Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital), Anders Jæger Nielsen (Herlev Hospital), Elise Brink Vestergaard (Glostrup på Hvidovre), Tilde Randsborg (Rigshospitalet), Tina Lunding Olsen (Helsingør Hospital), Leif Egede Christiansen (Bispebjerg Hospital), Line Schiellerup (Hvidovre Hospital), Tine Nielsen (Formand), Anne Marie Eriksen (PTU), Rune Fuglsang (Amager), Kim Vesthald (RH Hornbæk), Lene Jæger(Hillerød, ort kir) Afbud: Sine Lange (Amager Hospital), Tine Juhl Pedersen (PC Amager), Tine Hage (Hillerød Hospital), Henriette Kahr Jensen (PC København) Udeblevne: Anne Mette Nørregård (Glostrup Hospital) Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af referat og prioritering af dagsorden. 3. Fremtidens hjemmeside og IT-politik 4. Referat fra hjernefunktionskursus (Line, Tilde, Pernille) 5. Nyt fra TR-råd 6. Nyt fra Hovedbestyrelsen 7. Nyt fra Regionsbestyrelsen 8. Nyt fra Arbejdspladserne 9. Eventuelt 10. Planlægningsgruppe til næste møde

2 Referat 1) Præsentationsrunde 2) Godkendelse af referat og prioritering af dagsorden. Pernille skal gå 10.45, så indlægget Nyt fra Arbejdspladserne Gentofte kommer på som punkt 3. 3) Decentralisering på Gentofte Pernille orienterede om at samtlige lederstillinger i Ergo&Fysioterapien på Gentofte nedlægges, samtidig med at terapien deles i en kirurgisk og medicinsk del tilknyttet hver sin afdelingsledelse. Der har ikke været forvarsel om, at der var ved at ske noget. Der bliver opslået to nye afdelingsterapeutstillinger, en til hver afdeling. Alle personalegrupper deles: sosu, sekretærer, KUF og forsknings-udviklings fysio- og ergoterapeuter. De har ikke indflydelse på, hvor de kommer hen. Det hele er skudt i gang 11. januar og de nuværende lederstillinger er meldt ophører De medarbejdere, der skal flytte til kirurgisk får brev. Vi er blevet lovet TR for begge faggrupper i begge afdelinger. Folk er chokerede over det, som sker og utrygge med hensyn til fremtiden. MED organisationen er orienteret, dog således at der ikke er noget til diskussion. Der er delte meninger i meniggruppen af fysio- og ergoterapeuter om det, der sker, er en god eller dårlig ting. Kommentar fra Hillerød ort. kir: Man valgte selv at stå for vagtplanlægningen. Når man ikke er mange nok, prioriteres der benhårdt både i dagvagterne og weekendvagterne (der er 8 fysioterapeuter). Det er en kaotisk proces. Der løbes rigtig stærkt. Det kniber gevaldigt med den faglige udvikling. Der holdes nøje øje med at timerne ikke forsvinder. Der er en del sygefravær. (to er gået på pension, en har fået andet arbejde). På Hillerød er der en ledende terapeut i Neurologien, men ikke i Ortopædkirurgien. Terapeuterne refererer til overlægen i afdelingsledelsen. Line: Som tillidsrepræsentant burde man have været inddraget tidligere. Anders: Operationsgangen på Herlev er blevet samlet. Personalet var imod, men til sidst besluttede man at arbejde konstruktivt. Lene: Man kan komme derhen, hvor det drejer sig om at begrænses skadernes omfang. Tilde: Det går klart bedre hos os, efter vi er blevet centraliseret. 2/6

3 Line: Gensidighed, ordentlig behandling, redelighed, samarbejde, og inddragelse sikrer arbejdsmiljøet og jobtilfredshed. Vores faglige legitimitet har bedre vilkår i en central organisation. Tine: Man kan også henholde sig til intentionerne i MED-aftalen, som er aftalt mellem parterne. Der hvor man har lavet ordentlige processer for at placere terapeuterne, er man endt med centrale terapier. Leif: folk tør ikke gøre for meget vrøvl. Alt det her er kun muligt, fordi det er svært at få andet arbejde. Der skal fusioneres BBH/Frederiksberg, og det er vigtigt at B-siden skal stå sammen. Med mere specialiserede opgaver bliver det vanskeligere at hjælpe på tværs. Anders: der bliver sammenlignet hospitalerne imellem. Der er en fordel at have en terapeut i afdelingsledelse. Elise: Der er nogen steder, hvor det fungerer, og hvor processerne er gået OK. Det er væsentligt at have en leder i afdelingsledelsen. Lene: Det har ikke fungeret at møde ind på afdelingerne. Nu har man fået tildelt et lokale lokalt, som kaldes Fysioterapien. Noget af det vi skulle have kæmpet mere for skulle have været at få mere tid til udvikling. Ledelsen er ikke interesseret i, at vi ikke er i produktionen. 4) Fremtidens hjemmeside og IT-politik Dele af Fysio.dk kommer i fremtiden ( ) til at ligge bag login. Ideen er, at man skal være klar over, at man har fordele ved at være medlem. 5) Referat fra hjernefunktionskursus : Hvordan får man mere indflydelse på arbejdspladsen. (Line, Tilde, Pernille) Vi fik rigtig meget ud af det, og vi har hver især fundet anvendelse for principperne i Hjernemodellerne i vores virke. 6) Nyt fra TR-råd Uddannelsen gr.: TR undersøgelsen... projektstilling, Mette, garvet i spørgeskemaer, kvalificerer undersøgelsen, så vi får svar på det, vi vil have svar på. Modernisering af TR uddannelsen, tidssvarende til hvad der rør sig nu, revidering af hjemmeopgaver. inkl. hvervning, at arbejde politisk etc. 3/6

4 Drejebog, hvad sker der helt præcist ved ny TR tilmeldning hvem gør hvad og hvad får de nye af materiale, Hvordan får vi fat i de nye TR til fx disse netværksmøder? Vi tager hul på netværkspakkerne igen, efter lidt stilstand pga. sygdom sekretariatet. (uddannelse på netværksmøderne) Kom meget gerne med ideer (løn, overenskomst, etiske dilemmaer, besparelser, udfordringer i MED, fusioner, decentralisering etc.) TR rådet har først møde i marts. TR konference: 3. september reserver dagen 7) Nyt fra Hovedbestyrelsen Tre dages Hovedbestyrelseskonference.: Nye markeder for fysioterapeuter flere inden for få år. Hvor er det muligt at arbejde, hvordan og hvor skal vi skabe behov for fysioterapeuter. Rapport udarbejdet samt model for områder: Behandling, forebyggelse, forbedring, genopbyggelse. Generel diskussion om nye arbejdsområder/markeder. Frivilligpolitik - hvordan forholder vi os til at folk arbejder frivilligt. Tilkøbsydelser - må det offentlige tilbyde ydelser (Nye) opgaver på sygehusene kommissorium, hvor lederne bliver inviteret. FTF organisationer: kommende trepartsforhandling. Hvad kan vi byde ind med for at redde det danske samfund Kan vi finde 4 milliarder?? Plejer at få penge, nu skal vi finde dem!!! Danske Fysioterapeuter har til opgave at finde ud af, hvad vi kan gå med til. Kan vi evt. justere vores arbejdstid efter, hvor vi er i livet? Andre muligheder? Forhandlingerne går i gang efter påske. 4/6

5 Tine foreslår, at vi går videre med Frivillighed, opgaver på hospitaler og tre-partsforhandlingerne. Endvidere er der en opfordring til at læse HB-referatet, specielt fra januar. 8) Nyt fra RegH Med Personale politiske principper(udkast) ligger til godkendelse i RegH Med. Gældende fra Line uddeler kopi på mødet. Meget gerne komme med spørsmål/ forslag til forbedringer? Indeholder: Med, Udvælgelse af medarbejdere og ledere, flytning af medarbejdere, uddannelse og kompetenceudvikling, løn- og ansættelsesvilkår, tilpasning af personaleressourcer, forpligtigelse for regionen til omplacering ved afskedigelse som følge af omstruktureringer, lukning m.v. samt bistand og værktøjer. Politik / drøftelse/ vejledning om sociale medier ønskes(hvidovresag) Undersøgelse af akkreditering Fokusgruppeinterview om dokumentation ud fra lægernes underskriftsindsamling. 9) Nyt fra arbejdspladserne Gentofte: se punkt 3. PTU: Forhandling af OK 11 er gået i hårdknude. Forløbet er kompliceret da det er uvist om PTU er underlagt en hovedaftale. Dansk Erhverv, FTF og Danske Fysioterapeuter er involveret i sagen. Herlev: intet nyt Hornbæk: D. 1/ overgik Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk, administrativt fra Rigshospitalets neurocenter til Glostrup Hospital, som udefunktion, med det nye navn Afdeling for Rygmarvsskader. Der er et godt samarbejde ledelserne imellem, og her i huset en god dialog, f.eks. i vores lokalmed. Den fysiske flytning forventes først at blive ult eller Der har været nogen polemik omkring en suppleant plads i Glostrups VMU, samt vores repræsentation i kontaktudvalget. Vi har efterfølgende haft besøg af næstformanden fra VMU og yderligere et medlem, til et møde med vores TR er, tværfagligt, og har iflg. min suppleant haft en god dialog vedr. dette og fremtidigt samarbejde. 5/6

6 RH: intet nyt Hvidovre Glostrup på Hvidovre Hillerød ort. Kir. Helsingør: ikke noget væsentligt Frederikssund Bornholm: På Bornholms Hospital gik vi over til Webmail i oktobermåned uden nogen form for undervisning/vejledning. Det medførte stor frustration hos alle ledere og medarbejdere. Ledelsen erkendte, at det var mere udfordrende end man havde forudset. Der blev efterfølgende tilbudt undervisning og udarbejdet en vejledning i løbet af januar. Samtidig har vi alle fået en ny mailadresse. Bispebjerg Amager 10) Eventuelt Tina fra Helsingør efterspørger stresspolitik. Ikke forebyggende, men hvad gør vi i den konkrete situation. Netværket må meget gerne maile til Tina. 11) Planlægningsgruppe til næste møde Pernille, Anders og Tilde Dagsordenforslag til næste møde Følge op på Gentofte situationen: Strategisk håndtering. Forskningsartikler, hvor meget er produceret. 6/6

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere