Økonomi 8

10 DANKORT I kan få ét eller to Dankort til foreningens konto STANDARDVEDTÆGTER Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Juni 01 Det er forkvinden og kassereren, der får Dankort til foreningens konto, fordi det er dem, som har tegningsret til foreningen. Se Vedtægterne 1. Tegningsret betyder, at man kan skrive under på vegne af foreningen. SÅDAN GØR I Spørg i banken, hvordan I får Dankort til 1 foreningens konto. HUSK Når I vælger ny kasserer eller forkvinde, så skal der laves nye Dankort. Spørg i banken, hvordan I skal gøre. I skal selv fortælle banken, når der er en ny kasserer og forkvinde. Foreningsguiden Økonomi 9

11 CVR-NUMMER Et CVR-nummer er en forenings CPR-nummer (person-nummer). CVR betyder: Det centrale virksomhedsregister. En forening skal have et CVR-nummer for at kunne modtage penge fra fonde og puljer. For at få et CVR-nummer skal foreningen registreres i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Det er gratis at få et CVR-nummer. SÅDAN GØR I Det er en god ide, at kassereren laver foreningens CVR-nummer. I skal bruge en mail-adresse og NEM-ID. 1 Gå på internettet Gå ind på hjemmesiden Klik på Frivillig forening i venstre side Klik på den orange knap START Log ind med din NEM-ID Accepter betingelserne Nu kan du oprette, forny, ændre eller lukke jeres forening Godkend og underskriv altid din registrering med NEM-ID Når du har afsluttet, modtager du en kvittering pr. mail Foreningsguiden Økonomi 10

12 HUSK Sig ja til at blive informeret, når CVR-nummeret skal fornys. 3 HUSK CVR-nummeret skal fornys hvert 3. år på hjemmesiden: 4 HUSK Hvis I vælger en ny kasserer i foreningen, så skal I skrive det i CVR-registret. Log ind i CVR-registeret på og ændre jeres oplysninger. Gør som skrevet i punkt 1. Hvis I har brug for hjælp: Ring til Erhvervsstyrelsen på tlf Foreningsguiden Økonomi 11

13 NETBANK Med Netbank kan I gå i banken på internettet På netbank kan I: Se hvor mange penge I har Se hvad pengene bliver brugt til Se hvornår pengene bliver brugt Udskrive et overblik over en måned (det kan bruges til regnskabet) Betale regninger Overføre penge til andre konti Både forkvinden og kassereren kan få adgang til foreningens bankkonto via netbank, fordi det er forkvinden og kassereren, som har tegningsret. Se Vedtægterne 1. Det er en god idé, at både kassereren og forkvinden har adgang til netbank, så kan I hjælpe hinanden. STANDARDVEDTÆGTER Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Juni 01 SÅDAN GØR I 1 Spørg i banken, hvordan I kan få adgang til jeres konto via netbank. HUSK Når I vælger en ny kasserer eller forkvinde i foreningen, skal I give banken besked. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 1

14 PENGEKASSEN Foreningen skal have en pengekasse Pengekassen er til kontanter, som I kan bruge til at købe små ting for Det er kassereren, som passer på pengekassen SÅDAN GØR I 1 Find en æske, som I vil have foreningens penge i. BILAG Kvitteringer, regninger, girokort, fakturaer DET ER MEGET VIGTIGT, at I gemmer alle bilag (kvitteringer, regninger, girokort og faktura) både på de penge, som I bruger og de penge, som foreningen får. Bilag er for eksempel: Kvitteringer på ting I har købt i fx Fakta, boghandleren eller i grønthandleren Togbilletter Regninger på print af brochurer Kvitteringer på, at I har hævet fx kr. i banken. Brev om, at I modtager kr. fra fx Lions Club Kassereren skal have alle bilagene, så hun kan lave regnskab hver måned. Årsregnskabet med bilagene skal vises til revisoren, som skal tjekke, at alle bilag er der. SÅDAN GØR I 1 Få alle bilag. Alle, som har købt noget eller hævet nogle penge, skal skrive sit navn på bilaget og give det til kassereren. Skriv også, hvis det er penge fra pengekassen, som er brugt. Hæv penge i banken til pengekassen, fx kr. HUSK Få en kvittering. Kvitteringen (bilaget) skal bruges i regnskabet på sammen måde som andre kvitteringer. Se opskriften Bilag side 14. Foreningsguiden Økonomi 14 BILAG Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): 3 HUSK Når I bruger penge fra pengekassen, skal I skrive pengekasse på kvitteringen. Aflever kvitteringen til kassereren, så kan hun skrive i regnskabet, at det er penge, som er brugt fra pengekassen. Se arbejdsark Bilag side 3. HUSK At vedhæfte bon eller regning. KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Økonomi 13

15 BILAG Kvitteringer, regninger, girokort, fakturaer DET ER MEGET VIGTIGT, at I gemmer alle bilag (kvitteringer, regninger, girokort og faktura) både på de penge, som I bruger og de penge, som foreningen får. Bilag er for eksempel: Kvitteringer på ting I har købt i fx Fakta, boghandleren eller i grønthandleren Togbilletter Regninger på print af brochurer Kvitteringer på, at I har hævet fx kr. i banken. Brev om, at I modtager kr. fra fx Lions Club Kassereren skal have alle bilagene, så hun kan lave regnskab hver måned. Årsregnskabet med bilagene skal vises til revisoren, som skal tjekke, at alle bilag er der. SÅDAN GØR I 1 Få alle bilag. Alle, som har købt noget eller hævet nogle penge, skal skrive sit navn på bilaget og give det til kassereren. Skriv også, hvis det er penge fra pengekassen, som er brugt. Foreningsguiden Økonomi 14

16 BILAG Sæt kvitteringen fast på bilagsarket. Brug arbejdsark Bilag side 3. Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. KOPIÈR ARKET KOPIÈR ARKET 3 4 Udfyld bilagsarket. Skriv: Dato Beløb Hvad er blevet købt Til hvilket arrangement Om det er penge fra pengekassen eller Dankort, som er blevet brugt Hvilket nummer bilaget får i regnskabet. Året første bilag får nr. 1, det næste nr. osv. Se eksempel Bilag side 31. Sæt bilagsarket ind i regnskabsmappen under den rigtige måned. Mappen skal være opdelt i 1 måneder. Foreningsguiden Økonomi 15

17 INTRO til regnskabsark Der er lavet et regnskabsark til Bydelsmødrene. Det kan I bruge til at lave jeres regnskab I regnskabsarket kan I lave: Budget Regnskab KOPIÈR ARKET KOPIÈR ARKET Årsregnskab KOPIÈR ARKET Regnskabsarket finder I på Klik på Foreningsguide og vælg Del - Økonomi. Gem arket på jeres computer. Når regnskabsarket er udfyldt, laver arket automatisk jeres årsregnskab. Foreningsguiden Økonomi 16

18 Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk Årsregnskab JULI PR JANUAR JUNI MAJ Kopiér arket i A3 KOPIÈR ARKET SÅDAN GØR I 1 Find Regnskabsarket Regnskabsarket finder I på Landsorganisationens hjemmeside KOPIÈR ARKET Klik på Foreningsguide Vælg Del - Økonomi Gem arket på jeres computer Nederst til venstre kan I vælge, hvilket ark I vil se på: regnskab, årsregnskab eller budget Brug opskrifterne Budget, Månedsregnskab og Årsregnskab, når I skal udfylde det. BUDGET MÅNEDSregnskab MÅNEDSregnskab Et budget er Bydelsmødre-foreningens plan for: Se eksempel Budget side 33. Kassereren skal lave regnskab hver måned I regnskabet skal man se bilag på alle de penge, som I har fået og brugt i foreningen Månedsregnskabet skal vises frem til bestyrelsesmøderne Kassereren skal lave regnskab hver måned I regnskabet skal man se bilag på alle de penge, som I har fået og brugt i foreningen Månedsregnskabet skal vises frem til bestyrelsesmøderne SÅDAN GØR I Find alle bilagsarkene fra den sidste måned. Fx alle bilag fra januar måned. De sidder i jeres regnskabsmappe. Se opskrift side 18 Se opskrift side 0 Se eksempel Se Bilag opskrift side 31. side 3 SÅDAN GØR I 1 Find alle bilagsarkene fra den sidste måned. Fx alle bilag fra januar måned. De sidder i jeres regnskabsmappe. Se eksempel Bilag side Det en god idé ÅRSHJUL AUGUST OKTOBER SEPTEMBER Landsmøde NOVEMBER DECEMBER FUNDRAISING Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Det første Bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budgete MARTS APRIL Se Årshjul side 8. KOPIÈR ARKET KOPIÈR ARKET Find regnskabsarket på computeren (Exel-ark). I kan hente det på Klik på Foreningsguide Vælg Del - Økonomi Gem arket på jeres computer Se arbejdsark Regnskabsark side 30. HUSK At ændre årstallet til dette år øverst til venstre. Foreningsguiden Økonomi 0 KOPIÈR ARKET Find regnskabsarket på computeren (Excel-ark). I kan hente det på Klik på Foreningsguide Vælg Del - Økonomi Gem arket på jeres computer Se arbejdsark Regnskabsark side 30. HUSK At ændre årstallet til dette år øverst til venstre. Foreningsguiden Økonomi 0 TIPS Det er en god idé, at personer lærer, hvordan man bruger regnskabsarket, så kan I hjælpe hinanden. Foreningsguiden Økonomi 17

19 BUDGET Et budget er Bydelsmødre-foreningens plan for: Hvor mange penge, I tror, foreningen bruger hele næste år, det vil sige fra 1. januar til 31. december Hvad I vil bruge penge til hele næste år Se eksempel Budget side 33. Det en god idé at lave budgettet efter generalforsamlingen. Så ved I hvilke ønsker de frivillige har til aktiviteter det næste år. ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Se Årshjul side 8. Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER SEPTEMBER Landsmøde FUNDRAISING PR MARTS Noter: Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget APRIL AUGUST MAJ Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Økonomi 18

20 SÅDAN GØR I 1 3 KOPIÈR ARKET Hold et møde i bestyrelsen, hvor I sammen laver næste års budget (Ofte vil det være årets andet bestyrelsesmøde). Find jeres regnskabsark frem på computeren. Se på arket Budget. Klik på budget nederst til venstre Se på årsopgørelsen for året, som lige er gået Tal om, hvor mange penge I tror, I får i foreningen næste år, og hvad I godt kunne tænke jer at lave Se eksempel Budget side 33. HUSK I skal selv rette årstallene i budgetarket, så de passer. Fx: Budget 013 i overskriften Årsopgørelse 01 i skemaet Budget 013 i skemaet Skriv i kolonnen Budget, hvor mange penge I vil bruge og på hvilke ting I vil bruge dem. Se eksempel Budget side 33. Foreningsguiden Økonomi 19

21 MÅNEDSregnskab Kassereren skal lave regnskab hver måned I regnskabet skal man se bilag på alle de penge, som I har fået og brugt i foreningen Månedsregnskabet skal vises frem til bestyrelsesmøderne SÅDAN GØR I 1 Find alle bilagsarkene fra den sidste måned. Fx alle bilag fra januar måned. De sidder i jeres regnskabsmappe. Se eksempel Bilag side 31. KOPIÈR ARKET Find regnskabsarket på computeren (Excel-ark). I kan hente det på Klik på Foreningsguide Vælg Del - Økonomi Gem arket på jeres computer Se arbejdsark Regnskabsark side 30. KOPIÈR ARKET HUSK At ændre årstallet til dette år øverst til venstre. Foreningsguiden Økonomi 0

22 3 Skriv alle bilag ind i regnskabsarket, som I har på computeren. Sådan gør I Dato: I skal skrive den dato, som står på bilaget Tekst: I skal skrive, hvad I har købt Bilag: I skal skrive 1 ud for årets første bilag, ud for det næste osv. Kategori: I skal vælge, den kategori, som passer Klik der, hvor I vil skrive. Der kommer en pil frem til højre Klik på pilen og vælg en kategori Pengekasse: Skriv beløbet ind her, hvis I har brugt penge fra pengekassen Bankkonto: Skriv beløbet ind her, hvis I har brugt dankort Se eksempel Regnskabsark side 9. KOPIÈR ARKET HUSK I december skal I lave et årsregnskab. Hvis I har fulgt opskriften ovenfor, laver regnskabsarket selv årsregnskabet for jer. Foreningsguiden Økonomi 1

23 4 Øverst i regnskabet kan I hele tiden se: Indtægter og udgifter Det vil sige, hvad I har fået og brugt i alt Resultat Det vil sige, hvor meget I har i pengekassen og på bankkontoen nu Se arbejdsark Regnskabsark side 30. KOPIÈR ARKET 5 Vis regnskabet på det næste bestyrelsesmøde. I kan printe det ud og tage det med. Foreningsguiden Økonomi

24 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk MAJ ÅRSregnskab Årsregnskabet er et regnskab for hele året Årsregnskabet er det regnskab, som viser: Hvor mange penge foreningen har fået i løbet af hele året Hvad foreningens penge er blevet brugt til i løbet af hele året Årsregnskabet skal laves, når året slutter, og det nye år begynder. Det vil sige i starten af januar hvert år. Se Årshjul side 8. ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde FUNDRAISING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTS Noter: SEPTEMBER APRIL AUGUST KOPIÈR ARKET JULI JUNI Kopiér arket i A3 Se eksempel Årsregnskab side 34. STANDARDVEDTÆGTER Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Juni 01 HUSK Årsregnskabet skal ses igennem og godkendes af foreningens revisor inden generalforsamlingen. Det vil sige inden den 1. marts. Se Vedtægterne 14. Årsregnskabet skal I vise frem på generalforsamlingen. Det skal godkendes af alle frivillige på generalforsamlingen. Se Vedtægterne 15. Foreningsguiden Økonomi 3

25 SÅDAN GØR I 1 Find regnskabsarket frem på computeren, som kassereren har brugt: Kassereren har i løbet af året skrevet alle bilag ind i regnskabet. Regnskabet viser nu alle indtægter og udgifter. Det vil sige, hvor mange penge I har fået og hvor mange penge, I har brugt i foreningen. Se eksempel Regnskabsark side 9. KOPIÈR ARKET Lav årsregnskabet: Det regnskabsark på computeren, som kassereren har brugt, kan selv lave årsregnskabet. Tryk på arket årsregnskab nederst til venstre i regnskabsarket I kan nu se jeres årsregnskab. Nederst hvor der står resultat, kan I se, hvor mange penge I har i foreningen den 31. december KOPIÈR ARKET Se eksempel Årsregnskab side 34. Foreningsguiden Økonomi 4

26 REVISION af årsregnskab Foreningens årsregnskab skal ses igennem for fejl hvert år før generalforsamlingen Se Årshjul side 8. Det er foreningens revisor, der tjekker årsregnskabet Hvem er revisoren? Revisoren i foreningen behøver ikke være en uddannet revisor Revisoren er en person, der ikke er medlem af bestyrelsen og som ikke er i familie med kassereren eller forkvinden Revisoren må gerne være frivillig i foreningen Revisoren bliver valgt på generalforsamlingen hvert år Se Vedtægterne 14. Årsregnskabet er det regnskab, som viser: Hvor mange penge foreningen har fået i løbet af hele året Hvad foreningens penge er blevet brugt til i løbet af hele året KOPIÈR ARKET Se eksempel Årsregnskab side 33. Foreningsguiden Økonomi 5

27 Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk MAJ SÅDAN GØR I 1 Giv revisoren årsregnskabet og mappen med bilag i god tid inden generalforsamlingen fx i starten af januar. ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden 1. marts FEBRUAR Se Årshjul side 8. Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde FUNDRAISING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTS Noter: SEPTEMBER APRIL AUGUST JULI JUNI Kopiér arket i A3 Revisoren læser årsregnskabet igennem og ser, om der er fejl fx Om bilagene passer til regnskabet Om indtægter og udgifter er regnet rigtigt ud 3 Hvis der er fejl, siger revisoren det til bestyrelsen. 4 Kassereren skal rette fejlene. 5 Når revisoren IKKE kan finde nogen fejl, underskriver hun regnskabet. Nu er regnskabet klar til at blive vist til alle de frivillige på generalforsamlingen. Foreningsguiden Økonomi 6

28 PÅ DE NÆSTE SIDER KAN I SE & Eksempler ARBEJDSARK 7

29 FEBRUAR MARTS Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget APRIL MAJ ÅRSHJUL Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR Generalforsamling inden 1. marts JUNI PR FUNDRAISING DECEMBER Årsregnskab JULI NOVEMBER AUGUST Landsmøde OKTOBER SEPTEMBER Noter: Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk Foreningsguiden Økonomi 8

30 KOPIÈR ARKET Eksempel Foreningsguiden Økonomi 9

31 Foreningsguiden Økonomi 30 KOPIÈR ARKET

32 Eksempel KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 31

33 BILAG Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 3

34 KOPIÈR ARKET Eksempel Foreningsguiden Økonomi 33

35 KOPIÈR ARKET Eksempel Foreningsguiden Økonomi 34

36 Udgivet af: Fonden for Socialt Ansvar Udviklet af: Bydelsmødrenes Landsorganisation i samarbejde med Parabole Grafisk Kommunikation Foreningsguiden er finansieret af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tak til: Niels Winthereik, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Rabab Kazem, Bydelsmor Materialet kan frit benyttes af medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation Al anden anvendelse, herunder hel eller delvis kopiering eller anden brug af materialet skal godkendes i Bydelsmødrenes Landssekretariat og må kun anvendes efter skriftlig aftale. Design: Parabole Grafisk Kommunikation Illustrationer: Ulla Haugaard Jeppesen Tryk: Bording PRO as ISBN.nr Udgivet juli 01, version 1 Bydelsmødrenes Landsorganisation Olivia Hansens Gade st. tv København V Tlf eller Mail

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 4 Juli 0 INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden 2 Hvad er fundraising 6 Lav en fundraising-gruppe 8 Søg midler hos

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker alle de oplysninger, som vi har brug

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Den sociale servicelov 18 fastslår, at kommunerne skal samarbejde med organisationer og foreninger, der udfører

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune 1,5 9 1. 0 1.6 LOLOO9Z9 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen Bluegarden SmartLøn Sådan bruger du appen Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang Side 3 Ikoner og funktioner Side 4 Registrering af tid (TID) Side 5 Registrering af kørsel (KM) Side 7 Registrering

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere